ดุลยภาค ปรีชารัชช

31.08.63 บทความเก่าของผมในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ●เรื่องธุรกิจน้ำมันในกัมพูชารวมถึงแผนที่พื้นที่ทับซ้อนในทะเลอ่าวไทยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลรที่ขัดกันะหว่างไทยกับเขมรครับ

บทความเก่าของผมในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ●เรื่องธุรกิจน้ำมันในกัมพูชารวมถึงแผนที่พื้นที่ทับซ้อนในทะเลอ่าวไทยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลรที่ขัดกันะหว่างไทยกับเขมรครับ

ดุลยภาค ปรีชารัชช

27.08.63 ใครสนใจเรื่องเรือดำน้ำ●อ่านด่วนครับ ผมวิเคราะห์สาเหตุว่าทำไมกองทัพเรือไทยถึงต้องการมีเรือดำน้ำ●แต่ทำไมยังสั่งซื้อไม่ได้ซักที●ทำไมประชาชนบางส่วนถึงไม่เอาด้วยกับเรื่องเรือดำน้ำ●ผมพยามยามใช้ทฤษฏี●Securit

ใครสนใจเรื่องเรือดำน้ำ●อ่านด่วนครับ

ผมวิเคราะห์สาเหตุว่าทำไมกองทัพเรือไทยถึงต้องการมีเรือดำน้ำ●แต่ทำไมยังสั่งซื้อไม่ได้ซักที●ทำไมประชาชนบางส่วนถึงไม่เอาด้วยกับเรื่องเรือดำน้ำ●ผมพยามยามใช้ทฤษฏี●Security●Dilemma●เข้าวิเคราะห์ปรากฏการณ์ดังกล่าว

อ่านได้ที่●Voice●Online●ในคอลัมน์●"โลกไม่ได้แบน"ครับ

http://voicetv.co.th/read/dVBYUOJrF●

ดุลยภาค ปรีชารัชช

27.08.63 เข้มข้น●เจาะลึก อ่านบทสัมภาษณ์ผมเรื่องอินโด-แปซิฟิกใน●101●ครับ "เราต้องมองให้เห็นว่า●อาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วางอยู่ตรงไหนของหน่วยภูมิภาคนิยมที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้●ทั้งภูมิภาคนี้ยังเต็มไปด้วยม

เข้มข้น●เจาะลึก

อ่านบทสัมภาษณ์ผมเรื่องอินโด-แปซิฟิกใน●101●ครับ

"เราต้องมองให้เห็นว่า●อาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วางอยู่ตรงไหนของหน่วยภูมิภาคนิยมที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้●ทั้งภูมิภาคนี้ยังเต็มไปด้วยมหาอำนาจทางการเมืองโลกและในเอเชียที่เข้ามาโลดแล่น●จับจองพื้นที่●และชิงไหวชิงพริบกัน"

101●สนทนากับ●ผศ.ดร.ดุลยภาค●ปรีชารัชช●เกี่ยวกับ●5●ทศวรรษอาเซียน●รวมไปถึงภาพใหญ่อย่างไทย●อาเซียน●และอินโด-แปซิฟิก●ในเกมกระดานของสองมหาอำนาจสหรัฐฯ-จีน

https://www.the101.world/dulyapak-asean-indopacific-inter●/●

ดุลยภาค ปรีชารัชช

26.08.63 พิชัยยุทธ์กองทัพพม่า "สงครามสนามเพลาะหน้าค่ายพยุหะธนูพิฆาต" กองทัพพม่าช่วงคริสต์ศตวรรษที่●18-19●จัดเป็นกองทัพที่มีความโดดเด่นทั้งในแง่ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการรบ●โดยเฉพาะการจัดทัพตามหลักพิชัยสงครามโบรา

พิชัยยุทธ์กองทัพพม่า

"สงครามสนามเพลาะหน้าค่ายพยุหะธนูพิฆาต"

กองทัพพม่าช่วงคริสต์ศตวรรษที่●18-19●จัดเป็นกองทัพที่มีความโดดเด่นทั้งในแง่ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการรบ●โดยเฉพาะการจัดทัพตามหลักพิชัยสงครามโบราณซึ่งเน้นการแปลงกระบวนทัพแบบละเมียดพิสดารเป็นรูปทรงสัณฐานต่างๆ●เช่น●รูปก้ามแมงป่อง●ปีกพญาครุฑ●และ●คันธนู

สำหรับทัพคันธนู●หรือ●"ธะนุกะพยุหะ"●ถือเป็นค่ายกลที่ทรงอานุภาพในสมรภูมิรบซึ่งมีลักษณะการจัดขบวนโดยให้ทหารกองหน้าวางกำลังแบบเส้นตรงดุจสายธนู●และให้กองหลังวางกำลังเป็นรูปโค้งดุจคันศร●ทว่า●จุดเด่นที่น่าสะพรึงกลัวของทัพธนู●คือ●การขุดสนามเพลาะ●(Trench)●ไว้หน้าทัพแล้วให้ทหารถือปืนคาบศิลาส่วนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในหลุมสนามเพื่อเพิ่มสมรรถนะทั้งในการป้องกันและตีกัดกร่อนข้าศึก

นี่คือกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นว่ากองทัพพม่ามีความชำนาญในสงครามสนามเพลาะ●(Trench●Warfare)●ซึ่งเป็นการรณรงค์ที่ได้รับความนิยมระยะหลัง●คือ●ในเขตสมรภูมิยุโรปช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง●ที่เน้นการขุดโครงข่ายสนามเพลาะโดยให้ทหารมุดตัวเข้าไปในหลุมเพื่อหลบลูกกระสุนปืนของข้าศึกและใช้เป็นฐานสนับสนุนการยิงปืนยาวสกัดข้าศึก

ในบันทึกเอกสารจีน●ซึ่งกล่าวถึงความเข้มแข็งของกองทัพพม่าช่วงทำสงครามตั้งรับกับจักรวรรดิต้าชิง●เคยระบุว่า●"●ค่ายด้านบูรพาของทัพพม่าถูกเนรมิตอย่างโดดเด่นประชิดฝั่งแม่น้ำเอยาวดี●โดยวัดเส้นรอบวงได้●2●ลี้●นอกค่ายมีการขุดสนามเพลาะไว้●3●แห่ง●นี่คือการประดิษฐ์ที่ชาญฉลาดของชาวพม่าในการป้องกันข้าศึก"

จากกรณีดังกล่าว●การขุดสนามเพลาะและการตั้งค่ายแบบ●"พยุหะธนูพิฆาต"●จึงน่าจะเป็นหนึ่งในอีกหลายๆกลยุทธ์ที่ทหารพม่ามีความเจนจัดช่ำชอง●พร้อมสะท้อนให้เห็นว่ากองทัพพม่ามีความชำนาญทั้งในแง่สงครามเชิงรุก●(Offensive●Warfare)●และสงครามตั้งรับ●(Defensive●Warfare)

ทักษะการยุทธ์แบบนี้นี่เองที่เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ทั้งกองทัพจักรวรรดิต้าชิงและกองทัพอาณาจักรอยุธยาต้องย่นระย่อในการทำศึกกับพม่า

ที่มาภาพประกอบและเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม

Commitee●of●the●Military●Tournament●for●the●Year●B.E.●2465,●Explanatory●Notice●of●the●Display●of●Ancient●Warfare,●Representing●the●Attack●of●Burmese●Stronghold●during●their●Expedition●against●Tavoy●in●the●Year●B.E.●2230●(1781●A.D)●,●Bangkok,●1992

Myo●Myint,●War●and●Tactics●in●Traditional●Myanmar:A●Study●of●the●Two●Eighteenth●Century●Texts,●Yangon:Tun●Foundation●Bank●Literary●Committee,●2012

ดุลยภาค●ปรีชารัชช

ดุลยภาค ปรีชารัชช

21.08.63 วันนี้ช่วงบ่ายอย่าลืมมาชมกันนะครับ●เรื่อง●บูลลี่กับอำนาจนิยมในสังคมไทย●นำเสวนาโดยวิทยากรและเซเลปเมืองไทยหลายท่าน●เช่น●อาจารย์เคท●ครั้งพิบูลย์ สถานที่●ห้อง●201-211●วิทยาลัยนานาชาติปรีดี●พนมยงค์●มธ

วันนี้ช่วงบ่ายอย่าลืมมาชมกันนะครับ●เรื่อง●บูลลี่กับอำนาจนิยมในสังคมไทย●นำเสวนาโดยวิทยากรและเซเลปเมืองไทยหลายท่าน●เช่น●อาจารย์เคท●ครั้งพิบูลย์

สถานที่●ห้อง●201-211●วิทยาลัยนานาชาติปรีดี●พนมยงค์●มธ

มีโอกาสเข้าฟังได้อยู่●ชมฟรี●ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ

ดุลยภาค ปรีชารัชช

17.08.63 ใครสนใจแนววิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพม่าในมิติภูมิศาสตร์●การค้า●การเมือง●และความสัมพันธ์ระหว่างจีน-พม่า●ชมคลิปสัมมนาอาเซียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตัวนี้ได้ครับ ผมร่วมสนทนาด้วย●โดยเน้นเรื่องพม่า-

ใครสนใจแนววิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพม่าในมิติภูมิศาสตร์●การค้า●การเมือง●และความสัมพันธ์ระหว่างจีน-พม่า●ชมคลิปสัมมนาอาเซียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตัวนี้ได้ครับ

ผมร่วมสนทนาด้วย●โดยเน้นเรื่องพม่า-จีน●ครับ

https://web.facebook.com/259687800870345/videos/2706315286248532

ดุลยภาค ปรีชารัชช

16.08.63 ฟังครับ●บทสนทนาผมใน●101●PODCAST อ่านไทย●อาเซียนและอินโด-แปซิฟิก สัมภาษณ์โดยคุณกานต์ธีรา ผู้สนใจเรื่องอาณาบริเวณศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ●ไม่ควรพลาดครับ https://www.the101.world/101-one-on-one-

ฟังครับ●บทสนทนาผมใน●101●PODCAST

อ่านไทย●อาเซียนและอินโด-แปซิฟิก

สัมภาษณ์โดยคุณกานต์ธีรา

ผู้สนใจเรื่องอาณาบริเวณศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ●ไม่ควรพลาดครับ

https://www.the101.world/101-one-on-one-ep-168

ดุลยภาค ปรีชารัชช

07.08.63 บทสนทนาผมกับคุณสุทธิชัย●หยุ่น●ครับ วิเคราะห์พม่ากับการเลือกตั้งครั้งใหม่●รวมถึงนโยบายต่างประเทศไทย/พม่าและบทบาทมหาอำนาจในอินโด-แปซิฟิก เข้าข้น●เข้าใจง่าย●ลองฟังดูครับ https://www.youtube.com/watch?●v=

บทสนทนาผมกับคุณสุทธิชัย●หยุ่น●ครับ

วิเคราะห์พม่ากับการเลือกตั้งครั้งใหม่●รวมถึงนโยบายต่างประเทศไทย/พม่าและบทบาทมหาอำนาจในอินโด-แปซิฟิก

เข้าข้น●เข้าใจง่าย●ลองฟังดูครับ

https://www.youtube.com/watch?●v=phKoDuT0LJg

ดุลยภาค ปรีชารัชช

07.08.63 เชิญชวนฟังสัมมนาฟรีครับ●กิจกรรมดีๆจากศูนย์อาเซียนศึกษา●มช ว่าด้วยเรื่องพม่าระยะเปลี่ยนผ่านในมิติเศรษฐกิจ●การเมือง●และ●ความสัมพันธ์พม่า-จีน-สหรัฐ●ผมจะวิเคราะห์แนวภูมิรัฐศาสตร์ผสมการเมืองเปรียบเทียบและก

เชิญชวนฟังสัมมนาฟรีครับ●กิจกรรมดีๆจากศูนย์อาเซียนศึกษา●มช

ว่าด้วยเรื่องพม่าระยะเปลี่ยนผ่านในมิติเศรษฐกิจ●การเมือง●และ●ความสัมพันธ์พม่า-จีน-สหรัฐ●ผมจะวิเคราะห์แนวภูมิรัฐศาสตร์ผสมการเมืองเปรียบเทียบและการเมืองระหว่างประเทศ●ติดตามกันได้นะครับ●วิทยากรอีกท่านและผู้ดำเนินรายการ●ก็เยี่ยมยอดเรื่องพม่าศึกษาเช่นกันครับ

ดุลยภาค ปรีชารัชช

06.08.63 บทความใหม่ใน●Voice●Online●ครับ ขบวนการนักศึกษาพม่ากับการต่อต้านระบอบเผด็จการเนวิน ข้อสรุปหลัก:พลังนักศึกษาพม่าหักโค่นเผด็จการไม่ได้แต่รุกให้เกิดการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยได้ เป็นการวิเคราะห์ผ่านมิติจุดห

บทความใหม่ใน●Voice●Online●ครับ

ขบวนการนักศึกษาพม่ากับการต่อต้านระบอบเผด็จการเนวิน

ข้อสรุปหลัก:พลังนักศึกษาพม่าหักโค่นเผด็จการไม่ได้แต่รุกให้เกิดการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยได้

เป็นการวิเคราะห์ผ่านมิติจุดหักเหประวัติศาสตร์และการพัฒนาการเมือง

ตามอ่านได้ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ

http://voicetv.co.th/read/Q6sOsOi6R●

ดุลยภาค ปรีชารัชช

29.07.63 ขอบคุณวิทยาลัยนานาชาติ●ปรีดี●พนมยงค์●และ●มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์●ที่พิจารณาให้ผมดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ●ขอบคุณ●ผศ.อัครพงษ์●ที่เล็งเห็นความสามารถทางวิชาการของผม●โดยเฉพาะด้านอาณาบริเวณศึกษา●(Area●S

ขอบคุณวิทยาลัยนานาชาติ●ปรีดี●พนมยงค์●และ●มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์●ที่พิจารณาให้ผมดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ●ขอบคุณ●ผศ.อัครพงษ์●ที่เล็งเห็นความสามารถทางวิชาการของผม●โดยเฉพาะด้านอาณาบริเวณศึกษา●(Area●Studies)●และ●นานาชาติศึกษา●(International●Studies)

วิทยาลัยนานาชาติ●ปรีดี●พนมยงค์●เต็มเปี่ยมไปด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและเครือข่ายวิชาการที่ครอบคลุมทั้งเรื่องไทยศึกษา●อาเซียนศึกษา●อินเดียศึกษาและจีนศึกษา●เป็นสถาบันวิชาการที่ช่วยดับความกระหายใคร่รู้ของผู้คนทุกเชื้อชาติที่สนใจใฝ่รู้เรื่องราวของทวีปเอเชียและการระหว่างประเทศ●รวมถึงกำลังเป็น●Platform●ที่ดึงดูดให้เกิดการปะทะสังสรรค์ทางความคิดระหว่างนักวิจัย●เทคโนแครต●นักการทูตและปัญญาชนสาธารณะระดับโลก

วิสัยทัศน์ของคณบดีคนใหม่●(ผศ.อัครพงษ์●ค่ำคูณ)●ถือว่าน่าสนใจมาก●คือ●การผลักดันให้●College●แห่งนี้เติบโตเทียบชั้นกับสถาบันที่ตั้งชื่อตามผู้นำที่โดดเด่นในรัฐนั้นๆหรือในระดับโลก●เช่น●Lee●Kuan●Yew●School●of●Public●Policy●ในสิงคโปร์●และถ้าเทียบให้ตรงกับเรื่อง●Area●Studies●&●International●Studies●ก็มีความเป็นไปได้อยู่ที่●College●แห่งนี้●จะสามารถเติบโตไปถึงระดับที่ใกล้เคียงกับสำนักวิชาที่โด่งดังอื่นๆในระดับโลกอย่าง●S.●Rajaratnam●School●of●International●Studies●ในสิงคโปร์●และ●Henrry●M.Jackson●School●of●International●Studies●ในสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ:S.Rajaratnam●คือชื่ออดีต●รมต.ต่างประเทศสิงคโปร์ที่มีส่วนผลักดันการถือกำเนิดขององค์กรอาเซียน●ส่วน●Henrry●Jackson●คือชื่ออดีตวุฒิสภาชิกสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงด้านการทูตและการระหว่างประเทศ●โดยในเมืองไทยนั้นนามของอดีตนายก●"ปรีดี●พนมยงค์"●กำลังถูกทำให้ทรงพลังขึ้นในโลกวิชาการด้านเอเชียและวิเทศคดีศึกษา

ใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของวิทยาลัย●โปรดดู●http://www.pbic.tu.ac.th

ดุลยภาค ปรีชารัชช

12.07.63 วิเคราะห์ขอบเขต●●โซเมีย●●จุดเปลี่ยนความรู้ด้านภูมิศาสตร์เอเชีย โซเมีย●(Zomia)●หรือ●เขตเขาสูงในทวีปเอเชีย●มีพื้นที่ครอบคลุมดินแดนใดบ้างนับเป็นคำถามที่น่าสนใจพร้อมส่งผลสะเทือนต่อการวิเคราะห์ด้านอาณาบริเ

วิเคราะห์ขอบเขต●●โซเมีย●●จุดเปลี่ยนความรู้ด้านภูมิศาสตร์เอเชีย

โซเมีย●(Zomia)●หรือ●เขตเขาสูงในทวีปเอเชีย●มีพื้นที่ครอบคลุมดินแดนใดบ้างนับเป็นคำถามที่น่าสนใจพร้อมส่งผลสะเทือนต่อการวิเคราะห์ด้านอาณาบริเวณศึกษา●(Area●Studies)●และ●เอเชียศึกษา●(Asian●Studies)

ในบทความของ●Willem●van●Schendel●นักวิชาการชาวดัตซ์●เมื่อปี●ค.ศ.●2002●โซเมียมีขอบเขตภูมิศาสตร์ตั้งแต่เอเชียอาคเนย์ตอนบนไปจนถึงทิเบตและบางพื้นที่ในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออก●ต่อมาในปี●ค.ศ.●2007●Schendel●ขยายพื้นที่โซเมียออกไปถึงปากีสถาน●อัฟกานิสถานและเขตตะวันตกของเอเชียกลาง●อันที่จริง●Schendel●ใช้เขตเทือกเขาฮินดูกูช-หิมาลัย●(Hindu●Kush-Himalayan●Region)●ที่พาดผ่านอัฟกานิสถาน●ปากีสถาน●บังคลาเทศ●เนปาล●ทิเบต●ภูฏาน●จีน●อินเดีย●พม่า●เป็นจุดเน้นหลักในการกำหนดเขตโซเมีย

หลักคิดของ●Schendel●ส่งผลกระทบต่อการแบ่งอนุภูมิภาคในทวีปเอเชีย●โดยเฉพาะ●1.เอเชียกลาง●2.เอเชียตะวันออก●3.เอเชียใต้●และ●4.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้●ทั้งนี้เพราะเขตโซเมียที่กุมย่านภูเขาที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล●300●เมตรขึ้นไป●ได้ตั้งตระหง่านคร่อมทับอนุภูมิภาคทั้ง●4●แห่งพอดี●พูดอีกแง่●คือ●โซเมียของ●Schendel●ได้สลายทั้งพรมแดนรัฐชาติและพรมแดนอนุภูมิภาคเอเชียจนก่อเกิดเป็นหน่วยอาณาบริเวณใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวโดยวางจุดเน้นหลักไปที่เขตที่สูงเอเชียซึ่งโยงเอาเอเชียกลาง●เอเชียตะวันออก●เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาวิเคราะห์ร่วมกันได้

ต่อมาในปี●2009●Jame●C.Scott●ได้พิมพ์หนังสือเรื่อง●The●Art●of●Not●Being●Governed:An●Anarchist●History●of●Upland●Southeast●Asia●โดยได้อธิบายรูปแบบประชากรและอารยธรรมในเขตภูเขาโซเมียได้ลุ่มลึกเป็นระบบระเบียบขึ้นพร้อมระบุร่างกายภูมิศาสตร์ของโซเมียว่าเป็นขอบเขาที่พุ่งจากที่สูงในเวียดนามกลางแล้ววิ่งไปทางตะวันตกผ่านเอเชียอาคเนย์พื้นทวีปและตีเข้าจรดภาคอีสานอินเดียรวมถึงผ่าทะลุมณฑลจีนอีก●4●แห่ง●เช่น●ยูนนานและเสฉวน●ทั้งนี้●Scott●ได้เทียบขัณฑสีมาโซเมียว่ามีค่าเท่ากับ●'Southeast●Asian●Massif'●หรือ●มวลเขาสูงอุษาคเนย์

'Southeast●Asian●Massif'●เป็นคำที่ถูกเสนอเมื่อปี●ค.ศ.1997●โดย●Jean●Michaud●นักมานุษยวิทยาผู้เชี่ยวชาญเรื่องเอเชียอาคเนย์ตอนบน●Michaud●อธิบายว่า●ดินแดนแถบนี้เป็นถิ่นฐานมนุษย์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นทวีปเอเชีย●ซึ่งไม่เพียงแต่คลุมที่สูงในย่านเอเชียอาคเนย์ตอนบนเท่านั้น●แต่ยังกุมพื้นที่ทับซ้อนของ●10●ประเทศในเอเชีย●เช่น●จีนตะวันตกเฉียงใต้●อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ●บังคลาเทศตะวันออก●รวมถึงขอบเขาในพม่า●ไทย●เวียดนาม●ลาว●หรือแม้กระทั่งกัมพูชาและไต้หวัน

มาถึงตรงนี้●ผมเห็นว่าโซเมียเกิดการจากผนวกรวมเอาสองพื้นที่สำคัญเข้าด้วยกัน●ได้แก่●1.'Southeast●Asian●Massif'●(SAM)●หรือ●'มวลเขาสูงอุษาคเนย์'●ตามจุดเน้นของ●Scott●และ●2.●'Hindu●Kush-Himalayan●(HKH)●Region'●หรือ●ภูมิภาคเทือกเขาฮินดูกูช-หิมาลัย●ตามจุดเน้นของ●Schendel

หรือถ้าเขียนเป็นสมการง่ายๆ●ก็คือ●HKH●+●SAM=ZOMIA

การประกบบูรณาการเข้าหากันของ●HKH●กับ●SAM●ทำให้●ZOMIA●แบ่งออกเป็นอาณาบริเวณแยกย่อยได้อีก●3●แห่ง●คือ●1.●มวลเขาสูงอุษาคเนย์●(สีแดงตามแผนที่ที่แนบมา)●2.●มวลเขาสูงหิมาลัย●(สีเหลืองตามแผนที่ที่แนบมา)●และ●3.●มวลเขาสูงในเอเชียกลาง●(สีเทาตามแผนที่ที่แนบมา)

นี่คือการระบุตัวตนภูมิศาสตร์โซเมียซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโซเมียเป็นหน่วยภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ที่เป็นผลลัพธ์ของการปรับรูปสัณฐานทางภูมิศาสตร์●(Geographical●Adjustments)●ซึ่งเกิดจากการผสมผสานควบรวมแนววิเคราะห์ของ●Scott,●Schendel●และ●นักวิชาการอื่นๆ●จนก่อเกิดเป็นขัณฑสีมาหลักที่ทะลุทะลวงขอบรัฐชาติและขอบภูมิภาคเอเชีย●ซึ่งในที่สุดแล้ว●ได้ผลักดันให้●'Highland●Asia'●กลายเป็นหน่วยดินแดนที่ทรงพลังขึ้นต่อกระบวนการแสวงหาความรู้และการสร้างระเบียบวิธีวิทยาทางด้าน●Area●Studies●และ●Asian●Studies

หมายเหตุ:สำหรับผู้อ่านท่านใดที่อยากรู้ความหมายและลักษณะเพิ่มเติมของโซเมียเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในโพสต์นี้ได้ดีขึ้น●โปรดดูโพสต์ของผู้เขียนก่อนหน้าเรื่อง●'เทรนท์ใหม่ด้านเอเชียศึกษา-โซเมีย●(Zomia)●'

ดุลยภาค ปรีชารัชช

11.07.63 ดีใจมากครับ●อาจารย์ชาญวิทย์●เกษตรศิริ●นักวิชาการดัง●เยือนเพชรบูรณ์●แกะรอยนโยบายย้ายเมืองของจอมพล●ป.●พิบูลสงคราม ตรงศาลหลักเมืองที่อำเภอหล่มสัก●มีอนุสาวรีย์จอมพล●ป.●และ●ภาพเล่าที่แสดงเรื่องราวการเตรียม

ดีใจมากครับ●อาจารย์ชาญวิทย์●เกษตรศิริ●นักวิชาการดัง●เยือนเพชรบูรณ์●แกะรอยนโยบายย้ายเมืองของจอมพล●ป.●พิบูลสงคราม

ตรงศาลหลักเมืองที่อำเภอหล่มสัก●มีอนุสาวรีย์จอมพล●ป.●และ●ภาพเล่าที่แสดงเรื่องราวการเตรียมย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯมาเพชรบูรณ์

ผมพึ่งขึ้นไปเยือนนครเพชรบูรณ์มา●ตอนนี้●อาจารย์ชาญวิทย์●นักประวัติศาสตร์ไทย/อุษาคเนย์ชื่อดัง●ขึ้นมาแกะรอยด้วยตัวเอง●ผมจึงเชื่อมั่นว่านับจากนี้จะต้องมีการขยายชุดความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับเพชรบูรณ์และจอมพล●ป.ในระดับที่กว้างขวางขึ้นแน่นอนครับ

ดุลยภาค ปรีชารัชช

06.07.63 เชิญอ่านบทความใหม่ของผมใน●Voice●Online●ครับ COVID●19●กับ●พลังอำนาจนิยมในลาวและเมียนมา เผด็จการกับประชาธิปไตยแบบไหนจัดการปัญหาโควิด●19●ได้มากกว่ากัน●ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้●แต่ที่แน่ๆ●คือ●โควิดทำให้ร

เชิญอ่านบทความใหม่ของผมใน●Voice●Online●ครับ

COVID●19●กับ●พลังอำนาจนิยมในลาวและเมียนมา

เผด็จการกับประชาธิปไตยแบบไหนจัดการปัญหาโควิด●19●ได้มากกว่ากัน●ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้●แต่ที่แน่ๆ●คือ●โควิดทำให้รัฐบาลอำนาจนิยมหรือกึ่งอำนาจนิยมในบางรัฐสามารถสืบทอดอำนาจได้ยาวขึ้น●เคสที่น่าสนใจ●หนีไม่พ้น●สปป.ลาวและเมียนมาในช่วงโควิดระบาด●รายละเอียดจะเป็นอย่างไร●ติดตามได้ที่●Voice●Online

http://voicetv.co.th/read/-SyweZbaI

ดุลยภาค ปรีชารัชช

01.07.63 เทรนท์ใหม่ด้านเอเชียศึกษา-โซเมีย●(Zomia) โซเมีย●คือ●อาณาบริเวณใหม่ในการวิเคราะห์เอเชีย●สื่อถึง●เขตภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล●300●เมตรขึ้นไป●เป็นชายขอบที่ไกลจากศูนย์กลางอำนาจรัฐในพื้นราบ●ผู้คนมักเป็นชน

เทรนท์ใหม่ด้านเอเชียศึกษา-โซเมีย●(Zomia)

โซเมีย●คือ●อาณาบริเวณใหม่ในการวิเคราะห์เอเชีย●สื่อถึง●เขตภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล●300●เมตรขึ้นไป●เป็นชายขอบที่ไกลจากศูนย์กลางอำนาจรัฐในพื้นราบ●ผู้คนมักเป็นชนภูเขาที่อยู่กระจัดกระจายตามแนวตะเข็บพรมแดนรัฐชาติ●ซึ่งว่ากันว่ามีมากกว่า●100●ล้านคนรวมถึงเป็นกลุ่มคนที่มีประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะที่เน้นต่อต้านส่วนกลางหรือหลบหนีการแผ่อำนาจขึ้นมาของรัฐพื้นราบ

อาณาบริเวณนี้กินพื้นที่เอเชียอาคเนย์ตอนบน●เช่น●ลาว●ภาคเหนือไทย●จีนตะวันตกเฉียงใต้●รัฐฉาน●รัฐคะฉิ่น●รัฐชินของเมียนมา●ภาคอีสานอินเดียและพื้นที่อื่นที่ประชิดประกบกัน

โซเมีย●เป็นคำที่ปรากฏในบทความของ●Willem●van●Schendel●ในปี●2002●ซึ่งมีอาณาเขตคลุมตั้งแต่เอเชียอาคเนย์ตอนบนไปจนถึงทิเบตและบางพื้นที่ในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออก●ต่อมาในปี●2007●Schendel●ขยายพื้นที่โซเมียออกไปถึงปากีสถาน●อัฟกานิสถานและเขตตะวันตกของเอเชียกลาง●ในปี●2009●Jame●C.Scott●ได้พิมพ์หนังสือเรื่อง●The●Art●of●Not●Being●Governed:An●Anarchist●History●of●Upland●Southeast●Asia●โดยระบุร่างกายภูมิศาสตร์ชาติพันธุ์ของโซเมียที่แตกต่างจาก●Schendel●บางส่วน●ทั้งนี้●Scott●ได้ร่างขอบเส้นโซเมียให้อยู่ใน●"Southeast●Asian●Massif"●หรือ●"มวลเขาสูงอุษาคเนย์"

นี่ก็เป็นอีกกระแสร้อนในวงวิชาการที่ส่งผลต่อตัวตนทวีปเอเชียแบบใหม่●เพราะในความรับรู้ทั่วไป●เรามักแบ่งเอเชียออกเป็นอนุภูมิภาคต่างๆ●เช่น●เอเชียใต้●เอเชียตะวันออก●เอเชียกลาง●และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้●ซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่แยกส่วนออกจากกันได้และผู้คนก็สามารถศึกษาอนุภูมิภาคเหล่านี้เป็นการเฉพาะ●เช่น●เอเชียใต้ศึกษาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา●กระนั้นก็ตาม●พอเกิดแรงอภิปรายเรื่องโซเมียขึ้นมา●พบว่า●โซเมียกลับใช้แกนเขาสูงเป็นตัวโยงให้เอเชียใต้●เอเชียตะวันออกเฉียงใต้●เอเชียตะวันออกและเอเชียกลาง●เข้ามาประติดประต่อกัน●ผลกระทบที่ตามมา●คือ●เร่ิมมีการใช้คำว่า●"โซเมียศึกษา"●ในโลกวิชาการเพื่อดูพลวัตการเมือง●เศรษฐกิจ●สังคม●ชาติพันธุ์●ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในเขตมวลเขาสูงเอเชียเป็นการเฉพาะ●จึงนับเป็นแนวมองที่เฉียบคมเพราะแตะคลุมไปถึงชีวิตผู้คนในแนวเขาฮินดูกูช-หิมาลัย●หรือจะเอาไปเปรียบเทียบกับเขตมวลเขาอื่นๆ●เช่น●เทือกเขาแอลป์ในยุโรปและเทือกเขาคอเคซัสในเครือโซเวียตเก่าและยูเรเซียได้●เพียงแต่ว่าโซเมียก็กลับตัดเขตเขาสูงออกจากพื้นราบและวางจุดวิเคราะห์ไปที่พื้นทวีปเอเชีย●จนทำให้พื้นราบกับพื้นสมุทรถูกตัดขาดหรือถูกมองว่าเป็นคู่ปฏิปักษ์หรือขั้วตรงข้ามกับโซเมีย

อย่างไรก็ตาม●โซเมีย●ก็ได้กลายเป็นพื้นที่ใหม่ของโลกอาณาบริเวณศึกษาและการวิเคราะห์เอเชียไปเรียบร้อยแล้ว

ที่มาแผนที่●โปรดดู

https://www.reddit.com/●/zomia●the●postulated●nonstate●spa●

ดุลยภาค ปรีชารัชช

25.06.63 หนังสือใหม่ ผ่าพม่า:เปิดประวัติศาสตร์ปกปิด เขียนโดย●ตั้น●เมี่ยน-อู●ปัญญาชนชาวพม่า แปลโดย●สุภัตรา●ภูมิประภาศ เป็นหนังสือเรื่องพม่าใหม่ที่ครอบคลุมหลากหลายแง่มุมทั้งประวัติศาสตร์●การเมือง●เศรษฐกิจ●ชาติพั

หนังสือใหม่

ผ่าพม่า:เปิดประวัติศาสตร์ปกปิด

เขียนโดย●ตั้น●เมี่ยน-อู●ปัญญาชนชาวพม่า

แปลโดย●สุภัตรา●ภูมิประภาศ

เป็นหนังสือเรื่องพม่าใหม่ที่ครอบคลุมหลากหลายแง่มุมทั้งประวัติศาสตร์●การเมือง●เศรษฐกิจ●ชาติพันธุ์●วัฒนธรรม●สิ่งแวดล้อม●ฯลฯ●หนังสือนี้พูดถึงการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย●ปัญหาโรฮิงญา●รวมถึงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นับเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อแวดวงพม่าศึกษาในเมืองไทย●โดยเฉพาะเรื่องพม่าในระยะเปลี่ยนผ่าน●(Transitional●Burma/Myanmar)

ขอบคุณพี่แหม่ม●สุภัตรา●ผู้แปล●ที่ส่งหนังสือพร้อมลายเซ็นมาให้ผมครับ●พี่แหม่มอยากให้ผมอ่านและวิเคราะห์หนังสือเล่มนี้●จะลองอ่านอย่างจดจ่อเลยครับ

สนใจหาซื้อได้ตามท้องตลาด●ผลงานดีๆจากสำนักพิมพ์●River●Books

ดุลยภาค ปรีชารัชช

18.06.63 ผมขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้องจังหวัดแพร่ครับ จริงๆแล้ว●คนจังหวัดอื่นอย่างผม●ก็สะเทือนใจยิ่งนักที่เห็นอาคารประวัติศาสตร์อายุเกิน●100●ปี●ถูกทุบทำลายลง●ผมเห็นว่าทั้งผู้รับเหมา●คนขับรถแมคโครและหน่วยงานราชก

ผมขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้องจังหวัดแพร่ครับ

จริงๆแล้ว●คนจังหวัดอื่นอย่างผม●ก็สะเทือนใจยิ่งนักที่เห็นอาคารประวัติศาสตร์อายุเกิน●100●ปี●ถูกทุบทำลายลง●ผมเห็นว่าทั้งผู้รับเหมา●คนขับรถแมคโครและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง●มีปัญหาบกพร่องอย่างน้อย●2●ประการ

1.●คนกลุ่มนี้ขาดสัญชาตญาณในการปกป้องประวัติศาสตร์●สำนึกที่กระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาสั่งสอนเพื่อพิทักษ์ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ไม่สำแดงผลในระบบคิดของคนกลุ่มนี้●ทั้งๆที่ตัวอาคารมีความวิจิตรงดงามและผูกพันกับความทรงจำของคนแพร่●กอปรกับมีทางเลือกอื่นอีกมากมายในการบูรณะปฏิสังขรณ์ตัวอาคาร●แต่ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าคนที่ทุบทำลายล้างอาคารที่มีอายุเกิน●100●ปี●ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว●เขาไม่รู้สึกผงะบ้างหรือในยามที่ต้องกดปุ่มขับเครื่องยนต์ถอนรื้อมรดกประวัติศาสตร์ให้พังลงไปต่อหน้าต่อตา●คนที่มีสัญชาตญาณในการพิทักษ์ประวัติศาสตร์จริงๆ●จะไม่ล้างทั้งวัตถุและจิตวิญญาณทางประวัติศาสตร์แบบรวดเร็วรุนแรงขนาดนี้ครับ

2.●การตัดสินใจแบบอัตตาธิปไตยยังมีให้เห็นอยู่บ่อยๆในสังคมไทย●คนพวกนี้รุกเข้ามาทุบทำลายอาคารโดยไม่ผ่านการทำประชาคม●ไม่ปรึกษาหารือกับชาวบ้านหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ●สักแต่จะเคลียร์เรื่องต่างๆตามแต่อัตตาและอำนาจของฝ่ายตน●ดังนั้น●วัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือมีส่วนร่วมจึงมองไม่เห็นจากฝั่งผู้กระทำการ

ผมว่าอาคารบอมเบย์เบอร์มาเป็นสิ่งทรงคุณค่า●ไม่ใช่แต่ประวัติศาสตร์เมืองแพร่และลุ่มน้ำยม●แต่ยังหมายถึงประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ตอนบนหรือแม้กระทั่งรากความสัมพันธ์ทางการค้าวัฒนธรรมที่โยงใยไปถึงพม่า●อินเดียและยุโรป●ภาวะราพณาสูรแบบนี้●คือ●การลบตัดตอนประวัติศาสตร์แบบไม่ใยดี●แม้จะสร้างขึ้นใหม่ได้หรือให้คำมั่นว่าจะสร้างให้สวยที่สุดได้●แต่อายุอาคารที่เกิน●100●ปี●มันถูกลบหายไปหมดแล้ว

แล้วเราจะนำอาคารเก่าในเมืองแพร่ไปสร้าง●value●ให้คนไทยและชาวโลกได้อย่างไร●เช่น●ในอนาคต●ถ้าเอาเมืองแพร่มารวมกับเมืองน่านเพื่อผลักให้เป็นเมืองมรดกโลก●ต้นทุนของอาคารบอมเบย์เบอร์มาที่สัมพันธ์กับ●Asian●History●และ●Global●History●จะไปเพิ่มคะแนนในการเป็นมรดกโลกให้คนไทยได้อย่างไร●เพราะตัวอาคารเดิมมันถูกทุบทำลายโดยคนไทยกลุ่มหนึ่งไปหมดแล้ว●หรือจะมีให้เห็น●ก็แค่เพียงอาคารใหม่ที่สร้างขึ้นบนท้องเรื่องที่ว่าหน่วยราชการและผู้รับเหมาไม่ใช้วิธีซ่อมแซมอนุรักษ์ตามมาตรฐานสากลแต่กลับใช้วิธีทุบทำลายอาคารเก่าไปโดยไม่ผ่านทำประชาคมกับคนแพร่●เราจะปกปิดประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนครับ

ครับ●คนไทยต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาป้องกันสมบัติของท้องถิ่นและแผ่นดิน●ต้องปลุกสัญชาตญาณการปกป้องประวัติศาสตร์ออกมาให้กว้างขวางและต้องส่งเสริมวัฒนธรรมพลเมืองให้เข้มแข็ง●ใครที่ตัดสินใจทำอะไรที่เป็นเรื่องสาธารณะจักต้องพิถีพิถันและฟังความเห็นของผู้อื่นด้วย●และที่สำคัญ●ต้องรักวัตถุที่จะเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมให้มากๆ●เพราะวัตถุบางชิ้นมันมีมรดกของบรรพชนโบราณและจิตวิญญาณประวัติศาสตร์สิงสถิตอยู่ครับ

https://www.matichon.co.th/region/news●2229772

ดุลยภาค ปรีชารัชช

17.06.63 พบหลักฐานใหม่ แผนสร้างรัฐไทยใต้กรอบสามเหลี่ยมแม่น้ำป่าสัก ช่วงนี้ผมตรวจภูมิประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเน้นไปที่แอ่งแม่น้ำป่าสักและแนวเทือกเขาสูงชันที่ขนาบเมืองเพชรบูรณ์ทั้งสองฟาก●ผมนั่งรถไปตามจุดสำคัญต่

พบหลักฐานใหม่

แผนสร้างรัฐไทยใต้กรอบสามเหลี่ยมแม่น้ำป่าสัก

ช่วงนี้ผมตรวจภูมิประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเน้นไปที่แอ่งแม่น้ำป่าสักและแนวเทือกเขาสูงชันที่ขนาบเมืองเพชรบูรณ์ทั้งสองฟาก●ผมนั่งรถไปตามจุดสำคัญต่างๆ●พร้อมค้นหลักฐานประวัติศาสตร์เพิ่มเติม●กิจกรรมวิชาการแบบนี้มีขึ้นเพื่อใช้วิเคราะห์หลักคิดเชิงภูมิยุทธศาสตร์●(Geo-Strategy)●ของจอมพล●ป.พิบูลสงคราม●ซึ่งท่านเคยมีแผนย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯมาเพชรบูรณ์พร้อมสถาปนาแนวระเบียงยุทธศาสตร์●(Strategic●Corridor)●ที่เชื่อมร้อยสระบุรี●ลพบุรี●เพชรบูรณ์●ชัยภูมิ●นครสวรรค์●พิจิตรและพิษณุโลก●เข้าด้วยกัน●โดยมีลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนบนเป็นแกนยุทธศาสตร์●(Strategic●Core)●ของรัฐไทยในยามที่ต้องป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

การย้ายเมืองหลวงมาเพชรบูรณ์เป็นโครงการเร่งด่วนช่วงปลายสมัยจอมพล●ป.●ยุคแรก●(พ.ศ.2481-2487)●โดย●จอมพล●ป.ได้เขียนสั่งการให้พลเอกอุดมสรยุทธเป็นหัวหน้าคุมการสร้างทางแยกจากลพบุรีเข้าวิเชียรบุรีเพื่อไปจรดกับถนนสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์●ซึ่งเรียกเส้นทางยุทธศาสตร์สายนี้ว่า●"ถนนไชยวิบูรณ์"●นอกจากนั้น●ยังเกิดแผนพัฒนาทางรถไฟไปเพชรบูรณ์เพื่อหวังผลเชิงยุทธศาสตร์●ต่อมาไม่นาน●จอมพล●ป.●ออกคำสั่งให้กรมแผนที่ทหารเดินสำรวจภูมิประเทศโดยเน้นพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และเขตติดต่อกับลพบุรีและชัยภูมิ

ในแผนที่สำรวจนั้น●มีการวาดกรอบสามเหลี่ยมยุทธศาสตร์เป็นเส้นสีเขียวโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องเขา●หมู่บ้าน●เมือง●บ่อน้ำ●และ●แนวแม่น้ำป่าสัก●รูปสัณฐานของสามเหลี่ยมมีลักษณะคร่อมทับลุ่มน้ำป่าสักตอนบนและคลุมพื้นที่สำคัญของลพบุรี●เพชรบูรณ์●ตลอดจนบางส่วนของชัยภูมิในปัจจุบัน●เช่น●อำเภอเทพสถิตและอำเภอบำเหน็จณรงค์●ทางตะวันตกเฉียงใต้ของชัยภูมิซึ่งมีช่องเขาสำคัญที่กุมเส้นทางคาราวานค้าควายจากอีสานสู่ลุ่มน้ำป่าสัก●นั่นคือ●ช่องสำราญที่ตั้งอยู่บนแนวเขาพังเหย

ผมมองว่ากรอบสามเหลี่ยมแม่น้ำป่าสักที่ถูกสำรวจขีดเขียนขึ้นโดยกรมแผนที่ทหาร●คือ●แกนยุทธศาสตร์หลักของรัฐไทยที่สอดรับกับแนวคิดของจอมพล●ป.●ในการสร้างระเบียงโครงข่ายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการส่งกำลังบำรุงและการควบคุมอำนวยการยุทธ์ช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา●ทั้งนี้เพราะ●เมือง●หมู่บ้าน●พื้นที่เพาะปลูกและขุนเขาที่อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้●เมื่อถูกเชื่อมร้อยด้วยระบบคมนาคมขนส่ง●เช่น●ถนน●ทางรถไฟและสนามบิน●ก็จะทำให้ทัพพายัพ●ทัพอีสานและทัพลพบุรี●สามารถรวมกำลังและกระจายกำลังได้สะดวกผ่านการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ไปตามเส้นสายโลจิสติกส์ที่เลาะเลื้อยอยู่บนข่ายสามเหลี่ยมแม่น้ำป่าสัก

นี่คือมรดกภูมิยุทธศาสตร์ที่ทรงคุณค่าต่อการวิเคราะห์รัฐไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง●ข้อสรุปหลักๆ●คือ●จุดหัวใจรัฐไทยถูกสร้างขึ้นผ่านกรอบสามเหลี่ยมยุทธศาสตร์โดยมีเขตแม่น้ำป่าสักตอนบนเป็นแกนกลางหลัก

หลักฐานสนับสนุน●คือ●แผนผังในคำสั่งสำรวจภูมิประเทศเพชรบูรณ์และเขตติดต่อลพบุรีกับชัยภูมิซึ่งจอมพล●ป.●มอบหมายให้กรมแผนที่ทหารทำการสำรวจ

แผนผังนี้ถ้าจะนำไปต่อยอดขับเคลื่อนรัฐไทยในอนาคต●ก็คงต้องอธิบายว่า●ยามใดที่ประเทศไทยเจอภัยคุกคามทางทหารจากรัฐมหาอำนาจหรือรัฐเพื่อนบ้าน●จนถูกบีบให้ต้องถอนหนีศัตรูไปสู่พื้นที่แนวหลังตอนใน●รัฐไทยคงต้องเพ่งเล็งไปที่กรอบสามเหลี่ยมแม่น้ำป่าสักเพื่อสร้างปราการเหล็กรับมือข้าศึก●การคิดแบบนี้●ไม่ได้บ่งชี้ว่าเมืองไทยจำเป็นต้องย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯมาที่เพชรบูรณ์หรือลพบุรี●แต่หมายความว่า●กรุงเทพฯ●ยังเป็นเมืองหลวงหลักต่อไปได้●แต่อาจเพิ่มแกนยุทธศาสตร์บนพื้นที่แนวหลังให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงรัฐตามกรอบคิดเชิงกลยุทธ์สมัยจอมพล●ป

กรุงเทพฯ●เป็นศูนย์อำนาจการเมืองและฐานเศรษฐกิจที่กุมทั้งภาคเหนือ●ภาคกลาง●ภาคอีสาน●ภาคตะวันออก●ภาคตะวันตกและภาคใต้ได้ลงตัวที่สุด●แต่รัฐบาลไทยก็สามารถขยายเมืองตามภูมิภาคให้มีพลังขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นได้●เช่น●เชียงใหม่●พิษณุโลก●ขอนแก่น●นครราชสีมาและนครศรีธรรมราช●หากแต่การเชื่อมร้อยระหว่างเมืองหลวงกับเมืองเอกในภูมิภาคก็ควรทำแกนระเบียงยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกันให้เป็นระบบ●และก็ไม่ควรมองข้ามเขตสามเหลี่ยมแม่น้ำป่าสัก●ที่เป็นจุดศูนย์ดุลอำนาจรัฐไทยซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่อพลังของเมืองต่างๆบนเขตแนวหลังพื้นทวีปมีลักษณะควบแน่นโยงใยกันมากขึ้น

ยามสงบ●เพชรบูรณ์และรอยต่อลพบุรี/ชัยภูมิ●สามารถรับพลังทั้งในแง่การค้าและการกระจายประชากรจากเมืองหลักในภาคเหนือ●ภาคกลางและภาคอีสานได้●ส่วนในยามคับขัน●แกนสามเหลี่ยมแม่น้ำป่าสักจะเป็นระเบียงโยกกำลังระหว่างกองทัพภาคที่หนึ่ง●กองทัพภาคที่สองและกองทัพภาคที่สาม●ได้สะดวกโยธิน

Option●แบบนี้●ล้วนมีหลักฐานประวัติศาสตร์การยุทธ์สมัยจอมพล●ป.●รองรับไว้อยู่แล้ว

ดุลยภาค ปรีชารัชช

16.06.63 บุกถ้ำเก็บสมบัติชาติสมัยจอมพล●ป.●พิบูลสงคราม ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง●จอมพล●ป.●ริเริ่มแนวคิดย้ายเมืองหลวงมาที่เพชรบูรณ์●จนมีการสร้างทำเนียบรัฐบาลและเคลื่อนย้ายหน่วยงานราชการเข้ามาที่เพชรบูรณ์เรื่อยๆ●เ

บุกถ้ำเก็บสมบัติชาติสมัยจอมพล●ป.●พิบูลสงคราม

ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง●จอมพล●ป.●ริเริ่มแนวคิดย้ายเมืองหลวงมาที่เพชรบูรณ์●จนมีการสร้างทำเนียบรัฐบาลและเคลื่อนย้ายหน่วยงานราชการเข้ามาที่เพชรบูรณ์เรื่อยๆ●เช่น●กระทรวงกลาโหม●กระทรวงมหาดไทย●กระทรวงศึกษาธิการ●กระทรวงเกษตรและสหกรณ์●และ●กระทรวงการคลัง

ใกล้ๆกระทรวงการคลัง●มีถ้ำแห่งหนึ่งชื่อว่า●"ถ้ำฤาษี"●โดยจอมพล●ป.●สั่งให้เคลื่อนย้ายสมบัติชาติมาเก็บไว้ที่ถ้ำแห่งนี้●จนต่อมาถ้ำนี้มีชื่อเรียกว่า●"ถ้ำฤาษีสมบัติ"

ใต้ภัยสงคราม●รัฐบาลจอมพล●ป.●โยกสิ่งล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ●พระแก้วมรกต●พระพุทธรูปและวัตถุศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ●ตลอดจนทองคำแท่งจำนวนมาก●มาเก็บซ่อนไว้ในถ้ำฤาษี●พร้อมตั้งป้อมทหารเอาไว้ป้องกันตัวถ้ำจากการรุกรานของข้าศึก●ต่อมาเมื่อโครงการย้ายเมืองหลวงมาเพชรบูรณ์แพ้โหวตฝ่ายค้านในสภา●จอมพล●ป.●จึงย้ายองค์พระแก้วมรกตและสมบัติทั้งหมดที่เก็บซ่อนในถ้ำฤาษีกลับกรุงเทพฯ●ว่ากันว่าการย้ายของกลับใช้เวลาร่วมราว●1●ปีเศษ●เพราะมีทรัพย์แผ่นดินจำนวนมากที่ถูกขนมาซ่อนไว้ที่นี่

ผมเข้ามาที่ถ้ำแห่งนี้และได้พบปะกับพระอาจารย์สกล●พระอีสานชาวสกลนครที่เข้ามาดูแลฟื้นฟูและปฏิบัติธรรมภายในถ้ำ●พระอาจารย์นำผมไปดูองค์พระแก้วมรกตจำลองซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ●4-5●ปีที่ผ่านมาและรูปถ่ายจอมพล●ป.●ที่มีญาติโยมนำมาถวายเพื่อระลึกถึงผลงานท่านที่เตรียมสร้างชาติใหม่ผ่านแผนย้ายเมืองหลวงมาเพชรบูรณ์●สิ่งที่น่าสนใจ●คือ●ผมพบปากอุโมงค์ที่จอมพล●ป.●สั่งให้ทหารเข้ามาขุดเพื่อใช้เป็นทางลับยุทธศาสตร์●มีระยะทางราว●4●กิโลเมตร●(จากตัวถ้ำวกลงไปถึงพื้นราบด้านล่าง)●แต่ปัจจุบัน●ดินถล่มลงมาทับทางจึงทำให้ผมเข้าไปเดินสำรวจไม่ได้●นอกจากนั้น●ในตัวถ้ำยังมีรูปปั้นฤาษีและพระพุทธรูปปางต่างๆ●ส่วนหลังคาถ้ำถูกปิดทึบเพราะบนตัวถ้ำเป็นที่ตั้งของป้อมทหาร●ตัวป้อมซึ่งตั้งทับเพดานถ้ำ●เมื่อมองจากข้างนอก●พบว่ามีรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายๆกับตึกชาโต้●หรือ●กองบัญชาการเขาน้ำโจน●ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่●ลพบุรี●ซึ่งมีลักษณะเหมือนป้อมปราสาทในยุโรปยุคกลางอันเป็นแบบแผนการสร้างตึกกลาโหมที่นิยมกันมากในสมัยจอมพล●ป

ถ้ำสมบัติแห่งนี้●สะท้อนกลยุทธ์การปรับตัวของผู้นำทหารไทยที่ถูกภัยคุกคามจากสงครามโลกครั้งที่สองซัดถล่มเข้าใส่จนต้องมองหาที่เก็บสมบัติชาติเพื่อใช้เป็นที่รักษาขวัญเมืองและใช้เป็นทุนรอนเพื่อสืบสิ่งล้ำค่าส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลัง●โดยการปกป้องหัวใจชาติในที่ที่ปลอดภัย●จำเป็นต้องหาชัยภูมิที่●"ลับ●ลวง●พราง"●ดังนั้น●การคัดเลือกถ้ำในเขตป่าเขาเพชรบูรณ์จึงกระทำกันหลายรอบ●จนในที่สุด●จอมพล●ป.ก็ได้เลือกถ้ำฤาษีเป็นที่เก็บสมบัติชาติ●ทั้งนี้นอกจากตัวถ้ำจะมีชัยภูมิที่ปลอดสายตาผู้คนและมีการสร้างป้อมทหารกำกับลงไปเพื่อตรวจตราป้องกันข้าศึกอย่างเป็นระบบแล้ว●ยังเชื่อกันว่าถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของฤาษีและรุกขเทวดาที่สามารถปกปักรักษาให้สมบัติชาติไทยปลอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆได้

จึงนับว่าถ้ำแห่งนี้เป็นสนามวิจัยที่มีนัยสำคัญยิ่งทั้งในแง่ภูมิศาสตร์การเมือง●ภูมิศาสตร์ทหาร●ประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์●ชีวประวัติจอมพล●ป.●ตลอดจน●การเก็บรักษาสิ่งมงคลของแผ่นดินที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับพลังชาตินิยมไทยใต้แรงกดดันทางยุทธศาสตร์ของสงครามมหาเอเชียบูรพา

ดุลยภาค ปรีชารัชช

15.06.63 ย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์ ช่วงนี้ผมขึ้นมาที่เพชรบูรณ์เพื่อตรวจภูมิประเทศและค้นหาประวัติศาสตร์ยุคจอมพล●ป.●พิบูลสงคราม ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง●รัฐบาลจอมพล●ป.●มีแนวคิดย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯมาที่เพชรบูร

ย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์

ช่วงนี้ผมขึ้นมาที่เพชรบูรณ์เพื่อตรวจภูมิประเทศและค้นหาประวัติศาสตร์ยุคจอมพล●ป.●พิบูลสงคราม

ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง●รัฐบาลจอมพล●ป.●มีแนวคิดย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯมาที่เพชรบูรณ์●ปัจจัยหลักคือยุทธศาสตร์การป้องกันในทางลึก●(defense●in●depth)●เพราะเพชรบูรณ์ตั้งห่างจากชายฝั่งทะเลและโอบล้อมด้วยขุนเขาแนวป่า●จึงเหมาะสมกว่ากรุงเทพฯ●ในการถอยหลบข้าศึกจากการรุกรานทางทะเลพร้อมใช้ภูมิประเทศแบบป่าเขาเพื่อทำสงครามสู้ศึกระยะยาว●อนึ่ง●ที่ตั้งเพชรบูรณ์ตรงย่านใจกลางแผ่นดินแนวหลัง●(hinterland)●และเชื่อมต่อกับภาคกลาง●ภาคเหนือ●และ●ภาคอีสาน●ได้สะดวก●ก็นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายเมืองหลวงมาเพชรบูรณ์

อันที่จริง●กระบวนการย้ายเมืองหลวงได้เกิดขึ้นแล้ว●มีการขนย้ายสมบัติราชการและก่อสร้างที่ทำการรัฐบาลในพื้นที่เมืองเพชรบูรณ์อย่างเป็นระบบ●จอมพล●ป.●ได้วาดผังเมืองให้ย่านที่อยู่อาศัย●เขตทหาร●และเขตเกษตรกรรม-ชลประทาน●มีการกระจายตัวในแนวดิ่งจากเขตอำเภอหล่มเก่า/หล่มสักทางตอนเหนือไปจนถึงแถบบึงสามพัน/วิเชียรบุรีทางตอนใต้●เพื่อไม่ให้เกิดภาวะกระจุกตัวเหมือนกรุงเทพฯ

เพชรบูรณ์มีเสาหลักเมืองถึงสองแห่ง●หลักแรกอยู่ในเขตเมืองเก่าเพชรบูรณ์●แต่หลักที่สองเขยิบมาที่หล่มสัก●เป็นหลักที่จอมพล●ป.●ให้กระทำพิธีฝังเสาเมื่อปี●พ.ศ.●2487●เพื่อเป็นหมุดหมายแกนกลางของเมืองใหม่●ผมขึ้นมาดูเสาหลักเมืองนี้●ซึ่งเรียกกันว่า●"ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์"●รอบๆพบอนุสาวรีย์จอมพล●ป.●และ●ภาพปูนปั้นที่บอกเล่าเรื่องราวการย้ายเมืองหลวงมาที่นครเพชรบูรณ์

แม้จอมพล●ป.จะแพ้โหวตฝ่ายค้านจนทำให้โครงการย้ายเมืองหลวงมาที่เพชรบูรณ์ต้องล้มเลิกไปและส่งผลให้ท่านต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี●หากแต่ความทรงจำของคนเพชรบูรณ์เกี่ยวกับมรดกประวัติศาตร์สมัยจอมพล●ป.●ยังคงได้รับการสืบสานส่งผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนั้น●ผังเมืองและสภาพภูมิศาสตร์เพชรบูรณ์ยังสะท้อนหลักคิดทางยุทธศาสตร์ของผู้นำทหารที่มีลักษณะสากล●นั่นคือ●การสถาปนาเมืองหลวงใหม่ที่เป็นทั้งป้อมยุทธศาสตร์●ศูนย์ราชการและแหล่งพัฒนาป่าไม้/พืชผลเกษตรในเวลาเดียวกัน●ตัวแบบที่ใกล้เคียงกันที่สุด●คือ●การย้ายเมืองหลวงจากย่างกุ้งมาที่เนปิดอว์ของรัฐบาลทหารพม่า●ซึ่งทำเลกรุงเนปิดอว์ก็มีลักษณะคล้ายๆกับเพชรบูรณ์หลายแง่มุม●เช่น●ภูมิประเทศแบบที่ราบซึ่งมีเทือกเขาขนาบปิดทั้งสองด้านและมีแม่น้ำไหลผ่านกลางแอ่ง●แต่แม่น้ำมีลักษณะคับแคบจึงทำให้เมืองปลอดจากการบุกโจมตีของเรือรบ●ขณะที่ขุนเขาอันซับซ้อนที่ประกอบด้วยถ้ำจำนวนมากก็เหมาะต่อการหลบซ่อนข้าศึกเพื่อสู้รบระยะยาวหรือเตรียมเก็บสมบัติที่ล้ำค่าของชาติบ้านเมือง●ในการนี้●เนปิดอว์ในเขตลำน้ำสะโตงตอนบนและเพชรบูรณ์ในเขตลุ่มน้ำป่าสักตอนบนจึงมีลักษณะคล้ายๆกันโดยเฉพาะในแง่ภูมิประเทศที่ใช้รองรับเมืองหลวงยุทธศาสตร์●(Strategic●Capital)

สำหรับร่องรอยยุทธศาสตร์ของเพชรบูรณ์จะมีอะไรที่น่าเดินทางไปเยี่ยมชมบ้าง●โปรดติดตามตอนต่อไป●วันพรุ่งนี้●ผมจะพาไปดูถ้ำเก็บสมบัติชาติที่จอมพล●ป.●สั่งให้ขนย้ายสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินมาเก็บรักษาไว้ให้พ้นสายตาศัตรูต่างชาติซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีพระแก้วมรกต●ของดีคู่บ้านคู่เมืองของสยามและอุษาคเนย์

ดุลยภาค ปรีชารัชช

08.06.63 ขอบคุณมติชนครับ เมื่อปีที่แล้ว●ผมเสนอทฤษฏีใหม่ในวารสารศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางภูมิศาสตร์ของรัฐพม่าที่นำมาสู่การล่มสลายของอยุธยา ข้อโต้เถียงหลัก●คือ●แผ่นดินพม่าหลักประกอบด้วยสองเขตภูมิศาสต

ขอบคุณมติชนครับ

เมื่อปีที่แล้ว●ผมเสนอทฤษฏีใหม่ในวารสารศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางภูมิศาสตร์ของรัฐพม่าที่นำมาสู่การล่มสลายของอยุธยา

ข้อโต้เถียงหลัก●คือ●แผ่นดินพม่าหลักประกอบด้วยสองเขตภูมิศาสตร์●ได้แก่●"Dry●Zone"●หรือ●"เขตร้อนแห้ง"●(เช่นที่พุกาม●อังวะ●ชเวโบ)●กับ●"Delta"●หรือ●"เขตปากน้ำ"●(เช่นที่พะสิม●หงสาวดี)

จากพัฒนาการประวัติศาสตร์●พบว่าเมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์พม่าทรงสามารถขยายพระราชอำนาจครอบคลุมดินแดนทั้งสองส่วนนี้ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด●เมื่อนั้นรัฐพม่าจะมีเอกภาพและสามารถอาศัยพลังจากทั้งสองเขตนี้โบกสะบัดอำนาจจนรุกรบออกไปเปิดศึกนอกบ้านได้เต็มกำลัง

หากคราใดที่กษัตริย์พม่าทรงยึดกุมทั้งเขตร้อนแห้งตอนบนและเขตสามเหลี่ยมปากน้ำอิระวดี●ได้●เมื่อนั้น●ผลลัพธ์ที่ตามมา●มักหนีไม่พ้นการเทพลังภูมิศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ให้ไหลทะลักพัดกระหน่ำเข้าไปตีหน่วยภูมิศาสตร์ข้างเคียง●ซึ่งส่วนหนึ่ง●คือ●บรรดาหัวเมืองน้อยใหญ่ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีและลุ่มน้ำเจ้าพระยาอันเป็นขัณฑสีมาหลักของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา

อันที่จริง●แผ่นดินพม่ามีพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จนส่งผลต่อฐานกำลังอำนาจแห่งรัฐ

ในพระราชพงศาวรดารพม่า●พระนิพนธ์กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์●เคยกล่าวถึงเรื่องกสิกรรมและธรรมเนียมชลประทานในพม่าเอาไว้ว่า

"การทำนาในพม่านั้น●เรียกได้ว่าอู่ข้าวแท้ๆ●โดยไม่โอ่อวดมากไปเลย●พื้นดินก็สมบูรณ์●ไม่ต้องการใช้ปุ๋ยอย่างไร●นอกจากมูลเถ้าฟาง●นับหลายอายุคนมาแล้ว●การทดน้ำมาใช้ในที่ดอนและในที่เขาเป็นวิธีอย่างดี●ในพม่าตอนบนลำคลองและทำนบเขื่อนทดน้ำรักษากันอย่างเอาธุระกวดขันแข็งแรงนัก●ถ้าเขื่อนทำนบทำลายหรือลำทางน้ำตื้นตันขาดเงินภาษี●ตัวหวุ่น●(คือเจ้าเมือง)●อาจจะถูกรับพระราชอาญาถึงประหารชีวิตก็ได้’

นั่นคือภาพปัจจัยพื้นฐานที่ว่ารัฐพม่ามีความแข็งแกร่งทางภูมิศาสตร์จนมีผลต่อการสะสมกำลังเพื่อดีดตัวออกมารบนอกบ้านและนำมาสู่กระบวนการล่มสลายของรัฐอยุธยา

https://www.matichon.co.th/p●/prachachuen-scoop/news●1456329

ดุลยภาค ปรีชารัชช

09.05.63 โลกอำนาจของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ "พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์"●หรือที่ในเอกสารไทยเรียกว่า●"สมเด็จพระศรีสวัสดิ์"●คือ●กษัตริย์เขมรที่โดดเด่นพระองค์หนึ่ง●ทั้งนี้เพราะราชอาณาจักรกัมพูชาได้รับจังหวัดพระว

โลกอำนาจของพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์

"พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์"●หรือที่ในเอกสารไทยเรียกว่า●"สมเด็จพระศรีสวัสดิ์"●คือ●กษัตริย์เขมรที่โดดเด่นพระองค์หนึ่ง●ทั้งนี้เพราะราชอาณาจักรกัมพูชาได้รับจังหวัดพระวิหาร●พระตะบองและเสียมราฐคืนจากสยามในรัชกาลพระองค์โดยอาศัยแรงกดดันจากฝรั่งเศส

นอกจากนั้น●พระสีสุวัตถิ์ยังทรงกำลังตามขนบกษัตริย์อุษาคเนย์โบราณโดยนำกระบวนทัศน์จักรวาลวิทยาเข้ามาเสริมพระราชอำนาจ

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อปี●ค.ศ.●1906●พระองค์ถูกจารึกไว้ว่าเป็นภาพตัวแทนของเขาพระสุเมรุ●ศูนย์กลางจักรวาลตามคติพุทธศาสนา●พระเนตรขวาคือสุริยัน●พระเนตรซ้ายคือจันทรา●พระกรทั้งสองและพระชงฆ์ทั้งสอง●(รวมเป็นสี่)●คือ●ทวีปทั้งสี่ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ●ซึ่งได้แก่●อุตตรกุรุทวีป●อมรโคยานทวีป●บุพวิเทหทวีป●และ●ชมพูทวีป●ขณะที่มงกุฏคือยอดปราสาทไพชยนต์●ที่ประทับพระอินทร์บนเขาพระสุเมรุ●ส่วนฉัตรหกชั้นคือสวรรค์ทั้งหก●และฉลองพระบาทคือโลกมนุษย์

ดังนั้น●องคาพยพที่เป็นส่วนหนึ่งกับพระวรกายกษัตริย์สีสุวัตถิ์คือภาพตัวแทนของผังอนุจักรวาลอันซับซ้อนที่ช่วยขับพระราชอำนาจจอมกษัตริย์ให้เจิดจรัสเกรียงไกร●โดยเฉพาะในช่วงพิธีราชาภิเษก

การนำจักรวาลทัศน์มาผสมกับโหราศาสตร์และพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จัดเป็นเรื่องปกติของรัฐนาฏกรรมในอุษาคเนย์โบราณ●แม้กระทั้งเรื่องหลักปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินก็ถูกยึดโยงให้อยู่ใต้กรอบจักรวาลทัศน์

ในสยามยุคจารีต●เคยมีการแบ่งให้สมุหกลาโหมคุมขุนนางทหารและหัวเมืองฝ่ายใต้●ส่วนสมุหนายกคุมขุนนางพลเรือนและหัวเมืองฝ่ายเหนือ●การให้กลาโหมกุมฝ่ายใต้ก็เพราะในทางโหราศาสตร์●ดาวอังคารซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามคือดาวนพเคราะห์ประจำทิศใต้

แท้ที่จริง●โลกอำนาจกษัตริย์หรือโครงสร้างปกครองของหลายๆรัฐในอุษาคเนย์จารีต●ก็คือแบบจำลองระบบจักรวาลอันซับซ้อนพิสดารนั่นเอง●พระบาทสีสุวัตถิ์●ก็อยู่ในขอบข่ายดังว่าซึ่งถือเป็นมรดกประวัติศาสตร์ที่ถ่ายแบบปรับแปลงมาจากราชสำนักเขมรในยุคก่อนหน้า●เช่น●ละแวกและอุดงค์

ดุลยภาค ปรีชารัชช

28.04.63 ประชาธิปไตยไทยที่สุดแสนพิสดาร เผด็จการสามารถปรับตัวอยู่รอดได้หลายแบบ●การจัดให้มีเลือกตั้งหรือยืมองค์ประกอบประชาธิปไตยอื่นๆเข้ามาฉาบเนื้อแท้เผด็จการถือเป็นกลยุทธ์ที่พบเห็นได้ทั่วโลก●มีชื่อเรียกเผด็จการ

ประชาธิปไตยไทยที่สุดแสนพิสดาร

เผด็จการสามารถปรับตัวอยู่รอดได้หลายแบบ●การจัดให้มีเลือกตั้งหรือยืมองค์ประกอบประชาธิปไตยอื่นๆเข้ามาฉาบเนื้อแท้เผด็จการถือเป็นกลยุทธ์ที่พบเห็นได้ทั่วโลก●มีชื่อเรียกเผด็จการที่ใช้ประโยชน์จากประชาธิปไตยในรัฐต่างๆ●เช่น●"ประชาธิปไตยแบบออแกนิค"●(Organic●Democracy)●ของฟรังโก●ใน●สเปน●"ประชาธิปไตยแบบพื้นฐาน"●(Basic●Democracy)●ของอายุบ●ข่าน●ใน●ปากีสถาน●"ประชาธิปไตยแบบชี้นำ"●(Guided●Democracy)●ของ●ซูการ์โน●ในอินโดนีเซีย●และ●"ประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินัย"●(Disciplined●Democracy)●ใน●เมียนมา

ส่วนเมืองไทย●ก็มีทั้งประชาธิปไตยแบบไทยๆ●ประชาธิปไตยครึ่งใบ●ประชาธิปไตยแบบรัฐนิยม●และอื่นๆ

นับแต่●คสช.เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยโดยให้พรรคพลังประชารัฐเป็นเครื่องมือเปลี่ยนถ่ายอำนาจผ่านการเลือกตั้งจนทำให้เกิดรัฐบาลผสมของประยุทธ์●เมืองไทยเผยให้เห็นถึงระบอบไฮบริด●(Hybrid●Regime)●ที่คุณลักษณะแบบเผด็จการเข้าผสมกับคุณลักษณะแบบประชาธิปไตย●แต่ว่าก็มีเอกลักษณ์ที่พิเศษสุดแสนพิสดาร

ผลเลือกตั้งปีที่แล้ว●ทำให้พรรคพลังประชารัฐไม่สามารถครองเสียงข้างมากในสภาจนต้องตั้งรัฐบาลผสม●ลักษณะแบบนี้●แตกต่างจากเมียนมาที่พรรค●USDP●ซึ่งเป็นพรรคสืบทอดอำนาจทหารครองเสียงข้างมากในสภาโดยไม่ต้องตั้งรัฐบาลผสม●ทว่า●สูตรรัฐบาลผสมเมืองไทยก็ดันไปสอดคล้องกับติมอร์ตะวันออกที่มีระดับประชาธิปไตยสูงกว่าไทย●หากแต่คณะรัฐมนตรีมักประกอบไปด้วยรัฐมนตรีที่มาจากโควต้าพรรคการเมืองที่หลากหลาย

นอกจากนั้น●คุณประยุทธ์ซึ่งไม่ใช่หัวหน้าพรรคหรือเลขาพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ใช่นายกรัฐมนตรีในระบบเผด็จการปิดยุค●คสช.●อีกแล้ว●แต่กลับมีพลังอำนาจกุมพรรคและรัฐบาล

ประโยคที่ว่า●"ไม่ต้องต่อรอง●ไม่ต้องเจรจา●ผมเป็นนายกฯ●ผมทำคนเดียว"●ในช่วงโควิด●19●นี้●แสดงให้เห็นถึงความพิสดารของระบอบการเมืองไทย●บางทีสภาวะฉุกเฉินก็เผยให้เห็นถึงเนื้อแท้ระบอบการเมือง

เพราะทั้งๆที่เกิดรัฐบาลผสมหลายพรรคใต้ระบอบลูกผสมที่เผด็จการเข้าเจือปนกับประชาธิปไตยมากขึ้น●แต่คุณประยุทธ์ก็คือองค์เอกาธิปัตย์ที่โดดเด่นซึ่งประสานควบคุมทั้งพรรคและรัฐบาล●กล่าวอีกนัยหนึ่ง●ทั้งปัจจุบันและอนาคต●เราอาจเริ่มเห็นอำนาจสามขา●คือ●พรรค●รัฐบาล●หรือแม้กระทั่งกองทัพ●ที่ต้องถูกประสานควบคุมผ่านองค์เอกาธิปัตย์ประยุทธ์

ระบอบพิสดารแบบนี้●ดี●ไม่ดี●แล้วแต่ดุลยพินิจปัจเจกชน●แต่ที่แน่ๆ●คือ●ในแวดวงรัฐศาสตร์สายการเมืองเปรียบเทียบ●คงต้องมีนักวิชาการที่เริ่มหันมาศึกษาการก่อรูปของระบอบชนิดนี้มากขึ้น●เช่น●มีปัจจัยอะไรบ้างที่ผลักให้คุณประยุทธ์อยู่ยาวและกุมอำนาจรัฐตั้งแต่ในคราบเผด็จการปิดยุค●คสช.●จนถึง●เผด็จการจำแลงในคราบประชาธิปไตยยุค●รบ.ผสมซึ่งนำโดยพรรคพลังประชารัฐ

ดุลยภาค ปรีชารัชช

23.04.63 การเรียนการสอนสุดพิเศษช่วง●Covid●19 หัวข้อ:ชนชั้นนำและอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทรและกรอบวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ ใครที่สนใจเรื่องการเมืองในไทยและประเทศเพื่อนบ้านไม่ควรพลาดครับ

การเรียนการสอนสุดพิเศษช่วง●Covid●19

หัวข้อ:ชนชั้นนำและอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทรและกรอบวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบ

ใครที่สนใจเรื่องการเมืองในไทยและประเทศเพื่อนบ้านไม่ควรพลาดครับ

ผู้สอน:ผศ.ดร.ดุลยภาค●ปรีชารัชช●สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา●คณะศิลปศาสตร์●มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเรียนการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา●อศ.●417●Elites●and●Power●Structure●in●Southeast●Asia●(SEAS●TU)●เนื้อหาพูดถึงชนชั้นนำและอำนาจในหลายประเทศ●เช่น●ไทย●พม่า●ลาว●กัมพูชา●มาเลเซีย●อินโดนีเซีย●ฯลฯ●โดยแบ่งชนชั้นนำออกเป็นกลุ่มต่างๆ●เช่น●ทหาร●นักธุรกิจ●หรือนำชนชั้นนำไปวิเคราะห์ในระบอบการเมืองชนิดต่างๆ●ทั้ง●เผด็จการ●ประชาธิปไตยและระบอบไฮบริด●(Hybrid●Regime)

เนื้อหาตอนนี้พูดถึงชนชั้นนำกับการเมืองในสิงคโปร์●มาเลเซีย●อินโดนีเซีย●ฟิลิปปินส์●บรูไนและติมอร์ตะวันออก●พร้อมนำจีนและฮ่องกงเข้ามาร่วมเปรียบเทียบ●ตลอดจนมีการสร้าง●model●และ●diagram●สุดพิสดารเพื่อใช้วิเคราะห์ระบอบการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จึงขอให้ไว้เป็นวิทยาทานแด่ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและรัฐศาสตร์/การเมืองเปรียบเทียบ●ชมฟรีได้ที่ลิงค์ยูทูปตามด้านล่างนี้ครับ

ตอนกลางมี●model●น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเผด็จการแบบปิด●เผด็จการแข่งขัน●ประชาธิปไตยที่มีเลือกตั้ง●ฯลฯ●พร้อมแนะนำหนังสือที่น่าสนใจหลายเล่ม

ชมจุใจกันเกือบ●2●ชั่วโมงครึ่ง●ขอเชิญรับชมนะครับ●นอกจากจะรับความรู้ใหม่ๆที่ไม่ค่อยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน●ผู้ชมยังเห็นอิริยาบถในการสอนหนังสือของผมและมุมมองวิชาการของลูกศิษย์ที่น่ารักของผมจากสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา●คณะศิลปศาสตร์●มธ.ครับ

https://www.youtube.com/watch●

ดุลยภาค ปรีชารัชช

22.04.63 รับชมการเรียนการสอนช่วง●Covid●19 หัวข้อ:กรอบวิเคราะห์เรื่องมหาอำนาจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้สอน:ผศ.ดร.ดุลยภาค●ปรีชารัชช●สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา●คณะศิลปศาสตร์●มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมการเรียนการสอนช่วง●Covid●19

หัวข้อ:กรอบวิเคราะห์เรื่องมหาอำนาจกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้สอน:ผศ.ดร.ดุลยภาค●ปรีชารัชช●สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา●คณะศิลปศาสตร์●มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเรียนการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา●อศ.316●Major●Powers●and●Southeast●Asia●(SEAS●TU)●มีนักศึกษาร่วมเรียนราว●80●คน●เนื้อหาพูดถึงบทบาทและยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา●จีน●อินเดีย●ญี่ปุ่น●ฯลฯ●ที่มีต่ออาเซียนรวมถึงนโยบายต่างประเทศของรัฐเอเชียอาคเนย์ที่มีต่อมหาอำนาจ

เนื้อหาตอนนี้มีการสร้าง●model●และ●diagram●ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อใช้วิเคราะห์รูปแบบ/โครงสร้างอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จึงขอให้ไว้เป็นวิทยาทานแด่ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและรัฐศาสตร์/ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ●ชมฟรีได้ที่ลิงค์ยูทูปตามด้านล่างนี้ครับ

พักเรื่องโควิดแล้วมาสนุกกับความรู้ใหม่ๆในระดับอาเซียนและระดับโลกกันครับ

https://www.youtube.com/watch●

ดุลยภาค ปรีชารัชช

21.02.63 คุยกันยาวๆ●กับ●ลักษณะระบอบการเมืองแบบไฮบริด ว่าด้วยเรื่องสัมพันธภาพระหว่างกองทัพกับฝ่ายค้าน●และ●ชีวิตประชาชนใต้ระบอบไฮบริด●รวมถึงตัวแบบเปรียบเทียบที่น่าสนใจทั้งไทย●พม่า●กัมพูชา●สิงคโปร์และมาเลเซีย●เทป

คุยกันยาวๆ●กับ●ลักษณะระบอบการเมืองแบบไฮบริด

ว่าด้วยเรื่องสัมพันธภาพระหว่างกองทัพกับฝ่ายค้าน●และ●ชีวิตประชาชนใต้ระบอบไฮบริด●รวมถึงตัวแบบเปรียบเทียบที่น่าสนใจทั้งไทย●พม่า●กัมพูชา●สิงคโปร์และมาเลเซีย●เทปนี้นำทฤษฏีรัฐศาสตร์●เช่น●วัฒนธรรมการเมือง●ทหาร-พลเรือน●และ●ขั้นตอนการพัฒนาประชาธิปไตย●เข้ามาจับลักษณะเด่นของการเมืองแบบไฮบริดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ใครอยากอ่านสีสันการเมืองไทยที่สัมพันธ์กับบิ๊กแดงและพรรคอนาคตใหม่●ควรชมคลิปนี้ครับ

ขอบคุณประชาไท

https://prachatai.com/journal/2020/02/86431

ดุลยภาค ปรีชารัชช

19.02.63 ระบอบไฮบริดในการเมืองเอเชียอาคเนย์ ตอนนี้ชมบทสนทนาระหว่างผมกับเยี่ยมยุทธ●นักข่าวประชาไทรุ่นใหม่ไฟแรง●โดยว่าด้วยเรื่องคุณลักษณะของระบอบไฮบริดซึ่งเป็นที่นิยมกันในรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้●นอกจากนั้น●ยัง

ระบอบไฮบริดในการเมืองเอเชียอาคเนย์

ตอนนี้ชมบทสนทนาระหว่างผมกับเยี่ยมยุทธ●นักข่าวประชาไทรุ่นใหม่ไฟแรง●โดยว่าด้วยเรื่องคุณลักษณะของระบอบไฮบริดซึ่งเป็นที่นิยมกันในรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้●นอกจากนั้น●ยังมีการพูดถึงนิยามระบอบไฮบริดโดยลูกศิษย์ที่น่ารักของผมสองคนซึ่งเรียนวิชาสัมมนาการเมืองเปรียบเทียบเอเชียอาคเนย์กับผม

เทปนี้เป็นตัวเปิดภาพพื้นฐาน●โดยยกเคสการเมืองสิงคโปร์และพม่า●ต่อจากนั้นจะมีเทปต่อไปว่าที่ด้วยไฮบริดในกัมพูชาเป็นการเฉพาะ●ติดตามชมกันนะครับ

https://prachatai.com/journal/2020/02/86416

ดุลยภาค ปรีชารัชช

17.02.63 ชมครับ●คุยยาวๆ●แน่นๆ●เรื่องการเมืองเอเชียอาคเนย์ 2020●คือ●ยุครุ่งเรืองของระบอบ●"ไฮบริด"●หรือระบอบลูกผสมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้●ระบอบลูกผสม●สื่อถึงคุณลักษณะแบบประชาธิปไตยกับเผด็จการที่มาเจือปนกัน

ชมครับ●คุยยาวๆ●แน่นๆ●เรื่องการเมืองเอเชียอาคเนย์

2020●คือ●ยุครุ่งเรืองของระบอบ●"ไฮบริด"●หรือระบอบลูกผสมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้●ระบอบลูกผสม●สื่อถึงคุณลักษณะแบบประชาธิปไตยกับเผด็จการที่มาเจือปนกัน

ในเอเซียตะวันออกฉียงใต้●จำแนกระบอบการเมืองได้●3●กลุ่ม●คือ

1.รัฐที่มีประชาธิปไตยสูงโดยเปรียบเทียบ●ได้แก่●อินโดนีเซีย●ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเต

2.รัฐระบอบลูกผสม●ได้แก่●มาเลเซีย●กัมพูชา●สิงคโปร์●เมียนมา

3.รัฐที่ไม่เป็นประชาธิปไตย●ได้แก่●เวียตนาม●ลาว●และบรูไน

ปัจจุบัน●ไทยเคลื่อนจากเผด็จการเข้าสู่ประชาธิปไตยมากขึ้นในคราบระบอบลูกผสม●จนทำให้ระบอบไฮบริดมีทั้งสิ้นห้ารัฐ●ซึ่งก็ถือเป็นระบอบการเมืองที่มีจำนวนมากที่สุดในเอเชียอาคเนย์ร่วมสมัย

ผมใช้ทฤษฏีคลื่นประชาธิปไตยของฮันติงตันเข้ามาจับวิถีการเมืองในไทยและอาเซียนด้วย●พร้อมคุยเรื่องจีน●รัสเซีย●อินเดีย●บราซิล●แอฟริกาใด้ที่เกี่ยวพันกับเผด็จการและประชาธิปไตยในโลกและเอเชีย

ขอบคุณ●PITV●Press●มากครับ

https://www.youtube.com/watch●

ดุลยภาค ปรีชารัชช

16.02.63 ขอบพระคุณมติชนมากครับ●ขอวิเคราะห์ไว้เลยว่า●2020●คือ●ยุคเรืองรองของ●Hybrid●Regime●ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้●ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการเมืองไทยก็ช่วยสนับสนุนแนววิเคราะห์นี้●ลองอ่านดูครับ https://www.maticho

ขอบพระคุณมติชนมากครับ●ขอวิเคราะห์ไว้เลยว่า●2020●คือ●ยุคเรืองรองของ●Hybrid●Regime●ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้●ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการเมืองไทยก็ช่วยสนับสนุนแนววิเคราะห์นี้●ลองอ่านดูครับ

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1975199

ดุลยภาค ปรีชารัชช

10.02.63 ผมถ่ายวีดีโอนี้ตอนเที่ยงคืนกว่าๆ●ผู้คนละแวกผมมิน้อยนอนไม่หลับและเครียดมากรวมถึงตัวกระผมเองครับ●ตรงใต้สะพานแขวนพระรามเก้าใน●กทม●ช่วงค่ำคืนนี้●มีการก่อสร้างกระทำการที่ส่งเสียงดังมาก●ดังจนข้ามแม่น้ำเจ้าพ

ผมถ่ายวีดีโอนี้ตอนเที่ยงคืนกว่าๆ●ผู้คนละแวกผมมิน้อยนอนไม่หลับและเครียดมากรวมถึงตัวกระผมเองครับ●ตรงใต้สะพานแขวนพระรามเก้าใน●กทม●ช่วงค่ำคืนนี้●มีการก่อสร้างกระทำการที่ส่งเสียงดังมาก●ดังจนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่กว้างหลายร้อยเมตรจนมาถึงที่พักผม●ทั้งๆที่ที่พักก็ตั้งห่างจากจุดก่อสร้างเป็นระยะทางไกลพอสมควร

ผมโทรแจ้งตำรวจ●ตำรวจบอกเป็นการก่อสร้างโครงการของการไฟฟ้าเพื่อโยงสายเคเบิลรอดใต้แม่น้ำ●จะดังแบบนี้ทุกๆสี่ทุ่มจนถึงตีสาม●และ●อาจจะใช้เวลาถึงสามปีกว่าจะแล้วเสร็จ●ตำรวจไม่รับแจ้ง●ไม่เดินเรื่องอะไรเลย●บอกให้ผมไปฟ้องร้องผู้ว่า●กทม●เอาเอง

ท่านผู้อ่านครับ●สี่ทุ่มถึงตีสาม●เป็นเวลาที่ผู้คนต้องพักผ่อนต้องหลับนอนเพื่อจะไปทำงานไปเรียนหนังสือพรุ่งนี้เช้า●รัฐคิดอะไรถึงโผล่มาก่อสร้างเสียงดังอึกทึกครึกโครมในยามวิกาลแบบนี้●ทำไมไม่ทำเวลาอื่นที่กระทบสุขภาพประชาชนน้อยกว่านี้●ทำไมต้องมารบกวนคุกคามเสรีภาพการหลับนอนตามวงรอบชีวิตทั่วไปของมนุษย์ด้วย●ทำไมจะดำเนินการอะไรที่ก่อผลกระทบในวงกว้าง●ก็ไม่เคยชี้แจง●ไม่เคยถามความเห็นผู้ได้รับผลกระทบแบบใคร่ครวญพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนเลย●ยามที่ผมเดือนร้อนในยามวิกาล●ก็ไม่คิดจะบรรเทาหรือช่วยผ่อนผันแก้ไขเลย●กลับให้ผมต้องไปร้องเรียนสู้กับกลุ่มที่เหนือกว่าอีก●ตำรวจท่านนี้ไม่แจ้งผมเลยว่าอย่างน้อยจะโทรประสานไปยังแคมป์ก่อสร้างให้เบาเสียงลงซักนิดนึง●เพื่อให้คนที่ได้รับผลกระทบจะพอได้เอนกายพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพบ้าง●ทว่า●กลับปล่อยผ่านแล้วบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปคุยกับผู้ว่าเอง

ผมคิดว่า●ถ้ายังมีเหตุการณ์แบบนี้อีก●ถ้ารัฐนึกจะก่อสร้างส่งเสียงดังอย่างไงก็ได้โดยไม่เห็นความทุกข์ร้อนของราษฏร●ไม่มี●Deliberative●Democracy●ไม่เคารพ●Liberty●ขั้นพื้นฐานของมนุษย์●และเห็นทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นเรื่องรองขอบข่ายหรือลำดับชั้นของสายงาน●ตัวผมและคนที่เดือนร้อนอาจจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องสิทธิธรรมชาติขึ้นพื้นฐานด้วยตัวของเราเอง

ดุลยภาค ปรีชารัชช