แฉ..ความลับ

24.06.63 ●24●มิ.ย.2563●ตรงกับวันครบรอบการโค่นล้มปล้นและเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะริเบอร่านไทย●จึงควรรู้พฤติกรรมหลังโค่นล้มสำเร็จว่าแก๊งค์นี้ทำอะไรกับสถาบันที่คนไทยเคารพโดยละเอียด

●24●มิ.ย.2563●ตรงกับวันครบรอบการโค่นล้มปล้นและเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะริเบอร่านไทย●จึงควรรู้พฤติกรรมหลังโค่นล้มสำเร็จว่าแก๊งค์นี้ทำอะไรกับสถาบันที่คนไทยเคารพโดยละเอียด

แฉ..ความลับ

19.05.63 ช่วงเย็นวันที่●19●พ.ค.63●จะมีแก๊งค์หน่วยป่วนชาติแดง●(นปช)●ไปป่วนที่วัดปทุมฯ●จึงเปิดบันทึกลับสีดำไขปริศนาโลกตะลึง●ใครฆ่า●6●ศพวัดปทุมปี●2553●มาให้อ่านรายละเอียดกันอีกครั้ง

ช่วงเย็นวันที่●19●พ.ค.63●จะมีแก๊งค์หน่วยป่วนชาติแดง●(นปช)●ไปป่วนที่วัดปทุมฯ●จึงเปิดบันทึกลับสีดำไขปริศนาโลกตะลึง●ใครฆ่า●6●ศพวัดปทุมปี●2553●มาให้อ่านรายละเอียดกันอีกครั้ง

แฉ..ความลับ

19.03.63 เปิดแถลงการณ์จีน●ขอช่วยไทยปราบไวรัสโควิด●หน้ากาก●ชุดตรวจ●ยารักษา●วัคซีน●เศรษฐกิจ วันนี้ประเทศจีนแถลงข่าวว่าไม่พบผู้ป่วยโรคโควิดรายใหม่เลย●‘แม้แต่คนเดียว’●เป็นครั้งแรกในรอบ●3●เดือนที่จีนแถลงแบบนี้●ปัจจ

เปิดแถลงการณ์จีน●ขอช่วยไทยปราบไวรัสโควิด●หน้ากาก●ชุดตรวจ●ยารักษา●วัคซีน●เศรษฐกิจ

วันนี้ประเทศจีนแถลงข่าวว่าไม่พบผู้ป่วยโรคโควิดรายใหม่เลย●‘แม้แต่คนเดียว’●เป็นครั้งแรกในรอบ●3●เดือนที่จีนแถลงแบบนี้●ปัจจุบันจีนรักษาผู้ป่วยโรคนี้หายไปแล้วกว่า●70,000●ราย●เหลือรักษาผู้ป่วยอยู่กว่า●9,000●ราย●และปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจไปเกือบหมดทุกแห่งแล้ว●เหลือแต่โรงพยาบาลตามระบบปกติ

จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขไทย●คาดว่าสถานการณ์ระบาดโรคนี้ในไทยจะไม่ระบาดวงกว้างแน่นอน●เพราะไทยใช้หลักการควบคุมโรค●‘แบบหน่วงสร้างฝายกั้นโรค’●เปรียบคือ●ฤดูน้ำหลากมหาศาล●ไทยไม่ปล่อยให้กระแสน้ำไหล่บ่าทำลาย●แต่จะมีมาตรการกั้นลดความรุนแรงกระแสน้ำชลอลงช้าๆ●จนซาไปในที่สุด●และจะยุติโรคนี้ภายในฤดูร้อนปี●2563●แน่นอน

●ล่าสุดเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย●ออกแถลงการณ์ว่า●"ลงเรือลำเดียวกัน●ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน’●ประเทศจีนยินดีให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในการต่อสู้กับโรคระบาดอย่างเต็มที่●ประเทศไทยและประเทศจีนเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่มีทัศนียภาพที่เชื่อมโยงกัน

ปีนี้เป็นปีครบรอบ●45●ปี●แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ●ในช่วงการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19●ประเทศจีนและประเทศไทย●ได้เอาชนะความยากลำบาก●ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน●แสดงให้เห็นถึงการร่วมกันฝ่าวิกฤต●ร่วมทุกข์ร่วมสุข●และการร่วมแรงร่วมใจ●ของมิตรภาพดั้งเดิมระหว่างสองประเทศ

●พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ●พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นแสดงความห่วงใยไปยัง●ฯพณฯ●สี●จิ้นผิง●ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน●พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว●และสมเด็จพระนางเจ้า●ฯ●พระบรมราชินีพระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับฝ่ายจีน

ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนอันมีค่าที่มอบให้กับฝ่ายจีน●ผู้นำไทย●เช่น●ฯพณฯ●พลเอก●ประยุทธ์●จันทร์โอชา●นายกรัฐมนตรีไทย●ฯพณฯ●ชวน●หลีกภัย●ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรและทุกแวดวงสังคมไทยต่างก็ได้แสดงความห่วงใยและสนับสนุนฝ่ายจีน

●ช่วงระยะนี้●การระบาดของโรคในประเทศไทยรุนแรงมากขึ้น●ประชาชนจีนรู้สึกเห็นอกเห็นใจ●แม้ว่ากำลังเผชิญกับภารกิจต่อต้านการแพร่ระบาดในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นเดียวกัน●ฝ่ายจีนยินดีที่จะช่วยเหลือฝ่ายไทยในรูปแบบต่างๆ●เท่าที่จะทำได้●ช่วงไม่กี่วันมานี้●นายหยาง●ซิน●อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับฯ●พณฯ●พลเอก●ประยุทธ์●จันทร์โอชา●นายกรัฐมนตรีไทยและได้เข้าพบฯ●พณฯ●อนุทิน●ชาญวีรกูล●รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข●เพื่อแนะนำมาตรการของประเทศจีนในการช่วยเหลือประเทศไทยต่อสู้กับโรคระบาด●รัฐบาลจีนจะให้ความช่วยเหลือฝ่ายไทย

●ในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์●อาทิเช่น●ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19●หน้ากากอนามัยทางการแพทย์●หน้ากาก●N95●และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล●ประสานงานกับผู้ประกอบการให้จำหน่ายยาสำหรับรักษาไวรัสโควิด-19●ให้กับฝ่ายไทย●ผู้ประกอบการจีนจะส่งออกเวชภัณฑ์มายังประเทศไทย

มุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของฝ่ายไทย●กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจจีนในประเทศไทยและองค์กรมิตรภาพระหว่างประชาชนของจีนต่างก็รวมตัวกันบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับฝ่ายไทย●อุปทูตหยาง●ซินกล่าวว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบาก●ประชาชนชนชาวจีนจะคอยอยู่เคียงข้างประชาชนชาวไทย

●ด้วยความร่วมมืออย่างจริงใจและความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่าย●ทั้งสองฝ่ายจะสามารถเอาชนะโรคระบาดและฟื้นฟูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างแน่นอน●ก่อนหน้านี้●ฝ่ายจีนได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ●กับฝ่ายไทยในการต่อสู้กับโรคระบาด●ทีมของนายจง●หนานซาน●ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจของจีน

คอยสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้เชี่ยวชาญของไทยเกี่ยวกับแผนการวินิจฉัยและการรักษาโรค●ฝ่ายจีนได้แบ่งปันประสบการณ์การต่อสู้กับเชื้อไวรัส●เสนอแผนการการรักษาโรคโควิด-19●ฉบับที่●7●(Diagnosis●and●Treatment●Protocol●for●Novel●Coronavirus●Pneumonia●(Trial●Version●7)●และแผนการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19●ในการเดินทาง●(Travel●Guidelines●for●Epidemic●Prevention●and●Control)

●หน่วยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์และยาเวชภัณฑ์ของทั้งสองประเทศได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการ●‘พัฒนายารักษาโรคโควิด-19●โดยเฉพาะและวัคซีน’●หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้สำรวจการจัดตั้งกลไกร่วมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19●เชื่อว่าภายใต้●‘ความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย●ในที่สุดแล้วจะสามารถเอาชนะโรคระบาดนี้ไปได้โดยเร็ววัน’

Sharing●weal●and●woe,●and●extend●mutual●support

China●will●actively●provide●assistance●to●help●Thailand●in●its●fight●against●COVID-19

China●and●Thailand●are●good●neighbors●connected●by●a●same●river.●This●year●marks●the●45th●anniversary●of●the●establishment●of●diplomatic●relations.●In●the●course●of●fighting●against●the●COVID-19●epidemic,●China●and●Thailand●have●stood●shoulder●to●shoulder●and●leaned●against●each●other,●which●represents●an●epitome●of●friendship●of●sharing●weal●and●woe●and●a●kinship●that●could●stood●test●of●time.●With●a●gesture●of●support,●H.M.●King●Maha●VajiralongkornKing●sent●a●letter●of●sympathy●to●President●Xi●Jinping,●and●with●H.M.●Queen●Suthida●Bajrasudhabimalalakshana,●donated●medical●supplies●to●China,●many●Thai●leaders●including●Prime●Minister●Prayut●Chan-o-cha●and●President●of●the●National●Assembly●and●Speaker●of●the●House●of●Representatives●of●Thailand●Chuan●Leekpai,●as●well●as●Thai●people●from●all●walks●of●life●have●showed●their●sympathy●and●support●through●various●means

Not●long●ago,●Mr.●Yang●Xin,●chargé●d'affaires●of●the●Chinese●Embassy●in●Thailand●had●a●telephone●conversation●with●Prime●Minister●of●Thailand●Prayut●Chan-o-cha,●and●met●with●Deputy●Prime●Minister●and●minister●of●public●health●Anutin,●introducing●to●them●China´s●detailed●measures●in●providing●assistance.●The●Chinese●government●will●provide●Thailand●with●medical●materials●such●as●text●kits,●surgical●masks,●N95●masks●and●medical●protective●garments,●it●will●coordinate●Chinese●companies●to●export●medicines●for●the●treatment●the●COVID-19.●Relevant●Chinese●companies●will●be●mobilized●to●make●targeted●export●of●medical●materials●to●Thailand,●in●a●bid●to●satisfy●Thailand´s●need.●Chinese●enterprises●in●Thailand●and●friendly●Chinese●civil●societies●are●also●actively●donating●medical●supplies●to●Thailand.●Mr.Yang●Xin●stressed●that●in●the●face●of●difficulty,●the●Chinese●people●will●stand●firmly●with●the●Thai●people,●through●cooperation●and●concerted●effort,●we●will●surely●win●over●this●epidemic●and●restore●social●development●and●economic●vitality

In●fact,●China●has●already●provided●a●batch●of●support●to●the●Thai●side.●The●Chinese●medical●expert●team,●led●by●the●top●COVID-19●expert●Mr.●Zhong●Nanshan,●has●been●keeping●close●contact●with●the●Thai●expert●team●on●clinical●treatment.●China●has●provided●its●experience●gained●in●its●fight●against●the●virus●to●the●Thai●side●in●a●timely●manner,●and●provided●the●Seventh●Edition●of●the●Diagnostic●and●Treatment●guidelines●for●the●Novel●coronavirus●Pneumonia●and●the●Travel●Guidelines●for●Epidemic●Prevention●and●Control.●Pharmaceutical●and●science●departments●of●both●countries●have●maintained●close●cooperation●on●the●R&D●of●effective●drugs●and●vaccines.●The●two●government●are●also●discussing●the●establishment●of●a●joint●prevention●and●control●mechanism●to●respond●to●the●epidemic.●It●is●believed●that●under●concerted●effort,●we●would●eventually●herald●in●the●final●success●of●the●fight●against●this●epidemic

●เสธ●น้ำเงิน

#●SaveThailand

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

23.02.63 ●พวกรู้ไม่จริงฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียดกองทุน●1MDB นอนหลับและฝันไปว่า●ล็อบบี้ยิสต์●APCO●Worldwide●ที่ทั่นนายกโซเชียลเคยใช้บริการจ้าง●1.8●ล้านบาทให้ชังชาตินั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรการเมืองหลายกลุ่

●พวกรู้ไม่จริงฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียดกองทุน●1MDB

นอนหลับและฝันไปว่า●ล็อบบี้ยิสต์●APCO●Worldwide●ที่ทั่นนายกโซเชียลเคยใช้บริการจ้าง●1.8●ล้านบาทให้ชังชาตินั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรการเมืองหลายกลุ่ม●ผู้บริหารระดับสูงของ●APCO●จูดิต●เป็นอดีตหัวหน้าคณะทำงานของเลขาธิการองค์กร●NGOs●แอมเนสตี้ขี้ฟ้อง,●APCO●เคยเซ็นสัญญารับงานสร้างภาพให้หน่วยข่าวกรองอียิปต์

📌●เคยทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับ●Clinton●Global●Initiative●(CGI)●ที่ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตผู้นำมะกัน●และประเทศในโลกนี้จำนวนมากจะมีกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ●(Sovereign●Wealth●Fund)●ซึ่งจัดตั้งเพื่อนำเงินของรัฐไปลงทุนหาผลตอบแทนให้แก่ประเทศของตน●ที่สิงคโปร์คือ●กองทุนดังคือเทมาเส็ก

●ที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเพราะเกี่ยวข้องกับคนแดนไกล●สมัยขายดาวเทียมให้แล้วหลบเลี่ยงภาษี●และเกี่ยวพันกับปูข้าวเน่าที่ใช้กองทุนนี้ซิกแซ๊กไปตั้งบริษัทในฮ่องกง●แล้วซื้อบริหารท่าเรือแห่งหนึ่งในจีน●พอจีนรู้ว่าเป็นของปูข้าวเน่าหนีคดีรัฐบาลลุงก็งานเข้าสั่งให้ทางการยึดกิจการคืนจีนทันที●จนขายทิ้งแทบไม่ทันในเดือนเดียว

🌺●มาเลเซียยังมีกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติกองแรกคือ●Khazanah●Nasional●ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี●2536●จนเมื่อ●2●ปีก่อนเติบโตขึ้นเป็นกองทุนขนาดใหญ่จนมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมากถึง●1.02●ล้านล้านบาท●ลงทุนในกิจการของมาเลเซียหลายแห่ง●เช่น●ธนาคารชื่อดัง●บริษัทสื่อสารยักษ์ใหญ่

●สนามบิน●และสายการบินแห่งชาติมาเลเซีย●และเครือข่ายโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในเอเชีย●ต่อมาในปี●2552●ในสมัยผู้นำรัฐบาลนาจิบ●มีการจัดตั้งกองทุนใหม่เพิ่มอีก●คือ●กองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเลเซีย●หรือ●1Malaysia●Development●Berhad●(1MDB)●อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังมาเลเซีย

😁●กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาใช้การพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวของชาติ●โดยมุ่งเน้นลงทุนในโครงการต่างๆ●ในหลายธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจพลังงาน●อสังหา●การท่องเที่ยว●เพื่อนำกำไรกลับเข้ามาพัฒนาประเทศ●รวมถึงการพัฒนากรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลย์●ให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค

●และให้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี●2563,●กองทุนนี้มีเงินตั้งต้นจากรัฐบาลมาเลย์ฯลงเงินไปเพียงแค่●7.5●ล้านบาท●ส่วนเกินจากนี้ใช้วิธีกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ●ในปี●2552●นั้นเองล็อบบี้ยิสต์●APCO●มี●"พอล"●ผู้บริหารระดับสูงขณะนั้นทำงานเป็นผู้ช่วยของนาจิบ●ผู้นำมาเลย์ฯ

😎●ส่งผลให้●APCO●ชนะการประมูลโครงการของรัฐบาลมาเลย์ฯ●มูลค่าราว●560●ล้านบาท●นายพอล●ยังทำงานร่วมกับสื่อ●คือ●FBC●media●(UK)●Ltd.เพื่อผลิตสื่อให้กับรัฐบาลนาจิบ●รูปแบบการทำงานคล้ายบริษัท●Cambridge●Analytica●ที่ใช้ประโยชน์ทางการเมือง●และแบบเดียวกับทั่นนายกโซเชียลว่าจ้างบริษัทด้าน●Bigdata

●เพื่อปั่นกระแสโซเชียล●ขณะนั้นส่งผลให้นายพอลได้รับการปูนบำเน็จจาก●APCO●เลื่อนตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการประจำสำนักงานกัวลาลัมเปอร์●มาเลเซีย●นายนาจิบเขายังมีคนสนิทเป็นมือไม้อีกคน●คือ●นายโจ●โล●ด้วยการบริหารซิกแซ๊กของนายราจิบ●สไตล์คล้ายคนแดนไกลในขณะนั้น●ส่งผลให้กองทุน●1MDB

🌺●มีภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้ในปี●2557●ต้องขาดทุนกว่า●5,000●ล้านบาท●โดยอ้างว่ามีภาระดอกเบี้ยสูงเพราะมีหนี้สินจำนวนมาก●ปีถัดไปหนี้ของกองทุนงอกขึ้นมากกว่า●372,000●ล้านบาท●ปี●2559●พบว่าโครงการต่างๆ●ที่●1MDB●ไปลงทุน●โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมน้ำมัน●และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ต่างประเทศ

●ไม่ได้สร้างกำไรเลย●ทางการมาเลย์ฯ●เลยตั้งคณะทำงานพิเศษ●(คล้าย●คตส.ของไทย)●สืบสวนกรณีทุจริต●1MDB●ขึ้นแล้วเริ่มตรวจสอบว่าเงินกองทุนนั้นมีการไปลงทุนที่ไหนบ้าง●ผลการตรวจสอบคณะทำงานพบว่าเงินบางส่วนไม่ได้มีการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน●ที่อึ้งคือเงินจำนวนกว่า●21,100●ล้านบาท

😁●ถูกโอนไปยังบัญชีส่วนตัวของนาจิบ●นายกมาเลย์ในเวลานั้น●ในเวลาต่อมากระทรวงยุติธรรมมะกันอ้างว่าเงินที่นาจิบ●ยักยอกจาก●1MDB●โดยผ่านการฟอกเงินที่ธนาคารต่างประเทศนั้นมีไม่ต่ำกว่า●100,000●ล้านบาท●โดยเงินเหล่านั้นถูกนำไปซื้อของใช้หรูหรา●ฟุ่มเฟือยแก่ตนเอง●และครอบครัว●จนเกิดม็อบเสื้อเหลือง-เสื้อแดงขึ้นในมาเลเซีย

●เลียนแบบประเทศไทยยุคขับไล่คนแดนไกล●แต่ในมาเลย์เพื่อกดดันให้นาจิบลาออก●แต่เขาใช้อำนาจทางการเมืองปลดอัยการสูงสุด●รวมทั้งจัดการเสียงวิจารณ์โดยสั่งปิดสื่อต่างๆ●ไม่ให้เปิดโปงเรื่องดังกล่าว●โดยมีพอลจากล็อบบี้●APCO●ช่วย●แต่ม็อบฝ่ายต่อต้านเขาก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ●คล้ายม็อบเสื้อเหลืองประมาณนั้น

😱●จนถึงปี●2561●มาเลย์จัดการเลือกตั้งใหญ่●นาจิบพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อมหาเธร์●ผู้นำมาเลย์คนปัจจุบัน●นายพอล●ล็อบบี้●APCO●จมูกไวได้หลบหนีออกจากมาเลเซีย●มากรุงเทพฯ●ก่อน●และบินต่อไปยังอังกฤษ●ปี●2562●ตำรวจมาเลเซียได้ออกหมายจับนายพอล●ในความผิดฟอกเงินมูลค่าราว●109●ล้านบาท

●ภายหลังการหมดอำนาจ●2●เดือนนายนาจิบ●ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ●(ปปช)●ของมาเลเซียจับกุมตัว●เพื่อสวบสวนในข้อหาทุกจริตยักยอกเงินจากกองทุน●1MDB●จำนวนราวราว●2.3●หมื่นล้านบาท●ปัจจุบันเขายังถูกจำคุกอยู่●เพราะเขาหนีไปดูกีฬาโอลิมปิคไม่ทันเหมือนคนแดนไกล

😁●ส่วนที่สมเสร็จคอสั้น●ผู้แทนตกงานปล่อยเฟคนิวส์ดื้อๆ●ข้อ●1●ว่ารัฐบาลลุงอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในทุจริตในกองทุน●1MDB●ของมาเลเซียที่มีการก่อหนี้●อ้าว●แล้วมันเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลลุงเพราะเป็นการบริหารงานของรัฐบาลมาเลเซียเขา●คนละประเทศกันเลยมั่วสุดๆ●งี้รัฐบาลลาว●เขมร●พม่า●เขามีปมทุจริตในประเทศเขา●ลุงมิต้องซวยไปด้วยรึ

●เปรียบคล้ายกับค่ายเด็กเลี้ยงแกะถูกศาลตัดสินว่ากู้นิติกรรมอำพราง●191●ล้านมีความผิดต้องยุบค่ายทิ้ง●กรรมการค่ายนี้มีความผิดก็ไม่ได้หมายความว่าค่ายเผาไทที่มีที่ตั้งตึกเป็นเพื่อนบ้านกันจะต้องรับผิดชอบในคดีเงินกู้●191●ล้านไปด้วย●หรือค่ายร่วมไอซ์●ค่ายชายแดนใต้ต้องเข้าปิ้งยุบค่ายไปด้วย●เขาก็โวยว่ามันคนละค่ายกันโว้ย

💂●เฟคนิวส์ที่●2●อ้างว่าตำรวจไทยจับตัวนายซาเบียร์●ชาวสวิสฯ●ที่เปิดโปงการทุจริตกองทุน●1MDB●อ้างว่าบังคับให้เขาสารภาพและไม่ส่งตัวกลับไปรับโทษที่สวิตฯ●อันนี้หัวเราะขี้แตกเลย●เพราะปี●2558●หมอนี้ถูกผู้เสียหายแจ้งความในข้อหาแบล็กเมล์พนักงานบริษัท●Petrosaudi●เป็นเงิน●90●ล้านบาทและตำรวจจับได้ที่เกาะสมุย

●ศาลตัดสินจำคุกเขาตามกฎหมายไทย●ต่อมาเขาโชคดีเป็นหนึ่งในนักโทษ●150,000●คนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดจำคุกเหลือ●18●เดือน●จนเขาชดใช้โทษครบแล้วก็ถูกเนรเทศออกไปนอนตีพุงอยู่ที่ประเทศสวิสฯ●หลายปีแล้ว●หากศาลประเทศสวิสหรือประเทศอื่นเห็นว่าเขาทำอะไรผิดก็ไปจับเขาที่บ้านเอง●แล้วเกี่ยวกับรัฐบาลลุงตรงไหนเนี่ย

😍●เปรียบเสมือนปิแอร์กระปิบูดทำความผิดหมิ่นฟ้ามาช้านานสมัยรัฐบาลปูข้าวเน่าเรืองอำนาจแต่อาศัยว่ามีแนวคิดแนวเดียวกัน●รัฐบาลนั้นก็ปล่อยจนเลยเถิดรอดตัวมาได้●แล้วมาถึงยุครัฐบาลลุงก็ดันไปทำความผิดอื่น●เช่น●หมิ่นศาลก็โดนตำรวจออกหมายเรียกพิมพ์มือสั่งฟ้องเลยแบบว่าคนเดียวแต่ทำผิดต่างคดีไง

●เฟคนิวส์ที่●3●อ้างว่ารัฐบาลลุงให้ที่พักพิงแก่นายโจ●โล●คนสนิทนายนาจิบ●ที่โดนหมายแดง●(หมายจับตำรวจสากล)●อันนี้หัวเราะจนขากรรไกรค้างผิดรูปไปเลย●เพราะนายโจ●โล●เขามีญาติอยู่ไทยไปมาหาสู่กัน●และวันที่●7●ต.ค.2559●เป็นวันแค่●"ยื่นคำขอ"●ไปยังตำรวจสากลขอออกหมายแดง●แต่ยังไม่เคยมีการอนุมัติ

😁●จากนั้นตำรวจสากลใช้เวลาพิจารณาเอกสารคำขอถึง●2●ปี,●ต่อมานายโจโล●เดินทางออกจากไทยครั้งสุดท้ายเมื่อ●13●พ.ค.2561●และอีก●1●เดือนต่อจากนั้นคือวันที่●11●มิ.ย.2561●ตำรวจสากลเพิ่งอนุมัติออกหมายแดงจับเขา●ฮ้วย●ตอนเข้าไทยมาตำรวจสากลยังไม่ออกหมายแดงจับเขา●แล้วจะให้ตำรวจไทยไปจับเขาข้อหาอะไรเหรอ

ช่วงที่นายโจโล●อาศัยอยู่กับญาติในไทยเขาก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายใดของไทยเลยเลยสักน้อย●แล้วตำรวจไทยจะไปจับตัวเขาทำไมล่ะ?●เขาไม่เคยโดนข้อหาหมิ่นสถาบัน●‘วันเกิดแล้วไง’●เป็นภัยต่อความมั่นคง●หรือข้อหาจัด●‘ม็อบตัดแปะ’●แยกปทุมวัน●แล้วขอเอกสิทธิสภาคุ้มครองเหมือนใครบางคนนะ?

📌●เฟคนิวส์ที่●4●อ้างว่ารัฐบาลลุงบ่อนทำลายความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรมาเลย์ฯ●จากปมข้อ●1-3●อันนี้’●มโนโซเชียล’●สุดๆ●เพราะข้อ●1-3●รัฐบาลลุงไม่เกี่ยวอะไรสักเรื่องแล้วจะบ่อนทำลายอะไร?●จะว่าบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติแบบที่สมเสร็จโดนดำเนินคดีข้อหาปล่อยเฟคนิวส์จากกระทรวง●DE●แต่รัฐบาลลุงก็ไม่ได้ทำอีกแล้วจะให้รับผิดชอบอะไร

●.นี่โดนแฉโต้สวนหมัดกลับทุกดอกเลย●เยินบวมปูดเลยไหมล่ะ●ไม่รู้จักหาข้อมูลที่ถูกต้อง●ไปเอาเฟคนิวส์มั่วซั่วที่ไหนมาปล่อยดื้อๆ●ก็ไม่รู้●แถมเฟคนิวส์โบราณด้วยเพราะเหตุเกิดตั้งแต่ปีมะโว้ก่อนเลือกตั้งใหญ่●มี.ค.62●และก่อนมีรัฐบาลลุงยุคนี้เสียอีก●แล้วก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับลุงเลยแม้แต่น้อยนิดเท่าเส้นผมด้วยซ้ำไป

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●ดั่งคำโบราณที่ว่า●‘ความผิดของคนอื่นเท่าภูเขา●ความผิดของตัวเราเท่าเส้นผม’●บางคนมีนิสัยเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้●คิดลำเอียงเข้าข้างตัวเองตลอดเวลา●มัวแต่มองคนอื่นโดยที่ไม่เคยมองความผิดพลาดของตัวเอง●นี่แหละจึงจะโดนเจ้าหน้าที่เขาย้อนศรดำเนินคดีฐานปล่อยเฟคนิวส์เพิ่มอีก●1●ดอก●ทั่น"อายุน้อยร้อยคดี"●ใช้เอกสิทธิ์สภาคุ้มครองไม่ได้แล้วนะ●ฮา

●เสธ●น้ำเงิน

#●รักประเทศไทยอย่าใจพวกชังชาติ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

22.02.63 ●อยู่ไม่เป็น-ไปไม่รอด-จบไม่สวย นอนหลับและฝันไปว่า●กกต.เป็นองค์กรอิสระได้รับรองสถานะค่ายเด็กเลี้ยงแกะตามกฎหมายมหาชน●แต่ด้วยความที่ทั่นนายกโซเชียลเป็นพวกสุดโต่งจึงมีนิสัยมักง่าย●และต้องการเป็นหลงจู้เจ้า

●อยู่ไม่เป็น-ไปไม่รอด-จบไม่สวย

นอนหลับและฝันไปว่า●กกต.เป็นองค์กรอิสระได้รับรองสถานะค่ายเด็กเลี้ยงแกะตามกฎหมายมหาชน●แต่ด้วยความที่ทั่นนายกโซเชียลเป็นพวกสุดโต่งจึงมีนิสัยมักง่าย●และต้องการเป็นหลงจู้เจ้าของค่ายใช้อำนาจนิยมแต่เพียงผู้เดียว●จึงไม่อยากระดมทุนจากทั่วไปเหมือนค่ายอื่นๆ●จึงใช้วิธีให้คนในครอบครัวแบ่งกันบริจาคหลายคน

🌺●และใช้ชื่อคนรู้จักเป็นนอมินีบริจาคได้เงินมาราว●37●ล้าน●แล้วทุ่มวงเงินมหาศาลจ้างบริษัทคนใกล้ตัวที่เชี่ยวชาญเรื่อง●Bigdata●มีพนักงานกว่า●100●คน●ออฟฟิศไม่ไกลจากตึกสำนักงานค่ายนี้ในระยะเดินถึงแล้วสั่งปั่นกระแสทางโซเชียล●พนักงานทำงานเป็น●2●กะเลื่อมเวลากันตั้งแต่●07.00-24.00●น.แต่ละรายมีซิมโทรศัพท์จำนวนมาก

●.และมียูสเซอร์ทวิตเตอร์●อินสตราแกรม●เฟสบุ๊ก●หลายสิบยูสเซอร์ต่อคนบางรายมากถึง●50●ยูสเซอร์●คอยปั่นแฮชแท็ก●และปั่นกระแสเชิดทั่นนายกโซเชียลให้เป็น●‘ศูนย์กลางของจักรวาล’●ร่วมกับทุ่มจ้างสื่อแดง-ส้ม●โดยเขาเอาเงินของตนมาใช้จ่ายดื้อๆ●ทำเสมือนประหนึ่งว่าค่ายกวนเมืองนี้เป็น●‘บริษัทเอกชน’●และเขาเป็น●CEO

📌●ใช้เงินทุ่มกันอย่างสนุกมือ●แล้วทำเอกสารกู้เงินนิติกรรมอำพราง●191●ล้านพร้อมคิดดอกเบี้ย●เมื่อถึงช่วงเลือกตั้งใหญ่เขาเปย์●‘ถุงขนม’●ให้ผู้สมัครเขตราว●350●คน●คนละ●2●แสน●รวมราว●175●ล้านอีแปะ●โค้งสุดท้ายเขาจ่ายค่าจัดอีเว้นท์ปราศรัย●ค่าปั่นกระแสทางโซเชียล●ค่าจ้างสื่อแดง-ส้ม●บานปลายอย่างรวดเร็วจนใกล้●1,000●ล้านอีแปะ

●.ขณะนั้นผู้แทนเขตก็มาขอ’●ถุงขนม’●เพิ่มเพราะแค่●2●แสนค่ารถแห่และจ้างคนก็หมดในไม่กี่วันแล้ว●ทั่นนายกโซเชียลบ่ายเบี่ยง●แต่เขากลับทุ่ม●‘จ้างปั่นโพล’●ตัวเลขเกิน●7●หลักหลายครั้งจนกระแสแรง●ดูถูกผู้สมัครแบบเขตแค่●‘เบี้ยในกระดาน’●ไว้เก็บคะแนนรวมมาคำนวนผู้แทนรายชื่อเท่านั้น●เขาจึงปฏิเสธไร้เยื่อใย●ไม่คุยโทรศัพท์●ไม่ให้พบ

😁●ผู้สมัครเขตเริ่มรู้ตัวว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือเสียแล้ว●แต่ขี่หลังเสือแล้วก็จำใจต้องยอมสละทรัพย์ตนเอง●ไปหยิบยืม●จำนอง●จำนำ●จนหลายคนแทบหมดตัวหนี้สินพะรุงพะรัง●แต่แล้วก็ฟลุ๊กส้มหล่นเมื่อค่ายไทยชังชาติ●นอมินีของคนแดนไกลเล่นใหญ่ไฟกระพริบ●พี่ศรีนักร้องเสียงดีมีคุณภาพไปร้อง●กกต.ในคดีเป็นภัยต่อการปกครองฯ

●กกต.ก็ยื่นคำร้องต่อศาลไคฟงและถูกตัดสินยุบค่ายไทยชังชาติทิ้ง●คนแดนไกลช็อค●ค่ายเผาไทเงียบเป็นป่าช้า●มีการต่อสายเจรจานายกโซเชียลและคนไกล●ตกลงกันว่าจะจับมือหุ้นธุรกิจกวนเมืองกันตั้งรัฐบาล●เป้าหมายหลักคือแก้รัฐธรรมนูญ●‘ล้างผิดสุดซอย’●เพื่อให้คนแดนไกลกลับบ้านแบบเท่ๆ●ส่วนทางลัทธิชังชาติริเบอร่านสุดโต่ง

😎●จะแก้รัฐธรรมนูญให้โค่นล้มเปลี่ยนแปลงการปกครองและโครงสร้างสังคมแบบ●2475●ทำลายสถาบันเก่าแก่ทางวัฒนธรรม●ผลประโยชน์ลงตัวคนแดนไกลสั่งการบริวารราว●100●เขต●ที่ไม่มีค่ายเผาไทลงสมัคร●‘โอนคะแนน’●ให้กับค่ายเด็กเลี้ยงแกะยืมชั่วคราว●โค้งสุดท้ายทั่นนายกโซเชียลระดมยิงถุงขนม●‘เป็นห่ากระสุนตก’

●ให้กับบรรดาสื่อแดง-ส้ม●จนอ้วนไปตามๆ●กัน●สื่อพวกนี้แทบทุกช่องเกาะติดเขาตั้งแต่ตื่นลืมตาจนนอนหลับ●ไปไหนทำอะไรออกสื่อเกลื่อนไปหมด●พวกบริษัทรับจ้างปั่นกระแสทางโซเชียลก็รับลูกสื่อหลัก●ระดมพนักงานติดแฮชแท็ก●ปั่นกระแสเขาจนดูปานเทวดา●ผลเลือกตั้งออกมาค่ายเด็กเลี้ยงแกะได้ผู้แทนมา●80●ราย

😍●แยกเป็นเขต●30●ราย●รายชื่อ●50●ราย●และบริษัทปั่นสถานการณ์หนักขึ้นถึงขนาดต้องระดมจ้างเหมาซอมบี้ส้มจากมหาลัยเก่าแก่ย่านสนามหลวง●และย่านปทุมวันมาเพิ่ม●เพื่อปั่นกระแส●เช่น●อ้างว่า●กกต.โกง,●อ้างว่าอีกฝ่ายเป็นเผด็จการฯลฯ●จน●กกต.แจ้งความตำรวจไล่จับเครือข่ายซอมบี้เข้าไปอยู่ที่แคบหลายสิบคนก็เลยซาไป

●ช่วงจะรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลทางป้าหิ่งห้อยเดินสายชวนค่ายสีฟ้า●ค่ายกัญชาฯ●และค่ายอื่นแต่ไม่สำเร็จเพราะเจอคำเดียวหงายท้องคือ●‘ไปรวมเสียงมาให้ได้●350●ก่อน’●ทั่นนายกโซเชียลกลัวบรรดาผู้แทนใหม่ที่●‘ส้มหล่น’●ไปโหวตเลือกลุงจึงเปย์อีกตัวเลข●8●หลัก●เพื่อจัดสัมมนาหรูหราแสดงศักดินาที่ชลบุรี

😱●และใช้อำนาจนิยมเผด็จการ●‘บีบบังคับ’●ให้ผู้แทนทุกคน●‘เซ็นต์ใบลาออกแต่ไม่ลงวันที่’●ข่มขู่ว่าหากใครขัดใจทั่น●จะงัดใบลาออกมาลงวันที่และส่งสภามีผลหลุดจากผู้แทนทันที●และเขาก็ปิดปากให้ถุงขนมผู้แทนเขตคนละ●2●ล้านอีแปะ●แต่กดขี่ต้องส่งส่วยหักเงินเดือนทุกคนราว●20%●ตำแหน่งการเมืองประจำตัวผู้แทนราว●640●ตำแหน่ง

●ห้ามยุ่งต้องให้ทั่นผู้นำเอาพรรคพวกมาแต่งตั้งเท่านั้น●และถูกหักเงินเดือนจ่ายส่วยคนละ●20-30%●เช่นกัน●ตำแหน่งประธาน●และกรรมาธิการ●ทั่นผู้นำลัทธิจะชี้ลงมาว่าจะให้ใครอยู่ตรงไหน●เสมือน●CEO●ที่ครอบงำสั่งการ●ส่วนพวกสอบตก●หรือผู้แทนชนชั้นกลางจะขอพบทั่นผู้นำลัทธิ●อย่าฝันไม่มีทางเผด็จการสุดโต่งยิ่งกว่าระบอบฮิตเลอร์เสียอีก

🌺●ด้วยความหลงระเริงในอำนาจวาสนาที่ได้มาฟ้าแลบ●จึงลืมตัวไปว่าคะแนน●6.3●ล้านที่ได้มานั้น●‘เป็นของคนอื่น’●ไม่ใช่คะแนนนิยมของตนตามที่อ้าง●คนแดนไกลจึงวางแผนโค่นเขาลงเพื่อ●‘ชิงเอาผู้แทนคืน’●ประจวบกับ●‘ความกร่าง’●ดังคางคกขึ้นวอไม่สนกติกากฎหมายและเป็นคนคุยโวอยากเบ่งบารมีโชว์จน●‘ปากไม่มีหูรูด’

●ไปเที่ยวโพนทะนาว่าตนรวย●‘ไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน’●เปย์เศษเงินให้ค่ายเด็กเลี้ยงแกะกู้●250,110,90●ล้าน●พูดหลายครั้งไม่ตรงกันเพราะ●‘จำไม่ได้’●และจะเอาคืนทุกบาททุกสตางค์●ซวยเลยพี่ศรีนักร้องเสียงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับทั่นไปร้อง●กกต.เอาผิดปมเงินกู้ทันที●ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่ายอดเงินกู้อำพรางเท่าไรกันแน่

😁●เรื่องมาแดงเมื่อเขาแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ●ปปช.งานเข้าเลย●ถูกสื่อคุณภาพชื่อดังขุดมาแฉจากนั้นก็ถูกสหบาทารุมแฉกันแหลกราญ●ดวงตกพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกช่วงนั้นเขาถูกศาลไคฟงตัดสินคดีซุกหุ้นสื่อหลุดจากตำแหน่งถาวร●ส่วน●กกต.ก็เดินหน้าขอหลักฐานบัญชีรับจ่ายปมเงินกู้●191●ล้าน●แต่หนอนที่ถูกส่งมายุงยงเขา●‘อย่าส่งหลักฐาน’

●.มีการสร้างกระแสเบี่ยงประเด็นเอาตัวรอดไปวันๆ●เช่น●เลิกเกณฑ์ทหาร,●แก้รัฐธรรมนูญฯลฯ●จน●กกต.รอไม่ไหวก็ต้องยื่นฟ้องต่อศาลไคฟง●เมื่อศาลขอหลักฐานก็ไม่ยอมส่งให้อีก●จนล่าสุดวันที่●21●ก.พ.63●ศาลก็ตัดสินปมเงินกู้นี้ไปตามพยานและหลักฐานที่มี●สรุปว่า●กระบวนการของ●กกต.นานกว่า●7●เดือนชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

💂●ศาลไคฟงมีอำนาจวินิจฉัยคดีนี้โดยใช้เวลาพิจารณาคดีนี้●71●วัน,●ค่ายกวนเมืองกู้เงินไม่ได้เพราะขัดกฎหมายมหาชน,●เงินกู้มีกระบวนการได้มาโดยหลบเลี่ยงกฎหมาย,●มีคิดดอกเบี้ยไม่ปกติถือเป็นประโยชน์อื่นใด,●มีการแอบทำสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มอีกโดยไม่มีหลักประกันทั้งที่ชำระหนี้เดิมยังไม่ครบ,●ถือเป็นบริจาคเงินเกินกฎหมายกำหนด

●ก่อให้เกิดการชี้นำครอบงำค่ายของเจ้าหนี้●เป็นผู้บงการค่าย●ทำให้ค่ายนี้เป็นธุรกิจกวนเมือง,●จึงให้ยุบค่ายนี้ทิ้ง,●เพิกถอนสิทธิทางการเมืองกรรมการและห้ามตั้งค่ายใหม่นาน●10●ปี●ส่งผลให้กรรมการค่ายที่เป็นผู้แทน●11●คน●ตกสวรรค์ร่วงตุ๊บสู่หุบเหวทันที●ตกเก้าอี้ผู้แทน●ประธาน●หรือกรรมาธิการ●หยุดรับเงินเดือนหลวง

😎●พี่ศรีเจ้าเก่ายังจะไปร้อง●กกต.ต่อยอดจากคำตัดสินของศาลตามที่กฎหมายกำหนดโทษไว้คือ●ทั่นผู้นำโซเชียลบริจาคเกิน●10●ล้าน●จะต้องไปอยู่ที่แคบ●5●ปี●เพิกถอนสิทธิการเมือง●5●ปี●และเขาเป็นหัวหน้า●ร่วมกับกรรมการค่ายคนอื่นเพิกถูกถอนสิทธิทางการเมืองอีก●5●ปี●(นับเวลาต่อจากคดีเดิมรวมเป็นตัดสิทธิ●20●ปี)

●ยึดเงินส่วนเกินอีก●181●ล้านตกเป็นของหลวง●กองทุนค่ายการเมือง,●และต้องโดนข้อหานำเงินของค่ายไปใช้หนี้เข้าที่แคบอีก●10●ปี●กฎหมายกำหนดว่าหากออกมาแล้วห้ามลงการเมืองอีก●10●ปี●รวมเวลาพวกเขาจะหายจากการเมืองไปราว●30●ปี●ยังไม่นับคดีอื่นๆ●ก่อนหน้าอีกกว่า●30●คดี●แล้วคิดว่าจะได้กลับมาอีกไหม?

📌●บรรดาผู้แทนที่เหลือ●65●คนจึงเป็นอิสระจากพันธนาการทาสในเรือนเบี้ย●พากันเฮละโลประกาศอิสระภาพย้ายไปค่ายอื่นภายใน●60●วัน●หากจะตามไปอยู่กับค่ายใหม่●‘เด็กเลี้ยงแกะ●2’●นอมินีของนายกโซเซียลก็ต้องทำการเมืองแบบ●‘รีโมท’●ครอบงำจากนอกสภา●ต้องเดินหน้าโค่นล้มแบบ●2475●ต่อไป●ก็จะมีมือดีไปร้องยุบค่ายอีก

●หากจะไปอยู่กับค่ายสี่เหลี่ยมก็ห่อเหี่ยวเพราะหาตัวเด่นๆ●หวังพึ่งพาไม่ได้เลยแถมกลายเป็นตัวประกอบน้อยๆ●ไร้ความสำคัญ,●หากจะไปอยู่กับค่ายรวมไอซ์ก็ต้องงมกับปมถวายสัตย์ที่แสนน่าเบื่อ,●หากจะไปอยู่กับค่ายชายแดนใต้ก็เสี่ยงโดนคดีแยกดินแดน,●บวกลบคูณหารแล้วระยะยาวอยู่ฝ่ายลุงปลอดภัยไร้กังวลกว่า

🌺●จึงมีการติดต่อประสานผ่านคีย์แมนหลายคนขอเข้าสังกัดค่ายร่วมรัฐบาลลุงแล้วเกือบ●30●ราย●และมีแนวโน้มจะมาอีกเรื่อยๆ●แต่ฝ่ายลุงคงคัดเลือกแกะที่ไม่ใช่พวกประหลาด●ตอนนี้ก่อนจะย้ายค่ายเสียงฝ่ายรัฐบาลลุงมีแล้ว●263●เสียง●ฝ่ายแค้น●224●เสียง●แค่เลือกรับแกะย้ายฝั่งมาอยู่กับลุงแค่●25●เสียง●ฝ่ายรัฐบาลลุงจะพุ่งแตะ●300●เสียง

●ฝ่ายแค้นจะเหลือไม่ถึง●200●เสียง●เป็นที่มาของคนแดนไกลส่งสัญญาณมาบอกลูกน้องว่า●ค่ายร่วมฝ่ายลุงจะเกาะกันอยู่ยาวอย่างน้อย●20●ปี●ลักษณะคล้ายกลุ่มอัมโนของมาเลเซียที่เหนียวหนึบ●ค่ายใดได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวาระเลือกตั้งก็ผลัดกันเป็นผู้นำและร่วมรัฐบาล●โดยไม่แตกแถวไปร่วมกับฝ่ายแค้น

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●ผลก็คือนานๆ●ไปฝ่ายแค้นไม่มีผลงานถึงประชาชนความนิยมจะเสื่อมลงจนเหลือผู้แทนเพียงไม่กี่สิบคนไว้ดูเล่นเป็นตัวประกอบคล้ายประเทศสิงค์โปร์●โพลประเมินแล้วจะจุดม็อบไม่ติดแน่นอน●เรื่องนี้พิสูจน์ได้จากผลคะแนนเลือกตั้งซ่อมนครปฐม,●ขอนแก่น●และกำแพงเพชรวันที่●23●ก.พ.63●ถ้าฝ่ายรัฐบาลลุงชนะได้กว่า●40,000●คะแนน●และฝ่ายแค้นแพ้น้อยกว่า●30,000●คะแนน●ก็จบเกมส์ยาว●20●ปีแน่

●เสธ●น้ำเงิน

#●รักประเทศไทยอย่าใจพวกชังชาติ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

19.02.63 ●ยุบค่ายเด็กเลี้ยงแกะใครได้ใครเสีย นอนหลับและฝันไปว่า●ในอดีตการยุบพรรคการเมือง●เคยเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนีเมื่อปี●พ.ศ.2466●คือ●พรรคนาซีของฮิตเลอร์●เพราะปฏิเสธการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

●ยุบค่ายเด็กเลี้ยงแกะใครได้ใครเสีย

นอนหลับและฝันไปว่า●ในอดีตการยุบพรรคการเมือง●เคยเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนีเมื่อปี●พ.ศ.2466●คือ●พรรคนาซีของฮิตเลอร์●เพราะปฏิเสธการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแต่อาศัยรูปแบบของพรรคการเมืองแฝงกายเข้ามาทําลายระบบการปกครอง●ทางรัฐบาลมีการตรากฎหมายขึ้นมาว่า

📌●ไม่ว่าจะโดยเป้าหมายของพรรคหรือเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของบรรดาผู้ที่ฝักใฝ่ในพรรคแล้ว●พรรคการเมืองใดมีความมุ่งหมายเพื่อขัดขวางการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยหรือเป็นภัยต่อการดํารงอยู่ของประเทศเยอรมนีพรรคการเมืองนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ●โดย●‘ให้อำนาจศาลเป็นผู้พิจารณาพิพากษา

เยอรมนีจึงมีการยุบพรรคการเมืองโดยศาลจำนวน●4●พรรค●คือ●พรรคนาซีของฮิตเลอร์,●พรรคสังคมนิยม●ซึ่งเป็นพรรคสืบนโยบายนาซีที่มีลักษณะต่อต้านระบบรัฐสภาและมีความคิดสุดโต่งรุนแรง,●พรรคคอมมิวนิสต์●มีแนวคิดก้าวร้าวและเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตย

🌺●และพรรคชาติประชาธิปไตย●เป็นพวกนาซีใหม่และมีกิจกรรมที่เป็นภัยหลายประการ●เช่น●ชักใยการก่อการร้ายวางระเบิดโดยอ้างชาติพันธุ์●นี่แค่ประเทศเยอรมันประเทศเดียวเขายุบพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนกฎหมายกฎกติกาสังคมกันเป็นว่าเล่น●นี่ยังไม่รวมประเทศอื่นๆ●อีกมากมายที่ศาลสั่งยุบพรรคการเมือง

●.การยุบพรรคการเมืองโดยศาลจึงเป็นวิถีปกติตามระบอบประชาธิปไตย●เพราะเป็นการถ่วงดุลอำนาจกันของ●3●ฝ่าย●คือ●บริหาร●นิติบัญญัติ●ตุลาการ●ไม่ได้หมายถึงอำนาจใดมีมากกว่ากัน●แต่เป็นการใช้อำนาจของแต่ละฝ่ายตามที่กฎหมายมหาชนตราไว้●เพื่อไม่ให้มีฝ่ายใดคลั่งเสรีภาพจนทำลายกฎระเบียบสังคมส่วนใหญ่ได้

😁●ในกรณีค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●ที่เป็นค่ายกวนเมืองนั้น●ได้จดทะเบียนขึ้นโดยอาศัย●‘กฎหมายมหาชน’●คือ●กฎหมายค่ายเมืองปี●2560●เพราะค่ายกวนเมืองเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วสามารถเข้าสภาไปใช้อำนาจนิติบัญญัติมหาชนได้●เช่น●โหวตคว่ำ●พรก.โอนกำลังพลให้สถาบันเบื้องสูง,●โดดประชุมไม่โหวตกฎหมายงบประมาณวาระ●2-3●ของค่ายฝ่ายแค้น●เป็นต้น

●แต่เมื่อฝ่ายรัฐบาลโหวตกฎหมายผ่านสภาแล้ว●ค่ายฝ่ายแค้นก็มาเข้าแถวแบมือขอเงินเดือนกว่าแสนบาทจากภาษีประชาชน●หรือเรียกตำรวจเข้ามาชี้แจงฐานขัดขวางผลประโยชน์ขายเสื้อจัดม็อบ●‘วิ่งไล่ลม’●ของนอมินีตน●ดังนั้นค่ายกวนเมืองจึงสามารถ●‘ให้คุณให้โทษกับคนไทยทุกคนได้●‘จึงจัดให้อยู่ในกฎหมายมหาชน

😌●รายได้และการทำบัญชีของค่ายกวนเมืองจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายมหาชน●คือ●กฎหมายค่ายเมืองปี●2560●โดยไม่สามารถมีรายได้จากการกู้ยืมได้เหมือนกฎหมายเก่าสมัยปี●2550●ที่ยุคนั้นอนุญาตให้ทำได้●แต่เมื่อค่ายกวนเมืองฝ่าฝืนไปกู้จากนายทุนนอกระบบทั่นนายกโซเดียม●191●ล้าน●ก็จะถือเป็นรายได้หรือประโยชน์อื่นใดทันที

●ไม่สามารถอ้างกฎหมายเอกชนทางแพ่งและบัญชีได้ว่า●‘เงินกู้บริษัทไม่ถือเป็นรายได้’●เพราะบริษัทห้างร้านเขาจดทะเบียนขึ้นมาเพื่อ●‘แสวงหากำไรเป็นหลัก’●เพื่อนำผลกำไรมาแบ่งปันกันในผู้ถือหุ้น●แต่ค่ายกวนเมืองเป็นการใช้อำนาจรัฐ●นักกวนเมืองก็กินเงินเดือนจากภาษี●ย่อมต้องใช้กฎหมายมหาชนในการควบคุมการแตกแถว

😎●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●เป็นค่ายกวนเมืองจดทะเบียนขึ้นโดยกฎหมายมหาชนจาก●กกต.ไม่ได้ไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์●ถ้าค่ายกวนเมืองใช้อำนาจรัฐทำการค้า●หรือกู้ยืมแบบเอกชนได้วันนี้ในอนาคตก็จะทำธุรกิจเป็นหลัก●เช่น●ขายหุ้นของค่ายในตลาดหลักทรัพย์,●เปิดบริษัทสำนักงานให้บริการเฟคนิวส์ทั่วไทย

●จะพิลึกขนาดไหนถ้าค่ายกวนเมืองทำธุรกิจธนาคารรับฝากและปล่อยกู้กินดอกเบี้ย●ทำกิจการจัดอีเว้นท์ด๊วฟปากกลางสภาขุนพลเจลจารบี●กิจการโรงน้ำแข็งปั้นน้ำเป็นตัว●กิจการรับจ้างก่อม็อบเติมเงินมีป้ามุดหาดาวรายกินหัวคิว●ทำกิจการไฮเปอร์ลูบบึ่งจากบุรีรัมย์มาโอนหุ้นสื่อย้อนหลังนิติกรรมอำพรางที่กรุงเทพ

😱●ทำกิจการไบลด์ทรัสแต่ไม่มีการโอนทรัพย์เข้าไปจริง●ทำกิจการแชร์ลูกโซ่สินค้าเสื้อและเหรียญที่ระลึกวิ่งไล่ลมราคาแพงหูดับ●จะเห็นได้ว่าถ้าให้ค่ายการเมืองกู้ยืมเงินและทำการค้าได้●มันจะผิดวัตถุประสงค์ทางการใช้อำนาจรัฐและแหกกฎหมายมหาชนวุ่นวายยุ่งเหยิงสักขนาดไหน●แยกไม่ได้ว่าอันไหนการค้า●หรือ●นิติรัฐ

●.ในคดีเงินกู้ของค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●ลัทธิริเบอร่านสุดโต่ง●ที่กู้เงินจากทั่นนายกโซเดียม●191●ล้านอีแปะนี้●แค่ทำสัญญาเอกสารเงินกู้กันเมื่อ●ม.ค.2563●และคิดออกเบี้ยกันร้อยละ●7●ก็ผิดกฎหมายมหาชนค่ายการเมือง●2560●ชัดเจนทันที●แถมเขายื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ●ปปช.เป็นหลักฐานมัดซ้ำว่าให้ค่ายกู้เงินจริงโดยมีสัญญากู้●2●ครั้ง

💂●ไม่มีทหารใช้ปืนไปจี้ให้เขาเซ็นต์สัญญา●แถมมีปิแอร์กระปิบูดลงนามเป็นพยานอีกด้วย●ต่อมาทั่นนายกโซเดียม●และสมเสร็จคอสั้นไปคุยโวโอ้อวดยอมรับสารภาพต่อหน้าสื่อด้วยตนเอง●กลายเป็นพยานมัดแขวนคอโดยไม่มีทหารเอาปืนไปจี้บังคับหรือกลั่นแกล้ง●ล้วนเป็นการกระทำผิดของบุคคลที่เป็นหัวหน้าค่าย●และกรรมการบริหารค่าย●15●คน

●ที่ร่วมกันลงมติเห็นชอบกระทำความผิดกฎหมายมหาชนที่ไม่ให้ค่ายกวนเมืองมีการทำธุรกิจกู้ยืม●ต่างจากระดมทุนบริจาคโดยโต๊ะจีนซึ่งกฎหมายเขาเปิดช่องให้ทำได้แต่ค่ายเด็กเลี้ยงแกะไม่ทำเองเพราะขี้เกียจและมักง่ายใช้วิธีกู้แบบก้อนใหญ่ดีกว่าได้เงินเร็วดี●แล้วทำนิติกรรมอำพรางเลี่ยงกติกาที่ห้ามบุคคลบริจาคเกิน●10●ล้านบาท

📌●เมื่อพี่ศรีนักร้องเสียงดีไปร้อง●กกต.เมื่อวันที่●23●พ.ค.62●กกต.ที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมหาชนค่ายการเมือง●ก็ขอให้ส่งเอกสารการเงิน●เอาเฉพาะระหว่างวันที่●1●ม.ค.-31●ก.ค.62●ให้ค่ายเด็กเลี้ยงแกะมีโอกาสแก้ตัว●ในเวลา●4●เดือนขอหลักฐานไปไม่น้อยกว่า●3●ครั้ง●คือ●บัญชีค่ายการเมือง●บัญชีรายวันแสดงรายรับ-รายจ่าย

●บัญชีรายการบริจาค●บัญชีแยกประเภท●บัญชีทรัพย์สินหนี้สิน●ซึ่งตามกฎหมายมหาชนค่ายการเมืองต้องกระทำใน●15●วันนับจากดำเนินการถ้าเกินจากนี้ย่อมมีโทษ●และหลักฐานง่ายๆ●คือสำเนาชำระหนี้เงินกู้คืนทั่นนายกโซเดียม●3●ครั้ง●รวม●72●ล้าน●(ครั้งแรก●50●ล้าน,●14●ล้าน●และ●8●ล้าน)●เพราะการอ้างลอยๆ●ไม่น่าเชื่อถือว่าเอาเงินจากไหนมาใช้?●และใช้จริงหรือแค่อำพราง

😍●รวมทั้งสำเนารายงานประชุมมติกรรมการบริหารค่ายที่เห็นชอบให้กู้เงินได้●เอกสารพวกนี้ถ้ามีจริงก็ส่งวันเดียวก็ได้แล้ว●แต่ค่ายเด็กเลี้ยงแกะอ้างว่ายุ่งมากต้องรอแก้รัฐธรรมนูญ●และโค่นล้มแบบ●2475●ให้สำเร็จก่อน●จึงไม่ยอมส่งหลักฐานให้●กกต.อ้อยอิ่งถ่วงเวลาไป●6●เดือน●ถึงปลาย●พ.ย.62●ค่อยลืมตาตื่นทำหนังสือขอขยายเวลา

●ถ้าโปร่งใส่●สุจริต●บริสุทธิ์จริงตามคำคุยโวแล้วทำไมไม่ส่งหลักฐานง่ายๆ?●แถมขอขยายเวลาไปอีกรวมเป็น●11●เดือน●แต่●กกต.รอไม่ไหวเกินกรอบเวลากฎหมายแล้ว●จึงให้ขยายแค่●2●ธ.ค.62●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะก็ยังไม่กล้าเอาหลักฐานมาส่งให้อีกเพราะจำนนด้วยหลักฐานว่าผิดจริง●กกต.ก็ต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญไปตามขั้นตอน

😁●ในคดีเงินกู้●191●ล้านนี้ทั่นนายกโซเดียมให้การรับสารภาพไปแล้ว●แต่สละสิทธิ์ขอหมกเม็ดไม่ส่งหลักฐานแก้ต่างในคดี●ศาลจึงให้พยานที่อ้างจำนวน●17●ปากทำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรส่งป้องกันเบี้ยวและขอถ่วงขยายเวลาอีก●แล้วกำหนดวันตัดสินคดีนี้ในวันศุกร์ที่●21●ก.พ.63●ช่วงบ่าย●ผลของคำตัดสินน่าจะออกมาหลายดาบ●คือ

●ดาบ●1●ถึงขั้นยุบค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●เหตุเพราะเป็นการกระทำผิดของมติกรรมการบริหารที่กฎหมายกำหนดโทษความผิดให้ยุบ,●ดาบ●2●คือตัดสิทธิ์การเมืองกรรมการค่าย●15●คน●นาน●10●ปีไม่ให้มีตำแหน่งทางกฎหมายมหาชนอะไรทั้งนั้น●ส่งผลให้ผู้แทนค่ายนี้หายวับไป●11●คนเหลือ●64●คนในทันทีและไม่มีการเลื่อนลำดับถัดไปมาแทน

💂●ดาบ●3●จะถูกยึดเงินกู้ทั้งหมดนั้นตกเป็นของหลวงกองทุนค่ายการเมืองไว้ไปอุดหนุนให้ค่ายอื่นๆ●ในปีถัดไป●ถ้าเบี้ยวทั่นนายกโซเดียมก็ต้องถูกฟ้องบังคับเอาทรัพย์เงินฝากจากธนาคารของตนต่อไป,●ดาบ●4●กรรมการทั้ง●15●รายจะต้องถูก●กกต.นำคำตัดสินนี้มาเป็นต้นเรื่องดำเนินอาญาคดีใหม่ที่ลำดับต่อท้ายจากเดิมเกือบ●40●คดี

●กรรมการค่ายทั้ง●15●รายจึงมีโทษที่กฎหมายต้องเข้าไปอยู่ในที่แคบแต่ดาบนี้อาจต้องสู้คดีกันยาวนานหลายปี●ที่ค่อนข้างจะเร็วคือดาบ●2●กับดาบ●3●ส่วนดาบ●1●นั้นถ้าศาลไม่ปราณีตรงเผงผู้แทนค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●64●รายก็ผึ้งแตกรังต้องไปหาค่ายสังกัดใหม่ภายใน●60●วัน●ผู้ได้ประโยชน์มากที่สุดคือ●‘คนแดนไกล’

🌺●เพราะแผนการณ์ที่เขาสั่งให้ปิแอร์กระปิบูดมาทำบรรลุตามเป้า●เขาก็จะรวบบรรดาผู้แทนแตกทัพนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วเชิดหลานตัวเอง●"พิทุยตีเมีย"●ขึ้นกุมบังเหียรแทน●เพราะทุนหนากระเป๋าตุง●ทำการเมืองต้องใช้เงินและมีนายทุน●แต่ก็จะมีผู้แทนอีกราว●30-40●คน●ที่ตกลงกับค่ายฝ่ายลุงบางค่ายไว้เปลี่ยนสลับข้างไปเลย

●สนามเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึงคู่แข่งสำคัญของค่ายสี่เหลี่ยมก็จะหายวับไป●การยุบค่ายเด็กเลี้ยงแกะคราวนี้ฝ่ายที่ดีใจมากที่สุด●คือ●ค่ายเผาไท●มองมุมไหนก็ได้ประโยชน์และจะไม่มีทางก่อม็อบจุดติดแน่นอนเพราะ●‘ไม่มีคนจ่าย’●โพลสำรวจล่าสุดจากนิด้ามีเพียง●3%●เท่านั้นที่กล้าเสี่ยงไปเจ็บ●ตาย●พิการ●ร่วมม็อบที่ปลุกระดม●ส่วนอีก●97%●ขอบาย●สรุป●การยุบค่ายฯ●นี้ฝ่ายรัฐบาล●ฝ่ายแค้น●ประชาชนได้ประโยชน์กันหมด●ยกเว้นพวกลัทธิสุดโต่ง

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●บรรดาแกนนำลัทธิริเบอร่านสุดโต่งที่ออกขู่ฟ่อๆ●น้ำลายฟูมปากทุกวันนั้นก็แค่พวกแมลงป่องชูหางลำพองอวดอ้างพิษตน●ไหนฤาจะสู้พยานาคมีฤทธานุภาพร้ายกาจแต่ไม่แสดงตนได้●พวกริเบอร่านจะชนะทุกโพลในโลกออนไลน์●แต่จะตายทุกสนามในโลกความจริง!!●ดาบ●2-3-4●โดนแน่●ดาบ●1●ต้องลุ้น

●เสธ●น้ำเงิน

#●รักประเทศไทยอย่าใจพวกชังชาติ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

12.02.63 ไขปมปริศนา●บันทึกสีดำก่อการร้ายโคราช นอนหลับและฝันไปว่า●หลังจากเหตุก่อการร้ายที่เมืองโคราช●ผ่านมา●3●วันได้สงบนิ่งไว้อาลัยให้เกียรติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ●ทหาร●ผู้ปฏิบัติหน้าที่●และพลเรือนผู้เคราะห์ร้ายเส

ไขปมปริศนา●บันทึกสีดำก่อการร้ายโคราช

นอนหลับและฝันไปว่า●หลังจากเหตุก่อการร้ายที่เมืองโคราช●ผ่านมา●3●วันได้สงบนิ่งไว้อาลัยให้เกียรติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ●ทหาร●ผู้ปฏิบัติหน้าที่●และพลเรือนผู้เคราะห์ร้ายเสียชีวิต●และบาดเจ็บ●รวมทั้งแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้อง●ซึ่งจะได้รับการดูแลอย่างดีจากทางทหารและส่วนราชการในการเยียวยาทุกครอบครัว

📌●ปมมูลเหตุของผู้ก่อการร้ายรายนี้มีหลายปมด้วยกันหลักๆ●คือ●ปมวัยเด็กที่เขาเป็นคนอ่อนแอที่สุดในกลุ่มเพื่อน●ถูกแกล้งจากชั้นประถมจนถึงมัธยมฝังใจถูกกระทำ●จนอายุวัยฉกรรจ์เขาเป็นพวก●‘ติดโซเชียล’●แบบคนรุ่นใหม่ถูกบ่มเพาะความคิดขัดแย้งแบ่งแยกและรุนแรงเกรี้ยวกราด●ติดตามสื่อเฟคนิวส์สายลัทธิริเบอร่าน

●ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสาวกลัทธินี้●เขาเป็นเกรียนโซเชียลตัวยง●มักไปคอมเม้นท์ดุเดือดในเพจสื่อหลักใหญ่ปะทะกับสายอนุรักษ์นิยมบางครั้งเขาข่มขู่ทำร้ายคนอื่น●เมื่อมีเหตุครูกอล์ฟชิงทองในห้างที่ลพบุรีและฆาตกรรม●3●ราย●ดูเขาจะชื่นชอบเป็นพิเศษ●มักจะแชร์ข่าวครูกอล์ฟพร้อมเขียนแสดงความชื่นชม●เช่น●‘สมควรตายแล้ว’

😱●หรือเมื่อครูกอล์ฟถูกจับ●‘ถ้าเป็นตัวเขาจะทำได้ดีกว่านี้’●เป็นต้น●มูลเหตุชนวนต่อมา●คือ●เขามีหนี้สินพะรุงพะรังจำนวนมากหลายแสนบาทจากการซื้อปืนถึง●5●กระบอก●และการใช้ชีวิตตามประสาคนหนุ่ม●ต่อมานายหน้าโครงการบ้านจัดสรรยื่นข้อเสนอจูงใจเขาว่ามีวิธีจะได้เงินก้อนใช้หนี้●โดยกู้เงินจากกองทุนออมทรัพย์สวัสดิการทหาร

●เพื่อปลูกสร้างบ้านสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อยทั่วไป●โดยเป็นโครงการของแม่ยายของนายเขาที่เป็นนักธุรกิจอสังหาในโคราชโดยพัฒนาที่ดินและรับปลูกสร้างบ้าน●นายหน้าได้เสนอขายเขาในราคา●1,125,000●บาท●โดยนายหน้าจะได้●3%●ตามกฎหมาย●และผู้ขายจะช่วยทำเอกสารราคาทรัพย์ให้ลูกค้าในราคา●1,500,000●บาท

😁●เพื่อให้ลูกค้านำไปจดจำนองกับกองทุนสวัสดิการร่วมกับธนาคาร●แบ่งจ่ายตามระเบียบเป็น●3●งวด●โดยงวดที่●1+2●รวม●1,125,000●บาท●เท่าพอดีกับผู้ขายคิดราคาจริง●หลังหักต้นทุนก่อสร้างราว●750,000●บาทและค่านายหน้าก็จะเหลือเป็นกำไรของผู้ขาย●ส่วนงวดที่●3●นี้มักเรียกกันว่า●‘ส่วนต่าง●หรือ●เงินทอน’●จำนวนเงิน●375,000●บาท●(ตามภาพประกอบ)

●ทางผู้ขายจะรับเช็คค่าบ้านจากกองทุนฯ●แล้วจะคืนเป็นเงินสดให้ลูกค้าไปเพื่อให้ลูกค้านำไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน●หรือใช้หนี้สินตนเอง●แต่ด้วยนายหน้ากับผู้ก่อการร้ายเป็นเพื่อนกัน●ผู้ขายจึงคืนเงินส่วนต่างก้อนนี้ให้กับนายหน้ามาแล้วเต็มจำนวน●แต่นายหน้ากลับคืนเงินให้ผู้ก่อการร้ายไปเพียง●325,000●บาท●ขาดไป●50,000●บาท●(ตรงกับคำให้การของเพื่อนสนิทคนร้าย,●หลักฐานต้องไปขอจากนายหน้าที่นอน●รพ.เพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคล)

🌺●เขารับเงินนี้แล้วก็นำเงินไปใช้หนี้เก่าที่มีหนี้สินต่างๆ●มากมาย●จากนั้นนายหน้าได้พาเขาและเพื่อนที่ใช้วิธีเดียวกันนี้ไป●‘เลี้ยงดูปูเสื่อ’●ที่ได้เงินมา●เมากันแประทั้งอาบ●ทั้งอบ●ทั้งนาบ●โดยนายหน้าเปย์ให้หลักหมื่น●วันเวลาผ่านไปเขาก็ทวงเงินส่วนต่างที่ยังไม่ครบ●50,000●บาท●แต่ผู้ขายแจ้งว่าได้มอบให้กับนายหน้าไปให้แล้ว

●.เขาก็หันไปทวงนายหน้าแต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงอ้างว่าก็เอาเงินนั้นไปเลี้ยงดูปูเสื่อกินใช้ไปด้วยกันแล้ว●เขาเสพเฟคนิวส์ปลูกฝังความคิดการกดทับ●กดขี่●การไม่เท่าเทียม●ชนชั้น●เชื่อว่ากำลังถูกกระทำ●เพราะทั้ง●2●ฝ่ายโยนกันไปมาอยู่นาน●3●เดือนในหัวเขาเคืองแค้นว่าถูกโกง●จึงต่อรองคนขายว่าขอคืนเงิน●50,000●บาทนี้

😌●โดยขอหักจากส่วนแบ่ง●3%●ของค่านายหน้า●เขาเครียดและโพสข้อความเฟสบุ๊กเป็นนัยยะก่อความรุนแรง●คือ●‘ร่ำรวยจากการโกง●การเอาเปรียบคนอื่น●มันคิดว่ามันจะเอาเงินไปใช้ในนรกหรือไง’●สื่อไปถึงนายหน้า●หรือผู้ขาย●และเขาเริ่มวางแผนก่อการร้ายโดยชวนเพื่อนทำนองว่า●‘อีกไม่กี่วันจะมีข่าวใหญ่●จะไปทำด้วยกันไหม’

●โดยแผนก่อเหตุ●3●จุด●คือ●บ้านของนาย,●คลังอาวุธ●และห้างสรรพสินค้า●ถ้าดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังของห้าง●15●วันก็จะพบเขาไปเดินสำรวจห้างไปสอดแนมทุกชั้นตามวิสัยอาชีพ●และเขาไปตีสนิทสอดแนมที่คลังอาวุธและคลังกระสุนหน่วยงานเขาเองเพื่อดูระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ●อีกด้วย●จนถึงวันดีเดย์ที่●8●ก.พ.63●เวลาบ่าย

📌●เขาวางแผนให้นายช่วยเป็นคนกลางนัด●3●ฝ่ายเจรจากันเรื่องเงินที่นายหน้าค้าง●50,000●บาทที่บ้านนาย●โดยเขาเตรียมอาวุธปืนส่วนตัว●5●กระบอกมาก่อเหตุ●ผลการเจรจานายหน้าอ้างว่าใช้เงินนี้ไปหมดแล้วจึงเอ่ยปากขอยืมจากผู้ขายคืนให้เขาไปก่อน●ทางผู้ขายยินยอมแต่ต้องเซ็นต์สัญญาจำนองรถยนต์และจอดไว้ที่บ้านนี้

●แต่นายหน้าปฏิเสธเพราะจะไม่มีรถใช้งาน●ทั้ง●3●ฝ่ายเริ่มระเบิดอารมณ์ใส่กัน●นายหน้าบอกว่า●"ถ้าอยากได้เงินคืนนักก็ไปฟ้องเอา"●ผู้ขายบอกว่าใจเย็นๆ●เดี๋ยวจ่ายให้แต่จะต้องเซ็นเงินยืมเงินกัน●นายบอกพวกเขาว่า’●เวลาพวกเอ็งมีความสุขไม่เคยมาหาเลย●เวลาทุกข์ถึงมาหา’●โดยไม่มีใครคาดคิดเขาชักปืนลูกซองจ่อยิงผู้ขายแม่ยายนายที่หน้าอกซ้าย

😂●และจ่อยิงนายระยะประชิดจนตายคาที่●นายหน้าเห็นดังนั้นก็ตกใจวิ่งหนีเขาจึงใช้ปืนลูกซองยิงเข้าด้านหลังระยะไกลทำให้นายหน้าฟุบลงแต่ไม่ตายและยังนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลตอนนี้●แผนแรกสำเร็จเขาจึงเดินแผนสองทันที●ขับรถยนต์ส่วนตัวหนีออกจากบ้านก่อเหตุแรก●ไปที่ป้อมยามรักษาการค่ายและใช้ปืนตนขู่ทหารที่ทำหน้าที่

●เขาชิงปืน●HK33●พร้อมกระสุน●40●นัดจากทหาร●จากนั้นขับรถต่อไปคลังอาวุธที่ทำงานเขาแล้วใช้ปืน●HK33●ที่ปล้นมากราดยิงทหารขณะปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิต●ใช้ปืนลูกซองที่มีอานุภาพระยะใกล้ยิงทำลายประตูและลูกกุญแจ●ยิงประตูคลังอาวุธ●ปล้นปืน●HK33●เพิ่มและปืนกล●M60●อย่างละกระบอก●แล้วใช้ปืน●HK33●กราดยิงทหาร

😎●ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบาดเจ็บเพราะไม่คิดว่าเพื่อนกันจะยิง●คนที่เหลือวิทยุแจ้งสกัดเขาที่ขับรถจี๊พดัดแปลงเป็นรถตรวจการคล้ายรถฮัมวี่ขับรถพุ่งชนประตูคลังกระสุนอีกแห่งที่อยู่แยกจากคลังอาวุธจนประตูเหล็กหนาแน่นพังเสียหาย●แล้วปล้นกระสุนปืนที่ใช้กับ●HK33●เกือบ●800●นัดกระสุน●M60●แบบสายพาดราว●200●นัด

●เขาทิ้งรถตนเองเปลี่ยนเป็นใช้รถตรวจการทหารหนีไป●ทหารในค่ายไล่ติดตามไปแต่อาวุธก็อยู่ในคลังไม่ทันการณ์ต้องใช้ปืนพกสั้นรุมไล่ยิงเขาจนออกมาหลังค่ายทหาร●เขาขับรถหนีไปทางวัดป่าศรัทธารวม●กราดยิงประชาชนรายทางไปเรื่อยเพราะความคลั่งสติหลุด●ยิงตำรวจที่มาสกัดด้วยปืน●M60●และปืนอื่นๆ●จนเสียชีวิตและบาดเจ็บ

😱●ยิงชาวบ้านสัญจร●เด็กนักเรียน●ผู้หญิง●อย่างบ้าคลั่ง●จับตัวประกันขึ้นรถและยิงจากนั้นก็เดินแผนสามมุ่งตรงไปที่ห้างใหญ่ชื่อดังของเมืองโคราช●เขาใช้ปืน●HK33●ยิงผู้คนที่ขับรถหน้าห้างและบนถนนใหญ่●รถบิ๊กไบต์●บางคนเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส●เขาเดินแบกปืนเข้าไปในห้างอย่างใจเย็น●ยิงถังแก๊สหลังห้างระเบิดเปลวเพลิงลุกโชน

●โพสต์คลิปวิดีโอว่า●"เหนื่อยแล้ว●กระดิกนิ้วไม่ไหวแล้ว"●และโพสข้อความรัวๆ●เช่นว่า●‘มันตายมั้ยไอ้●3●คนนั่น,●3●ศพล้างแค้น●นอกนั้นป้องกันตัว’●ซึ่งบ่งชัดว่าเขาไม่ได้ทำเพียงแก้แค้นแค่●3●รายแรกเจรจากัน●ที่เขาสามารถขับรถหนีข้ามจังหวัดไปชายแดนหรือหนีเตลิดเข้าป่าได้●แต่เขากลับขับรถส่วนตัวบุกเข้าไปในค่ายปล้นปืน●และกระสุน

💂●ยิงทหาร●ยิงพลเรือนสัญจร●จนเข้าไปในห้าง●(ระยะทางจากบ้านก่อเหตุถึงห้างไกลกันมากถึง●16●กม)●ยิงผู้เคราะห์ร้ายในรถเก๋งและจุดไฟครอกเผาพร้อมรถ●เป็นข้อพิสูจน์ชัดว่า●‘เขาจงใจก่อการร้าย’●และ●‘วางแผนล่วงหน้า’●นานหลายวันแล้ว●(ผลสืบสวนยืนยันประเด็นนี้)●เขาจงใจ

ลอกเลียนแบบการก่อการร้ายแดง●นปช.กลางกรุงปี●2553●ที่ยิงเผาคนและเผาห้าง,●เลียนแบบโจ๊กเกอร์โหดป่วนเมืองในหนังแบ็ทแมนและเกมส์●หรือเขาใช้สารกระตุ้นอะไรบางอย่าง

●.ส่งผลให้เกิดโกลาหลพลเรือนบางส่วนหนีออกมาได้●แต่ก็มีผู้ติดอยู่ภายในห้างจำนวนมากหลบซ่อนตัวตามชั้น●ห้อง●ซอกหลืบต่างๆ●ด้วยการก่อเหตุเขตเมืองเป็นอำนาจของตำรวจและมีทหารเป็นผู้ช่วย●สนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษนับ●10●หน่วย●นายกลุงมอบนโยบายให้ช่วยชีวิตพลเรือนติดค้างภายในออกมาก่อนให้หมด

💂●คืนนั้นผู้บังคับบัญชาระดับสูงปักหลักสั่งการอยู่ภายในห้างโดยไม่มีใครทราบ●เจ้าหน้าที่ยิงปะทะกับผู้ก่อการร้ายตลอดทั้งคืน●และช่วยตัวประกันออกมาได้ราว●1,000●คน●สื่อออนไลน์ต่างไลฟ์สดรายงานความเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่ซุ่มยิงจุดสูงข่ม●การใช้เครื่องโดรน●การใช้กล้องวงจรปิด●การซ่อนตัวของพลเรือนจุดต่างๆ

●ทำให้ผู้ก่อการร้ายไหวตัวเขาจึงเคลื่อนไหวขึ้นลงแต่ละชั้นไปมาตลอดเวลา●และรู้ตำแหน่งหลบซ่อนพลเรือนจากข่าวไลฟ์สด●เขายังเปิดเพลงจากมือถือฟังแล้วใช้ปืนยิงกราดไปตามพิกัดเหล่านั้นแต่ละนัดหมายถึงการบาดเจ็บล้มตาย●เครื่องโดรนของตำรวจ●ทหาร●ถูกเขายิงสอยร่วง●กล้องวงจรปิดพังหมด●จนถึงเช้าอีกวันจึงยืมเครื่องโดรนของข่าวทีวีช่องหนึ่ง

😍●บินหาจุดซ่อนตัวเขาไปจนไปถึงชั้นใต้ดินที่บริเวณห้องเย็นที่เขายิงตัวประกัน●2●รายตายไว้จุดนี้แต่เมื่อคืน●เมื่อรู้พิกัดเขาตำรวจเสี่ยงภัยบุกเข้าไปในห้องเย็นจึงถูกยิงสวนออกมาทันทีจนเสียชีวิตและบาดเจ็บเกิดการปะทะกันอย่างหนักนานหลายนาที●ผู้ก่อการร้ายไม่รอดถูกวิสามัญเสียชีวิตข้างกายเขายังมีปืนครบมือ

●ตลอดเวลาราว●18●ชั่วโมงของเหตุการณ์ก่อการร้ายทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม●29●ราย●บาดเจ็บสาหัสและทั่วไป●58●ราย●เป็นโศกนาฎกรรมใหญ่ของประเทศที่ต้องถูกจารึกไว้●ซึ่งไม่ใช่แค่เหตุจากบัลดาลโทสะเพราะถูกกดทับ●กดขี่●โกง●ตามที่บางฝ่ายพยายามเชิดให้เขาเป็นไอดอลริเบอร่านผู้ปลดแอกโดยไม่คิดถึงจิตใจผู้บริสุทธิ์ถูกกระทำ●85●รายที่ไม่นับ●3●รายแรก

📌●ภัยร้ายของการเสพเฟคนิวส์ริเบอร่านสุดโต่ง●จนมโนว่าตนถูกสังคมกดทับ●แบ่งชนชั้น●เกิดความขัดแย้งจนนำพาบางคนให้ก่อเหตุรุนแรงด้วยอาวุธ●เช่น●โจรชายแดนใต้,●ตาชั่งม้ามถลอกยะลา,●ครูกอล์ฟ,●มาจนถึง●‘ฆาตรกรต่อเนื่อง’●ผู้ก่อการร้ายนี้ที่เขาเตรียมแผนการณ์ก่อเหตุมานานแล้วไม่ใช่เกิดปุบปับเฉพาะหน้าวันนั้น

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●ในอเมริกาจะพบพวกริเบอร่านสุดโต่งก่อเหตุรุนแรงแบบนี้บ่อยครั้ง●ลองดูในสังคมไทยปัจจุบันจะพบผู้ที่คลั่งลัทธินี้มีพฤติกรรมแปลกแยกรุนแรงโรคจิตไปทั่วที่เปิดตัวตนออกมาว่ารู้สึกชื่นชอบและอยากให้ทำร้ายผู้นำหรือผู้ที่คิดต่างจากลัทธิเขาจำนวนมากกว่านี้●เช่น●บางส่วนของดารา,●ศิลปิน,●ผู้กำกับหนัง,●อาจารย์มหาลัย,●หมอ,●NGOs,●สื่อฯลฯ●เพราะนี่คือตัวตนแก่นแท้ของลัทธิสุดโต่งนั่นเอง

●เสธ●น้ำเงิน

#●รักประเทศไทยไม่ไว้ใจพวกชังชาติ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

06.02.63 ปริศนา●หลังพายุคะนองลมสงบท้องฟ้าจะสดใส นอนหลับและฝันไปว่า●หลักคิดของชาติมหาอำนาจคือ●‘ต้องทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินวุ่นวายรูปแบบต่างๆ●ต่อโลกตลอดเวลา’●สงครามอาวุธ●และสงครามไฮบริดจ์●โรคระบาด●การก่อการร้า

ปริศนา●หลังพายุคะนองลมสงบท้องฟ้าจะสดใส

นอนหลับและฝันไปว่า●หลักคิดของชาติมหาอำนาจคือ●‘ต้องทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินวุ่นวายรูปแบบต่างๆ●ต่อโลกตลอดเวลา’●สงครามอาวุธ●และสงครามไฮบริดจ์●โรคระบาด●การก่อการร้าย●การจราจล●จึงเดินคู่กับนโยบายชาติมหาอำนาจมาอย่างยาวนาน●ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแบบไหนและที่ใด

📌●ในยุคผู้นำปูข้าวเน่าเผาไท●เคยส่ง●รมต.แอบไปลงนามให้มะกันใช้ฐานทัพเรืออู่ตะเภาเป็นฐานทางทหาร●บังหน้าด้วยโครงการศึกษาสภาพภูมิอากาศของนาซาและศูนย์บรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อมนุษยธรรม●แต่ความจริงคือต้องการใช้ฐานทัพเรือไทยเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารมะกันในการปิดล้อมและดุลอำนาจกับจีน

●.เมื่อผ่านมาถึงยุครัฐบาลลุงก็ทำมึนลืมๆ●ไปเพราะเสี่ยงที่ไทยจะต้องเสียเอกราชเหมือนญี่ปุ่น●เกาหลีใต้●ซาอุฯ●ที่ต้องจ่าย●‘ค่าคุ้มครองเป็นส่วยบรรณาการ"●ให้กับทางนักเลงใหญ่เป็นเงินมหาศาลต่อปี●และเมื่อเราต้องการให้เขาออกไปเขาก็จะไม่ยอมโดยหาเหตุอ้างต่างๆ●นาๆ●เหมือนอิรักกำลังเผชิญตอนนี้●อีกทั้งจะบาดหมางกับจีนด้วย

💂●ผลจากความรอบคอบของลุงครานั้นทำให้ไทยพ้นภัยจากการเสียเอกราชและต้องจ่ายค่าคุ้มครองส่วยบรรณาการให้กับชาติมหาอำนาจตะวันตกไปอย่างเฉียดฉิว●พอมาในยุคนี้รัฐบาลลุงตัดสินใจครั้งสำคัญอีกครั้งเมื่อเกิดการระบาดของโรคไวรัสอู่ฮั่น●มะกันและพันธมิตรต้องการโดดเดียวจีนตามแผนการณ์●‘ทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน’

●.หลายประเทศต่างหลงกลตามมะกันเร่งรีบบินไปรับทูตและพลเมืองตนบางส่วนกลับไปภายใน●31●ม.ค.63●โดยไม่รอบคอบในช่วงระยะฟักตัวของโรคไวรัสอู่ฮั่น●ผลคือพลเมืองตนเองที่พากลับมาแพร่ระบาดโรคในประเทศเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว●จนหลายประเทศ●เช่น●ญี่ปุ่น●สิงคโปร์●จำนวนผู้ป่วยเพิ่มพรวดแซงไทยไปไกลแล้ว

😱●จากนั้นลูกพี่ก็ประกาศนำแบนคนจีนเดินทางเข้า●บรรดาชาติที่ติดกับดักมหาอำนาจก็ตกกระไดพลอยโจรไปด้วย●ต้องออกประกาศแบนไม่ให้คนจีนเดินทางเข้าไปบ้างซึ่งก็คือ●‘การโดดเดี่ยวและคว่ำบาตรจีน’●ในทางอ้อมนั่นเอง●ส่งผลให้แผนการณ์ของนักเลงโตของโลกสำเร็จ●รมต.การค้ามะกันเก็บอาการดีใจไม่อยู่ถึงกับแถลงว่า

●"การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ"●ส่งผลให้รัฐบาลจีนแค้นเคืองมะกันและชาติพวกนี้มาก●ออกมาแถลงการณ์ประณามว่า●‘ทุกสิ่งทุกอย่างที่สหรัฐฯ●ทำมีแต่สร้างและเผยแพร่ความกลัวซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี●ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ●มีทั้งศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก

😁●ในการป้องกันโรคระบาดอย่างเต็มที่●กลับกลายเป็นผู้นำในการออกข้อจำกัดต่างๆ●ที่เกินกว่าคำแนะนำของ●WHO’●แต่รัฐบาลลุงแข็งไม่ทำตามที่ฝ่ายแค้น●พวกริเบอร่านชังชาติ●สื่อแดง-ส้มกดดันให้เดินตามก้นมะกัน●คือ●เร่งไปรับคนไทยกลับ●และแบนชาวจีนเข้าประเทศเพราะประเมินรอบด้านแล้ว●‘เสียมากกว่าได้’●แน่นอน

●เวลาแค่●6●วันให้หลังการตัดสินใจเฉียบขาดของรัฐบาลลุงก็เห็นผล●คนไทยที่กลับมาจากเมืองอู่ฮั่น●และเมืองโดยรอบที่บางเมืองไกลกว่า●200●กม.ขอพ่วงกลับเที่ยวบินเพื่อมนุษยธรรมมาไทยด้วยจำนวน●138●ราย●ตรวจแล็ปแล้ว●‘ทุกคนไม่ติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่น’●แต่ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก●ต้องกักกันไว้ก่อน●14●วัน

😍●หมอไทยได้ใช้สูตรยาแบบคอกเทลรักษาผู้ป่วยชาวไทย●2●คนเป็นอาม่านครปฐม●กับคนขับแท็กซี่หายกลับบ้านได้●ผู้ป่วยจีนก็รักษาหายจากโรคนี้กลับบ้านไปแล้วหลายคน●ที่เหลือก็ปลอดภัยหมดแล้วรอเพียงหมอให้กลับบ้านเท่านั้น●สร้างความลือลั่นในสื่อจีนและสื่อทุกประเทศทั่วโลก●ชื่นชมหมอและรัฐบาลไทยหนักมาก

●.รัฐบาลจีนแถลงเป็นทางการชื่นชม●2●ประเทศในโลกนี้เท่านั้น●คือ●อิหร่าน●และไทย●ว่าคือ●‘มิตรแท้ในยามยาก’●สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์สรุปย่อว่า●‘ในระหว่างการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่●ประชาชนจีนได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือที่ล้ำค่าจากวงการต่างๆ●ของไทย●รู้สึกอบอุ่นใจอย่างยิ่ง

🇹🇭●พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ●พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นแสดงความห่วงใยไปยังฯ●พณฯ●สีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีน●ในหลวงและสมเด็จบรมราชินีพระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์●อาทิ●เช่นหน้ากากอนามัย●ถุงมือยาง●เสื้อกาวน์กันน้ำและยารักษาโรคให้กับฝ่ายจีน

●จีนซาบซึ้งใจอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณยิ่ง●พลเอกประยุทธ์●จันทร์โอชา●นายกรัฐมนตรีได้ส่งสารให้กำลังใจถึงฯ●พณฯ●หลี่●เค่อเฉียง●นายกรัฐมนตรีจีนฯพณฯชวน●หลีกภัย●ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งสารแสดงความห่วงใยถึงฯพณฯลี่●จ้านซู●ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน●คณะรัฐมนตรี●ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล

🌺●และ●ส.ส.หลายท่านให้กำลังใจสนับสนุนให้ประชาชนจีนผ่านพ้นวิกฤตนี้ผ่านช่องทางการส่งสาร●โทรศัพท์●วิดีโอ●และการแสดงออกในลักษณะต่างๆ●ทั้งยังแสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและส่งความปรารถนาดีให้ประชาชนจีนเพื่อประสบชัยชนะในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสฯนี้●พี่น้องชาวไทยจากทุกแวดวงอาชีพต่างๆ

●ก็แสดงออกถึงน้ำใจในการช่วยเหลือชาวจีนด้วยการบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ●นายกประยุทธ์●จันทร์โอชา●และประชาชนชาวไทยโพสต์คลิปวิดีโอ●ทำป้ายสโลแกนเพื่อให้กำลังใจแก่ประเทศจีน●พร้อมทั้งให้กำลังใจชาวอู่ฮั่น●ซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจและความรู้สึกที่ลึกซึ้งให้ชาวจีน●ประชาชนชาวจีนจะไม่ลืมพี่น้องชาวไทย

📌●ที่ให้ความช่วยเหลือในยามคับขันอย่างทันท่วงที●ความรู้สึกรักใคร่และมิตรภาพที่ลึกซึ้งของฝ่ายไทยในยามทุกข์ยากนั้นได้อธิบายอย่างชัดเจนถึง’●การลงเรือลำเดียวกัน’●ระหว่างจีนกับไทย●สองประเทศจะร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤตการณ์●จะร่วมเฝ้าสังเกตการณ์และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน●สมดังคำกล่าวที่ว่า’●จีนไทยใช่อื่นไกล●พี่น้องกัน’

●ในการรับมือกับการแพร่ระบาดไวรัสฯ●ครั้งนี้●ฝ่ายจีนให้ความสำคัญติดต่อประสานงานกับรัฐบาลไทยตลอด●ดูแลและให้ความช่วยเหลือชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศจีน●จัดการแก้ไขปัญหาตามข้อกังวลของชาวไทย●จนฝ่ายไทยส่งเครื่องบินออกเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่น●เพื่อรับคนไทย●138●คน●ที่พำนักอยู่ในจีนกลับไทย

🇹🇭●ในขณะเดียวกันผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวจีนที่อยู่ในประเทศไทยก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากฝ่ายไทยฯพณฯ●อนุทิน●ชาญวีรกูล●รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อชาวจีนด้วยตนเองภายใต้การเยียวยารักษาและการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพของฝ่ายไทย

●.ผู้ป่วยชาวจีน●6●รายได้รับการรักษาจนหายและกลับประเทศได้แล้ว●หน่วยงานต่างๆ●ที่เกี่ยวข้องของไทยดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนหูเป่ยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้●หน่วยงานของทั้งสองประเทศมีการสื่อสารอย่างใกล้ชิด●ร่วมกันเสริมสร้างการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด"

😌●ทางการจีนพูดยังไม่ทันขาดคำ●รัฐบาลลุง●โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา●รายงานว่าสมาคมฟุตบอลจีน●ได้ประสานในการขอใช้สนามฟุตบอลของประเทศไทยให้ฟุตบอลทีมชาติจีน●ใช้ในการ●"แตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก"●ในช่วงกลางปี●2563●นี้●เนื่องจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ●(FIFA)●ยังไม่ให้จัดแข่งในประเทศจีน

●ดังนั้นจะต้องหาประเทศที่สาม●ซึ่งจีนไม่ลังเลที่จะเลือกประเทศไทยที่เป็นมิตรแท้ทันที●แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เห็นการจัดการเรื่องไวรัสอู่ฮั่นของไทย●โดยขณะนี้ทางการไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาสนามฟุตบอลที่ได้รับการรับรองจากฟีฟ่าซึ่งของไทยมีมาตรฐานสากล●นี่คือรูปธรรมที่จีนเริ่มจะทนแทนบุญคุณไทยแล้ว

🌺●นี่มันส้มตรุษจีนสุดเฮงหล่นใส่ประเทศไทยมาทั้งต้นเลยก็ว่าได้●เพราะจะมีเม็ดเงินมหาศาลจากการเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนี้ผลประโยชน์สุดพรรณา●ทั้งชื่อเสียงด้านกีฬาของไทยจะดังจนกู่ไม่กลับ●ผลพลอยได้ตามมาเพียบ●และขึ้นชื่อว่าชนชาติจีนแล้วลองเขาชอบใครและจะตอบแทนบุญคุณใครแล้วจะหลั่งไหลมาแบบไม่หยุด

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●อีกไม่กี่วันคงได้เห็นดราม่าหลั่งน้ำตาเมื่อมีการแจ้งข้อหาปล่อยเฟคนิวส์กับนักกวนเมืองหญิงคนดังชังชาติ●4●ราย●ป้าหิ่งห้อย,●สมเสร็จ,●จ่าเธออยู่ไหน,●ป้าคอมมิวนิสต์ปฐมเจดีย์●และสื่อหลักดังอีก●2-3●แห่ง●นาทีนี้คนไทยทั้งชาติประจักษ์แล้วว่า●‘รัฐบาลสอบผ่าน●แต่ฝ่ายค้านสอบตก’●ไวรัสชังชาติแพ้พ่ายวัคซีนความดียับเยิน

●เสธ●น้ำเงิน

#●รักประเทศไทยไม่ไว้ใจพวกชังชาติ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

02.02.63 สุดทึ่ง●หมอฮัวโต๋จีนโบราณกับหมอฮัวโต๋ไทย นอนหลับและฝันไปว่า●ราว●พ.ศ.700●ในสมัยสามก๊กของจีน●มีหมอคนหนึ่งชื่อ●ฮัวโต๋●เป็นชาวเมืองไพก๊ก●มณฑลเจียงซู●เป็นปรมาจารย์ในด้านแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงมากๆ●ตระเวณ

สุดทึ่ง●หมอฮัวโต๋จีนโบราณกับหมอฮัวโต๋ไทย

นอนหลับและฝันไปว่า●ราว●พ.ศ.700●ในสมัยสามก๊กของจีน●มีหมอคนหนึ่งชื่อ●ฮัวโต๋●เป็นชาวเมืองไพก๊ก●มณฑลเจียงซู●เป็นปรมาจารย์ในด้านแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงมากๆ●ตระเวณรักษาผู้คนที่ล้มป่วยไปทั่วประเทศโดยไม่หวังอะไรตอบแทน●สามารถรักษาได้ตั้งแต่โรคธรรมดาๆ●ไปจนถึงโรคประหลาดที่ไม่มีหมอคนใดรักษาได้

🌺●หมอฮัวโต๋สามารถปรุงยาสลบได้●ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีใครทำได้●โดยเขาจะให้คนไข้ดื่มยาสลบที่ปรุงขึ้นเองจากนั้นไม่นานคนไข้ก็หมดสติไป●หมอฮัวโต๋ก็ทำการผ่าท้องตัดลำไส้ส่วนที่เน่าเสียออกแล้วก็เย็บ●พอคนไข้ฟื้นขึ้นมาอาการปวดท้องเหล่านั้นก็หายไป●เป็นเรื่องน่าทึ่งมากในยุคนั้นจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแผ่นดินจีน

●ในสมัยที่ซุนเซ็กครองแคว้นกังตั๋ง●จิวท่ายทหารเอกของซุนเซ็กช่วยซุนกวนตีฝ่าวงล้อมของกลุ่มโจรป่าจนสามารถพาซุนกวนฝ่าวงล้อมออกไปได้●แต่จิวท่ายก็โดนอาวุธโจรบาดเจ็บสาหัสสิบกว่าแผล●จึงมีคนขอให้ซุนเซ็กเชิญตัวหมอฮัวโต๋ให้มารักษาเขา●หมอใช้เวลารักษาบาดแผลจิวท่ายแค่●3●เดือน●บาดแผลก็เขาหายสนิท

😍●ครั้งหนึ่งกวนอูได้ยกทัพมาตีเมืองอ้วนเซียที่มีโจหยินทหารเอกของโจโฉรักษาไว้อยู่●กวนอูได้ถูกยิงด้วยลูกธนูอาบยาพิษของข้าศึกที่ไหล่บาดเจ็บจนต้องถอนทัพกลับค่าย●กวนเป๋งได้ไปเชิญหมอฮัวโต๋มาช่วยรักษากวนอู●โดยการผ่าเนื้อที่ไหล่แล้วเอายาชาใส่แล้วเย็บเนื้อให้เป็นเหมือนเดิม●โดยที่กวนอูไม่แสดงอาการเจ็บปวดให้เห็น

●กวนอูได้สรรเสริญหมอฮัวโต๋ว่า●‘เป็นหมอเทวดา’●ส่วนหมอฮัวโต๋ก็ได้ชื่นชมกวนอูว่า●เป็นคนไข้ที่อดทนต่อความเจ็บปวดได้ดี●หมอฮัวโต๋มาตายเมื่อโจโฉป่วยมีอาการประสาทหลอนและปวดหัวขั้นรุนแรง●เขาแนะนำว่าต้องผ่าศีรษะออกมารักษาถึงจะหาย●โจโฉคิดว่าหมอฮัวโต๋สมรู้ร่วมคิดกับกวนอูให้ฆ่าเขาเลยสั่งจับขังจนตายในคุก

📌●ผ่านมาถึงปี●2563●หรือกว่า●1,800●ปีหลังหมอฮัวโต๋ตาย●เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่●(2019nC0V)●ที่ระบาดในนครอู่ฮั่น●มลฑลเหอเป่ย●ของจีน●ที่เป็น●"ศูนย์กลางไอที"●ล่าสุดมีนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามีมือที่มองไม่เห็นตัดต่อพันธุกรรมเชื้อไวรัสเอชไอวีเข้าไปในเชื่อไวรัสโคโรนาที่มีอยู่หลายสายพันธุ์อยู่แล้ว

●ทำให้เกิดเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา●แล้วออกข่าวเฟคนิวส์โยนบาปให้นักวิจัยและห้องทดลองจีนในเมืองอู่ฮั่นดื้อๆ●ทำให้หมอจีนต้องเร่งใช้ยาที่เคยหยุดเชื้อโรคอีโบลาในประเทศกินี●เซียร์ราลีโอน●และไลบีเรีย●จนสงบลง●ร่วมกันกับยาที่ใช้รักษาโรคเอดส์●เอามาประยุกติ์ใช้คู่กันรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสอู่ฮั่นพบว่าได้ผลดีมาก

😂●วันที่●2●ก.พ.63●หมอจีนรักษาคนป่วยโรคนี้หายขาดกลับบ้านไปแล้ว●424●ราย●น่าแปลกต่อที่ใครไม่รู้จดลิขสิทธิ์เชื้อไวรัสโคโรนาเมื่อปี●2550●ที่เมืองลุงแซม●น่าแปลกว่าใครหนอช่างมีความคิดบรรเจิดเอาเชื้อไวรัสเอชไอวี,●เชื้อไวรัสโคโรนาแบบเดิม,●เชื้อไวรัสอีโบลา,●มาตัดต่อพันธุกรรมผสมปนเปกัน●จนต้องใช้ยารักษาเดิมมาใช้กับไวรัสอู่ฮั่น

●เสมือนว่าเชื้อโรคทั้ง●3●นี้มาจาก●‘ทีมงานและแหล่งเดียวกัน’●แปลกหนักเมื่อพล็อต●‘ค้างคาว’●ถูกสร้างภาพให้เป็นจำเลยที่เป็นพาหะโรคอีโบลา●และพาหะโรคไวรัสอูฮั่น●แปลกยิ่งกว่าเมื่อมือมืดเคยจัดซ้อมแผนป้องกันโรคไวรัสโคโรนารหัส●Event201●เมื่อวันที่●18●ต.ค.62●หรือเมื่อ●3●เดือนก่อนโรคนี้ระบาด

😁●แปลกไปอีกเมื่อมือมืดพยายามติดต่อจีนขายยาและวัคซีนโรคนี้มาแล้ว●3●ครั้ง●แปลกไม่หยุดเมื่อมือมืดพยายามอย่างหนักในการติดต่อทางการจีนขอส่งนักวิทยาศาสตร์ของตนเข้าไปในเมืองอู่ฮั่น●เพื่อเก็บตัวอย่างไวรัสมรณะนี้●แต่ทุกกรณีจีนนิ่งไม่มีการตอบสนองทางการแพทย์ใดๆ●ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธเสมือนแค่สายลมพัดผ่าน

●ที่ผ่านมาหมอไทยรักษาผู้ป่วยโรคนี้หายแล้ว●9●คน●มีชาวจีนนครอู่ฮั่นที่เดินทางมาไทยและป่วยด้วยโรคนี้จากการรักษาของหมอไทย●ได้ไปออกสื่อของจีนจนโด่งดังทั้งประเทศโดยเล่าประสบการณ์ว่าเธอเป็นหญิงชราอายุ●61●ปี●รู้สึกมีความสุขที่จะได้เดินทางมาประเทศไทยกับกรุ๊ปญาติทั้งหมด●6●คน●โดยมาถึงไทยเมื่อวันที่●8●ม.ค.63

😅●เมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิ●เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติจับได้ว่ามีไข้●จากนั้นรถพยาบาลพาเธอไปที่โรงพยาบาลทันทีเธออาละวาดในรถพยาบาลไม่พอใจเพราะยังไม่ได้เห็นถนนในกรุงเทพเลย●รู้สึกโดดเดี่ยว●ไม่รู้ภาษาอื่น●ไม่ชินกับอาหารไทย●นอนร้องไห้ในโรงพยาบาล●และเริ่มเข้าใจสถานการณ์โรคนี้ผ่าน●WeChat

●เธอกลัวตายและร้องไห้หนักมากได้รับการฉีดยาจากหมอไทยมากกว่า●20●ชั่วโมง●หมอและพยาบาลให้อาหาร●ยา●และตรวจสอบอุณหภูมิทุกวัน●หลังจากการรักษาเป็นเวลาหลายวันถึงวันที่●11●ม.ค.63●มีเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนประจำไทยให้กำลังใจเธอจึงสงบลง●หมออำนวยความสะดวกสบายอย่างมากดูแลเรื่องอาหารประจำวันของเธอ

🌺●โดยให้ล่ามมาถามว่าอยากกินอะไรทางโรงพยาบาลก็ทำมาให้●หมอไทยดูแลดีมาก●เธอเริ่มกำลังใจดี●สบายใจขึ้น●นอนหลับ●และกินได้●จนถึงวันที่●18●ม.ค.63●เธอสามารถกลับบ้านได้แล้ว●เธอตื่นเต้นมากจนไม่ได้หลับเลย●และบินไปถึงสนามบินเทียนเหอ●นครอู่ฮั่นวันที่●19●ม.ค.63●แล้วไปตรวจไปที่โรงพยาบาลปอดหวู่ฮั่นอีกครั้ง

●หลังจากนั้นเธอเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส●จนถึงวันที่●29●ม.ค.63●ก็ออกจากแผนกกักกันกลับบ้าน●รวมใช้เวลา●22●วัน●"ช่วงเวลาแห่งชีวิตและความตาย"●เมื่อข่าวสารนี้แพร่กระจายออกสื่อไปทั่วประเทศจีนทำให้โด่งดังอย่างมาก●ถึงขนาดที่ชาวจีนต่างขนานนามหมอไทยและหมอจีนที่รักษาเธอหายว่า●‘หมอฮัวโต๋’●หรือหมอเทวดา

💂●ล่าสุดรัฐบาลลุง●โดยกระทรวงสาธารณสุข●และแพทย์จาก●รพ.ราชวิถี●ได้แถลงข่าวการค้นพบที่สำคัญการรักษาโรคไวรัสอู่ฮั่นว่าได้ใช้ยารักษาไข้หวัดใหญ่●และยาต้านเอชไอวีที่เมืองไทยมีอยู่แล้วผลิตได้เองโดยองค์การเภสัชกรรม●นำมาประยุกติ์ใช้●"สูตรคอคเทล"ร่วมกันเพื่อรักษาผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในคนจีนรายหายได้ภายใน●48●ชม

●ณ●วันที่●2●ก.พ.63●‘หมอฮัวโต๋ไทย’●จึงยังคงรักษาผู้ป่วยโรคนี้อยู่●10●คน●และกำลังอาการดีวันดีคืนรอเพียงหมอให้กลับบ้านเท่านั้น●แต่ญี่ปุ่นและสิงคโปร์เร่งรีบเก็บเงินพลเมืองตนเองค่าเครื่องบินค่าเช่าเหมาลำคนละกว่า●20,000●บาท●ไปรับจากเมืองอู่ฮั่นราว●200●คน●ในขณะที่พวกเขาอยู่ในระยะที่สามารถแพร่เชื้อไวรัสนี้ได้

📌●ผลคือหลังกลับประเทศตนเองไปไม่นานวันที่●2●ก.พ.63●พบการระบาดของโรคนี้ในคนญี่ปุ่น●20●คน●แซงหน้าไทยไปแล้วในขณะที่ผู้หายขาดเพียง●1●รายเท่านั้น●ส่วนสิงคโปร์พุ่งพรวดมา●18●คนยังรักษาไม่ได้●ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มถึงจุดพีคราววันที่●5-6●ก.พ.63●จากนั้นจะชลอการระบาดลงและรักษาหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ล่าสุดมีเหตุซ้ำซ้อนขึ้นที่เมืองหนึ่งในมณฑลหูหนาน●ที่อยู่ติดกับมณฑลหูเป่ย●ห่างจากนครอู่ฮั่นราว●550●กม.พบว่าเกิดจากไข้หวัดนก-ไวรัส●H5N1●โผล่มาอีกแต่ยังไม่มีคนป่วย●น่าแปลกที่จีนโดนเชื้อโรคระบาดทั้ง●2●โรคในเวลาใกล้เคียงกัน●และ●รมต.การค้าของมะกันก็รีบออกมาแถลงประกาศต่อชาวโลกว่า

😎●"การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ"●เท่ากับว่ามะกันได้ตัดริบบิ้นนำทัพประเทศในสหภาพยุโรป●ออสเตรเลีย●สิงคโปร์●ฟิลิปปินส์●ออกมาประกาศห้ามชาวจีน●และชาวต่างชาติที่เคยเดินทางไปประเทศจีนในช่วงนี้เข้าประเทศตนเอง●หรือเป็นการปิดล้อมทางเศรษฐกิจคว่ำบาตรจีนทางอ้อม

ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องตามมาตรฐาน●WHO●ในการรับมือกับโรคระบาด●เพราะเป็นการ●"ตื่นตระหนกมากเกินไป"●และทำเกินกว่าเหตุเห็นแก่ตัว●‘เอาตัวรอดเพียงลำพัง’●เสมือนตีลูกเทนนิสอย่างแรงออกไปให้พ้นจากตัวแต่สักพักมันจะไปโดนผนังแล้วก็กระดอนกลับมาที่เราอย่างแรงเช่นกัน●จีนย่อมไม่พอใจประเทศที่โดเดี่ยวเขาแบบนั้น

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●เมื่อจีนตั้งหลักได้ประเทศเหล่านี้ก็จะโดนตอบโต้กลับหลายรูปแบบจนอาจทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจแย่ลงจนถึงขั้นเลวร้ายในที่สุด●ที่สำคัญต้องไม่ลืมความจริงว่า●"ไวรัสคือเชื้อโรค"●แต่●"ชาวจีนคือมนุษย์"●พวกเขาคือเพื่อน●ญาติพี่น้องของเรา●ในยามยากเราจะไม่รังเกียจและทอดทิ้งเขา●และพี่น้องไทย-จีนจะรอดด้วย●‘หมอฮัวโต๋’●ไปด้วยกัน

●เสธ●น้ำเงิน

#●รักประเทศไทยไม่ไว้ใจพวกชังชาติ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

30.01.63 ไขปมปริศนา●ทำไมไวรัสมรณะต้องเกิดที่จีน นอนหลับและฝันไปว่า●ประเทศกินี●เซียร์ราลีโอน●และไลบีเรีย●ทั้ง●3●ประเทศนี้อยู่ในทวีปแอฟริกา●อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแร่ธาตุ●มีแร่ทองคำ●เพชรและแร่ธาตุอื่นๆ

ไขปมปริศนา●ทำไมไวรัสมรณะต้องเกิดที่จีน

นอนหลับและฝันไปว่า●ประเทศกินี●เซียร์ราลีโอน●และไลบีเรีย●ทั้ง●3●ประเทศนี้อยู่ในทวีปแอฟริกา●อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแร่ธาตุ●มีแร่ทองคำ●เพชรและแร่ธาตุอื่นๆ●อีกเพียบโดยเฉพาะแร่บอกไซต์มีปริมาณครึ่งหนึ่งของโลก●แร่นี้ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์●เครื่องบิน●รถไฟ●และใช้ผสมโลหะอื่นๆ●เช่น●เงินฯลฯ

🌺●ทั้ง●3●ชาตินี้จึงถูก●‘มือมืด’●ปั่นให้เกิดเกิดสงครามกลางเมือง●และเกิดสงครามเพื่อนบ้านกันเอง●จนปี●2557●มือมืดส่งน้องหนู●‘ไวรัสอีโบลา’●(เคยระบาดในแอฟริกา)●ไปในค้างคาวผลไม้และลิง●เชื้อโรคแพร่ระบาดไปสู่คนที่กินและสัมผัสมันป่วยไปกว่า●1,320●คน●ตายเพียบ●การระบาดครั้งนั้นสัตว์ที่ซวยตกเป็นจำเลยของโลกคือ●‘ค้างคาวผลไม้’

🇹🇭●ช่วงนั้นประเทศไทยกลัวโรคอีโบลากันมาก●ถ้าพบใครเดินทางมาจาก●3●ประเทศดังกล่าวก็จะถูกคัดกรองโรคอย่างเข้มงวด●และมีข่าวลือเฟคนิวส์มากมายจนสังคมเกิดความหวาดวิตก●ขณะนั้นใครที่เจอนักท่องเที่ยวหรือคนมาทำงานคนผิวดำที่มาจากแอฟริกาหรือประเทศในย่านนั้นก็ถูกเหมารวมถูกรังเกียจไปด้วย

ม.ค.2563●เกิดโรคใหม่ที่หลายคนหวาดวิตกอยู่ในตอนนี้●คือ●การระบาดของโรคโรคไวรัสมรณะโคโรนาสายพันธุ์ใหม่●(2019●nCoV)●หรือเรียกกันไม่เป็นทางการว่า●‘ไวรัสอู่ฮั่น’●ที่เริ่มการระบาดมาจากนครอู่ฮั่น●มลฑลหูเป่ย●ของจีน●ประจวบกับก่อนตรุษจีนตลาดขายของสดในเมืองนี้มีข่าวโด่งดังว่าขายของแปลกๆ

😁●เริ่มมีพบผู้ป่วยชาวจีนชุดแรกจากอาการปอดบวมพร้อมๆ●กัน●41●คน●การระบาดมีการรับช่วงจากผู้ป่วยส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ●ข้อสันนิษฐานแรกจากทีมแพทย์จีนช่วงแรกนั้นระบุว่าไวรัสมรณะนี้น่าจะเกิดจากสัตว์พาหะ’●ค้างคาว’●ต่อมาพบว่าผู้ป่วยคนแรก"ไม่ได้มาจากตลาดนี้●และมีผู้ป่วยบางส่วนไม่ได้มาตลาดนี้เลย"

จากนั้นก็เริ่มมีทีมแพทย์โต้แย้งว่าน่าจะมาจากงูมากกว่า●จนปัจจุบันก็ยังหาข้อสรุปสุดท้ายไม่ได้ว่าไวรัสมรณะนี้มาจากที่ไหนกันแน่●แต่แล้วในช่วงชุลมุนนั้นก็มี●‘มือมืด’●จงใจปล่อยคลิป●‘สาวจีนกินค้างคาว’●โดยมีสาวจีนรายหนึ่งกินซุปค้างคาว●และเธอใช้ตะเกียบคีบกินคางคาว●เผยแพร่ไปทั่วอินเตอร์เน็ต

😍●เป็นการเบี่ยงเบนตอกย้ำความเชื่อว่าคนจีนเป็นพาหะโรคนี้เพราะชอบกินของแปลกอยู่แล้ว●และเลยเถิดต่อไปว่าคนอาศัยนครอู่ฮั่นชอบกินซุปค้างคาวเลยติดไวรัสมรณะ●คราวซวยก็ตกกับ●"ค้างคาว●และงู"●ที่เป็นสัตว์ที่ขายในตลาดสดของนครอู่ฮั่น●และมันดันเถียงภาษามนุษย์ไม่ได้●และเล่นโซเชียลมีเดียไม่เป็นซะด้วย

บวกความเชื่อหลากหลายของคนเข้าไป●ก็ไปสอดคล้องเหมารวมมองว่าคนจีนชอบกินอะไรแปลกๆ●ทั้งที่คนจีนทั่วไปส่วนใหญ่เขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์ป่าประหลาด●สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการกระตุ้นเร้าบรรยากาศการรังเกียจคนจีนให้หนักขึ้น●คนที่ยิ้มแป้นก็คือ●‘มือมืด’●สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่แย่ลงอย่างรวดเร็วของจีน

😎●เพราะจีนเป็นไม้เบื่อไม้เมากับ●‘มืดมืด’●อย่างรุนแรงมาอย่างยาวนาน●และตอนนี้ลุกลามไปพลอยให้คนฝรั่งรังเกียจคนเอเชียผิวเหลืองไปด้วยเลย●แต่แล้ว●"ความจริงก็ถูกเปิดเผยออกมา"●ว่าสาวจีนในคลิปที่กินซุปค้างคาวชื่อ●หวัง●เหมิงอวิ๋น●เธอมีอาชีพเป็นคนเดินเรื่องทำวีดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวออนไลน์

●.เธอทนไม่ไหวที่ถูกคุกคามจึงออกมาแถลงความจริงว่าซุปค้างคาวแบบทั้งตัวที่เห็น"ไม่ใช่อาหารจีน’●มันเป็นอาหารของชาวเกาะปาเลาซึ่งเป็นประเทศเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนู่น●โดยชาวเกาะแห่งนี้เขาจะเลี้ยง●‘ค้างคาวผลไม้’●ไว้กินกันเป็นอาหารพื้นเมืองปกติ●แต่ชาวเกาะไม่ได้จับ●‘ค้างคาวป่า’●มากิน

😂●คลิปดังกล่าวถ่ายปี●2560●เธอ●‘กินอาหารพื้นเมืองโชว์’●ตามสไตล์คนทำคอนเทนต์แนวท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น●อ้าวว●เอาไงล่ะที่นี้เมื่อเรื่องโอละพ่อเปิดเผยออกมาแบบนี้?●ถ้าจะเปรียบเทียบอาหารพื้นเมือง●‘ค้างคาวผลไม้’●ของของอร่อยชาวเกาะปาเลานี้บ้านเราก็●เช่น●ปลาร้า●ปลาส้ม

หรือสารพัดแมลงทอด●ผลไม้ทุเรียน●คนไทยที่ชอบก็บอกเป็น●‘ของอร่อย’●ส่วนคนต่างวัฒนธรรมอาหารกับเราก็แทบจะ●‘อุดจมูก’●เมื่อได้กลิ่น●ในแถบยุโรปก็มีการกิน●‘ฉลามเน่า’●ของไอซ์แลนด์●และ●‘ชีสที่มีหนอน’●ของอิตาลี●เหมือนกันซึ่งถ้าคนไทยเราไปเห็นก็คงจะร้องอี๋●แต่เขาก็กินกันอร่อยของเขามาหลายชั่วคน

📌●ดังนั้นพาหะที่มาของไวรัสมรณะนี้ก็ยังเป็นได้แค่สันนิษฐานยังฟันธง●100%●ไม่ได้ว่ามันมาจากค้างคาว●แต่เมื่อเกิดโรคประหลาด●ก็ต้องฉุกคิดว่าทำไมต้องเป็น●‘นครอู่ฮั่น’●ก็เพราะเมืองนี้เป็น●"ศูนย์กลางไอทีของจีน​"●นั่นเอง●หัวเหว่ยก็โดนเล่นไปแล้วเพราะเมื่อก่อน●‘ไอโฟน’●มาจ้างจีนผลิตถูกๆ●แล้วไปขายแพงๆ●ทั่วโลก

แร่●‘แรเอิร์ธ’●ใช้ทำชิปอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกและเครื่องโทรศัพท์●มีอยู่ที่จีนกว่า●90%●ความต้องการของโลก●และที่อัฟกานิสนิสถานอีกราว●1.4●ล้านตัน●จึงเป็นเหตุผลที่●‘มือมืด’●ต้องทำสงครามยาวนานหลายสิบปีที่อัฟกานิสนิสถานจนถึงปัจจุบัน●เมื่อจีนมีแร่นี้เองก็ผลิตโทรศัพท์●‘หัวเหว่ย’●แข่งในราคาถูกกว่าไอโฟน

😁●‘มือมืด’●สั่งจับตัวลูกสาวประธานบริษัทหัวเหว่ยในข้อหาพิลึก●‘โกหกธนาคาร’●แล้วกักบริเวณไว้ในบ้านที่แคนาดาจนถึงปัจจุบัน●จากนั้นมือมืดก็บีบให้บริษัทในเครือของตนห้ามขายอุปกรณ์ประกอบ​●เช่น​●ชิป●​และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ให้มือถือจากจีน​●รวมทั้งบังคับให้ประเทศในยุโรปออกกฎหมายใหม่แบนหัวเหว่ย

ห้ามถ่ายทอดเทคโนโลยี●หรือขายกิจการบริษัทด้านเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับจีนอีกด้วย●แต่จีนโดนกลั่นแกล้งเหมือนยุคสงครามฝิ่นก็อดทนไม่ย่อท้อ●นครอู่ฮั่น●มลฑลหูเป่ยมีฉายาว่า​●"มอเตอร์ของจีน"●เพราะเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาสินค้าด้านอิเล็คทรอนิคส์สุดล้ำ●โทรศัพท์●"เสี่ยวมี่"●มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครอู่ฮั่นนี้

🌺●เสี่ยวมี่​●ต้องการทำให้​อู่ฮั่น​เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเอไอ​,●ไอที,●ไอโอที​●ของตนที่ใหญ่ที่สุดในจีน●ทางเสี่ยวมี่​กำลังจะลงทุนครั้งใหญ่ในเมืองเพื่อพัฒนาด้านนี้●เมืองอู่ฮั่นจึงเสมือนเป็น​ซิลิกอนวัลเล่ย์ของจีน●เมืองนี้เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่ง​●การผลิตรถยนต์​จนได้ฉายาคือ​●"ชิคาโก้ของจีน"●อีกด้วย●เท่านั้นยังไม่พอ

นครอู่ฮั่น●ยังผลิตเหล็ก​ไฟเบอร์ออปติก●สายไฟฟ้า​ส่งออกขายมากมาย●ผลิตรถไฟฟ้าไปขายชาติตะวันตก●ผลิตอาวุธสงคราม●เช่น●เรือดำน้ำ●ที่ทางการไทยก็สั่งต่อเรือจากเมืองนี้●และทหารเรือไทยไปควบคุมการต่อเรือแต่ออกมาจากเมืองอู่ฮั่นไปเมืองอื่นก่อนเขาปิดเมือง●จึงเดินทางจากเมืองอื่นกลับมาไทยได้●20●นาย

💂●เมืองนี้มีเจ้าหน้าที่ทูตของมะกันราวกว่า●200●คน●ครอบครัวราว●300●คนพลเมืองมาเป็นสายลับและทำธุรกิจอีกราว●1,000●คน●ที่ขุ่นหยิงหิ่งห้อย●และจ่าลูกไก่●แวอายู●ค่ายฝ่ายแค้น●ขวัญใจเสี่ยผู้ไม่ถอดถุงเท้าผู้มาก่อนน้องโบ๋เบ๋และปล่อยคลิปฉาวนั้น●สองป้าได้ปล่อยเฟคนิวส์ว่ามะกันเอาเครื่องมารับพลเมืองกลับก่อนไทย

นั่นไม่ใช่ความจริงคนที่กลับเป็น●‘เฉพาะเจ้าหน้าที่ทูต●สายลับในคราบนักธุรกิจ’●ราว●240●คนเท่านั้น●และต้องจ่ายค่าเช่าเหมาลำคนละ●30,000●บาทด้วย●โดยสนามบินของเมืองนี้มีระยะทางห่างจากตัวเมืองราว●52●กิโลเมตร●การอพยพคนจำนวนมาก●240●คนนี้ต้องใช้บุคลากรจีนฝ่ายต่างๆ●เป็นร้อยคน●รถยนต์อีกเพียบ

😅●ทางกงสุลมะกันจึงใช้เทคนิค●‘หลอกต้ม’●พลเมืองตนเอง●คือ●‘ปล่อยเฟคนิวส์’●แจ้งการอพยพคนช้ากว่ากำหนดเวลาจริงเพื่อป้องกันไม่ให้มีพลเมืองไม่มีเส้นเข้ามาแย่งที่นั่งของเจ้าหน้าที่กงสุล●และก่อนวันอพยพจริงพลเมืองมะกันระดมทั้งโทรและอีเมล์ไปหาสถานทูต●แต่โดนเฟคนิวส์ว่าแผนการอพยพนั้นไม่เป็นความจริง

พอใกล้วันกำหนดพลเมืองมะกันโทรไปจี้อีกก็อ้างว่าที่นั่งมีปริมาณจำกัด●ส่วนคนที่จ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบิน●30,000●บาทแล้วก็ถูกแกล้งอีกว่าต้องเดินทางไปยังสนามบินเองกงศุลไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ●ในการเดินทางไปยังสนามบินจะเดินทางอย่างไรเป็นปัญหาของพลเมืองแม้รถเมล์●รถไฟ●รถสาธารณะจะถูกรัฐบาลจีนสั่งระงับ

😍●และหากเดินทางมายังสนามบินไม่ทันทางสถานทูตก็จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆที่เกิดขึ้น●ดังนั้นคนมะกัน●ครอบครัวทูตระดับปฏิบัติ●และพลเมืองรวมอีกราว●1,300●คนจึงยังไม่มีใครได้ออกจากนครอู่อั่นเลย●ทุกคนยังอยู่ที่นั่น●ไม่ใช่ภาพสวยหรูตามที่ฝ่ายแค้นและสื่อแดงสื่อส้มปล่อยเฟคนิวส์ให้บรรดาพวกชังชาติฝันเปียก

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●คง’●ต่อจิ๊กซอ’●ได้แล้วว่าทำไมโรคไวรัสมรณะนี้เกิดที่นครอู่ฮั่น​●"กล่องดวงใจของจีนยุคใหม่"●เพราะ●‘มือมืด’●ต้องการโรคนี้ทำลายดวงใจด้านไอทีสุดล้ำของจีน●แม้จะพยายามเสนอขายวัคซีนโรคนี้ให้จีนถึง●3●ครั้งแต่จีน●‘เงียบ’●เพราะเพิ่งผลิตวัคซีนนี้ได้●และพบสูตรยารักษาโรคนี้แล้ว●จีนได้จัดคิวให้รัฐบาลลุงตู่บินไปรับคนไทยที่นั่นช่วงก่อน●4●ก.พ.63●แต่คนไทยเมืองอื่นขอมาขึ้นเครื่องด้วยจาก●64●คนเพิ่มเป็นราว●140●คนแล้วจะเข้าเมืองปิดนี้มาได้อย่างไร

●เสธ●น้ำเงิน

#●รักประเทศไทยไม่ไว้ใจพวกชังชาติ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

26.01.63 ●มือมืดไวรัสสายพันธุ์มรณะสงครามไฮบริดจ์ นอนหลับและฝันไปว่า●เมื่องอู่ฮั่น●เป็นเมืองโบราณเก่าแก่มากกว่า●3,000●ปี●เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสมัยสามก๊ก●ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำสำคัญ●2●สายไหลผ่าน●คือ●แยงซีเกียง●

●มือมืดไวรัสสายพันธุ์มรณะสงครามไฮบริดจ์

นอนหลับและฝันไปว่า●เมื่องอู่ฮั่น●เป็นเมืองโบราณเก่าแก่มากกว่า●3,000●ปี●เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสมัยสามก๊ก●ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำสำคัญ●2●สายไหลผ่าน●คือ●แยงซีเกียง●และฮั่นซุย●สถานที่ผาแดง●ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีด้านใต้●เป็นจุดที่ทัพของซุนกวนและเล่าปี่●ผนึกกำลังกันเข้าสู้รบกับทัพเรือของโจโฉเรือนล้าน

🌺●สมัยนั้นจิวยี่ใช้ผาแดงที่ใกล้เมืองอู่ฮั่นในการยันทัพทหารเรือโจโฉ●และได้เกิดโรคระบาดร้ายแรง●(สมัยนั้นไม่ทราบแน่ชัดว่าคือโรคอะไร)●จนกองทัพโจโฉมีผู้ตายไปจำนวนมาก●ต่อมาขงเบ้งใช้ความรู้ทางพยากรณ์อากาศกระแสลมเปลี่ยนทิศ●ใช้ไฟเผากองทัพเรือโจโฉจนราบ●พ่ายแพ้ทัพจิวยี่●ฝ่ายซุนกวน●และทัพของเล่าปี่ในที่สุด

นครอู่ฮั่น●เป็นเมืองเอกและเป็นเมืองใหญ่สุดในมณฑลหูเป่ย●มีพื้นที่ใหญ่กว่ากรุงเทพฯ●ราว●5.4●เท่า●มีประชากรอาศัยราว●14●ล้านคนมากกรุงเทพฯ●เป็นที่ตั้งของท่าเรือใหญ่ที่สุดของแม่น้ำแยงซีเกียงตอนล่าง●มีความสำคัญทางอุตสาหกรรมเหล็ก●รถยนต์●เครื่องจักร●อาวุธ●ผลิตยาสูบ●ทำรายได้ราว●6.5●หมื่นล้านต่อปี

😎●เป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับ●8●ของจีน●ทันสมัยอยู่ในอันดับต้นๆ●ของเอเชีย●มีสมยานามว่า●‘ชิคาโก้แห่งตะวันออก’●เชื่อมต่อการคมนาคมรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปสู่ภูมิภาคต่างๆ●ของจีนจากเหนือไปใต้●จากตะวันออกไปตะวันตก●เป็นศูนย์การอบรมด้านรถไฟฟ้า●มีมหาวิทยาลัย●89●แห่ง●จำนวนนักศึกษาทั้งหมด●1●ล้านคน

นครนี้มีการเปิดเส้นทางติดต่อกับต่างประเทศมานาน●มีเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าไปฮ่องกง●ญี่ปุ่น●และประเทศในแถบเอเชียใต้●เมืองนี้มีสนามบินเทียนเหอ●เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของจีน●เปิดเส้นทางการบินทั้งในและนอกประเทศ●107●เส้นทาง●บินตรงสู่เมืองต่างๆ●ในต่างประเทศ●57●เมือง●รวมถึงไทยด้วย

📌●เมื่อวันที่●26●ม.ค.63●หน่วยงานสาธารณสุขจีน●พบจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสมรณะโคโรนาสายพันธุ์ใหม่●(2019-nCoV)●ที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า●2,700●ราย●เสียชีวิตแล้วราว●80●ราย●มีแพทย์จีนตายจากโรคไปแล้ว●รัฐบาลจีนประกาศปิดนครอู่ฮั่น●และนครต่างๆ●ในมณฑลหูเป่ยเป็นเขตกักกันโรคมรณะ

สั่งบล็อคถนนคนในห้ามออก●คนนอกห้ามเข้า●(ยกเว้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง)●อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว●นักศึกษา●และชาวต่างชาติที่ติดค้างอยู่ภายในเมืองต่างๆ●ที่ถูกประกาศสั่งปิด●มีคำสั่งให้กองทัพจัดส่งแพทย์ทหารหลายร้อยคนขึ้นเครื่องบินลำเลียงไปยังนครอู่ฮั่นเพื่อเข้าร่วมสมทบกับแพทย์ทหารในเมือง

😁●ให้บริษัททัวร์หยุดกิจกรรมนำเที่ยวที่เมืองหลวงปักกิ่งพระราชวังต้องห้าม●ระงับการขายตั๋วเครื่องบินและโรงแรมไว้ชั่วคราว●สั่งยกเลิกงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในมณฑลหูเป่ย●ทางการจีนขอให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้าน●14●วัน●ทหารจีนจำนวนมากถูกส่งเข้าไปควบคุมทุกจุดของเมืองทั้งบ้านเรือน●โรงแรม●ในรถไฟ●ร้านค้า

มีนักศึกษาไทยไปเรียนอยู่ภายในนครอู่ฮั่นราว●70●คน●จำนวนนักท่องเทียวไทยไม่ทราบแน่ชัด●เมืองทั้งเมืองเงียบ●บนถนนแทบไม่มีรถวิ่ง●ตลาด●ร้านค้า●ให้ความร่วมมือทางการจีนปิดกิจการชั่วคราว●กิจกรรมคนหมู่มากทุกอย่างชัตดาวน์หมด●ของกินของใช้ถูกกักตุนจนแทบไม่มีเหลือ●อาหารในเมืองกำลังอยู่ในภาวะขาดแคลน

📌●ในเมืองไทยเราผ่านเหตุการณ์โรคระบาดร้ายแรงแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง●จึงมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ได้รับการยอมว่าดีที่สุดติดอันดับ●6●ของโลกจึงไม่ต้องตื่นตระหนก●และควรฟังข้อมูลจากภาครัฐเท่านั้น●ผู้ติดเชื้อในไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับชาวจีนจากเมืองอู่ฮั่น●จำนวนเลขหลักเดียวซึ่งแทบทั้งหมดกลับบ้านไปแล้ว

มหาอำนาจตะวันตกมีตำราว่า●‘ยึดอาหารได้ก็ครองประเทศ●ยึดพลังงานได้ก็ครองภูมิภาค●ยึดระบบการเงินได้คือครองโลก’●และจะต้องทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินวุ่นวายรูปแบบต่างๆ●ขึ้นกับพื้นที่เป้าหมายเพื่อไม่ให้ตัดสินใจรอบคอบ●สถานการณ์โลกทั้งด้านสงคราม●เศรษฐกิจ●โรคระบาด●จะสอดคล้องกันอยู่เสมอ

😍●มีเหตุการณ์ที่ชวนคิด●คือ●วันที่●18●ตุลาคม●2562●เมื่อ●3●เดือนก่อนการระบาดของโรคไวรัสมรณะที่เมืองอู่ฮั่นของจีน●มะกันรู้ล่วงหน้าและมีการ●"ซ้อมรับมือไวรัสโคโรนา’●ไปแล้วโดย●NGOs●บริษัทยา●มูลนิธิ●Bill●and●Melinda●Gates●Foundation●และ●The●Johns●Hopkins●Center●for●Health●Security

มีการจัดซ้อมรหัสว่า●‘Event●201’●รับมือโรคระบาดร้ายแรงระดับโลก●โดยจำลองเหตุการณ์การระบาดของ●"ไวรัสมรณะโคโรนา"●มีผู้ร่วมการซ้อมในเหตุการณ์จำลองนี้ที่น่าสนใจ●เช่น●หน่วยความมั่นคงมะกัน●NSA,●CDC●ศูนย์ความคุมโรคมะกัน,●บริษัทใหญ่ของยิวผู้ผลิตยา●วัคซีนโรคนี้,●บริษัทตัวแทนจำหน่ายยักษ์ใหญ่

👉●บริษัทขนส่ง,●สายการบิน,●ธนาคารใหญ่ระดับโลกอย่างน้อย●3●แห่ง,●โรงแรมใหญ่,●สื่อดังของโลก●กำหนดให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสมรณะโคโรนา●10●ล้านคน●เสียชีวิต●6●แสนคน●ว่าจะควบคุมจำนวนประชากรโลกได้เท่าไร●วิกฤติเศรษฐกิจกับประเทศที่มีการระบาดรุนแรงกระทบ●GDP,●ประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว

พันธบัตรของประเทศไหนที่ห้ามล่ม●ประเทศที่เกิดโรคระบาดมีเงินพอไหมที่จะมาจัดการปัญหาโรคนี้●ประเทศไหนมีเงินจ่าย●ประเทศใดยากจน●รัฐบาลมะกันช่วยเรื่องภาษีบริษัทที่ผลิตยา●อุปกรณ์ได้มากเท่าไร●ประเทศไหนกระทบมากสุด●จะขายยาให้ประเทศไหนก่อน●ผู้ผลิตยาจะได้เงินทุนจากธนาคารได้เร็ว

😅●บริษัทที่ผลิตยาจะต้องผลิตเท่าไร●ผลิตให้ใครก่อน●ใครเป็นคนตัดสินใจขายและกำหนดราคา●การวางระบบขาย●และจัดการจัดสรรยาเมื่อตกลงขาย●การขนส่งโลจิสติกส์●และจัดเก็บตัวยาไว้ส่วนกลาง●บริษัทใดที่คุม●supply●chain●ควบคุมด้านความปลอดภัยยาในแต่ละประเทศได้●ไม่ให้ทำเลียนแบบลิขสิทธิ์

มะกันจะรับมืออย่างไรถ้าบางประเทศกักตุนเครื่องมือและยาเอาไว้ใช้เอง●วิธีการแบนการเดินทาง●และการต่อรองทางการค้า●สายการบินทั่วโลกจะเกิดผลกระทบร้ายแรงถ้าลูกค้าหยุดการเดินทางเป็นเวลานาน●รวมถึงโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยว●ควบคุม●internet●และการเปลี่ยนแปลงของ●social●media●ใหญ่ๆ

💂●การเตรียมตัวรับมือการเกิดของสงคราม●มหาอำนาจรู้ล่วงหน้าก่อน●3●เดือน●และกำลังใช้ประโยชน์จากแผนการที่เตรียมไว้●เตรียมพร้อมส่งเครื่องบินมารับทูตและพลเมืองมะกันกว่า●1,000●คนในเมืองอู่ฮั่น●ของจีนแล้ว●การหาเงินกลับไปเลี้ยงดูพลเมืองตนเองยุคปัจจุบันถูกจำกัดรูปแบบลงเป็นพร็อกซี่สงครามตัวแทนขนาดย่อย

หรือสงครามไฮบริดจ์●อาวุธจริงกับอาวุธชีวภาพ●ทำให้คนจำนวนมากในพื้นที่กว้างป่วยและตาย●ทำได้●3●วิธี●คือ●การปล่อยกระจายในอากาศโดยการใช้สเปรย์●ฝุ่นละออง●หมอกควัน,●การปล่อยกระจายไปกับสัตว์พาหะโดยให้ตัวสัตว์นั้นติดเชื้อแล้วจึงปล่อยสัตว์เข้าไปในพื้นที่เป้าหมายนำสารชีวะภาพเข้าสู่ร่างกายมนุษย์อีกที

😅●ก่อวินาศกรรมหรือปล่อยกระจายโดยวิธีปกปิด●จุดประสงค์เพื่อทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน●เกิดการเสียขวัญ●ลดขีดความสามารถในการต่อรองทางการค้า●ในอดีตห้องทดลองของเพนตากอน●มะกันในออสเตรเลีย●เคยได้รับเชื้อแอนแทรกซ์ที่ยังมีชีวิต●นักวิทยาศาสตร์จำนวนอย่างน้อย●75●คน●ที่ทำงานในห้องทดลองลับ

ของรัฐบาลมะกัน●ได้รับเชื้อแบคทีเรียมรณะแอนแทรกซ์เข้าสู่ร่างกาย●และเมื่อปี●2558●ห้องทดลอง●51●แห่ง●ใน●17●รัฐรวมทั้งที่ฐานทัพอากาศโอซานในเกาหลีใต้●ได้รับสปอร์เชื้อแอนแทรกซ์ที่ยังมีชีวิต,●ไวรัสมรณะโคโรนานี้สิทธิบัตรมะกัน●"เลขที่●US7220852B1●เจ้าของคือรัฐบาล●"●มีรหัสพันธุกรรมนี้จะดัดแปลงเป็นสายพันธุ์ใหม่อีกกี่สายพันธุ์ก็ได้

🌺●ใครรับประกัน●100%●ว่าจะใช้เชื้อนี้ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อช่วยมนุษย์เท่านั้น??●ม.ค.63●ฟอร์แมทแบบเดิมตรุษจีนจู่ๆ●มีเชื้อโรคร้ายโผล่มา●วงจรคล้ายโรคแอนแทรกซ์●ซาร์●อีโบลา●และไวรัสโน่นนี่นั่น●ซึ่งจีนจะสร้าง●รพ.พิเศษ●1,000●เตียงในนครอู่ฮั่นเสร็จ●3●ก.พ.63●และอีกไม่เกิน●10●วันก่อนวันที่●5●ก.พ.63●จะถึงจุดพีคจำนวนผู้ติดโรคนี้●การทำแผนผลิตยาล่วงหน้าจะมีการเสนอขายต่อรองการค้ากัน●รัสเซียมาแฉแล้ว

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●‘เรื่องบังเอิญไม่มีจริงในโลก●แต่เราจะรู้หรือไม่เท่านั้น’●มะกันมีหนี้สาธารณะท่วมเกือบ●700●ล้านล้านบาท●และเจ้าหนี้ใหญ่ราว●37●ล้านล้านบาทคือจีน●เมื่อมือมืดขายยาและวัคซีนได้โรคนี้ก็จะค่อยๆ●สงบลง●คนไทยให้เชื่อมั่นฝีมือสาธารณสุขของรัฐบาลไทยจะป้องกันควบคุมโรคนี้ได้แน่นอน●ขอเพียงประชาชนทำตามคำแนะนำเคร่งครัด●และอย่าเชื่อเฟคนิวส์จากเครือข่ายฝ่ายแค้นให้ตระหนกเท่านั้น

📌●ดูอัพเดทผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาตลอดเวลาที่●http://bit.do/fqMmq

●เสธ●น้ำเงิน

#●รักประเทศไทยไม่เชื่อใจพวกชังชาติ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

24.01.63 ●แรงจูงใจส่วนตัวโจรชิงทองคืออะไร นอนหลับและฝันไปว่า●จากกรณีครูกอล์ฟแต่งเป็นชายชุดดำลายพรางใช้ปืนขนาด●9●มม.ยี่ห้อ●CZ●75●SP01●ลำกล้องต่อท่อลดเสียง●เข้าชิงทรัพย์ทองคำในร้านทองห้างดังของลพบุรี●คิดเป็นไปมู

●แรงจูงใจส่วนตัวโจรชิงทองคืออะไร

นอนหลับและฝันไปว่า●จากกรณีครูกอล์ฟแต่งเป็นชายชุดดำลายพรางใช้ปืนขนาด●9●มม.ยี่ห้อ●CZ●75●SP01●ลำกล้องต่อท่อลดเสียง●เข้าชิงทรัพย์ทองคำในร้านทองห้างดังของลพบุรี●คิดเป็นไปมูลค่าราว●6●แสนบาทและยิงเสียชีวิต●3●ราย●บาดเจ็บอีก●4●ราย●จากตอนที่แล้ว●(เบื้องลึกก่อเหตุที่●http://bit.do/fqfpN●หลักฐาน●คือ

😅●ก่อนก่อเหตุ●ผอ.กอล์ฟ●เป็นครูหนุ่มลูกอดีตตำรวจและครูเกษียณ●นิยมชมชอบความท้าทายเลี้ยงนกเหยี่ยว●ชอบออกกำลังกายเล่นกล้าม●สอนวิชาพละและสุขศึกษาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองลพบุรี●ชอบเล่นเกมส์ยิงปืน●และวันหยุดจะชอบไปซ้อมยิงปืนเป็นประจำ●ใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยชอบของแบรด์เนมหรู●ของครอบครอง●เช่น

รถหลายคันเป็น●รถเก๋ง●รถมอเตอร์ไซต์ช็อปเปอร์●รถบิ๊กไบต์●เขาซื้อรถสปอร์ต●BM●Z4●เปิดประทุนสีขาวราว●3●แสนบาทที่เป็นรถเถื่อนสวมทะเบียน●ต่อมาเขาโดนกรมศุลกากรยึดรถ●ต้องหาเงินมาเสียค่าปรับเกือบ●6●แสนบาท●เขาเป็นหนุ่มปากหวานสุภาพ●มีนิสัยเพลย์บอย●และเปย์สาวๆ●หลายคน

🌺●เขาจึงเปลี่ยนหน้าพาแฟนสาวไปกินเที่ยวหรูตลอดเวลา●ต่อมาราว●เม.ย.2560●เขาแต่งงานกับครูสาวสวยในวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งในลพบุรี●โดยใช้รถสปอร์ตคันดังกล่าวถ่ายพรีเวดดิ้งงานวิวาห์,●ราว●ม.ค.2561●ด้วยความชอบใช้ชีวิตโลดโผนท้าทายเขาประสบอุบัติเหตุจนต้องผ่าตัดเข่าขวา●ส่งผลให้เขาเดินไม่ปกติแบะขาออก

ราว●มี.ค.62●เขาสอบได้เป็น●ผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวตำบลหัวไผ่●อ.เมือง●จ.สิงห์บุรี●เขาเดินทางไปทำงานจากบ้านที่ลพบุรีถึงที่ทำงานราว●1●ชม.และมักไป-กลับ●แต่ด้วยความเจ้าเสน่ห์อนาคตไกลเขายังคง●‘คบซ้อน’●กับสาวๆ●พร้อมกันอีกอย่างน้อย●3●คน●แฟนเก่าบางคนมีลูกด้วยกัน●บางคนเพิ่งไปหาหมอแท้งได้●4●เดือน

😍●บางคนเพิ่งคบใหม่●อีรุงตุงนังไปหมด●และเขาเล่นการพนันบอล●มีหนี้สินสหกรณ์และธนาคารราว●2●ล้านบาท●ต้องใช้เงินจำนวนมากในการใช้ชีวิตเที่ยวเตร่●แต่งรถ●กีฬายิงปืน●จนต้องยืมทางบ้านบางครั้ง●การเงินเริ่มไม่คล่องตัวนัก●ราว●ก.ย.62●เขาเกิดความคิดแว่บเข้ามาอยากได้ทรัพย์แบบง่ายๆ●และท้าทายตื่นเต้นตามนิสัย

ด้วยความที่เขาเรียนจบ●ป.โท●ทำให้มีความรู้และกระบวนการคิดซับซ้อนกว่าโจรทั่วไปเขาจึงวางแผนเตรียมการต่างๆ●มีปืนพ่อแล้ว●มีรถมอเตอร์ไซต์พ่อตารุ่นที่ใช้กันทั่วไปแล้ว●ไปดูลาดเลาสถานที่หลายครั้งคนพลุกพล่าน●เขาเตรียมการโดยฝากให้คนรู้จักที่●จ.สิงห์บุรี●สั่งซื้อกระสุนปืนหัวรูขนาด●9●มม.ยี่ห้อ●NRC

📌●กระสุน●Lot.No●D621101●พร้อมสั่งซื้อท่อลดเสียงยี่ห้อ●SWR●จำนวน●1●ชิ้น●จากโรงกลึงใกล้●กทม.(ล็อตนั้น●60●ชิ้น)●จัดส่งมาให้ที่คนรู้จัก●เขารับของแล้วก็ฝึกซ้อมยิงปืนต่อท่อลดเสียงที่บ้านคนรู้จักที่สิงห์บุรีด้วยเทคนิคทางยุทธวิธีเป้าและคนยิงเคลื่อนที่ให้คุ้นชินมือ●#●พบหลักฐาน●1,●ปลอกล็อตกระสุนจำนวน●81●นัด)

วันที่●26●ธ.ค.62●ช่วงเย็นก่อนก่อเหตุราว●15●วัน●เป็นคล้ายวันเกิด●ผอ.กอล์ฟ●และวันครบรอบวันจดทะเบียนสมรส●เขาทำทีไปดูลาดเลา●โดยพาภรรยาไปดูทองที่ร้านทองก่อเหตุในห้างดังลพบุรี●โดยมีพนักงานผู้ตายและบาดเจ็บให้บริการ●เขาได้จดจำตำแหน่งเก็บทองคำในตู้แขวนโชว์●ในตู้กระจก●ศึกษาเวลาคนน้อย

😎●เขาหาซื้อเครื่องแต่งกายจากตลาดแถวพระพุทธบาทในคอนเซ็ป’●ทหารตำรวจ’●เพื่อโยนบาปให้เบี่ยงไกลจากอาชีพเขา●เสื้อกีฬาสีดำ,●กางเกงลายพรางฝรั่งเศสขาจั้ม,●รองเท้ากีฬา,●เป้สะพาย,●ถุงมือ,●หมวกโม่งดำไหมพรม●ฝึกซ้อมยิงปืน,●วันที่●6-8●ม.ค.63●ช่วงเย็นเขาทำทีไปนั่งดูลาดเลาในร้านกาแฟใกล้ห้างที่ก่อเหตุ

วันที่●9●ม.ค.63●ช่วงกลางวันเขาจัดงานวันเด็กที่โรงเรียนใน●จ.สิงห์บุรี●เพื่อให้ดูปกติ●จากนั้นขับรถ●BMW●ซีรีย์●5●สีดำ●กลับบ้านที่ลพบุรี●ไปเอาปืนที่บ้านพ่อแล้วต่อท่อเก็บเสียงใส่ในเป้,●ไปบ้านพ่อตายืมรถมอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าฟีโน่●สีแดง-ขาว●ล้อแม็กดำ●5●ก้าน●ติดสติ๊กเกอร์การ์ตูนบังโคลนหน้าและหน้ารถ●2●ข้าง

👉●สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีฟ้า●กางเกงขาสั้นด้านใน●จากนั้นสวมทับด้วยเสื้อผ้าคอนเซ็ป’●ทหารตำรวจ’●ที่เตรียมไว้●แล้วขับรถมอเตอร์ไซต์ออกจากบ้านพ่อตาตรงไปที่ห้างดังลพบุรีใช้เวลา●12●นาที●ก่อนถึงเขาสวมหมวกโม่งดำเจาะเฉพาะตา●ขึ้นลำปืนขับรถตรงเข้าจอดหน้าห้างใกล้ประตู●ถือปืนต่อท่อลดเสียงด้วยมือขวาเดินตรงเข้าไป

จงใจจ่อยิง●รปภ.จากด้านหลัง●กระสุนนัดหนึ่งลงพื้นแฉลบไปถูกเด็ก●2●ขวบตาย●หลุดอารมณ์ดิบเถื่อนยิงใส่ลูกค้าร้านทองหญิงชาย●2●คนบาดเจ็บ●แต่ไม่ยิงเด็กหญิงชุดนักเรียนที่ก้มลงมอบเพราะจิตสำนึกครู●แล้วยิงใส่พนักงาน●2●คน●ยิงซ้ำพนักงานหญิงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่กดสัญญาณเตือนภัย●ยิงหัวหน้า●รปภ.ซ้ำ●2●นัดจนตาย

😁●เขายิงจำนวน●14●นัด●(#พบหลักฐาน●1,●ปลอกเลขล็อตตรงกับซ้อมยิง)●แล้วขับรถมอเตอร์ไซต์ย้อนศรไปตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลข●366●ราว●300●เมตร●แล้วสลับฝั่งถนนไปเลนซ้ายปกติถอดหมวกไหมพรมสีดำเจาะตาโยนลงข้างถนน●(#พบหลักฐาน●2,●นำไปตรวจ●DNA●สารคัดหลั่งเทียบกับ●DNA●เขาแล้วตรงกัน)

เขาขับรถมอเตอร์ไซต์ตรงไปผ่านซอยหน้าวัดดงน้อย●เทศบาลตำบลกกโก●แล้วถอดถุงมือยี่ห้อ●MCC●โยนทิ้ง●(#พบหลักฐาน●3,●ถุงมือข้างขวา)●แล้วเขาขับรถตรงไปตามถนนหมายเลข●366●ตรงไปจดเกือบสุดถนนแล้วยูเทินย้อนกลับไปตรงข้ามวัดดงน้อย●แวะจอดริมทางเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า●แล้วถอดชุดที่ใส่ก่อเหตุออก

📌●ใส่เสื้อยืดแขนสั้น●กางเกงขาสั้น●แล้วทะยอยโยนเสื้อแขนยาวสีดำ●Nike●Dri-Fit●ทิ้งข้างทาง●(#พบหลักฐาน●4)●ขับรถต่อไปเจอ●4●แยกเลี้ยวซ้ายตรงไปวัดขุนนวล●แล้วโยนกางเกงลายพรางลงข้างทาง●(#พบหลักฐาน●5)●แล้วขับตรงไปแถววัดป่าตาล●แล้วไปบ้านพ่อตา●ต.ท่าหิน●ใกล้ค่ายทหาร●ใช้เวลาขับรถจากห้าง●12●นาที

เอารถมอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าฟีโน่●สีแดง-ขาว●ไปจอดใส่ป้ายทะเบียนกลับดังเดิมแล้วเอาผ้าคลุม●(#พบหลักฐาน●6)●คืนนั้นเขาพักที่บ้านพ่อตา●เปลี่ยนเสื้อยืดแขนสั้น●(#พบหลักฐาน●7)●และกางเกงสีดำ●(#พบหลักฐาน●8)●ต่อมาวันที่●10●ม.ค.63●เขาขับรถเก๋งไปทำงานที่โรงเรียนใน●จ.สิงห์บุรี●ตามปกติ

😅●ลำกล้องปืนยาวกว่าปกติครึ่งนิ้วมีเกลียวใส่ท่อลดเสียงเขา●‘อ้างว่า’●ไปโยนลงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานบางระจัน●จ.สิงห์บุรี●(เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างค้นหา)●เขาเผารองเท้ากีฬา●Adidas●และเป้สะพาย●The●North●Face●พร้อมเหรียญบาท●3●เหรียญเอาเคล็ดที่ข้างห้องน้ำโรงเรียนเขา●(#พบหลักฐาน●9,●เศษเชือก)

ไปที่บ้านพ่อหลังแรก●ต.ทะเลชุบศร●เอาปืน●CZ●75●SP01●(#พบหลักฐาน●10)●พร้อมแม็กกาซีนใส่กระสุน●(#พบหลักฐาน●11)●ไปคืน●แล้วไปบ้านพ่ออีกหลังที่●ต.เขาสามยอด●เอาทองคำ●31●เส้น●(#พบหลักฐาน●12,●ยี่ห้อตรงกับร้าน)●ใส่ในถุงเท้าดำ●(#พบหลักฐาน●13)●แล้วปีนขึ้นยัดในรูโครงเหล็กสี่เหลี่ยมใต้หลังคา●อุดด้วยฟาง●ขณะก่อเหตุปีนตู้ทองเขาใส่ถุงเท้าข้างเดียวอาจเพราะอีกข้างเขาเตรียมไว้สำหรับใส่ทองนี้

📌●วันที่●11●ม.ค.63●เขาพานักเรียนไปงานวันเด็กที่●อปท.จัดงาน,●เย็นพาภรรยาไปนั่งกินร้านนมเย็น,●ค่ำมีคนหน้าคล้ายเขาไปงานสวดอภิธรรมพนักงานร้านทองที่ตาย●พร้อมใส่ซอง●2,000●บาท●ให้ญาติแล้วรีบกลับ,●ช่วงนี้เขาเริ่มมีความกังวลเพราะตำรวจไปค้นบ้านพ่อตาพบรถมอเตอร์ไซต์ก่อเหตุ●แต่ตำรวจแสร้งทำทีเป็นไม่มีอะไร

วันที่●22●ม.ค.63●เขาขับรถยนต์ยี่ห้อ●BMW●ซีรีย์●5●สีดำทะเบียน●กทม.มาตามถนน●ตำรวจจึงสะกดรอยตามไปจนถึงบริเวณทางหลวงสาย●311●อ.ท่าวุ้ง●จ.ลพบุรี●ตำรวจทำให้รถเขาหยุดเปิดประตูรถลงมา●หน่วยหนุมานกองปราบจึงบุกจู่โจมชาร์จจับกุม●ในรถพบกระสุนปืนขนาด●9●มม.(#พบหลักฐาน●1,●ล็อตตรงกับที่ก่อเหตุ)

🌺●เหตุที่ต้องหาท่อเก็บเสียงและลำกล้องปืนเพื่อยืนยันว่าตรงกับปืนที่ก่อเหตุ●และเทียบหัวกระสุนที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุ●เทียบตำหนิจากเกลียวลำกล้อง●ปลอกกระสุนมีรอยเข็มแทงชนวนตำแหน่งเดียวกัน●ผู้ร้ายมักโยนทิ้งน้ำ●แต่หลังก่อเหตุเขาไปรดน้ำต้นไม้ในไร่เมืองลพบุรี●แหล่งน้ำในไร่เขาจึงน่าสงสัย?●รายนี้ต้องเค้นเขาอีกครั้ง

ครูกอล์ฟชอบใช้ปืนอัดลมยิงนกพิราบที่โรงเรียน●และอยากจะไปยิงนกในวัด●หลังก่อเหตุแล้วเขายังทำตัวปกติไปพักบ้านพ่อตา●แม่ยาย●รีดผ้าและแกะปูให้แม่ยายกิน●เห็นข่าวก็แหย่เขาว่า●"ใช่เราหรือเปล่า"●เขาตอบว่า●"ใครจะเอาอนาคตไปแลกล่ะแม่"●และเมื่อคุยกับเพื่อนร่วมงานรอบตัวเรื่องโจรชิงทองเขาก็จะเฉยๆ●ตีเนียน

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●แรงจูงใจส่วนตัวของเขาหลักๆ●คือ●มีปมดิบเถื่อนบางอย่างในใจตั้งแต่เด็กแต่เก็บซ่อนบุคลิก●เล่นการพนัน●ใช้ชีวิตหรูหรา●หนี้สิน●เป็นคนมีอารมณ์รุนแรง●ชอบความโลดโผนท้าทาย●ปลดปล่อยด้วยการยิงปืน●ชอบคบซ้อนเพราะตื่นเต้น●การก่อเหตุนี้ทำให้เขาปลดปล่อยและอาจไม่ใช่ครั้งแรก●พวกดิบเถื่อนแบบ●ผอ.กอล์ฟ,●ไอช์หีบเหล็ก,●สมคิด●น่าขังอยู่ด้วยกันนานๆ●ดูซิว่าใครจะรอด

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

22.01.63 ●เบื้องลึกชายชุดดำชิงทองบวกร่างกายอยากปะทะ นอนหลับและฝันไปว่า●จากกรณีวันที่●9●ม.ค.63●เวลา●20.45●น.มีชายชุดดำ●ใช้ปืนขนาด●9●มม.ยี่ห้อ●CZ●75●SP01●ลำกล้องต่อท่อลดเสียง●ขับรถมอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าฟีโน่●สีขาว-แ

●เบื้องลึกชายชุดดำชิงทองบวกร่างกายอยากปะทะ

นอนหลับและฝันไปว่า●จากกรณีวันที่●9●ม.ค.63●เวลา●20.45●น.มีชายชุดดำ●ใช้ปืนขนาด●9●มม.ยี่ห้อ●CZ●75●SP01●ลำกล้องต่อท่อลดเสียง●ขับรถมอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าฟีโน่●สีขาว-แดง●ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน●เข้าชิงทรัพย์ทองคำในห้างดังของลพบุรี●คิดเป็นไปมูลค่าเกือบ●6●แสนบาท●มีการยิงกระสุนหัวระเบิด●13●นัด

😅●ผู้ถูกยิงเสียชีวิต●3●ราย●คือ●รปภ,●พนักงานขาย,●เด็กชาย●2●ขวบ●และบาดเจ็บอีก●4●ราย●มีความคืบหน้าจากตอนที่แล้ว●(ไขปริศนา●ชายชุดดำชิงทองหายไปไหน?●ที่●http://bit.do/fpbe2●คือ●ตามหลักอาชญวิทยาว่า●‘อาชญากรไม่ทิ้งร่องรอยนั้นไม่มี’●อาชญากรในโลกนี้ล้วนแต่ทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้●เขาคนนี้ก็เช่นกัน

โจรชิงทองรายนี้ชื่อเล่น●กอล์ฟ●ส่วนสูงราว●172●ซม.อายุ●38●ปี●เกิดวันที่●26●ธ.ค.2524●รูปร่างสูงใหญ่ล่ำสัน●ภูมิลำเนาคนลพบุรี●พ่อเป็นอดีตตำรวจเกษียณ●แม่เป็นอดีตครู●บ้านอยู่ในตัวเมืองลพบุรี●เรียนจบ●ป.โทบริหารการศึกษา●เคยเป็นครูอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในลพบุรี●สอนวิชาสุขศึกษา●และพละศึกษา●กว่า●10●ปี

📌●เป็นคนอัธยาศัยดีแต่หัวรั้นไม่ยอมคน●ที่บ้านพ่อแม่เขามีฐานะดี●เขาแต่งงานเมื่อ●เม.ย.2560●กับภรรยาหน้าตาสะสวย●เป็นแม่พิมพ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ●วิทยาลัยอาชีวแห่งหนึ่งในลพบุรี●มีรถสปอร์ตหรู●BMW●ต่อมา●มี.ค.62●เขาสอบได้และย้ายไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมแถว●ตำบลหัวไผ่●อ.เมือง●จ.สิงห์บุรี

วันหยุดเขาไปซ้อมที่สนามยิงปืน●ชอบปืนติดกล้องและปืนเก็บเสียง●เคยยิงนกที่โรงเรียน●ชอบออกกำลังกายเล่นกล้าม●เล่นเกมส์ยิงปืน●ชีวิตติดหรู●เล่นพนันบอล●ชอบรถบิ๊กไบต์●เคยผ่าตัดเข่าทำให้ขาเดินผิดปกติ●ชอบใช้แบรนด์เนมและเสื้อผ้านักล่าสัตว์แบบเสี่ยเปรมชัย●แชร์และเม้นท์โซเชียลคลั่งลัทธิชังชาติริเบอร่านสุดโต่ง

😁●เขาชอบเดินทางท่องเที่ยวไปที่ธรรมชาติกับภรรยาและครอบครัว●ย้อนหลัง●3●เดือน●เช่น●วันที่●25-26●ก.ย.62●ร่วมสัมมาวิชาการ●"น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ"●ณ●อ.เขาฉกรรจ์●จ.สระแก้ว,●วันที่●12●ต.ค.62●เขาพาภรรยา●แม่ตนเองและแม่ยาย●ไปเที่ยวบนภูทับเบิก●หล่มเก่า●เพชรบูรณ์

วันที่●30●พ.ย.62●เขาขับรถเก๋งหรูพาภรรยาข้ามเรือไปเที่ยวเกาะช้างใช้ชีวิตกินอาหารหรูหราและพักส่วนตัวที่หาดชายทะเล,●วันที่●18●ธ.ค.62●เขานำครูในโรงเรียนและเด็กจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี,●วันที่●21●ธ.ค.62●พาภรรยาไปเที่ยวรีสอร์ทกิ่วฝิ่น●จ.ลำปาง●แล้วไปกินกาแฟหรูหราบนร้านกาแฟบนต้นไม้ที่●จ.เชียงใหม่

🌺●วันที่●26●ธ.ค.62●วันเกิดเขาและครบรอบวันจดทะเบียนสมรส●"เขาและภรรยาไปดูทองที่ร้านทองก่อเหตุ",●วันที่●29●ม.ค.62●เขาปล่อยปลาหน้าเขียง●ที่วัดเชิงท่า●เมืองลพบุรี,●วันที่●2●ม.ค.63●เขาพาภรรยาไปเที่ยวรีสอร์ท●ม่อนแจ่ม●จ.เชียงใหม่,●ด้วยเขาชอบความรุนแรง●และมีแนวคิดต่อต้านสังคมแบบริเบอร่านชังชาติ

ประจวบกับหนี้สิน●การพนัน●ชู้สาว●เขาเป็นคนลพบุรีจึงไปดูลาดเลาที่ร้านทองในห้างฯ●หลายครั้งจึงรู้เวลาที่ตำรวจจะมาตรวจใกล้ห้างปิด●เกิดความคิดรู้สึกเบื่อกับชีวิต●ต้องการหาทรัพย์แบบท้าทาย●ตื่นเต้น●ชีวิตจะได้มีสีสัน●อยากก่อความรุนแรงต่อต้านสังคมแบบกลุ่ม●‘ไซโคพาธ,●ฮ่องเต้ซินโดรม’●ร่างกายอยากปะทะให้โลกจดจำ

😎●วันที่●9●ม.ค.63●กลางวันเขาเนียนจัดงานวันเด็กแห่งชาติก่อนกำหนดที่โรงเรียนฯ●ให้กับเด็ก●แล้วตอนเย็นขับรถกลับบ้านลพบุรี●ไปเอาปืนขนาด●9●มม.ยี่ห้อ●CZ●75●SP01●ของพ่อติดท่อลดเสียงที่สั่งซื้อจากรุ่นน้องทางเน็ต●และไปยืมรถมอเตอร์ไซต์ก่อเหตุจากพ่อตาที่ไม่เคยใช้ขี่มาก่อน●สวมเสื้อผ้าที่ซื้อมาพร้อมรองเท้าคู่เก่ง

จากนั้นเวลา●20.45●น.ครูกอล์ฟกลายเป็นชายชุดดำขับรถมอเตอร์ไซต์จากบ้านพ่อตา●และใช้ปืนพกพ่อกระบอกดังกล่าว●บุกเข้าไปก่อเหตุชิงทองคำในห้างและยิงเปิดทางฆ่าคนตาย●แต่ในวันก่อเหตุเขาอดปะทะดวลปืนกับตำรวจเพราะมาผิดเวลา●เขาจึงก่อเหตุชิงทรัพย์และฆ่าคนตาย●3●บาดเจ็บ●4●ราย●แบบไร้การต่อสู้

👉●หัวหน้า●รปภ.ห้างสละชีวิตไปล็อคประตูเอาไว้●ทำให้เขาต้องกระแทกประตูกระจกด้านซ้ายให้เปิดออก●จากนั้นเขาขับรถมอเตอร์ไซต์ก่อเหตุ●มุ่งไปตามถนนทางหลวงชนบทสาย●366●ลัดเลาะใช้เวลาราว●12●นาทีกลับไปบ้านพ่อตา,●วันถัดไป●10●ม.ค.63●ครูกอล์ฟในคราบ●ผอ.โรงเรียน●ก็ทำทีตีเนียนขับรถจากบ้านที่ลพบุรี

แล้วไปทำงานที่โรงเรียนใน●จ.สิงห์บุรี●ตามปกติ●วันนั้นมีกิจกรรมรถโมบาย●ต่อมาเขาได้นำปืนไปคืนพ่อตนเอง●(พบปืนแล้วแต่อ้างว่าโยนลำกล้องปืนและท่อลดเสียงลงแม่น้ำ)●พร้อมกับนำรถมอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าฟีโน่●รุ่นปี●2008●คันก่อเหตุไปคืนพ่อตา●รถคันนี้กรมการขนส่งฯ●ตรวจแล้วเป็นรถของพ่อตาเขา●(พบรถก่อเหตุแล้ว)

📌●ส่วนทองคำเขาไปซ่อนใต้หลังคาโรงรถที่บ้านพ่อแม่●(พบทองแล้ว,●เขาอ้างว่าโยนทิ้งลงแม่น้ำใต้สะพานบางระจัน●จ.สิงห์บุรี●ไม่ไกลโรงเรียนนัก●ช่วงแรกจึงให้นักประดาน้ำค้นหาแต่ไม่พบ)●ส่วนรองเท้าและเป้ที่ก่อเหตุเป็นข่าวครึกโครมทางทีวี●เขาเผาเป็นกองขี้เถ้าหลังโรงเรียน●(ตรวจพบซากไหม้และสายเชือกแล้ว)

เสื้อกีฬา●กางเกงลายพราง●ถุงมือ●หมวกโม่งที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ●ครูกอล์ฟได้นำไปโยนกระจายทิ้งไว้ที่ป่าหญ้าใกล้กับซอยโยธาฯ●ลพบุรี●ต.กกโก●อ.เมือง●จ.ลพบุรี●(พบทั้งหมดแล้ว)●จากนั้นเขาทำตัวเนียนโดยร่วมกับกลุ่มเยาวชนที่มาทำกิจกรรมทาสีซ่อมแซมโรงเรียนที่เขาเป็น●ผอ.อยู่●พร้อมเก็บถังสีในห้องทำงาน

😅●วันที่●11●ม.ค.63●ช่วงเย็น●ผอ.กอล์ฟในคราบพ่อบ้านแสนดีพาภรรยาไปนั่งกินนมเย็นที่ร้านหรู●ในขณะที่มีการสวดอภิธรรมศพคนที่เขาฆ่าตาย,●กลางเดือน●ม.ค.63●ตำรวจกองปราบได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่าโจรชิงทองดังกล่าวน่าจะเป็น●ผอ.กอล์ฟ●จ.สิงห์บุรี●ตำรวจจึงเริ่มแกะรอยและปล่อยข่าวลวงต่างๆ●นาๆ

แล้วส่ง●14●ทีมไปค้นจุดต่างๆ●ลับลวงพรางเพื่อให้ครูกอล์ฟสับสน●ช่วงนี้เขากังวลที่ถูกค้นเจอรถมอเตอร์ไซต์●แล้วเรียกเขาไปสอบปากคำ●พร้อมปมปืนพ่อ●1●ใน●13●กระบอกของลพบุรี,●ปลอกกระสุนจากที่เขาไปซ้อมยิงปืน,●วันที่●16●ม.ค.63●เขาแข่งกีฬางานสานสัมพันธ์วันครูสิงห์บุรี,●วันที่●18●ม.ค.63●ภรรยาไปหาที่●จ.สิงห์บุรี

😅●วันที่●21●ม.ค.63●เขาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซต์ภารโรงออกไปจากโรงเรียน●และตำรวจรวบรวมหลักฐานได้ครบมีหลักฐานหลายอย่างว่าปืนพ่อเขาที่ใช้ก่อเหตุเกี่ยวพันกับครูกอล์ฟ●พร้อมกับหลักฐานอื่นๆ●เชื่อมโยงว่าเขาเป็นผู้ลงมือก่อเหตุดังกล่าว●จึงให้ตำรวจกองปราบฯ●รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับจากศาลอาญา

กองปราบฯ●ตามแกะรอยจนทราบที่กบดานของครูกอล์ฟชายชุดดำว่ามีบ้านพักอยู่ในพื้นที่●จ.ลพบุรี●และช่วงเช้าจะขับรถส่วนตัวเดินทางไปทำการสอนหนังสือที่โรงเรียน●จ.สิงห์บุรี●ดังนั้นช่วงเช้าวันที่●22●ม.ค.63●ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ●‘หนุมาน’●จึงจัดกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์อาวุธจัดหนักครบมือเฝ้าสังเกตการณ์

💂●จนกระทั่งเขาขับรถยนต์ยี่ห้อ●BMW●ซีรีย์●5●สีดำทะเบียนลพบุรี●(เขาเคยถูกจับรถเถื่อนอีกคันและปรับ●6●แสน)●มาตามถนน●จึงสะกดรอยตามไปจนถึงบริเวณทางหลวงสาย●311●อ.ท่าวุ้ง●จ.ลพบุรี●จึงบุกจู่โจมชาร์จจับกุม●โดยเขาไม่มีท่าทีขัดขืนหรือต่อสู้เพราะตั้งตัวไม่ติด●ตรวจค้นภายในรถพบกระสุนปืนขนาด●9●มม

ที่เป็นขนาดเดียวกับที่ก่อเหตุอยู่ภายในรถจำนวนหลายนัดจึงได้ทำการยึดไว้●จากนั้นจึงควบคุมตัวไปทำการสอบสวนที่●จ.ลพบุรี●เบื้องต้นครูกอล์ฟให้การรับสารภาพว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุอ้างทำนองว่า●ตนเองมีปัญหาชีวิตส่วนตัว●รู้สึกเบื่อกับชีวิต●ต้องการหาทรัพย์แบบท้าทาย●ตื่นเต้น●พอยิงแล้วอารมณ์พาไปให้ยิงต่อเนื่อง

😅●อ้างว่าหลังก่อเหตุรู้จะถูกตำรวจตามจับจึงสำนึกคิดมอบตัวราว●24●ม.ค.63●อ้างว่าก่อเหตุคนเดียว●แต่คำให้การบางส่วนตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนัก●ต้องทำการเค้นสอบเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงสาเหตุอื่น●และนำตัวไปแถลงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงสายวันที่●23●ม.ค.63●ต่อไป●พร้อมตั้งข้อหาร้ายแรง●8●ข้อหา

อาวุธปืนที่ตรงกับหัวกระสุน,●เลขรหัสปลอกกระสุนปืนที่ครูกอล์ฟไปซ้อมยิงที่บ้านคนรู้จัก●จ.สิงห์บุรี●ตรงกับปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุ,●รถมอเตอร์ไซต์,●ทองคำ,●สัญญาณโทรศัพท์,●DNA●หมวกโม่งหรือที่เสื้อผ้าที่ตรงกับ●DNA●ครูกอล์ฟ,●ฝีมือตำรวจ●และพลเมืองดีผู้แจ้งเบาะแส●ทำให้เขาจนมุม

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●หักปากกาโซเชี่ยลลัทธิชังชาติริเบอร่านที่หลงกลครูกอล์ฟจงใจใส่ชุดพรางให้ร้ายทหาร●ตำรวจ●ที่รักชาติมาตลอด●(ตอนนี้ส้มแดงสร้างเพจครูกอล์ฟปลอมมาปั่นเกือบ●20●เพจ)●แหม่●ถ้าครูกอล์ฟคลั่งลัทธิชังชาติริเบอร่านและมีปัญหาชีวิตรุมเร้าร่างกายอยากปะทะก็น่าจะไปชิงทรัพย์โรงพักจะได้ตื่นเต้น●มีสีสันสมใจไม่ต้องยืดเยื้อหลายวัน

📌●อ่านต่อไขปริศนาแรงจูงใจส่วนตัวโจรไปที่●http://bit.do/fqkjj

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

18.01.63 ทหารตำรวจถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์จอมทัพไทย●ปีพุทธศักราช●๒๕๖๓ เมื่อวันที่●๑๘●ม.ค.๒๕๖๓●เวลา●๑๖.๔๐●น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว●และสมเด็จพระนางเจ้าฯ●พระบรมราชินี●เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย●สมเด็จพระเจ้าล

ทหารตำรวจถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์จอมทัพไทย●ปีพุทธศักราช●๒๕๖๓

เมื่อวันที่●๑๘●ม.ค.๒๕๖๓●เวลา●๑๖.๔๐●น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว●และสมเด็จพระนางเจ้าฯ●พระบรมราชินี●เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย●สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ●เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา●นเรนทิราเทพยวดี●กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร●มหาวัชรราชธิดา●ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารและตำรวจ●๖,๘๑๒●นาย●จาก●๓๙●กองพัน●กรมยานยนต์●๖●กองพัน●กำลังทางอากาศ●๓๗●เครื่อง●ทั่วประเทศ

💂●นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่●๑๐●เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก●พุทธศักราช●๒๕๖๒●และวันกองทัพไทย●ณ●ศูนย์การทหารม้า●ค่ายอดิศร●ถนนพหลโยธิน●ตำบลปากเพรียว●อำเภอเมืองสระบุรี●จังหวัดสระบุรี●เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว●ซึ่งดำรงพระราชสถานะเป็น●"องค์จอมทัพไทย"

วันที่●๑๘●มกราคม●ของทุกปี●เป็นวันกองทัพไทย●เพราะเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า●ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์●ที่ระบุว่าพระองค์กระทำยุทธหัตถี●ในวันจันทร์●แรม●๒●ค่ำ●เดือนยี่●ปีมะโรง●จุลศักราช●๙๕๔●คำนวณได้●ตรงกับวันที่●๑๘●มกราคม●พุทธศักราช●๒๑๓๕●(บางตำราว่า●ปีพุทธศักราช●๒๑๓๖)

💂●เดิมกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่●๘●เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย●ต่อมาในปี●พ.ศ.๒๕๒๓●ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่●๒๕●มกราคม●เป็นวันกองทัพไทย●ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น●ต่อมาในภายหลัง●ได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบ●และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น●แท้จริงแล้วน่าจะตรงกับวันที่●๑๘●มกราคม

จนกระทั่งวันที่●๒๒●สิงหาคม●พ.ศ.๒๕๔๙●คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ●ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ●ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่●๒๕●มกราคม●ของทุกปี●เป็นวันที่●๑๘●มกราคม●ของทุกปี●และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม●และถือเป็น●"วันยุทธหัตถี"●"วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"●หรือ●"●วันกองทัพไทย●"●และถือเป็น●"วันกองทัพบก"●อีกด้วย

🇹🇭●ธงไชยเฉลิมพล●หรือ●ธงชัยเฉลิมพล●เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจาก●พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว●ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร●เป็นเกียรติยศ●ของหน่วยทหารนั้นๆ●เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม●ทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพล●ของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต●ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจ●กล้าหาญ●แห่งหมู่ทหาร●ทั้งปวง●ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา

ธงชัยเฉลิมพลประจำกองทหาร●องค์พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าฯ●ให้สร้างขึ้นพระราชทานแก่หน่วยทหารเป็นคราวๆ●ละหลายธง●โดยประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา●พระราชพิธีตรึงหมุด●ธงชัยเฉลิมพล●พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีนี้ในพระอุโบสถ●วัดพระศรีรัตนศาสดาราม●ท่ามกลางพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ชั้นผู้ใหญ่●พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว●ทรงตรึงธงแต่ละผืนติดกับด้ามธง

🇹🇭●โดยทรงตอกฆ้อนเงินลงบนตะปูทองเหลืองอย่างแน่น●ธงหนึ่งมีรูตะปูประมาณ●๓๒-๓๕●ตัว●ที่ส่วนบน●ของคันธง●จะมีลักษณะเป็นปุ่มโลหะ●กลึงกลมสีทองภายในกลวง●ปุ่มกลมนั้นทำเป็นฝาเกลียวปิด-เปิดได้●พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบรรจุ●"เส้นพระเจ้า"●พร้อมด้วยพระพุทธรูปที่ได้เข้าพิธีพุทธาภิเษกแล้ว●ชื่อ●"●พระยอดธง●"●ลงในปุ่มกลมแล้วทรงปิดฝาเกลียวขันแน่น●ทรงเจิมแป้งกระแจะจันทน์ที่ยอดธง●ทุกคันพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา

💂●คำถวายคำสัตย์ปฏิญาณในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร●ตำรวจ●เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก●พุทธศักราช●๒๕๖๒●และวันกองทัพไทยความว่า●‘ข้าพระพุทธเจ้า●จักยอมตายเพื่อเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า●ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท●ตราบชีวิตจะหาไม่●ข้าพระพุทธเจ้าจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย●อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้าพระพุทธเจ้าจะดูแลช่วยเหลือเป็นที่พึ่งของประชาชนและจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม●ข้าพระพุทธเจ้าจะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมของศาสนาและจริยธรรม●ข้าพระพุทธเจ้าการรักษาคำถวายสัตย์ปฏิญาณนี้ด้วยเกียรติยศและเกียรติศักดิ์ของทหารและตำรวจ●ทั้งจะปฏิบัติตน●ปฏิบัติภารกิจให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการ●ตลอดไป"

🙏●จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว●พระราชทานพระราชดำรัส●ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ●เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก●พุทธศักราช●๒๕๖๒●ความว่า

‘ข้าพเจ้าและพระราชินี●มีความชื่นชมยิ่งนัก●ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางเหล่าทหารและตำรวจ●ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งนี้●ขอขอบใจในคำอำนวยพรและไมตรีจิตของทุกๆคน●และขอสนองพรกับทั้งน้ำใจไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน

ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้●ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่า●พร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตน●โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน●คือ●ประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ●ข้าพเจ้าจึงยินดีมากที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารและตำรวจในวันนี้●ทั้งได้ฟังคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน

ขอให้นายทหาร●นายตำรวจทุกคน●รักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด●และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง●เข้มแข็ง●และเสียสละ●พร้อมทั้งหมั่นศึกษาและฝึกฝนตนเองให้มีความจัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่●และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น●ฝ่ายอื่นอยู่เสมอ●ทุกคน●ทุกฝ่าย●จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์●พร้อมทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อบ้านเมือง●จงบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุข●ความเจริญ●และความสามัคคี●สวัสดีมีชัยโดยทั่วกัน’

✨●🙏🏼●💛●ขอพระองค์ทรงพระเจริญ●ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม●ขอเดชะ●💛●🙏🏼●✨

●เสธ●น้ำเงิน

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

17.01.63 ●หักเหลี่ยมด๊อกทางกฎหมายผู้พ่ายทุกคดี นอนหลับและฝันไปว่า●ไม่รู้จะเพราะคราวซวยหรือประเทศไทยมีของดี●ขบวนการลัทธิชังชาติเผด็จการอำนาจนิยมสุดโต่ง●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะจึงถูกจับโป๊ะแตกได้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเก

●หักเหลี่ยมด๊อกทางกฎหมายผู้พ่ายทุกคดี

นอนหลับและฝันไปว่า●ไม่รู้จะเพราะคราวซวยหรือประเทศไทยมีของดี●ขบวนการลัทธิชังชาติเผด็จการอำนาจนิยมสุดโต่ง●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะจึงถูกจับโป๊ะแตกได้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกิด●‘เสื่อมถอยความน่าเชื่อถือ’●อย่างรวดเร็วยิงกว่าจรวดตกจากฟ้า●แผนการบ่อนทำลายฝ่ายตุลาการหวังดิสเครดิตคดีซุกหุ้นก็เจ๊งไม่เป็นท่า

😁●ถูกรุมแฉว่าเป็นแค่ปาหี่เกมส์●‘ตาชั่งม้ามถลอก’●โดนแฉหลักฐานเละเทะว่าเป็นการจัดฉากร่วมมือกันกับปิแอร์กระปิบูดจนเจ้าของแผนการณ์●18●มงกฎต้องถอยกรูด●เหยื่อตาชั่งม้ามถลอกถูกสอบวินัยจนกระเด็นจากยะลาไปแอบซุกปาน●‘ไอซ์หีบเหล็ก’●อยู่เชียงใหม่●และยังไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายแถมหมดหนทางจะไปต่อ

ต่อมาขึ้นศาลไต่สวนคดี●‘ซุกหุ้นสื่อ’●เป็นวันที่แสบทรวงที่สุดเพราะศาลเปิดให้ถ่ายทอดทางทีวีประจานความล้มเหลวความน่าเชื่อถือทะนาทุยเสียหมดสิ้นจนแทบไม่เหลือความเป็นคน●เมื่อเขาตอบคำถามกับศาลเพียงว่า●‘จำไม่ได้’●บรรดาน้องฟ้าถอยหนีกันกรูด●แม้แต่ทุยแดงยังดาหน้ามาลุยเพราะดันไปด่าคนแดนไกลเข้า

🌺●ต่อมาจัดม็อบ●‘อยู่ไม่เป็น’●ที่ห้างแถวจตุจักรหวังข่มขู่ศาลก่อนวันตัดสินคดีซุกหุ้น●ก็ถูกแฉเละเทะว่าไม่มีคนรุ่นใหม่ไปงานเลย●‘แม้แต่คนเดียว’●มีคนสูงวัยไปงานไม่กี่ร้อยคน●สนิมในค่ายเด็กเลี้ยงแกะดันออกมาแฉอีกว่าเป็น●‘ม็อบเติมเงิน’●เพราะหาคนสมัครใจไปแทบไม่ได้แม้แต่ผู้แทนในค่าย●สุดท้ายต้องงัดมุกเงินมาช่วยแก้หน้า

ต่อมาศาลนัดตัดสินคดีซุกหุ้น●มวลชนน้องฟ้าไม่มีมาเลยแม้แต่คนเดียวอีกเช่นกัน●กลายเป็นแก๊งค์ป้ามุดเซเล็ปเติมเงินขาประจำมารับจ็อบก่อนวันหวยออกไม่กี่สิบคนเท่านั้น●เมื่อศาลตัดสินฟันขาดสะพายแล่งคนไทยทั้งประเทศจึงพร้อมใจเห็นด้วยทันทีโดยไม่ได้นัดหมาย●เพราะความผิดที่ศาลอธิบายว่าจงใจซุกหุ้นสื่อชัดเจนมากๆ

📌●ต่อมาจัดม็อบ●‘แปะไม่เป็น’●ที่สกายวอร์ค●แยกปทุมวัน●หวังข่มขู่ศาลในคดียุบค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●ก็ถูกแฉเละเทะว่ามีการแจกเงินค่าจ้างม็อบทุยแดงทุยส้มที่ถูกจ้างมาแค่●800●คน●จ้างการ์ดแดง●นปช.แล้วให้การ์ดไปอุดบล็อกทางขึ้นลง●ส่งผลให้คนไปดูคอนเสิร์ต●คนเดินทางรถไฟฟ้า●คนไปเดินห้าง●ถูกบล็อคค้างลงมาไม่ได้

ล่าสุดจัดม็อบ●‘วิ่งไล่ลม’●ที่สวนรถไฟ●และตามต่างจังหวัด●หวังข่มขู่ศาลในคดียุบค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●มีลัทธิชังชาติเผด็จการอำนาจนิยมสุดโต่งชักใยอยู่เบื้องหลังธุรกิจวงแชร์เสื้อ●NGOs●ก็ถูกแฉเละเทะอีกว่า●‘ต้มกันเอง’●สต็อคเสื้อก็ล่องหนไม่มีสินค้าในสต็อคอยู่ก่อนตามที่อ้างแม้แต่ตัวเดียว●มีตัวอย่างแค่●2-3●ตัวเท่านั้น

👉●ในช่วงเปิดลงทะเบียนออนไลน์●มีการใช้โรบ็อตออนไลน์ซอมบี้ส้มไร้ตัวตนมาปั่นยอด●จนยอดลงทะเบียนวิ่งพุ่งสูงไปเกินหมื่นแบบเว่อร์ๆ●ไป●2●รอบ●สร้างความดีใจให้ทะนาทุย●และแก๊งค์ธุรกิจวงแชร์เสื้ออย่างมาก●คุยกันน้ำลายแตกฟองกระดี้กระด๊าว่าเอาแล้วงานนี้ลุงแย่แน่●สารพัดโพลออนไลน์รุมกันไปโหวตเป็นแสน

ผลออกมาคล้ายกันจะไปม็อบวิ่งไล่ลมราว●95%●หรือเหยียบแสน●เท้าวงแชร์เสื้อ●NGOs●ถึงกับนอนฝันหวานตัวเลข●8●หลักลอยมา●แต่เมื่อไปดูยอดจำนวนคนโอนเงินมาเท้าแชร์เสื้อแทบช็อคเพราะมีคนยอมโอนมาจริงๆ●ไม่ถึง●6,000●คน●ถึงวันนัดรับเสื้อที่จ้างเหมาสต๊าฟมา●1,500●บาทต่อคนอีกยิ่งช็อคหนักเพราะมารับของกันน้อย

😅●แผน●2●จึงเริ่มขึ้นแบบฉุกละหุก●เติมเงินซิจะเอากี่คนป้ามุดรับจ็อบงานนี้เอง●และจ้างการ์ดแดง●นปช.ทีมป๋วยและบัติสมุทรปราการการ์ดแดงของแกนนำ●นปช.ปี●2553●แถมจ้างพริตตี้หญิงสาวมาล่อตะเข้●และจ้างผู้ชายตัวล่ำๆ●กล้ามเป็นมัดมาล่อบรรดาเจลจารบีตัวพ่อที่ระดมนัดกันมากระดี้กระด้าวี๊ดว๊ายกรี๊ดกร๊าดกัน

พอถึงวันจัดม็อบที่สวนรถไฟ●ก็หน้าแตกจนเป็นที่เลื่องลือรู้กันไปถึงดาวพลูโตเพราะดันไปออกเลขรันนัมเบอร์สี่หลักใส่สติ๊กเกอร์แปะเสื้อที่ขาย●ตัวเลขรันไปแค่●5,000●ต้นๆ●เท่านั้นก็หมดคนแล้ว●ขณะปล่อยตัวที่หัวขบวนจุดเริ่มม็อบมีเสียงสต๊าฟตะโกนบอกนักข่าวทีวีดังๆว่า●‘อย่าถ่ายๆ●เลยเพิ่งมาได้แค่●400●คนเอง’

😎●ภาพที่แพร่นั้นล้วนใช้เทคนิคมุมกล้องถ่ายเฉพาะด้านหน้าแนวระนาบจึงดูคนมากติดกัน●แต่เมื่อใช้โดรนบินถ่ายมุมสูงลงมาจะเห็นโล่งโจ้งยืนกันห่างๆ●หลายเมตร●แถมหลอกกันเองอีกว่าสินค้าเหรียญหมิ่นสถาบัน●‘แห้ว’●ไม่มีแจก●เท้าแชร์ผู้จัดอ้างดื้อๆ●ว่าไม่มีของให้เพราะได้เงินมาแล้วใครจะทำไม●ใครมีปัญหา

อ้างหน้าตาเฉยว่าไปสั่งทำจากเมืองนอกประเทศจีน●ของส่งมาแล้วแต่ถูกลุงสีจิ้นผิง●ผู้นำจีนแกล้งกลั่นแกล้งกักของไว้●ของจึงค้างอยู่ที่ชายแดนจีน●อ้าววว●จะเหลือเรอะเท่านั้นเองทุยส้มริเบอร่านที่รอเหรียญหมิ่นสถาบันครบรอบ●86●ปี●ร.7●ลี้ภัยคณะราษฎร์ไปอังกฤษ●ก็รู้ตัวว่าโดนแหกตาโอนเงินเสียแล้วจึงด่ากันระงมทั้งโซเชียล

😍●หลอกพวกเดียวกันยังไม่พอ●ยังไม่ซื่อสัตย์อีกด้วย●กรณีปมลัทธิชังชาติเผด็จการสุดโต่ง●ได้ใช้ศักดินาอำนาจนิยมในค่ายฯ●ขับ●4●ผู้แทนออกจากค่ายฐานจงรักภักดี●ต้องหาค่ายสังกัดภายใน●30●วัน●(17●ม.ค.63)●แล้วปิแอร์กระปิบูดก็ถ่วงเวลาไม่ออกหนังสือรับรองให้หวังจะทำให้ทั้ง●4●รายขาดสมาชิกภาพ●หรือสังกัด●2●ค่าย

แต่เหนือเซียนก็ยังมีโคตรเซียน●เมื่อรัฐธรรมนูญปี●2560●ฉบับปราบเซียนเขียนรองรับไว้แล้ว●เพราะจากการตรวจสอบเมื่อวันที่●16●ธ.ค.62●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●จัดฉากประชุมวิสามัญสมาชิก●มีจำนวน●250●เสียง●ลงมติให้ขับผู้แทน●4●รายที่จงรักภักดีสถาบันออก●เพราะไม่ตรงอุดมการณ์โค่นล้มเปลี่ยนแปลงการปกครอง●2475

🇹🇭●ตามรัฐธรรมนูญมาตรา●101●(9)●กำหนดไว้ว่า●ผู้แทนจะพ้นจากสมาชิกพรรคได้ต้องใช้ที่ประชุมร่วมกันของกรรมการบริหารและผู้แทนของค่าย●โดยต้องมีมติไม่น้อยกว่า●3●ใน●4●กรณีค่ายนี้คือต้องใช้จำนวนเกิน●62●เสียงจากทั้งหมดราว●82●เสียงนั่นเอง●(ผู้แทนเหลือ●78●เสียง●กรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นผู้แทน●4●เสียง)

ต่อมาวันที่●17●ธ.ค.62●มีการประชุมร่วมกันดังกล่าวฯ●มีหลักฐานเป็นเทปบันทึกเสียง●โดยมีปิแอร์กระบูดทำหน้าที่เป็นประธาน●(ทะนาทุยแสร้งมึน)●มีองค์ประชุมมาจำนวนทั้งสิ้น●78●เสียง●โดยแยกออกเป็นผู้แทน●66●เสียง●(แบบเขต●21●เสียง●แบบรายชื่อ●45●เสียง)●กรรมการบริหารค่าย●12●เสียง

💂●ในวันนั้นผลการโหวตที่ประชุมมีมติเอกฉันท์●78●เสียง●ให้ขับผู้แทนที่จงรักภักดีต่อสถาบันทั้ง●4●รายนั้นออกจากค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●จึงมีผลทันที●ณ●บัดนั้นเลยโดยไม่ต้องมีเอกสารใดๆ●อีก●เพราะกฎหมายกำหนดไว้แค่ว่า●‘ค่ายการเมืองเดิมมีมติไม่น้อยกว่า●3●ใน●4’●แต่ไม่ได้กำหนดว่าต้องใช้เอกสารรับรองใดๆ●จากค่ายเดิม

กรณี●1●ไปยื่นสมัครเข้าค่ายอื่นได้เลย●แม้กฎหมายมาตรา●101●(9)●จะกำหนดว่าถ้าภายใน●30●วันนับแต่วันที่มีมติ●ก็ง่ายเพราะหากสมัครเข้าเป็นสมาชิกค่ายอื่นในช่วง●1●ม.ค.-31●มี.ค.63●ให้ไปอัพเดทข้อมูลแจ้ง●กกต.ภายใน●15●เม.ย.63●โน่นเลย●ดังนั้นถ้า●2●ฝ่ายต่างระบุว่าสมัครไปแล้วก็จบเพราะยังไม่ต้องส่งข้อมูลแจ้ง●กกต

📌●กรณี●2●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะส่งข้อมูลให้●กกต.ภายใน●15●ม.ค.63●กลั่นแกล้งแบบเด็กน้อยอนุบาลแกล้งกัน●โดยอ้างว่าทั้ง●4●คนนั้นยังเป็นสมาชิกค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●กรรมการค่ายก็จะยิ่งซวยถึงคุกเพราะแจ้งข้อมูลเท็จ●ผู้แทน●4●คนก็อยู่ที่เดิมต่อไป●เป็นหนามตำใจค่ายเดิมแล้วคอยโหวตสวนฝ่ายแค้นทุกดอกจะยิ่งสะใจหนักมาก

กรณี●3●หากสมัครค่ายอื่นไปแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นสมาชิกซ้ำซ้อน●2●ค่าย●เพราะมีหลักฐานว่าค่ายเด็กเลี้ยงแกะมีมติขับออกไปแล้ว●และยังไม่มีเจตนา●เรื่องนี้ผู้ตรวจการส่งศาลไปแล้ว●ดังนั้นไม่ว่าแบบไหนซ้าย●ขวา●หน้า●หลัง●ก็ไม่ทำให้●4●คนนั้นหลุดการเป็นผู้แทนได้●เขาก็จะอยู่ต่อไปแบบชิวๆ

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●ไม่ว่าจะดิ้นเฮือกสุดท้ายหมิ่นสถาบัน●กล่าวหาศาล●ให้ร้ายรัฐบาล●แกล้งผู้แทนจงรักภักดีสักเท่าใดก็ไม่มีผล●เพราะอย่างไรก็ต้องยุบค่ายเด็กเลี้ยงแกะแน่●เมื่อนั้นกรรมการค่าย●15●คนก็จบชีวิตการเมืองยาว●10●ปีขึ้นไป●เน่าไปก่อนคนถูกไล่เสียอีก●แว่วว่าปิแอร์กระปิบูดล็อบบี้มหาลัยเก่าแก่แถวสนามหลวงขอกลับไปเป็นต้นไม้พิษไว้แล้ว

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

16.01.63 ●จากวิ่งยุง●เป็นวิ่งไล่ลม●แล้วแอบคุยกับลุง นอนหลับและฝันไปว่า●ด้วยสงครามแบบเต็มรูปแบบทางทหารจากชาติมหาอำนาจในการยกกำลังไปล่าเมืองขึ้นและทรัพยากร●กลับประเทศไปเลี้ยงดูพลเมืองตนเองมีค่าใช้จ่ายที่สูงลิบลิ

●จากวิ่งยุง●เป็นวิ่งไล่ลม●แล้วแอบคุยกับลุง

นอนหลับและฝันไปว่า●ด้วยสงครามแบบเต็มรูปแบบทางทหารจากชาติมหาอำนาจในการยกกำลังไปล่าเมืองขึ้นและทรัพยากร●กลับประเทศไปเลี้ยงดูพลเมืองตนเองมีค่าใช้จ่ายที่สูงลิบลิ่ว●และมีชาติมหาอำนาจย่านเอเซียเกิดขึ้นมีพัฒนาการรวดเร็ว●เช่น●รัสเซีย●จีน●สงครามจึงถูกจำกัดรูปแบบลงเหลือเป็นพร็อกซี่●(Proxy)

💂●ในช่วงปี●2544-2547●ไทยถูกแทรกแซงจากต่างชาติโดยสร้างพร็อกซี่●ผ่านทางค่ายการเมือง●กลุ่มนักวิชาการริเบอร่าน●และ●NGOs●ทุนต่างชาติ●ช่วงแรกยุคนั้นประเทศไทยเริ่มถูกบ่อนทำลายสถาบันเบื้องสูงกันถี่ขึ้น●ในรูปแบบการปล่อยข่าวลือให้ร้ายในรั้วในวัง●เป็นพวกริเบอร่านที่อิงกับค่ายสีแดงคนแดนไกล

ปี●2548●ทะนาทุย●ได้ให้ทุนกับหนังสือฟ้าเดียวกันเพื่อให้ร้ายสถาบันอย่างรุนแรงมากขึ้น●โดยคนแดนไกลผู้นำในขณะนั้นไฟเขียวจนเขาถูกบิ๊กบังรัฐประหาร●ช่วงที่ยังเข้าไทยไม่ได้เขาจ้างล๊อบบี้ยิสต์มะกันจำนวน●3●ล้าน●US●โดยแบ่งจ่ายครั้งละ●1●ล้าน●US●รวมกว่า●90●ล้านบาท●ในการบ่อนทำลายสถาบันอย่างรุนแรง

😅●หลังปี●2550●ขบวนการล้มเจ้าก่อตัวชัดขึ้น●การปล่อยข่าวลือขยายตัวอย่างมากไปตามต่างจังหวัดในรูปแบบคนเสื้อแดงจนเกิดม็อบทุยแดงปี●2552●มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงการปกครอง●โดยใช้แก้ว●2●ประการคือ●ค่ายการเมืองเผาไทในสภา●และม็อบทุยแดงเติมเงิน●แต่ก็ล้มเหลวจนแกนนำม็อบ●3●เกลอต้องขอยอมมอบตัว

ปี●2553●ขบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง●เพิ่มแก้วประการที่●3●เข้ามาคือ●‘กองกำลังติดอาวุธ’●จนเกิดสงครามกลางเมืองต่อสู้กับทหารไทยขึ้น●ในปีนั้นสุรชัย●แซ่กระสอบป่าน●ได้ปราศรัยบนเวทีเผยหมดสิ้นว่าจะมีปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยม●มีคนแดนไกลเป็นนายทุนใหญ่●ค่ายเผาไทเป็นแนวร่วม

📌●ปีนั้นทะนาทุยรับผิดชอบหน่วยจรยุทธ์ย่านคลองเตยกับครูทีป●มะกันเชิดปลุกปั่นคนในประเทศบ่อนทำลาย●ยุยง●ขัดขวาง●สร้างความแตกแยก●ความไม่สงบ●ยุยงให้ทะเลาะกัน●แบ่งแยกคนออกเป็นฝักฝ่าย●เกิดสงครามกลางเมืองร้ายแรงใช้อาวุธ●M79●หนุนมาจากมะกันให้กองกำลังชายชุดดำ●และมีการเผาบ้านเผาเมือง

ปี●2555●เมื่อเปลี่ยนเป็นรัฐบาลปูข้าวเน่าส่งผลให้●พร็อกซี่●ขบวนการล้มสถาบันเฟื่องฟู●ทะนาทุย●ปิแอร์กระปิบูด●จัดเวทีวิชาการบังหน้าเฟื่องฟูเงินทุนอุดหนุนหนา●พวกนี้จึงเหิมเกริมเพราะรัฐบาลปูให้ท้าย●มีการให้ร้ายสถาบันเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง●โครงการเพื่อประชาชนต่างๆ●กว่า●4,000●โครงการ●แบ่งฟ้าแบ่งวัง

🇹🇭●ปี●2557●แนวคิดแบ่งแยกดินแดนแยกประเทศไทยออกเป็น●4●รัฐถูกปลุกอีกครั้งโดยมีมะกันชักใยหมู่บ้านเสื้อแดงให้เป็นพร็อกซี่●มีการขึ้นป้าย●‘สปป.ล้านนา’●ไปทั่วภาคเหนือ●มีแผนจะใช้เชียงใหม่เป็นเมืองหลวง●มีกองกำลังป้องกันตนเองและแยกดินแดนออกไป●รัฐบาลเผาไทออกกฎหมายล้างผิดสุดซอยทำอะไรก็ไม่ผิด

ประจวบกับโกงกินมูมมามโครงการจำนำข้าวเข้ากระเป๋ากันกว่า●800,000●ล้านบาท●จนไม่มีเงินมาจ่ายชาวนา●และการโจมตีให้ร้ายสถาบันหนักขึ้น●ปล่อยเฟคนิวส์แบ่งฟ้าแบ่งวัง●ถึงขั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ●จึงมีมวลมหาประชาชนออกมามากมาย●จนรัฐบาลปูข่าวเน่าใช้●พร็อกซี่●กองกำลังติดอาวุธมาโจมตีมวลชน

💂●มีผู้เสียชีวิต●27●ราย●บาดเจ็บกว่า●1,000●ราย●แต่ไม่สามารถหยุดประชาชนได้●ขณะนั้นรัฐบาลปูข้าวเน่าตัดสินใจจะสังหารหมู่ประชาชนทั้งหมดเรือนหมื่นในคืนวันที่●21●พ.ค.57●จนบิ๊กตู่ตัดสินใจเสี่ยงนำทหารออกมาช่วยชีวิตประชาชนในนาทีสุดท้ายค่ำคืนนั้นเสียงประชาชนตะโกนว่า’●ทหารมาช่วยแล้ว●เรารอดตายแล้ว’

เสียงนั้นดังกึกก้องทั้งน้ำตาในยามดึก●ในวันถัดมาก็เกิดรัฐประหารยึดอำนาจนักการเมืองกลับคืนมาให้ประชาชนอีกครั้ง●หยุดการนองเลือดคนชาติเดียวกันในเวลาเพียงข้ามคืน●กองกำลังพร็อกซี่ของค่ายเผาไทค่อยๆ●ถูกจับและติดคุก●แกนนำต้องหายสาบสูญ●ตาย●ระหกระเหินหนีไปต่างแดน●และอ่อนกำลังลงมาก

👉●ปี●2561●ต่างชาติปรับเปลี่ยนรูปแบบใช้พร็อกซี่●เชิดทะนาทุยเป็นนายทุนค่ายการเมืองเด็กเลี้ยงแกะเป็นฉากหน้า●มีพร็อกซี่กองกำลังโจรใต้นอกศาสนาเป็นตัวเสริมก่อเหตุ●ร่วมมือกับพร็อกซี่อีกชุดที่อยู่ในคราบนักวิชาการริเบอร่าน●ผสมไปด้วยพร็อกซี่ที่เป็น●NGO●รับเงินทุนจากต่างชาติเพื่อร่วมกันชิงอำนาจรัฐไทย

ปี●2562●ผลการเลือกตั้งออกมาฝ่ายเปลี่ยนแปลงการปกครองสังคมนิยมไม่สามารถรวมเสียงให้สภาตั้งรัฐบาลได้●แต่ผู้แทนกลับเลือกลุงจึงรับหน้าที่สำคัญคือ●‘การผลัดเปลี่ยนรัชสมัย’●ต้องราบรื่น●เป็นหลักประกันว่าฝ่ายคิดเปลี่ยนแปลงการปกครอง●2475●จะไม่มีอำนาจจนทำให้งานใหญ่ของชาติเกิดปัญหาอุปสรรคได้

😅●ช่วงกลางปีนักกวนเมืองฝ่ายแค้นได้จ้างล็อบบี้ยิสต์●เพื่อชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน●เดินสายไปเร่ขายชาติที่เมืองนอกยุโรป●อเมริกา●แต่ไม่มีชาติไหนเอาด้วยเพราะศักยภาพสู้ลุงไม่ได้●ลัทธิชังชาติจึงหันไปหาแกนนำม็อบยุวชนก่อการร้ายฮ่องกงจะนำมาใช้ในกรุงเทพ●โดยเจาะเข้าล้างสมองเด็กในโรงเรียนแต่ก็ถูกต่อต้านอย่างหนัก

กระแสพวกชังชาติถดถอยจนพ่ายแพ้การเลือกตั้งที่นครปฐม●และขอนแก่น●ค่ายสี่เหลี่ยมเกิดความขัดแย้งภายในอย่างหนัก●แก๊งค์เป็ดเหลิม●และแก๊งค์หัวหน้าสมพวง●ได้ไฟเขียวจากคนแดนไกลให้●‘วิ่งไล่ป้า’●ขุ่นหญิงหิ่งห้อยออกไปจนต้องเก็บของและจัดฉากยื่นหนังสือลาออกถึงนายใหญ่●นายหญิง●แต่ไม่มีใครสนใจ

😁●ม.ค.2563●พร็อกซี่●ค่ายการเมืองซ้ายจัดลดถอยเสื่อมกำลังลงอีก●เสียงในสภาถอยห่างลดลงจากฝ่ายรัฐบาลเหลือเพียง●200●เสียงต้นๆ●เกิดความแตกร้าวระหว่างค่ายสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม●ประจวบกับจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ●ฝ่ายซ้ายจัดจึงพะบู้กันเองและไม่มีใครยอมใครในการวัดกำลังชิงหัวเมือง

พร็อกซี่ด้าน●NGOs●ไม่มีพลังมากพอเพราะยังค้นไม่พบปัญหาส่วนรวม●การปลุกปัญหาเรื่องส่วนตัวที่ทำผิดกฎหมายสังคมจะไม่ตอบรับ●เป็นได้แค่อีเว้นท์ฉาบฉวยหลอกเอาเงินกันเท่านั้นเอง●ม็อบแบบนี้ในโลกไม่เคยจุดติดและจะฟ่อไปเอง●ค่ายเผาไทมีบทเรียนแล้วว่าทำม็อบใหญ่จะไม่คุ้มในระยะยาว●ต้นทุนสูงไม่มีคนจ่ายแน่

🌺●เซเล็ปนักการเมืองภาพลักษณ์ดีมีความสามารถเริ่มขยับไปตั้งค่ายใหม่●เพราะจะมีการยุบค่ายเด็กเลี้ยงแกะในคดีล้มล้างการปกครอง●และคดีเงินกู้●191●ล้าน●แกะที่รอดชีวิตราว●64●รายต้องหาค่ายสังกัดใหม่ภายใน●60●วัน●ซึ่งจะมีผู้ตามพิทุยไปน้อยมากเพราะได้ไม่คุ้มเสีย●แต่จะสลับฝ่ายไปอยู่ค่ายใหม่แนวกลางๆ●ที่ร่วมกับลุงได้

ปลาย●ก.พ.2563●แม้จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล●ก็ล้มรัฐบาลลุงไม่ได้เพราะฝ่ายแค้นมีเสียงลดน้อยลงมาก●จะปล่อยข่าวยุบสภาสักเท่าใดก็ล้มลุงไม่ได้●แม้จะเลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชร●หรือสมุทรปราการ●ก็จะพ่ายแพ้ฝ่ายรัฐบาล●เพราะฝ่ายแค้นไม่ได้มีผลงานช่วยเหลือประชาชนใดๆ●นอกจากปล่อยเฟคนิวส์ไปวันๆ

😍●ราว●เม.ย.63●การศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ●จะไปได้แค่ผลการศึกษาสรุปว่าแก้ได้แค่ไม่กี่มาตรา●แล้วก็เสนอรัฐบาลทราบแค่นั้นก็จบเงียบกันไปก่อน●ดังนั้นแนวรบพร๊อกซี่ฝ่ายแค้นในสภา●และพร๊อกซี่นอกสภาที่อ้างประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนล้มๆ●แล้งๆ●ใส่ร้าย●ป้ายสี●สร้างแต่เฟคนิวส์●โกหกปลิ้นปล้อนไปวันๆ

ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญ●ต้องไล่เผด็จการ●คสช.ต้องเลิกเกณฑ์ทหาร●จะไม่ได้ใจประชาชนส่วนใหญ่เพราะเป็นเรื่องไกลตัวเกินไป●เป็นประโยชน์ของนักการเมืองไม่กี่คนที่ต้องการล้างผิดและมีอำนาจ●ไม่ใช่วาระสาธารณะ●แม้จะ●‘วิ่งไล่ลม’●สักกี่ครั้งนอกจากจะไม่สามารถล้มลุงได้แล้วกระแสจะยิ่งตีกลับ

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●การที่ฝ่ายแค้นหลงทางมัวแต่มุ่งสร้างอีเว้นท์ลัทธิชังชาติเปลี่ยนแปลงการปกครอง●2475●ก็จะยิ่งเกิดภาพผลงานรัฐบาลที่แตกต่างตรึงตาตรึงใจประชาชนทิ้งห่างหนีไปเรื่อยๆ●จนวิ่งไล่ลุงอย่างไรก็จะไม่ทันลุงสักที●แถมยังมีพญางูแดงไป●‘คุยกับลุง’●ฝ่ายรัฐบาลเสียอีก●ลุงจึงอยู่ยาวแน่นอน

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

15.01.63 ไขปมปริศนา●ชายชุดดำชิงทองหายไปไหน นอนหลับและฝันไปว่า●จากกรณีวันที่●9●ม.ค.63●เวลา●20.45●น.มีชายชุดดำ●ใช้ปืนขนาด●9●มม.ยี่ห้อ●CZ●SP01●ติดลำกล้องติดท่อลดเสียง●ขับรถมอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าฟีโน่●สีขาว-แดง●ไม่ติด

ไขปมปริศนา●ชายชุดดำชิงทองหายไปไหน

นอนหลับและฝันไปว่า●จากกรณีวันที่●9●ม.ค.63●เวลา●20.45●น.มีชายชุดดำ●ใช้ปืนขนาด●9●มม.ยี่ห้อ●CZ●SP01●ติดลำกล้องติดท่อลดเสียง●ขับรถมอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าฟีโน่●สีขาว-แดง●ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน●เข้าชิงทรัพย์ทองคำในห้างดังของลพบุรี●คิดเป็นไปมูลค่าเกือบ●6●แสนบาท●มีการยิงกระสุนหัวระเบิด●13●นัด

😅●ผู้ถูกยิงเสียชีวิต●3●ราย●คือ●รปภ,●พนักงานขาย,●เด็กชาย●2●ขวบ●และบาดเจ็บอีก●4●ราย●มีความคืบหน้าจากตอนที่แล้ว●(ไขปริศนา●ชายชุดดำชิงเอาแค่ทองคำจริงหรือ●ที่●http://bit.do/foTSU●คือ●ตามหลักอาชญวิทยาว่า●‘อาชญากรไม่ทิ้งร่องรอยนั้นไม่มี’●อาชญากรในโลกนี้ล้วนแต่ทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้ทั้งนั้น●เช่น

📌●ร่องรอย●1●มอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าฟีโน่●สีขาว-แดง●รถรุ่นนี้ของเดิมที่ขายจากร้านค้า●ล้อรถจะเป็นซี่ลวดขาว●แต่พบว่าภาพขณะเขาขับเข้าและออกจากห้าง●ล้อรถมอเตอร์ไซต์คันที่ใช้ก่อเหตุเปลี่ยนเป็นล้อแม็ก●จึงสามารถตีวงแคบตรวจสอบผู้ครอบครองได้เพียงไม่กี่สิบคัน●ซึ่งข้อมูลนี้มีอยู่ในระบบจดทะเบียนของขนส่ง

📌●ร่องรอย●2●ปืนขนาด●9●มม.ยี่ห้อ●CZ●SP01●ในลพบุรีมีราว●13●กระบอก●รุ่นนี้เดิมเป็นชนิดลำกล้องสั้นไม่สามารถหมุนเกลียวใส่ท่อลดเสียงได้●ต้องมีผู้สั่งโรงกลึงใกล้เมืองหลวงที่รู้กันในวงการทำลำกล้องยาวปลายเกลียว●หรือสั่งทำท่อลดเสียงส่งมาให้●เมื่อยิงเสียงจะดังราวลูกโป่งแตก●เพื่อไม่ให้ผู้คนอลหม่านเป็นอุปสรรค

📌●ร่องรอย●3●เขาแต่งกายด้วยของก็อบปี้แบรนด์ยี่ห้อดังซึ่งไม่ขายในห้าง●ดังนั้นก่อนก่อเหตุเขาจะต้องไปซื้อ●ที่ตลาดขนาดใหญ่ระยะรัศมีเหมาะสมจากห้าง●เป็นกางเกงแฟชั่น●CAMO●สีเขียวดำทรายขาจั้มลายพรางฝรั่งเศส●ข้อเท้ากางเกงยางยังไม่ยืดแสดงว่าเขาเพิ่งซื้อมาหมาดๆ●รวมถึงเสื้อคลุมสีดำ●Nike●Dri-Fit●ก็อบปี้ด้วย

ช่วงไปหาซื้อเสื้อผ้าภาพวงจรปิดน่าจะจับภาพใบหน้าเขา●ขณะสวมรองเท้ายี่ห้อ●adidas●รุ่น●tubular●x●primeknit●core●black●dark●grey●เบอร์●42●ที่เป็นคู่เดียวกับที่สวมใส่ในวันก่อเหตุรองเท้ารุ่นนี้เป็นรองเท้ากีฬา●จากร่องรอยฝุ่นรองเท้าที่เขาเหยียบลงบนตู้กระจกร้านทองเป็นรุ่นเดียวกัน

📌●ร่องรอย●4●ก่อนก่อเหตุเขาต้องเคยมีภาพมาสังเกตการณ์ร้านทองหลายครั้ง●เคยมานั่งกินกาแฟหรืออาหารใกล้ร้านทอง●อาจถึงกับมายืนดูการซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยซ้ำ●เขาจึงเลือกลงมือวันพุธกลางสัปดาห์●เวลาราว●20.45●น.เพราะใกล้ห้างปิด●15●นาที●ที่คนมีน้อยไม่ค่อยพลุกพล่านเป็นอุปสรรคในขณะก่อเหตุมากนัก

📌●ร่องรอย●5●เขาขับรถมอมอเตอร์ไซต์ก่อเหตุเข้ามาบริเวณห้างและจอดรถไว้ใกล้ประตูเลื่อนทางออกใกล้ร้านทอง●เอาปืนใส่ท่อลดเสียงเตรียมมาแล้วเดินตรงเข้าประตูเลื่อนห้างไปโดยปืนถือชี้ลงแนวดิ่งแนบขา●จากนั้นเดินไปยิงอุปสรรคแรก●รปภ.ทันที●ต่อด้วยยิงลูกค้าหน้าร้านทอง●2●คน●กระสุนนัดหนึ่งแฉลบพื้นไปโดนเด็ก

จากนั้นยิงพนักงาน●2●คน●กระโดดขึ้นบนตู้ทองความสูงราว●1.5●เมตรอย่างคล่องแคล่ว●กวาดทองจากตู้โชว์ใส่เป้สีเลือดหมูยี่ห้อ●The●North●Face●ก็อบปี้●กระโดดลงจากตู้ทองแบบยุทธวิธี●แล้วยิงอุปสรรคหัวหน้า●รปภ.เปิดทาง●กระสุนโดนกระจกทางเข้าออกทะลุ●ใช้กระสุนหัวระเบิดไปจำนวน●13●นัด●ยิงเข้าเป้าคนแทบทุกนัด

📌●ร่องรอย●6●ปืนรุ่นนี้บรรจุลูกกระสุนได้●18●นัด●เขาจึงยังเหลือกระสุนหลังก่อเหตุอีก●5●นัด●แสดงว่าฝึกฝนมาอย่างดี●ปลอกกระสุน●9●มม.ที่ดีดออกจากช่องด้านขวาบนของปืน●รอยเข็มแทงชนวน●รอยกระแทกจากตัวเตะปลอก●รอยพิมพ์ที่ปลอก●รอยขอรั้งปลอก●รอยสันเกลียวหัวกระสุนจากร่างผู้ตายและผู้เจ็บ●ที่หมอผ่าออกมา

เมื่อตรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วจะเหมือนเป็น●DNA●ของปืนเมื่อนำไปเทียบกับฐานข้อมูลปืนรุ่นนี้●ของกระบอกนั้น●เพราะปืนแต่ละกระบอกจะมีร่องรอยเหล่านี้ไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่กระบอกเดียว●รวมถึงรอยนิ้วมือบนปลอกกระสุนปืนขณะเขาบรรจุใส่แม็กโดยไม่ได้ใส่ถุงมือด้วย●สามารถเอาไปเทียบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

📌●ร่องรอย●7●เขายิงแบบ●‘ดับเบิ้ลแท็บ’●ถือปืนด้วยมือขวามือเดียวระนาบแนวอก●ไม่เล็งศูนย์ปืน●ทิศทางปืนหันไปตรงกับทิศทางสายตาที่กวาดสอดส่อง●พร้อมเหนี่ยวไก●2●ครั้งต่อชุด●ลักษณะการกวาดสายตา●เหวี่ยงยิง●เขาไม่มีความประหม่า●ไม่ตื่นเต้น●แต่มือข้างซ้ายที่ไม่ได้จับปืนเขาไม่แนบหน้าอกไว้เพื่อสร้างสมดุลร่างกาย

เขาจึงไม่ใช่นักกีฬายิงปืนอาชีพที่ขณะยิงจะมีท่านี้ติดเป็นนิสัย●แต่เขาเป็นคนที่มีความชำนาญด้านปืน●ผ่านการฝึกฝนมาอย่างมาก●ใช้ปืนเป็นประจำมานานอย่างต่อเนื่อง●และอาจใช้เกือบทุกวัน●เคยฝึกการยิงปืน●(Active●shooter)●รูปแบบ●Tactical●ยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติทางยุทธวิธี●อาจเคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน

ถ้าเขาไม่ได้ยิงคน●7●คนเพราะมีปมสร้างสถานการณ์เบื้องหลังแอบแฝง●พฤติกรรมเขายิงคนเหมือนผักปลาโดยไม่ลังเล●ในทางจิตวิทยาแสดงถึงเขามีจิตใจโหดเหี้ยม●นิสัยก้าวร้าว●อาจถึงขั้นต่อต้านสังคม●เมื่อก่อเหตุยิงคนจนหนำใจแล้วเขาก็เดินขาซ้ายผิดปกติไปกระแทกประตูเลื่อนซ้าย●แล้วเดินออกจากห้างสตาร์ทรถออกไป

📌●ร่องรอย●8●จากนั้นเขาขับรถมอเตอร์ไซต์●ย้อนศรออกไปเพื่อป้องกันรถยนต์ติดตาม●แล้วเลี้ยวไปตามถนนอาจเป็นทางหลวงชนบทสลับลัดเลาะเข้าถนนชุมชนใกล้ห้าง●แล้วไปโผล่ที่ใกล้แยกใหญ่ในเมืองลพบุรีแห่งหนึ่งชื่อสถาบัน●เวลา●21.17●น.หลังเกิดเหตุ●30●นาที●คงมีภาพเขาบริเวณนี้●จากนั้นรถเขาติดไฟแดงจราจร

เขาเกิดอาการหงุดหงิดตะโกนโวยวายคนอื่นเสียงดัง●แสดงถึงความเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้โมโห●แล้วเขาขับรถตรงไปทางซอยข้างสถานที่ทางสุขภาพ●และขับผ่านเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วหายตัวไปพร้อมกับรถคันก่อเหตุ●เขาพยายามขับรถจากจุดก่อเหตุมานานถึง●30●นาที●เพื่อให้ถึงบริเวณนี้แสดงว่าเขามีเป้าหมายบางอย่าง

📌●ร่องรอย●9●รถมอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าฟีโน่●125●ซีซี●สามารถจุน้ำมันได้●4.2●ลิตร●อัตรากินน้ำมันราว●35●กม.ต่อลิตร●ถ้าเติมน้ำมันเต็มถังแล้วขับหนีไปตลอดเวลาด้วยความเร็วไม่มากจนเป็นจุดสังเกตุ●เขาจะไม่กล้าเติมน้ำมันระหว่างทางเพราะจะมีคนจำเขาได้และมีภาพวงจรปิดบันทึก●เขาจะสามารถไปได้ไกลไม่เกิน●130●กม

ระยะแค่นี้เกย์น้ำมันจะถึงขีดสีแดง●จึงต้องหักระยะทางขามาก่อนก่อเหตุบวกเพิ่มเข้าไปด้วย●ดังนั้นช่วงวันที่●8-9●ม.ค.63●เขาจะต้องเติมน้ำมันรถเต็มถังในปั้มใกล้กับร้านทองในห้างในรัศมีไม่ควรเกิน●10●กม.ซึงจะต้องมีภาพวงจรปิดในปั้มที่ยังไม่ถูกเขียนทับจับภาพรถคันนี้ได้แน่นอน●ระยะรัศมีปั้มที่ไกลกว่านี้จะไม่เหมาะสม

😁●เพราะจะส่งผลความเสี่ยงเหลือน้ำมันรถน้อยสำหรับก่อเหตุแล้วขับหนีไป●อีกทั้งเขาจะต้องเตรียมความพร้อมเช็คสภาพรถใส้กรองอากาศ●เติมน้ำมันเครื่องฯลฯ●ก่อนก่อเหตุแน่นอนเพื่อป้องกันรถเสียกะทันหันขณะขี่หลบหนี●ดังนั้นร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ในรัศมีโดยรอบนี้จึงจะเป็นแหล่งข้อมูลที่จะจดจำรถรุ่นและสีนี้ได้

📌●ร่องรอย●10●รถมอเตอร์ไซต์ก่อเหตุมีขนาดใหญ่ต้องใช้ที่เก็บและซุกซ่อน●เขาทำคนเดียวไม่ได้จึงน่าจะมีคนรู้เห็นด้วย●เช่น●ทีมล่วงหน้าในห้าง,●ทีมซ่อนรถแล้วพาหลบหนีไปที่กบดาน,●ทีมส่งเสบียงอาหารเพราะมนุษย์เดินด้วยท้องจะอยู่โดยไม่มีคนส่งเสบียงอาหารและน้ำไม่ได้●ใครเก็บตัวหลายๆ●วันในห้องหรือในบ้านจึงน่าสงสัย

เขาจะไว้ใจใครไม่ได้เลยดังคำว่า●‘แม้แต่พี่น้องคลานตามกันมายังฆ่ากันตายเพราะเรื่องเงิน’●ดังนั้นรางวัลนำจับที่สูงจะจูงใจให้คนใกล้ชิด●ญาติพี่น้องยกเว้นพ่อแม่●เพื่อนที่รู้จักกันมานานจำบุคลิกได้●ผู้กว้างขวางในท้องถิ่นของทางราชการที่จะทราบเรื่องซุบซิบต่างๆ●ของชาวบ้านในชุมชนของตน●จะแจ้งเบาะแสตำรวจแน่ๆ

📌●ร่องรอย●11●จากการที่เขาไปซื้อเสื้อผ้าก็อบปี้ที่ตลาดค้าส่งใหญ่●เขาเป็นคนมีรสนิยมแต่ไม่ถึงกับใช้ของแบรนด์เนมจริง●ดังนั้นบ้านเกิด●ที่เรียน●ภูมิลำเนา●หรือที่พักอาศัยปกติ●ที่ทำงานของเขา●ก็อาจจะไม่ไกลมากนักจากพิกัดนี้นัก●เพื่อที่เขาจะต้องฝึกฝนยิงปืนได้ปลอดคน●อาจมีไร่ขนาดใหญ่เช่นไร่อ้อย●หรือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●ตำรวจล็อคเป้าแล้วกระจายกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษบุกค้นเป้าหมายกว่า●14●จุด●เพื่อนำหลักฐานต่างๆ●กลับมารวมประมวลผลต่อจิ๊กซอกับสัญญาณโทรศัพท์และหลักฐานที่มีอยู่เดิม●70%●เติมส่วนที่ขาดให้เกิน●90%●แล้วลุย!!●แม้เขาจะกบดานนิ่งก็จะไม่รอดการล่าแน่นอน●เมื่อนั้นภาพจะครบ●100%●คำตอบจะพรั่งพรูไขปริศนาว่านอกจากชิงทองแล้วเขาฆ่าคนจำนวนมากทำไม

📌●บทสรุปฟันธงเบื้องลึกชิงทองเขาคือใครที่●http://bit.do/fp5oo

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

12.01.63 ●ชายชุดดำชิงเอาแค่ทองคำจริงหรือ นอนหลับและฝันไปว่า●จากกรณีวันที่●9●ม.ค.63●เวลา●20.45●น.มีชายชุดดำ●ใช้ปืน●ลำกล้องติดท่อลดเสียง●ขับรถมอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าฟีโน่●สีขาว-แดง●ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน●เข้าชิงทรัพย์

●ชายชุดดำชิงเอาแค่ทองคำจริงหรือ

นอนหลับและฝันไปว่า●จากกรณีวันที่●9●ม.ค.63●เวลา●20.45●น.มีชายชุดดำ●ใช้ปืน●ลำกล้องติดท่อลดเสียง●ขับรถมอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าฟีโน่●สีขาว-แดง●ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน●เข้าชิงทรัพย์ทองคำในห้างดังของลพบุรี●คิดเป็นไปมูลค่าราว●6●แสนบาท●มีการยิง●13●นัด●ผู้ถูกยิงเสียชีวิต●3●ราย●คือ●รปภ,●พนักงานขาย,●เด็กชาย●2●ขวบ●และบาดเจ็บอีก●4●ราย●มีข้อสังเกตุต่อจากตอนที่แล้ว●(ที่●http://bit.do/foTQ8●ที่พิจารณาคือ

📌●ประเด็น●1●นอกจากมาดูลาดเลาก่อนหน้าแล้ว●วันนั้นเขามาถึงห้างเวลา●20.45●น.ตามหลักอาชญวิทยา●‘อาชญากรไม่ทิ้งร่องรอยนั้นไม่มี’●ตามยุทธวิธีแล้วจะต้องมี●‘ทีมล่วงหน้า’●หรือคนในห้างโทรศัพท์หรือส่งข้อความไปบอกเข้ามือถือเขาทำนองว่าโอกาสเหมาะแล้วเข้ามาได้เลย●ถ้าประสานขอข้อมูลบริษัทโทรศัพท์

ที่มีการบันทึกไว้ในช่วงเวลา●20.30-20.45●น.ของวันนั้นว่ามีเบอร์โทรศัพท์ค่ายใด●เบอร์ใดบ้างบริเวณรัศมีโดยรอบร้านทองระยะ●50●เมตรชั้นบนล่าง●และมีเบอร์โทรใดอยู่บนถนนหน้าห้างที่ขับเข้ามาระยะ●1●กม.แล้วหาความสัมพันธ์ของเบอร์ภายนอกกับภายในห้างที่ติดต่อกัน●ก็จะได้รายชื่อผู้จดทะเบียนต้องสงสัยไม่กี่คน

📌●ประเด็น●2●เขาเลือกใช้ปืนขนาด●9●มม.ยี่ห้อ●CZ●SP01●สีดำ●รุ่นนี้ผลิตจากสาธารณรัฐเช็ค●ปลอกกระสุนดีดออกขวา●ได้เปรียบวงกระสุนซึ่งบรรจุได้ถึง●18+1●นัด●ใช้ในหน่วยพิเศษ●ปืนสวัสดิการ●และนิยมนำมายิงเป้าแข่งขัน●เมื่อลั่นกระสุนจะสะบัด●เขาใช้อุปกรณ์ชนิด●‘ท่อลดเสียง●(Suppressed)●’●ไม่ได้ใช้●‘ท่อเก็บเสียง’

เพราะผู้อยู่ในเหตุการณ์บางคนได้ยินเสียงดังเบาๆ●จนสะดุ้ง●การใช้อุปกรณ์เสริมหมุนเกลียวเข้ากับปากกระปอกปืนรุ่นนี้จะช่วยถ่วงน้ำหนักของปลายปืน●ทำให้เมื่อยิงมือเดียวจะช่วยลดการสบัดได้แต่ยังคงมีความแม่นยำ●แสดงถึงข้อมือของชายชุดดำรายนี้มีความแข็งแรงกว่าโจรมือใหม่หรือพวกเล่นเกมส์แอคทีฟชูตเตอร์

📌●ประเด็น●3●เขาจะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกการยิงปืนยุทธวิธี●(Active●shooter)●รูปแบบ●Tactical●ยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติทางยุทธวิธี●บังคับผู้ยิงด้วยเวลาและจำนวนกระสุนปืน●กระสุนทุกนัดที่ออกไปต้องมีผลต่อเป้าหมาย●การยิงมือเดียว●การเคลื่อนที่ในรูปแบบเคลื่อนที่ทั้งเป้ายิงและผู้ยิง●และระยะการยิง

เคลื่อนที่ไปข้างหน้า●ด้านข้าง●ถอยหลัง●สามารถยิงเป้าหมายที่เคลื่อนไหว●ยิงขณะกึ่งวิ่งกึ่งเดินได้●เพราะเขายิงไป●13●นัด●โดนคนแทบทุกนัด●ในประเทศไทยมีสนามฝึกยิงปืนแบบนี้ไม่กี่แห่ง●เขาจะต้องมีรายชื่อเป็นสมาชิก●ในสนามยิงปืนแนวนี้จึงจะมีสิทธิ์ได้เข้าไปฝึกได้●อาวุธปืนนี้เขาจะต้องใช้ฝึกยิงจนชินน้ำหนักมือแล้ว

📌●ประเด็น●4●เขาเลือกใช้●‘กระสุนหัวระเบิด’●เมื่อยิงโดนร่างกายจะขยายบาดแผลให้กว้างขึ้น●รูกระสุนเข้าร่างกาย●100%●รูออกจะกว้างกว่า●200%●นั่นหมายถึงเขาประสงค์ต่อชีวิตเป็นหลักต้องการจะมาสังหารเป้าหมายเหยื่อให้ตายด้วยเหตุจูงใจ●เพราะถ้าโจรธรรมดาก็ใช้หัวกระสุนปกติก็เพียงพอแก่การก่อเหตุแล้ว

กระสุนหัวระเบิดไม่มีคนทั่วไปหรือหน่วยงานใช้มากนัก●ผล●Lot●No.ของปลอกกระสุนปืนก็จะสามารถเช็คที่มาได้ว่ามาจากแหล่งใดบ้าง●และเอาไปทำอะไรบ้าง●ที่ร้านขายที่มีบันทึกพวกนี้ไว้ตามกฎหมายว่าใครสั่งซื้อไป●ส่วนชื่อผู้ครอบครองปืนรุ่นนี้อาจต้องตรวจสอบกว้างกว่าลพบุรีเพราะบางคนอาจเพิ่งย้ายมาอยู่

📌●ประเด็น●5●กระสุนนัดแรกที่เขาเลือกยิงใส่อุปสรรคทางยุทธวิธี●คือ●รปภ.ห้างชายรายแรก●กระสุนเข้าหน้าอกซ้ายทะลุหลังแม่นยำเขารู้จุดอันตรายตายหรือสาหัสของมนุษย์●แต่●รปภ.ชายก็ยังกัดฟันทนความเจ็บปวดวิ่งหลบไปได้●ชายชุดดำกลับไม่สนใจยิงเขาซ้ำแม้ว่าจะใช้ความสามารถยิงผู้วิ่งเคลื่อนไหวได้ก็ตาม

แต่เขาเลือกเดินถือปืนแบบยุทธวิธีระนาบขนานกับพื้นตรงไปที่ร้านทองแล้วยิงอุปสรรคก่อนถึงเป้าหมาย●คือ●ลูกค้าชายหญิง●3●คนที่เป็นเจ้าของร้านไอศกรีม●สามีถูกยิงที่หน้าอกขวาอย่างแม่นยำ●ภรรยาถูกยิงที่ท้องและแขนข้างซ้าย●ลูกสาวเขาทั้งคู่หลบเบี่ยงตัวออกและก้มราบได้ทัน●จังหวะนี้กระสุนลงพื้นและแฉลบไปโดนหัวเด็ก

😁●เมื่อกำจัดอุปสรรคแล้วเขาก็มุ่งสังหารเป้าหมายโดยยิงพนักงานหญิงร้านขายทองคนแรกที่หน้าอกซ้ายฟุบล้มลงยังไม่เสียชีวิต●แล้วยิงพนักงานหญิงอีกคนที่หน้าอกขวา●แต่มีพนักงานรายเดียวไม่ถูกยิงก้มลงมุดลอดเข้าช่องลับพิเศษไปด้านหลังได้●ชายชุดดำกระโดดขึ้นตู้ทองสูงกว่า●1●เมตรท่าแบบยุทธวิธี●ขาเขาแข็งแรงมาก

แล้วเขาใช้ปืนชี้ลงแนวตั้งฉากกับพื้นยิงพนักงานคนเดิมจากด้านหลังที่เคยถูกยิงหน้าอกซ้ายซ้ำไปอีก●3●นัดเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายรายนี้ตาย●และยิงขาซ้ำพนักงานอีกคนที่ถูกยิงอกขวา●แสดงว่าไม่ใช่เป้าสังหารเขา●จากนั้นเขาเดินบนขอบกระจกตู้ทองโดยไม่เหยียบกลางแผ่นกระจกเพราะจะแตกและทำเขาบาดเจ็บได้

😁●เขากวาดทองรูปพรรณในตู้โชว์ด้านหลัง●โดยไม่สนใจทองแท่งจำนวนมากมูลค่าสูงกว่าที่วางใส่ถาดในตู้กระจก●ประเด็นนี้มีข้อสังเกตว่า●‘เขาจงใจยิงพนักงานหญิงรายหนึ่งถึง●4●นัด’●เพื่อให้แน่ใจว่าตาย●และน่าสังเกตุว่าพนักงานบางคนไม่เป็นอะไรเลยทั้งที่ยืนด้วยกัน●3●คน●และยังสามารถมุดหนีเข้าช่องลับได้ทัน

ไปด้านหลังตู้และกดปุ่มสัญญาณฉุกเฉินให้ตำรวจทราบจึงควรตรวจเวลากดปุ่มนี้●ตรวจเบอร์●เครื่องโทรประวัติการใช้โทรศัพท์ผู้รอดตาย●และพนักงานร้านโดยรอบว่าช่วงเวลา●20.35-20.45●น.ของวันนั้นมีการใช้โทรศัพท์อย่างไรรวมถึงเช็คย้อนหลัง●3●วัน●ว่าติดต่อใครบ้าง●แล้วจึงตีวงแคบตรวจบัญชีธนาคารย้อนหลัง

ตรวจบัญชีทองคำร้านทองย้อนหลัง●3●เดือนมีปมสต็อคหายไม่ครบหรือไม่●พนักงานผู้ตาย●ผู้บาดเจ็บ●ผู้รอดชีวิต●มีปมผิดปกติใดกันหรือไม่●และคนทำบัญชีสรุปว่าโจรเอาทองคำไปราว●28●บาท●ที่อยู่ในเหตุการณ์รู้ได้อย่างไร?●เพราะขณะโจรรวบทองใส่เป้ไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงว่าเขาเอาทองคำใส่เป้ไปเท่าไรกันแน่?

📌●ประเด็น●6●เมื่อชายชุดดำปฏิบัติการเสร็จตามเป้าหมายเขากระโดดลงจากตู้กระจกด้วยท่าทางแบบยุทธวิธีไม่เอียง●ไม่ลื่น●ไม่เร่งรีบ●กึ่งวิ่งกึ่งเดิน●ขณะนั้นหัวหน้า●รปภ.เดินเข้าประตูเลื่อนมาเขามองเห็นเหตุร้ายจึงรีบไปปิดล็อคประตูห้างแล้ววิ่งหลบไปร้านขายไก่ทอด●ชายชุดดำยิงอุปสรรคเปิดทางใส่หัวหน้า●รปภ.ระยะไกล

กระสุนโดนอย่างแม่นยำจนเขาฟุบลง●และเขากึ่งวิ่งกึ่งเดินมายิง●รปภ.ซ้ำอีกครั้งจนตาย●ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต้องยิงด้วยซ้ำ●แล้วใช้ไหล่กระแทกประตูกระจกเดินออกจากห้างไปขับรถมอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าฟีโน่●สีขาว-แดง●ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน●ย้อนศรออกไปถนนด้านหน้าโดยไม่เร่งรีบ●ไม่ร้อนรน●การที่เขาขับย้อนศรไป

😅●คาดว่าคงวางแผนไม่ให้รถยนต์คันอื่นขับตามเขาได้เพราะจะวิ่งสวนกับรถอีกหลายคันนั่นเอง●แสดงว่าเขาวางแผนเรื่องเส้นทางหลบหนีมาด้วย●ลักษณะการปฏิบัติการแบบนี้ต้องกระทำมากกว่า●1●คนเป็นทีม●คือ●ทีมล่วงหน้าเขาหรือผู้ส่งสัญณาณ●ตัวเขาปฏิบัติการ●และมีอีกคนมารับเขา●ณ●จุดนัดพบอีกทีหนึ่ง

ถ้าคิดแบบโจรปล้นทองหรือพวกขี้ยาก็จะต้องรีบเผ่นหนีไปให้ไกลที่สุดจากจุดเกิดเหตุ●เรียกว่าหนีเตลิดเปิดเปิงก็ว่าได้●แต่คนแบบนี้เมื่อเขากล้ามาปล้นทองในห้างขนาดใหญ่ย่อมคิดต่างจากโจรทั่วไป●‘ที่ไหนอันตรายที่สุด●ที่นั่นคือที่ปลอดภัยที่สุด’●เขาอาจยังไม่หนีไปไหนไกล●ยังอยู่ในจังหวัดนั้นเองและเก็บตัวรอเรื่องเงียบ

📌●ประเด็น●7●ขาซ้ายเขาเดินผิดปกติอาจเคยผ่าตัดใส่เหล็กจึงใส่ถุงเท้าข้างเดียวปกปิดแผลข้อเท้าไว้●จะต้องมีประวัติการผ่าตัดกับแพทย์กระดูก●รับยา●ที่โรงพยาบาลใดสักแห่งหนึ่ง●ซึ่งสามารถตรวจประวัติการรักษาย้อนหลังทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกข้อมูลประวัติเรื่องกระดูกมาขีดวงตรวจสอบ●ชื่อ●ที่อยู่●อายุ●เพศ●ส่วนสูงฯลฯ

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●สัญญาณเบอร์โทรศัพท์ของที่โชว์พิกัดอยู่บนถนนหน้าห้างช่วง●20.35-20.49●น.และมีการติดต่อกับอีกเบอร์ในห้าง●ปัจจัยแวดล้อมภาพวงจรปิดโดยเฉพาะตัวประตูทางเข้า●Lot.กระสุนหัวระเบิด●สนามฝึกยิงปืนยุทธวิธี●พยานหลักฐานต่างๆ●ของตำรวจจะไขปริศนาต่างๆ●เหล่านี้●(อ่านตอนต่อไป●ไขปมปริศนาชายชุดดำชิงทองหายไปไหนที่●http://bit.do/fpbe2

Cr:เจ้าของภาพ

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

10.01.63 ●พวกไหนสร้างสถานการณ์ปล้นร้านทอง นอนหลับและฝันไปว่า●วันที่●9●ม.ค.63●เวลา●20.45●น.มีชายชุดดำอายุราว●40●ปีบวกลบ●ไหล่ใหญ่●รูปร่างแข็งแรง●สูงไม่เกิน●170●ซม.ใส่เสื้อคลุมใส่วิ่งยี่ห้อ●Nike●Dri-Fit,●กางเกงลา

●พวกไหนสร้างสถานการณ์ปล้นร้านทอง

นอนหลับและฝันไปว่า●วันที่●9●ม.ค.63●เวลา●20.45●น.มีชายชุดดำอายุราว●40●ปีบวกลบ●ไหล่ใหญ่●รูปร่างแข็งแรง●สูงไม่เกิน●170●ซม.ใส่เสื้อคลุมใส่วิ่งยี่ห้อ●Nike●Dri-Fit,●กางเกงลายพรางแฟชั่นฝรั่งเศสยางขาจั๊มยังไม่ยืด,●หมวกโม่งดำไหมพรมเจาะเฉพาะตา,●กระเป๋าเป้สีเลือดหมูยี่ห้อ●The●North●Face●หรือ●Dueter

😎●รองเท้าหุ้มสีดำยี่ห้อ●adidas●หรือ●yeezy●ใส่ถุงเท้าซ้ายข้างเดียว,●ถุงมือยี่ห้อ●ProBiker●ถือปืนขนาด●9●มม.ยี่ห้อ●CZ●SP01●เช็คสีดำลำกล้องยาว●กระสุนหัวระเบิดบรรจุได้●18●นัด●ลำกล้องติดท่อลดเสียง●ขับรถมอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าฟีโน่●สีขาว-แดง●ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน●มาจอดแล้วเดินเข้าประตูของห้างดังของลพบุรี

ชายชุดดำสะพายกระเป๋าเป้ไว้ด้านหน้า●ท่าเดินขากางขาซ้ายผิดปกติคล้ายใส่เหล็ก●เดินตรงไปยิง●รปภ.ของห้างฯ●จากด้านหลังระยะ●2●เมตร●จากนั้นวาดปืนส่ายยิงลูกค้าร้านทองที่กำลังซื้อของ●3●รายล้มลง●แล้วเดินตรงมายิงพนักงานหญิงที่หน้าอกซ้าย●แล้วปีนขึ้นเคาท์เตอร์ตู้กระจกร้านทอง●เดินไปมาบนตู้กวาดทองคำรูปพรรณ

😅●โดยเอาทองรูปพรรณใส่กระเป๋าเป้ที่เตรียมมาราว●28●บาททอง●คิดเป็นไปมูลค่าราว●6●แสนบาท●จากนั้นชายชุดดำกระโดดลงจากตู้ทรงตัวได้ดี●ยิงกราดผู้คนที่มองเห็นเพื่อเปิดทางให้ตนเองหลบหนี●รปภ.คนที่●2●เดินเข้าประตูมาจากด้านนอกเขาพยายามขัดขวางโดยปิดล็อคประตู●ชายชุดดำได้ยิงเขาขณะหมอบตัวลงกับพื้น

แล้วเดินไปใช้ไหล่กระแทกประตูกระจกด้านซ้ายเปิดออก●เดินลักษณะขากางออกไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซต์คันเดิมขับออกไปโดยไม่เร่งรีบ●มีการยิง●13●นัด●ผู้ถูกยิงเสียชีวิต●3●ราย●คือ●รปภ,●พนักงานขาย,●เด็กชาย●2●ขวบ●บาดเจ็บอีก●4●ราย●ใช้เวลาปฏิบัติการไม่เกิน●3●นาที●ทำงานคนเดียวไม่มีผู้ร่วมทีม●มีข้อพิจารณาคือ

📌●ชายชุดดำต้องดูพื้นที่ก่อนลงมือล่วงหน้า●2-7●วัน●และจะต้องมาช่วงเวลา●20.30-21.00●น.เพราะใกล้ห้างปิดคนน้อยและตรงกับเวลาที่เขาจะลงมือ●อาจมานั่งกินอาหารร้านใกล้ๆ,●ถามราคาทอง,●ดูซ้อมแผนเพื่อสังเกต●กล้องวงจรปิดของห้างที่เก็บภาพไว้●15●วัน●จะเจอชายที่มีรูปร่างและท่าเดินขาซ้ายผิดปกติแน่นอน

ปืนรุ่นนี้สาธารณรัฐเช็คให้หน่วยพิเศษใช้มีสมรรถนะสูงจุกระสุน●9●มม.ได้มาก●18●นัด●ตอนชายชุดดำกระโดดขึ้นตู้ทอง●พบว่าท่อลดเสียงแกว่งไปมาน่าจะมีการดัดแปลงกลึงทำเกลียวปืนต่อกับท่อลดเสียงที่สามารถป้อนนัดต่อไปได้แบบไม่ติด●เขาเดินย่างสามขุมไม่ร้อนรนใช้มือขวายิงข้างเดียวเหมือนเป็นอาวุธคู่ใจใช้อยู่เสมอ

🌺●ขณะเขาปีนขึ้น-ลงตู้กระจก●หลังและท้องเขาแข็งตรงโค้งตัวไม่ได้และถ่วงน้ำหนักมาก●เขาคงใส่แผ่นเหล็กหนาหน้า-หลังกันกระสุนที่ใต้เสื้อ●แผ่นเหล็กหนาที่เขาใส่ทำเกราะจะต้องมีเครื่องตัดและดัดเหล็กโค้งงอ●และจะต้องมีโรงกลึงที่ทำอุปกรณ์ตามสั่งนี้ให้เขา●เขาเชี่ยวชาญการใช้ปืน●ยิงระยะใกล้และไกลโดยไม่ต้องเล็ง

เขาเลือกใช้กระสุน●‘หัวระเบิด’●เพื่อขยายบาดแผลให้กว้าง●แสดงถึงความจงใจเตรียมมาเพื่อฆ่าคน●ส่วนทองคำนั้นอาจเป็นผลพลอยได้อำพราง●เพราะเขาไม่ได้สนใจเอาทองคำแท่งจำนวนมากที่วางในถาดใต้ที่เขายืนแต่เอาเฉพาะทองรูปพรรณไปแค่●28●บาททองมูลค่า●6●แสนบาทเท่านั้น●เป็นสิ่งบ่งชี้ว่ามาเพื่อฆ่าคนเป็นหลัก

😅●เขายิงปืนใส่●7●คนถึง●13●นัด●หน้าตาเฉยไม่วอกแวกไม่ลังเล●เหมือนมีเป้าหมายมาล้างแค้น●หรือมาสร้างสถานการณ์ความรุนแรง●เขารู้สึกว่าสนุกเหมือนเล่นเกมส์●ผิดปกติวิสัยโจรปล้นร้านทองที่จะตะโกนให้คนขายอย่าต่อสู้ขัดขืน●ให้มอบลง●ส่งทรัพย์สินมาให้เขาและจะร้อนรน●แต่นี่เขาไม่พูดเลยสักคำเดียวยิงลูกเดียว

เป็นเพราะเขาอาจพูดภาษาไทยไม่ได้●อีกทั้งมูลค่าทองคำที่ชายชุดดำได้ไป●กับจำนวนคนตายและบาดเจ็บไม่สัมพันธ์กันอย่างมากและผิดหลักอาชญวิทยา●เพราะคนปล้นร้านทองมักจะไม่ยิงคนทั่วไปตายและเจ็บแบบนี้เพราะจะยิ่งทำให้เขาถูกตำรวจไล่ล่าไม่ส่งผลดีต่อเขา●ที่มุ่งหมายต่อทรัพย์แต่กลับจงใจมาฆ่าคนจึงผิดปกติ

😁●การที่เขาใส่ถุงเท้าเพียงข้างเดียวอาจเพราะต้องการปกปิดรอยแผลเป็นผ่าตัด●หรือรอยสักบริเวณข้อเท้า●เขากระโดดเท้าลงจากตู้กระจกตัวนิ่งมากเป็นจังหวะทรงตัวได้นิ่งฝึกมาอย่างดี●กำลังแขนและขาแสดงถึงการออกกำลังกายเป็นประจำ●จับปืนและยิงโดยใช้มือข้างเดียวฝึกมาอย่างดีข้อมือแข็งแรงยิงโดยไม่สะบัดของปืน

ยิงโดยไม่มีการเล็งได้แม่นยำ●ยิงได้แม่นแม้จะกำลังเดินกึ่งวิ่งในช่วงยิง●รปภ.ก่อนจะกระแทกประตูออกไป●เขาก็ยิงเล่นเหมือนสนุก●เขาอาจมีรายชื่อหรือเป็นสมาชิกสนามฝึกยิงปืนทั้งของรัฐและเอกชนแถวนั้น●และก่อนก่อเหตุเขาจะต้องฝึกการยิงปืนแบบนี้มาบ่อยและถี่●รวมถึงซื้อลูกกระสุนปืนปริมาณมาก●Lot●no.ที่ตกในห้าง

😎●ถ้าโจรสมัครเล่นทั่วไปจะถือปืนส่ายไปส่ายมาแค่ข่มขู่จะไม่ยิงใครโดยไม่จำเป็น●เสร็จการปล้นแล้วจะต้องรีบวิ่งหนีไปอย่างร้อนรน●แต่ชายชุดดำนี้สงบนิ่งมากและไม่วิ่งเร็วให้เสียหลักลื่นที่พื้นห้าง●ถ้าเห็นใครขวางทางยิงอย่างเดียวแม้แต่ตอนจะออกประตู●เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ต่อสู้จนสามารถฆ่าคนตายได้โดยไม่ลังเล

เขายิงก่อนโดยที่ไม่สนใจใครว่าจะเป็นชาย●หญิง●หรือเด็ก●มีจิตใจที่เหี้ยมโหดผิดปกติกว่าโจรปล้นร้านทองทั่วไป●จึงแสดงว่าชายชุดดำมีเจตนาแฝงเร้นที่ไม่ใช่ปล้นเป็นหลัก●นัยตาที่โผล่ออกมาเป็นคนที่มีหางคิ้วยาวหนามีริ้วรอยบ้างอายุควร●40●ปีบวกลบ●ผิวขาว●ตาชั้นเดียวเหนือคิ้วเห็นเส้นผมไว้ทรงรองทรงต่ำ

👉●ใต้เสื้อคลุมสีดำใส่วิ่งมาราธอน●เสื้อข้างในจะเป็นเสื้อคอเต่าหรือเสือเชิ้ตสีขาว●เพื่อไว้ถอดเปลี่ยนเสื้อตอนหลบหนี●แสดงถึงว่าเขามีการออกกำลังกายโดยวิ่งระยะไกลสม่ำเสมอ●อาวุธปืนรวมที่ลดเสียงราคาก็เกือบ●1●แสนบาท●รองเท้าราว●1-3●หมื่นบาท●กระเป๋าเป้ราว●6●พันบาท●เสื้อผ้าที่ใส่เป็นยี่ห้อราคาแพง

แสดงถึงเป็นคนมีอันจะกินรสนิยมสูงไฮโซ●และคาดว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือราคาแพงของทางอเมริกา●เขารู้ว่าประตูเลื่อนกระจกล็อกแล้วกระแทรกแบบนี้จะเปิดได้แสดงถึงประสบการณ์ความรู้●ช่วงการขับรถหนีออกจากห้างไปเขาก็ไม่ได้เร่งรีบ●และขับรถมอเตอร์ไซต์ได้คล่องแคล่วโดยที่รถคันนี้อาจขโมยหรือยืมมาก่อเหตุ

💂●เสร็จแล้วก็เอาไปซ่อนไว้แล้วมีอีกคนรับเขาหนีไปหรือให้ที่พักพิง●จากบุคลิกเขาอาจมีรถบิ๊กไบด์เอง●โดยภาพรวมมีกลุ่มผู้ต้องสงสัย●กลุ่มแรกคือ●อดีตพนักงานห้างนี้ที่เคยออกไป●เพราะแทบหลับตาก็รู้ทางหนีทีไล่ดีมาก●รู้ช่วงเวลาเปราะบาง●15●นาทีก่อนห้างปิด●และอาจมีความโกรธแค้นกับผู้ตาย●2●ใน●3●คนนั้น●(ยกเว้นเด็ก)

ความโกรธแค้นกันในกรณีใดกรณีหนึ่งก็เป็นสาเหตุให้สังหารกันได้บ่อยๆ●โดยพุ่งเป้าหลักมาสังหารคน●แต่อำพรางปล้นทองไปนิดหน่อยเพื่อให้เจ้าหน้าที่หลงทาง●กลุ่มที่สอง●คือ●พวกคนรวยแต่มีความผิดปกติซาดิสต์●และฆ่าคนเพื่อความสะใจตอบสนองชดเชยสิ่งในใจ●คนแบบนี้●เช่น●ฆาตกรต่อเนื่องสมคิดที่ฆ่าผู้หญิง

🇹🇭●โดยการรัดคอมาแล้ว●6●คนและเขาบอกว่ามีความสุขมากในขณะที่เหยื่อถูกรัดคอกำลังจะขาดใจตาย●ชายชุดดำนี้ก็ยิงคนรอบด้านสะใจเหมือนยิงในเกมส์และไม่สนว่าจะเป็นหรือตาย●กลุ่มที่สามคือ●พร๊อกซี่กลุ่มก่อการร้ายต่างชาติที่ต้องการสร้างสถานการณ์เพื่อให้ไทยเข้าใจผิดอีกฝ่ายที่เกิดสงครามปะทุกัน

กลุ่มที่สี่●คือ●โจรใต้นอกศาสนา●หรือผู้เคยทำงานด้านอาวุธอยู่ภาคใต้สร้างสถานการณ์โดยรับคำสั่งมาจากฝ่ายแค้นที่นิ่งเงียบผิดปกติ●ในรอบ●15●ปีมานี้โจรใต้ทำร้ายชาวบ้านผู้บริสุทธิ์โดยจะไม่แยแสชีวิตคนอื่น●ถึงราว●7,000●ราย●บาดเจ็บอีกมาก●ถ้าเป็นแนวนี้จะมีแกนนำค่ายกวนเมืองลงชายแดนใต้ยะลากลางเดือน●ม.ค.63●นี้

📌●หากเป็นกลุ่มที่●2-4●คงไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่ดั้งเดิม●กล้องหน้ารถของประชาชนที่วิ่งไปมาในช่วงเวลาหลังเกิดเหตุบนถนนย่านนั้นน่าจับภาพชายชุดดำรายนี้ได้●และ●‘ไล่ย้อนอดีต’●กล้องวงจรปิดราว●2-5●วันภาพมอเตอร์ไซต์ยามาฮ่าฟีโน่●สีขาว-แดง●ทุกคันที่ต้องไป●‘เติมน้ำมัน’●ที่ปั้มแล้วไปไหน●พักที่ไหน●ติดต่อกับใคร

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●ตำรวจและภาคประชาชนตั้งรางวัลพลเมืองดีผู้ชี้เบาะแสและนำจับเป็นเงินเกือบ●1●ล้านบาทแล้ว●แจ้งเบาะแสได้ที่โทร●191●หรือ●1599●ได้ตลอดเวลา●การปล้นร้านทองมีมาทุกสมัยทุกรัฐบาล●แต่แทบทั้งหมดไม่ตายก็คุก●ชายชุดดำนี้เขาอาจไม่ได้ตั้งใจมาปล้นทองเป็นหลัก●แต่ตั้งใจมาฆ่าคนเพื่อเป้าหมายบางอย่าง●(อ่านตอนต่อไปเขามาชิงเอาแค่ทองคำจริงหรือที่●http://bit.do/foTSU

Cr:เจ้าของภาพ

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

07.01.63 ●สงครามสร้างพร็อกซี่จะแผ่ลามไปแค่ไหน นอนหลับและฝันไปว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่●1●ชาติมหาอำนาจ●เช่น●อังกฤษ●ฝรั่งเศส●เสปน●โปรตุเกส●ล่าอาณานิคมไปทั่วโลกโดยใช้กำลังอาวุธที่เหนือกว่า●สยามเผชิญการรุกรานขอแบ่ง

●สงครามสร้างพร็อกซี่จะแผ่ลามไปแค่ไหน

นอนหลับและฝันไปว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่●1●ชาติมหาอำนาจ●เช่น●อังกฤษ●ฝรั่งเศส●เสปน●โปรตุเกส●ล่าอาณานิคมไปทั่วโลกโดยใช้กำลังอาวุธที่เหนือกว่า●สยามเผชิญการรุกรานขอแบ่งแยกดินแดนจากบรรดาฝรั่งตั้งแต่รัฐกาลที่●1-5●มากถึง●13●ครั้ง●เป็นดินแดนบางส่วนในพม่า●ลาว●เขมร●เวียดนาม●มาเลเซีย●ในปัจจุบัน

💂●ต่อมายุโรปเริ่มมีชาติมหาอำนาจใหม่ที่กำลังทหารเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น●ในยุโรปแบ่งเป็น●2●ฝ่าย●คือ●ฝ่ายสัมพันธมิตร●มีชาติหลัก●คือ●อังกฤษ●ฝรั่งเศส●และรัสเซีย●กับฝ่ายมหาอำนาจกลาง●มีชาติหลักคือ●เยอรมนี●ออสเตรีย-ฮังการี●ออตโตมัน●(ย่านตะวันออกกลางตรุกี)●และบัลแกเรีย●จึงประกาศสงครามการรบอย่างรุนแรง

เกิดสงครามโลกครั้งที่●1●ขึ้นนาน●4●ปี●ช่วงนั้นอเมริกาเพิ่งก่อตั้งประเทศได้ไม่นานจึงเป็นชาติสมทบสงครามในฝ่ายสัมพันธมิตรเท่านั้น●สงครามจบลงด้วยฝ่ายมหาอำนาจกลางพ่ายแพ้สงคราม●การรบราฆ่าฟันกันด้วยอาวุธครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต●บาดเจ็บ●สูญหายรวมกันไม่ต่ำกว่า●40●ล้านคน●และเกิดการจัดระเบียบโลกใหม่

📌●ภายหลังสงครามโลกครั้งที่●1●อเมริกา●ได้มุ่งพัฒนาทางอุตสาหกรรมอย่างมาก●มีการสะสมกำลังทหารและอาวุธเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็ว●ถัดจากสงครามโลกครั้งแรกเพียง●21●ปี●ก็เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในยุโรปอีกครั้งกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่●2●แบ่งเป็นฝ่ายสัมพันธมิตร●ที่นำโดยอังกฤษ●ฝรั่งเศส●มะกัน●จีน●โซเวียติ

และฝ่ายอักษะที่นำโดยเยอรมัน●อิตาลี●ญี่ปุ่น●สงครามฆ่าฟันกันครั้งนี้ใช้เวลานาน●6●ปี●มีผู้เสียชีวิตราว●85●ล้านคน●สมัยนั้นสยามถูกบีบให้ส่งทหารไปร่วมสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรด้วย●นับแต่นั้นเป็นมาอเมริกาก็แผ่ขยายอิทธิพลกองทัพที่เกรียงไกรก่อสงครามไปทั่วโลก●ที่ไทยไปเกี่ยวข้อง●เช่น●เกาหลี●เวียดนาม●ลาว●เขมร

😅●ผลจากสงครามแบบเต็มรูปแบบที่ต้องใช้กำลังทหารเป็นหลักมีค่าใช้จ่ายสูง●ราว●30●ปีที่ผ่านมามีกฎหมายระหว่างประเทศมากมายในเวทีการเมืองโลก●โลกาภิวัตน์●การเปิดเสรีทางการค้า●ค่าเงิน●ทำให้ประเทศต่างๆ●ถูกดึงเข้ามาอยู่ในวงจรระดับโลก●การประกาศสงครามทหารไปถล่มกันตรงๆ●เอาทหารไปบุกยึดพื้นที่ต่างๆ

จะมีค่าใช้จ่ายทำสงครามที่สูงลิบลิ่ว●สงครามจึงถูกจำกัดขนาดลงเหลือพื้นที่หลักในตะวันออกกลาง●ยุโรปตะวันออก●แอฟริกา●ฝ่ายชาติมหาอำนาจได้เปลี่ยนรูปแบบการทำสงครามใหม่ที่คลาสิคขึ้นโดยใช้วิธีสร้างพร็อกซี่●(Proxy)●เช่น●ปลุกปั่นคนในพื้นที่●หรือส่งคนของตนเองเข้าไปในพื้นที่ปลุกปั่นคนในประเทศเป้าหมาย

👉●เพื่อบ่อนทำลาย●ขัดขวาง●สร้างความแตกแยก●สร้างความไม่สงบ●ให้ทะเลาะกันเอง●แบ่งแยกคนออกเป็นฝักฝ่าย●เป้าหมายจึงไม่ใช่การล้มล้างรัฐบาลโดยตรง●แต่ต้องการจะขัดขวางรัฐบาลนั้นๆ●เพื่อเป้าหมายบางประการ●และได้ทำสำเร็จมาแล้ว●เช่น●สงครามกลางเมืองอาหรับสปริงที่ล้มรัฐบาลกว่า●10●ชาติเป็นโดมิโน

ในอาเซียนก็ที่เวียดนามจนแตกเป็น●2●ฝ่ายรบกันเอง,●ที่เขมรก็สร้างเป็นเขมร●3●ฝ่ายรบกันเอง,●ในลาวก็สร้างเป็น●2●ฝ่ายรบกันเอง,●ในพม่าก็สร้างชนกลุ่มน้อยเป็น●10●ฝ่ายรบกันเอง,●ในมาเลเซียก็แตก●2●ฝ่ายรบกันเอง●เมื่อ●17●ปีที่แล้วในอินโดนีเซีย●ก็ถูกมะกันยุยงให้ฆ่ากันจนแตกเป็นประเทศติมอร์เลสเต้

🌺●ที่ยังคงเผชิญพร็อกซี่จากต่างชาติอยู่ตอนนี้●คือ●กลุ่มก่อการร้ายที่ฟิลิปปินส์,●กลุ่มโจรใต้นอกศาสนาชายแดนใต้ไทย●พร็อกซี่สำคัญต่อโลกและไทยอย่างมากตอนนี้คือที่ตะวันออกกลาง●ปมเริ่มจากประเทศซาอุฯ●ได้นัดเจรจาลดการกระทบกระทั่งกับอิหร่าน●โดยมีอิรักเป็นตัวกลางเชื่อมนัดเจรจากันที่กรุงแบกแดด●อิรัก

ทางอิหร่านส่งนายพลคนสำคัญมีอำนาจเบอร์●2●รองจากผู้นำเขามาเป็นทูตเจรจา●นั่งเครื่องบินจากเลบานอนมาลงที่แบกแดด●กำหนดการนี้จึงรู้กัน●3●ชาติ●และอเมริกาด้วย●โดยทางอิหร่านเห็นว่าเป็นการนัดเจรจากันทางการทูตคงไม่ทำร้ายกันตามหลักสากลแต่โบราณ●แต่เมื่อนายพลอิหร่านบินมาถึงสนามบินแบกแดด

😁●แล้วนั่งรถที่ทางอิรักไปรับออกจากสนามบิน●ผู้นำมะกันได้สั่ง●‘การก่อการร้ายสากล’●ลอบสังหารทูตของอิหร่าน●โดยยิงจรวดจากเครื่องโดรนใส่ขบวนรถทางราชการทูตที่มีนายพลอิหร่านนั่งมาทำให้มีผู้เสียชีวิต●7●คน●พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิรัก●ผิดกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงที่จะมาช่วยรักษาสันติภาพในอิรัก

จึงเป็นเหตุที่ทำให้ชาวอิหร่านที่มีราว●81●ล้านคนรู้สึกเคียดแค้นอเมริกามาก●ทำให้ชาติพันธมิตรมะกันใน●NATO●กระอักกระอ่วนใจ●เพราะแหกกติกากฎหมายของโลก●เป็นอาชญากรรมสงครามร้ายแรง●ต่อไปใครจะกล้ามาเจรจากัน●ประเทศทั่วโลกเห็นว่าการกระทำของมะกันครั้งนี้ยอมรับไม่ได้●แต่ด้วยอำนาจทางทหาร

😎●ประเทศส่วนใหญ่จึงเลือกที่สงวนท่าที●มะกันรู้ว่าหลังการฝังศพนายพล●อิหร่านจะเปิดฉากสงครามแน่●จึงส่งพร็อกซี่ของตน●รมต.ประเทศการ์ตา,●บาเรน●เดินทางไปเจรจากับผู้นำอิหร่าน●ยื่นเงื่อนไข●3●ข้อ●คือ●ไม่แก้แค้นกัน,●ถ้าไม่แก้แค้นจะเลิกคว่ำบาตร,●ถ้าแก้แค้นขอเป็นชีวิตทหารมะกันระดับเดียวกับนายพลอิหร่าน

ทั้ง●3●ข้ออิหร่านไม่ตกลงและไล่ทูต●2●ประเทศนั้นกลับไป●พร้อมประกาศฉีกข้อตกลงปี●2558●เรื่องจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ทิ้งทันที●เร่งผ่านกฎหมายให้กองทัพมะกันเป็นผู้ก่อการร้ายอัดฉีดงบประมาณกลาโหม●สั่งระดมกองทัพทุกหน่วยทั้งในและพร็อกซี่ในต่างประเทศ●ที่●อิรัก●เลบานอน●ซีเรียฯลฯ●รอรับคำสั่งปฏิบัติการ

😅●สภาอิรัก●ผ่านกฎหมายขับฐานทัพมะกันออกจากประเทศ●แต่อเมริกาบอกว่าไม่ไปถ้าจะให้ย้ายไปต้องจ่ายค่าเสียหายมาราว●3.5●แสนล้านบาท●คู่ปรับของมะกันเมื่อโอกาสงามแบบนี้มีหรือที่จะไม่รีบฉวยจังหวะ●ทางเกาหลีเหนือจัดม็อบประชาชนหลายแสนสนับสนุนอิหร่านทันที●และประกาศฉีกข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์บ้าง

ทางจีนต่อสายหาอิหร่านทันทีว่าจะให้การสนับสนุนทางทหารต่ออิหร่านเพื่อรักษาสันติภาพ●ขายอาวุธให้นั่นแหละแล้วรีบส่งทูตไปพบผู้นำอิรักตกลงจะขายอาวุธและความช่วยเหลือทางทหาร●จีนต้องทำตะวันออกกลางเป็นพร็อกซี่ให้อเมริกาจมปลักคล้ายสงครามเวียดนามที่ทหารอเมริกาตายนับไม่ถ้วนเศรษฐกิจพังวินาศ

😍●แก้แค้นมะกันที่หนุนก่อการร้ายแคว้นซินเจียง●และหนุนม็อบฮ่องกงจนเศรษฐกิจยับเยิน●เมื่อมะกันติดปลักโคลนสงคราม●การหนุนกลุ่มก่อการร้ายในจีนก็จะเสื่อมถอยลง●รัฐบาลจีนก็จะจัดการอย่างไรก็ได้โดยมะกันไม่มีเวลาสนใจ●ส่วนรัสเซียรีบส่งทูตไปแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งกับอิหร่าน●เชิญผู้นำเยอรมันไปเยือนให้นิ่งๆ●ไว้

เพราะมะกันไปแบนโครงการท่อส่งก๊าซรัสเซีย-ยุโรป●ที่ผ่านเข้าทางเยอรมัน●ทำให้●2●ประเทศนี้ไม่พอใจ●และที่เซอร์ไพรส์คือปูตินจากรัสเซียรีบบินไปพบผู้นำซีเรียทันที●พร้อมตกลงสนับสนุนทางทหารและอาวุธต่อต้านอากาศยานที่เคยยิงเครื่องเสตลล์ล่องหนมะกันร่วงหัวปักมาแล้ว●การเหนี่ยวรั้งมะกันให้จมปลักสงคราม

📌●จะทำให้อเมริกาอ่อนแอทางเศรษฐกิจ●เป็นทางด่วนให้รัสเซียและจีนก้าวพรวดขึ้นมาทัดเทียมเร็วขึ้น●ตอนนี้อเมริกาได้สั่งถอยเรือรบของตนให้พ้นปากอ่าวเปอร์เซียรัศมีขีปนาวุธอิหร่าน●3,000●ไมล์●ไปอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย●เกาะดิเอโก้กราเซีย●ฐานทัพลับที่เคยจิ๊กเครื่องบินโดยสารมาเลย์ฯ●ให้หายสาบสูญไปมาไว้ที่นี่

ให้จับตาหลังวันที่●9●ม.ค.63●อิหร่านน่าจะเริ่มปฏิบัติการให้กองกำลังพร็อกซี่ของตน●เช่น●เฮชบุลเลาะห์ฯลฯ●ที่รบเก่งมาก●พร้อมใจกันแตกฮือเหมือนผึ้งดาวกระจายโจมตีด้วยจรวดและขีปนาวุธ●ใส่ฐานทัพอากาศมะกันแถวภาคใต้อิรัก,●ในเลบานอน,●ซีเรีย●เยเมน,●ซาอุฯ●และให้ฮามาส●ปาเลสไตน์●ยิงถล่ม●กรุงเทลอาวีพของอิสราเอล

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●การรบกันนี้จะไม่ขยายวงแต่กระทบต่อการขนน้ำมัน●65%●มาเอเซียผ่านช่องแคบเฮอร์มุชเขตอิหร่าน●ถ้าลุยรบกันหนักยาวนานเกิน●2●เดือน●จะเริ่มกระทบไทย●ราคาน้ำมัน●ทองคำ●ตลาดหุ้น●แต่จะไม่กระทบการเมืองในประเทศเพราะฝ่ายแค้นค่ายสี่เหลี่ยมเป็ดเหลิมถีบป้าจนหมดวาสนาแล้ว●ค่ายชังชาติจะถูกยุบ●ส่วนค่ายโดราเอมอนยังงมกับปมถวายสัตย์●ฮา!!

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

03.01.63 ●จาก●‘ม็อบ-ตัด-แปะ’●สู่●‘ม้ง-ตัด-แปะ●●แล้ว●●วิ่ง-ตัด-แปะ● นอนหลับและฝันไปว่าเมื่อราว●3,000●ปีที่แล้ว●ชาวม้งอพยพมาจากที่ราบสูงธิเบต●ไซบีเรีย●และมองโกเลีย●เข้าสู่จีน●และตั้งหลักแหล่งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำฮวง

●จาก●‘ม็อบ-ตัด-แปะ’●สู่●‘ม้ง-ตัด-แปะ●●แล้ว●●วิ่ง-ตัด-แปะ●

นอนหลับและฝันไปว่าเมื่อราว●3,000●ปีที่แล้ว●ชาวม้งอพยพมาจากที่ราบสูงธิเบต●ไซบีเรีย●และมองโกเลีย●เข้าสู่จีน●และตั้งหลักแหล่งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำฮวงโห●อาศัยอยู่ในจีนมาหลายศตรรษ●จนกระทั่งราชวงค์แมนจูมีอำนาจ●กษัตริย์จีนได้ปราบปรามเพราะเห็นว่าม้งที่เป็นผู้ชายส่วนใหญ่แล้วรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนรัสเซีย

🌺●ทำให้คนจีนคิดว่าม้งเป็นคนรัสเซีย●และเห็นว่าม้งเป็นอนารยชนแห่งขุนเขา●จึงให้ชาวม้งยอมจำนนและยอมรับวัฒนธรรมของจีน●มีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงในหลายแห่ง●เช่น●เมืองพังหยุน●มณฑลไกวเจา●มณฑลเสฉวน●ในที่สุดชาวม้งประสบกับความพ่ายแพ้สูญเสียพลรบและประชากรจำนวนมากก็เริ่มอพยพถอยร่นสู่ทางใต้

และกระจายเป็นกลุ่มย่อยๆ●ขึ้นอยู่บนที่สูงป่าเขาในแคว้นสิบสองจุไทย●สิบสองปันนาของจีน●และอีกกลุ่มได้อพยพไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของลาวและเขตแผ่นดินอินโดจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่●2●บริเวณพื้นที่ทุ่งไหหินเดียนเบียนฟู●ต่อมาเมื่อระบบการปกครองคอมมิวนิสต์ได้แผ่ขยายสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนคือลาว

💂●พ.ศ.2400●นายพลวังปอ●หัวหน้าม้งได้รวบรวมและอพยพเข้าสู่ตอนเหนือไทย●ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามภูเขาสูง●หรือที่ราบเชิงเขาในหลายพื้นที่กระจายในจังหวัด●เมื่อฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามเดียนเบียนฟู●สหรัฐได้เข้ามาทำสงครามในลาวโดยปลุกปั่นหลอกใช้ชาวม้งในลาวให้จับอาวุธขึ้นต่อสู้กับกองทัพลาว●ต่อมามะกันก็ลอยแพม้ง

ช่วง●2518-2523●ทางการลาวได้สังหารหมู่ชาวม้งราว●100,000●คน●และยังคงตามไล่ล่าม้งบางกลุ่มออกจากที่ซ่อนทำให้มีชาวม้งมากกว่า●350,000●คน●ต้องแตกกระจายไปทั่วโลก●ชาวม้งมากมายได้อพยพย้ายไปอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา●ออสเตรเลีย●แคนาดา●อาร์เจนตินา●ฝรั่งเศส●อิตาลี●เวียดนาม●และไทย

📌●กระจายในพื้นที่เชียงราย●พะเยา●น่าน●เชียงใหม่●แม่ฮ่องสอน●แพร่●ลำปาง●กำแพงเพชร●เลย●พิษณุโลก●เพชรบูรณ์●สุโขทัย●และตาก●โดยไทยและ●UN●ได้ตั้งค่ายผู้อพยพม้งลาวอยู่ที่●ต.เข็กน้อย●อ.เขาค้อ●จ.เพชรบูรณ์●ในช่วงรัฐบาลป๋าต่อสู้กับคอมมิวนิสต์●ม้งแบ่งออกเป็น●2●ฝ่ายคือ●เป็น’●ทหารช่วยรบ’●ไปรบกับกองทัพลาว

ต่อมาพวกเขาได้อพยพกลับมาตั้งชุมชนที่ถ้ำกระบอก●สระบุรี●บางส่วนบำบัดการติดฝิ่น●และม้งที่ไปฝักไฝ่ฝ่ายซ้ายคอมมิวนิสต์สู้รบกับทหารไทย●ต่อมาวางอาวุธและได้สัญชาติไทยอาศัยพื้นที่●แม่จริม●น่าน●ม้งบางส่วนที่●อ.เขาค้อ●จ.เพชรบูรณ์●ได้เข้าร่วมกับลัทธิคอมมิวนิสต์สู้รบกับทหารไทยเขตภูหินร่องกล้า●ภูขัด●และภูลมโล

🇹🇭●ต่อมากลุ่มนี้ยอมวางอาวุธเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย●รัฐบาลจึงประกาศฟื้นฟูธรรมชาติให้พื้นที่สีแดงสู้รบเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ●ม้งกลุ่มนี้ไม่มีที่ดินทำกินจึงพากันอพยพไปตั้งรกรากใหม่อยู่ที่●อ.พบพระ●จ.ตาก●ม้งมีประชากรมากเป็นอันดับ●2●รองจากกะเหรี่ยง●มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ●2.51●แสนคน●ปัจจุบันชุมชนม้ง

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย●‘เมืองหลวงชาวม้ง’●อยู่ที่●ต.เข็กน้อย●อ.เขาค้อ●จ.เพชรบูรณ์,●ปี●2552●กลุ่มผู้อพยพชาวม้งลาวกว่า●4,500●คน●ในค่ายผู้ลี้ภัยในไทย●เขาค้อ●ทางการไทยส่งกลับไปประเทศลาวบ้านเกิด●โดยทางการลาวรับประกันความปลอดภัย●ให้สัญชาติ●ให้ที่ทำกิน●โดยมี●UN●เป็นผู้ประสานและช่วยเหลือ

👉●ดังนั้นม้งในประเทศไทยมีหลักๆ●2●กลุ่ม●คือ●ชาวม้งอยู่มาดั้งเดิม●และม้งอพยพเข้ามาใหม่หนีตายจากภัยสงครามอินโดจีนในลาว●คนม้งดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ก่อนได้รับการรับรองสัญชาติไทย●มีมาเป็นระยะ●คือ●พ.ศ.2495●รัฐบาลออกกฎหมายสัญชาติไทยให้ชาวม้งและชาวเขาที่เกิดในแผ่นดินไทย●จึงได้สิทธิเท่าเทียมคนไทย

ต่อมาปี●2502●รัฐบาลไทยให้ชาวเขามีบัตรประจำตัวประชาชน●ดังนั้นการได้สัญชาติไทยของคนม้งรวมถึงชาวเขาเผ่าอื่นในแผ่นดินไทยนั้นได้โดยผลกฎหมายของรัฐบาล●คนม้งหลายคนได้รับการรับรองสัญชาติไทยก่อนคนไทยหลายคน●มีคนม้งหลายคนยังไม่ได้รับการับรองสัญชาติไทย●แต่ไม่ใช่เขาไร้สัญชาติไทยอย่างที่เข้าใจกัน

😅●ช่วงหาเสียงเลือกตั้งแกนนำลัทธิชังชาติประชาธิปไตยสุดโต่ง●ได้ชักชวนตัวแทนกลุ่มม้งสายคอมมิวนิสต์เข้ามาสังกัดและให้สมัครผู้แทนแบบรายชื่อเพื่อหวังคะแนนจากม้ง●เช่น●ผู้แทนเก๊ง●ที่พบพระ●จ.ตาก●ต้นตระกูลเขาอยู่เขาค้อ●ร่วมกับคอมมิวนิสต์สู้รบกับทหารไทย●จึงมีความแค้นฝังหุ่นของบรรพบุรุษในการบั่นทอนทหารไทย

ช่วงหาเสียง●เก๊งและเครือญาติได้ตระเวนไปพบม้งคอมมิวนิสต์ตามเขตงานต่างๆ●ในภาคเหนือ●เช่น●ฐานที่มั่นน่าน,●เชียงราย,●ภูหินร่องกล้า●และตาก●หลังเลือกตั้งเขาได้เป็นผู้แทนม้งคอมมิวนิสต์คนแรกเข้าสภา●ม้งอีกกลุ่มที่ไม่เอาคอมมิวนิสต์ก็ไปสนับสนุนค่ายลุงป้อม●และนายกสมาคมม้งของไทย●เป็นรองหัวหน้าค่ายเตาปูน

😍●ม้งอีกคนเป็นนักธุรกิจนำเที่ยว●เป็นผู้ริเริ่มจัดประกวด●‘มิสม้งไทยแลนด์’●เป็นฐานเสียงสำคัญชาวม้งให้ค่ายเตาปูนได้ผู้แทนเข้าสภาเช่นกัน●ก่อนปีใหม่●2563●ผู้แทนเก๊งคอมมิวนิสต์จากค่ายเด็กเลี้ยงแกะพาทะนาทุยหนีหมายเรียกคดีก่อม็อบไปหาเสียงที่●อ.พบพระ●จ.ตาก●เป้าวันนั้นคือไปศึกษาหาช่องทางธรรมชาติไว้ไปพม่า

อีกเป้าคือไปเปิดตัวหาเสียงให้ผู้สมัครนายก●อบจ.ตาก●ของค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●และบั่นทอนให้ร้ายรัฐบาลและทหารเนื่องจาก●ม้งบางส่วนต้นตระกูลเป็นม้งคอมมิวนิสต์อพยพมาจากเขาค้อ●เพชรบูรณ์●จากการตรวจสอบกับหน่วยงานทำงานเกี่ยวกับสัญชาติและทะเบียนราษฎรรวมถึงตรวจคนเข้าเมืองยืนยันได้ว่า

😎●ย้อนหลังไปถึงปี●2495●ไม่ปรากฎว่ามีนักกวนเมืองในค่ายเด็กเลี้ยงแกะเกี่ยวข้องใดๆ●ในการช่วยเหลือชาวม้งได้สัญชาติ●หรือความช่วยเหลือที่ดินทำกินเลยแม้แต่คนเดียว●รัฐบาลไทยช่วยให้ชาวม้งที่เกิดบนแผ่นดินไทยได้สัญชาติก่อนทะนาทุย●สมเสร็จคอสั้นจะเกิด●และก่อนค่ายเด็กเลี้ยงแกะจะจดทะเบียนค่ายด้วยซ้ำไป

ในวันนั้นช่วง●26●ธ.ค.62-1●ม.ค.63●ความจริงแล้วทางราชการนายอำเภอ●ทหาร●และ●อบต.เขาเป็นโต้โผผู้จัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง●อ.พบพระ●จ.ตาก●ถือเป็นงานประเพณีชาวม้งอาศัยพื้นที่นี้จัดขึ้นทุกปี●โดยมีเป้าหมายคือเพื่อพบปะญาติม้ง●โปรโมทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล่วงหน้าทางสื่อต่างๆ●หลายวัน

😅●ที่เห็นคนมากนั้นเพราะเขาเปิดให้คนไทยนักท่องเที่ยวไทยจากที่อื่นๆ●ไปงานจำนวนมาก●ส่วนใหญ่ที่ไปก็จะไปซื้อชุดม้งใส่ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึก●อีกทั้งในงานเขามีการแสดงดนตรีของชาวม้ง●มีการละเล่นของเด็กวัฒนธรรมม้งอยู่แล้ว●ทะนาทุยก็สั่งผู้แทนเก๊งค่ายเด็กแกะที่ชอบแต่งชุดม้งไปสภาและบ้านอยู่พบพระ●จ.ตาก

สวมรอยจัดฉาก●"ม้ง-ตัด-แปะ"●เหมือนที่เคยทำ●"ม็อบ-ตัด-แปะ"●บนสกายวอล์คกับคนเดินทางไปห้างและดูคอนเสริทมาแล้ว●โดยไปขอถ่ายรูปเซลฟีกับบรรดานักท่องเที่ยวที่แต่งชุดม้ง●และคณะทำงานของค่ายฯ●ที่แต่งชุดม้งเช่นกัน●คนจึงดูมากและเหมือนทะนาทุยเดินท่ามกลางชาวม้ง●แต่ความจริงคือเป็นชาวไทยนักท่องเที่ยว

🌺●ที่เขาใส่ชุดม้งไปเที่ยวงานเทศกาลปีใหม่ม้งที่ทางราชการจัดงานเท่านั้น●ช่วงที่ทะนาทุยแหกปากบนเวทีปราศรัยนั้น●ชาวม้งจริงๆ●ไม่ได้ฟังเพราะเขาเดินหนีกลับบ้านและไปที่จุดอื่นของงานกันหมด●คนที่ยืนฟังอยู่คือพวกผู้แทน●ผู้ช่วยผู้แทน●ทีมงานค่ายเด็กเลี้ยงแกะที่แต่งชุดม้งเท่านั้นเอง●แทบไม่มีม้งจริงๆ●หน้าเวทีเลย

ที่ทะนาทุยอ้างว่าชาวม้งชาวดอยไร้การเหลียวแลจากรัฐไม่มีที่ทำกินนั้นมั่วสุดๆ●เพราะแถวเขาค้อ●หล่มเก่า●แม่ริม●โป่งแยง●สะเมิง●มีแต่รีสอร์ทเจ้าของเป็นชาวม้งชาวดอย●รายได้วันละหมื่น-แสนบาท●รวยกว่าคนไทยพื้นราบเสียอีก●และทางการไทยทันสมัยจัดให้อินเตอร์เน็ต●ไฟฟ้า●ประปา●แถมมีร้านสะดวกซื้อเปิดในชุมชนม้งด้วย

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●เป็นเรื่องแหกตาโอละพ่อของพวกลัทธิชังชาติประชาธิปไตยสุดโต่ง●และม้งคอมมิวนิสต์บางพวกจัดฉากปาหี่โดยใช้วิธี●"ม้ง-ตัด-แปะ"●ไปเคลมถ่ายรูปเซลฟีกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใส่ชุดม้งเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเอง●‘เรื่องก็อบปี้และตัดแปะ●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะไว้ใจได้●‘ฮา

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

02.01.63 ●ทำนายฝันอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในปี●2563 นอนหลับและฝันไปว่า●สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์●(ใย)●พระในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีคนเคารพนับถือมากได้ทำนายชะตาบ้านเมืองว่าเมืองกรุงศรีอยุธยาจะถูกข้าศึกตีแตก●เมื่อกู้ชาติสำ

●ทำนายฝันอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในปี●2563

นอนหลับและฝันไปว่า●สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์●(ใย)●พระในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีคนเคารพนับถือมากได้ทำนายชะตาบ้านเมืองว่าเมืองกรุงศรีอยุธยาจะถูกข้าศึกตีแตก●เมื่อกู้ชาติสำเร็จแล้วต้องไปตั้งเมืองหลวงอยู่ใหม่●ต่อมาพระเจ้าตากสินมหาราช●ได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรี●และรัชกาลที่●1●ย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงเทพ

💂●สมัยนั้นพระองค์ได้ทรงผูกและวางลัคนาดวงเมืองไว้ให้คู่กับดวงทหาร●ให้เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองจึงจะอยู่รอด●ต่อมาเกิดฟ้าผ่าไฟไหม้พระที่นั่งอมรินทร์มหาปราสาท●ทรงทำนายว่า●จักดำรงวงศ์กษัตริย์จะสิ้นสุดลงในเวลา●150●ปี●ซึ่งสร้างความวิตกให้ผู้คนตลอดมา●ถึงรัชกาลที่●4●ทรงเชี่ยวชาญโหราศาสตร์มาก

ทรงตรวจดวงพระชะตาลัคนาดวงเมืองกรุงเทพฯ●จึงทรงทำพิธีแก้เคล็ดอาถรรพณ์●ทรงโปรดให้ทำหลักเมืองขึ้นใหม่เพื่อแก้ไขดวงเมือง●โปรดให้ถอนเสาหลักเมืองเดิมออก●และประดิษฐานฝังเสาหลักเมืองใหม่ขึ้นอีกเสาหนึ่งคู่กันกับเสาเดิม●คำทำนายว่าจักดำรงวงศ์กษัตริย์สืบไป●150●ปีนั้น●ไปครบในปี●พ.ศ.2475●พอดี

📌●จึงเพียงเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์●มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเท่านั้น●และจะทำให้ดำรงวงศ์กษัตริย์อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครตลอดไปอีกตราบนานเท่านาน●สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์●(ใย)●ได้ทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในราชวงศ์จักรีรัชกาล●1-9

จนถึงรัชกาลที่●10●ทำนายว่า●‘ชาววิไล’●หมายความว่า●‘บ้านเมืองเราได้ผ่านทุกข์เข็นมาแล้ว●บ้านเมืองเราต่อไปก็จะได้ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองเสียที●จะมั่งคั่งสมบูรณ์เหมือนนานาอารยประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย’●มีผู้เจตนาดีมาบริหารอาณาจักรก็จะทำให้เมืองไทยของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงระบือไกล

🌺●และจากพุทธทำนาย●ศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมหาเชตวัน●ณ●สวนมฤคทายวัน●ประเทศอินเดีย●เมื่อครั้งพระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานนท์ว่า●หลังกึ่งพุทธกาล●(ด้วยวิธีการนับปีของคนโบราณ●จึงนับช่วงหลัง●พ.ศ.2560●เป็นต้นไป)●ยักษ์นอกพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกัน●ลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงผลาญ

เหล็กกล้าจะทะยานจากน้ำ●ผู้เป็นใหญ่มีอำนาจ●จะเรียกแมลงผีเสื้อเหล็กนับแสนตัว●มาปล่อยไข่เป็นไฟผลาญ●ต่างฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมากๆ●ยักษ์หินที่ถูกสาบเป็นเวลานาน●จะตื่นขึ้นมาอาละวาดโลก●ดินฟ้าอากาศจะแปรปรวน●คนจะเชื่อคำคนโกง●กล่าวคำเท็จ●ปี●2563●นี้ภาพรวมแล้วจะเกิดเหตุการณ์สำคัญ●คือ

😅●ในต่างประเทศจะเกิดสงครามขนาดย่อยขึ้นโดยมีมหาอำนาจอเมริกาเป็นยักษ์ที่มีพรรครีพลับบลิกันที่ชอบคว่ำบาตรเน้นการค้านำการทหาร●ปลายปี●2563●ผู้นำมะกันจะหมดวาระต้องจัดเลือกตั้งผู้นำใหม่●ส่งผลให้งัดทุกกลยุทธ์มาห้ำหันกัน●ก่อนเลือกตั้งผู้นำมะกันแต่ละครั้งจะต้องก่อสงครามใหญ่กับต่างชาติ

●เพื่อกลบปัญหาหนี้สินสาธารณะของชาติที่มากถึงเกือบ●700●ล้านล้านบาท●หนี้สาธารณะ●100%●ของ●GDP●และกำลังจะทำ●QE●รอบที่●4●หมายถึงเศรษฐกิจมะกันกรอบ●ดังนั้นมะกันจะทำสงครามทางการค้ากับทั่วโลกอย่างหนัก●ทั้งกีดกันทางการค้า●คว่ำบาตร●และก่อสงครามสนามรบย่อมๆ●ไปด้วย●ตอนนี้มะกันสั่งเคลื่อนทัพ

👉●เข้าอิรักรอบใหม่แล้ว●จะมีการยิงขีปนาวุธจากเรือรบ●เรือดำน้ำ●ฐานยิงบนแผ่นดิน●และเครื่องบินรบทิ้งระเบิดประเทศเป้าหมาย●อิรัก●อิหร่าน●ซีเรีย●โดยมีกองทัพอังกฤษ●ฝรั่งเศส●ซาอุฯ●อิสราเอล●ตุรกี●รัสเซีย●จีนฯลฯ●ร่วมรบกันอีรุงตุงนัง●แต่จะไม่ขยายวงสงครามเป็นขนาดใหญ่●ในย่านเอเชียสถานการณ์จะตึงเครียด

ผู้นำจีนจีนสั่งเรือรบเข้าช่องแคบใต้หวันแล้ว●สั่งกองทัพจีนซ้อมรบเสมือนจริงบนแผ่นดินใหญ่และในทะเลใกล้ฮ่องกง●เกาหลีเหนือมีแผนจะซ้อมยิงขีปนาวุธของตนใส่พิกัดไม่แน่ชัด,●ญี่ปุ่นมีหนี้สาธารณะ●120%●ของ●GDP,●สิงคโปร์●ฮ่องกง●GDP●ทางเศรษฐกิจใกล้ศูนย์●ม็อบฮ่องกงจะวุ่นวายต่อไปจนงอมถึง●มี.ค.63

📌●สภาวะเช่นนี้โลกจะป่วนจากค่าเงินที่ไม่เสถียร●ด้านภัยพิบัติไทยเริ่มมีส่งสัญญาณสภาพอากาศแปรปรวนจากธรรมชาติ●ปลายปี●2562●ฤดูฝนน้ำท่วมภาคอีสานอย่างหนัก●ฤดูหนาวอุณหภูมิหนาวเย็นยะเยือกลงอย่างมาก●มีพายุลมแรงและพายุลูกเห็บถล่ม●6●จังหวัดภาคเหนือ●พ้นฤดูหนาวจะเสี่ยงไฟไหม้●และแล้งน้ำอย่างมาก

ด้านภายในประเทศ●การเมืองที่มั่นคงปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเหยียบแผ่นดินไทยถึงเกือบ●40●ล้านคน●นำเงินมาจับจ่ายใช้สอยเกือบ●2●ล้านล้านบาท●หรือเกือบ●2●ใน●3●ของงบประมาณประจำปี●ดังนั้นในปี●2563●รายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศไทย

🇹🇭●อัตราการเติบโต●GDP●ทางเศรษฐกิจจะราว●3%●บวกลบ●ที่ฝ่ายแค้นปล่อยเฟคนิวส์มั่วหลอกประชาชนว่าปี●2563●จะเผาจริงนั้น●‘จะหน้าแตก’●หักปากกาเซียน●เพราะปี●2562●มีโรงงานเปิดใหม่กว่า●4,000●แห่ง●ผลจึงจะกลับตาลปัตรตรงข้าม●เพราะอนุรักษ์นิยมไทยมั่งคั่งมีสินทรัพย์เงินทุนสำรองมากราว●7●ล้านล้านบาท

เงินคงคลังราว●5●แสนล้านบาท●ค่าเงินเสถียรและแข็งแกร่งติด●5●อันดับโลก●หนี้สาธารณะต่ำราว●42%●ของ●GDP●ยังห่างมะกันและญี่ปุ่นอีกมาก●ด้านการเมือง●ระยะใกล้ๆ●วันที่●7-9●ม.ค.63●กฎหมายงบประมาณ●3.3●ล้านล้านบาทจะผ่าน●ครม.และสภาวาระ●2-3●แบบฉลุย●โดยมีเสียงโหวตหนุนจากฝ่ายแค้นเพียบ

😍●วันที่●12●ม.ค.63●ม็อบ’●วิ่ง-ตัด-แปะ’●แม้จะไปแปะกับงานวิ่งอื่นกว่า●60●งานที่จัดวันนั้นจะแป่ก●เพราะปัญหาขัดแย้งกันสารพัด●จะอายแทบแทรกแผ่นดิน●กลุ่มหน้าเดิมๆ●ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทะนาทุยคนเดียว●สังคมจะไม่ตอบรับ,●ช่วง●15-17●ม.ค.63●ศาลตัดสินผู้แทนรัฐบาล●2●คนอาจสิ้นสภาพต้องเลือกตั้งใหม่

●แต่จะชนะกลับมาแบบถล่มทลายเหมือนเดิม●กลาง●ม.ค.63●ฝ่ายแค้นจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจะตีปีบ●เพราะที่ผ่านมาไม่มีผลงานอะไรถึงประชาชนเลย●วันที่●21●ม.ค.63●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะจะถูกยุบ●ตัดสิทธิ์การเมืองทะนาทุยและกรรมการค่ายนาน●10●ปี●อย่าว่าแต่อยากเป็นนายกเลย●สมัครผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่ได้

😁●ส่งผลให้รัฐบาลจะมีเสถียรภาพมากขึ้นจนถึง●290●เสียงบวกลบ●ไม่ว่าจะโหวตกฎหมายใดถ้าฝ่ายแค้นเสนอจะตกหมด●เช่น●กฎหมายเลิกคัดเลือกทหาร●ไม่ผ่านสภาแน่นอน●แต่กฎหมายรัฐบาลจะผ่านหมด●ช่วงปลาย●ก.พ.63●อภิปรายไม่ไว้วางใจ●ฝ่ายรัฐบาลจะชนะโหวตฝ่ายแค้นแบบไม่เห็นฝุ่น

เพราะผู้แทนฝ่ายแค้น●‘ปากกล้าขาสั่น’●ยังไม่พร้อมลงเลือกตั้งใหม่●กระเป๋ายังฉีกอยู่●ท่อน้ำเลี้ยงตัน●ขอหลบเลียบาดแผลอยู่เป็นผู้แทนไปก่อนให้ครบวาระ●4●ปี●ส่วนม็อบชังชาติต่อไปจะจุดอย่างไรก็จะไม่ติด●เมื่อท่องบประมาณ●3.3●ล้านล้านบาท●ของรัฐบาลแตกทะลักลงอาบทั้งแผ่นในโครงการตามนโยบายต่างๆ

🇹🇭●จะติดตรึงใจประชาชนรากแก้ว●อีกทั้งคนแดนไกลและค่ายเผาไทมีบทเรียนว่าก่อม็อบเผาบ้านเผาเมืองแบบปี●2553●ก็ได้ไม่คุ้มเสียกับสนามเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ●กลางปี●2563●เพราะประชาชนจะชิงชังพวกก่อม็อบ●ภาพเก่าปี●2553●ยังตามหลอกหลอนมาถึงทุกวันนี้ถึงไม่กล้าส่งคนในนามค่ายเผาไทลงชิงผู้ว่า●กทม

ต้องใช้วิธีแอบส่งสมัครในนามอิสระแทน●การทำม็อบแค่●1-2●เดือนต้องใช้เงินหลายพันล้านบาท●จ่ายแล้วได้ไม่คุ้มเสีย●แกนนำ●3●เกลอก็ขอบายไม่ทำม็อบในยุคนี้ไปแล้ว●คางคกก็พยายามเบียดมาหาลุงผ่านผู้แทนคนสนิท●ทะนาทุย●ปิแอร์กระปิบูด●หยำฉ่า●จะถูกตัดสิทธิการเมือง●10●ปี●คดีความรุมเร้าสารพัดไร้เอกสิทธิ์คุ้มครอง

💂●พวกนี้ไฮโซติดหรู●จะให้มานอนกลางถนนนานๆ●แบบนั้นไม่มีทางเพราะกลัวผิวเสีย●และเป็นคนขี้ร้อนต้องอยู่แอร์ตลอดวัน●ไร้น้ำยา●ขี้โม้●เว่อร์วังเกินจริง●เต็มที่ก็ได้แค่เห่าหอนแยกเขี้ยวขู่ปล่อยเฟคนิวส์ในโซเชียลไปวันๆ●เดี๋ยวก็ต้องไปอยู่ที่แคบแล้ว●พวกซอมบี้เมื่อรังแตกท่อน้ำเลี้ยงตัน●ก็จะย่อยสลายไปด้วย

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●ยุคนี้ขาดแคลนพวก●‘สู้แล้วรวยแต่ซวยตอนจบ’●เพราะติดคุกและหนีไปแดนไกลกันเยอะแล้วที่เหลือก็ร่อแร่ไม่รอด●คนแดนไกลและน้องชาวเซอร์เบียร์ก็ปลงไม่กล้ากลับมาแล้วได้แต่กระแซะผ่านโซเชียลเลี้ยงกระแสที่หดหายลงทุกที●สถานการณ์ปี●2563●จึงจะออกมาแนวนี้แน่นอน

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

31.12.62 ในหลวงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่●๒๕๖๓ วันที่●๓๑●ธันวาคม●๒๕๖๒●เวลา●๒๐.๐๐●น.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ●พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว●มีพระราชดำรัสพระราชทานพร

ในหลวงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่●๒๕๖๓

วันที่●๓๑●ธันวาคม●๒๕๖๒●เวลา●๒๐.๐๐●น.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ●พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว●มีพระราชดำรัสพระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช●๒๕๖๓●แก่ประชาชนชาวไทย●ณ●พระที่นั่งอัมพรสถาน●พระราชวังดุสิต●ความว่า

‘เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่●พุทธศักราช●๒๕๖๓●ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้●อำนวยพร●ความสุข●และความปรารถนาดีแก่ทุกๆ●ท่าน●ขอให้มีกำลังกาย●กำลังใจ●และสุขภาพที่แข็งแรง●สติปัญญาผ่องใส●มีศรัทธาและความสำนึกในการประพฤติและดำรงตนในกรอบของความดีงาม●ถูกต้อง●และพอเหมาะพอควร

มุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างประโยชน์●ให้แก่ประเทศชาติ●และส่วนรวม

ในการทำงานใดๆ●ก็ดีย่อมต้องมีความผิดพลาด●ความบกพร่องเกิดขึ้น●เป็นเรื่องธรรมดา●หากความบกพร่องนั้น●นำไปสู่การเรียนรู้ที่จะแก้ไข●ปรับปรุง●ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ผ่านมา●ให้กลายเป็นบทเรียนแก่ตนเอง●ผู้อื่น●และส่วนรวม

สิ่งนั้นจึงจะเรียกว่า●เกิดการเรียนรู้●หรือเกิดบทเรียน●ทั้งนี้ประสบการณ์และสติปัญญา●ตลอดจนความรู้ความสามารถ●ที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องกำกับตนเอง●ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องซ้ำอีก●อันจะอำนวยให้บังเกิดผลในอนาคตที่เหมาะสม●เหมาะควรนั้น●คือการบังเกิดขึ้นของความเจริญ●และความเป็นมงคลอย่างแท้จริง

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ●พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร●มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช●บรมนาถบพิตร●จงปกป้อง●คุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข●ความเจริญ●และความเป็นมงคล●ตลอดพุทธศักราช●๒๕๖๓●นี้และตลอดกาลทุกเมื่อไป’

✨●🙏🏼●💛●ขอพระองค์ทรงพระเจริญ●มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน●ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม●ขอเดชะ●💛●🙏🏼●✨

31●December●2019●at●20.00,●His●Majesty●King●Maha●Vajiralongkorn●Phra●Vajiraklaochaoyuhua●(Rama●X)●had●a●speech●for●New●Year●Celebration●2020●for●all●Thai●people●at●Amphorn●Satharn●Throne●Hall●in●Dusit●Palace

✨●🙏🏼●💛●Long●Live●The●KING●💛●🙏🏼●✨

แฉ..ความลับ

25.12.62 ●กลิ่นม็อบ●‘วิ่ง-ไล่-ยุง●●โชยมาเป็น●●วิ่ง-ไส่-โลง●●แล้ว นอนหลับและฝันไปว่า●ล็อบบี้ยิสต์●APCO●Worldwide●นั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรการเมืองหลายกลุ่ม●ผู้บริหารระดับสูงของ●APCO●"จูดิต"●เป็นอดีตหัวหน้าคณ

●กลิ่นม็อบ●‘วิ่ง-ไล่-ยุง●●โชยมาเป็น●●วิ่ง-ไส่-โลง●●แล้ว

นอนหลับและฝันไปว่า●ล็อบบี้ยิสต์●APCO●Worldwide●นั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรการเมืองหลายกลุ่ม●ผู้บริหารระดับสูงของ●APCO●"จูดิต"●เป็นอดีตหัวหน้าคณะทำงานของเลขาธิการองค์กร●NGOs●แอมเนสตี้อินเตอร์เนชันแนล,●APCO●เคยเซ็นสัญญารับงานสร้างภาพให้หน่วยข่าวกรองอียิปต์มูลค่ากว่า●36●ล้านบาท

📌●เคยทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับ●Clinton●Global●Initiative●(CGI)●ที่ก่อตั้งขึ้นโดยอดีตผู้นำมะกัน●คลินตัน,●ปี●2552●พบว่า●APCO●มี●"พอล"●ผู้บริหารระดับสูงขณะนั้นทำงานเป็นผู้ช่วยของนาจิบ●อดีตนายกมาเลเซีย●ส่งผลให้●APCO●ชนะการประมูลโครงการของรัฐบาลมาเลย์ฯมูลค่าราว●560●ล้านบาท

นายพอล●ได้ทำงานร่วมกับบริษัท●FBC●media●(UK)●Ltd.เพื่อผลิตสื่อให้กับรัฐบาลนาจิบ●รูปแบบการทำงานคล้ายบริษัท●Cambridge●Analytica●ที่ใช้ประโยชน์ทางการเมือง●ส่งผลให้นายพอลได้รับการปูนบำเน็จจาก●APCO●เลื่อนตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ●ประจำสำนักงานกัวลาลัมเปอร์●มาเลเซีย

😁●พ.ค.2561●นายนาจิบ●พ่ายแพ้เลือกตั้งให้แก่●มหาเธร์●ผู้นำมาเลย์ตนปัจจุบัน●แต่นายพอล●จมูกไวได้หลบหนีออกจากมาเลเซีย●มากรุงเทพฯ●ก่อน●และกลับไปยังอังกฤษ,●ก.พ.2562●ตำรวจมาเลเซียได้ออกหมายจับนายพอล●ในความผิดฟอกเงินมูลค่าราว●109●ล้านบาท●ส่วนอดีตผู้นำนายนาจิบ●ถูกจับกุม

ในข้อหาทุกจริตยักยอกเงินจำนวนราวราว●2.3●หมื่นล้านบาท●จากกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติหรือ●1MDB●ปัจจุบันเขายังถูกจำคุกอยู่●เพราะเขาหนีไม่ทันเหมือนคนแดนไกล●APCO●ทำงานร่วมกับสื่อสำนักต่างๆมากมาย●เช่น●The●New●York●Times,●The●Wall●Street●Journal,●TIME,●The●Guardian

👉●The●Washington●Post,●Forbes,●The●Huffingon●Post,●Reuters,●Bloomberg,●The●Economist,●CNN,●CNBC,●PBS,●ABC,●NBC●และสื่อในประเทศต่างๆ,●ปลาย●ก.ย.62●มีการแฉสัญญาจ้าง●เอกสาร●Registration●No.6582●ของกระทรวงยุติธรรมมะกันว่า●ทะนาทุยจ้างล็อบบี้ยิสต์●APCO●ช่วง●ก.ค.-ธ.ค.62

เวลา●6●เดือนค่าจ้างราว●1.86●ล้านบาท●แบ่งจ่ายเดือนละราว●300,000●บาท●สัญญาข้อ●9●คือ●"จ้างเป็นตัวแทนเคลื่อนไหวทางการเมือง"●หรือจ้างให้ร้ายชังชาติ,●APCO●คือผู้ให้ทะนาทุยไปถ่ายภาพกับโจชัวหว่องที่เวทีเดอะอีโคโนมิสต์ที่ฮ่องกง●และสร้างภาพให้เขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลอันดับโลกของนิตยสาร●TIME●นั่นเอง

🌺●วันที่●10●ต.ค.62●สถานทูตจีนประจำประเทศไทย●ออกแถลงการณ์ดุเดือดส่วนหนึ่งความว่า●‘กลุ่มที่คิดจะแบ่งแยกฮ่องกงออกจากประเทศจีน●ได้ใช้ประชาธิปไตยและเสรีภาพเป็นข้ออ้างเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิอาจเปิดเผย●บ่อนทำลายอธิปไตยและความบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศจีน●ซึ่งฝ่ายจีนคัดค้านอย่างเด็ดขาด

กลุ่มที่คิดจะแบ่งแยกฮ่องกงออกจากประเทศจีน●ยังได้สมคบกับกลุ่มอิทธิพลภายนอก●เผยแพร่ข่างลือ●บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิอาจเปิดเผยของตน●#●นักการเมืองประเทศไทยบางคน●มีการติดต่อกับกลุ่มที่คิดจะแบ่งแยกฮ่องกงออกจากประเทศจีน●ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดอย่างร้ายแรงและไร้ความรับผิดชอบ’

💂●วันที่●3●ธ.ค.62●รัฐบาลจีน●ออกมาแถลงว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่า●NGOs●ในฮ่องกงได้สนับสนุนกองกำลังต่อต้านรัฐบาลจีน●เพื่อทำให้เกิดม็อบรุนแรงโกลาหลเผาบ้านเผาเมืองวุ่นวายในฮ่องกง●และ●NGO●ยังปลุกเร้าให้ม็อบยุวชนฮ่องกงก่ออาชญากรรมร้ายแรงก่อการร้าย●รวมถึงการแบ่งแยกดินแดนฮ่องกงออกจากจีน

รัฐบาลจีนจึงได้ประกาศขับกลุ่ม●NGOs●ภายใต้อาณัติของมะกัน●เช่น●Human●Rights●Watch,●Freedom●House,●National●Endowment●for●Democracy●(NED)●รวมถึงองค์กรย่อยของ●NED●ในปีกของทั้งสองพรรคการเมืองคือ●National●Democratic●Institute●for●International●Affairs●ของพรรคเดโมแครต

📌●และ●International●Republican●Institute●ของพรรครีพลับลิกัน●ต่อมา●ธ.ค.62●ตำรวจฮ่องกงอายัดเงินราว●271●ล้านบาท●จากหลายธนาคารในกองทุน●‘สปาร์ค●อัลไลแอนซ์’●ซึ่งก่อตั้งเพื่อการระดมทุน●มหาศาลเพื่อหนุนกลุ่มก่อการร้ายยุวชนชังชาติแยกดินแดนฮ่องกง●เมื่อแกะรอยลึกพบว่ามีการฟอกเงินซับซ้อน

หลังจากที่มะกันทำการสนับสนุนก่อม็อบยุวชนชังชาติฮ่องกง●โดยชักใยนักการเมืองฝ่ายค้าน●อาจารย์ริเบอร่าน●และเยาวชนอายุไม่ถึง●18●ปี●ใช้ความรุนแรง●ฆ่าคนตาย●ทุบตีผู้หญิง●คนชรา●ก่อวินาศกรรมระบบขนส่ง●ขว้างระเบิดเพลิง●เผาบ้านเผาเมือง●เพื่อเตะตัดขา●แล้วต่อรองจีนในการทำสงครามทางการค้า

😎●รัฐบาลมะกันได้ย้าย●‘ไมเคิล’●กงสุลฮ่องกง●มาเป็นเอกอัครราชทูตมะกันคนใหม่ประจำไทย●เขามีความชำนาญในการเข้าซื้อและการควบรวมกิจการในเอเซีย,●เป็นหุ้นส่วนของบริษัทกฎหมาย●Sullivan●&●Cromwell,●LLP,●เป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารฮ่องกงฟอรั่มที่ใช้เป็นเวทีปลุกระดมทางการเมือง

และสิทธิมนุษยชนในหมู่นักวิชาการริเบอร่านและนักการเมืองฝ่ายค้าน●และเครือข่าย●NGOs●ชังชาติจีน

หนึ่งในเวทีนั้นคือ●LIHKG●เพื่อการปลุกระดมให้ม็อบยุวชนชังชาติฮ่องกงมาลงถนนโดยใช้ความรุนแรง●เมื่อมะกันย้ายไมเคิลมาไทย●แล้วชักใย●NGOs●ทุนมะกัน●สถานการณ์ม็อบในไทยจึงส่อจะมีการใช้ความรุนแรง

😂●วันที่●18●ธ.ค.62●ผู้แทนเจลจารบี●ของค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●ได้พา●‘ฟอร์ด’●ชายรักชายพร้อมคู่รักสายเหลือง●มาถ่ายทำและกำกับฉากเรดอาร์ที่สภาอันทรงเกียรติ●เมื่อกล้องพร้อมได้นับจังหวะว่า●"ห้า●สี่●สาม●สองหนึ่ง●แอคชั่น●"●ด๊วฟ!!●ชายสองคนจูบแลกลิ้นทำเป็นเสมือนโรงละครแสดงทัฟฟานี่●อะคาซา●จนคนก่นด่าทั้งเมือง

●คนที่ยืนด๊วฟปากกันนั้นคือฟอร์ด●เขาเคยถูกไล่ออกจากสภานิสิตจุฬาฯ●เพราะทำเรื่องเสื่อมเสียวัฒนธรรมมหาลัย●เขาคือผู้สมัครกรรมการเครือข่ายคนรุ่นใหม่สัดส่วนภาคกลางและเยาวชนเจลจารบีของค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●ต่อมาองค์กร●NGO●แอมแนสตี้ขี้ฟ้องประเทศไทย●ได้แต่งตั้งเขาเป็นกรรมการคนล่าสุด

😍●นั่นหมายถึง●NGO●แอมแนสตี้ขี้ฟ้องต่างชาติ●ส่งใส้ศึกเข้ามาแอบแฝงการเมืองเป็นกรรมการในค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●หลังทะนาทุยจัดม็อบ●"แปะ-ไม่-เป็น"●ตำรวจดำเนินคดีกับเขา●และแกนนำลัทธิชังชาติ●ที่ผิดกฎหมายชุมนุม●ทาง●NGO●แอมแนสตี้ขี้ฟ้อง●รีบออกแถลงการณ์ขอทางรัฐบาลไทยอย่าดำเนินคดีใส้ศึกชังชาติของตน

ฟอร์ดจอมด๊วฟ●จากแอมแนสตี้ขี้ฟ้องยังเป็นเพื่อนของบอล●บิดเบือน●เป็นผู้ร่วมจัดม็อบ●‘วิ่ง-ไล่-ยุง’●แอบแฝงผลประโยชน์เก็บเงินค่าร่วมงานคนละ●600●บาท●และแอบแฝงทางเพศผ่านแอฟหาคู่●Tinder●ผู้หญิงที่ไปม็อบนี้เป้าคือไปหาคู่เพศเดียวกัน●ผู้ชายก็เป็นกลุ่มที่นิยม’●ไม้ป่าเดียวกัน’●แต่ผู้จัดคงไม่ได้แจกเจลจารบีหล่อลื่น

😁●ม็อบ●‘วิ่ง-ไล่-ยุง’●จะขอลงถนนสาธารณะกระทบสิทธิประชาชนและจราจร●ตำรวจจึงไม่อนุญาตเพราะไม่ใช่เพื่อการกุศล●และใครไปม็อบนี้ก็ต้อง●‘กล้าท้าพญายม’●ด้วย●เพราะจะมีฮาร์ดคอร์ทุน●NGOs●ต่างชาติ●จะมาก่อความรุนแรงสร้างสถานการณ์●‘ผลไม้น้อยหน่า’●โยนหล่นกลางวงวิ่งตูมตาม

ให้จับตากำหนดวันยุบค่ายเด็กเลี้ยงแกะคดีล้มล้างการปกครอง●วันที่●21●ม.ค.63●ถัดจากนี้พวกลัทธิชังชาติที่รู้ตัวว่าจะ●‘ไป-ไม่-รอด’●จะสั่งการให้พนักงานที่ประจำสาขาตามต่างจังหวัดให้ก่อม็อบความวุ่นวาย●เช่น●ไปวางพวงหรีดที่●กกต.จังหวัด,●ป่วนสร้างความวุ่นวายให้ชาวบ้าน●ที่ชายแดนใต้พวกโจรใต้แก๊งค์เดียวกันจะอาละวาด

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●ม็อบ●‘วิ่ง-ไล่-ยุง’●นี้พวกปู่ผู้ลี้ภัยทุยแดง●USA●ก็จะจัดงานวิ่งในสวนที่แอลเอ●ส่วนในไทยจัดโดยลัทธิชังชาติ●NGOs●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●ค่ายเผาไท●ดูสภาพม็อบปู่ทุยแดง●USA●กับม็อบเจลล่อลื่นในไทยที่ต้องฝ่าตูมตามจากฮาร์ดคอร์แล้วคงไม่รอด●ควรเปลี่ยนชื่อแคมเปญเป็น●‘วิ่ง-ไส่-โลง’●จะดีกว่าม้างง●ฮา

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

24.12.62 ●โครตเซียน●การรบที่ดีที่สุดก็คือการไม่ต้องรบ นอนหลับและฝันไปว่า●ในสมัยสามก๊กมีกลยุทธ์ที่●2●คือ●ล้อมเวยช่วยจ้าว●เป็นกลยุทธ์ที่หมายถึงการที่ฝ่ายศัตรูรวบรวมกำลังทหารและไพร่พลไว้เป็นจุดศูนย์กลางของกองทัพ●

●โครตเซียน●การรบที่ดีที่สุดก็คือการไม่ต้องรบ

นอนหลับและฝันไปว่า●ในสมัยสามก๊กมีกลยุทธ์ที่●2●คือ●ล้อมเวยช่วยจ้าว●เป็นกลยุทธ์ที่หมายถึงการที่ฝ่ายศัตรูรวบรวมกำลังทหารและไพร่พลไว้เป็นจุดศูนย์กลางของกองทัพ●ทำให้มีกำลังและความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม●ต้องใช้กลยุทธ์ในการดึงแยกศัตรูให้แตกออกจากกัน●ให้กำลังไพร่พลทหารกระจัดกระจายออกมา

😁●คอยห่วงหน้าพะวงหลังในการทำศึกสงครามแล้วจึงบุกเข้าโจมตี●ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์นี้ไปใช้ได้แก่ขงเบ้งที่หลอกให้โจโฉนำทัพไปทำศึกสงครามกับซุนกวน●แล้วนำทัพบุกเข้ายึดฮันต๋งจากโจโฉมาเป็นของตนได้สำเร็จ●การใช้กลยุทธ์นี้ในการเมืองไทยคือเหตุคราเลือกตั้งซ่อมที่เชียงใหม่เดือน●พ.ค.2562●ที่ผ่านมา

ครานั้นขุนพลเผาไทยของคนแดนไกลมอนเตรเนโกร●โดน●กกต.สอยร่วงเก้าอี้เพราะไปแจกเงินใส่ซองให้พระอ้างว่าทำบุญแต่กฎหมายเลือกตั้งห้ามไว้เพราะพระมีลูกศิษย์ลูกหามากจึงให้คุณให้โทษผู้สมัครได้●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะจึง●‘ส้มหล่น’●เสียบส่งสีนวลที่เป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นเขตนั้นและเป็นลูกน้องสนิทขุนพลตกเก้าอี้เดิม

🌺●โดยสีนวลขณะนั้นได้พาทะนาทุยไปพบขุนพลเผาไทตกเก้าอี้●เพื่อขอโอนคะแนนทั้งหมดมาเป็นของตน●ผลการเจรจาตกลงกันได้ว่าจะให้ยืมคะแนนไปสำหรับวาระ●4●ปีนี้●ครั้งนั้นสีนวลจึงได้รับคะแนนโอนมาจนชนะเลือกตั้งซ่อมไป●จากนั้นมีการตั้งรัฐบาลลุง●และมีศึกให้ต้องวัดกำลังกันคราโหวต●พรก.โอนกำลังพลให้สถาบัน

สีนวล●เคยทำงานในโครงการหลวง●พื้นเพคนแถวนั้นส่วนใหญ่เป็นคนไทยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวปกาเกอะญอ●(กะเหรี่ยง)●และชาวม้ง●มีความผูกพันกับสถาบันเบื้องสูงมายาวนาน●สีนวลจึงใช้เอกสิทธิ์โหวตเห็นชอบกฎหมายถวายความปลอดภัยสถาบัน●ร่วมกับผู้แทนค่ายเด็กเลี้ยงแกะชลบุรี●จันทรบุรี●รวมเป็น●4●คน

📌●แต่ค่ายเด็กเลี้ยงแกะมีนโยบายโค่นล้มแบบ●2475●จึงเปิดหน้ามีมติโหวตคว่ำกฎหมายหนุนสถาบันนี้●ต่อมาด้วยความอ่อนด้อยประสบการณ์ทางการเมือง●และใส้ศึกภายในค่ายเด็กเลี้ยงแกะยุแยง●จึงขับผู้แทนจงรักภักดี●4●รายออก●หลงกลลวงกลยุทธ์ฝ่ายลุงที่ดึงแยกศัตรูให้แตกออกจากกันให้กำลังไพร่พลทหารกระจัดกระจาย

แม้ฝ่ายค่ายลุงป้อมจะพ่ายเลือกตั้งซ่อมที่เชียงใหม่ถิ่นเผาไท●แต่ด้วยกลยุทธ์เหนือเมฆกว่าก็สามารถดึงตัวสีนวลกลับมาสังกัดค่ายกัญชาทางการแพทย์ฝ่ายรัฐบาลลุงจนได้●แถมได้ของแถมฟรีๆ●จากผู้แทนจงรักภักดี●ชลบุรี●จันทรบุรี●พ่วงสีนวลมาอีก●3●คนย้ายข้างมา●‘การรบที่ดีที่สุดก็คือการไม่ต้องรบ’●บรรลุแผนการตามเป้า

😅●ส่วนม็อบเติมเงินที่มาป่วนสีนวลนั้น●เพราะทางค่ายเผาไทประเมินคาดผิดคิดว่าสีนวลจะย้ายกลับไปสังกัดค่ายสีแดงที่เคยเทโอนคะแนนมาให้●เมื่อสีนวลไม่ย้ายกลับรังเก่าไปก็โกรธ●ส่งกลุ่มทุยแดง●นปช.เชียงใหม่●51●ที่แกนนำเป็นฮาร์ดคอร์●และดีเจมีฐานที่มั่นในโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีสถานีวิทยุทุยแดงและทหารเคยบุกไปยึดเครื่อง

กลุ่มนี้ที่โด่งดังช่วง●ม.ค.2552●คือ●รุมทำร้ายลุงชวน●และหล่อใหญ่●ที่เชียงใหม่เพื่อขัดขวางการหาเสียง●และช่วงปี●2557●ก็ขึ้นป้าย●‘สปป.ล้านนา’●จะแบ่งแยกประเทศไทยภาคเหนือล่างและภาคเหนือเป็นประเทศใหม่●มีเมืองหลวงที่เชียงใหม่●เปิดหมู่บ้านเสื้อแดงจำนวนมากโดยชาย●ตู้เย็น●วางกองกำลังป้องกันตนเองเป็น●3●ชั้น

🇹🇭●แต่แผนแยกดินแดน●สปป.ล้านนา●ครั้งนั้นเจ๊งเป็นหมันไม่เป็นท่าเมื่อลุงตู่●‘ตัดตอน’●เสียก่อน●มาถึงปี●2562●นี้ค่ายเผาไทยจึงใช้บริการกลุ่มฮาร์ดคอร์แดง●นปช.เชียงใหม่●51●อีกครั้ง●โดยเอาม็อบเติมเงินจากเขต●1●และเขตอื่นมาเผาป้าย●และก่อม็อบไล่สีนวล●จากนั้นก็รับซองเบี้ยยังชีพพร้อมปฏิทินนายใหญ่กันไปตามระเบียบ

อีกกลยุทธ์ที่ขงเบ้งฝ่ายลุงนำมาใช้●คือ●กลยุทธ์ที่●3●ยืมดาบฆ่าคน●เป็นกลยุทธ์ที่หมายถึงการกำจัดศัตรูที่มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งในศึกสงคราม●ไม่จำเป็นที่จะต้องลงมือจัดการด้วยตนเอง●พึงยืมกำลังและไพร่พลทหารของผู้อื่นเป็นฝ่ายกำจัดศัตรูโดยไม่ต้องออกแรง●เพื่อเป็นการรักษากำลังและไพร่พลทหารของตนเองไว้

😍●ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์นี้ใช้ได้แก่ในคราวศึกเซ็กเพ็กระหว่างเล่าปี่และซุนกวน●โดยเข้งเบ้งและจิวยี่ที่หลอกให้โจโฉฆ่าซัวมอและเตียวอุ๋น●แม่ทัพเรือของตนเอง●จนโจโฉถูกเผาเรือพ่ายแพ้ย่อยยับตายหลายแสน●การใช้กลยุทธ์นี้ในการเมืองไทยคือเหตุคราเลือกตั้งซ่อมที่นครปฐม●ต.ค.2562●และขอนแก่น●ธ.ค.2562●ที่ผ่านมา

สนามรบที่นครปฐมผู้แทนค่ายเด็กเลี้ยงแกะทะเลาะกับผัวจนเจ็บหนักไม่สามารถทำงานได้ต้องลาออกให้เลือกตั้งใหม่●วิธีการก็แสนง่าย●คือ●ข้งเบ้งฝ่ายลุงก็ยืมขุนพลที่แข็งแกร่งบ้านใหญ่ของค่ายสุพรรณ●ที่แอบทำการบ้านเจาะทุกบ้านต่อเนื่องมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งใหญ่●แต่ขุนพลค่ายเด็กเลี้ยงแกะป่วยไม่เคยโผล่หัวเลย

😅●เพราะหลงผิดว่าคะแนนเสียงโอนมาจากค่ายไทชังชาติของคนแดนไกลเป็นกระแสของตน●จึงประมาทไม่หล่อเลี้ยงพื้นที่เลย●เมื่อเปิดตัวป๋วยที่เป็นผัวจอมโหดเคยเป็น●ผกค.เข้าป่ารบกับทหารสนามรบภูหินร่องกล้า●และน่านเหนือ●จึงไม่สามารถเรียกคะแนนนิยมกลับมาในเวลาอันสั้นได้●สุดท่ายจึงพ่ายแพ้หมดรูปเพราะวันพุธ

ฝ่ายลุงได้เสียงมาเพิ่มกำจัดขุนพลค่ายเด็กเลี้ยงแกะตกเวทีไปโดยไม่ต้องออกแรงเลยแม้แต่น้อย●และกลายเป็น●‘โดมิโน’●ตัวแรกที่วัดคะแนนนิยมรัฐบาลได้หลังจากเริ่มตั้งหลักทำงานยิงนโยบายลงไปยังชาวบ้าน●และเป็นกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในสนามรบถัดไปที่สนามเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น●โดยเลือกขุนพลที่ชำนาญพื้นที่ก่อน

💂●เป็นขุนพลค่ายอื่นที่เชี่ยวกรากการรบสนามนี้มายาวนานกว่า●30●ปี●เคยสังกัดค่ายเผาไทมาก่อนหลับตาก็เห็นทะลุปรุโปร่งว่าค่ายนายเก่าจะใช้อาวุธไหน●ฝ่ายลุงใช้วิธี●‘หนามยอกเอาหนามบ่ง’●ไปชิงขุนพลนี้มาเป็นพวกเสีย●แล้วส่งกลับไปรบกับค่ายเผาไทในถิ่นแดง●นปช.ที่เป็นฐานบัญชาการใหญ่ภาคอีสานของค่ายเผาไท

ขุนพลนี้มีความแข็งแกร่งฐานเสียงแน่นปึกและเป็นที่ยอมรับของประชาชนอยู่แล้ว●ขลุกทำงานในพื้นที่มานานกว่า●กว้างขวางกว่า●ได้รับการยอมรับมากกว่า●เขตนี้ขุนพลฝ่ายลุงมีกลุ่ม●อสม.ที่ผูกพันกันมานานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ทำงานอย่างแข็งขันในการชวนผู้คนให้ไปลงคะแนนและคอยติดตามตรวจสอบคะแนน

😎●ฝ่ายรัฐบาลลุงก็ดูแล●อสม.อย่างดีเรื่องสวัสดิการและเพิ่มค่าตอบแทน●กลุ่มนี้มีแขนขาอยู่ยิ่งกว่าใยแมงมุม●รัฐบาลลุงก็ตอกย้ำนโยบายเจ็บๆ●เช่น●บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ●และด้านการเกษตร●แล้วส่งผู้กองรัฐมนตรีลงไปพื้นที่ยามดึก●ทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจมากกว่าเลือกฝ่ายแค้นที่ไม่รู้ว่าจะได้มาบริหารประเทศเมื่อไหร่

แถมฝ่ายลุงมีวิธี●‘กำจัดจุดอ่อน’●โดย●"สอนกาบัตร"●ล่วงหน้าหลายวัน●ทำให้การเลือกตั้งซ่อมนี้บัตรเสียลดลงเหลือน้อยมากๆ●ฝ่ายแค้นเผาไทยกับค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●ก็ชิงดีชิงเด่นเตะตัดขากันเองตลอด●เพราะหวังประโยชน์จากการเลือกตั้งท้องถิ่นปี●2563●ทุกสนามจึงพ่ายแพ้แพ้ไป●อีกทั้งฝ่ายแค้นไม่มีใครที่มี●‘ภาวะผู้นำ’

👉●เช่น●ขุ่นหญิงหิ่งห้อย●ก็เหมาะกับดาราตุ๊กตาทองหนังดราม่าเจ้าน้ำตา●อ่อนแอเป็นผู้นำไม่ได้,●หัวหน้าสมพวงเผาไท●ไม่มีจุดขายคนไม่รู้จัก●ใครก็ไม่รู้,●ทะนาทุย●ปลิ้นปล้อนโกหก●ทำได้แค่สร้างภาพฉาบฉวย●แต่เรื่องส่วนตัว●เหินห่างจากชาวบ้านรากหญ้า,●วีระบุรุษนาเก๊●อีก●4●ปีก็คงงมกับปมถวายสัตย์●ยังมองไม่เห็นคนอื่น

นับแต่ตั้งรัฐบาลลุงมา●6●เดือน●โครตเซียนขงเบ้งเพิ่งปล่อยมาแค่●2●กลยุทธ์●ก็ดึงเสียงฝ่ายแค้นมาแล้วถึง●6●เสียง●และค่ายหูกางอีก●5●เสียงก็เข้าไป’●วิ่ง-ซบ-ลุงป้อม’●ที่ทำเนียบเรียบร้อยแล้ว●ยังมีเลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชร●และสมุทรปราการ●ที่นอนมาอีก●2●เสียง●และภายหลังยุบค่ายเด็กเลี้ยงแกะอีก●45●เสียง●ดิวเรียบร้อย

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●กลยุทธ์●‘โคขุน’●ยิ่งอยู่นานยิ่งอ้วน●เพราะฝ่ายแค้นไม่มีจุดขายด้านบวกเลย●มีแต่ด้านลบ●ดังนั้นในปี●2563●นี้ขงเบ้งจะปล่อยกลยุทธ์ใหม่ออกมาให้ตาค้างอีก●เสียงรัฐบาลลุงจะพอกสะสมขึ้นไปถึง●300●เสียง●แต่ฝ่ายแค้นจะค่อยๆ●ลดลงเหลือเพียงไม่ถึง●200●เสียง●บุญเก่าที่สะสมกันมาจะไร้มนต์ขลังและเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ●จนทำให้ค่ายการเมืองฝ่ายรัฐบาลลุงเข้มแข็งขึ้นแบบก้าวกระโดด●ให้จับตาดูได้เลย!!

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

22.12.62 ●แตกแยก●แพ้ย่อยยับ●ยู่ยี่●ยับเยิน นอนหลับและฝันไปว่าสถานการณ์ฝ่ายแค้นตอนนี้ภายนอกอาจดูปกติ●แต่ภายในระส่ำระสายยิ่งนัก●โดยเฉพาะค่ายเผาไท●เพราะที่ผ่านมาช่วงเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งมีอาการ●‘ท่อน้ำเลี้ยงต

●แตกแยก●แพ้ย่อยยับ●ยู่ยี่●ยับเยิน

นอนหลับและฝันไปว่าสถานการณ์ฝ่ายแค้นตอนนี้ภายนอกอาจดูปกติ●แต่ภายในระส่ำระสายยิ่งนัก●โดยเฉพาะค่ายเผาไท●เพราะที่ผ่านมาช่วงเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งมีอาการ●‘ท่อน้ำเลี้ยงตัน’●ทุกคนอยู่กันแบบ●‘หาเบี้ยยังชีพ’●กันเอาเอง●ภายในค่ายนี้แตกเป็นก๊กใหญ่ที่ขัดแย้งกันชัดเจนคือ●ก๊กเมืองกรุงขุ่นหญิงหิ้งห้อย

😁●ก๊กภูธรหัวหน้าสมพวง●และก๊กเป็ดเหลิมผู้มีฉายากระฉ่อนวงการว่า●‘เข้าแก๊งค์ไหนหัวหน้าตายหมด’●หลังเลือกตั้ง●ขุ่นหญิงหิ่งห้อยแห้วไม่ได้เป็นผู้แทนจึงพยายามทำ●‘รัฐประหาร’●ยึดอำนาจการนำภายในค่ายโดยชิงจัดแถลงข่าว●7●ค่ายฝ่ายแค้นหวังจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่ปรึกษานายใหญ่●ทำให้เขาหัวฟัดหัวเหวี่ยง

สั่งผู้แทนไม่ให้ไปร่วมแถลงข่าวที่โรงแรม●แต่ปักหลักอยู่ที่ตึกที่ทำการค่าย●หลังจากนั้นสั่งนายหญิงกระบังลมมานั่งทุบโต๊ะ●ถึงกับตะโกนดุขุ่นหญิงหิ้งห้อยให้หุบปากเพราะทำเละไปหมดแล้ว●ต่อมานายใหญ่ที่ครอบงำค่ายสั่งเปลี่ยนหัวหน้าใหม่เป็นสมพวง●สายตรงเจ๊●ด.น้องสาว●แล้วผ่อนให้โรเบิตสายควันสายตรงขุ่นหญิงหิ้งห้อย

😎●นั่งเก้าอี้เลขาธิการค่าย●แต่ขุ่นหญิงหิ่งห้อยยังทำเสมือนค่ายนี้มีหัวหน้า●2●คน●ที่หนักหนาคือเรื่องส่งคนลงผู้ว่า●กทม.นายใหญ่ไม่ให้ส่งเพราะตกลงกับชายผู้เข่าอ่อนที่สุดในปฐพีไปแล้วที่สิงคโปร์●ว่าจะแสร้งหลอกต้มคนกรุงที่ยังฝังใจกับเหตุเผาบ้านเผาเมืองในปี●2553●โดยทำทีสมัครในนามอิสระ●แต่ขุ่นหญิงหิ่งห้อยไม่ยอม

ไปติดต่อนักธุรกิจโทรคมนาคมมาลงสมัครในนามค่ายเผาไท●จนสมพวงพาผู้แทน●68●คนไป●‘บิน-ไล่-ป้า’●ที่เมืองดูไบ●นายใหญ่ก็ให้ถุงขนมกลับมาคนนิดหน่อย●ก๊กสมพวงกับก๊กเป็ดเหลิมนั้นสายสัมพันธ์เน้นแฟ้นกันกว่า●เพราะเป็ดเหลิม●เป็นไม้เบื่อไม่เมากับป้าขุ่นหญิงหิ่งห้อย●‘มีเป็ดเหลิมต้องไม่มีหิ่งห้อย’●ว่างั้นเถอะ

😅●หลังจากเหตุการณ์●‘บิน-ไล่-ป้า’●คนแดนไกลก็เดินแผนนัดหารือลับกับก๊กเป็ดเหลิมและแกนนำรุ่นเก๋าที่ฮ่องกง●เพื่อสกัดหมากรัฐประหารยึดค่ายเผาไทจากขุ่นหญิงหิ่งห้อย●เมื่อแกรู้ตัวว่ากำลังโดนแซะเก้าอี้●จึงต้องดูดผู้แทนมาเข้าสังกัดสร้างอำนาจต่อรองให้นายใหญ่เห็นว่าพวกตนเป็นปึกแผ่น●แต่หนามหยอกก็ต้องเอาหนามบ่ง

นายใหญ่และเป็ดเหลิมวางเกมยึดอำนาจคืน●โดยที่ขุ่นหญิงหิ่งห้อยรู้แต่ไม่สามารถต่อรองได้มากเท่าเดิมเหมือนหลังเลือกตั้งที่ผ่านมา●คนแดนไกลมีคำสั่งลับครอบงำให้กรรมการค่ายเผาไทออกหนังสือแต่งตั้งเป็ดเหลิมเข้ามามีตำแหน่งในค่ายฐานะ●‘คณะกรรมการกิจการพิเศษ’●โดยจะขับเคลื่อนทุกแผนงานของค่ายฯ

👉●ร่วมถึงการเฟ้นเลือกตัวผู้สมัครซ่อมขอนแก่นด้วย●ความขัดแย้งนี้กรรมการค่ายเผาไทยคนหนึ่งสายอีสานจึงลาออกไป●เพราะก๊กขุ่นหญิงหิ่งห้อยจะเอาคนตัวเองลงสมัคร●แต่ก๊กนายใหญ่●หัวหน้าสมพวง●และเป็ดเหลิม●ก็ต้องการเตะสกัดขุ่นหญิงหิ่งห้อย●โดยเอาเด็กสร้างในคอนโทรลตนเองลง●เขาเคยเป็นนักจัดรายการวิทยุเสื้อแดง

เคยได้รับความนิยมจากผู้ฟังจำนวนมาก●และเคยนำม็อบแดงไปชุมนุมเผาบ้านเผาเมืองในกรุงเทพฯ●มีฐานมวลชนให้การสนับสนุนเข็มแข็ง●ภาคอีสานค่ายเผาไทได้เปรียบกว่าค่ายอื่นๆ●เพราะคนยังติดแบรนด์คนแดนไกลเก็บกินบุญเก่าเรื่อยมากว่า●10●ปี●และได้ผู้แทนเป็นกอบเป็นกำเข้าสภามาตลอด

📌●ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นกองบัญชาการระดับภูมิภาคพื้นที่สำคัญเคลื่อนไหวของทุยแดง●ถึงขนาดเคยมีการจัดตั้งโรงเรียนแดง●นปช.ในพื้นที่ด้วย●การเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาค่ายเผาไทกวาดมาได้●8●จาก●10●เขต●ครั้งนี้จึงมั่นใจว่าแม้ส่ง●‘เสาไฟฟ้า’●ลงแข่งก็จะสามารถชนะรักษาเก้าอี้ไว้ได้อีก●ผลคือมีความมั่นใจมากเกินไป

ก็ย่อมประมาทฝ่ายรัฐบาลลุงที่ส่งอดีตผู้แทนหลายสมัย●และลืมคิดถึงการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาตลอด●4-5●เดือน●ได้เร่งผลิตผลงานทางนโยบายชนิดจับต้องได้ไปสู่พี่น้องชาวเกษตรกรภาคอีสาน●ก่อนเลือกตั้งซ่อมนายกลุงตู่เดินสายสะสมคะแนนนิยมในพื้นที่ภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง●ลงพื้นที่ในช่วงน้ำแล้ง●และสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา

🇹🇭●ได้ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแบบ●‘ใจถึงพึ่งได้’●สร้างความประทับใจให้กับชาวอีสานจำนวนมาก●เป็นการลงไปอุดจุดอ่อนพื้นที่ทางการเมือง●จนค่ายเผาไทเครียดและงอนควับคอแทบหักนับครั้งไม่ถ้วน●ท่ามกลางกระแสถดถอยของฝ่ายแค้นที่สร้างแต่เรื่องเสื่อมเสียลงทุกวัน●ในช่วงก่อนเลือกตั้ง

ค่ายผ้าอนามัยตัวแทนคนเสื้อแดงก็สร้างเรื่องเฟคนิวส์●ขึ้นราคาผ้าอนามัย●และวนเวียนกับเรื่องขี่ม้ารอบเดือนผู้หญิงอยู่หลายวันจนด่ากันกระเจิงทั้งโซเชียล●ส่วนค่ายเด็กเลี้ยงแกะที่โง่แต่ขยันก็พาความซวยมาให้ค่ายเผาไทอีก●เมื่อจัด●‘ม็อบตัดแปะ’●แยกกลางกรุง●ผลโพลกระแสตีกลับคนไม่พอใจกว่า●80%●เพราะไม่เอาความวุ่นวาย

💂●แถมก่อนวันเลือกตั้งไม่กี่วันก็มีความซวยใหญ่เมื่อผู้แทนขอนแก่น●ค่ายเผาไท●ประธานกรรมาธิการเด็ก●สตรี●และเจลจารบี●ออกมายืนเห็นดีเห็นงามยิ้มแฉ่งกรณีชาย●2●คนที่มายืนด๊วฟปากกันอยู่นานทำอนาจารต่อหน้าธารกำนัลฉาวโฉ่อย่างรุนแรงในสภา●ทำให้ชาวบ้านที่เขารักวัฒนธรรมไทยไม่พอใจและโกรธอย่างรุนแรง

โดยเฉพาะชาวขอนแก่นจำนวนมากรู้สึกอับอายที่เห็นภาพข่าวผู้แทน●จ.ขอนแก่น●ของตนยืนอยู่ตรงที่เขาด๊วฟกันด้วย●เสียงตำหนินั้นรุนแรงจนขนาดผู้แทนหญิงขอนแก่นเผาไทคนนั้นนอนไม่หลับตลอดคืน●เช้ามาต้องรีบออกมาขอโทษคนไทยส่งสัญญาณไปยังชาวขอนแก่นที่กำลังจะออกมาโหวตเลือกตั้งซ่อมด้วย

😍●แต่ไม่ทันเสียแล้วเพราะเวลากระชั้นชิดเกินไป●สัญญาณพ่ายแพ้นี้ส่งมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง●1-2●วัน●เมื่อขุ่นหญิงหิ่งห้อยออกมากรีดน้ำตา●และหัวหน้าสมพวงของเผาไท●ตีอกชกตัวว่าแย่แล้วๆอ้างว่ามีการใช้อำนาจรัฐ●และอ้างว่ามี●‘ข่าวลือ’●ว่าการซื้อเสียงแต่หาหลักฐานไม่ได้เลย●ในทางการเมืองจึงรู้กันทันทีว่าใครเอ่ยมุกนี้ก่อน

ก็คือการพ่ายแพ้แล้ว●เป็นฝ่ายทำแบบที่กล่าวหาสาดโคลนเสียเอง●และในพื้นที่ยังเกิดกระแสชาวบ้านอยากเปลี่ยนผู้แทนเป็นฝ่ายรัฐบาลที่ดูแลอย่างดีบ้าง●ผลการเลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่นจึงล็อคถล่มหักปากกาเซียนสื่อแดงสื่อส้มยับเยิน●เพราะว่าที่ผู้แทนจากค่ายรัฐบาลส่งประกวดได้คะแนนมากกว่า●40,000●คะแนน●(เลือกตั้งคราวก่อนได้●26,000●คะแนน●เพิ่มขึ้น●14,000●คะแนน)

🇹🇭●ชนะผู้แทนสอบตกจากค่ายฝ่ายแค้นเผาไท●ขาดลอยกว่า●2,200●คะแนน●สร้างความบอบช้ำให้กับค่ายฝ่ายแค้นอย่างหนัก●กินน้ำใบบัวบกไปอีกนาน●เพราะฝ่ายแค้นเพิ่งแพ้เลือกตั้งซ่อมให้กับฝ่ายรัฐบาลที่สนามนครปฐม●แล้วมาแพ้ที่ขอนแก่นถิ่นอิทธิพลแดงอีกแล้ว●ผลเลือกตั้งนี้สะเทือนการเมืองอย่างมาก●ประจวบกับมีเหตุ

ผู้แทนในค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●4●เสียงถูกขับออกเพราะความจงรักภักดีกับสถาบัน●ขัดกับนโยบายค่ายที่จะต้องโค่นล้มแบบ●2475●และยังมีค่ายหูกางที่เตรียมย้ายข้างอีก●5●เสียง●ยิ่งทำให้เสียงรัฐบาลงอกขึ้นแต่เสียงฝ่ายแค้นกลับลดลง●ยังไม่นับคดียุบค่ายเด็กเลี้ยงแกะที่ศาลเพิ่งมีมติไม่รับคำร้องสืบพยานอีก●แต่ให้รอฟังคำตัดสินเลย

🌺●อาการแบบนี้ถึงกับขี้หดตดหายกันเป็นแถว●เพราะถ้าศาลตัดสินว่ายุบค่ายจะส่งผลให้ต้องตัดสิทธิ์การเมืองหัวหน้าและกรรมการ●15●คน●หลุดจากวงจรการเมืองยาวไปเลย●แกะทีเหลือในค่ายราว●65●คน●จะต้องหาค่ายสังกัดใหม่ภายใน●60●วัน●คงจะย้ายข้างมา●"วิ่ง-ซบ-ลุง’●กว่า●45●คน●และจะตามไปอยู่กับพิทุยตีเมีย

ที่นายใหญ่มอนเตรเนโกรตั้งค่ายสำรองรองรอไว้ให้แล้วราว●20●คนหรือน้อยกว่า●ส่วนพวกก่อม็อบ●‘วิ่ง-ไล่-ยุง’●ก็จะจุดไม่ติด●เพราะกระแสประชาชนอยากเห็นบ้านเมืองเรียบร้อยด้วยวิธีสันติทางสภา●แม้ว่าปิแอร์กระปิบูดลัทธิประชาธิปไตยสุดโต่ง●จะนัดกินข้าวกับแกนนำพันธมิตรเหลืองอดีตนักโทษเขมร●และไทกือที่แปรพักตร์

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●แม้ค่ายเด็กเลี้ยงแกะจะขอม็อบม๊ากพุดเดิ้ลมาช่วย●แล้วขอทุนหนุนจากเสี่ยผู้ไม่ถอดถุงเท้าผ่านน้องโบ๋หวีดสุดเสียง●ประสานกับ●NGO●ทุนต่างชาติแอบแฝงหาประโยชน์ขายสินค้าและสร้างความแตกแยก●ม็อบ"วิ่งไล่ยุง"ก็จะแป่ก●เพราะผ่านมาหลายปีประชาชนฉลาดแล้วมองออกว่านั่นเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวมนั่นเอง

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

19.12.62 ●โอละพ่อ"วิ่ง-ไล่-ยุง●●ที่แท้คือ●●วิ่ง-หา-ผัว● นอนหลับและฝันไปว่า●เบื้องหลังขบวนการ●NGO●ริเบอร่านในไทยคนสำคัญ●คือ●เมียฝรั่งเศสของปิแอร์กระปิบูดสมาชิกคนสำคัญของ●‘พรรคสังคมนิยมฝรั่งเศส’●ที่ปกครองฝรั่งเศ

●โอละพ่อ"วิ่ง-ไล่-ยุง●●ที่แท้คือ●●วิ่ง-หา-ผัว●

นอนหลับและฝันไปว่า●เบื้องหลังขบวนการ●NGO●ริเบอร่านในไทยคนสำคัญ●คือ●เมียฝรั่งเศสของปิแอร์กระปิบูดสมาชิกคนสำคัญของ●‘พรรคสังคมนิยมฝรั่งเศส’●ที่ปกครองฝรั่งเศส●มีม็อบคนจนประท้วงไม่เว้นแต่ละวันมาเป็นปีแล้วจนถึงทุกวันนี้●เพราะความเลื่อมล้ำในฝรั่งเศสสูงมาก●เธอทำหน้าที่เป็น●‘หนอน’●ใส้ศึก

📌●บ่อนทำลายความมั่นคงของไทยและกลุ่มอาเซียน●โดยแฝงตัวมาในคราบอาจารย์ร่วมมือกัน●‘สร้างผลไม้พิษ’●ในมหาลัยเก่าแก่อยู่หลายปี●และยังทำหน้าที่ให้การสนับสนุนกลุ่ม●NGO●รูปแบบต่างๆ●ปลูกฝังล้างสมองเด็กรุ่นใหม่วัยรุ่นไทยทางการเมือง●ล้มล้างวัฒนธรรมไทย●ถ่ายทอดความคิดอันชั่วร้ายสู่ลูกหลานเยาวชนไทย

ให้มองโลกด้านเดียว●อย่ามองด้านอื่นที่แตกต่าง●ไม่ต้องมีเหตุผล●สร้างเรื่องโกหกใส่ความ●ให้ร้าย●ให้ชังสถาบันเบื้องสูง●ให้ละทิ้งวัฒนธรรมแบบไทย●ให้แตกความสามัคคีกัน●พวกนี้จะเพี้ยนๆ●ไม่อยู่กับร่องกับรอย●ก้าวร้าว●ไม่เคารพผู้ใหญ่●ดื้อดึง●ชอบรุนแรง●กลับกลอก●โกหกคำโต●กลับดำเป็นขาว●ไร้เหตุผล●มั่วสุมทางเพศ

👉●ผลไม้พิษสาย●NGO●ที่ทำกิจกรรมชังชาติป่วนบ้านเมือง●‘วิ่ง-ไล่-ยุง’●ในวันที่●12●ม.ค.2563●คือ●น้องโบ๋ของเสี่ยผู้ไม่ถอดถุงเท้า●กับ●บอล●บิดเบือน●และผองเพื่อนชาวตุ๋ย●จริงๆ●แล้วเป็นกิจกรรม●‘วิ่ง-หา-เงิน’●ล้วนๆ●และ●‘วิ่ง-ไป-แปะ’●เพราะในวันนั้นทั่วประเทศไทยมีการจัดงานวิ่งขององค์กรต่างๆ●ไม่น้อยกว่า●60●งาน

เป็นงานวิ่งที่จัดขึ้นทั่วประเทศไทยเหนือจรดใต้ที่เขากำหนดกันไว้ก่อนแล้วไม่เกี่ยวกับงาน●‘วิ่ง-ไล่-ยุง’●อะไรทั้งสิ้น●เมื่อบริษัทขนมออกแถลงการณ์ห้ามนำโลโก้เขามาใช้ทางการเมือง●เรื่องจึงดังขึ้นมา●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะจึงสวมรอยจะยึดงานนี้●สร้างความไม่พอใจให้น้องโบ๋ของเสี่ยผู้ไม่ถอดถุงเท้า●เพราะมี●‘ผลประโยชน์มหาศาล’

😁●เนื่องจากกิจกรรมทางการเมืองนี้เก็บค่าลงทะเบียน●600●บาทต่อคน●มีเสื้อและเหรียญพิลึกให้●แต่ถ้าเอาเสื้ออย่างเดียวไม่มาวิ่งก็เก็บ●300●บาท●โดยบอล●บิดเบือนจะส่งเสื้อไปให้ทางไปรษณีย์●จากนั้นพวกทุยที่ซื้อเสื้อไปก็จะ●‘วิ่ง-ไป-แปะ●‘กับงานวิ่งต่างๆ●ทั่วประเทศกว่า●60●งานนั้น●แล้วก็จะถ่ายรูปเคลมอ้างกันดื้อๆ●ว่าคนเยอะ

โดยคนที่วิ่งไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลย●คล้าย●‘ม็อบ-ตัด-แปะ’●ที่สกายวอล์ค●แยกปทุมวัน●นั่นแหละที่ให้การ์ดไปบล็อกทางขึ้นลงไว้●คนเดินทางจากรถไฟฟ้าหรือมางานคอนเสริทในห้างตกค้างสะสมแล้วก็เคลมเอาดื้อๆ●ส่วนงาน●‘วิ่ง-ไล่-ยุง’●นี้มีแอบแฝงทางเพศเพราะผู้จัดงานและพรรคพวกเกย์-ดี้●ระดมชวนกันเล่นแอฟ●Tinder

🌺●ที่เป็นแอพสำหรับหาคู่ที่ร้อนแรงได้รับความนิยมในแต่ละวันช่วยหาคู่แมตช์●‘ผีเห็นผี’●ได้มากใช้วิธีปัดขวาหน้าจอเมื่อเจอคนที่ถูกใจ●ถ้าคนถูกใจปัดกลับสองคนก็แมตช์กันลงตัว●พากันไปโซเดมาคอมได้เลย●มีการเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ร่วมงานทางออนไลน์●แต่หากต้องการสินค้าให้โอนค่าสินค้า●เข้าบัญชีธนาคาร

เป็นบัญชีส่วนตัวของ●บอล●บิดเบือน●ดังนั้นยอดเงินที่โอนเข้าบัญชี●เขาสามารถตรวจสอบได้เพียงผู้เดียว●ผู้จัดอ้างว่ามีคนลงทะเบียนแล้ว●8,000●คน●แต่เช็คไม่ได้ว่าเป็นบอตหรือไม่●เพราะไม่มีหมายเลข●13●หลักที่ถูกต้องแท้จริง●กรอกชื่อสกุลมั่วๆ●แบบนั้นเรียกลงทะเบียนเอาฮาขำๆ●เพราะมีคนเคยทำเล่นสนุกทาง●change

😎●คราอ้างว่าจะขับไล่●กกต.แล้วใช้บอตซอมบี้ไปลงชื่อออนไลน์กว่า●8●แสนคนจนแป่ก●เพราะของจริงมีไม่กี่คนและยืนยันตัวตนจริงๆ●ไม่ได้●มุกใช้บอตนี้คนเดียวสามารถแปลงร่างเป็น●20●ล้านคนก็ทำได้มาแล้ว●เหมือนครานักศึกษาอาชีวะภาคใต้ที่แฮ็กระบบชิมช็อบใช้●ปล่อยบอตเข้าระบบ●20●ล้านตัว●จนถูกตำรวจจับได้

พร้อมมือถือหลายเครื่อง●และซิมโทรศัพท์เป็นพันอัน●โดยปกติแล้วบอตซอมบี้ส้มจากค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●1●คน●จะแปลงร่างเป็น●50●ยูสเซอร์●ตัวเลขลงทะเบียน●8,000●คน●ที่อ้างก็เป็นบอตซอมบี้ไปคีย์ออนไลน์จึงไม่มีตัวตนจริงครบ●ถ้าเช็คจากเลข●13●หลักประจำตัวก็แค่หลักร้อยเท่านั้น●และการรับโอนเงินค่าสินค้าแบบนี้

😁●หมายถึงบอล●บิดเบือน●จะมีรายได้เป็นเงินเกิดขึ้นจึงเข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีใน●2●กรณี●คือ●ถ้าอ้างว่ารับบริจาคบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีร้อยละ●35●แต่ถ้าอ้างว่าทำการค้าทางออนไลน์บุคลธรรมดาก็ต้องเสียภาษีให้รัฐอยู่ดีตามยอดรายได้ต่อปี●เช่น●ถ้าปี●2563●มีรายได้โอนเข้าเกิน●5●ล้านบาท●ก็ต้องเสียภาษีร้อยละ●35

หรือเบาะๆ●ก็ต้องเสียภาษีเป็นล้าน●ยิ่งมีคนหลงเชื่อโอนเงินให้บอล●บิดเบือน●เท่าไรเขาจะ●"รวย"●และ"ซวย"●ไปพร้อมๆ●กัน●ต้องชำระภาษีให้กรมสรรพากรไม่สามารถยกเว้นได้●ยอดเงินรายได้นั้นเช็คได้จากบัญชีธนาคารของเขาทุกบัญชี●ตัวอย่างผู้เคยบิดพริ้วจ่ายภาษี●คือ●เสี่ยหมดหวัง●ที่ใช้บัญชีธนาคารส่วนตัวรับบริจาค

📌●เงินม็อบแดง●นปช.สมัยปี●2553●ให้กับ●3●เกลอ●ก็ถูกสรรพากรเรียกเก็บภาษี●35%●เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเกือบ●600●ล้านบาท●เพราะเงินโอนไหลเข้ากว่า●1,500●ล้านบาท●เขาจึงถูกยึดทรัพย์หมดตัว●บอล●บิดเบือน●กำลังตกอยู่ในชะตากรรมกับเสี่ยสมหวัง●เพราะเงินที่เขาบัญชีธนาคาร●ไม่อาจปกปิดข้อมูลกับรัฐได้

พวกที่โอนเงินมาให้บอล●บิดเบือน●ไม่ว่า●600●หรือ●300●บาท●จึงเป็นภาษีให้รัฐบาลลุง●35%●นั่นเอง●และงานนี้ผิดกฎหมายด้วยเพราะยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางตำรวจ●ส่งผลให้ใช้ถนนตามแผนผังมั่วๆ●นั้นไม่ได้●เพราะประชาชนผู้สัญจรจะเดือดร้อน●จึงส่อว่างานนี้จะล่มและทุยผู้โอนเงินจะโอนเข้ากระเป๋า●NGO●ฟรีๆ

💂●แกนนำและคนไปร่วมงาน●ก็จะถูกแจ้งความดำเนินคดีผิดตาม●พรบ.ชุมนุม●โดยจะมีเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปถ่ายรูปแล้วใช้โปรแกรมเทียบกับฐานข้อมูลบัตร●จัดส่งหมายเรียกไปให้ที่บ้านมีโทษทั้งจำคุกและปรับ●ถ้าเป็นผู้แทนสังกัดค่ายการเมืองใดไปร่วม●ก็จะมีมือดียื่น●กกต.ให้ยุบพรรคอีกเหมือนค่ายเด็กเลี้ยงแกะโดนมาแล้ว

ส่วน●"เกดโกเต็ก"●นั้นหลังโดนแจ้งความดำเนินคดีปล่อยเฟคนิวส์●และถูกประชาชนด่าทั้งเมืองก็ยังไม่เข็ดออกมาป้วนเปี้ยนกับเรื่องใต้สะดือต่อไป●ทำโพลออนไลน์ให้ทุยแดง●ทุยส้ม●ที่ชอบ●"●รอรับของแจก●แดกของฟรี●"●โหวตเรื่องราคาผ้าอนามัยราคาเท่าไรต่อห่อ●โดยในโพลนั้นให้เลือกโหวตให้รัฐบาลแจกผ้าอนามัยฟรีอีกด้วย

😅●แม่จ้าวโว้ย●ผ้าอนามัยปกติชิ้นละเพียงราว●4●บาท●และเป็นสินค้าส่วนตั๊วส่วนตัวของผู้หญิง●แต่ละคนชอบหลากหลายญี่ห้อต่างกันตามรสนิยม●มีทั้งแบบเย็นและแบบปีกสารพัด●จะต้องให้รัฐแจกทุกแบบเลยหรือ??●อีกหน่อยรัฐมิต้องแจกเจล●จารบี●ดิลโด้●ให้ด้วยหรือเนี่ย?●ฝ่ายแค้นจะหมกหมุ่นป้วนเปี้ยนอะไรหนักหนากับตรงนั้น

แถมล่าสุดฝ่ายแค้นยังก่อเรื่องฉาวโฉ่ขายหน้าไม่หยุด●เมื่อกลุ่มเจลจารบียื่นหนังสือต่อผู้แทนเผาไทขอนแก่น●ประธานคณะกรรมาธิการเด็ก●เยาวชน●สตรี●และผู้หลากหลายทางเพศ●สภาผู้แทน●และมีครูทุย●ผู้แทนค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●โฆษกคณะกรรมาธิการ●ยืนกำกับกล้องพร้อมนับว่า●"ห้า●สี่●สาม●สองหนึ่ง●แอคชั่น●"●ด๊วบ

🌺●จากนั้นเกย์ชาย●2●คน●โดยคนหนึ่งเป็นเพื่อนเกย์ของบอล●บิดเบือน●และเป็นคณะผู้จัดงานแถลงข่าว●‘วิ่ง-ไล่-ยุง’●เคยถูกไล่ออกจากสภานิสิตจุฬาฯ●เพราะทำเรื่องเสื่อมเสียวัฒนธรรม,●องค์กร●NGO●แอมแนสตี้ขี้ฟ้องเพิ่งแต่งตั้งเป็นกรรมการ●เขาได้สร้างความตกตลึงกลางสภาอันทรงเกียรติของประเทศมูลค่าแสนล้านบาท●โดยทำอนาจารต่อหน้าธารกำนัล●ยืนจูบปากกันแลกลิ้นพันกันอย่างดูดดื่มเป็นเวลานาน●โดยมีครูทุยผู้แทนค่ายเด็กเลี้ยงแกะ

ยืนปรบมือแสดงความพอใจและดีใจ●ท่ามกลางสื่อมวลชนหลายสำนัก●และผู้คนจำนวนมาก●ส่งผลให้สถานที่ราชการรัฐสภา●‘สัปปายะสภาสถาน’●กลายเป็น●‘สัปดนสถาน’●ไปในบัดดล●เพราะแม้แต่หญิงกับชายก็ไม่เคยมีใครทำแบบนี้ที่สภา●ถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดในรัฐสภาศูนย์รวมการเมืองการปกครองของชาติก็มีใครว่าไร

📌●ทำไมไม่นัดกันไปยืนจูบแลกลิ้นกันที่ค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●แล้วตั้งเวทีจัดโชว์กินขนมถั่วดำระเบิดถังขมิ้นกันก็ไม่มีใครว่า●เพราะค่ายนั้นเขาทำกันเองประจำกันอยู่แล้ว●หรือที่ไปถ่ายฉากนู๊ดที่ค่ายเผาไท●ตึกใกล้กันนั้นก็ได้●จะไปแถวริมรั้วสวนลุม●หรือไปยืนเป็นผีขนุนแถวคลองหลอด●ก็ไม่มีใครว่าอะไรอีกแหละ●แต่ต้องไม่ใช่ที่สภา

ขงจื้อเคยกล่าวไว้●คนฉลาดและขยัน●ควรส่งเสริมให้เป็นแม่ทัพ●คนฉลาดและขี้เกียจ●ควรเลี้ยงไว้เป็นทหารฝ่ายเสนาธิการวางแผนอยู่เบื้องหลัง●คนโง่และขี้เกียจเก็บไว้ใช้สอยทำงานตามคำสั่งก็พอไหว●แต่ถ้าเจอคนโง่และขยัน●ต้องเอาไปตัดหัวทิ้งทันที●เพราะจะทำให้งานเสีย●และก่อความเดือดร้อนไม่รู้จบ

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●ฝ่ายแค้นวนเวียนแต่เรื่องใต้สะดือ●ค่ายผ้าอนามัย●‘เกดโกเต๊ก’●ก็หมกมุ่นกับเรื่องแปะด้านหน้า●ส่วนค่ายเด็กเลี้ยงแกะพวกเจลจารบีดิลโด้●ก็หมกมุ่นกับเรื่องด้านหลัง●งานวิ่งไล่ยุงผู้จัดก็ทีมเดียวกับที่มายืนด๊วบกันในสภาก็หมกมุ่นกับขายเสื้อและแอฟหาคู่●เปลี่ยนไปเป็นจัดงาน●‘วิ่ง-หา-ผัว●‘ดีกว่าม้างง●ฮา

●เสธ●น้ำเงิน

#●รักประเทศไทยไม่แก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

17.12.62 ●จากม็อบ●‘แปะไม่เป็น●●สู่●●เกดโกเต็ก● นอนหลับและฝันไปว่า●ในศึก●3●ก๊กของจีน●สมัยนั้นมีขุนศึกมากมายที่อยากตั้งตัวเป็นใหญ่●แม่ทัพลิโป้ผู้องอาจกล้าแกร่ง●เขาเป็นคนหุนหันพลันแล่น●แม้จะเป็นคนเก่งแต่เป็นคนที่

●จากม็อบ●‘แปะไม่เป็น●●สู่●●เกดโกเต็ก●

นอนหลับและฝันไปว่า●ในศึก●3●ก๊กของจีน●สมัยนั้นมีขุนศึกมากมายที่อยากตั้งตัวเป็นใหญ่●แม่ทัพลิโป้ผู้องอาจกล้าแกร่ง●เขาเป็นคนหุนหันพลันแล่น●แม้จะเป็นคนเก่งแต่เป็นคนที่เลี้ยงไว้ไม่ได้●จุดจบของลิโป้●มาถึงเมื่อโจโฉ●ปิดล้อมเมืองแห้ฝือ●อยู่หลายเดือนแต่ยึดเมืองไม่ได้●ลิโป้●ก็เครียดจึงเสพย์สุราทุกวันมิได้ขาด

💂●วันหนึ่งภรรยาลิโป้เอากระจกมาส่องให้ดู●ลิโป้เห็นตัวเองเสื่อมโทรมหมดราศีเพราะสุรา●เขาจึงสั่งทหารทั้งปวงห้ามกินสุราถ้าพบเห็นผู้ใดจะตัดศีรษะเสีย●วันหนึ่งลิโป้●พบทหารชื่อ●‘เฮาเสง’●ขอเลี้ยงสุราเพื่อน●เขาจึงสั่งโบยหวาย●50●ที●เฮาเสง●คิดแค้นใจเป็นอันมากจึงร่วมมือกับ●‘ซุยเหียน’●ลักม้าเซ็กเธาว์●ม้าคู่กายของลิโป้ไป

เพื่อกำนัลให้โจโฉ●ที่ปิดล้อมอยู่นอกเมืองจากนั้นทั้งสองคนก็รับกลอุบายโจโฉ●ให้แอบเข้าเมืองเพราะรู้ลู่ทางอย่างดี●แล้วไปจับมัดลิโป้มัดขณะนั่งหลับที่ประตูเมือง●โจโฉ●เมื่อได้รับสัญญาณจากใส้ศึกก็บุกเข้ายึดเมืองแห้ฝือ●จับลิโป้และทหารได้หมด●ชนะศึกอย่างง่ายดาย●แล้วโจโฉ●ก็สั่งประหารลิโป้เสีย●สิ้นชื่อแม่ทัพชั้นยอดแต่บัดนั้น

😂●ส่วน●3●ก๊กภาคพิสดารในไทยมีฮิตเลอร์โซเชี่ยลเป็นลิโป้●ปิแอร์กระปิบูดเป็นเฮาเสง●ที่เมาตลอดวัน●พิทุยตีเมียเป็นซุยเหียน●หยำฉ่าคอสั้นเป็นนางเตียวเสี้ยน●และมีคนแดนไกลเป็นโจโฉ●เมื่อคนแดนไกลต้องการยึดเมืองและไพร่พลของฮิตเลอร์โซเชี่ยล●ก็เพียงใช้ปิแอร์กระปิบูดเป็นหอกข้างแคร่และจับตัวฮิตเลอร์โซเชี่ยลไว้

ที่สุดเขาก็จะถูกอยู่ในที่แคบ●แล้วปูนบำเหน็จให้พิทุยตีเมียที่เป็นหลานเป็นแม่ทัพคนใหม่แทน●ยึดไพร่พลจากฮิตเลอร์โซเชี่ยลมาเท่าที่พอจะยึดได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทเดียว●และไม่ต้องจ่ายท่อน้ำเลี้ยงรายเดือนอีกด้วยอ้างว่าเพื่ออุดมการณ์ล้มล้างการปกครอง●ส่วนปิแอร์กระปิบูด●และนางเตี้ยวเสี้ยนก็ปูนบำเน็จก้อนใหญ่ไป

😁●แล้วก็ตั้งเป็นปิแอร์กระปิบูดที่ปรึกษากฎหมาย●นางเตี้ยวเสี้ยนก็เป็นผู้บริหารสื่อแดงสื่อส้ม●รับผิดชอบเป็นศูนย์กระจายข่าวเฟคนิวส์ต่อไป●ปิแอร์กระปิบูดเป็นเด็กสร้างของคนแดนไกลมานานมากแล้วเขาส่งเสียทุกอย่าง●เมียฝรั่งเศสก็สู่ขอให้●งานเลี้ยงในโรงแรมหรูก็จัดให้●แขกเหรื่อต่างๆ●ก็ล้วนขี้ข้าคนแดนไกลทั้งนั้น

ปิแอร์กระปิบูดนี่แหละ’●มีวันนี้เพราะแม้วให้’●ของจริงอีกคน●ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าใส่ยาพิษทางกฎหมายให้ฮิตเลอร์โซเชี่ยลดื่มอย่างแนบเนียนจนคดีความมากกว่า●30●คดีแล้ว●โดยที่ฮิตเลอร์โซเชี่ยลไม่เคยรู้ตัวเลย●ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพิทุยตีเมียคือใส้ศึกคนแดนไกลคอยส่งข่าวสารและสร้างภาพคู่ขนานเพื่อแทงข้างหลังตลอดเวลา

📌●จากกรณีลัทธิชังชาติประชาธิปไตยสุดโต่งจัดม็อบ●"อยู่-ไม่-เป็น"●ตรงวันหวยออกวันที่●16●พ.ย.62●ที่ห้างค้าส่งแถวสวนจตุจักร●ปรากฏว่าทั้งจ้าง●ทั้งบังคับเกณฑ์●ทั้งกราบขอร้อง●ก็ไม่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ไปเลยแม้แต่คนเดียว●มีแต่ม็อบทุยแดง●นปช.คุณปู่คุณย่ามารับเบี้ยยังชีพอย่าง●"โหรงเหรง"●สร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่●14●ธ.ค.62●จึงแก้ตัวเป็นนัดม็อบ●"แปะ-ไม่-เป็น"●ที่●สกายวอล์ก●แยกปทุมวัน●ซึ่งเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างห้างสรรพสินค้า●และสถานีรถไฟฟ้าโดยเลือกเวลา●17.00-18.00●น.ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนพลุกพล่าน●ภายในเวลา●5●นาที●ก็มีผู้คนสัญจรไปมา●1,000●คน●นัดให้ตรงกับ●วัน●เวลา●เดียวกับบริษัทน้ำอัดลมจัดงาน

🌺●เป็นคอนเสิร์ตะดับโลกมีเวที●3●เวที●ศิลปิน●50●วง●จะมาแสดงที่สยามสแควร์●ทางผู้จัดคอนเสิร์ตเกรงว่าจะมีปัญหาแทรกซ้อนจึงสั่งงดการแสดงคอนเสิร์ตกะทันหัน●โดยแจ้งก่อนถึงวันที่กำหนดไว้เพียง●1●วัน●จนค่ายเด็กเลี้ยงแกะต้องว่าจ้างม็อบทุยแดงพร้อมการ์ด●นปช.มาช่วยถึง●500●คน●ปะปนพนักงานตนเอง●300●คน

โดยใช้ป๋วยเป็นหัวหน้าการ์ด●นปช.เขาเป็นอดีตผู้แทนสอบตกนครปฐม●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●ปิแอร์กระปิบูดอ้างว่า●‘แพ้เพราะวันพุธ●‘เขาเป็นสหายคอมมิวนิสต์รบกับทหารไทยที่สมรภูมิภูหินร่องกล้า●และสนามรบน่านเหนือนานราว●4-5●ปี●และอารักขาคนแดนไกลในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง●จากนั้นเขาก็มีตำแหน่งทางการเมือง

😎●ได้สั่งให้การ์ดยืนบล็อคกีดขวางเส้นทางขึ้น-ลงสกายวอล์ค●และปิดกั้นกระจายไปตามจุดต่างๆ●ทำให้การสัญจรบนสกายวอล์คบนลงล่าง●และจากล่างขึ้นบนชะงักงันไป●1●ชั่วโมง●ผู้คนที่ไม่เกี่ยวกับม็อบชังชาติสะสมตกค้างหลายพันคนถูกกักบริเวณลงมาพื้นล่างไม่ได้●เป็นเสือติดจั่นต้องหยุดยืนดูเฉยๆ●และเล่นเกมส์มือถือรอ

บรรดาวัยรุ่นแฟนคลับของศิลปินต่างๆ●ที่ตั้งตารอคอย●และไม่รู้ว่าทางผู้จัดสั่งยกเลิกแล้ว●ก็ยังคงเดินทางมาที่บริเวณสยามสแควร์กันเป็นจำนวนมาก●เมื่อมาถึงต่างก็ผิดหวัง●วัยรุ่นเซ็งไปตามๆ●กัน●ภาพจึงออกมาทางสื่อว่ามีคนจำนวนมากไปร่วม●แต่ความจริงมีทุยแดงทุยส้มถูกจ้างและบังคับพนักงานมาแค่●800●คนเท่านั้น

😍●เพื่อให้สมฉายา●‘อายุน้อยร้อยคดี’●ตำรวจได้แจ้งข้อหาการกระทำผิดของเขาและพวกอีกหลายคน●ในคดีอาญาที่●1050/2562●ใน●3●ข้อหา●คือ●ร่วมกันชุมนุมสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ,●ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่●(การ์ดขัดขวางตำรวจไล่ม็อบ),●ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต

และในวันที่●18●ธ.ค.62●ช่วงสายแว่วว่าพี่ศรีนักร้องเสียงดีมีคุณภาพที่เคยมีผลงานติดชาร์ทมาแล้ว●จะไปร้องต่อ●กกต.ให้ยุบค่ายเด็กเลี้ยงแกะตามมาตรา●45●กฎหมายค่ายการเมือง●ที่ห้ามผู้มีตำแหน่งในค่ายก่อม็อบวุ่นวาย●ดังนั้นลัทธิชังชาติประชาธิปไตยสุดโต่ง●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะจึงมีฉายาว่าก่อม็อบ●‘แปะ-ไม่-เป็น’

😂●นอกจากนั้นหยำฉ่าเตียวเสี้ยนยังโดนสำนักนายกแจ้งความดำเนินคดี●พรบ.คอมฯ●ฐานปลอมแปลงคำขวัญวันเด็กของนายกฯ●อีกด้วย●จะเห็นได้ว่าแม้แต่คำขวัญวันเด็กที่เป็นอนาคตของชาติ●ยังไม่รอดจากการปลอมแปลงจากค่ายชังชาตินี้●หลังเลือกตั้งมานอกจากฝ่ายแค้นในสภาโจ๊กทุกค่ายจะ●‘ทำงาน-ไม่-เป็น’●แล้ว

ยังสร้างเรื่องพิลึกกึกกือไปวันๆ●มีขุนพลจารบีเจลหล่อลื่นเรียกร้องน้ำตาร่วง●ผู้แทนมีรายได้สูงแต่เบี้ยวหนี้●กยศ.ผู้แทนไม่ยอมรับอำนาจศาลปมถวายสัตย์ที่ศาลตัดสินไปแล้ว●ผู้แทนโดดประชุมสภา●233●คนถลุงภาษีเงินเดือนจากประชาชนเล่น●มีหัวหน้าค่ายการเมืองนำผู้แทนในค่ายอภิปรายโดยใช้เวทีสกายวอร์คแทนเวทีสภา

🌺●ล่าสุดยังเป็นที่ฮาขบขันและเย้ยหยันของคนทั้งสังคมเมื่อฝ่ายแค้นเปิด●"ศูนย์กระจายเฟคนิวส์"●พร้อมเปิดตัว●‘เกดโกเต็ก’●โฆษกของศูนย์ฯ●และบรรดาสื่อชายของศูนย์ฯ●อย่างยิ่งใหญ่อลังการ●ผลงานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดช่วงนี้●คือ●ปล่อยข่าวเฟคนิวส์ว่า●‘รัฐบาลจะเก็บภาษีเพิ่มผ้าอนามัย’●แบบขี่

สื่อชายของศูนย์ฯ●บางคนคงคิดว่า●ใช้ผ้าอนามัยแปะหัวเม่งได้,●ใช้คาดปากป้องกันฝุ่น●PM2.5●ได้●ทันใดนั้นทุยแดงทุยส้มที่●‘คลั่งได้โล่●โง่ได้ถ้วย’●ก็พากระโดดงับข่าว●"ผ้าอนามัยใช้แล้ว"●ด้วยความสะใจ●ฟัดกันจนผ้าอนามัยกระจุยเลือดกลบปากเต็มโซเชี่ยลไปหมด●แต่แล้วความฝันหวานๆ●จากเลือดก็จบลงในเวลาอันสั้น

😂●เมื่อหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง●กรมสรรพสามิต●ออกมาให้ความจริงว่านั้นคือ●"ข่าวมั่ว"●เพราะ●ครม.ลุง●และทางราชการไม่เคยมีแนวคิดใดๆ●เรื่อง●เก็บภาษีผ้าอนามัยแปะที่เฉลี่ยชิ้นละราว●4●บาท●เนื่องจากเป็นรายการสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้หญิง●ไม่ใช่เครื่องสำอางค์●เครื่องประดับ●ไวน์●บุหรี่●สุราฯลฯ

ไม่ใช่ที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเป็นโทษต่อสุขภาพและสังคม●การที่’●เกดโกเต๊ก’●อ้างแถภายหลังว่าว่าผ้าอนามัยแบบสอดนั้นคนละเรื่องกัน●เพราะแบบนี้เป็นเครื่องสำอางค์เนื่องจากเสี่ยงต่อติดเชื้อในช่องพิเศษได้●กฎหมายก็ต้องไปจัดไว้ในสินค้าด้านเครื่องสำอางค์ที่มีบทลงโทษผู้ผลิต●หากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาภายหลังในการสอด●ทางกระทรวง●DE●จึงแจ้งความเอาผิดเกดโกเต็ก●ฐานปล่อยข่าวปลอมเป็นภัยต่อความมั่นคงรอบเดือนผู้หญิง

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●อีกหน่อยฝ่ายแค้นจะสั่งให้โฆษก●และศูนย์กระจายเฟคนิวส์ปั่นข่าวปลอมเรื่องบ็องๆ●อีกหรือเปล่า●เช่น●เก็บภาษีรอบเดือนแต่ละหยด●ที่ทั่นผู้นำฮิตเลอร์โซเชี่ยลข่มขู่แบล็คเมล์คนไทยทั้งประเทศว่าจะ●"แก้รัฐธรรมนูญด้วยเลือด"●จะใช้เลือดจากผ้าอนามัยหรือเปล่า●โถ●ใช้กาบมะพร้าวขี่ไม่ดีกว่าเรอะ●ฮา

●เสธ●น้ำเงิน

#●รักประเทศไทยไม่แก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

15.12.62 ●ทำไมต้องจัด●●ม็อบตัดแปะ●●ที่แยกปทุมวันจนหน้าแตก นอนหลับและฝันไปว่า●ที่ผ่านมาคนแดนไกลผู้เป็นใหญ่แห่งค่ายเผาไท●ได้คิดแผนการกำจัดทำลายทะนาทุยอย่างแนบเนียนโดยส่ง●เสนาธิการกระปิบูด●ทำทีไปเป็นกุนซือหอกข้าง

●ทำไมต้องจัด●●ม็อบตัดแปะ●●ที่แยกปทุมวันจนหน้าแตก

นอนหลับและฝันไปว่า●ที่ผ่านมาคนแดนไกลผู้เป็นใหญ่แห่งค่ายเผาไท●ได้คิดแผนการกำจัดทำลายทะนาทุยอย่างแนบเนียนโดยส่ง●เสนาธิการกระปิบูด●ทำทีไปเป็นกุนซือหอกข้างแคร่●ทำหน้าที่วางแผน’●ยุยงให้ทะนาทุยทำผิดกฎหมาย’●อะไรที่ผิดเขาก็จะหลอกต้มว่าถูก●แล้วยุยงให้ทะนาทุยทำไปเลย●ลุยไปเลยตลอดเวลา

😁●ผลงานของเขาคือทำให้ตัวทะนาทุย●มีคดีที่ศาลต่างๆ●มากถึง●27●คดี●จนได้ฉายาใหม่เป็น●‘อายุน้อยร้อยคดี’●และคนแดนไกลยังส่งพิทุยตีเมีย●ที่เป็นหลานผดังหงอกคนใกล้ชิด●ร่วมกับหยำฉ่าคอสั้นที่เคยเป็นลูกจ้างโอ็คอ๊ากทีวี●แท็กทีมหลอกทะนาทุยไปตายแล้วยึดอำนาจการนำเสีย●ยึดไพร่พลแกะไปกำนัลให้คนแดนไกล

ตอนนี้แผนการของคนแดนไกล●จึงก้าวหน้าได้ตามเป้าหมายเป็นขั้นตอน●ทะนาทุยหลุดจากตำแหน่งผู้แทน●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะกำลังจะถูกศาลยุบทิ้งจากคดีที่เสนาธิการกระปิบูดวางยาไว้●คนแดนไกลได้ตั้งค่ายใหม่เตรียมรองรับแกะแล้ว●และจะปูนบำเน็จให้ขุนพลพิทุยตีเมียเป็นหัวหน้า●ชักใยโดยเสนาธิการกระปิบูด●หยำฉ่าคอสั้น

📌●ด้วยความที่ทะนาทุยมีนิสัยบุ่มบ่าม●‘โง่แต่ขยัน’●ตามตำราพิชัยสงครามเป็นคนที่เลี้ยงไว้ไม่ได้ต้องฆ่าทิ้งเสีย●การหลอกให้เขามีคดีติดตัวมากมายก็เหมือนหลอกให้เขาติดการพนัน●ยิ่งเสียก็ยิ่งอยากจะเอาทุนคืนก็ทุ่มหน้าตักลงไปเรื่อยๆ●จนตอนนี้ถอนตัวไม่ขึ้นเสียแล้ว●ถอยหลังก็ไม่ได้เพราะคดีเต็มตัวไปหมดจำใจต้องเดินหน้า

ยามผีพนันเข้าสิงพวกนักพนันก็จะทำทุกทางแบบคนปกติไม่ทำกัน●คือ●ก่ออาชญากรรมผิดกฎหมายร้ายแรงเอาตัวรอดเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ●เช่น●การลักวิ่งชิงปล้นทำร้ายผู้อื่น●ในยามนี้คนแดนไกลที่เคยแก้ปัญหาส่วนตัวแบบนี้มาก่อนเคยเดินชีวิตผิดพลาดแบบนี้มาตั้งแต่ปี●2550●จนเข้าต้องระเห็จจากไป●จึงรู้จุดอ่อนของทะนาทุย

👉●เพราะปี●2553●ทะนาทุย●เคยเป็นแกนนำม็อบจรยุทธ์แดง●นปช.ร่วมกับครูประทีป●รับผิดชอบหลักเวทีหมิ่นฟ้าย่านคลองเตย●คนแดนไกลและบริวารเผาไท●จึงร่วมมือกับ●พิทุยตีเมีย●เสนาธิการกระปิบูด●หยำฉ่าคอสั้น●เชิดป้อยอทะนาทุยให้ตัดสินใจคิดสั้นด้วยการขึ้นเป็นแกนนำม็อบล้มการปกครอง●หลอกว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่

และจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ช่วยล้างความผิดคดีส่วนตัวต่างๆ●ได้ทั้งหมดเมื่อล้มล้างการปกครอง●และสถาปนาอำนาจปกครองประเทศใหม่ได้แล้ว●ทั้งๆ●ที่คนแดนไกลเขารู้จากประสบการณ์ยาวนานกว่า●10●ปีของเขาว่ามันทำไม่ได้หรอก●ช่วงหลังเขาจึงเลิกวิธีฮาร์ดคอร์●และหันมาใช้วิธีการเมืองเผาไทในระบบสภาปกติแทน

😅●แต่ความอ่อนด้อยประสบการณ์ของทะนาทุย●และเชื่อคำกรอกหูจากคนรอบข้างที่หลงไว้ใจ●ทำให้คล้ายถูกสะกดจิตหมู่อยู่ในโลกความคิดจินตนาการ●เมื่อวันที่●12●ธ.ค.62●มีการประชุมกันที่ค่ายเด็กเลี้ยงแกะที่กำลังระส่ำระสายจึงทำให้มีผู้แทนในค่ายที่สนิทมาร่วมประชุมนิดเดียว●แต่ถกเถียงลากยาวกันไปจนดึกก็ไม่ได้ข้อยุติ

อาการแตกแยกรอยร้าวเกิดขึ้น●เพราะมีผู้แทนในค่ายจำนวนมากถึงราว●90%●จะขอแยกทางไม่ยอมตายไปพร้อมกับเขาทำให้เขาเครียดมากวันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจประกาศก่อม็อบชังชาติล้างผิดตนเองวันที่●14●ธ.ค.62●ช่วงเย็น●ย่านแยกปทุมวัน●วัดใจว่าใครจะไปเส้นทางสีดำกับเขาบ้าง●คนแดนไกลยิ่มร่าที่แผนการตรงตามเป้า

🌺●สาเหตุที่ไม่นัดไปจัดม็อบชังชาติไกลย่านชานเมืองแถวถนนอักษะ●กรุงเทพต่อนครปฐม●ที่กว้างขวางเหมือนม็อบแดง●นปช.เคยทำเพราะจะไม่มีม็อบแนวร่วมไปด้วยแน่แท้●ต้องจ้างม็อบลูกเดียวทำให้มีค่าใช้จ่ายมากบักโกรกและงานกระชั้นชิดเกินไป●จำต้องจัดกลางเมืองที่เขามีงานใหญ่ระดับโลกกำหนดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว

นั่นคือรอบบริเวณย่านสยามสแควร์●มีการจัดเทศกาลดนตรี●Coca-Cola●presents●Siam●Music●Festival●2019●จะมีวัยรุ่นเข้าร่วมเป็นจำนวนมากหลักหมื่นคน●และยังจัดงานโต๊ะอาหารยาวที่สุดเพื่อบันทึกสถิติโลกด้วยกำหนดสถานที่จึงเลือกจุดพิกัดนี้เพราะหวังนับรวมเด็กๆ●ที่มาดูคอนเสิร์ตและผู้ร่วมงานต่างๆ●ตามห้างย่านนี้

🇹🇭●แต่แล้วความซวยก็มาเยือนเมื่อช่วงเย็นวันที่●13●ธ.ค.62●ผู้จัดงานระแคะระคายว่าจะมี●‘ม็อบตัดแปะ’●มาเคลมป่วนดื้อๆ●และอาจมีเหตุรุนแรงจากการถูกทุยแดงขวิดเป็นอันตรายต่อผู้มาร่วมงานใหญ่ได้●จึงประกาศเลื่อนเวลางานจากช่วงเย็นที่ทะนาทุยนัดเวลาตรงกันเลื่อนขึ้นมาเป็นเวลา●14.00●น.ความอลเวงก็บังเกิดขึ้น

จุดพิกัดนั้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ปกติเวลา●17.00-19.00●น.จะมีประชาชนเดินทางสัญจรไปมาขึ้น-ลงรถไฟฟ้าและต้องเดินลงมาสกายวอล์คในทุกๆ●5●นาทีมีคนสัญจรจำนวน●1,000●คน●หรือชั่วโมงละ●12,000●คนเป็นปกติอยู่แล้ว●แผนการ●‘ม็อบตัดแปะ’●จึงเกิดขึ้นฉุกละหุกอย่างยิ่ง●ด้วยการต่อสายหาแกนนำม็อบแดง●นปช

😁●ที่พวกนี้กำลังร้อนเงินมาหลายปีจึงเสนอราคาค่าจ้างเกณฑ์ม็อบเติมเงินทุยแดงการันตีจำนวน●500●คนจึงตกลงกันแบบขูดรีดด้วยตัวเลข●8●หลัก●มีโปรโมชั่นแถมทีมการ์ดฮาร์ดคอร์แดง●นปช.มืออาชีพสมัยปี●2553●และ●2557●ที่อยู่ในเครือข่ายใส้เดือนเต้น●โกตี๋●และของมีวันนี้เพราะพี่ให้●ปทุมธานี●แถมมากับม็อบเติมเงินด้วย

เมื่อถึงเวลานัดหมายตำรวจหน่วยควบคุมฝูงชน●1●กองร้อยอยู่ในที่ตั้งแถวนั้น●นอกเครื่องแบบสันติบาลอีก●100●นาย●ฝ่ายความมั่นคงทหาร●100●นาย●ก็รายล้อมรอบพิกัดจัดม็อบเนื่องจากเป็นรัศมี●150●เมตรจากเขตพระราชฐานห้ามจัดม็อบทางการเมืองเด็ดขาดทุกกรณี●นักข่าวสื่อหลักและอิสระ●100●คน●รวมทั้งหมด●400●คน

📌●วันที่●14●ธ.ค.62●ก่อนเวลา●17.00●น.ม็อบเติมเงินแดง●นปช.จากปทุมฯ●(แก๊งค์เดียวกับที่เพิ่งรับจ็อบจัดฉากไปไล่ผู้แทนป้าก้อยฐานไม่ยอมโดดประชุมสภา)●จากสมุทรปราการ●มีนบุรีฯลฯ●ก็เดินทางมาถึงบนสกายวอล์ค●ยี่ปั้วจัดม็อบลงมือจ่ายค่าเบี้ยยังชีพใส่ซองขาว●แจกกระดาษข้อความที่ปริ้นและเขียนที่เตรียมมา

จำนวนม็อบพร้อมการ์ดที่ตกลงรับงานจ้างกันคือจำนวน●500●คน●ส่วนม็อบทุยส้มก็มาจากกลุ่ม●PerMAS●ปีก●BRN●ชายแดนใต้ส่งมา●และจากพนักงานในสังกัดของค่ายส้มเองราว●200●คน●และมีม็อบทุยส้มที่ละคีย์บอร์ดมาราว●100●คน●รวมทั้งสิ้น●800●คนจากนั้นการ์ดที่ใส่หมวกส้มเตรียมมาแจก●800●ใบเริ่มปฏิบัติการ

😅●การ์ดหมวกส้มหลายสิบคนได้ไปยืนบล็อคทางลงสกายวอร์คทุกทางด้วยความชำนาญทันที●ส่งผลให้ประชาชนที่เดินทางลงรถไฟฟ้าและสัญจรตามปกติทุก●5●นาที●1,000●คนลงมาจากสกายวอล์คไม่ได้●ต้องยืนออกันตรงบันไดขยับไปไหนไม่ได้แค่●30●นาทีผ่านไปปริมาณประชาชนติดค้างจึงสะสมเพิ่มเรื่อยๆ●ตลอดเวลาจนถึงหลายพันคน

ทุกคนถูกกักบริเวณอยู่บนสกายวอล์คลงมาพื้นล่างไม่ได้●จึงพากันเดินไปเดินมาเป็นเสือติดจั่นและบางคนก็เล่นเกมจับโปเกม่อนในโทรศัพท์ฆ่าเวลาเพราะไปไหนก็ไม่ได้อยู่แล้ว●ส่วนพื้นล่างยืนกระจายๆ●จึงเป็นม็อบจัดตั้งทุยแดง●นปช.และทุยส้มที่เตรียมมาปะปนด้วยเจ้าหน้าที่สายลับคอยสอดแนมการก่อเหตุร้ายและสื่อสารกัน

🌺●จำนวนม็อบที่แท้จริงคือ●800●สิ่งคล้ายคน●ไม่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่แต่เป็นทุยแดงหน้าเดิมๆ●อายุมากๆ●จำนวน●500●ราย●ทุยส้มจากชายแดนใต้●กลุ่มคนไร้สัญชาติชายขอบ●และพวกละคีย์บอร์ดชั่วคราว●300●ราย●เจ้าหน้าที่และนักข่าว●400●ราย●ที่เหลือทั้งหมดที่เห็นภาพข่าวคือประชาชนที่ถูกกักตัวอุดทางลงไว้ไปไหนไม่ได้

ส่วนม็อบชังชาติตัดแปะที่เชียงใหม่ของค่ายเผาไทแค่แอบแฝงเนียนมาไม่กี่คนเดินเรี่ยไรคนละ●10●บาท●และแจกปฏิทินคนแดนไกล●ที่ขอนแก่นก็แค่●6●คน●จังหวัดอื่นๆ●จุดไม่ติด●ความหวังทำลายเศรษฐกิจการค้าและความสุขชาวไทยช่วงเทศกาลคริสมาสและปีใหม่ได้พังทลาย●เพราะคนไทยเขารู้ทันและฉลาดกันหมดแล้ว

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●การจัด●‘ม็อบตัดแปะ’●ครั้งนี้จึงล้มเหลวไม่มียาวชนคนรุ่นใหม่มาตามเป้า●จนต้องว่าจ้างม็อบปู่กับป้าและการ์ดทุยแดง●นปช.รับเหมาช่วงไป●ม็อบทุยส้มก็ใช้พนักงานของค่ายเด็กเลี้ยงแกะที่บังคับมา●แล้วจ้างซอมบี้โซเชียลที่ถูกปราบปรามสงบไประยะหนึ่งแชร์ประโคมข่าวและอาละวาดป่วนนั่นเอง

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ

12.12.62 ●ช็อตต่อช็อตเบื้องหน้าเบื้องหลังเงินกู้●191●ล้าน นอนหลับและฝันไปว่า●วันที่●15●มีนาคม●พ.ศ.2561●ภายหลังกลุ่มซ้ายจัดดัดจริตได้ตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบ●2475●จึงจดทะเบียนค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●จากนั้นแ

●ช็อตต่อช็อตเบื้องหน้าเบื้องหลังเงินกู้●191●ล้าน

นอนหลับและฝันไปว่า●วันที่●15●มีนาคม●พ.ศ.2561●ภายหลังกลุ่มซ้ายจัดดัดจริตได้ตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบ●2475●จึงจดทะเบียนค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●จากนั้นแกนนำศักดินาชนชั้นสูงของค่ายคือ●ทั่นผู้นำฮิตเลอร์●ปิแอร์กระปิบูด●หยำฉ่าคอสั้น●ได้เดินทางไปพบตุ๋ยปวิณ●และคนสัญชาติมอนเตรเนโกรที่นัดหมายกันไว้

📌●ราววันที่●10●ก.ค.61●ทั้ง●5●คนบรรลุข้อตกลงร่วมกันในหลักการเป็น●‘คณะราษฎรภาค●2’●เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยโค่นล้มแบบ●2475●โดยเป็นสาขาแบ๊งค์ร้อยหนึ่งของแบ๊งค์พันของค่ายหลักเผาไทย●ในส่วนเงินทุนนั้นทางมหาเศรษฐีทั่นผู้นำฮิตเลอร์รับจะจัดการตัวเองแล้วจะไป●‘เอาทุนคืน’●เมื่อได้อำนาจรัฐเลือกตั้ง

เดือน●ก.ค.-ต.ค.61●ทั่นผู้นำฮิตเลอร์●เริ่มจ่ายเงินใต้ดินนิติกรรมอำพรางให้ก่อนเรื่อยๆ●ในการบริหารจัดการเตรียมการเลือกตั้ง●ช่วงเดือน●ต.ค.2561-ม.ค.2562●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะเริ่มมีการรับบริจาคเงินก้อนจำนวน●44●ราย●ราว●40●ล้าน●มีทั่นผู้นำฮิตเลอร์บริจาค●10●ล้านต่อปีเต็มเพดาน●ตามมาตรา●66●กฎหมายค่ายการเมือง

😎●วันที่●2●ม.ค.2562●ทั่นผู้นำฮิตเลอร์●บริจาคเพิ่มโดยทำสัญญานิติกรรมอำพรางเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ค่ายเด็กเลี้ยงแกะจำนวน●161●ล้าน●ตกลงผ่อนชำระคืนเงินต้นภายใน●3●ปี●โดยแบ่งชำระ●3●งวดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ●7.5●ต่อปี●ในปีแรกจะชำระคืน●80●ล้าน●ปีที่สอง●40●ล้านและปีที่สาม●41●ล้าน●ผิดนัดปรับวันละ●100●อีแปะ

มีกรรมการค่ายรายหนึ่งลงนามกู้แทน●มีปิแอร์กระปิบูด●และอีกคน●ลงชื่อเป็นพยานในการทำสัญญากู้เงิน●ช่วงก่อนเลือกตั้ง●24●มี.ค.62●มีการแจกถุงขนมให้ผู้สมัครของค่ายแบบเขตไปหาเสียงคนละ●200,000●อีแปะ●จำนวน●350●เขตเป็นเงินรวมราว●70●ล้าน●เมื่อศาลยุบค่ายไทชังชาติ●คะแนนส้มหล่นจึงโอนมาได้ผู้แทน●81●คน

😁●วันที่●11●เม.ย.62●เงินกู้งวดแรกใกล้หมดทั่นผู้นำฮิตเลอร์บริจาคเพิ่มโดยทำสัญญานิติกรรมอำพรางเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ค่ายฯ●ฉบับที่●2●จำนวน●30●ล้าน●รับเงินวันนั้น●2.7●ล้าน●จะชำระเงินต้นภายใน●1●ปี●ดอกเบี้ยร้อยละ●2●ต่อปี●โดยมีกรรมการค่ายลงนามกู้แทน,●ปิแอร์กระปิบูด●และอีกคน●ลงชื่อเป็นพยานการกู้เงินเหมือนเดิม

วันที่●15●พ.ค.62●ทั่นผู้นำฮิตเลอร์●แถลงคุยโวโอ้อวดที่สมาคมนักข่าวต่างประเทศว่า●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะเป็นหนี้ตนอยู่จำนวน●110●ล้าน●เนื่องจากระหว่างการหาเสียงไม่สามารถระดมทุนหาเงินได้ทันเวลาจึงต้องกู้ยืมเงินตน●ต่อมาวันที่●20●พ.ค.62●หยำฉ่าคอสั้น●ให้สัมภาษณ์โอ้อวดรายการทีวีช่องหนึ่งว่าทั่นผู้นำฮิตเลอร์ปล่อยกู้

👉●ให้แก่ค่ายเด็กเลี้ยงแกะมีเพดานวงเงินสูงสุด●250●ล้าน●แต่ใช้เงินไปแล้ว●90●ล้าน●และกู้เพิ่มอีกรวมเป็น●110●ล้าน●โดยยืนยันว่าการกู้เงิน●‘ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ●‘แล้ว●เมื่อเป็นเรื่องโด่งดังทางสื่อมวลชนวันรุ่งขึ้นวันที่●21●พ.ค.62●พี่ศรีนักร้องเสียงดี●จึงไปร้องต่อ●กกต.คดีความจึงเริ่มต้นจากจุดนี้

เมื่อมีผู้ร้องทาง●กกต.จึงส่งหนังสือขอเอกสารหลักฐานบัญชีจากค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●เพราะตามกฎหมายของค่ายการเมือง●มาตรา●59●คือ●บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับและแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย,●บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค,●บัญชีแยกประเภท,●บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน●‘ต้องลงรายการภายใน●15●วัน’

😍●เกินจากนี้ไม่ได้●แต่ถ้าส่งหลักฐานจริงให้●กกต.ก็คือการฆ่าตัวตาย●ความผิดเท่าที่มีอยู่ก็หนักพอแล้ว●ครั้นจะทำปลอมบัญชีขึ้นมาเหมือนการขายหุ้นสื่อก็จะขัดแย้งกับกฎหมาย●ทุกอักษรทุกตัวเลขที่ใส่ปลอมลงไปคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ●ยิ่งมากความ●เติมแต่งแก้ไข●อธิบาย●ยิ่งพันคอเพิ่มขึ้น●โทษฐานความผิดจะถูกขยายกว้างขึ้นอีก

แกนนำชนชั้นสูงทั่นผู้นำฮิตเลอร์●ปิแอร์กระปิบูด●หยำฉ่าคอสั้น●จึงสุมหัวกันไม่ส่งเอกสารทางบัญชีให้●กกต.เพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุด●แล้วก็ทำมึนเฉไฉสร้างประเด็นข่าวกลบไปวันๆ●เช่น●เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ●ยกเลิกเกณฑ์ทหาร●โหวตคว่ำ●พรก.โอนกำลังพล●และปมประหลาดใหม่ทุกวันเพื่อให้สังคมขัดแย้งกันไม่มีสนใจเรื่องเงินกู้นี้

🇹🇭●วันที่●25●ก.ย.62●มีการทวงถามเอกสารจากค่ายเด็กเลี้ยงแกะที่ถูกถ่วงเวลามานานกว่า●4●เดือน●กกต.ได้แจ้งข่าวความคืบหน้าต่อสื่อมวลชนว่ากรณีค่ายเด็กเลี้ยงแกะกู้ยืมเงิน●อยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหา●หรือข้อโต้แย้งเพื่อพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อ●กกต.ใหญ่ตามระเบียบต่อไป

วันที่●11●และ●23●ต.ค.62●ภายหลังทั่นผู้นำฮิตเลอร์●ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ●ปปช.เรื่องก็แดงว่ามีการกู้กันจริงๆ●สังคมทุกภาคส่วนเริ่มทวงถามคดีนี้กันระงม●ประธาน●กกต.จึงได้แจ้งความคืบหน้าต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งที่●2●และ●3●ว่า●เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องละปัญหาหรือข้อโต้แย้ง

🌺●ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและไม่ได้มีการเร่งรัด●โดยคณะอนุกรรมการฯ●ได้ขอเอกสารจากค่ายเด็กเลี้ยงแกะเพื่อประกอบการพิจารณา●แต่ผ่านไป●5●เดือน●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะไม่ได้จัดส่งเอกสารตามที่ขอคณะอนุกรรมการฯ●จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่●เพื่อจัดทำความเห็นเสนอต่อ●กกต.ใหญ่พิจารณา

วันที่●18●พ.ย.62●เวลาผ่านไปเกือบ●6●เดือน●คณะอนุกรรมการฯ●เสนอความเห็นต่อ●กกต.ใหญ่●และมีมติให้ออกหมายเรียกขอเอกสารเคยขอจากค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●ขีดเส้นภายในวันที่●25●พ.ย.62●แต่ค่ายฯ●นี้กลับถ่วงเวลาขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารออกไปอีก●4●เดือน●หรือถ่วงเวลาไปเป็นเกือบ●1●ปีนับแต่วันที่พี่ศรีร้อง

💂●วันที่●26●พ.ย.62●กกต.มีมติเป็นครั้งที่●2●ซ้ำอีกครั้ง●เพราะเกือบ●7●เดือนแล้วจะถ่วงเวลาไปถึงไหนให้ออกหมายเรียกขอเอกสารที่ค่ายเด็กเลี้ยงแกะทางบัญชีที่ยังไม่ได้จัดส่ง●โดยขีดเส้นตายสุดท้ายให้จัดส่งภายในวันที่●2●ธ.ค.62●หากไม่จัดส่งเอกสารภายในกำหนดเวลาดังกล่าว●ถือว่าค่ายเด็กเลี้ยงแกะไม่ติดใจที่จะส่งเอกสาร

วันที่●2●ธ.ค.62●ค่ายเด็กเลี้ยงแกะได้นำเอกสารเงินกู้ดังกล่าวมาส่งเพียงไม่กี่หน้า●ว่าได้ชำระเงินกู้ไปแล้ว●26.8●ล้านบาท●แบ่งเป็น●5●งวด●ห่างกันครั้งละ●10●วัน●และชำระเป็นเงินสด●แต่ไม่ได้ระบุว่าเงินที่นำมาใช้คืนดังกล่าวเป็นเงินของใคร●เบิกถอนมาจากไหน●เอาเข้าบัญชีใคร●แต่ไม่ยอมส่งบัญชีต่างๆ●ตามมาตรา●59

😅●มาตรา●20●ค่ายการเมืองที่จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล●(มหาชน)●มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข●และส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง’●ต้องไม่ดำเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน’●(ดอกเบี้ยคือการแสวงหากำไร)

มาตรา●62●ค่ายการเมืองอาจมีรายได้ใน●(5)●เงิน●ทรัพย์สิน●และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค●มาตรา●66●บุคคลใดจะบริจาคเงิน●ทรัพย์สิน●หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ค่ายการเมืองมีมูลค่าเกิน●10●ล้านบาทต่อค่ายต่อปีมิได้●และค่ายการเมืองจะรับบริจาคเงิน●ทรัพย์สิน●หรือประโยชน์อื่นใด●‘ซึ่งมีมูลค่าเกินนี้มิได้’

🇹🇭●มาตรา●72●ห้ามมิให้ค่ายการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในค่ายการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สิน●หรือประโยชน์อื่นใด●‘โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย’●ดังนั้นการทำนิติกรรมอำพรางในรูปเงินกู้●191●ล้าน●คือเงินบริจาคที่เกิน●10●ล้านนั่นเอง

เมื่อเงินกู้นี้ทำนิติกรรมอำพรางก็มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาของเงิน●ทรัพย์สิน●หรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย●ที่คณะกรรมการบริหารรู้หรือควรจะรู้นั่นเอง●กกต.จึงต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก●ตามมาตรา●92●วรรคหนึ่ง●(3)●มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าค่ายการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

📌●ในกรณีนี้คือ●ฝ่าฝืนมาตรา●20●วรรคสองแสวงหากำไรมาแบ่งปันกัน●และมาตรา●72●รับบริจาคเงินทรัพย์สิน●หรือประโยชน์อื่นใด●โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย●ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบค่ายเด็กเลี้ยงแกะ●และมาตรา●125●ค่ายการเมืองใดรับบริจาคฯ●มูลค่าเกิน●10●ล้าน

ที่กำหนดห้ามไว้ในมาตรา●66●ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน●1●ล้านบาท●และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าค่ายการเมืองและกรรมการบริหารมีกำหนด●5●ปี●และให้เงินทรัพย์สิน●หรือประโยชน์อื่นใด●ส่วนที่เกินมูลค่าที่กำหนดไว้ตามมาตรา●66●ในที่นี้คือ●164●ล้าน●ตกเป็นของกองทุนกลางค่ายการเมืองหรือยึดนั่นเอง

😸●ตื่นมาแล้วรำพึงว่า●คดีนี้ล้วนทำตัวเองไม่มีใครกลั่นแกล้ง●ไม่มีใบสั่ง●แต่มีหลักฐานแน่ชัด●ข้อกฎหมายถูกต้อง●ค่ายการเมืองอื่นที่ตั้งภายหลังไม่นานก็ไม่มีการฝ่าฝืนแบบนี้●แต่คดีถูกลัทธิชังชาติแตะถ่วงเวลามานานมากถึง●7●เดือนแถมจะขอขยายเวลาส่งบัญชีไปอีกเกือบเป็น●1●ปี●"บัญชีเงินกู้ไม่ยอมส่งแต่บัญชีกรรมได้ส่งผลแล้ว"

●เสธ●น้ำเงิน

#●บ้านเมืองจะแย่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ

https://twitter.com/consernews1

แฉ..ความลับ