ลุงเล่านิทาน

20.01.62 สวัสดีปีใหม่●พ.ศ.2562●ครับ●ท่านผู้อ่านนิทาน ขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำมาดีแล้ว●ช่วยให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขแข็งแรง●ทั้งกายและใจ●มีความเจริญก้าวหน้า●ทั้งทางโลกและทางธรรมครับ ผมสวัสดีปีใหม่●และ●อวยพร●ท่านผู้อ่

สวัสดีปีใหม่●พ.ศ.2562●ครับ●ท่านผู้อ่านนิทาน

ขอบุญกุศลที่ท่านได้ทำมาดีแล้ว●ช่วยให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขแข็งแรง●ทั้งกายและใจ●มีความเจริญก้าวหน้า●ทั้งทางโลกและทางธรรมครับ

ผมสวัสดีปีใหม่●และ●อวยพร●ท่านผู้อ่าน●ล่าช้าไปหน่อยแม้จะมาช้า●แต่มาจากความปรารถนาดี●และความระลึกถึงอย่างจริงใจ●ของแบบนี้ไม่มีเสีย●ไม่มีบูดเน่าครับ

คนแก่อย่างผม●ที่อยู่ไปที่ละวัน●ไม่สนใจวันเวลา●ไม่กะเกณฑ์อะไรล่วงหน้า●ก็เป็นอย่างนี้ละครับ●กระพร่องกระแพร่งไปบ้าง(หลายบ้าง)●ก็อย่าถือสากัน●ขออำไพด้วยครับ

ผมขอถือโอกาสนี้●คุยกับท่านผู้อ่านเสียหน่อย●นานๆจะมีโอกาสผมหายไป●จากทั้งหน้าจอ●และ●หลังจอ●เพราะปัญหาเดิมๆที่คง●‘ไม่มีวัน’●แก้ได้ครับ

เรื่องแรก●คือ●เรื่องสุขภาพของผม●ซึ่งมันก็คงมีแต่ขาลงลงแบบช้าๆบ้าง●ลางที่ก็ลงแบบพุ่งหลาว●จนหมดท่า●ไม่เหลือจะทำอะไรได้อย่างเดิมสักอย่าง●ทำให้ผมจำเป็นต้องนอนนิ่ง●ทำใจรับสภาพ●จนกว่า●ร่างกายเขาจะฟื้นฟู●ขึ้นมาเอง

อีกเรื่อง●คือ●เรื่อง●เครื่องมือ●ผมได้รับของกำนัลแยะมาก●จากการเขียนนิทาน●มาจากค่ายไหนบ้างก็ไม่ทราบ●แต่เป็นของกำนัลที่มาในทุกรูปแบบ●ถ้าขวัญไม่ดี●ก็คงอพยพหนีของกำนัลไปแล้วครับแต่คนแก่อย่างผม●มันแก่จนเกินกลัว●ห่วงแต่เพื่อนฝูง●ญาติมิตรที่ติดต่อกัน●ต่างก็พากันได้รับของแถมกันเป็นแถวยิ่งแก้ไข●ของกำนัลก็มาเพิ่ม●จนผมต้องขอให้กองกำลังอาสาสมัครของผม●ให้เขาไปประกอบอาชีพอื่น●เพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเอง

และพอไม่มีพวกเขา●พอของกำนัลมาทางเครื่องผมก็แก้ไขเครื่องเองไม่ได้●บางวันแก้เองสำเร็จ●เข้าไปอ่านได้แต่กดเขียนเมื่อไหร่●เครื่องก็ดับ●เจ๊งไปเลยยอมรับจริงๆ●ว่า●หลายครั้ง●ท้อครับ●แต่ไม่ยังถอย●แค่หยุดรอเวลาที่จะฟื้น●มัน●จะฟื้นไหม●ยังตอบไม่ได้เรามันแก่แล้ว●มือเปล่า●แรงก็ถอย●ก็ดูกันไปก่อน

เพราะฉะนั้น●วันนี้●ผมเลยเอาของมาฝากกับท่านผู้อ่านไว้คือ●ลิ้งค์●ของนิทาน●ทั้งหมดที่เขียน●จำนวน●106●เรื่องโปรดรีบเก็บกันไว้●และช่วยกันแชร์●ไม่รู้วันไหนจะได้นำลงอีก

มันอาจจะไม่ใช่ของดี●ของวิเศษอะไร●แต่●เป็นข้อมูลที่ผมค้นคว้า●และเขียน●ด้วยความสุจริตใจด้วยความรักและหวงแหนแผ่นดินเกิด●อยากให้ผู้ร่วมอยู่ในแผ่นดินที่รักนี้●ช่วยอ่านกันไว้●จะได้รู้เท่าทัน●ความคิด●เล่ห์เหลี่ยม●ที่เขาเล่นกัน●ในโลกนี้หากมีผู้ใด●ที่คิดร้าย●คิดทำลาย●แผ่นดินที่รักของเรา●จะได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ●รักษาแผ่นดินที่รักของเราไว้ครับ

พระเจ้าอยู่หัว●ทุกพระองค์ของเรา●ท่านทรงทำงานหนัก●และด้วยพระปรีชาสามารถยิ่ง●เพื่อรักษา●แผ่นดิน●รักษาเอกราช●ของประเทศเราไว้●เราประชาชน●ต้องเป็นกำลังหนุนพระองค์ท่านครับ

สุดท้าย●ขอขอบคุณทุกท่าน●ที่●มีความห่วงใย●ทักทาย●ถามข่าว●อวยพร●ให้ข้อแนะนำ●และ●เมตตาจะให้ความช่วยเหลือผมและ●หลายท่านก็สนใจ●อยากเข้าใจ●หรือ●ต้องการข้อมูลเพิ่มซึ่งผมไม่สามารถ●เข้าไปตอบได้เลย●กำลังหาทาง●ใหม่ๆที่จะแก้ไขครับ

หวังว่าจะได้พบกันอีก●ไม่ว่าในรูปแบบ●ใดด้วยความระลึกถึง●และ●ขอบคุณที่ตามอ่านนิทานครับ

จากคนเล่านิทาน20●มกราคม●2562

###########################################ลิงค์นิทาน●เรียงลำดับตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องล่าสุด

1●จิ๊กโก๋ปากซอย

https://www.dropbox.com/s/dss8ari8cb78bxf/1●จิ๊กโก๋ปากซอย.pdf

2●ยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุก

https://www.dropbox.com/s/n54api132tsc1e5/2●ยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุก.pdf

3●มายากลยุทธ

https://www.dropbox.com/s/te57wl3g7l3hdn4/3●มายากลยุทธ์.pdf

4●ยุทธการฝูงผึ้ง

https://www.dropbox.com/s/an5a05aspa53sl2/4●ยุทธการฝูงผึ้ง.pdf

5●เมื่อสิงโตหอน

https://www.dropbox.com/s/x325jpeqfwo6u6q/5●เมื่อสิงโตหอน.pdf

6●ยุทธการกบกระโดด

https://www.dropbox.com/s/ldmyc5iepwi4nqd/6●ยุทธการกบกระโดด.pdf

7●คำถามในอากาศ

https://www.dropbox.com/s/zi4oczq3okqpa48/7●คำถามในอากาศ.pdf

8●แกะรอยนักล่า

https://www.dropbox.com/s/m8i91crdhxptl3b/8●แกะรอยนักล่า.pdf

9●แกะรอยเก่า

https://www.dropbox.com/s/fznd9nvjcvbrkad/9●แกะรอยเก่า.pdf

10●Ugly●America

https://www.dropbox.com/s/qamww7zxl80qx4e/10●Ugly●America.pdf

11●แหกปากขู่ดีนัก

https://www.dropbox.com/s/x3kvfgds4eqab3q/11●แหกปากขู่ดีนัก.pdf

12●เขี้ยวงอก●(แหกคอก●เดิม)

https://www.dropbox.com/s/cwqto5et99v4nar/12●เขี้ยวงอก●แหกคอก●เดิม.pdf

13●หวังว่าเป็นแค่ข่าวลือ

https://www.dropbox.com/s/y7ddsftsrxaouqx/13●หวังว่าเป็นแค่ข่าวลือ.pdf

14●Château●Christophe

https://www.dropbox.com/s/t46q2xm8hygep2h/14●Château●Christophe.pdf

15●ฝรั่งออกแขก

https://www.dropbox.com/s/p3yodc0ox2wc5r2/15●ฝรั่งออกแขก.pdf

16●หักหน้า●หักหลัง

https://www.dropbox.com/s/1q5j66thq823ljc/16●หักหน้า●หักหลัง.pdf

17●บันทึกวันฉลอง

https://www.dropbox.com/s/e1oyssikoo2pwor/17●บันทึกวันฉลอง.pdf

18●ลูกครึ่ง●หรือ●นกสองหัว

https://www.dropbox.com/s/u8i02lojs1qygxs/18●ลูกครึ่ง●หรือ●นกสองหัว.pdf

19●ต้มไม่เสร็จ●(เหยื่อ●เดิม)

https://www.dropbox.com/s/wm7vin3dxcmtx34/19●ต้มไม่เสร็จ●เหยื่อ●เดิม.pdf

20●ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อน

https://www.dropbox.com/s/oo6wg4jstqjwyvf/20●ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อน.pdf

21●Goodbye●Mrs.Brown

https://www.dropbox.com/s/q1nk7w5m1nx1cyg/21●Goodbye●Mrs.Brown.pdf

22●อิหร่าน●(เหยื่อติดคอ●เดิม)

https://www.dropbox.com/s/ovu6lvph2vsxw17/22●อิหร่าน●เหยื่อติดคอ●เดิม.pdf

23●กลืนไม่เข้า●คายไม่ออก

https://www.dropbox.com/s/gsbp2p8vijavkzo/23●กลืนไม่เข้า●คายไม่ออก.pdf

24●หลอนกลางแดด

https://www.dropbox.com/s/z4o5iak41imh4c9/24●หลอนกลางแดด.pdf

25●เชื้อหลอน

https://www.dropbox.com/s/6l2zm6nib0lwkms/25●เชื้อหลอน.pdf

26●หนังตัวอย่าง

https://www.dropbox.com/s/gsadoobw6oisva3/26●หนังตัวอย่าง.pdf

https://www.dropbox.com/s/9us1oryybxz9ykt/27●แกะรอยสงครามโลกครั้งที่●3.pdf

28●รุกฆาต●หรือ●รุกคืบ

https://www.dropbox.com/s/u9hw2je2e5ps1v7/28●รุกฆาต●หรือ●รุกคืบ.pdf

29●ผลัดกันล้วง

https://www.dropbox.com/s/ixjqlxzzuc22tmq/29●ผลัดกันล้วง.pdf

30●ดิ้นพล่าน

https://www.dropbox.com/s/2o221ikb8f1vxur/30●ดิ้นพล่าน.pdf

31●ของขวัญ

https://www.dropbox.com/s/lgda0lik5l60t16/31●ของขวัญ.pdf

32●ห้องทดลอง

https://www.dropbox.com/s/e4s4j0kxntmit9r/32●ห้องทดลอง.pdf

33●เตียงหัก

https://www.dropbox.com/s/isohh5pk0llxrze/33●เตียงหัก.pdf

34●เสือกซ้ำซาก

https://www.dropbox.com/s/3grpfazrge5g9jj/34●เสือกซ้ำซาก.pdf

35●เสื้อหนังกับเข็มขัดเหล็ก

https://www.dropbox.com/s/zymkdj7t5mk8o0y/35●เสื้อหนังกับเข็มขัดเหล็ก.pdf

36●ตาเหลือก

https://www.dropbox.com/s/u2c4th4m1fzonqt/36●ตาเหลือก.pdf

37●สันดาน

https://www.dropbox.com/s/ym4fu5qrlh11cez/37●สันดาน.pdf

38●กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง

https://www.dropbox.com/s/hqx1a8614tjo8k7/38●กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง.pdf

39●ปั่นหัวเสี่ยปั้ม

https://www.dropbox.com/s/ccsb1iuh8nor0wf/39●ปั่นหัวเสี่ยปั้ม.pdf

40●ข้อสอบรั่ว

https://www.dropbox.com/s/cndw01kukvoxp0u/40●ข้อสอบรั่ว.pdf

41●ฉากใหม่

https://www.dropbox.com/s/kc122lwwf2xaul3/41●ฉากใหม่.pdf

42●คนวัดปรอท

https://www.dropbox.com/s/aprwmjws7n2glnd/42●คนวัดปรอท.pdf

43●ต้มข้ามศตวรรษ

https://www.dropbox.com/s/d902gzdow2blvjc/43●ต้มข้ามศตวรรษ.pdf

44●แผนสอยมังกร

https://www.dropbox.com/s/2p948xqzub8m1eo/44●แผนสอยมังกร.pdf

45●ซามูไรแบกถาด

https://www.dropbox.com/s/fz4mq51bq2068n8/45●ซามูไรแบกถาด.pdf

46●ของแถม●ฤทธิ์ยิว

https://www.dropbox.com/s/m19te24jyin2crp/46●ของแถม●ฤทธิ์ยิว.pdf

47●หลุมล่อ●กับ●ยาโด๊ป●(หลุม●เดิม)

https://www.dropbox.com/s/3q5i20crukbgmqw/47●หลุมล่อกับยาโด๊ป●หลุม●เดิม.pdf

48●เรื่องของนายสาก

https://www.dropbox.com/s/sguqnmh5cb91928/48●เรื่องของนายสาก.pdf

49●ไม่มี●ไม่หนี●ไม่จ่าย

https://www.dropbox.com/s/hj94i5nbsf4nrcq/49●ไม่มี●ไม่หนี●ไม่จ่าย.pdf

50●ตัดโซ่●หรือ●ตายซาก

https://www.dropbox.com/s/q6alyvez6y210zj/50●ตัดโซ่●หรือ●ตายซาก.pdf

51●I●will●walk●away●น้องจ๋า●พี่ลาก่อน

https://www.dropbox.com/s/oq7ps04xd3fkgpv/51●I●will●walk●away●น้องจ๋าพี่ลาก่อน.pdf

52●ขยับหมาก

https://www.dropbox.com/s/mqc9w9kvs69p6ri/52●ขยับหมาก.pdf

53●สู่ทางน้ำเชี่ยว

https://www.dropbox.com/s/xn4qalnawpun67v/53●สู่ทางน้ำเชี่ยว.pdf

54●ใครมาเยือนถึงเรือนชาน

https://www.dropbox.com/s/acau1ry72tjje6m/54●ใครมาเยือนถึงเรือนชาน●pdf

55●ไม่ตกสะเก็ด

https://www.dropbox.com/s/x07iqs9xzva6t90/55●ไม่ตกสะเก็ด.pdf

56●ยากูซ่า●ยังซ่าอยู่

https://www.dropbox.com/s/kekkduj42tj7z68/56●ยากูซ่า●ยังซ่าอยู่.pdf

57●แผนชั่ว

https://www.dropbox.com/s/o3kbs1jjaffyuna/57●แผนชั่ว.pdf

58●ลองเชิง

https://www.dropbox.com/s/x4via51m9fdmvrf/58●ลองเชิง.pdf

59●ข่าวลือ●ข่าวลวง

https://www.dropbox.com/s/r3v4wrqyk5e9j4x/59●ข่าวลือ●ข่าวลวง.pdf

60●แตกคอ●แตกคอก

https://www.dropbox.com/s/im1wchct9pzocjx/60●แตกคอ●แตกคอก.pdf

61●จินนี่

https://www.dropbox.com/s/ctqcfux0s8fszak/61●จินนี่.pdf

62●ศุกร์●13●ที่ปารีส

https://www.dropbox.com/s/h758wjh1vykn78b/62●ศุกร์●13●ที่ปารีส.pdf

63●ลมหวน

https://www.dropbox.com/s/mru7zxd6gj2gloc/63●ลมหวน.pdf

64●สอย●ซูกอย

https://www.dropbox.com/s/b2expobdkxjd9zg/64●สอย●ซูกอย.pdf

65●แผนจัญไร

https://www.dropbox.com/s/b0ozrey3ox0mhiw/65●แผนจัญไร.pdf

66●หมากรุก

https://www.dropbox.com/s/hcgm8v0ifpkkht4/66●หมากรุก.pdf

67●จุดฝักแค

https://www.dropbox.com/s/cem9orsrkkzrox0/67●จุดฝักแค.pdf

68●ลายใบตอง

https://www.dropbox.com/s/bl5o700wo7m633a/68●ลายใบตอง.pdf

69●ขัดขา

https://www.dropbox.com/s/ec225al8c9tge4k/69●ขัดขา.pdf

70●เกมฝรั่ง●กลแขก

https://www.dropbox.com/s/v3hako16ali3oz0/70●เกมฝรั่ง●กลแขก.pdf

71●จิ้งหรีดฝันหวาน

https://www.dropbox.com/s/5t946g1voco54ed/71●จิ้งหรีดฝันหวาน.pdf

72●จิ้งหรีดฝันค้าง

https://www.dropbox.com/s/6il7cpspqsdg25h/72●จิ้งหรีดฝันค้าง.pdf

73●ป้ายลวง

https://www.dropbox.com/s/e7wv4f3l5kqaqmp/73●ป้ายลวง.pdf

74●ป้ายปานามา

https://www.dropbox.com/s/k80pe3kdmmktevr/74●ป้ายปานามา.pdf

75●เดชลูกครึ่งสะท้านโลกันต์

https://www.dropbox.com/s/vxtjo4uit4v3wgp/75●เดชลูกครึ่งสะท้านโลกันต์.pdf

76●ตะวันตกดิน

https://www.dropbox.com/s/t1me2wxnw8vcbvp/76●ตะวันตกดิน.pdf

77●ยุคทองเหลือง

https://www.dropbox.com/s/c57uj8131c0dfh8/77●ยุคทองเหลือง.pdf

78●นิ้วก้อยแตก

https://www.dropbox.com/s/ud302mzizrlli1r/78●นิ้วก้อยแตก.pdf

79●แตกปลอม

https://www.dropbox.com/s/wbgvl4o8p7vft5b/79●แตกปลอม.pdf

80●ป้ายปลอม

https://www.dropbox.com/s/2r2nkbtdfte3j1v/80●ป้ายปลอม.pdf

81●ตอยับ

https://www.dropbox.com/s/ykf2a2c6gsjfr9p/81●ตอยับ.pdf

82●แม่มดน้ำยาอุทัย

https://www.dropbox.com/s/8zak4mlhpyoahwn/82●แม่มดน้ำยาอุทัย.pdf

83●คุณโจจัดกระเป๋า

https://www.dropbox.com/s/l3lp2gd2fdfwszh/83●คุณโจจัดกระเป๋า.pdf

84●ร้อนๆ●หนาวๆ

https://www.dropbox.com/s/y24uldgmtxzerb8/84●ร้อนๆ●หนาวๆ.pdf

85●กกไข่

https://www.dropbox.com/s/wie3ptq44alatlq/85●กกไข่.pdf

86●ตกข่าว

https://www.dropbox.com/s/oiugzmpnlqkqctg/86●ตกข่าว.pdf

87●ฤทธิ์ดาว●หรือ●สันดาน

https://www.dropbox.com/s/xlcpr6w1hxyyxgo/87●ฤทธิ์ดาว●หรือ●สันดาน.pdf

88●เขย่าขั้ว

https://www.dropbox.com/s/c3wienbzl0jo4ru/88●เขย่าขั้ว.pdf

89●เรื่อง●สกปรก

https://www.dropbox.com/s/50gi2hfcx0lrnxw/89●เรื่อง●สกปรก.pdf

90●Come●on●Comey●Let´s●do●the●twist

https://www.dropbox.com/s/me8c7pdy0crgr5i/90●Come●on●Comey.pdf

91●ละคร

https://www.dropbox.com/s/7w2enul4h0ghrgu/91●ละคร.pdf

92●เหยี่ยวมาแล้ว

https://www.dropbox.com/s/imgtn38m0cr3vjj/92●เหยี่ยวมาแล้ว.pdf

93●เข้าทาง●(ตีน)

https://www.dropbox.com/s/pva6yov1beprg7h/93●เข้าทาง●ตีน.pdf

94●เรื่องของท่านเงาะ

https://www.dropbox.com/s/cb5tabkhno7rqwl/94●เรื่องของท่านเงาะ.pdf

95●คิมน้อย●คอยอยู่

https://www.dropbox.com/s/7xv7e59w2z5mszt/95●คิมน้อย●คอยอยู่.pdf

96●อเมริกาพร้อมแล้ว

https://www.dropbox.com/s/a4s5l5loes4ot6b/96●อเมริกาพร้อมแล้ว.pdf

97●เป้าเดิม

https://www.dropbox.com/s/jnv65i5ns9fwv7d/97●เป้าเดิม.pdf

98●ฝันของหมา

https://www.dropbox.com/s/cunzcuca9qpijkx/98●ฝันของหมา.pdf

99●ระวังหมากัด

https://www.dropbox.com/s/aykd90id2ddvtty/99●ระวังหมากัด.pdf

100●หนุ่มเนื้อหอม

https://www.dropbox.com/s/tnig3mfxe7ha9lh/100●หนุ่มเนื้อหอม.pdf

101●ยุทธศาสตร์ท่านโม

https://www.dropbox.com/s/4sa5anzm3wqbcxa/101●ยุทธศาสตร์ท่านโม.pdf

102●เสียว

https://www.dropbox.com/s/zmwxclv6216re2o/102●เสียว.pdf

103●ชมรมนักไต่ลวด

https://www.dropbox.com/s/eq25vdq8o62xqnl/103●ชมรมนักไต่ลวด.pdf

104●หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

https://www.dropbox.com/s/hso2yhoaj9jjri9/104●หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ.pdf

105●สี่แยกไฟเสีย

https://www.dropbox.com/s/qymj7r4vxmhtzfc/105●สี่แยกไฟเสีย.pdf

106●สี่แยกไฟ●(ยัง)●เสีย

https://www.dropbox.com/s/nkz0lz0w583hw7y/106●สี่แยกไฟ●ยัง●เสีย.pdf

ลุงเล่านิทาน

แหล่งที่มา
https://mobile.facebook.com/story.php?id=0688258957869254&story_fbid=00002464746430220489
https://www.dropbox.com/s/1q5j66thq823ljc/16
https://www.dropbox.com/s/2o221ikb8f1vxur/30
https://www.dropbox.com/s/2p948xqzub8m1eo/44
https://www.dropbox.com/s/2r2nkbtdfte3j1v/80
https://www.dropbox.com/s/3grpfazrge5g9jj/34
https://www.dropbox.com/s/3q5i20crukbgmqw/47
https://www.dropbox.com/s/4sa5anzm3wqbcxa/101
https://www.dropbox.com/s/50gi2hfcx0lrnxw/89
https://www.dropbox.com/s/5t946g1voco54ed/71
https://www.dropbox.com/s/6il7cpspqsdg25h/72
https://www.dropbox.com/s/6l2zm6nib0lwkms/25
https://www.dropbox.com/s/7w2enul4h0ghrgu/91
https://www.dropbox.com/s/7xv7e59w2z5mszt/95
https://www.dropbox.com/s/8zak4mlhpyoahwn/82
https://www.dropbox.com/s/9us1oryybxz9ykt/27
https://www.dropbox.com/s/a4s5l5loes4ot6b/96
https://www.dropbox.com/s/acau1ry72tjje6m/54
https://www.dropbox.com/s/an5a05aspa53sl2/4
https://www.dropbox.com/s/aprwmjws7n2glnd/42
https://www.dropbox.com/s/aykd90id2ddvtty/99
https://www.dropbox.com/s/b0ozrey3ox0mhiw/65
https://www.dropbox.com/s/b2expobdkxjd9zg/64
https://www.dropbox.com/s/bl5o700wo7m633a/68
https://www.dropbox.com/s/c3wienbzl0jo4ru/88
https://www.dropbox.com/s/c57uj8131c0dfh8/77
https://www.dropbox.com/s/cb5tabkhno7rqwl/94
https://www.dropbox.com/s/ccsb1iuh8nor0wf/39
https://www.dropbox.com/s/cem9orsrkkzrox0/67
https://www.dropbox.com/s/cndw01kukvoxp0u/40
https://www.dropbox.com/s/ctqcfux0s8fszak/61
https://www.dropbox.com/s/cunzcuca9qpijkx/98
https://www.dropbox.com/s/cwqto5et99v4nar/12เขี้ยวงอก
https://www.dropbox.com/s/d902gzdow2blvjc/43
https://www.dropbox.com/s/dss8ari8cb78bxf/1
https://www.dropbox.com/s/e1oyssikoo2pwor/17
https://www.dropbox.com/s/e4s4j0kxntmit9r/32
https://www.dropbox.com/s/e7wv4f3l5kqaqmp/73
https://www.dropbox.com/s/ec225al8c9tge4k/69
https://www.dropbox.com/s/eq25vdq8o62xqnl/103
https://www.dropbox.com/s/fz4mq51bq2068n8/45
https://www.dropbox.com/s/fznd9nvjcvbrkad/9
https://www.dropbox.com/s/gsadoobw6oisva3/26
https://www.dropbox.com/s/gsbp2p8vijavkzo/23
https://www.dropbox.com/s/h758wjh1vykn78b/62
https://www.dropbox.com/s/hcgm8v0ifpkkht4/66
https://www.dropbox.com/s/hj94i5nbsf4nrcq/49
https://www.dropbox.com/s/hqx1a8614tjo8k7/38
https://www.dropbox.com/s/hso2yhoaj9jjri9/104
https://www.dropbox.com/s/im1wchct9pzocjx/60
https://www.dropbox.com/s/imgtn38m0cr3vjj/92
https://www.dropbox.com/s/isohh5pk0llxrze/33
https://www.dropbox.com/s/ixjqlxzzuc22tmq/29
https://www.dropbox.com/s/jnv65i5ns9fwv7d/97
https://www.dropbox.com/s/k80pe3kdmmktevr/74
https://www.dropbox.com/s/kc122lwwf2xaul3/41
https://www.dropbox.com/s/kekkduj42tj7z68/56
https://www.dropbox.com/s/l3lp2gd2fdfwszh/83
https://www.dropbox.com/s/ldmyc5iepwi4nqd/6
https://www.dropbox.com/s/lgda0lik5l60t16/31
https://www.dropbox.com/s/m19te24jyin2crp/46
https://www.dropbox.com/s/m8i91crdhxptl3b/8
https://www.dropbox.com/s/me8c7pdy0crgr5i/90
https://www.dropbox.com/s/mqc9w9kvs69p6ri/52
https://www.dropbox.com/s/mru7zxd6gj2gloc/63
https://www.dropbox.com/s/n54api132tsc1e5/2
https://www.dropbox.com/s/nkz0lz0w583hw7y/106
https://www.dropbox.com/s/o3kbs1jjaffyuna/57
https://www.dropbox.com/s/oiugzmpnlqkqctg/86
https://www.dropbox.com/s/oo6wg4jstqjwyvf/20
https://www.dropbox.com/s/oq7ps04xd3fkgpv/51
https://www.dropbox.com/s/ovu6lvph2vsxw17/22
https://www.dropbox.com/s/p3yodc0ox2wc5r2/15
https://www.dropbox.com/s/pva6yov1beprg7h/93
https://www.dropbox.com/s/q1nk7w5m1nx1cyg/21
https://www.dropbox.com/s/q6alyvez6y210zj/50
https://www.dropbox.com/s/qamww7zxl80qx4e/10
https://www.dropbox.com/s/qymj7r4vxmhtzfc/105
https://www.dropbox.com/s/r3v4wrqyk5e9j4x/59
https://www.dropbox.com/s/sguqnmh5cb91928/48
https://www.dropbox.com/s/t1me2wxnw8vcbvp/76
https://www.dropbox.com/s/t46q2xm8hygep2h/14
https://www.dropbox.com/s/te57wl3g7l3hdn4/3
https://www.dropbox.com/s/tnig3mfxe7ha9lh/100
https://www.dropbox.com/s/u2c4th4m1fzonqt/36
https://www.dropbox.com/s/u8i02lojs1qygxs/18
https://www.dropbox.com/s/u9hw2je2e5ps1v7/28
https://www.dropbox.com/s/ud302mzizrlli1r/78
https://www.dropbox.com/s/v3hako16ali3oz0/70
https://www.dropbox.com/s/vxtjo4uit4v3wgp/75
https://www.dropbox.com/s/wbgvl4o8p7vft5b/79
https://www.dropbox.com/s/wie3ptq44alatlq/85
https://www.dropbox.com/s/wm7vin3dxcmtx34/19
https://www.dropbox.com/s/x07iqs9xzva6t90/55
https://www.dropbox.com/s/x325jpeqfwo6u6q/5
https://www.dropbox.com/s/x3kvfgds4eqab3q/11
https://www.dropbox.com/s/x4via51m9fdmvrf/58
https://www.dropbox.com/s/xlcpr6w1hxyyxgo/87
https://www.dropbox.com/s/xn4qalnawpun67v/53
https://www.dropbox.com/s/y24uldgmtxzerb8/84
https://www.dropbox.com/s/y7ddsftsrxaouqx/13
https://www.dropbox.com/s/ykf2a2c6gsjfr9p/81
https://www.dropbox.com/s/ym4fu5qrlh11cez/37
https://www.dropbox.com/s/z4o5iak41imh4c9/24
https://www.dropbox.com/s/zi4oczq3okqpa48/7
https://www.dropbox.com/s/zmwxclv6216re2o/102
https://www.dropbox.com/s/zymkdj7t5mk8o0y/35

19.10.61 สี่แยกไฟ●(ยัง)●เสียตอน●4 ท่านที่อ่านนิทานมานาน●คงพอจำได้ผมเคยเขียนเล่าให้ฟัง●ว่า●อเมริกา●นั้น●เป็นห่วงนักว่า●ถ้า●รัสเซีย●อิหร่าน●ตุรกี●จับมือกันใกล้ชิดเมื่อไหร่ถึงขนาดอเมริกาตั้งชื่อกลุ่มสามเกลอรวมกัน

สี่แยกไฟ●(ยัง)●เสียตอน●4

ท่านที่อ่านนิทานมานาน●คงพอจำได้ผมเคยเขียนเล่าให้ฟัง●ว่า●อเมริกา●นั้น●เป็นห่วงนักว่า●ถ้า●รัสเซีย●อิหร่าน●ตุรกี●จับมือกันใกล้ชิดเมื่อไหร่ถึงขนาดอเมริกาตั้งชื่อกลุ่มสามเกลอรวมกัน●ไว้อย่างน่าชื่นใจว่า●เป็นการรวมตัวกัน●ของ●สามมารร้าย●Axis●of●Evils●

Axis●of●Evils●เกิดขึ้นเมื่อใดแผนครองโลกของอเมริกา●อาจจะเฉาไปแยะหรือ●ฝ่อไปได้เลย●และ●อเมริกา●ก็พยายามมากว่า●30●ปีที่จะไม่ให้●3●มารร้าย●จับมือกันได้

เพราะฉะนั้น●ถ้า●เขียนบทดีๆ●สร้างฉากเนียนๆเรื่องสื่อใหญ่●ถูกสั่งห่อ●หมาก●ตัวเดียวอาจทำให้ตุรกี●ต้องกลับไปเล่นบทเสียวทะเลาะ●กับ●ซาอูฐ●และ●ทำให้เพื่อนใหม่คลางแคลงไปรับจ๊อบ●ช่วยเขาห่อของหรือไง●ตกลงจะ●ยืนตรงไหนแน่

แบบนี้●มือที่จับกันไว้●ก็อาจคลอนแคลน●หลวมหลุดไปได้

นั่นเป็นความปรารถนา●ของอเมริกา●แต่จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่●ดูกันต่อไปนะครับจะเป็น●หนังสั้น●หรือ●หนังยาว●ก็ขึ้นกับความสามารถในการสร้างฉากของอเมริกา●ที่สุดยอดสมเป็นเจ้าของฮอลลีวู้ด

นอกจากนี้●ระหว่างที่●มีเหตุเกิดขึ้นในตุรกีสื่อประกบ●ตุรกีทุกกระเบียดตุรกี●ขยับตัว●(ไปทางอื่น)●แทบไม่ออก●เรื่องอิหร่านดีล●หรือ●การเตรียมปิดช่องแคบฮอร์มุสก็หายวับไปจากจอ●เป็นการเปลี่ยนสับรางความคิดของชาวโลกได้อย่างสุดยอด

และ●(หวังจะให้)●ได้ผล●เป็นการสั่งสอน●หมากตัวอื่นที่คิดจะขยับ●หรือ●ไม่คิดจะขยับตามสั่ง●ให้จำใส่หัวกะโหลกไว้

●อย่าคิดว่า●อเมริกา●นั้น●เขี้ยวไม่คมแล้ว●

ถ้าลองกลับไปเรียบเรียงเรื่องราว●อีกทีอเมริกา●นั้น●ใช้ยุทธศาสตร์●เดินหมาก●ด้วยการการปักหมุดใส่●ขั้วรัสเซีย●จีน●และ●พวก●ไล่เรียง●ทั้งบริเวณ●และ●ช่วงเวลาเพื่อให้●สมาชิกของขั้วใหม่นี้●มัวแต่ยุ่งเรื่องในบ้านของตัวเองจนไม่มีเวลาคล้องแขนกันแน่น

(รัสเซีย●โดนแล้ว●ตั้งแต่●เรื่อง●ยาสั่ง●จนท้ายสุดนี่โดนกราดยิงใส่ที่โรงเรียนไครเมีย●คนตายไปเกือบ●20●คน●(17●ตค)

จีน●โดนแล้ว●เรื่อง●สงครามการค้า

อิหร่าน●โดนแล้ว●เรื่อง●ล้มดีล●และ●กำลังตามมาเรื่องห้ามขายน้ำมัน

ตุรกี●ถูกจับ●เข้าฉาก●สดๆ●นี้)

และ●หมากที่เดิน●หรือ●หมุดที่ปัก●มักเป็นตัวเล็กๆ●ที่โลกไม่ทันสังเกตรวมทั้ง●ไม่โชว์อาวุธของกองทัพแต่ใช้●อุบาย●การลวง●การสร้างฉาก●(soft●power)ที่อเมริกา●เป็น●ต้นตำรับ●เจ้าของตำรา

การใช้●soft●power●คือการเอาชนะ●ที่ไม่ต้องใช้อาวุธจริงเป็นการคิดค้น●ของกลุ่มท่านหินร่วง●มาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่●2ผ่าน●ถังความคิด●ที่มีชื่อว่า●Council●on●Foreign●Relations●(CFR)ที่ผม●มักเอ่ยถึงเสมอ

CFR●เป็นผู้วิเคราะห์●วางแผน●และกำกับ●ให้อเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้ง●ที่●2ตามวิธีการและ●จังหวะที่●CFR●กำหนดเพื่อหลังสงครามโลกจบแล้ว●อเมริกา●จะได้กลายเป็นผู้ครองโลกหมายเลขหนึ่ง●แทน●อังกฤษ

และ●CFR●ภายใต้การกำกับของท่านหินร่วงก็ได้●วางแผน●จัดการ●เปลี่ยนรัฐบาลอิหร่าน●หลายรอบทั้งทางตรง●และ●ทางอ้อม●ตั้งแต่●ช่วง●คศ●1953ถึง●ปัจจุบันนี้●ก็ดูเหมือน●อเมริกายังไม่ละความพยายาม

มือ●สำคัญ●2●นาย●ที่●CFR●ใช้ทำงาน●ในการวางแผนเพื่อกำจัด●และการเปลี่ยนผู้มีอำนาจปกครองในอิหร่านคนหนึ่ง●คือ●นายแสบ●เบรซินสกี้●(Zbigniew●Brzezinski)ซึ่ง●มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าที่ปรึกษา●ด้านความมั่นคงให้กับ●ท่านประธานาธิบดี●จิมมี่●ถั่ว●(Jimmy●Carter)ซึ่งท่านหินร่วง●ไปคว้าออกมาจากไร่ถั่ว●เอามาขัดตัวลงเลือกตั้ง●จนได้เป็นประธานาธิบดี

อีกคนหนึ่ง●คือ●นายคิสซิงเจอร์●(Henry●Kissinger)ซึ่ง●ขึ้นมาเป็นหัวหน้าที่ปรึกษา●ด้านความมั่นคง●ให้กับท่านถั่วต่อ●จาก●นายแสบรวมทั้ง●เป็น●รมว●ตปท●ควบไปด้วยประวัติศาสตร์●อเมริกา●บอกว่า●เพิ่งมี●นายคนนี้●คนเดียวที่นั่งควบ●2●ตำแหน่งสำคัญอย่างนี้ก่อน●และ●หลังจากนั้น●ไม่มีปรากฏ

นายแสบ●Zbig●เป็นคนวางแผน●เดินหมาก●ล่อให้สหภาพโซเวียตไป●ติดหล่ม●ในสงครามอาฟกานิสถานโดยคุยโวว่า●เราจะให้สงครามเวียตนาม●แก่●โซเวียตและ●โซเวียต●ก็ไปติดหล่มจริงและ●เป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้โซเวียต●กรอบ●และ●ล่มสลาย●ในปี●ค.ศ.1989แต่●คุณพี่ปูติน●ก็กอบกู้ให้ส่วนหนึ่งของโซเวียต●คือ●รัสเซียให้เกิดขึ้นมาใหม่ได้●อย่างที่อเมริกา●คาดไม่ถึง●และ●ทนไม่ได้

นายคิสซิงเจอร์●เป็นผู้สร้างสงครามน้ำมัน●ด้วยลิ้นโดยการพูดความซ้าย●ขวา●ต่างกันจนทำ●ยิว●อาหรับ●อิหร่านทะเลาะกันในปี●คศ●1973และ●ซาอูฐ●ก็เลย●(เล่นละคร)●คว่ำบาตร●ลดการผลิตน้ำมันและ●ไม่ขายน้ำมันให้หลายประเทศ●รวมทั้งอเมริกาทำให้น้ำมันในตะวันออกกลาง●ราคาขึ้นสูงลิ่ว●ไป●400และเจ้าของปั้มทั้งหลายในตะวันออกกลาง●จึงกลายเป็นเสี่ยปั้มตั้งแต่บัดนั้นมา●

เสี่ยปั้มรวยแบบไม่รู้ตัว●(ตามแผนที่อเมริกาวาง)นึกไม่ออก●ว่าจะทำยังไง●กับเงินหล่นใส่ท่วมหัว●จนมึนไปหมดเลย●ไป●ลงทุนซื้อกระดาษ●สีเขียว●ตรานกอินทรี(ตามที่อเมริกา●แนะนำ)และทำให้อเมริกา●ที่กำลังจะเจ๋ง●ทุนสำรองใกล้จะหดแห้งอู้ฟู้ขึ้นมาตามแผน

และเป็น●‘เรื่อง’●ที่อเมริกา●เอาไว้ใช้อ้าง●‘เสมอ’●อย่าลืมนะ●ปั้มใหญ่ขึ้นมาได้เพราะอะไร●

และ●เขาว่า●หุ้น●Aramco●ของเสี่ยปั้มใหญ่●ที่มีแผนจะเข้าตลาดนั้นเจอโรคเลื่อนหลายครั้งเพราะเสี่ยปั้มใหญ่●ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่●ที่สั่งซ้ายขวาได้รายเดียว●

เรื่องมันนานมาแล้ว●เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาใหญ่คนเก่าแก่●คงลืมเล่าให้ฟังหรือ●ฟังแล้ว●ไม่เชื่อว่า●รุ่นเก่าเขา●มีฤทธิ์●จริงและ●ยัง●มี●ฤทธิ์●อยู่เหมือนเดิม

เขาว่า●ผู้ถือหุ้น●Aramco●ที่เป็นกองทุนใหญ่●มีหลายกองแต่ละกอง●ใครคงสั่งยากเพราะอาจถูกตวาดกลับ●ด้วยเสียงที่แข็ง●อย่างกับหิน●

สี่แยกไฟ●(ยัง)●เสีย●(ตอนจบ)

ตอน●5

เมื่อท่านเป็ดกร่าง●ขึ้นมาครองบัลลังค์ใหม่ๆเสียงโห่●โวยวาย●ดังลั่นมีแต่คนอยากได้●คุณนายหน้าโหด●มานั่งบังลังค์กันทั้งนั้น

หลายเสียง●บอกว่า●ท่านเป็ดไม่ได้●สาบานตัวหรอกโดน●เจ●เอฟ●เค●ก่อนแน่แต่ท่านกร่าง●ก็ไปยืนหน้าบาน●สาบานตัวได้●แบบหน้าสีส้มจัด

ผม●เคยเอารายชื่อ●ครม●ที่ปรึกษา●ของท่านเป็ด●รุ่นแรกมาเรียงให้ดู●ว่า●เป็น●เด็กในบัญชา●ของ●CFRแบบเปิดเผย●เสียครึ่งหนึ่ง

แต่แล้ว●พอปี●2018●เด็ก●CFR●หลายคน●ก็ถูกปลด●ถูกเปลี่ยนทำเอาวงการระส่ำ●

เฮ้ย●CFR●ไม่ได้●คุม●อเมริกาแล้วว่ะมือที่ชักใยอเมริกา●เปลี่ยนมือแล้วบ้างหรือ●ท่านเป็ด●ปฎิวัติ●ปลดตัว●จากมือที่มองไม่เห็นได้แล้วเป็นเป็ดกร่างแล้ว●และกำลังพาอเมริกา●ฉิบหายลงหลุม●

(ขอให้เป็นเรื่องจริงเถิด)

ผมชะงัก●คิด●แต่ยังไม่คล้อยตามเสียงข้างไหนผมยังเห็นว่า●ยุทธศาสตร์●การเดินหมาก●ของอเมริกาผ่านมากว่า●70●ปี●ถึงวันนี้ไม่ได้ผิดเป้าหมาย●หรือ●ต่างกับ●ที่●CFRหรือ●ที่ท่านหินร่วงและพวก●วางไว้เมื่อ●70●กว่าปีเลย

อาจมีการเปลี่ยนแนวทาง●หรือ●วิธีดำเนินการ●ไปบ้างเช่นเอา●คนหน้าสีส้ม●พูดจา●เหมือนคน●ไม่สมประดีมาเป็นผู้นำ●ซึ่งไม่น่าแปลกใจ●เพราะ●มันทำให้ชาวโลก●มึน●งง●สมใจคนวางแผน●คนชักใยขั้วใหม่●ก็จะได้จับทางไม่ถูก●

ตั้งแต่ประมาณ●ปี●2007●(เท่าที่ผมค้นเอกสารได้)CFR●มีสมาชิกทั่วโลก●ประมาณ●4●พันกว่า●คนเป็นชาวอเมริกัน●ประมาณ●80-90%ที่เหลือ●เป็นนานาชาติ●มีสารพัดอาชีพทุกคน●มีการศึกษาสูง●ฐานะดี●เรียกว่า●เป็นระดับคนชั้นสูงในสังคม

มีอดีต●ประธานาธิบดีของอเมริกาเป็นสมาชิก●หลายคนตั้งแต่รุ่นเก่า●จนถึง●บุช●คนพ่อ●และ●นายคลินตัน●(คนนิยมเด็กฝึกงาน)

อดีตหัวหน้างานข่าวกรอง●ความมั่นคง●กลาโหมเกือบทุกคน●เป็นสมาชิก●CFRอดีต●รัฐมนตรี●หัวหน้าซีไอเอ●หัวหน้าเอฟบีไอ●มีแยะ●จนนับไม่ถ้วน

นักการเงิน●เจ้าของกองทุนใหญ่●ของสวนสัตว์วอลสตรีทสังกัด●CFR●เกือบทั้งนั้น

นักการเมือง●มีเป็นร้อย●อยู่ทั้ง●2●พรรคการเมือง●ของอเมริกันสมาชิกที่เป็นดาราหนัง●ตัวดัง●คือ●นายจอร์จ●คลูนี่และ●สาวแสบแองเจลีนา●โจลี●CFR●ก็ยังเอาไปใช้เพราะรู้ว่า●ชาวบ้าน●บ้าดารา

สื่อดังประจำ●ซีเอนเอน●และ●สื่อ●อีกหลายค่ายรวมทั้ง●นายฟารีด●ซาคาเรียก็เป็นสมาชิก●CFR

เมื่อต้นปี●ค.ศ.2017

ประธาน●ของ●CFR●มีผู้ทำหน้าที่●ร่วมกัน●2●คน●(co-chair)คือ●นาง●คลาร่า●ฮิลล์●(Carla●Hills)ซึ่งเป็นมือเก๋า●ผู้ชำนาญด้านการค้า●และ●รู้จัก●ทุกตารางนิ้วของจีนกับ●นายโรเบิร์ต●รูบิน●(Robert●Rubin)ซึ่งเป็นนักการเงินมือ●1(คนสนับสนุนทุ่มค่าเงินบาทของสมันน้อย)และเป็น●รม●คลัง●ของอเมริกา●ยาวมาตั้งแต่●สมัยรัฐบาลคาวบอยบุชจนถึงท่านใบตอง

และรองประธาน●CFR●คือ●นายเดวิด●รูบินสไตน์●(David●M●Rubinstein)ซึ่งเป็นประธานกลุ่มบริษัท●Carlyle●Group(หวังว่าท่านผู้อ่านนิทานมานาน●คงจำชื่อบริษัทนี้ได้)

Carlyle●ทำธุรกิจหลายด้าน●มีบริษัทในเครือแยะมากทั้งด้านธุรกิจการเงิน●อสังหาริมทรัพย์●เทคโนโลยีสมัยใหม่ฯลฯรวมทั้ง●บริษัทที่●น่าสนใจ●คือ●United●Defenseซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่●ที่ทำธุรกิจผลิตอาวุธขนาดใหญ่ขายและ●รับจ้างส่งผู้รับเหมา●contractor●หรือ●ทหารรับจ้างไปปฏิบัติการ●ทั่วโลก

CFR●มีประธานกิตติมศักดิ์●ชื่อ●Peter●G●Petersonซึ่งเป็นเพื่อนรักของท่านหินร่วง●(ปัจจุบันนี้●ยังเป็นอยู่●ถึงแม้จะหง่อมมาก)และ●เป็นผู้ก่อตั้ง●และ●ถือหุ้นใหญ่●ของ●กลุ่ม●Blackstone

Blackstone●คลอด●ลูก●ชื่อ●BlackRockปัจจุบัน●BlackRock●เป็นกองทุน●ที่ใหญ่●ที่สุด●ในโลกถือ●ทรัพย์สิน●ผ่านกองทุนต่างๆ●เกือบทั่วโลกพอเห็นบางภาพ●ชัดขึ้นไหมครับ

มาถึง●เมื่อกลางปี●ค.ศ.2017CFR●ปรับ●หัวหน้าใหม่

อ้างว่า●คนเก่า●คือ●คลารา●ฮิล●กับ●โรเบิร์ต●รูเบน●หมดวาระแต่●คนที่●CFR●ตั้งขึ้นมาใหม่●อาจทำให้เราพอมองเห็นได้ว่า●จะเป็นท่านเป็ดกร่าง●หรือ●ใครจะสวมหมวกผู้นำ●ก็ตามแต่●เป้าหมาย●ของ●CFR●หรือ●ของอเมริกา●ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย●

คลารา●ฮิล●และ●โรเบิร์ต●รูบิน●ลงจากตำแหน่ง●ประธานร่วม

และ●เดวิด●รูบินสไตน์●ของ●Carlyle●ขึ้นมาเป็นประธานแทนรายการนี้●ชัดเจน●ตรงไปตรงมาเขาอาวุโสที่สุด●และ●คุมกลุ่มธุรกิจเก่าแก่●ของ●CFR●มานานแล้ว

ที่น่าสนใจ●คือ●ผู้ที่เหมือนจะเป็น●ผู้ลงแรง●ลงมือในการนำพา●CFR●ต่อไปในอนาคตคือ●ผู้หญิง●วัยประมาณ●60●ที่ชื่อ●Judith●A●Miscik●(Jami)ที่มารับตำแหน่ง●รองประธาน●CFR●แทน●รูบินสไตน์

คุณนาย●Jami●เป็นมือเก๋า●ที่ทำงานกับซีไอเอมาตั้งแต่ต้นและต่อเนื่อง●มาหลายสิบปีตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับ●ซีไอเอ●คือ●เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน●(เบอร์●2)และเป็นผู้ชำนาญ●ด้านการวิเคราะห์●ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ●สถานการณ์ระดับโลก

หลังจากออกมาจาก●ซีไอเอ●คุณนาย●Jami●ไปอยู่กับ●Lehman●Brothersดูแล●กองทุนของรัฐบาลต่างประเทศ(คงพอนึกกันออกนะครับ●ว่าดูแล●ทรัพย์สมบัติของใครบ้าง)

จากนั้น●ก็มารับตำแหน่ง●เป็นรองประธานสำนักงาน●ของนายคิสซิงเจอร์(Kissinger●Associates)●พร้อมกับ●อยู่ในคณะที่ปรึกษางานด้านข่าวกรองของท่านใบตองโอบามา●ตั้งแต่ปี●ค.ศ.2009และขึ้นเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านงานข่าวกรอง●ในปี●ค.ศ.2014เป็นต่อมา●จนถึงท่านเป็ดกร่าง●ขึ้นบัลลังค์

เดือนมกราคม●ค.ศ.2017●ท่านเป็ดกร่าง●เปลี่ยนตัวคุณนาย●Jamiเลือกเอา●นาย●สตีฟ●ไฟน์เบอร์ก●(Steve●Feinberg)มาเป็นประธานคณะที่ปรึกษา●ด้านงานข่าวกรอง●แทนคุณนายเขายังเป็นอยู่ถึงทุกวันนี้แต่●เขา●เหมือนเป็นบุรุษลึกลับ●แทบไม่เคยมีใครเห็นหน้าหรือได้ยินชื่อ●ไฟน์เบอร์ก●เลย

นายไฟน์เบอร์ก●เป็นผู้ก่อตั้ง●และ●เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกองทุนใหญ่●และสำคัญมาก●คือ●Cerberus●Capital●Management●(CCM)ซึ่งมีนาย●แดน●เควล●(Dan●Quale)●อดีต●รอง●ปธน.สมัย●บุชคนพ่อ●เป็นประธานกองทุน

หวังว่า●ยังคงจำกันได้ว่า●บุช●คนพ่อ●เป็นเพื่อนรักกับท่านหินร่วงและเป็น●สมาชิกรุ่นแรกๆ●ของ●CFR

CCM●มีธุรกิจมากมาย●และ●มีบริษัทลูกแยะมาก●อยู่ในหลายประเทศแต่ที่น่าสนใจ●และเกี่ยวข้องกับเรื่องราว●ที่กำลังเกิดขึ้นในโลก●คือ

Daimler●Chrysler

ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์●ร่วมทุน●กับ●เยอรมัน(เล่าไปแล้ว●ในนิทานเรื่อง●สี่แยกไฟเสีย●ตอน●2)

Freedom●Group●(เดิม●ชื่อ●Remington●Outdoor●Company)ซึ่งเป็น●กลุ่มบริษัทที่ผลิตอาวุธปืน●ใหญ่ที่สุด●โดยเฉพาะ●เรมิงตันเพื่อขายปลีกให้●ประชาชน●และ●ขายส่งให้กับกองทัพอเมริกา●และ●ที่อื่นๆ●Freedom●Group●นี้●อยู่ในความดูแล●ของ●Robert●Nardelli●ซึ่งทำงานในธุรกิจของกลุ่มหินร่วงมาก่อน●และเป็นผู้ใกล้ชิดของ●บุช●คนลูก

DynCorp●International●(ที่แสนจะน่าระทึกใจ)

ธุรกิจของ●DynCorp●สรุปง่ายๆ●ว่า●เขาเป็นกองทัพ●‘เงา’ของ●กองทัพอเมริกาเป็นผู้รับช่วง●ดูแลฐานทัพ●สนามบิน●จัดกองกำลัง●(ทหารรับจ้าง)ดูแล●ด้านงานข่าวกรอง●ด้านความปลอดภัย●และ●ระบบไอทีให้สำนักงานซีไอเอ●เอฟบีไอ●และ●ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกา

DynCorp●รับงานของกองทัพ●มาตั้งแต่●ปี●คศ●1946งานใหญ่●ที่แสดงฝีมือเข้าตา●คือ●สงครามเกาหลี

ทุกวันนี้●DynCorp●ยังทำหน้าที่เป็นกองทัพเงา●เหมือนเดิมเขาใหญ่●กว่า●น้ำดำ●(Blackwater)●ที่เราเคยได้ยินชื่อ●มากมายนักเขาไปรบมาแล้วทุกสนาม●และ●ปัจจุบัน●คุมบริเวณอาฟกานิสถานยุโรปตะวันออก●และ●ตะวันออกกลางบางส่วน

เป็นยังไงครับ

ผมเอาเรื่องเก่า●มา●เล่าใหม่●ก็จริง●แต่น่าจะให้มุมมองเพิ่มกับท่านผู้อ่านทำความรู้จัก●กับอเมริกา●อีกทีครับ

วันไหน●อเมริกา●คว่ำบาตรอิหร่าน●ห้ามขายน้ำมัน●(อเมริกาทำแน่)อิหร่านเตรียมตอบโต้●ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุส●(อิหร่านคิดทำแน่)

อเมริกา●คงไม่ปล่อยให้●น้ำมันขาดตลาด●น้ำมันขึ้นราคาและให้การผลิตน้ำมันโลก●อยู่ในมือของ●ซาอูฐและพวก●อย่างเด็ดขาด

รายการนี้●ถ้าลามไปไกล●อาจไ้ดเห็น●เอาปั้ม●ไม่เอาคน●ที่ผมท่องให้ฟังมาหลายปีแล้ว

อเมริกา●เตรียมรับมือล่วงหน้า●แบบเฉียดฉิวบีบพันธมิตร●ลูกกระเป๋ง●ทุกวิถีทาง●อย่างที่ชาวโลก●อาจต่อภาพไม่ติดอเมริกาจะไม่มีวัน●ลงมือก่อน●ด้วยตัวเอง●อเมริกาจะถนอมตัวไว้●ให้ลูกกระเป๋งออกหน้าไปก่อน●(อเมริกาใช้ยุทธศาสตร์●แนวนี้●มาตั้ง●สงครามโลกครั้งที่●1)

พร้อมกับจัดหนัก●ให้ขั้วอำนาจใหม่●ประเทศระดับหัวแถวไม่ให้น้อยหน้ากันเริ่มมาตั้งแต่●รัสเซีย●จีน●อิหร่าน●จนมาถึง●ตุรกี●

โปรดตามดู●การเดินเกม●แก้เกมของแต่ละขั้ว●นับแต่นี้ไปอย่างใกล้ชิดจะได้รู้ว่า●ในบ้านเรา●‘มัน’●กำลังเล่นอะไร●และจะเล่นอะไรต่อไปจะได้ไม่หลงกล●ตกหลุมมันง่ายๆ●อีก

(คำสุดท้าย●ตัดทิ้งไหมครับ●อ่านแล้ว●บาดใจ)

สวัสดีครับคนเล่านิทาน19●ตุลาคม●2561

ลุงเล่านิทาน

19.10.61 สี่แยกไฟ●(ยัง)●เสีย ตอน●1 ระหว่างที่ผมเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง●กับการที่อเมริกา●ถีบตัวเองออกมาจากอิหร่านดีล และ●กลับไปคว่ำบาตรอิหร่าน●อย่างเดิม และมีทีท่าว่าจะคว่ำเพิ่ม●แบบกระแทกแรงอย่างหนัก.●

สี่แยกไฟ●(ยัง)●เสีย

ตอน●1

ระหว่างที่ผมเล่าเรื่องราวต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง●กับการที่อเมริกา●ถีบตัวเองออกมาจากอิหร่านดีล

และ●กลับไปคว่ำบาตรอิหร่าน●อย่างเดิม

และมีทีท่าว่าจะคว่ำเพิ่ม●แบบกระแทกแรงอย่างหนัก.●

ด้วยการเตรียมห้ามอิหร่านขายน้ำมัน●ในต้นเดือน●พฤศจิกายน●นี้

ซึ่งอิหร่านก็ขู่กลับ●ว่า●ถ้าอเมริกาห้ามเมื่อไหร่●

เป็นได้เจอการปิดช่องแคบฮอร์มุส●นั้น

บริเวณที่ติดกับอิหร่าน●คือ●ตุรกี●บ้านของคุณพี่ตอยับ

(Recep●Tayyip●Erdogan)

ซึ่งดูเหมือน●จะเปลี่ยนใจ●เลิกเล่นเสียวแล้ว

และขยับมายืนเกี่ยวมือ●คล้องแขน●กับ●ขั้วรัสเซีย●จีน

เหมือนไม่เห็นหัว●ของคนหน้าสีส้มเอาเสียเลย●นั้น

ก็เกิดมีเรื่อง●(ไม่น่าแปลกใจ)

เรื่องที่เกิด●เหมือนไม่ใหญ่●เพราะสาเหตุมาจาก●คน●คนเดียว

แต่ก็น่าสนใจ●ว่า●‘ใคร’●กำลังเล่นอะไร

และ●การ●‘เล่น’●นั้น●มีเป้าหมายอะไร

และจะ●‘ลาม’●ไปถึงไหน●

เมื่อวันที่●2●ตุลาคม●ต้นเดือนนี้เอง●นาย●คาชอคจี●(Jamal●Khashoggi)

สื่อเก๋ามีระดับ●ชาวซาอูฐ●วัย●60●กว่า●เดินเข้าไปในสถานกงสุลของซาอูฐ

ที่อยู่ใน●ตุรกี●ตอนบ่ายต้นๆ

ตามข่าวบอกว่า●หลังจากนั้น●เขาก็ไม่กลับออกมาอีกเลย●

คู่หมั้นชาวตุรกี●ของ●นายคาชอคจี●บอกว่า●เขาเข้าไปในกงสุล

เพื่อให้กงสุลรับรองเอกสารสำคัญ●(ใบหย่ากับเมียเก่า)

เพื่อเราจะได้แต่งงานกัน●ให้ถูกต้อง●ตามกฏหมายของตุรกี

ขึ้นต้นแบบนี้●คงมีพวกใจร้อน●ชื่นชมตามเคย

ว่า●ลุงเอาเรื่องเก่า●มาเล่าใหม่●อีกแล้ว●

เรื่องอาจจะเก่านิ้ดนึงครับ

แต่ผมเอามาเล่าใหม่●ในแบบของผม

เผื่อท่านผู้อ่าน●จะได้เห็น●หรือ●มองมุมใหม่●ต่างออกไปบ้าง

นายคาชอคจี●เป็นนักเขียน●(คอลัมนิสต์ใหญ่)

ที่ปัจจุบันอยู่ในสังกัด●ของ●Washington●Post●(สื่อใหญ่มาก)

และได้ใบเขียว●ให้ตั้งถิ่นที่อยู่ได้●ในอเมริกา

ก่อนหน้านั้น●เขาอยู่มาหลายสื่อ●หลายแห่ง●รวมทั้งที่เกาะใหญ่

เท่าปลายนิ้วก้อยฯ●และที่ซาอูฐ●บ้านเกิดของตัวเอง

ในฐานะสื่อ●และในฐานะที่ปรึกษาของสมาชิกรัฐบาล

และ●ที่ปรึกษาด้านสื่อ●ของราชวงศ์

แปลว่า●เขาน่าจะเป็นบุคคลสำคัญ●ในวงการสื่อระดับโลก

พักหลัง●เขาย้ายที่อยู่ไปมา●ระหว่างอเมริกา●กับซาอูฐ

และเพิ่งย้ายตัวเอง●(ลี้ภัย)●จากซาอูฐ●มาอยู่ตุรกี●เมื่อ●ปีที่แล้ว

หลังจากเขียนวิจารณ์●มกุฎราชกุมาร●ของซาอูฐ

แบบขับรถเหยียบขันเร่งเสียมิด●โดยไม่แตะเบรค

นอกจากปัจจุบัน●เป็นสื่อใหญ่●ระดับโลก

อดีตของ●นายคาชอคจี●ยังมีประวัติไม่ธรรมดาอีกด้วย

นายคาชอคจี●เคยเป็นนักข่าว●ที่ประจำการณ์●อยู่ในอาฟกานิสถาน

สมัยสงครามอัฟกัน●ระหว่าง●อเมริกา●กับ●สหภาพโซเวียต

ต่อมาจนถึง●อเมริกา●รบกับ●รัสเซีย

โดยทำหน้าที่●เป็นทั้งสื่อรายงานข่าว●และตัวกลางประสานงาน

ระหว่างซีไอเอ●ตาลีบัน●และ●อัลไคด้า

(แปลว่า●น่าจะสังกัดอยู่กับพี่ซี)

แบบนี้●ฝีมือเขา●คงไม่ใช่ขี้ไก่●

ผมจึงไม่อยากเชื่อ●ว่า●คุณพี่แกจะเดินเข้าไปติดบ่วง●แบบตื้นๆ●

และเรื่อง●ที่เกิดขึ้นกับแก●ก็ไม่น่าจะเป็นบทพื้นๆ●แบบชั้นเดียวธรรมดา

กลับมาที่คุณคู่หมั้นสาวใหญ่●หลังจาก●รอจนค่ำ

นายคาชอคจี●ก็ยังไม่ออกมาจากกงสุล●คุณคู่หมั้น●จึงแจ้งไปทางเจ้าสังกัด

คือ●วอชิงตันโพสต์●และทางการตุรกี

วันรุ่งขึ้น●สื่ออเมริกา●อังกฤษฯลฯ●ส่งเบอร์ใหญ่ระดับหัวหน้า●หลายคน

ไปทำข่าวนี้●ในตุรกี●(หรือไปรออยู่ก่อนแล้วก็ไม่ทราบ)

2●วันต่อมา●ซีเอนเอน●วอชิงตันโพสต์●รวมทั้งสื่อฝรั่ง●สื่อแขก

สารพัดค่าย●ต่างออกข่าว●สรุปว่า●นายคาชอคจี●น่าจะเสียชีวิตแล้ว

โดยถูกเก็บในสถานกงสุลซาอูฐ●ที่อิสตันบุล●ตุรกี●นั่นแหละ

เริ่มจากโดนทรมานก่อน●หลังจากนั้นก็ถูกฆ่า

และจบลงด้วยร่างของเขา●ถูกตัดเป็นชิ้นส่วน

และ●ก็น่าจะเป็นฝีมือ●ของชาย●15●คน

ที่เดินทางมาจากซาอูฐ●ด้วยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว●2●ลำ

มาถึงก็●มีรถ●2●คัน●พามาที่สถานกงสุล

ชาย●15●คน●เข้าไปในสถานกงสุล●ไม่กี่ชั่วโมง

หลังจากนั้น●ก็ออกมาขึ้นรถ●พากันไปต่อที่บ้านหัวหน้ากงสุล

เสร็จแล้ว●แล้วก็กลับขึ้นไปเครื่องบินเจ็ท●2●ลำ●ที่ยังจอดคอยอยู่

และบินออกไปจากตุรกี●ในค่ำวันเดียวกันนั้น

สื่อฝรั่ง●รู้ละเอียดดี●ถึงขนาด●เอาเส้นทางบิน●ของเครื่องบินเจ็ท

แต่ละลำมาแสดง●ว่า●ลำหนึ่ง●ขากลับ●แวะอียิปต์●ก่อนบินต่อไปซาอูฐ

รวมทั้งเอาหน้าตาชายลึกลับ●15●คน●มาโชว์ให้ดูหลายคน

ใน●15●คน●มีหัวหน้าแผนกชัณสูตรศพ●ของทางการซาอูฐ

และลูกน้องรวมอยู่ด้วย

(แปลว่า●คงชำนาญในการแยกชิ้นส่วน)

สื่อใหญ่จาก●ซีเอนเอน●ที่มา●(รอ)●ทำข่าว●อยู่ที่ตุรกี

บอกว่า●ข้อมูลที่เอามาเฉลยให้ฟังนั้น●ได้มา●จากพวกทำงานด้านข่าวกรอง

‘ของเอกชน●‘พวกเอฟบีไอ●และ●เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานของตุรกี

ซึ่งขอให้ปกปิดชื่อ●และแหล่งข่าว

หลังจากข่าวนายคาชอคจี●ถูกเก็บ●กระจายดังไปทั่วโลก

บรรดา●สื่อ●ก็ไปสัมภาษณ์●ท่านกร่างใหญ่●ซึ่งกำลังสนใจดาราเพลงแรพ

เคนเย●แสดงพล่ามเดี่ยวให้ฟัง●ที่หน้าโต๊ะทำงาน●ของท่านกร่างใหญ่

ในทำเนียบขาว

สื่อถาม●ท่านคร้าบ●มีความเห็นอย่างไรคร้าบ●

เรื่องสื่อใหญ่●ที่ถูกฆ่าตาย●คากงสุลตัวเอง●ที่อยู่ในตุรกี

และ●เขาว่า●เป็นฝีมือสั่งการ●ของมกุฎราชกุมารซาอูฐ

คนดัง●คนนั้น●

●แบบนี้●อเมริกา●จะเอาเรื่องไหมคร้าบท่าน

เพราะมันเป็นเรื่องการแสดงอำนาจ●ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

ท่านจะสั่งคว่ำบาตรซาอูฐไหมคร้าบท่าน●

ท่านกร่างใหญ่●อึ้งไป●2●วิ●กลืนน้ำลายให้หายคอแห้ง

ก่อนบอกกับสื่อ

●ใจเย็นก่อนพวก●

เงินตั้ง●110●พันล้านเหรียญนะ●ที่ซาอูฐ●สั่งซื้ออาวุธจากเรา

มันมีความหมายกับอเมริกามากนะ

มันเพิ่มรายได้●และ●เพิ่มงานให้กับคนในบ้านเราแยะมาก

เราต้องค่อยๆคิด●ว่าจะมีวิธีการอื่นใด●ในการจัดการเรื่องนี้

อย่างที่เราไม่เสียประโยชน์●

คงเข้าใจวิธีการคิด●ของอเมริกา●ผู้คอยชี้นิ้วสั่ง●ชาวโลก

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน●แล้วนะครับ

สี่แยกไฟ●(ยัง)●เสีย

ตอน●2

ย้อนไปก่อนหน้านั้น●ประมาณ●เดือนกรกฎาคม

อเมริกา●บีบให้ตุรกี●ปล่อยตัว●นักเทศน์●ชาวอเมริกัน●ชื่อ●Andrew●Brunson

ซึ่งไปเดินสายสอนศาสนา●อยู่ในตุรกีนานหลายปี

และ●ต่อมาถูกทางการตุรกีจับ●ในข้อหาว่า●มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการทำรัฐประหารไล่ท่านตอยับ●เมื่อปี●ค.ศ.2016

เป็นรัฐประหาร●ที่ท่านตอยับ●อ้างว่า●เกิดขึ้น

โดยฝีมือ●ของกลุ่มกูเลน●(Fethullah●Gulen)

คู่แค้นของท่านตอยับ●ที่ลี้ภัย●ไปอยู่ในความดูแลของพี่ซี●ที่อเมริกา

ซึ่งคงดูแลกันดีมาก●ถึงสามารถสั่งให้ลูกกระเป๋ง●ทำการปฏิวัติข้ามแดนได้

แต่ดันฝ่อเสียก่อน●

และ●โดนท่านตอยับ●ไล่จับเอาเข้าคุกกราวรูด●หลายหมื่นคน

เรื่องนี้●คงทำใครบางคน●ที่อยากลุ้นทำแบบนั้นบ้าง●ในบ้านเรา

ต้องล้มแผน

ถอย●ไปตั้งหลัก●หลายรอบ

(ผมเขียนนิทานเกี่ยวกับเรื่องกูเลน●หลายหนแล้ว

สนใจอ่านเรื่องของเขา●และความเกี่ยวพันกับอเมริกา

ได้ในนิทานเรื่อง●ลูกครึ่ง●หรือ●นกสองหัว●และเรื่อง●ดิ้นพล่าน)

ที่น่าสนใจ●คือ●นักเทศน์●ติดคุกมา●2●ปีกว่า●แล้ว

ระหว่างนั้น●อเมริกา●เหมือนลืมเรื่องนี้●ไม่ได้ขยับอะไร

อยู่ๆ●เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม

(เดือนเดียวกับที่อเมริกา●กลับไปคว่ำบาตรอิหร่าน)

นักเทศน์●ก็●ล้มป่วย●เข้า●รพ●

และ●อเมริกา●ก็●สั่งขึ้นภาษีขาเข้าสินค้าของตุรกี

พร้อมกับ●ถล่มค่าเงินตรุกีอย่างต่อเนื่อง

ด้วยข้อหาเรื่องนักเทศน์ถูกจับ●

(บทห่วยแตก●รีบเขียนหรือครับท่าน)

ตุรกี●แข็งใจ●ไม่ยอมเจรจา●ขอต่อรองกับอเมริกา

แต่ยอมให้●นักเทศน์●ออกมารักษาตัวที่บ้าน●(house●arrest)

แทนการกลับเข้าไปนอนในคุก

น่าสังเกต●ว่า●อเมริกา●บีบอิหร่าน●และ●ตุรกี●อย่างหนัก

ในเวลาใกล้เคียงกัน●

ผ่านไป●2●เดือนกว่า

ตุรกี●รื้อคดี●นักเทศน์●เอามาพิจารณาใหม่

หลังจากค่าเงินตุรกี●ตกลงไปกองอยู่กับพื้น●(ตกไปประมาณ●30)

ศาลตุรกี●พิจารณา●แล้วมีคำสั่งว่า●คดีนี้●ผู้ต้องหา●ทำผิดจริง

และ●ต้องโทษ●จำคุก●3●ปี●

แต่เนื่องจากรับโทษมาแล้ว●2●ปีกว่า●และประพฤติตัวดี●ระหว่างอยู่ในคุก

ศาลจึงลดหย่อนโทษให้●ไม่ต้องกลับไปอยู่คุกอีกต่อไปแล้ว

และ●ไม่ต้องถูกคุมอยู่ในบ้านด้วย

มีอิสรเสรี●ที่จะเดินทางออกไปจากตุรกีได้

และ●นักเทศน์●ก็ได้กลับบ้าน●เมื่อวันที่●13●ตุลาคมนี้เอง

วันที่นักเทศน์●เดินทางออกจากตุรกี●กลับบ้านที่อเมริกา

เป็นวันเดียวกับที่สื่อทั่วโลก●ลงข่าว

ว่า●ค่อนข้างแน่นอนแล้ว●นายคาชอคจี●สื่อใหญ่

ก็กลับบ้านเก่า●ที่ซาอูฐ●แต่กลับ●แบบอยู่ในห่อ●

และ●ซาอูฐ●จะต้องแสดงความรับผิดชอบ

ขณะเดียวกัน●สื่อ●(ฝรั่ง)●ด้วยกัน●ก็ถามกันเอง●วิเคราะห์●(นำทาง)

ว่า●ทำไม●ตุรกี●รู้เรื่อง●นายคาชอคจี●ละเอียดดีจัง

และ●เริ่มแสดงความเห็นว่า●สัมพันธ์●ระหว่าง●ตุรกี●กับ●ซาอูฐ

ซึ่งก็ไม่ได้●หวานกันอยู่แล้ว

ยิ่งตอนหลัง●เมื่อตุรกี●กลับลำ●มาเป็นมิตรกับอิหร่าน

สัมพันธ์●ซาอูฐ●ตุรกี●เลยออกจะมีรสขมปนเอาเสียด้วย

และ●เพิ่มรสขื่น●เข้าไปอีก

เมื่อ●การ์ตา●ที่ถูกเตะโด่งออกมาจากกลุ่มเจ้าพ่อปั้มใหญ่

หันมาจับมือ●กับ●อิหร่าน●แถมเข้าไปช่วยตุรกี

เมื่อถูกอเมริกาสั่งกระทืบเงินตุรกีงวดนี้●จนติดดิน

ด้วยการจัดเงินกู้●และ●เงินลงทุน●ส่งไปให้หลายกระสอบ●

จนท่านตอยับ●หายยับไปแยะ●

สื่อกลับไป●ถามท่านกร่างใหญ่อีกรอบ

ท่านคร้าบ●อเมริกา●จะทำอย่างไรต่อไปคร้าบ●

จะปล่อยให้ซาอูฐ●สั่งห่อใครตามสบายใจ●ไม่รู้ร้อน●รู้หนาว●หรือยังไง

ท่านกร่างใหญ่●ตอบคำถาม●ขณะรับขวัญนักเทศน์●ที่ทำเนียบขาว

ว่า●ถ้าซาอูฐ●สั่งจริง●ก็ต้องรับโทษอย่างรุนแรง

ในการกระทำของตัว

แต่ไม่จำเป็นต้องกระทบต่อสัญญา●(ซื้อขายอาวุธ)

ของอเมริกากับซาอูฐ

●เพราะถ้าเรา●ยกเลิกสัญญา●ซื้อขายอาวุธกับซาอูฐ

สัญญาพวกนั้น●มันจะหล่นไปเข้าปาก●รัสเซีย●กับ●จีนแทน●

(เข้าใจไหม●)

เป็นการตอบแบบมือถือสาก●ปากอ้าคอย●ของแท้ตรานกอินทรี

โห่●หุย●ฮาาาาา

สี่แยกไฟ●(ยัง)●เสีย

ตอน●3

เรื่อง●(ที่สงสัยกันว่า)●เจ้าชายเป็นคนสั่งห่อ●นั้น

มันคงไม่ได้กระทบ●แค่เรื่องการสั่งซื้ออาวุธอย่างเดียว

ซาอูฐ●กำลังจะจัดงานใหญ่ระดับโลก●เพื่อหาผู้ร่วมลงทุน

ทำธุรกิจ●ทั้งในซาอูฐ●และ●นอกซาอูฐ●เช่นที่●อเมริกาเอง

โดยเรียกชื่องานนี้●เสียหรูเห่ย●ว่า●Davos●in●the●Desert●

ในช่วงวันที่●23●ตุลาคม●นี้

งานนี้●จริงๆแล้ว●ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจโลก

แต่●ดูเหมือน●คล้ายจะเป็นการเตรียมล้วงกระเป๋า

หรือ●เชือดอูฐ●เสียมากกว่า

งานนี้●ซีเอนเอน●ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย●โดยเป็นแม่งานด้านสื่อ

และมี●วอชิงตันโพสต์●เป็นผู้ร่วมสนับสนุน

นักลงทุน●มือใหญ่มหึมา●ของอเมริกา●ที่ไปร่วม

คือ●กองทุน●BlackRock●กองทุน●Blackstone●JP●Morgan●และฯลฯ

นอกจากนี้●ยังมี●อีกหลายสถาบันการเงินฝรั่ง●จากอังกฤษ●ฝรั่งเศส●เนเธอแลนด์●และอื่นๆ

เช่น●Standard●Charter,●HKSB,●Credit●Swiss

ผู้ที่จะ●บรรยาย●เรื่องบรรยากาศ●การลงทุนและโอกาส

มีหลายคน

คนสำคัญ●คือ●คุณนายไอเอมเอฟ●และ●รมว●คลัง●ของอเมริกา

อ้อ●ตัวเจ้าภาพใหญ่●ที่จะออกฉาก●เป็นพระเอกของงาน

คือเจ้าชายมงกุฏของซาอูฐ●ที่กำลังตกเป็นจำเลย●ของรายการสับแล้วห่อ

หรือ●เป็นเหยื่อชิ้นใหญ่●ของการเมืองระดับโลก

หลังจาก●มีเรื่องเจ้าชายสั่งห่อ●กระจายไปทั่วโลก

โดยซีเอนเอน●เสนอข่าว●แบบประโคม●และเหมาเวลา●ออกจอ

พร้อมกันกับ●วอชิงตันโพสต์●และสื่ออังกฤษ

ที่ก็●ลงข่าวแบบนาทีต่อนาที●เช่นกัน

ไม่กี่วันหลังจากนั้น

บรรดาผู้ที่ประกาศตัว●ว่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพงานใหญ่

ก็ประกาศถอนตัว●เรียงเป็นตับ●ทุกชื่อ●ที่ผมเล่ามาข้างต้นน่ะครับ

เหลือคุณนายไอเอมเอฟ●กับ●รมว●คลัง●ตรานกอินทรี

บอกว่า●ขอรอดู●ความคืบหน้า●อีกสัก●2,3●วัน

และวันนี้●(18●ตค)●มีข่าวออกมาแล้ว

ท่าน●รมว●คลังตรานกอินทรี●(ศิษย์เก่า●Goldman●Sach●ก๊วน●CFR)

ตัดสินใจ●ไม่ไปร่วม●งานล้วงกระเป๋าอูฐ●กลางทะเลทรายแล้ว

และ●รมว●จาก●อังกฤษ●อียู●หลายคน●และคุณนายไอเอมเอฟก็●ประกาศ●ไม่จัดกระเป๋าเดินทางเช่นกัน

ปูพื้นกันอย่างนั้นเสร็จ

ทีนี้●ก็ถึงจังหวะนักการเมืองในอเมริกา●ทั้ง●2●พรรค

ต่างดาหน้ากัน●ออกมาถล่มท่านกร่างใหญ่

●จะปล่อยให้ซาอุ●สั่งห่อใครก็ได้●ในดินแดนคนอื่น●อย่างนั้นหรือ

เหมือนอย่างที่คุณพี่ปูติน●ปล่อยยาสั่งใส่อดีตสายลับของตัว

ที่ลี้ภัยไปอยู่อังกฤษ●อย่างนั้นหรือ●

●เรื่องนั้น●อังกฤษ●และ●อเมริกา●ยังสั่งคว่ำบาตร●รัสเซียไปแล้ว

และสั่งบังคับไปครึ่งโลก●ให้คว่ำบาตรรัสเซียพร้อมกันด้วย

แล้ว●ซาอุฐ●มีอะไรเหนืออเมริกา●อเมริกา●ถึงยังทำเฉย●

คราวนี้●ท่านกร่างใหญ่●ทำเฉยต่อไปไม่ไหว

ไปออกโทรทัศน์●เมื่อวันเสาร์●ที่●13●ตุลาคม

ให้สัมภาษณ์●ในรายการ●60●นาที●ของ●CBS

ซึ่งไม่เคยทำมานานแล้ว

‘●เราจะต้องสืบสวนให้รู้เรื่องจริง●และ●จะต้องมีการลงโทษ

อย่างรุนแรงยิ่ง●’

ท่านกร่างใหญ่●ทำหน้าเข้ม●(ปนสีส้ม)●ตอบ

ผู้สัมภาษณ์●ถามว่า●เชื่อว่า●มกุฏราชกุมารซาอูฐ●เป็นคนสั่งฆ่าไหม

ท่านกร่างตอบว่า●ยังไม่มีใครรู้แน่●แต่เราสามารถที่จะหาความจริงได้

วันอาทิตย์●ที่●14●ตุลาคม●ทางซาอูฐ●ตอบโต้ทันที

●อย่าได้แม้แต่จะคิด●ว่า●จะ●คว่ำบาตร●เรา●

●แล้วอเมริกา●จะรู้สึก●

(บทนี้●เขียนเหมือนบทหนังบู๊รุ่นเก่าของฮอลลีวู้ด●นะครับ)

วันจันทร์●ที่●15●ตุลาคม●มีข่าวว่า●กษัตริย์ซาอูฐ

โทรศัพท์ไปคุยกับท่านตอยับ

คุยอะไรกันบ้าง●สื่อคุ้ยไม่เจอ

ส่วนอีกา●เจ้าเก่า●ทำขรึมใส่ผม●บอก●เรื่องนี้●ดูเองไม่ออกหรือไง●

แต่หลังจากนั้น●ท่านเป็ดกร่าง●ก็ให้สัมภาษณ์

●เรา●ได้คุยกับกษัตริย์ซาอูฐ●ทางโทรศัพท์แล้ว

กษัตริย์●ยืนยัน●ว่าตัวเอง●ไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้●เลย

แต่จะทำการสอบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่าง

พร้อมทั้งยินดี●ให้ความร่วมมือกับตุรกี

ในการตรวจสอบ●สถานกงสุลของซาอูฐ●ในตุรกี

ที่ถูกอ้างว่า●เป็นสถานที่เกิดเหตุ●

สื่อถามกลับ

●แล้วท่านเป็ด●เชื่อ●คำตอบ●ของกษัตริย์ซาอูฐไหม●

ท่านเป็ดกร่าง●ตอบว่า●ผมว่า●กษัตริย์●อาจจะไม่รู้เรื่องด้วยนะ

อาจจะเป็น●พวก●ตัวร้ายที่ไหน●(roque)●เป็นคนจัดการก็ได้●

แต่เราจะรู้เรื่องจริงจากท่านปอม●(รมว●ตปท)●ที่กำลังเดินทางไปซาอูฐ

คืนนี้●ก็คงถึง●และ●เราก็คงรู้เรื่องจริง●

ตกดึกของคืนวันจันทร์ที่●15●ตุลาคม

ซีเอนเอน●ออกข่าวแตก●ว่า●ซาอูฐ●เตรียมตัวที่จะออกคำแถลง

รับว่า●นายคาชอคจี●ถูกฆ่าตายจริง●

สืบเนื่องมาจากสอบสวนเขา●ที่เกินเลยไป●

แต่ใครฆ่าเขา●ใครสั่ง●คงต้องรอคำแจงจากคำแถลงนั้น

แถมวิเคราะห์●ว่า●นอกจากซาอุฐ●ที่รู้เรื่องดีอยู่แก่ใจแล้ว

อีกราย●ที่น่าจะรู้เรื่องดี●ไม่น้อยกว่า●คือ●ตุรกี

เจ้าของบ้าน●ที่น่าจะมีเครือข่าย●เครื่องมือ●เครื่องไม้

เกาะติดได้●ทุกบริเวณของบ้านตัวเอง

รายการนี้●ต้องยอมรับว่า●การขยับหมากตัวเล็ก●เพียงตัวเดียว

ของอเมริกา●ดูเหมือนจะได้ผล●

ไม่น้อยกว่า●การขยับกองทัพ●

อเมริกา●เป็นนักสร้างฉาก●ได้เก่งจริงๆ

แม้บทจะเก่า●หรือ●ห่วยแตกยังไง

ก็ดูเหมือนจะมีคนคล้อยตาม●การจูงของอเมริกา●ไปค่อนโลก●

ลุงเล่านิทาน

19.10.61 สี่แยกไฟ●(ยัง)●เสีย ตอน●1 ระหว่างที่ผมเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้อง●กับการที่อเมริกา●ถีบตัวเองออกมาจากอิหร่านดีลและ●กลับไปคว่ำบาตรอิหร่าน●อย่างเดิมและมีทีท่าว่าจะคว่ำเพิ่ม●แบบกระแทกแรงอย่างหนัก.●ด้ว

สี่แยกไฟ●(ยัง)●เสีย

ตอน●1

ระหว่างที่ผมเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้อง●กับการที่อเมริกา●ถีบตัวเองออกมาจากอิหร่านดีลและ●กลับไปคว่ำบาตรอิหร่าน●อย่างเดิมและมีทีท่าว่าจะคว่ำเพิ่ม●แบบกระแทกแรงอย่างหนัก.●ด้วยการเตรียมห้ามอิหร่านขายน้ำมัน●ในต้นเดือน●พฤศจิกายน●นี้ซึ่งอิหร่านก็ขู่กลับ●ว่า●ถ้าอเมริกาห้ามเมื่อไหร่●เป็นได้เจอการปิดช่องแคบฮอร์มุส●นั้น

บริเวณที่ติดกับอิหร่าน●คือ●ตุรกี●บ้านของคุณพี่ตอยับ(Recep●Tayyip●Erdogan)ซึ่งดูเหมือน●จะเปลี่ยนใจ●เลิกเล่นเสียวแล้วและขยับมายืนเกี่ยวมือ●คล้องแขน●กับ●ขั้วรัสเซีย●จีนเหมือนไม่เห็นหัว●ของคนหน้าสีส้มเอาเสียเลย●นั้นก็เกิดมีเรื่อง●(ไม่น่าแปลกใจ)

เรื่องที่เกิด●เหมือนไม่ใหญ่●เพราะสาเหตุมาจาก●คน●คนเดียวแต่ก็น่าสนใจ●ว่า●‘ใคร’●กำลังเล่นอะไรและ●การ●‘เล่น’●นั้น●มีเป้าหมายอะไรและจะ●‘ลาม’●ไปถึงไหน●

เมื่อวันที่●2●ตุลาคม●ต้นเดือนนี้เอง●นาย●คาชอคจี●(Jamal●Khashoggi)สื่อเก๋ามีระดับ●ชาวซาอูฐ●วัย●60●กว่า●เดินเข้าไปในสถานกงสุลของซาอูฐที่อยู่ใน●ตุรกี●ตอนบ่ายต้นๆตามข่าวบอกว่า●หลังจากนั้น●เขาก็ไม่กลับออกมาอีกเลย●

คู่หมั้นชาวตุรกี●ของ●นายคาชอคจี●บอกว่า●เขาเข้าไปในกงสุลเพื่อให้กงสุลรับรองเอกสารสำคัญ●(ใบหย่ากับเมียเก่า)เพื่อเราจะได้แต่งงานกัน●ให้ถูกต้อง●ตามกฏหมายของตุรกี

ขึ้นต้นแบบนี้●คงมีพวกใจร้อน●ชื่นชมตามเคยว่า●ลุงเอาเรื่องเก่า●มาเล่าใหม่●อีกแล้ว●

เรื่องอาจจะเก่านิ้ดนึงครับแต่ผมเอามาเล่าใหม่●ในแบบของผมเผื่อท่านผู้อ่าน●จะได้เห็น●หรือ●มองมุมใหม่●ต่างออกไปบ้าง

นายคาชอคจี●เป็นนักเขียน●(คอลัมนิสต์ใหญ่)ที่ปัจจุบันอยู่ในสังกัด●ของ●Washington●Post●(สื่อใหญ่มาก)และได้ใบเขียว●ให้ตั้งถิ่นที่อยู่ได้●ในอเมริกาก่อนหน้านั้น●เขาอยู่มาหลายสื่อ●หลายแห่ง●รวมทั้งที่เกาะใหญ่เท่าปลายนิ้วก้อยฯ●และที่ซาอูฐ●บ้านเกิดของตัวเองในฐานะสื่อ●และในฐานะที่ปรึกษาของสมาชิกรัฐบาลและ●ที่ปรึกษาด้านสื่อ●ของราชวงศ์

แปลว่า●เขาน่าจะเป็นบุคคลสำคัญ●ในวงการสื่อระดับโลก

พักหลัง●เขาย้ายที่อยู่ไปมา●ระหว่างอเมริกา●กับซาอูฐและเพิ่งย้ายตัวเอง●(ลี้ภัย)●จากซาอูฐ●มาอยู่ตุรกี●เมื่อ●ปีที่แล้วหลังจากเขียนวิจารณ์●มกุฎราชกุมาร●ของซาอูฐแบบขับรถเหยียบขันเร่งเสียมิด●โดยไม่แตะเบรค

นอกจากปัจจุบัน●เป็นสื่อใหญ่●ระดับโลกอดีตของ●นายคาชอคจี●ยังมีประวัติไม่ธรรมดาอีกด้วย

นายคาชอคจี●เคยเป็นนักข่าว●ที่ประจำการณ์●อยู่ในอาฟกานิสถานสมัยสงครามอัฟกัน●ระหว่าง●อเมริกา●กับ●สหภาพโซเวียตต่อมาจนถึง●อเมริกา●รบกับ●รัสเซียโดยทำหน้าที่●เป็นทั้งสื่อรายงานข่าว●และตัวกลางประสานงานระหว่างซีไอเอ●ตาลีบัน●และ●อัลไคด้า(แปลว่า●น่าจะสังกัดอยู่กับพี่ซี)แบบนี้●ฝีมือเขา●คงไม่ใช่ขี้ไก่●

ผมจึงไม่อยากเชื่อ●ว่า●คุณพี่แกจะเดินเข้าไปติดบ่วง●แบบตื้นๆ●และเรื่อง●ที่เกิดขึ้นกับแก●ก็ไม่น่าจะเป็นบทพื้นๆ●แบบชั้นเดียวธรรมดา

กลับมาที่คุณคู่หมั้นสาวใหญ่●หลังจาก●รอจนค่ำนายคาชอคจี●ก็ยังไม่ออกมาจากกงสุล●คุณคู่หมั้น●จึงแจ้งไปทางเจ้าสังกัดคือ●วอชิงตันโพสต์●และทางการตุรกี

วันรุ่งขึ้น●สื่ออเมริกา●อังกฤษฯลฯ●ส่งเบอร์ใหญ่ระดับหัวหน้า●หลายคนไปทำข่าวนี้●ในตุรกี●(หรือไปรออยู่ก่อนแล้วก็ไม่ทราบ)

2●วันต่อมา●ซีเอนเอน●วอชิงตันโพสต์●รวมทั้งสื่อฝรั่ง●สื่อแขกสารพัดค่าย●ต่างออกข่าว●สรุปว่า●นายคาชอคจี●น่าจะเสียชีวิตแล้วโดยถูกเก็บในสถานกงสุลซาอูฐ●ที่อิสตันบุล●ตุรกี●นั่นแหละเริ่มจากโดนทรมานก่อน●หลังจากนั้นก็ถูกฆ่าและจบลงด้วยร่างของเขา●ถูกตัดเป็นชิ้นส่วน

และ●ก็น่าจะเป็นฝีมือ●ของชาย●15●คนที่เดินทางมาจากซาอูฐ●ด้วยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว●2●ลำมาถึงก็●มีรถ●2●คัน●พามาที่สถานกงสุลชาย●15●คน●เข้าไปในสถานกงสุล●ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น●ก็ออกมาขึ้นรถ●พากันไปต่อที่บ้านหัวหน้ากงสุลเสร็จแล้ว●แล้วก็กลับขึ้นไปเครื่องบินเจ็ท●2●ลำ●ที่ยังจอดคอยอยู่และบินออกไปจากตุรกี●ในค่ำวันเดียวกันนั้น

สื่อฝรั่ง●รู้ละเอียดดี●ถึงขนาด●เอาเส้นทางบิน●ของเครื่องบินเจ็ทแต่ละลำมาแสดง●ว่า●ลำหนึ่ง●ขากลับ●แวะอียิปต์●ก่อนบินต่อไปซาอูฐรวมทั้งเอาหน้าตาชายลึกลับ●15●คน●มาโชว์ให้ดูหลายคนใน●15●คน●มีหัวหน้าแผนกชัณสูตรศพ●ของทางการซาอูฐและลูกน้องรวมอยู่ด้วย(แปลว่า●คงชำนาญในการแยกชิ้นส่วน)

สื่อใหญ่จาก●ซีเอนเอน●ที่มา●(รอ)●ทำข่าว●อยู่ที่ตุรกีบอกว่า●ข้อมูลที่เอามาเฉลยให้ฟังนั้น●ได้มา●จากพวกทำงานด้านข่าวกรอง‘ของเอกชน●‘พวกเอฟบีไอ●และ●เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานของตุรกีซึ่งขอให้ปกปิดชื่อ●และแหล่งข่าว

หลังจากข่าวนายคาชอคจี●ถูกเก็บ●กระจายดังไปทั่วโลกบรรดา●สื่อ●ก็ไปสัมภาษณ์●ท่านกร่างใหญ่●ซึ่งกำลังสนใจดาราเพลงแรพเคนเย●แสดงพล่ามเดี่ยวให้ฟัง●ที่หน้าโต๊ะทำงาน●ของท่านกร่างใหญ่ในทำเนียบขาว

สื่อถาม●ท่านคร้าบ●มีความเห็นอย่างไรคร้าบ●เรื่องสื่อใหญ่●ที่ถูกฆ่าตาย●คากงสุลตัวเอง●ที่อยู่ในตุรกีและ●เขาว่า●เป็นฝีมือสั่งการ●ของมกุฎราชกุมารซาอูฐคนดัง●คนนั้น●

●แบบนี้●อเมริกา●จะเอาเรื่องไหมคร้าบท่านเพราะมันเป็นเรื่องการแสดงอำนาจ●ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงท่านจะสั่งคว่ำบาตรซาอูฐไหมคร้าบท่าน●

ท่านกร่างใหญ่●อึ้งไป●2●วิ●กลืนน้ำลายให้หายคอแห้งก่อนบอกกับสื่อ

●ใจเย็นก่อนพวก●เงินตั้ง●110●พันล้านเหรียญนะ●ที่ซาอูฐ●สั่งซื้ออาวุธจากเรามันมีความหมายกับอเมริกามากนะมันเพิ่มรายได้●และ●เพิ่มงานให้กับคนในบ้านเราแยะมากเราต้องค่อยๆคิด●ว่าจะมีวิธีการอื่นใด●ในการจัดการเรื่องนี้อย่างที่เราไม่เสียประโยชน์●

คงเข้าใจวิธีการคิด●ของอเมริกา●ผู้คอยชี้นิ้วสั่ง●ชาวโลกเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน●แล้วนะครับ

สี่แยกไฟ●(ยัง)●เสียตอน●2

ย้อนไปก่อนหน้านั้น●ประมาณ●เดือนกรกฎาคมอเมริกา●บีบให้ตุรกี●ปล่อยตัว●นักเทศน์●ชาวอเมริกัน●ชื่อ●Andrew●Brunsonซึ่งไปเดินสายสอนศาสนา●อยู่ในตุรกีนานหลายปีและ●ต่อมาถูกทางการตุรกีจับ●ในข้อหาว่า●มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรัฐประหารไล่ท่านตอยับ●เมื่อปี●ค.ศ.2016

เป็นรัฐประหาร●ที่ท่านตอยับ●อ้างว่า●เกิดขึ้นโดยฝีมือ●ของกลุ่มกูเลน●(Fethullah●Gulen)คู่แค้นของท่านตอยับ●ที่ลี้ภัย●ไปอยู่ในความดูแลของพี่ซี●ที่อเมริกาซึ่งคงดูแลกันดีมาก●ถึงสามารถสั่งให้ลูกกระเป๋ง●ทำการปฏิวัติข้ามแดนได้แต่ดันฝ่อเสียก่อน●และ●โดนท่านตอยับ●ไล่จับเอาเข้าคุกกราวรูด●หลายหมื่นคน

เรื่องนี้●คงทำใครบางคน●ที่อยากลุ้นทำแบบนั้นบ้าง●ในบ้านเราต้องล้มแผนถอย●ไปตั้งหลัก●หลายรอบ

(ผมเขียนนิทานเกี่ยวกับเรื่องกูเลน●หลายหนแล้วสนใจอ่านเรื่องของเขา●และความเกี่ยวพันกับอเมริกาได้ในนิทานเรื่อง●ลูกครึ่ง●หรือ●นกสองหัว●และเรื่อง●ดิ้นพล่าน)

ที่น่าสนใจ●คือ●นักเทศน์●ติดคุกมา●2●ปีกว่า●แล้วระหว่างนั้น●อเมริกา●เหมือนลืมเรื่องนี้●ไม่ได้ขยับอะไรอยู่ๆ●เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม(เดือนเดียวกับที่อเมริกา●กลับไปคว่ำบาตรอิหร่าน)นักเทศน์●ก็●ล้มป่วย●เข้า●รพ●และ●อเมริกา●ก็●สั่งขึ้นภาษีขาเข้าสินค้าของตุรกีพร้อมกับ●ถล่มค่าเงินตรุกีอย่างต่อเนื่องด้วยข้อหาเรื่องนักเทศน์ถูกจับ●

(บทห่วยแตก●รีบเขียนหรือครับท่าน)

ตุรกี●แข็งใจ●ไม่ยอมเจรจา●ขอต่อรองกับอเมริกาแต่ยอมให้●นักเทศน์●ออกมารักษาตัวที่บ้าน●(house●arrest)แทนการกลับเข้าไปนอนในคุก

น่าสังเกต●ว่า●อเมริกา●บีบอิหร่าน●และ●ตุรกี●อย่างหนักในเวลาใกล้เคียงกัน●

ผ่านไป●2●เดือนกว่าตุรกี●รื้อคดี●นักเทศน์●เอามาพิจารณาใหม่หลังจากค่าเงินตุรกี●ตกลงไปกองอยู่กับพื้น●(ตกไปประมาณ●30)

ศาลตุรกี●พิจารณา●แล้วมีคำสั่งว่า●คดีนี้●ผู้ต้องหา●ทำผิดจริงและ●ต้องโทษ●จำคุก●3●ปี●แต่เนื่องจากรับโทษมาแล้ว●2●ปีกว่า●และประพฤติตัวดี●ระหว่างอยู่ในคุกศาลจึงลดหย่อนโทษให้●ไม่ต้องกลับไปอยู่คุกอีกต่อไปแล้วและ●ไม่ต้องถูกคุมอยู่ในบ้านด้วยมีอิสรเสรี●ที่จะเดินทางออกไปจากตุรกีได้

และ●นักเทศน์●ก็ได้กลับบ้าน●เมื่อวันที่●13●ตุลาคมนี้เอง

วันที่นักเทศน์●เดินทางออกจากตุรกี●กลับบ้านที่อเมริกาเป็นวันเดียวกับที่สื่อทั่วโลก●ลงข่าวว่า●ค่อนข้างแน่นอนแล้ว●นายคาชอคจี●สื่อใหญ่ก็กลับบ้านเก่า●ที่ซาอูฐ●แต่กลับ●แบบอยู่ในห่อ●และ●ซาอูฐ●จะต้องแสดงความรับผิดชอบ

ขณะเดียวกัน●สื่อ●(ฝรั่ง)●ด้วยกัน●ก็ถามกันเอง●วิเคราะห์●(นำทาง)ว่า●ทำไม●ตุรกี●รู้เรื่อง●นายคาชอคจี●ละเอียดดีจังและ●เริ่มแสดงความเห็นว่า●สัมพันธ์●ระหว่าง●ตุรกี●กับ●ซาอูฐซึ่งก็ไม่ได้●หวานกันอยู่แล้วยิ่งตอนหลัง●เมื่อตุรกี●กลับลำ●มาเป็นมิตรกับอิหร่านสัมพันธ์●ซาอูฐ●ตุรกี●เลยออกจะมีรสขมปนเอาเสียด้วย

และ●เพิ่มรสขื่น●เข้าไปอีกเมื่อ●การ์ตา●ที่ถูกเตะโด่งออกมาจากกลุ่มเจ้าพ่อปั้มใหญ่หันมาจับมือ●กับ●อิหร่าน●แถมเข้าไปช่วยตุรกีเมื่อถูกอเมริกาสั่งกระทืบเงินตุรกีงวดนี้●จนติดดินด้วยการจัดเงินกู้●และ●เงินลงทุน●ส่งไปให้หลายกระสอบ●จนท่านตอยับ●หายยับไปแยะ●

สื่อกลับไป●ถามท่านกร่างใหญ่อีกรอบ

ท่านคร้าบ●อเมริกา●จะทำอย่างไรต่อไปคร้าบ●จะปล่อยให้ซาอูฐ●สั่งห่อใครตามสบายใจ●ไม่รู้ร้อน●รู้หนาว●หรือยังไง

ท่านกร่างใหญ่●ตอบคำถาม●ขณะรับขวัญนักเทศน์●ที่ทำเนียบขาวว่า●ถ้าซาอูฐ●สั่งจริง●ก็ต้องรับโทษอย่างรุนแรงในการกระทำของตัวแต่ไม่จำเป็นต้องกระทบต่อสัญญา●(ซื้อขายอาวุธ)ของอเมริกากับซาอูฐ

●เพราะถ้าเรา●ยกเลิกสัญญา●ซื้อขายอาวุธกับซาอูฐสัญญาพวกนั้น●มันจะหล่นไปเข้าปาก●รัสเซีย●กับ●จีนแทน●(เข้าใจไหม●)

เป็นการตอบแบบมือถือสาก●ปากอ้าคอย●ของแท้ตรานกอินทรีโห่●หุย●ฮาาาาา

สี่แยกไฟ●(ยัง)●เสียตอน●3

เรื่อง●(ที่สงสัยกันว่า)●เจ้าชายเป็นคนสั่งห่อ●นั้นมันคงไม่ได้กระทบ●แค่เรื่องการสั่งซื้ออาวุธอย่างเดียว

ซาอูฐ●กำลังจะจัดงานใหญ่ระดับโลก●เพื่อหาผู้ร่วมลงทุนทำธุรกิจ●ทั้งในซาอูฐ●และ●นอกซาอูฐ●เช่นที่●อเมริกาเองโดยเรียกชื่องานนี้●เสียหรูเห่ย●ว่า●Davos●in●the●Desert●ในช่วงวันที่●23●ตุลาคม●นี้

งานนี้●จริงๆแล้ว●ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจโลกแต่●ดูเหมือน●คล้ายจะเป็นการเตรียมล้วงกระเป๋าหรือ●เชือดอูฐ●เสียมากกว่า

งานนี้●ซีเอนเอน●ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย●โดยเป็นแม่งานด้านสื่อและมี●วอชิงตันโพสต์●เป็นผู้ร่วมสนับสนุน

นักลงทุน●มือใหญ่มหึมา●ของอเมริกา●ที่ไปร่วมคือ●กองทุน●BlackRock●กองทุน●Blackstone●JP●Morgan●และฯลฯนอกจากนี้●ยังมี●อีกหลายสถาบันการเงินฝรั่ง●จากอังกฤษ●ฝรั่งเศส●เนเธอแลนด์●และอื่นๆเช่น●Standard●Charter,●HKSB,●Credit●Swiss

ผู้ที่จะ●บรรยาย●เรื่องบรรยากาศ●การลงทุนและโอกาสมีหลายคนคนสำคัญ●คือ●คุณนายไอเอมเอฟ●และ●รมว●คลัง●ของอเมริกา

อ้อ●ตัวเจ้าภาพใหญ่●ที่จะออกฉาก●เป็นพระเอกของงานคือเจ้าชายมงกุฏของซาอูฐ●ที่กำลังตกเป็นจำเลย●ของรายการสับแล้วห่อหรือ●เป็นเหยื่อชิ้นใหญ่●ของการเมืองระดับโลก

หลังจาก●มีเรื่องเจ้าชายสั่งห่อ●กระจายไปทั่วโลกโดยซีเอนเอน●เสนอข่าว●แบบประโคม●และเหมาเวลา●ออกจอพร้อมกันกับ●วอชิงตันโพสต์●และสื่ออังกฤษที่ก็●ลงข่าวแบบนาทีต่อนาที●เช่นกันไม่กี่วันหลังจากนั้นบรรดาผู้ที่ประกาศตัว●ว่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ก็ประกาศถอนตัว●เรียงเป็นตับ●ทุกชื่อ●ที่ผมเล่ามาข้างต้นน่ะครับ

เหลือคุณนายไอเอมเอฟ●กับ●รมว●คลัง●ตรานกอินทรีบอกว่า●ขอรอดู●ความคืบหน้า●อีกสัก●2,3●วัน

และวันนี้●(18●ตค)●มีข่าวออกมาแล้วท่าน●รมว●คลังตรานกอินทรี●(ศิษย์เก่า●Goldman●Sach●ก๊วน●CFR)ตัดสินใจ●ไม่ไปร่วม●งานล้วงกระเป๋าอูฐ●กลางทะเลทรายแล้วและ●รมว●จาก●อังกฤษ●อียู●หลายคน●และคุณนายไอเอมเอฟก็●ประกาศ●ไม่จัดกระเป๋าเดินทางเช่นกัน

ปูพื้นกันอย่างนั้นเสร็จทีนี้●ก็ถึงจังหวะนักการเมืองในอเมริกา●ทั้ง●2●พรรคต่างดาหน้ากัน●ออกมาถล่มท่านกร่างใหญ่

●จะปล่อยให้ซาอุ●สั่งห่อใครก็ได้●ในดินแดนคนอื่น●อย่างนั้นหรือเหมือนอย่างที่คุณพี่ปูติน●ปล่อยยาสั่งใส่อดีตสายลับของตัวที่ลี้ภัยไปอยู่อังกฤษ●อย่างนั้นหรือ●

●เรื่องนั้น●อังกฤษ●และ●อเมริกา●ยังสั่งคว่ำบาตร●รัสเซียไปแล้วและสั่งบังคับไปครึ่งโลก●ให้คว่ำบาตรรัสเซียพร้อมกันด้วย

แล้ว●ซาอุฐ●มีอะไรเหนืออเมริกา●อเมริกา●ถึงยังทำเฉย●

คราวนี้●ท่านกร่างใหญ่●ทำเฉยต่อไปไม่ไหวไปออกโทรทัศน์●เมื่อวันเสาร์●ที่●13●ตุลาคมให้สัมภาษณ์●ในรายการ●60●นาที●ของ●CBSซึ่งไม่เคยทำมานานแล้ว

‘●เราจะต้องสืบสวนให้รู้เรื่องจริง●และ●จะต้องมีการลงโทษอย่างรุนแรงยิ่ง●’ท่านกร่างใหญ่●ทำหน้าเข้ม●(ปนสีส้ม)●ตอบ

ผู้สัมภาษณ์●ถามว่า●เชื่อว่า●มกุฏราชกุมารซาอูฐ●เป็นคนสั่งฆ่าไหมท่านกร่างตอบว่า●ยังไม่มีใครรู้แน่●แต่เราสามารถที่จะหาความจริงได้

วันอาทิตย์●ที่●14●ตุลาคม●ทางซาอูฐ●ตอบโต้ทันที●อย่าได้แม้แต่จะคิด●ว่า●จะ●คว่ำบาตร●เรา●แล้วอเมริกา●จะรู้สึก●

(บทนี้●เขียนเหมือนบทหนังบู๊รุ่นเก่าของฮอลลีวู้ด●นะครับ)

วันจันทร์●ที่●15●ตุลาคม●มีข่าวว่า●กษัตริย์ซาอูฐโทรศัพท์ไปคุยกับท่านตอยับคุยอะไรกันบ้าง●สื่อคุ้ยไม่เจอส่วนอีกา●เจ้าเก่า●ทำขรึมใส่ผม●บอก●เรื่องนี้●ดูเองไม่ออกหรือไง●

แต่หลังจากนั้น●ท่านเป็ดกร่าง●ก็ให้สัมภาษณ์

●เรา●ได้คุยกับกษัตริย์ซาอูฐ●ทางโทรศัพท์แล้วกษัตริย์●ยืนยัน●ว่าตัวเอง●ไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้●เลยแต่จะทำการสอบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่างพร้อมทั้งยินดี●ให้ความร่วมมือกับตุรกีในการตรวจสอบ●สถานกงสุลของซาอูฐ●ในตุรกีที่ถูกอ้างว่า●เป็นสถานที่เกิดเหตุ●

สื่อถามกลับ

●แล้วท่านเป็ด●เชื่อ●คำตอบ●ของกษัตริย์ซาอูฐไหม●

ท่านเป็ดกร่าง●ตอบว่า●ผมว่า●กษัตริย์●อาจจะไม่รู้เรื่องด้วยนะอาจจะเป็น●พวก●ตัวร้ายที่ไหน●(roque)●เป็นคนจัดการก็ได้●แต่เราจะรู้เรื่องจริงจากท่านปอม●(รมว●ตปท)●ที่กำลังเดินทางไปซาอูฐคืนนี้●ก็คงถึง●และ●เราก็คงรู้เรื่องจริง●

ตกดึกของคืนวันจันทร์ที่●15●ตุลาคมซีเอนเอน●ออกข่าวแตก●ว่า●ซาอูฐ●เตรียมตัวที่จะออกคำแถลงรับว่า●นายคาชอคจี●ถูกฆ่าตายจริง●สืบเนื่องมาจากสอบสวนเขา●ที่เกินเลยไป●แต่ใครฆ่าเขา●ใครสั่ง●คงต้องรอคำแจงจากคำแถลงนั้น

แถมวิเคราะห์●ว่า●นอกจากซาอุฐ●ที่รู้เรื่องดีอยู่แก่ใจแล้วอีกราย●ที่น่าจะรู้เรื่องดี●ไม่น้อยกว่า●คือ●ตุรกีเจ้าของบ้าน●ที่น่าจะมีเครือข่าย●เครื่องมือ●เครื่องไม้เกาะติดได้●ทุกบริเวณของบ้านตัวเอง

รายการนี้●ต้องยอมรับว่า●การขยับหมากตัวเล็ก●เพียงตัวเดียวของอเมริกา●ดูเหมือนจะได้ผล●ไม่น้อยกว่า●การขยับกองทัพ●

อเมริกา●เป็นนักสร้างฉาก●ได้เก่งจริงๆแม้บทจะเก่า●หรือ●ห่วยแตกยังไงก็ดูเหมือนจะมีคนคล้อยตาม●การจูงของอเมริกา●ไปค่อนโลก●

สวัสดีครับคนเล่านิทาน19●ตุลาคม●2561

ลุงเล่านิทาน

10.10.61 สี่แยกไฟเสีย●(ตอนจบ) ตอน●6/1 หลังจากสงครามโลกครั้งที่●2●จบลงอังกฤษ●ก็จบด้วย●จบแบบไม่สวย●ไม่รวย●ไม่ใหญ่จริงอย่างที่ชาวโลกเข้าใจผ่าตัด●กี่ครั้งกี่หน●ก็คงกลับมาดูดี●ใหญ่โตอย่างเดิมยาก และ●ทำให้อเมริกา●ขึ

สี่แยกไฟเสีย●(ตอนจบ)

ตอน●6/1

หลังจากสงครามโลกครั้งที่●2●จบลงอังกฤษ●ก็จบด้วย●จบแบบไม่สวย●ไม่รวย●ไม่ใหญ่จริงอย่างที่ชาวโลกเข้าใจผ่าตัด●กี่ครั้งกี่หน●ก็คงกลับมาดูดี●ใหญ่โตอย่างเดิมยาก

และ●ทำให้อเมริกา●ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกแทนอังกฤษ●ที่●เป็นตัวการนำโลก●เข้าไปสู่สงครามโลก●ทั้ง●2●ครั้ง

และ●ตอนนี้●อังกฤษ●ก็กำลังคิดจะผ่าตัดใหญ่●ด้วยการ●Brexitซึ่งอังกฤษ●คิดว่า●จะทำให้ตัวเอง●ยังพอประคองตัวแสดงท่าว่าข้า●(ยัง)●ใหญ่●อยู่ในโลกนี้●ต่อไปได้อีก

แต่●Brexit●จะช่วยให้อังกฤษ●สมใจปรารถนาหรือ●จะกลาย●เป็นรายการกระโดดหน้าผา●ตรงช่องแคบของตัวสวัสดี●บายบาย●ลาก่อน●ถึงบทอวสานของอังกฤษจบของจริงไปเลยก็ไม่แน่

อังกฤษ●นั้น●เป็น●นักสร้างเรื่อง●สร้างฉาก●เล่นละครที่เก่งที่สุดในโลก●จนถึงบัดนี้●คงมีน้อยคน●ที่เห็น●หรือ●เข้าใจซึ้งถึงสภาพ●และ●ความคิด●จิตใจ●ที่แท้จริงของอังกฤษ●

ส่วนอเมริกานั้น●ไม่ได้เข้าร่วมทำสงครามโลกครั้งที่●1แต่นั่งดูอยู่ขอบสนาม●พร้อมกับ●เป็นนายทุน●ตั้งหาบ●ขายของส่งของ●ให้คนที่รบอยู่ในสนาม●รบแบบไม่ขาดแคลนและรบนาน●(จะได้ฉิบหายแยะ●และ●เป็นหนี้นายทุนหัวโต)

อาศัยที่เป็น●พวกเรียนเร็ว●หัวไว●หุ่นให้●ใจรักอเมริกา●จึงหาช่องทาง●เพื่อให้ได้เปรียบทุกเรื่องได้เก่งและเนียนอเมริกา●ช่วยส่งเสริมให้อังกฤษ●‘สร้าง’●สงครามโลกครั้งที่●1●และ●2●ทุกวิถีทาง●ชนิดที่●คนรบในสนามไม่ว่าฝ่ายไหนจับไม่ได้●ไล่ไม่ทันเพราะอัตตา●และ●ความอยากเอาชนะ●มันบดบัง●จนมิด

ด้วยเหตุนี้●ภายหลัง●ที่สงครามโลกครั้งที่●2●จบอเมริกา●จึงขึ้นมาเป็นมหาอำนาจ●หมายเลขหนึ่งของโลกและจัดการ●สร้างกฏ●ระเบียบ●กติกา●บ้าบอ●ตามใจตัวเองด้วยการใช้อุบายสารพัด●ทำให้โลกเชื่อถือ●เชื่อฟัง●World●Orderที่อเมริกา●จูงจมูกให้●เดินตาม●มานาน●กว่า●70●ปีแล้ว

อเมริกา●เปลี่ยน●World●Order●มาหลายรอบ●หลายแนว●หลายชื่อชาวโลก●ที่ไม่ได้ติดตามการเมืองโลกอย่างจริงจังก็แปลความ●ตามความเข้าใจที่บรรดาลูกกระเป๋งของอเมริกา●เอามาถ่ายถอด●อย่างตื้นเขินตามการเรียน●แบบถ่ายเอกสาร●สำเนาอเมริกาหรือไม่ก็●เป็นพวก●รับจ๊อบ●ให้มาลวงชาวโลกให้●สับสน●เชื่อฟังหรือ●หวั่นเกรงอเมริกา●

จะเรียกว่าอะไรก็ตาม●สำหรับผม●World●Order●ทุกแนวของอเมริกาตั้งแต่ต้นมา●จนถึงสมัยท่านกร่างหน้าสีส้มนี้คือ●ขบวนการ●การเอากระป๋องสี่เหลี่ยม●มาครอบหัวชาวโลกแล้วเอาเชือก●มารอยจมูก●จูงให้ชาวโลกเดินตาม●อย่างปัดไป●เป๋มาตามที่อเมริกา●ต้องการ●เพื่อประโยชน์ของอเมริกา●ทั้งสิ้น

อเมริกา●จูงชาวโลกได้สำเร็จ●ตามที่ต้องการด้วยการ●กรอกหู●กรอกหัว●ชาวโลกผ่านหลักสูตรการเรียน●หนังสืออ่าน●ผ่านวัฒนธรรม●ผ่านความคิดและที่ได้ผลที่สุด●คือ●ผ่านหนัง●และ●สื่อ●ที่อเมริกา●เป็นผู้สร้าง●กำกับเขียนบทฯลฯ●ทั้งหมด●รวมทั้งสื่อออนไลน์●ที่เรากำลังอาศัยระบบของเขาอยู่นี่●และมีของจริง●ของปลอม●ออกมาหลอกให้เรามึนและ●หลงทาง●เต็มไปหมด

ตอน●6/2

70●ปี●ผ่านไป●เรื่องราวในโลกก็เปลี่ยนไปด้วยหลายอย่างเปลี่ยนไปแยะ●แต่●พวกที่หัวยังติดอยู่ในกระป๋องสี่เหลี่ยมดูเหมือน●จะไม่รับรู้●หรือ●ไม่อยากให้เปลี่ยน●เพราะคุ้น●กับกระป๋องที่ครอบ●จนเคยชิน●

ชินขนาดที่ว่า●ถ้าเอากระป๋องที่ครอบหัวออกอาจจะก้าวเดินไม่ได้●ไปเองไม่เป็น●ต้องมีเชือกจูงให้เดิน●เหมือนเดิม●ก็เป็นได้

ช่วยกลับไปอ่าน●สุนทรพจน์●ฉบับ●เป็ดขัน●อีกสักรอบนะครับ

หลายคน●บอก●น่าหัวร่อหลายคนบอกว่า●อเมริกา●เปลี่ยนไปแยะ

แต่ผมว่า●อเมริกา●ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยอเมริกา●เป็นอย่างนี้มาตลอด●พูดอย่าง●ทำอีกอย่าง●ตลบแตลงลวงหลอก●ทั้งมิตร●และศัตรู●ที่แย่●คือ●หลอกลวงประชาชนของตน

อย่าดูอเมริกา●ตามข่าว●ที่สื่อของอเมริกานำเสนออย่างเดียวครับเพราะสื่อใน●อเมริกา●นั้น●ไม่ว่าจะใช้ชื่ออะไร●และ●สังกัด●พรรค●หรือ●พวกไหนเมื่อ●ถึงเวลา●พวกเขา●จะทำอย่างเดียวคือ●ทำ●เพื่อ●ให้●อเมริกา●ยัง●ยิ่งใหญ่●ที่สุด●ในโลก●รายเดียว●ต่อไป

ผมได้เอาชิ้นส่วนข่าว●ที่น่าจะเกี่ยวข้อง●กับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น●ในเวลาไม่นานนักให้ท่านผู้อ่าน●ลองไล่เรียงอ่าน●เพื่อพิจารณาและทำความเข้าใจกันไว้ล่วงหน้า●

ถึงเวลาแล้ว●ที่เราควรให้ความสนใจ●เรื่องนอกบ้านด้วยนอกเหนือจาก●เรื่องในบ้าน●ว่าเราจะมีการเลือกตั้งไหมใคร●จะตั้งพรรคใหม่●ใครจะเป็นนายกฯลฯ

สงครามใหญ่●มาเมื่อไหร่●พรรคไหน●ใครเป็นนายกก็พังได้ทั้งนั้นครับ●ถ้าตามเกมเขาไม่ทันตัวเองพัง●เรื่องนึง●อย่าพาเอาประเทศที่รักของเรา●พังไปด้วย

เรามีการเตรียมการ●เตรียมตัวอะไรกันบ้างหรือเปล่าพูดไป●ก็เหมือนว่า●จะทำให้ตื่นตูมแถมถูกด่าเช็ด●อีกด้วย●ว่าเขากำลังจะเดินหน้าดีๆทำให้บรรยากาศ●การลงทุนเสียหมด●มือไม่พาย●เสือกเอาปากไปใส่ครกฯลฯ

ขณะนี้●เหตุการณ์ในโลก●กระชับวงเข้ามามากขึ้นและ●ในอัตราการเปลี่ยนแปลง●ที่เร็วขึ้นกว่า●เมื่อ●2●ปีที่แล้วอย่างเห็นชัด●จนนักวิเคราะห์●ที่ว่าแน่ๆ●ก็อาจจะตามเกมระดับโลกไม่ทัน

ผมเคยบอกแล้ว●ว่า●ยุทธศาสตร์ระดับโลกนั้นเขาวางกัน●5,10,20,50●ปี●ล่วงหน้าดังนั้นเหตุการณ์●ที่เกิดขึ้นในตอนนี้●อาจเป็นผลของยุทธศาสตร์ที่เขาวางมาเป็นสิบปี●แล้ว●ก็ได้

และการที่โลกเปลี่ยนไปแยะ●ในอัตราที่เร็วมาก●ในช่วง●10●กว่าปีที่ผ่านมาทำให้อเมริกา●ไม่ได้เป็นขั้วอำนาจ●หนึ่งเดียวในโลกอย่างเมื่อ●หลังสงครามโลกครั้งที่●2●จบลงใหม่ๆและ●ไม่สามารถสั่งให้โลก●หมุนได้ตามใจ●มากว่า●10●ปี●แล้วซึ่งอเมริกา●ก็●รับสภาพนั้นไม่ได้●และ●พยายามรักษาตำแหน่งด้วยการเร่งมือ●ปรับยุทธศาสตร์●ที่วางไว้เดิมตลอดเวลา

ด้วยเหตุนี้●จึงมีหลายเหตุการณ์●ที่●เหมือนถูกเร่งเครื่องทำให้จวนเจียนจะเกิดขึ้น●เต็มไปหมด●ในหลายบริเวณความอลหม่านเกิดขึ้นในหลายที่ที่เจ้าของท้องที่●มองไม่ขาด●แก้ไม่เป็น●และ●ไม่สร้างความพร้อม●ในหลายปัจจัยนั่นคือ●ความต้องการของอเมริกาอเมริกา●หวังใช้ความเขี้ยวของตัว●ทำให้ตัวเองได้เปรียบจากความอลหม่านนั้น●

สถานการณ์โลก●ตอนนี้จึงเหมือนรถ●ที่กำลังจอดจ่อ●ออกัน●แน่น●อยู่ตรงสี่แยกแต่เป็นสี่แยกอันตราย●ที่ไฟสัญญาณเสีย●ติดๆ●ดับๆไฟเกิดติดขึ้นมา●ก็ไม่รู้จะเป็น●เขียว●หรือ●แดง●เชื่อได้ขนาดไหนข้างหน้า●สภาพถนนเป็นอย่างไร

ใครขับวิ่งถลาไป●ไม่พิจารณาให้ดี●ก็●ลงหลุม●หรือ●ปะทะกัน●พังยับ

เหตุการณ์●ที่พอจะให้เราสังเกต●อาศัยพิจารณาดูเผื่อจะประคองตัว●หลบเลี่ยง●รักษาตัว●จากการลงหลุมหรือ●ปะทะกันไปได้บ้างมี●2●เหตุการณ์ใหญ่

เหตุการณ์●แรก:คือ●อิหร่านดีล

ที่ผมพยายามเล่าให้ฟังมานาน●และ●ยาว●ถึงที่มาเพื่อจะได้พอรู้ที่จะไป●ว่าจะไปทางไหนอันตรายกับโลก●และกับเรา●มากน้อยแค่ไหนคือ●อาศัยตามดูปฏิกิริยา●ของ●อเมริกา●อิหร่านและ●คู่สัญญารายอื่นของอิหร่านดีลเช่น●รัสเซีย●จีน●และ●ชาวอียู●โดยเฉพาะ●เยอรมัน

หลังจากอเมริกา●ถีบตัวจากดีล●อเมริกา●กลับไปคว่ำบาตรอิหร่านและ●อเมริกา●กำลังพิจารณา●จะตระปบหัวใจของอิหร่านด้วยการ●ห้ามอิหร่าน●ขายน้ำมัน

ถ้าอเมริกา●ทำจริง●แบบคว่ำบาตรรุนแรง●ห้ามทุกคนซื้อน้ำมันอิหร่าน

อิหร่าน●จะ●ตอบสนองการคว่ำบาตรน้ำมันอย่างไรเพื่อนของอิหร่าน●โดยเฉพาะ●จีน●ที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของอิหร่าน●จะทำอย่างไร

ถ้า●ทั้ง●2●รายข้างต้น●ยอมทำตามคำสั่งของอเมริกาอย่างไม่เกี่ยงงอน●ไม่มีเงื่อนไขก็ไม่ต้องคิดอะไรต่อแล้วครับแปลว่า●โลกนี้●คงกลับไปอยู่ใต้ตีนอเมริกา●อย่างเดิม●และผม●ก็คงเลิกเขียนนิทาน●ไปขุดรู●หาที่อยู่ตามป่าเขา

แต่●ถ้า●อิหร่าน●แสดง●การไม่ยอมรับ●มีการต่อรองหรือ●ออกลีลา●ต่อต้าน●ด้วยการด่าไปมา●กับอเมริกาแปลว่า●อิหร่าน●ยังไม่พร้อม●เป็นไปตามที่ฝ่ายอเมริกาวิเคราะห์●ว่าอิหร่าน●‘ไม่กล้า’●จริง

จึงต้องดู●จีน●ประกอบ

ถ้าจีน●บอกสำทับ●เสียงดังฟังชัด●ว่า●เราสนับสนุนอิหร่านเราไม่สนใจคำสั่งอเมริกาเราตัดสินใจเรื่องของเราเอง●และ●มีการขยับมากกว่า●ขยับปาก

วันนั้นละครับ●โปรดให้ความสนใจสถานการณ์●โลกกัน●จริงจังหน่อยและตามดู●ปฏิกิริยา●ของ●เพื่อนอิหร่านตั้งแต่●รัสเซีย●จีน●ซีเรีย●ตุรกี●เยเมน●การ์ตา●เลบานอน●ปากีสถานและเกาหลีเหนือ●ที่แม้●จะ●อยู่ห่างไกลทางภูมิศาสตร์●กับอิหร่านก็ตาม

ในส่วนของชาวอียูนั้น

ระหว่างนี้●อาจจะยังสงวนท่าทีแต่เมื่อไหร่●ที่อเมริกาสั่งปิดท่อน้ำมันอิหร่าน

โดยอิหร่าน●คัดค้านอย่างรุนแรง●และ●จีน●สนับสนุนตามมาด้วยเพื่อนอิหร่าน●ชุดใหญ่

วันนั้นจะได้ดูใจชาวยุโรป

ถ้า●ชาวยุโรป●โดยเฉพาะ●เยอรมัน●ย้ายฝั่ง●มาอยู่ขั้วใหม่อย่างชัดเจนอเมริกา●คงสร้างลีลา●รีรอ●เพราะ●นาโต●อยู่ในเยอรมันการปะทะตรง●จะยังไม่เกิดขึ้นอย่างทันที

แต่ถ้าเยอรมัน●ไม่จดจำบทเรียน●จากประวัติศาสตร์ของตัวเองตัดสินใจ●อยู่ใต้ตีนอเมริกาอย่างเดิมการปะทะกัน●อาจมีเริ่มขึ้น●ทั้งในตะวันออกกลาง●และยุโรปเหนือเพื่อล้อมกรอบรัสเซีย●และ●ให้●ฉีกกับ●จีนเพราะอเมริกา●คงเห็นว่าตัวเองได้เปรียบแล้ว

ตอน●6/3

เหตุการณ์●ที่น่าติดตาม●รายการที่●สอง●คือ●Brexit

ผมว่า●Brexit●อาจจะเป็นหมากโหด●ที่อเมริกา●หลอกให้อังกฤษเล่นโดย●ทำให้อังกฤษ●เข้าใจว่า●ร่วมรู้แผนกับอเมริกา●ว่า●อิหร่านดีลจะล้มและ●อิหร่านดีล●จะเป็นตัวเริ่ม●กระแทกให้ขั้วอำนาจใหม่สั่นสะเทือนโดยการสั่นสะเทือนนั้น●น่าจะรุนแรง●กระทบอียูหนักโดยเฉพาะเยอรมัน●ซึ่งน่าจะสมใจอังกฤษอังกฤษ●จึงควรออกจากอียูเสียก่อน

แต่ตอนนี้●อังกฤษ●และ●อเมริกา●คงเห็นแล้วว่าความเป็นเอกภาพของอียู●ไม่ได้อยู่ในความควบคุม●ของ●อเมริกาอย่างสิ้นเชิง●เช่นเมื่อก่อน(แปลว่าอียู●โดยเฉพาะ●เยอรมัน●อาจย้ายขั้วหรือ●อาจ●ใช้●เกียร์ว่าง●รอเป็นตาอยู่●ระหว่างสงคราม●ของ●2●ขั้วและ●อังกฤษ●ไม่ได้ถูกนับรวม●เข้าเป็นพวกอียู)

ดังนั้น●อังกฤษ●จึงกำลังอยู่ในสถานะลำบากเลยต้องเล่นบทเจรจา●วางเงื่อนไข●ที่ทำให้●Brexit●เกิดขึ้นยาก(แปลว่า●อังกฤษไม่อยากออกจากอียู●อยากไปร่วมเป็นตาอยู่)

คำถามที่น่าคิด●คือ●ตกลงอังกฤษ●ถูกหลอก●ให้●Brexitหรือ●อังกฤษ●ยอมเล่น●ละคร●Brexit●ลวง●โลกเหมือนเมื่อ●สมัยก่อนสงครามโลก●ครั้งที่●2●จะจบ

หลอดเชอร์ชิล●เล่นละคร●หลอกให้●สหภาพโซเวียต●สู้●กับ●เยอรมันจนเลือดสาด●พังพินาศไปทั้ง●2●ประเทศ●และ●อังกฤษ●ก็เละไปด้วยเพราะ●เชอร์ชิล●คิดว่า●มันเป็นหนทางเดียว●(ในตอนนั้น)ที่จะ●โค่น●ทั้ง●เยอรมัน●และ●สหภาพโซเวียตซึ่งอังกฤษ●นับว่า●เป็นศัตรูคู่แข่ง●หมายเลข●1●และ●2●ของตัวมากว่า●100●ปี●ให้สิ้นซาก●‘ตลอดกาล’โดยรู้กันกับอเมริกา●ว่า●หลังจากนั้น●อเมริกา●จะขึ้นเป็นหมายเลขหนึ่งและจะต้อง●‘อุ้ม’●อังกฤษ●เป็นการตอบแทน

ถ้า●ผลออกมา●ว่า●อังกฤษ●‘ไม่’●Brexit●ตามคำขอถอนตัวเพราะการเจรจาล่ม●หรือเพราะ●เหตุการณ์ใด●ที่อังกฤษจะสร้างขึ้นมา●เช่น●ยุบสภา●เลือกตั้งใหม่●ลากไปเรื่อยๆ●เพื่อให้●อังกฤษ●‘ยังอยู่’●ในอียูต่อไป

แปลว่า●หมากโหดของอเมริกา●ถูกอังกฤษดัดหลัง

ละคร●Brexit●คงเป็นการเอาคืนอเมริกา●ของอังกฤษ

และ●อังกฤษ●แสบ●และ●เก๋า●สมตำแหน่งอดีตนักล่าหมายเลขหนึ่งจริง●แม้เขี้ยวจะโยก●จนหมดปากแต่●ก็ยังพยายามเอาตัวรอดได้●

และถ้าเกิดกรณีเช่นนั้นจริง●แปลว่าอเมริกาถูกโดดเดี่ยวของจริงและ●อวสาน●ของนักขายของ●ที่ใช้ยูเอนเป็นตลาดนัดคงใกล้จะมาถึง●

แต่กรณีดังกล่าวนั้น●คงเกิดขึ้นยาก●วงพนัน●อาจรับแบบ●1●ต่อ●10เพราะเป็นที่เชื่อกันว่า●พวกแองโกลแซกซอน(พวกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ)คงไม่แตกคอกันง่ายๆ●เพราะ●พวกเขามีความคิดว่ามีแต่พวกเขาเท่านั้น●ที่เป็นพวก●‘สูงส่ง’และ●เหมาะสมกับ●ตำแหน่งผู้ครองโลกจึงต้องจับมือ●กันครองโลก●ต่อไป

ตอน●6/4

ผมเอา●เรื่องราว●ที่น่าจับตามอง●มาเรียงให้ดูผมคงเล่าหมดไม่ไหว●เพราะ●รถที่ติดอยู่ที่สี่แยกนี้●แยะเหลือเกินนิทานเรื่องนี้●ผม●ไม่ได้●พูดถึงรัสเซียเท่าไหร่แต่●เล่าถึงไว้ในเรื่องก่อนๆ●แยะแล้วและท่านผู้อ่านส่วนใหญ่●ก็คงเข้าใจถึง●ศักยภาพ●ของรัสเซียและความใจถึง●ของคุณพี่ปูติน●ว่า●ต่างกับที่อเมริกาวาดภาพลวงโลกเอาไว้อย่างไร

เที่ยวนี้●ขอสรุปคร่าวๆ●อีกที●ว่า●เหตุการณ์●สำคัญที่ทำให้●แผนของอเมริกา●ที่จะคงความเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวตลอดกาล●เกือบล้มเหลว●และ●ต้องปรับแผนใหม่หลายเรื่องและอัตราการเปลี่ยนแปลงของอำนาจในโลก●เปลี่ยนเร็วขึ้นมากเพราะมี●เหตุการณ์●ต่อไปนี้●เกิดขึ้น

การที่จีน●สร้างเครือข่าย●ทางรถไฟ●เชื่อมต่อกับ●รัสเซีย●ยุโรป●โดยเฉพาะ●เยอรมันในปี●ค.ศ.2012

กองทัพรัสเซียเข้าไปในซีเรีย●ตามคำขอของรัฐบาลซีเรียใน●ปี●ค.ศ.2015

พรรคพวก●ของขั้ว●รัสเซีย●จีน●ชนิดหมัดหนัก●ทยอย●เข้าผนึกกำลังรวมตัวกันเพิ่มมากขึ้น●นอกเหนือ●จาก●อิหร่าน●ซีเรีย●เยเมน●เลบานอน●แล้วเมื่อ●ตุรกี●และ●ปากีสถาน●ซึ่งเคยเป็นกำลังสำคัญมาก●ของขั้วอเมริกาทยอยย้ายฝั่ง●มา●อยู่●อีกฟาก●ในช่วง●ปี●ค.ศ.2015

เกาหลีเหนือ●ทดลอง●การยิงจรวดวิถีไกล●ข้ามทวีป●ระยะถึงอเมริกาสำเร็จ●ในปี●ค.ศ.2016●และ●ทดลองยิงจรวดวิถีไกล●ติดหัวอาวุธนิวเคลียร์ระยะไกลถึงอเมริกา●สำเร็จในปี●ค.ศ.2017

รายการ●ตุรกี●ปากีสถาน●นั้น●คงทำให้อเมริกา●กระอักจนบอกไม่ถูกเพราะเป็น●มือสำคัญของอเมริกา●อเมริกามีฐานทัพใหญ่ใน●2●ประเทศนี้หลายฐาน●และ●อเมริกา●ประเคนอาวุธ●ให้●2●ประเทศ●นี้อย่างจัดเต็ม

แต่ที่ทำให้เกมเปลี่ยน●และการเดินหมากของอเมริกาหลุดกระเด็นจากกระดาน●ไปอย่างเห็นชัดคือ●รายการของน้องรักของผมครับ●เกาหลีเหนือ●ที่ท่านกร่างใหญ่●ต้องลบคำว่า●Rocketman●ออกจากการทวิตของตัวและ●เปลี่ยนเป็น●Chairman●Kim●แทน(รายการนี้●สะใจผมที่สุด)

ขณะที่●ขั้วรัสเซีย●จีน●ได้หมัดหนักมาเสริม

ขั้วอเมริกา●พวกที่เป็นหมัดหนัก●แม้จะยังอยู่กับอเมริกาแต่ตอนนี้ก็เสียงแผ่ว●ไปแยะเช่น●ญี่ปุ่น●ก็ดูเหมือนจะแบกถาด●ชนิดเบาลงส่วนเกาหลีใต้●ก็อาจจะมองเห็นสัจธรรม●ตามสุภาษิตที่ว่า●เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ●ชัดขึ้นทุกวัน

เพื่อน●อียู●เป็นอย่างไร●พอเห็นกันแล้ว●ว่าไม่ผูกพันกันแน่นอย่างเมื่อก่อนยุโรปตะวันออก●หลายประเทศ●ถ้าไม่ใช้เกียร์ว่าง●ก็●รับลูก●รับจ๊อบ●ด้วยปาก

แต่อเมริกายัง●มีลูกกระเป๋งตัวสำคัญเหลืออยู่●ขอให้จับตาดูไอ้อิส●นะครับว่า●จะเล่นเกมอะไร●ต่อไปแต่ไม่ว่าจะเล่นอะไร●เขาว่ามีคนรอจองกฐินมึง●แยะเชียว

แล้วแถวบ้านเราล่ะครับ●เป็นยังไงพม่า●เขมร●ชัดเจน●ว่าอยู่กับ●จีนลาวยัง●ครึ่งๆอเมริกา●คว้า●เอา●มาเลเซียไปอุ้มชู●คู่●กับ●สิงคโปร์ดูต่อไปนะครับ●ว่า●อเมริกาจะยังเหลือใคร●ในแถวนี้เหลือสมันน้อย●เจ้าเก่า●หรือเปล่าหนอ●เฮ้อ●เหนื่อยใจ●

สวัสดีครับ●คนเล่านิทาน10●ต.ค.2561

หมายเหตุ:อาจมีตอนแถมครับ●ขอเวลาสัก●2,3●วันเขียนไม่ทัน●เครื่องโดนป่วนรวนเละ●เข้ามาตอบความเห็น●ยากมากครับ

ลุงเล่านิทาน

09.10.61 สี่แยกไฟเสีย ตอน●5/1 ฝ่ายอิหร่านเองนั้น●หลังจากโดนอเมริกา●หักหลัง ถีบตัวออกจากอิหร่านดีล●ทั้งๆ●ที่อเมริกา●เป็นฝ่ายบีบให้อิหร่าน ทำข้อตกลง●เพื่อแลกกับ●การยกเลิกการคว่ำบาตร และ●ต่อมา●เมื่ออเมริกา●ประกาศ

สี่แยกไฟเสีย

ตอน●5/1

ฝ่ายอิหร่านเองนั้น●หลังจากโดนอเมริกา●หักหลัง

ถีบตัวออกจากอิหร่านดีล●ทั้งๆ●ที่อเมริกา●เป็นฝ่ายบีบให้อิหร่าน

ทำข้อตกลง●เพื่อแลกกับ●การยกเลิกการคว่ำบาตร

และ●ต่อมา●เมื่ออเมริกา●ประกาศกลับมาคว่ำบาตรอิหร่านรอบแรก

เมื่อวันที่●6●สิงหาคม

พร้อมกับย้ำว่า●ต้นเดือนพฤศจิกายน●นี้●เรา●จะคว่ำบาตรเพิ่มนะ

โดยห้ามอิหร่าน●ไม่ให้ขายน้ำมัน●ซึ่งเป็นรายได้หลักของอิหร่าน

อิหร่านโต้กลับ●ว่า●เมื่อไหร่ที่อเมริกา●สั่งห้ามอิหร่านขายน้ำมัน

อิหร่านจะปิดช่องแคบฮอร์มุส●ทันที

ผมเคยเล่าแล้วว่า●ช่องแคบฮอร์มุส●นี้●อยู่ที่ไหน●มีความสำคัญอย่างไร

ย่อๆ●คือ●ฮอร์มุส●เป็นช่องแคบ●ที่อยู่●ตรงปากทางเข้าออก

ของอ่าว●ที่ออกไปยังทะเลอารเบีย●สู่●มหาสมุทรอินเดีย

มีอิหร่าน●อยู่ฝั่งบน●และโอมาน●อยู่ฝั่งล่างของช่องแคบ

ช่องแคบนี้●กว้างประมาณ●21●ไมล์ทะเล

และ●มีการตกลง●แบ่ง●เส้นทางเดินเรือไว้●2●ทาง

กว้าง●ทางละ●2●ไมล์●และ●แต่ละทาง●มีระยะห่าง●กัน●2●ไมล์

ช่องแคบฮอร์มุสนั้น●เป็นจุดรัดคอ●หรือ●choke●point

ที่สำคัญที่สุดในโลก●สำหรับการขนส่งน้ำมันทางเรือ

ตามรายงานรัฐสภาอเมริกัน●ลงวันที่●6●สิงหาคม●คศ●2018

ระบุ●ว่า●มีการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบนี้●ประมาณ●วันละ●22●ล้านบาเรล

หรือ●24%●ของตลาดน้ำมันโลก●(บางรายงานบอกว่า●ประมาณ●30)

นอกจากนั้น●ยังมีการขนส่ง●LNG●ของการ์ตาด้วย●ซึ่งตลาดเอเซีย●ใช้แบบติดหนึบ

(รวมทั้ง●2●ชนิด●วันละประมาณ●33●แทงค์)

น้ำมันที่ผ่านช่องแคบนี้●มาจาก●ประเทศในตะวันออกกลาง

คือ●ซาอูฐ●อามิเรต●บาห์เรน●คูเวต●อิรัค●อิหร่าน●และการ์ตา●สำหรับส่งออกขาย

ไปต่างประเทศ

80%●ของน้ำมัน●ที่ผ่านเส้นทางนี้●ส่งมาให้ประเทศแถบเอเซีย

โดยผู้ซื้อ●5●อันดับแรก●คือ●จีน●อินเดีย●ญี่ปุ่น●เกาหลีใต้

และสิงคโปร์

ทีนี้●ก็●มีคำถามว่า●อิหร่านมีความสามารถควบคุมช่องแคบนี้●(ปิด)●ได้จริงไหม

และ●อิหร่านจะใจถึง●กล้าปิดช่องแคบไหม

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม●ที่ผ่านมา

อิหร่าน●ประกาศว่า●เราเป็นผู้ควบคุม●ความมั่นคงทั้งหมด

ของ●ช่องแคบฮอร์มุส●และ●อ่าวเปอร์เซีย

และ●ถ้าอเมริกาข่มขู่●เรามากๆ●(เกี่ยวกับเรื่องอิหร่านดีล)

เราจะปิดช่องแคบ●ทันที

และอเมริกา●ก็จะเสี่ยงกับการ●ทำสงครามชนิด●mother●of●all●wars

กับอิหร่าน●

อิหร่านจะทำได้จริงหรือไม่●ยังไม่มีความเห็น●(ชัด)●ออกมาจากฝ่ายอเมริกา

มีแต่การออกอาการโกรธจัด●จาก●ท่านเป็ดกร่าง

ที่ทวิตด่าอิหร่าน●โดยใช่ตัวหนังสือใหญ่ทั้งหมด

(คงแปลว่า●โกรธมาก●หรือ●ตวาดใส่)

ว่า●อิหร่าน●อย่าบังอาจ●มาขู่อเมริกาอีกนะ

มิฉะนั้น●อิหร่านจะต้องประสพกับชะตากรรม●ที่เลวร้ายอย่างแสนสาหัส

ชนิดที่ยังไม่เคย●มีใครเจอมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์●

จงระวังให้ดี●BE●CAUTIOUS

หลังจากท่านเป็ดกร่างทวิตพ่นไฟใส่●อิหร่าน

ไฟยังไม่ทันหายร้อนดี

อิหร่าน●ก็เลยจัดการซ้อมรบทางทะเล●เมื่อต้นเดือนสิงหาคม

มีเรือประมาณ●กว่า●100●ลำมาร่วม

เพื่อให้เห็นว่า●การปิดช่องแคบฮอร์มุส●โดยฝ่ายอิหร่านนั้น

ง่ายดาย●เพียงใด

และ●ก็ไม่ปรากฏว่า●อเมริกา●ขยับกองเรือของตน●ตอบโต้แต่อย่างใด

แต่ก็มี●นักวิเคราะห์●และ●นักการทหาร●ขั้วอเมริกา

ขยับปาก●บอกว่า●เป็นไปได้ยาก

ที่อิหร่าน●จะ●‘กล้า’●ปิดช่องแคบอย่าง●‘จริงจัง’

อิหร่าน●ทำขู่แบบนี้มาหลายทีแล้ว●แต่ก็เป็นแค่●‘ทำขู่’

และ●ท่าน●รม●กลาโหม●‘หมาบ้า’●ของอเมริกา

บอกว่า●ถ้าอิหร่าน●กล้าทำจริง

กองทัพของอเมริกา●และ●พวก●จะเข้าควบคุมช่องแคบทันที

เพื่อรักษาเสรีภาพในการขนส่งน้ำมัน●ผ่านช่องแคบนั้น

(พูดได้สวยหรู●สมเป็น●กลาโหมของท่านกร่างใหญ่นะครับ)

อย่างไรก็ตาม●นักวิเคราะห์การเมือง●ไม่สังกัดฝ่าย

บอกว่า●มีความเป็นไปได้สูง●ที่อิหร่าน●จะใช้วิธี●‘ก่อกวน’●แถวบริเวณช่องแคบ

โดยไม่ต้องถึงกับปิดช่องแคบเต็มอัตรา

แค่อิหร่านเอากองทัพเรือของตัว●มาซ้อมกันเล่น●แถวช่องแคบ●สัก●5●วัน●7●วัน

การจราจรทางน้ำแถบนั้น●ก็●ติดขัด●วุ่นวายได้แยะแล้ว

และก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ถ้าอิหร่านทำบ่อยๆ●ผู้ขนส่งน้ำมัน●และ●สินค้าอื่น●ผ่านช่องแคบนี้

ก็คงจุกไปตามๆกัน

ซึ่งอิหร่าน●เคยก่อกวนแถวช่องแคบนี้●มาแล้วสมัยทำสงครามกับอิรัค

เมื่อปี●ค.ศ.1980●กว่า

นอกจากนี้●การ●‘ก่อกวน’●ดังกล่าวของอิหร่าน

อาจลามไปถึงทำให้น้ำมันขาดตลาด●น้ำมันราคาขึ้น

รวมไปถึงผลกระทบกับเศรษฐกิจ●ของประเทศ●ที่ต้องพึงพาน้ำมัน

ที่ขนส่งผ่านช่องแคบนี้อีกด้วย

ตอน●5/2

คำถามต่อมาคือ●ถ้า●อเมริกา●คว่ำบาตรห้ามอิหร่านขายน้ำมัน

และอิหร่านตอบโต้●ด้วยการปิดช่องแคบเต็มอัตรา

หรือ●แค่ก่อกวน●ก็ตาม

อเมริกา●อิหร่าน●ลูกค้าของอิหร่าน●ลูกหาบของอเมริกา

และ●ชาวโลกจะเป็นอย่างไร

อิหร่านนั้น●สินค้าออกรายการสำคัญ●อันดับ●1●คือ●น้ำมัน

วันละประมาณ●2●ล้านกว่า●บาเรล●(2.1-2.7●md/d)

คิดเป็น●มูลค่า●ประมาณ●50-60%●ของสินค้าออกทั้งหมดของอิหร่าน

ลูกค้าอันดับ●1●ของอิหร่าน●ที่ซื้อน้ำมัน●คือ●จีน

ซึ่งได้ออกมาแถลงแล้ว●ว่า●เราไม่ออกจากอิหร่านดีล

และ●เราไม่สนใจคำสั่งการคว่ำบาตร●ของอเมริกา

(จีนก็เป็นประเทศ●ที่มีอธิปไตยของตนเองเหมือนกันนะ)

จีน●บอกว่า●ยังคงซื้อน้ำมันอิหร่านต่อไป

และ●แม้●อิหร่านจะปิดช่องแคบ

ระหว่างอิหร่าน●กับ●จีน●เขา●มีช่องทางส่งน้ำมันกัน

เขาเตรียมทางออกมานานแล้ว●ไม่ต้องรอนาทีสุดท้าย

ให้ไอ้กร่างใหญ่ขู่●เขารู้อยู่แล้ว●ว่าไอ้กร่างจะมาไม้นี้

และ●อย่าไปเชื่อข่าวทางค่ายไอ้กร่าง

ที่รายงานว่า●จีนจะลดปริมาณ●การซื้อน้ำมันอิหร่าน

ถ้าอเมริกา●สั่งคว่ำบาตรอิหร่านเรื่องน้ำมันจริง

คิดว่า●จีน●จะทำตามคำสั่งอเมริกาไหมครับ

อันดับ●ต่อมา●คือ●อินตระเดีย

อีนี่ให้ข่าวสับสนมาก●เดี๋ยวยืนยัน●ว่า●ไม่เปลี่ยนแปลง

เราซื้อน้ำมันอิหร่านเหมือนเดิม●(เพราะราคาถูก)

เดี๋ยวบอกว่า●เราฟัง●(คำสั่ง)●อเมริกา

ถามหน่อยเถอะครับ●อีนี่อยู่บ้านติดกับจีน

ตอแหล●พลิกไปพลิกมามากๆ●จะเหนื่อยเปล่านะพี่บัง

เผลอๆ●จะกลายเป็นบังเละไปก่อน●จะว่าผมไม่เตือน

พูดเรื่องอินเดีย●ขอเล่าแถมหน่อยครับ●ไม่นอกเรื่องนักหรอก

เผื่อจะมีใครสนใจศึกษา●จดจำไว้●ใช้

เมื่อวันที่●22●กันยายน●2018●นี้เอง

CNBC●ของไอ้กันเอง●ลงข่าว●ว่า●หัวหน้าฝ่ายค้านของรัฐบาลอินเดีย

คือนายราหุล●คานธี●เรียกร้องให้●นายกฯ●โมดิ●ลาออกจากตำแหน่ง

เพราะ●มีเรื่องพัวพัน●กับการซื้อเครื่องบินเจท●จากฝรั่งเศส

หลังจาก●มีข่าวว่า●ลุงโอลอง●อดีตประธานาธิบดีฯฝรั่งเศส

ออกมาชี้แจงว่า●ฝ่ายอินเดีย●เป็นผู้กำหนด●ตัวหุ้นส่วน

ที่จะเป็นคู่ค้ากับฝรั่งเศสเอง

เรื่องมันคือ●รัฐบาลท่านโมดิ●ตกลงสั่งซื้อ●(จ้างผลิต)●เครื่องบิน●36●ลำ

จาก●Dassault●Aviation●ของฝรั่งเศส

ในราคารวมทั้งหมด●ประมาณ●8.7●พันล้านเหรียญ

(คิดเป็นเงินไทยกันเองนะครับ●ผมคิดให้ไม่ทัน)

ตาม●กฎหมายอินเดีย●ในการจ้างต่างชาติผลิตสินค้าอะไร

ผู้ผลิต●ต้องร่วมลงทุนกับอินเดีย●30%

โดยลงเงินนั้น●กับ●เจ้าของเรื่อง●หรือ●ผู้ร่วมผลิต

ซึ่งต้อง●เป็นหน่วยงานของรัฐ

ปรากฏว่า●รัฐบาลโมดิ●ไปเลือกเอา●บริษัทเอกชน●ชื่อ●Reliance

ของ●นาย●Anil●Ambani●มหาเศรษฐีใหญ่

(ที่มีข่าวลือ●ว่าเป็นเพื่อนสนิทของนายกโมดิ)

ให้มาเป็นคู่สัญญา●กับฝรั่งเศส

แทนที่จะเป็น●Hindustan●Aeronautics●ของรัฐบาล

นายราหุล●คานธี●บอกว่า●ขอบคุณ●ลุงโอลองมากนะครับ

ที่แจ้งข้อเท็จจริงกับเรา●ว่า●นายกโมดิ●เป็นผู้เจรจา

และ●เลือก●Reliance●เอง

โดยฝรั่งเศส●บอกว่า●เราไม่มีทางเลือก●เราต้องตามใจผู้ว่าจ้างอยู่แล้ว

เรื่องนี้●เกิดขึ้น●สมัยที่ลุงโอลองเป็น●ท่าน●ปธน

เรื่องนี้●ผมยังไม่ได้●ตามข่าวจากฝ่ายอินตระเดียเพิ่ม

(มัวแต่ตามเรื่องคนทอพรม)

คงมีอะไร●ที่ยังโผล่ไม่หมด

มีแต่ข่าวสั้น●บอกว่า●อินเดียจะจัดให้มีการเลือกตั้ง●ต้นปีหน้า

เล่ามาให้●รับทราบครับ●ว่า●อะไรที่ทำกัน

แบบลับลึก●คิดไม่มีใครรู้

บางที●มันก็หลุดมาให้รู้●อย่างที่นึกกันไม่ถึง●

เข้าเรื่องต่อครับ

ที่นี้คำถามต่อไปคือ●ถ้าอิหร่าน●สามารถควบคุมปิดช่องแคบ

แบบเบ็ดเสร็จ●หรือ●แค่ก่อกวนก็ตาม

ท่านกลาโหม●‘หมาบ้า’●จะเอากองทัพเรือ●ผ่านมาทางไหน

ที่จะ●มายันกลับ●กับฝ่ายอิหร่าน●และพวก

อเมริกา●มีกองเรือ●สุ่มอยู่ที่แถบตะวันออกกลาง●หลายแห่ง

ตั้งฐานเปิดเผย●และฐานลับ

และมีทั้งที่อยู่ทางฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน●และ●ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย

และ●ฝ่ายอิหร่าน●ก็มีกองเรือสุ่มอยู่ไม่ต่างกัน

อาจจะมากกว่าฝ่ายอเมริกาด้วยซ้ำ●เพราะ●เป็นบ้านอิหร่าน

และเพื่อนอิหร่านแถวนั้น●หรือ●ไกลกว่าแถวนั้น●ก็ไม่ใช่ว่าไม่มี

และเพื่อนอิหร่านนั้น●ก็เป็นประเภท●สู้ไม่ถอยทั้งสิ้น

ตัวอย่าง●คือ●เมื่อ●คืนวันที่●30●กันยา●หมาดๆ●นี้เอง

อัลจาซิเราะห์●ลงข่าวว่า●พวกฮูตติเยเมน●ที่ถูกลูกกระเป๋งอเมริกา

ถล่มประเทศจนแทบไม่เหลือ

ยังอุตส่าห์ส่งโดรน●มาลงที่สนามบินดูไบ●ของเอมิเรต

เขาว่า●เกิดไฟไหม้เล็กน้อย●และ●ต้องมีการปิดสนามบินบางส่วน

แต่เอมิเรต●รีบออกมาปฏิเสธข่าว●ว่า●ไม่จริง

ส่วนฮูตติ●แถลงข่าววันรุ่งขึ้น●ว่า●เราแค่ส่งไปทดสอบระยะ●ว่าไปถึงไหม

ผลเป็นที่พอใจ●รอรับของจริงได้แล้ว●

สื่ออังกฤษ●บอกว่า●ไม่น่าเป็นไปได้●เพราะระยะทางไกลนะ

แต่ถ้าเป็นเรื่องจริง

ก็เป็นเรื่องน่าหนักใจมากก●

สรุปว่า●ถ้า●ท่านกร่างใหญ่●กร่างหนัก●สั่งห้ามอิหร่านขายน้ำมันทั้งหมด

ไม่มีข้อยกเว้นผ่อนปรน

และ●ถ้า●อิหร่าน●คิดว่าตัวเอง●ก็มีอธิปไตย●ปกครองตนเอง

ไม่ได้อยู่ใต้ตีนใคร

ถูกเล่นกันแบบไม่ยั้ง●ไม่เลิก●

อิหร่าน●และพวก●อาจจะบอกว่า●กูก็เล่นเป็นเหมือนกันนะ●

ถ้าเป็นอย่างนั้น●บริเวณตะวันออกกลาง

ก็●คงเป็น●ยิ่งกว่าสี่แยก●ไฟเสีย

กลายเป็นสี่แยก●ตะลุมบอน●แทน

ใครอยากวิ่งไปทางไหน●ก็ไป●สวนกันไป●ชนกันไป

เพราะ●ต่างฝ่ายต่างก็มีเพื่อน●มีพวกทั้งนั้น

และ●โลกก็เปลี่ยนแปลงไปแยะครับ

และวันนั้น●อิหร่าน●อเมริกา●พรรคพวกของทั้ง●2●ฝ่าย

และ●ชาวโลกจะเป็นอย่างไร●ก็ลองนึกกันดูเอง

ลุงเล่านิทาน

09.10.61 สี่แยกไฟเสียตอน●5/1 ฝ่ายอิหร่านเองนั้น●หลังจากโดนอเมริกา●หักหลังถีบตัวออกจากอิหร่านดีล●ทั้งๆ●ที่อเมริกา●เป็นฝ่ายบีบให้อิหร่านทำข้อตกลง●เพื่อแลกกับ●การยกเลิกการคว่ำบาตรและ●ต่อมา●เมื่ออเมริกา●ประกาศกลับ

สี่แยกไฟเสียตอน●5/1

ฝ่ายอิหร่านเองนั้น●หลังจากโดนอเมริกา●หักหลังถีบตัวออกจากอิหร่านดีล●ทั้งๆ●ที่อเมริกา●เป็นฝ่ายบีบให้อิหร่านทำข้อตกลง●เพื่อแลกกับ●การยกเลิกการคว่ำบาตรและ●ต่อมา●เมื่ออเมริกา●ประกาศกลับมาคว่ำบาตรอิหร่านรอบแรกเมื่อวันที่●6●สิงหาคมพร้อมกับย้ำว่า●ต้นเดือนพฤศจิกายน●นี้●เรา●จะคว่ำบาตรเพิ่มนะโดยห้ามอิหร่าน●ไม่ให้ขายน้ำมัน●ซึ่งเป็นรายได้หลักของอิหร่าน

อิหร่านโต้กลับ●ว่า●เมื่อไหร่ที่อเมริกา●สั่งห้ามอิหร่านขายน้ำมันอิหร่านจะปิดช่องแคบฮอร์มุส●ทันที

ผมเคยเล่าแล้วว่า●ช่องแคบฮอร์มุส●นี้●อยู่ที่ไหน●มีความสำคัญอย่างไร

ย่อๆ●คือ●ฮอร์มุส●เป็นช่องแคบ●ที่อยู่●ตรงปากทางเข้าออกของอ่าว●ที่ออกไปยังทะเลอารเบีย●สู่●มหาสมุทรอินเดียมีอิหร่าน●อยู่ฝั่งบน●และโอมาน●อยู่ฝั่งล่างของช่องแคบช่องแคบนี้●กว้างประมาณ●21●ไมล์ทะเลและ●มีการตกลง●แบ่ง●เส้นทางเดินเรือไว้●2●ทางกว้าง●ทางละ●2●ไมล์●และ●แต่ละทาง●มีระยะห่าง●กัน●2●ไมล์

ช่องแคบฮอร์มุสนั้น●เป็นจุดรัดคอ●หรือ●choke●pointที่สำคัญที่สุดในโลก●สำหรับการขนส่งน้ำมันทางเรือ

ตามรายงานรัฐสภาอเมริกัน●ลงวันที่●6●สิงหาคม●คศ●2018ระบุ●ว่า●มีการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบนี้●ประมาณ●วันละ●22●ล้านบาเรลหรือ●24%●ของตลาดน้ำมันโลก●(บางรายงานบอกว่า●ประมาณ●30)นอกจากนั้น●ยังมีการขนส่ง●LNG●ของการ์ตาด้วย●ซึ่งตลาดเอเซีย●ใช้แบบติดหนึบ(รวมทั้ง●2●ชนิด●วันละประมาณ●33●แทงค์)

น้ำมันที่ผ่านช่องแคบนี้●มาจาก●ประเทศในตะวันออกกลางคือ●ซาอูฐ●อามิเรต●บาห์เรน●คูเวต●อิรัค●อิหร่าน●และการ์ตา●สำหรับส่งออกขายไปต่างประเทศ80%●ของน้ำมัน●ที่ผ่านเส้นทางนี้●ส่งมาให้ประเทศแถบเอเซียโดยผู้ซื้อ●5●อันดับแรก●คือ●จีน●อินเดีย●ญี่ปุ่น●เกาหลีใต้และสิงคโปร์

ทีนี้●ก็●มีคำถามว่า●อิหร่านมีความสามารถควบคุมช่องแคบนี้●(ปิด)●ได้จริงไหมและ●อิหร่านจะใจถึง●กล้าปิดช่องแคบไหม

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม●ที่ผ่านมาอิหร่าน●ประกาศว่า●เราเป็นผู้ควบคุม●ความมั่นคงทั้งหมดของ●ช่องแคบฮอร์มุส●และ●อ่าวเปอร์เซียและ●ถ้าอเมริกาข่มขู่●เรามากๆ●(เกี่ยวกับเรื่องอิหร่านดีล)เราจะปิดช่องแคบ●ทันทีและอเมริกา●ก็จะเสี่ยงกับการ●ทำสงครามชนิด●mother●of●all●warsกับอิหร่าน●

อิหร่านจะทำได้จริงหรือไม่●ยังไม่มีความเห็น●(ชัด)●ออกมาจากฝ่ายอเมริกา

มีแต่การออกอาการโกรธจัด●จาก●ท่านเป็ดกร่างที่ทวิตด่าอิหร่าน●โดยใช่ตัวหนังสือใหญ่ทั้งหมด(คงแปลว่า●โกรธมาก●หรือ●ตวาดใส่)ว่า●อิหร่าน●อย่าบังอาจ●มาขู่อเมริกาอีกนะมิฉะนั้น●อิหร่านจะต้องประสพกับชะตากรรม●ที่เลวร้ายอย่างแสนสาหัสชนิดที่ยังไม่เคย●มีใครเจอมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์●จงระวังให้ดี●BE●CAUTIOUS

หลังจากท่านเป็ดกร่างทวิตพ่นไฟใส่●อิหร่านไฟยังไม่ทันหายร้อนดีอิหร่าน●ก็เลยจัดการซ้อมรบทางทะเล●เมื่อต้นเดือนสิงหาคมมีเรือประมาณ●กว่า●100●ลำมาร่วมเพื่อให้เห็นว่า●การปิดช่องแคบฮอร์มุส●โดยฝ่ายอิหร่านนั้นง่ายดาย●เพียงใด

และ●ก็ไม่ปรากฏว่า●อเมริกา●ขยับกองเรือของตน●ตอบโต้แต่อย่างใด

แต่ก็มี●นักวิเคราะห์●และ●นักการทหาร●ขั้วอเมริกาขยับปาก●บอกว่า●เป็นไปได้ยากที่อิหร่าน●จะ●‘กล้า’●ปิดช่องแคบอย่าง●‘จริงจัง’อิหร่าน●ทำขู่แบบนี้มาหลายทีแล้ว●แต่ก็เป็นแค่●‘ทำขู่’

และ●ท่าน●รม●กลาโหม●‘หมาบ้า’●ของอเมริกาบอกว่า●ถ้าอิหร่าน●กล้าทำจริงกองทัพของอเมริกา●และ●พวก●จะเข้าควบคุมช่องแคบทันทีเพื่อรักษาเสรีภาพในการขนส่งน้ำมัน●ผ่านช่องแคบนั้น

(พูดได้สวยหรู●สมเป็น●กลาโหมของท่านกร่างใหญ่นะครับ)

อย่างไรก็ตาม●นักวิเคราะห์การเมือง●ไม่สังกัดฝ่ายบอกว่า●มีความเป็นไปได้สูง●ที่อิหร่าน●จะใช้วิธี●‘ก่อกวน’●แถวบริเวณช่องแคบโดยไม่ต้องถึงกับปิดช่องแคบเต็มอัตราแค่อิหร่านเอากองทัพเรือของตัว●มาซ้อมกันเล่น●แถวช่องแคบ●สัก●5●วัน●7●วันการจราจรทางน้ำแถบนั้น●ก็●ติดขัด●วุ่นวายได้แยะแล้วและก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ถ้าอิหร่านทำบ่อยๆ●ผู้ขนส่งน้ำมัน●และ●สินค้าอื่น●ผ่านช่องแคบนี้ก็คงจุกไปตามๆกันซึ่งอิหร่าน●เคยก่อกวนแถวช่องแคบนี้●มาแล้วสมัยทำสงครามกับอิรัคเมื่อปี●ค.ศ.1980●กว่า

นอกจากนี้●การ●‘ก่อกวน’●ดังกล่าวของอิหร่านอาจลามไปถึงทำให้น้ำมันขาดตลาด●น้ำมันราคาขึ้นรวมไปถึงผลกระทบกับเศรษฐกิจ●ของประเทศ●ที่ต้องพึงพาน้ำมันที่ขนส่งผ่านช่องแคบนี้อีกด้วย

ตอน●5/2

คำถามต่อมาคือ●ถ้า●อเมริกา●คว่ำบาตรห้ามอิหร่านขายน้ำมันและอิหร่านตอบโต้●ด้วยการปิดช่องแคบเต็มอัตราหรือ●แค่ก่อกวน●ก็ตาม

อเมริกา●อิหร่าน●ลูกค้าของอิหร่าน●ลูกหาบของอเมริกาและ●ชาวโลกจะเป็นอย่างไร

อิหร่านนั้น●สินค้าออกรายการสำคัญ●อันดับ●1●คือ●น้ำมันวันละประมาณ●2●ล้านกว่า●บาเรล●(2.1-2.7●md/d)คิดเป็น●มูลค่า●ประมาณ●50-60%●ของสินค้าออกทั้งหมดของอิหร่าน

ลูกค้าอันดับ●1●ของอิหร่าน●ที่ซื้อน้ำมัน●คือ●จีนซึ่งได้ออกมาแถลงแล้ว●ว่า●เราไม่ออกจากอิหร่านดีลและ●เราไม่สนใจคำสั่งการคว่ำบาตร●ของอเมริกา(จีนก็เป็นประเทศ●ที่มีอธิปไตยของตนเองเหมือนกันนะ)

จีน●บอกว่า●ยังคงซื้อน้ำมันอิหร่านต่อไปและ●แม้●อิหร่านจะปิดช่องแคบระหว่างอิหร่าน●กับ●จีน●เขา●มีช่องทางส่งน้ำมันกันเขาเตรียมทางออกมานานแล้ว●ไม่ต้องรอนาทีสุดท้ายให้ไอ้กร่างใหญ่ขู่●เขารู้อยู่แล้ว●ว่าไอ้กร่างจะมาไม้นี้และ●อย่าไปเชื่อข่าวทางค่ายไอ้กร่างที่รายงานว่า●จีนจะลดปริมาณ●การซื้อน้ำมันอิหร่าน

ถ้าอเมริกา●สั่งคว่ำบาตรอิหร่านเรื่องน้ำมันจริง

คิดว่า●จีน●จะทำตามคำสั่งอเมริกาไหมครับ

อันดับ●ต่อมา●คือ●อินตระเดียอีนี่ให้ข่าวสับสนมาก●เดี๋ยวยืนยัน●ว่า●ไม่เปลี่ยนแปลงเราซื้อน้ำมันอิหร่านเหมือนเดิม●(เพราะราคาถูก)เดี๋ยวบอกว่า●เราฟัง●(คำสั่ง)●อเมริกา

ถามหน่อยเถอะครับ●อีนี่อยู่บ้านติดกับจีนตอแหล●พลิกไปพลิกมามากๆ●จะเหนื่อยเปล่านะพี่บังเผลอๆ●จะกลายเป็นบังเละไปก่อน●จะว่าผมไม่เตือน

พูดเรื่องอินเดีย●ขอเล่าแถมหน่อยครับ●ไม่นอกเรื่องนักหรอกเผื่อจะมีใครสนใจศึกษา●จดจำไว้●ใช้

เมื่อวันที่●22●กันยายน●2018●นี้เองCNBC●ของไอ้กันเอง●ลงข่าว●ว่า●หัวหน้าฝ่ายค้านของรัฐบาลอินเดียคือนายราหุล●คานธี●เรียกร้องให้●นายกฯ●โมดิ●ลาออกจากตำแหน่งเพราะ●มีเรื่องพัวพัน●กับการซื้อเครื่องบินเจท●จากฝรั่งเศสหลังจาก●มีข่าวว่า●ลุงโอลอง●อดีตประธานาธิบดีฯฝรั่งเศสออกมาชี้แจงว่า●ฝ่ายอินเดีย●เป็นผู้กำหนด●ตัวหุ้นส่วนที่จะเป็นคู่ค้ากับฝรั่งเศสเอง

เรื่องมันคือ●รัฐบาลท่านโมดิ●ตกลงสั่งซื้อ●(จ้างผลิต)●เครื่องบิน●36●ลำจาก●Dassault●Aviation●ของฝรั่งเศสในราคารวมทั้งหมด●ประมาณ●8.7●พันล้านเหรียญ(คิดเป็นเงินไทยกันเองนะครับ●ผมคิดให้ไม่ทัน)

ตาม●กฎหมายอินเดีย●ในการจ้างต่างชาติผลิตสินค้าอะไรผู้ผลิต●ต้องร่วมลงทุนกับอินเดีย●30%โดยลงเงินนั้น●กับ●เจ้าของเรื่อง●หรือ●ผู้ร่วมผลิตซึ่งต้อง●เป็นหน่วยงานของรัฐ

ปรากฏว่า●รัฐบาลโมดิ●ไปเลือกเอา●บริษัทเอกชน●ชื่อ●Relianceของ●นาย●Anil●Ambani●มหาเศรษฐีใหญ่(ที่มีข่าวลือ●ว่าเป็นเพื่อนสนิทของนายกโมดิ)ให้มาเป็นคู่สัญญา●กับฝรั่งเศสแทนที่จะเป็น●Hindustan●Aeronautics●ของรัฐบาล

นายราหุล●คานธี●บอกว่า●ขอบคุณ●ลุงโอลองมากนะครับที่แจ้งข้อเท็จจริงกับเรา●ว่า●นายกโมดิ●เป็นผู้เจรจาและ●เลือก●Reliance●เองโดยฝรั่งเศส●บอกว่า●เราไม่มีทางเลือก●เราต้องตามใจผู้ว่าจ้างอยู่แล้ว

เรื่องนี้●เกิดขึ้น●สมัยที่ลุงโอลองเป็น●ท่าน●ปธน

เรื่องนี้●ผมยังไม่ได้●ตามข่าวจากฝ่ายอินตระเดียเพิ่ม(มัวแต่ตามเรื่องคนทอพรม)คงมีอะไร●ที่ยังโผล่ไม่หมดมีแต่ข่าวสั้น●บอกว่า●อินเดียจะจัดให้มีการเลือกตั้ง●ต้นปีหน้า

เล่ามาให้●รับทราบครับ●ว่า●อะไรที่ทำกันแบบลับลึก●คิดไม่มีใครรู้บางที●มันก็หลุดมาให้รู้●อย่างที่นึกกันไม่ถึง●

เข้าเรื่องต่อครับ

ที่นี้คำถามต่อไปคือ●ถ้าอิหร่าน●สามารถควบคุมปิดช่องแคบแบบเบ็ดเสร็จ●หรือ●แค่ก่อกวนก็ตามท่านกลาโหม●‘หมาบ้า’●จะเอากองทัพเรือ●ผ่านมาทางไหนที่จะ●มายันกลับ●กับฝ่ายอิหร่าน●และพวก

อเมริกา●มีกองเรือ●สุ่มอยู่ที่แถบตะวันออกกลาง●หลายแห่งตั้งฐานเปิดเผย●และฐานลับและมีทั้งที่อยู่ทางฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน●และ●ฝั่งมหาสมุทรอินเดีย

และ●ฝ่ายอิหร่าน●ก็มีกองเรือสุ่มอยู่ไม่ต่างกันอาจจะมากกว่าฝ่ายอเมริกาด้วยซ้ำ●เพราะ●เป็นบ้านอิหร่านและเพื่อนอิหร่านแถวนั้น●หรือ●ไกลกว่าแถวนั้น●ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีและเพื่อนอิหร่านนั้น●ก็เป็นประเภท●สู้ไม่ถอยทั้งสิ้น

ตัวอย่าง●คือ●เมื่อ●คืนวันที่●30●กันยา●หมาดๆ●นี้เองอัลจาซิเราะห์●ลงข่าวว่า●พวกฮูตติเยเมน●ที่ถูกลูกกระเป๋งอเมริกาถล่มประเทศจนแทบไม่เหลือยังอุตส่าห์ส่งโดรน●มาลงที่สนามบินดูไบ●ของเอมิเรตเขาว่า●เกิดไฟไหม้เล็กน้อย●และ●ต้องมีการปิดสนามบินบางส่วนแต่เอมิเรต●รีบออกมาปฏิเสธข่าว●ว่า●ไม่จริง

ส่วนฮูตติ●แถลงข่าววันรุ่งขึ้น●ว่า●เราแค่ส่งไปทดสอบระยะ●ว่าไปถึงไหมผลเป็นที่พอใจ●รอรับของจริงได้แล้ว●

สื่ออังกฤษ●บอกว่า●ไม่น่าเป็นไปได้●เพราะระยะทางไกลนะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องน่าหนักใจมากก●

สรุปว่า●ถ้า●ท่านกร่างใหญ่●กร่างหนัก●สั่งห้ามอิหร่านขายน้ำมันทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นผ่อนปรนและ●ถ้า●อิหร่าน●คิดว่าตัวเอง●ก็มีอธิปไตย●ปกครองตนเองไม่ได้อยู่ใต้ตีนใครถูกเล่นกันแบบไม่ยั้ง●ไม่เลิก●อิหร่าน●และพวก●อาจจะบอกว่า●กูก็เล่นเป็นเหมือนกันนะ●

ถ้าเป็นอย่างนั้น●บริเวณตะวันออกกลางก็●คงเป็น●ยิ่งกว่าสี่แยก●ไฟเสียกลายเป็นสี่แยก●ตะลุมบอน●แทนใครอยากวิ่งไปทางไหน●ก็ไป●สวนกันไป●ชนกันไปเพราะ●ต่างฝ่ายต่างก็มีเพื่อน●มีพวกทั้งนั้นและ●โลกก็เปลี่ยนแปลงไปแยะครับ

และวันนั้น●อิหร่าน●อเมริกา●พรรคพวกของทั้ง●2●ฝ่ายและ●ชาวโลกจะเป็นอย่างไร●ก็ลองนึกกันดูเอง

สวัสดีครับคนเล่านิทาน9●ต.ค.2561

ลุงเล่านิทาน

08.10.61 สี่แยกไฟเสียตอน●4 ย้อนไปประมาณ●1●สัปดาห์ก่อนที่ท่านเป็ดกร่าง●จะออกมาขันกลางที่ประชุมยูเอนในวันที่●25●กันยายน●ค.ศ.2018●นั้น ทางอิหร่าน●เกิดมีเรื่องร้อนขึ้นมาอีกและ●ทำท่าว่าจะไม่ใช่ร้อนแบบอุ่นคอพอกลืนผม

สี่แยกไฟเสียตอน●4

ย้อนไปประมาณ●1●สัปดาห์ก่อนที่ท่านเป็ดกร่าง●จะออกมาขันกลางที่ประชุมยูเอนในวันที่●25●กันยายน●ค.ศ.2018●นั้น

ทางอิหร่าน●เกิดมีเรื่องร้อนขึ้นมาอีกและ●ทำท่าว่าจะไม่ใช่ร้อนแบบอุ่นคอพอกลืนผมเกรงว่า●อาจจะร้อนขึ้นไปลวกคอใคร●ที่อยากจะกลืนอิหร่าน●เอาเสียด้วย

เมื่อวันเสาร์ที่●22●กันยายน●ที่ผ่านมาขณะที่กองทัพของอิหร่าน●กำลังเดินสวนสนามอยู่ที่เมือง●Ahvazก็ปรากฏว่า●มีการกราดยิงใส่ชาวบ้าน●ที่มาชมการสวนสนามทำให้ผู้ชม●ที่มีทั้งลูกเด็กเล็กแดง●เสียชีวิตไป●29●คน●บาดเจ็บอีก●70●คนและทหารของ●หน่วย●Revolutionary●Guard●(ผู้ดูแลความมั่นคงของอิหร่าน)ที่กำลังสวนสนาม●ก็โดนไปด้วย

ไม่นานหลังจากเหตุร้ายระยำนั้นเกิดขึ้นสื่อแถวอาหรับ●ก็ออกข่าวด่วนทันใจว่า●มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดน●Ahvaz●National●Resistenceออกมาอ้างความรับผิดชอบ●ว่า●กูเอง●เป็นฝีมือของพวกกูเอง●

ผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้●ตามข่าวบอกว่า●เป็นพวกที่เสี่ยปั้มใหญ่ซาอูฐ●และ●เอมิเรต●ให้การอุปถัมภ์ตามใบสั่งของอเมริกา●

ส่วนฝ่ายกองทัพอิหร่าน●ให้ข่าวเพิ่มเติม●ว่า●ไอ้พวกที่อ้างว่ากูเองนั่นมันเป็นเด็กของ●2●เสี่ยปั้ม●ก็จริงแต่●พวกที่ฝึก●ให้พวกมันมายิงกราดใส่อิหร่าน●คือ●อิสราเอล●

ขณะเดียวกัน●นาย●Rudolf●Giuliani●ที่ปรึกษาของท่านเป็ดกร่างก็●ออกมาให้ข่าว●ด้วยความภาคภูมิใจว่า●ตอนนี้ในอิหร่าน●มีพวกไม่พอใจรัฐบาลอยู่แยะนะโดยเฉพาะกลุ่ม●ที่●เรียกตัวเอง●ว่า●Mojahedin-e●Khalq●(MEK)ซึ่งตัวเขาสนับสนุน●การแสดงออกของพวกนี้(นี่ละครับ●อเมริกา●ที่ไม่ละเมิดอธิปไตยของใคร)

และมีสื่อประเภทเจาะลึก●บอกว่า●พวก●Ahvaz●นั้น●มันมีที่มาไกลกว่านั้นนะสาวยาวไปได้ว่า●เป็น●พวกเดียวกันกับกลุ่ม●MEK●ที่อังกฤษสร้าง●อเมริกาเสริมโดยมี●พวกบินลาเดน●เป็นผู้จัดการแสดงให้●มาจนถึงปัจจุบัน

ถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้จริง●เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในแถบนั้น●ก็คงไม่ใช่แบบหนังเรื่องสั้น●หรือ●หนังบันเทิงแน่นอน

และ●ก็เหมือนจะสอดคล้องกับสื่อหลายค่าย●ที่ออกข่าวว่า●หลังเกิดเหตุการณ์ที่●Ahvazอิหร่าน●ได้เรียกทูตอังกฤษ●เนเธอแลนด์●และ●เดนมาร์คที่ประจำอยู่ที่อิหร่าน●มา●‘พบ’

และน่าสังเกตว่า●การกราดยิงการสวนสนามเกิดขึ้น●เพียง●1●วัน●หลังจากที่●ท่านปอม●(Pompeo)●รมว●ตปท●ของอเมริกาได้ทำหนังสือ●ถึงอิหร่านว่าอิหร่านต้องรับผิดชอบ●ต่อกรณีที่สถานกงสุลของอเมริกาที่เมือง●Basra●ของ●‘อิรัค’●ถูกโจมตีเพราะ●อเมริกาอ้างว่า●ผู้โจมตีเป็นพวก●‘อิรัคชีอะ’●ที่อยู่ใน●Basraซึ่งมีเขตแดนใกล้กับ●อิหร่าน●

นับเป็นข้อกล่าวหา●แบบ●จิ๊กโก๋ปากซอย●ของแท้ตรานกอินทรี●จริงๆ

ขณะเดียวกัน●สถานกงสุลของอิหร่าน●ที่เมือง●Basra●ก็ถูกโจมตี●หลายครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน●เหมือนกันและ●อิหร่าน●ก็●อ้างกลับ●ว่า●อย่างนี้●ก็น่าจะเป็นฝีมือของกลุ่ม●ที่อเมริกาสนับสนุน●

เออ●เหมือนเป็นการตอบกลับ●หรือ●ตอกกลับของอิหร่านแบบ●กูไม่กลัวมึง●(แล้ว)

เมื่อแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง●เล่นบทโต้ตอบกันแบบนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจน●ว่า●พวกเขา●คงไม่ได้เดินหน้าไปสู่●เส้นทางจับมือจูจุ๊บกันแต่คลับคล้าย●ว่า●จะมุ่งหน้าไปเส้นทาง●‘ลงมือกัน’●มากกว่า

และถ้าเป็นเส้นทางลงมือจริง●ใครจะลงมือก่อนลงมือที่ไหน●ลงมืออย่างไร●

และถ้าย้อนไปอีกหน่อย●ก่อนหน้า●ที่เด็ก●‘พวกกูเอง’จะไปกราดยิง●พวกอิหร่าน

คืนวันที่●17●กันยายน●ก็มีข่าว●ว่า●เครื่องบินรัสเซีย●IL-20●ถูกยิงร่วงที่ชายฝั่งซีเรียทำให้เจ้าหน้าที่ในเครื่องบินของรัสเซีย●ตายไป●10●กว่าคนข่าวว่า●ต้นเหตุของเรื่อง●มาจากเครื่องบินรบของอิสราเอล(ไอ้อิส●อีกแล้ว)

รัสเซียบอกว่า●เครื่องของตัวถูกยิงเนื่องมาจาก●เครื่องอิสราเอล●ที่บินไปถล่มฐานซีเรีย●ที่เมือง●Latakiaถล่มเสร็จ●ไอ้อิส●ก็รีบบินอ้อมไปหลบอยู่ข้างหลังเครื่องบินรัสเซีย●ที่ลำใหญ่กว่ามากจังหวะนั้น●ระบบจรวดป้องกันฐาน●Latakia●แบบอัตโนมัติ●ของซีเรียก็ยิงสวนขึ้นมา●เนื่องจากถูกยิงถล่มมันเป็นจังหวะเดียวกับ●ที่●เครื่องรัสเซีย●ที่ลำใหญ่กว่ากำลังจะบินเลี้ยวลงไปอีกทาง●ก็เลยเจอเข้าจรวดเข้าไปเต็มตัวร่วงผล็อย●ตามข่าว

คุณพี่ปูติน●ทำหน้าเฉย●ให้สัมภาษณ์เสียงเรียบๆว่า●เรื่องไม่น่าเกิดขึ้น●ได้เกิดขึ้นแล้ว●และ●หวังว่า●จะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้●เกิดขึ้นกับรัสเซียอีก●

อีกา●เจ้าเก่า●ของผม●บอกว่า●คำพูดเรียบๆ●หน้าเฉยๆทำให้มีคนร้อนรน●โทรศัพท์อธิบายยาวเหยียดพร้อมหอบเอกสาร●ไปอธิบาย●ที่กระไดหน้าทำเนียบเครมลิน(แปลว่า●เจ้าของทำเนียบเขาไม่ได้ให้เข้าพบครับ)

เขาว่า●ฝ่ายทหารของรัสเซีย●รับไม่ได้กับคำอธิบายของฝ่ายอิสราเอล

ฝ่ายรัสเซียบอกว่า●อิสราเอลฉวยโอกาส●จากเจตนาดีและการพยายามรักษาไมตรีของเราที่ตกลงกันว่าให้แจ้งตารางบิน●ของแต่ละฝ่ายในบริเวณซีเรียแก่กันจะได้ไม่ต้องยิงกันเอง●ในระหว่างการร่วมมือกันเพื่อปราบพวกไอซิสในซีเรีย

อิสราเอลอ้างว่า●เราแจ้งรัสเซียแล้ว●ถึงเส้นทาง●และเวลาบินของเรารัสเซีย●โต้กลับ●ว่า●มึงแจ้ง●ล่วงหน้า●ไม่กี่นาทีทั้งๆ●ที่รู้ว่า●เครื่องของเรา●กำลังลาดตระเวนยูแถวนั้น●(มึงมีตารางนะ)และ●รู้ดีอยู่แก่ใจ●(ที่ดำและ●ชั่วร้าย)●ของมึงว่า●ไม่มีทางเป็นไปได้●ที่เครื่องเรา●ที่ขนาดใหญ่อย่างนั้น●จะหันหัวบินเลี้ยวหลบได้ทัน●เครื่องบินนะมึง●ไม่ใช่มอไซด์

แปลสั้นๆ●ว่า●อิสราเอล●ทดลองวางสนุ๊กใส่●รัสเซียอิสราเอล●กำลังทดสอบรัสเซีย●ตามคำสั่งใครหรือเปล่า

สวัสดีครับคนเล่านิทาน8●ต.ค.2561

ลุงเล่านิทาน

07.10.61 สี่แยกไฟเสีย ตอน●3 เยอรมัน●นั้น●น่าจะไม่ใช่เป็นพวกความจำสั้น ลืมประวัติศาสตร์ของตัวง่ายๆ ว่าตัวเองนั้น●เคยถูก●อังกฤษ●ทั้งขู่●ทั้งต้ม ในช่วง●‘ก่อน’●ครามโลกครั้งที่●1●อย่างไร และ●เคยถูกอเมริกัน●ทั้ง●ต้ม

สี่แยกไฟเสีย

ตอน●3

เยอรมัน●นั้น●น่าจะไม่ใช่เป็นพวกความจำสั้น

ลืมประวัติศาสตร์ของตัวง่ายๆ

ว่าตัวเองนั้น●เคยถูก●อังกฤษ●ทั้งขู่●ทั้งต้ม

ในช่วง●‘ก่อน’●ครามโลกครั้งที่●1●อย่างไร

และ●เคยถูกอเมริกัน●ทั้ง●ต้ม●ทั้ง●ขู่

ในช่วง●‘หลัง’●สงครามโลกครั้งที่●1

จนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่●2●อย่างไร

และจริงๆ●ตอนนี้●อเมริกา●ก็ไม่ได้หยุดต้ม●หยุดขู่●เยอรมันเลย

แม้แต่น้อย

ลองนึกถึงสีหน้า●และ●ลีลา●ท่านใบตองแห้ง●เวลาพูดกับคุณป้า●(ต้ม)

ดู●หน้าสีหน้า●และท่าทางท่านเป็ดกร่าง●เวลาพูดกับคุณป้า●(ขู่)

ก็คงพอจะนึกออกนะครับ

(แปลว่า●เยอรมัน●ถูกต้ม●ถูกขู่มาตลอด●100●กว่าปีที่ผ่านมา)

แต่เยอรมัน●น่าจะรู้อนาคต●หรือ●ชะตาของตัวดี

ตั้งแต่ไปร่วมทุนกับรัสเซีย●สร้างท่อส่งแก๊ส●Nord●Stream●1

เมื่อปี●คศ●2011

มาจนถึง●ท่อแก็ส●Nord●Stream●2●ที่กำลังสร้างอยู่ขณะนี้

Nord●Stream●2●เป็นเรื่อง●ที่ทำให้ท่านกร่างใหญ่●โกรธจัด

ด่าเยอรมันในที่ประชุมนาโต●เมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา

ว่า●เยอรมัน●เป็นสมาชิกนาโต●แต่ดันไปจับมือกับรัสเซีย

(อเมริกา●ตั้งนาโตขึ้นมา●เพื่อไว้ใช้ปิดล้อมรัสเซีย)

สร้างท่อส่งแก๊ส●กับรัสเซีย●(ซ้ำแล้วซ้ำอีก)

แต่ดันขี้เหนียว●เบี้ยวจ่ายค่าสมาชิกนาโต●เพิ่ม●ตามที่อเมริกาสั่ง

แบบนี้●แปลว่า●อะไร

นอกจากนี้●เยอรมัน●ยังสร้างทางรถไฟ●เชื่อมเยอรมัน●ยุโรป●รัสเซีย●จีน

ที่เปิดดำเนินการ●ตั้งแต่ประมาณ●ปี●คศ●2012

โดยเยอรมัน●ก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจ●ว่า●ทางรถไฟ●นั้น

เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง●สำหรับ●เจ้าของเส้นทาง

แต่●เป็นของแสลงอย่างที่สุด●สำหรับคู่แข่ง●

เพราะฉะนั้น●อิหร่านดีล●จึงไม่น่าจะเป็น●การหลวมตัวของเยอรมัน

ที่พาเอาตัวไปตกเป็นเหยื่อของอเมริกา

โดยเยอรมัน●ไม่ได้เตรียมตัว●เตรียมเครื่องมือดามหลังไว้ให้พร้อม

เยอรมัน●น่าจะมีแผนรองรับเตรียมพร้อมไว้แล้ว

แต่พร้อมจะเปิดเผย●เมื่อไหร่●เท่านั้นเอง

เมื่อวันที่●22●เดือนสิงหาคม●ที่ผ่านมา

นาย●Heiko●Mass●รัฐมนตรี●ว่าการต่างประเทศ●ของเยอรมัน

ซึ่งเพิ่งขึ้นมารับตำแหน่ง●เมื่อ●วันที่●14●มีนาคม●คศ●2018●นี้เอง

ได้เขียนบทความ●ชื่อ●Making●Plan●for●new●world●order

(การเตรียมแผน●สร้าง●กติกาโลก●รุ่นใหม่)

ลงในสื่อ●ของเยอรมัน●ด้านธุรกิจ●ชื่อ●Handelsblatt

สรุปความว่า●ตัวเขาเห็นว่า●ยุโรป●กับอเมริกานั้น●‘ห่าง’●กันมานานแล้ว

ไม่ได้ห่าง●เพราะท่านเป็ดกร่างหรอก

แต่ท่านเป็ดกร่าง●ทำให้เห็นความ●‘ห่าง’●หรือ●ความ●‘ต่าง’●ชัดเจนขึ้น

โดยเฉพาะจากเรื่องอิหร่านดีล

ซึ่งฝ่ายยุโรป●เห็นต่างกับอเมริกา●(แยะ)●และ●กำลังหาทาง

ที่จะใด้อิหร่านดีล●ยังอยู่●ต่อไป

และ●การค้าขายระหว่าง●ยุโรป●กับ●อิหร่าน●ก็ยังมีอยู่ต่อไป

แม้อเมริกา●จะประกาศ●คว่ำบาตรแบบเหมารวม

คว่ำไปถึงพวกที่ไปค้าขายกับอิหร่านด้วยก็ตาม

คุณ●Mass●ชักชวนคู่สัญญาอิหร่าน●ที่ยังเห็นพ้องกัน

ว่า●อิหร่านดีล●ยังควรมีอายุต่อไปนั้น●ควรจะมาข่วยกันคิด

ว่าเราจะพยุงให้●ดีลนั้น●มีอายุต่อไปอย่างไร

และทำอย่างไร●จึงจะช่วยให้นักลงทุนยุโรป●ที่ไปลงทุนในอิหร่าน

ยังสามารถทำธุรกิจกับอิหร่าน●ได้ต่อไปอีกด้วย

คุณ●Mass●บอกว่า●กลไกสำคัญในการค้าระหว่างประเทศ

คือการโอนเงินไปชำระค่าซื้อขายกัน

ซึ่งเพื่อความสดวก●พวกเขาก็ทำกันผ่านธนาคาร

ผ่านระบบการโอนเงินทางอีเลคโทรนิค●ที่เรียกว่า●Swift

(ผมขออธิบายเพิ่ม●ว่า●Swift

หรือ●ชื่อเต็ม●ว่า●Society●for●Worldwide●Interbank●Financial

Telecommunication●นั้น●เกิดขึ้นจากการตกลงร่วมมือกัน

ระหว่างนานาประเทศ●เพื่อให้การชำระค่าค้าขายระหว่างกัน●สดวกขึ้น

แม้จะ●มี●สำนักงานใหญ่●อยู่●2●ฝั่งแอตแลนติก

คือ●ที่อเมริกา●กับ●เนเธอร์แลนด์

แต่ก็ไม่ได้เป็นองค์กรของอเมริกา

แต่ไม่ว่า●ใครจะใช้ผ่านสำนักไหน●ศูนย์ไหน●ธนาคารไหน

หลังจากเกิดเหตุการณ์●9/11●แล้ว

อเมริกา●ถือเป็นเหตุ●และ●ฉวยโอกาส●ที่จะเข้าไปใน●ระบบ●swift●ได้ทั่วโลก

เพื่อจะตรวจสอบ●และ●‘ระงับ’●การโอนรายการใดก็ได้

โดยใช้ระบบ●software●ที่อเมริกา●สร้างขึ้นใหม่●แทรกเข้าไปในระบบ●swift

ระบบนี้●สร้างโดยฝ่ายระบบ●ของคุณพี่ซี●กับ●ก●คลังของอเมริกา●ครับ

แบบนี้●ไม่เป็นการละเมิดอธิปไตย●ของใครนะครับ

อธิปไตย●ฉบับอเมริกา●คงแปลว่า●กูใหญ่กว่ามึง●กูทำได้

และ●ธนาคารของอิหร่าน●ทุกธนาคาร●ถูกห้าม

ไม่ให้ทำธุรกรรมผ่านระบบ●swift●ตั้งแต่●อเมริก●ตีข่าวว่าอิหร่าน

กำลังริอ่าน●สร้างอาวุธ●นิวเคลียร์

จนเมื่อ●อิหร่านดีลเกิดขึ้น●ธนาคารอิหร่าน●จึงสามารถทำธุรกรรม

ผ่านระบบ●swift●ได้ใหม่

และ●ตอนนี้●ก็ถูกระงับไปอีกแล้ว●เมื่อท่านเป็ดกร่าง

ประกาศกลับไปคว่ำบาตรอิหร่าน●ตามเดิม)

ปัญหา●มันอยู่ตรงนี้●

คุณ●Mass●เลยชักชวนเพื่อนชาวยุโรป

ว่า●เรามาหาทาง●สร้างความแข็งแกร่งของชาวยุโรป

ด้วยการสร้างกลไกใหม่

ที่ไม่ต้อง●พึ่งพา●และ●‘ไม่อยู่ในอำนาจ●ของอเมริกา’

ดีไหม●เช่น●ระบบ●ยุโรป●swift●

ความเห็นของคุณ●Mass●เป็นที่ฮือฮามาก

และทำให้ทางฝ่ายอเมริกา●หันขวับมาจ้องเยอรมันเขม็ง

โฆษกของคุณป้าตดแตก●รีบลนลาน●ออกมาบอกว่า●นี่เป็นความเห็นส่วนตัว

ของรัฐมนตรีคนหนึ่งเท่านั้นนะ●ไม่ใช่ของรัฐบาล●

แต่ตัวคุณป้าเอง●เมื่อถูกสื่อซักหนัก●ก็บอกว่า●ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ●2●ฝั่งแอตแลติก●เปลี่ยนแปลงไปจริง

พวกเราชาวยุโรป●ควรจะดูแลตัวเองมากกว่านี้

และ●‘ยุโรป●ควรจะเป็นผู้กำหนด●อนาคตของตนเอง●’

แล้วอเมริกา●ว่ายังไงล่ะ

Richard●Nephew●ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้เจรจาอิหร่านดีล

บอกว่า●เขาเชื่อว่า●ทางยุโรป●คงจะพยายาม●หาทาง●สร้างระบบอื่น

ขึ้นมาทดแทน●เพื่อเลี่ยงการคว่ำบาตรของอเมริกา

และ●‘ถ้า’●มันเกิดขึ้นจริง●มันจะเป็นปัญหาใหญ่กับอเมริกา

ทางด้านความมั่นคง●ด้านการธนาคาร●และ●อาจจะไปไกลกว่านั้นอีก

แบบนี้●ก็คงทำให้เราพอเข้าได้นะครับ

ว่า●ทำไม●สุนทรพจน์ชุดเป็ดขัน●ถึงได้●ตั้งใจเฉาะกลางหัวเยอรมัน

ลุงเล่านิทาน

07.10.61 สี่แยกไฟเสีย ตอน●3 เยอรมัน●นั้น●น่าจะไม่ใช่เป็นพวกความจำสั้นลืมประวัติศาสตร์ของตัวง่ายๆว่าตัวเองนั้น●เคยถูก●อังกฤษ●ทั้งขู่●ทั้งต้มในช่วง●‘ก่อน’●ครามโลกครั้งที่●1●อย่างไรและ●เคยถูกอเมริกัน●ทั้ง●ต้ม●ทั้

สี่แยกไฟเสีย

ตอน●3

เยอรมัน●นั้น●น่าจะไม่ใช่เป็นพวกความจำสั้นลืมประวัติศาสตร์ของตัวง่ายๆว่าตัวเองนั้น●เคยถูก●อังกฤษ●ทั้งขู่●ทั้งต้มในช่วง●‘ก่อน’●ครามโลกครั้งที่●1●อย่างไรและ●เคยถูกอเมริกัน●ทั้ง●ต้ม●ทั้ง●ขู่ในช่วง●‘หลัง’●สงครามโลกครั้งที่●1จนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่●2●อย่างไร

และจริงๆ●ตอนนี้●อเมริกา●ก็ไม่ได้หยุดต้ม●หยุดขู่●เยอรมันเลยแม้แต่น้อย

ลองนึกถึงสีหน้า●และ●ลีลา●ท่านใบตองแห้ง●เวลาพูดกับคุณป้า●(ต้ม)ดู●หน้าสีหน้า●และท่าทางท่านเป็ดกร่าง●เวลาพูดกับคุณป้า●(ขู่)ก็คงพอจะนึกออกนะครับ

(แปลว่า●เยอรมัน●ถูกต้ม●ถูกขู่มาตลอด●100●กว่าปีที่ผ่านมา)

แต่เยอรมัน●น่าจะรู้อนาคต●หรือ●ชะตาของตัวดีตั้งแต่ไปร่วมทุนกับรัสเซีย●สร้างท่อส่งแก๊ส●Nord●Stream●1เมื่อปี●คศ●2011มาจนถึง●ท่อแก็ส●Nord●Stream●2●ที่กำลังสร้างอยู่ขณะนี้

Nord●Stream●2●เป็นเรื่อง●ที่ทำให้ท่านกร่างใหญ่●โกรธจัดด่าเยอรมันในที่ประชุมนาโต●เมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมาว่า●เยอรมัน●เป็นสมาชิกนาโต●แต่ดันไปจับมือกับรัสเซีย(อเมริกา●ตั้งนาโตขึ้นมา●เพื่อไว้ใช้ปิดล้อมรัสเซีย)สร้างท่อส่งแก๊ส●กับรัสเซีย●(ซ้ำแล้วซ้ำอีก)แต่ดันขี้เหนียว●เบี้ยวจ่ายค่าสมาชิกนาโต●เพิ่ม●ตามที่อเมริกาสั่ง

แบบนี้●แปลว่า●อะไร

นอกจากนี้●เยอรมัน●ยังสร้างทางรถไฟ●เชื่อมเยอรมัน●ยุโรป●รัสเซีย●จีนที่เปิดดำเนินการ●ตั้งแต่ประมาณ●ปี●คศ●2012โดยเยอรมัน●ก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจ●ว่า●ทางรถไฟ●นั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง●สำหรับ●เจ้าของเส้นทางแต่●เป็นของแสลงอย่างที่สุด●สำหรับคู่แข่ง●

เพราะฉะนั้น●อิหร่านดีล●จึงไม่น่าจะเป็น●การหลวมตัวของเยอรมันที่พาเอาตัวไปตกเป็นเหยื่อของอเมริกาโดยเยอรมัน●ไม่ได้เตรียมตัว●เตรียมเครื่องมือดามหลังไว้ให้พร้อมเยอรมัน●น่าจะมีแผนรองรับเตรียมพร้อมไว้แล้วแต่พร้อมจะเปิดเผย●เมื่อไหร่●เท่านั้นเอง

เมื่อวันที่●22●เดือนสิงหาคม●ที่ผ่านมานาย●Heiko●Mass●รัฐมนตรี●ว่าการต่างประเทศ●ของเยอรมันซึ่งเพิ่งขึ้นมารับตำแหน่ง●เมื่อ●วันที่●14●มีนาคม●คศ●2018●นี้เองได้เขียนบทความ●ชื่อ●Making●Plan●for●new●world●order(การเตรียมแผน●สร้าง●กติกาโลก●รุ่นใหม่)ลงในสื่อ●ของเยอรมัน●ด้านธุรกิจ●ชื่อ●Handelsblatt

สรุปความว่า●ตัวเขาเห็นว่า●ยุโรป●กับอเมริกานั้น●‘ห่าง’●กันมานานแล้วไม่ได้ห่าง●เพราะท่านเป็ดกร่างหรอกแต่ท่านเป็ดกร่าง●ทำให้เห็นความ●‘ห่าง’●หรือ●ความ●‘ต่าง’●ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะจากเรื่องอิหร่านดีลซึ่งฝ่ายยุโรป●เห็นต่างกับอเมริกา●(แยะ)●และ●กำลังหาทางที่จะใด้อิหร่านดีล●ยังอยู่●ต่อไปและ●การค้าขายระหว่าง●ยุโรป●กับ●อิหร่าน●ก็ยังมีอยู่ต่อไปแม้อเมริกา●จะประกาศ●คว่ำบาตรแบบเหมารวมคว่ำไปถึงพวกที่ไปค้าขายกับอิหร่านด้วยก็ตาม

คุณ●Mass●ชักชวนคู่สัญญาอิหร่าน●ที่ยังเห็นพ้องกันว่า●อิหร่านดีล●ยังควรมีอายุต่อไปนั้น●ควรจะมาข่วยกันคิดว่าเราจะพยุงให้●ดีลนั้น●มีอายุต่อไปอย่างไรและทำอย่างไร●จึงจะช่วยให้นักลงทุนยุโรป●ที่ไปลงทุนในอิหร่านยังสามารถทำธุรกิจกับอิหร่าน●ได้ต่อไปอีกด้วย

คุณ●Mass●บอกว่า●กลไกสำคัญในการค้าระหว่างประเทศคือการโอนเงินไปชำระค่าซื้อขายกันซึ่งเพื่อความสดวก●พวกเขาก็ทำกันผ่านธนาคารผ่านระบบการโอนเงินทางอีเลคโทรนิค●ที่เรียกว่า●Swift

(ผมขออธิบายเพิ่ม●ว่า●Swiftหรือ●ชื่อเต็ม●ว่า●Society●for●Worldwide●Interbank●FinancialTelecommunication●นั้น●เกิดขึ้นจากการตกลงร่วมมือกันระหว่างนานาประเทศ●เพื่อให้การชำระค่าค้าขายระหว่างกัน●สดวกขึ้นแม้จะ●มี●สำนักงานใหญ่●อยู่●2●ฝั่งแอตแลนติกคือ●ที่อเมริกา●กับ●เนเธอร์แลนด์แต่ก็ไม่ได้เป็นองค์กรของอเมริกา

แต่ไม่ว่า●ใครจะใช้ผ่านสำนักไหน●ศูนย์ไหน●ธนาคารไหนหลังจากเกิดเหตุการณ์●9/11●แล้วอเมริกา●ถือเป็นเหตุ●และ●ฉวยโอกาส●ที่จะเข้าไปใน●ระบบ●swift●ได้ทั่วโลกเพื่อจะตรวจสอบ●และ●‘ระงับ’●การโอนรายการใดก็ได้โดยใช้ระบบ●software●ที่อเมริกา●สร้างขึ้นใหม่●แทรกเข้าไปในระบบ●swiftระบบนี้●สร้างโดยฝ่ายระบบ●ของคุณพี่ซี●กับ●ก●คลังของอเมริกา●ครับ

แบบนี้●ไม่เป็นการละเมิดอธิปไตย●ของใครนะครับอธิปไตย●ฉบับอเมริกา●คงแปลว่า●กูใหญ่กว่ามึง●กูทำได้

และ●ธนาคารของอิหร่าน●ทุกธนาคาร●ถูกห้ามไม่ให้ทำธุรกรรมผ่านระบบ●swift●ตั้งแต่●อเมริก●ตีข่าวว่าอิหร่านกำลังริอ่าน●สร้างอาวุธ●นิวเคลียร์จนเมื่อ●อิหร่านดีลเกิดขึ้น●ธนาคารอิหร่าน●จึงสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบ●swift●ได้ใหม่

และ●ตอนนี้●ก็ถูกระงับไปอีกแล้ว●เมื่อท่านเป็ดกร่างประกาศกลับไปคว่ำบาตรอิหร่าน●ตามเดิม)

ปัญหา●มันอยู่ตรงนี้●

คุณ●Mass●เลยชักชวนเพื่อนชาวยุโรปว่า●เรามาหาทาง●สร้างความแข็งแกร่งของชาวยุโรปด้วยการสร้างกลไกใหม่ที่ไม่ต้อง●พึ่งพา●และ●‘ไม่อยู่ในอำนาจ●ของอเมริกา’ดีไหม●เช่น●ระบบ●ยุโรป●swift●

ความเห็นของคุณ●Mass●เป็นที่ฮือฮามากและทำให้ทางฝ่ายอเมริกา●หันขวับมาจ้องเยอรมันเขม็ง

โฆษกของคุณป้าตดแตก●รีบลนลาน●ออกมาบอกว่า●นี่เป็นความเห็นส่วนตัวของรัฐมนตรีคนหนึ่งเท่านั้นนะ●ไม่ใช่ของรัฐบาล●

แต่ตัวคุณป้าเอง●เมื่อถูกสื่อซักหนัก●ก็บอกว่า●ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ●2●ฝั่งแอตแลติก●เปลี่ยนแปลงไปจริงพวกเราชาวยุโรป●ควรจะดูแลตัวเองมากกว่านี้และ●‘ยุโรป●ควรจะเป็นผู้กำหนด●อนาคตของตนเอง●’

แล้วอเมริกา●ว่ายังไงล่ะ

Richard●Nephew●ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้เจรจาอิหร่านดีลบอกว่า●เขาเชื่อว่า●ทางยุโรป●คงจะพยายาม●หาทาง●สร้างระบบอื่นขึ้นมาทดแทน●เพื่อเลี่ยงการคว่ำบาตรของอเมริกาและ●‘ถ้า’●มันเกิดขึ้นจริง●มันจะเป็นปัญหาใหญ่กับอเมริกาทางด้านความมั่นคง●ด้านการธนาคาร●และ●อาจจะไปไกลกว่านั้นอีก

แบบนี้●ก็คงทำให้เราพอเข้าได้นะครับว่า●ทำไม●สุนทรพจน์ชุดเป็ดขัน●ถึงได้●ตั้งใจเฉาะกลางหัวเยอรมัน

สวัสดีครับคนเล่านิทาน7●ต.ค.2561

ลุงเล่านิทาน

06.10.61 สี่แยกไฟเสียตอน●2 ทำไมสุนทรพจน์●ฉบับเป็ดขัน●ของท่านกร่างใหญ่ถึงได้●มั่วสั่ว●ดุดัน●เละเทะ●เฟอะฟะ●ถึงปานนั้นมันยิ่งกว่า●ใบปลิวใบ้หวย●ห้อยอยู่ใต้ต้นสะเดาหลังบ้านหรือ●มือร่างคำขันของท่านเป็ด●ไปฝากให้ลุงจิ

สี่แยกไฟเสียตอน●2

ทำไมสุนทรพจน์●ฉบับเป็ดขัน●ของท่านกร่างใหญ่ถึงได้●มั่วสั่ว●ดุดัน●เละเทะ●เฟอะฟะ●ถึงปานนั้นมันยิ่งกว่า●ใบปลิวใบ้หวย●ห้อยอยู่ใต้ต้นสะเดาหลังบ้านหรือ●มือร่างคำขันของท่านเป็ด●ไปฝากให้ลุงจิ๋วของเราเขียนให้

แต่ถ้าอ่านสัก●3●รอบ●ตัด●ความเฟอะฟะออกผมกลับเห็น●สุนทรพจน์●ที่พูดเหมือนสัญญาณ●ไฟเสียกระพริบ●แบบติดๆ●ดับๆ●นั้นน่าเป็นห่วงไม่น้อย●ทั้งด้าน●คนพูด●คนฟัง●และ●คนนอกวง

คงต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงตามเคยครับ

หลังจากท่านเป็ดกร่าง●แถลงข่าวเมื่อ●วันที่●8●พฤษภาคม●(คศ●2018)ว่ากูไม่เอาด้วยแล้วกับอิหร่านดีลที่●(ท่านเป็ดอ้างว่า)●ท่านใบตองแห้งโอบามา●ยื่นหน้าไปเสียค่าโง่ด้วยการคว้าคอพวกทอพรม●ให้ทำข้อตกลง●หยุดการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แลกกับการ●ยกเลิกการคว่ำบาตร●(sanction)แถมไปดึงเอา●อียู●เยอรมัน●ฝรั่งเศส●อังกฤษ●มาร่วมกันโง่●อีกด้วย

ปรากฏว่า●พวกที่ถูกดึงมาร่วมโง่●ก็ไม่ขัดข้องหลังดีลเกิด●สบโอกาส●พากันไปค้าขายกับพวกทอพรมจนกระเป๋าตุ่ย●กันเป็นแถว

รายการ●(ดูอเมริกาเล่นละคร)●คว้าคอพวกทอพรมนี้รัสเซีย●กับ●จีน●ก็ร่วมด้วย●แต่ไม่ใช่ร่วมโง่●นะครับ

ในความเห็นของผมอิหร่านดีล●ไม่ได้เป็นการเสียค่าโง่●ของท่านใบตองแห้งและ●การถีบตัวเองออกจากอิหร่านดีล●ของท่านเป็ดกร่างก็เป็นไปตามขั้นตอน●ของแผนคว้าคอ●‘เหยื่อ’●ให้มาทำดีล●

และเหยื่อนั้น●เป้าจริง●ไม่ได้มีแค่พวกทอพรม●(ตามที่เล่าไว้แล้ว●ในนิทานเรื่อง●หมากฝรั่ง●ภาคพิศดาร)

แต่มันเป็น●‘แผนลวงของฝ่ายจิ๊กโก๋’●ตั้งแต่แรกไม่ว่าจะสมัยกร่างไหนครองอเมริกามันรู้กัน●พลัดกันเล่นละคร●ลวงโลกทั้งนั้นละครับ

อเมริกาวางแผน●‘สร้าง’●อิหร่านดีล●เพื่อให้พวกอียูโดยเฉพาะเยอรมันเข้าไปติดเบ็ด●ค้าขายกับอิหร่านแยะๆวันไหน●อเมริกา●‘ถอนตัว’●จากดีล●กลับไปคว่ำบาตรอิหร่านต่อใครค้าขายกับอิหร่านมือหนักๆ●ก็อ่วม●อกฟีบกระเป๋าแฟบไปเลย

และ●วันที่●8●พฤษภาคม●อเมริกา●ก็ประกาศกลับลำ●(ตามแผน)ถีบตัวเองออกจากอิหร่านดีล

หลังจากนั้น●วันที่●6●สิงหาคม●อเมริกาก็ประกาศ●กลับไปคว่ำบาตรอิหร่านอย่างเดิม●(เหมือนก่อนทำดีล)

ตามประกาศ●มีตั้งแต่●ห้ามซื้อ●ห้ามใช้●ดอลลาร์●ของอเมริกาเพื่อ●ส่งไปชำระค่าสินค้าให้อิหร่านห้าม●คู่ค้ากับอิหร่าน●มาใช้บริการผ่าน●ธนาคารของอเมริการวมทั้ง●ห้ามใช้ระบบ●การโอนเงินทางอิเลคโทรนิค●(swift)ในการค้าขายกับอิหร่านห้ามบริษัทประกันของอเมริกา●ประกันการขนส่งน้ำมันอิหร่านฯลฯ

แบบนี้●พวกที่●(หลวมตัวเชื่ออเมริกา)●ไปค้าขายกับอิหร่านและต้องอาศัยอเมริกาไม่ว่าทางใดทางหนึ่งข้างต้น●จะเป็นยังไงครับ●ก็หลังหักกันเป็นแถบ●ไม่น่าถาม

แถม●อเมริกา●บอกว่า●แค่นั้น●น้อยไปไหมไอ้พวกที่●ไปคบค้ากับอิหร่าน●มันต้องโดนลงโทษด้วยสิ

อเมริกา●ถามเหยื่อตรงๆเลือกเอา●เอ็งจะค้าขาย●กับอิหร่าน●หรือ●อเมริกาเอ็งเลือกได้●‘ข้างเดียว’●เท่านั้นนะ

หลังจากโดนอเมริกา●หักหลัง●อย่างนั้นเพื่อนชาวยุโรปของอเมริกา●ที่เคยร่วมอิหร่านดีล●ก็เป็นไปตามคาด●(หรือฆาต)นัดประชุมกันวุ่นไปหมด●เพื่อหาทาง●‘กล่อม’●อเมริกา●ให้เปลี่ยนใจ(เป็นเรื่องน่าเอ็นดูมาก●ที่ยังนึกว่า●จะมีใครกล่อมอเมริกาได้)พร้อมกับหาทางดามหลังของพวกตัว●ที่หักแทบไม่เหลือโดยเฉพาะ●เยอรมัน●และฝรั่งเศส

ผ่านมา●เดือนหนึ่ง●พวกหลังหัก●ก็ยังแก้ไข●หาทางดามหลัง●ใส่เฝือกไม่สำเร็จยังไปไม่เป็น●หาทางออกไม่เจอ●ยืนหน้าเซ่อ●หลังงอ●อยู่อย่างนั้นได้แต่บอกว่า●เราจะไม่ถอนตัว●ไม่ยกเลิกดีลนะ

ประชุมกันมาหลายรอบ●ผลจากการประชุม●รอบแรกๆลูกพี่ใหญ่อียู●อย่างป้าตดแตกของเยอรมันส่งเสียงแข็ง●ว่า●ฉันยังอยู่ในดีลนะยะ

มารอบหลังๆ●ป้าชักเสียงอ่อยลงเมื่อ●หลายยักษ์ใหญ่ของเยอรมัน●เช่น●Daimler●AG●ผู้ผลิต●รถหรู●อย่างเบนซ์ที่ไปค้าขายกับอิหร่าน●ถึงขนาดตั้งโรงงานผลิตในอิหร่านทยอยบอกว่า●เราไม่อยากเสี่ยง●มีปัญหา●กับกร่างใหญ่นะขอเวลา●คิดดูก่อน●เราอาจจะปิดโรงงานเร็วๆนี้

หลายยักษ์ใหญ่●พวกนั้น●เขาว่าผู้ถือหุ้นตัวจริงก็คือ●พรรคพวกของท่านหินร่วงที่หลอกต้มเยอรมัน●ให้มาอยู่ใต้ตีนตัว●ตั้งแต่●‘ก่อน’●สงครามโลกครั้งที่●2ให้เข้าไปทำสงครามโลก●กับ●ฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อหลังสงครามโลกจบ●เยอรมันพังยับ●อังกฤษเจ๊งเละแต่●อเมริการ่ำรวย●และ●ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจครองโลก●แทนอังกฤษ●นั่นละครับ

(คงมีคนงง●ว่า●เป็นไปได้ยังไง●ลุงมั่วหรือเปล่าอเมริกาเองก็อยู่ในฝ่ายสัมพันธมิตรนะลุง●อย่า●งง●เลยครับ●ไม่มั่วครับมันต้มกันทั้งนั้น●ยิ่งใหญ่●ยิ่งใช้หม้อต้มใบใหญ่●ผมตั้งใจ●ว่า●มีแรงเมื่อไหร่●จะเขียนเล่าวิธีตั้งหม้อต้ม●ใบใหญ่ของพวกไอ้กร่างหลังลาย●ตอนทำสงครามโลกครั้งที่●2●ให้ฟัง)

ส่วนอังกฤษ●และฝรั่งเศส●ที่ก็ทุ่มทุนลงไปแยะเห็นพักหลัง●พอเยอรมันออกอาการ●เสียงเหี่ยวไปแยะก็มีนัดนอกรอบหารือกัน●แต่●ก็ยังไม่มีการขยับเดินหน้า●หรือ●เลี้ยวซ้าย●ไปขวาได้แต่จอดนิ่งอยู่ตรงสี่แยกไฟเสีย●ดูไฟ●ที่กระพริบ●ติดๆ●ดับๆ●อย่างมึนงง

แบบนี้●ฝ่ายอิหร่านจะทำอย่างไร

สื่อตะวันตก●ลงสีหนัก●ว่าอิหร่าน●ก็คงหนักอกจะแตกไปด้วยเพราะ●ชาวอิหร่าน●เริ่มไม่พอใจรัฐบาล●หาว่า●แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ตอนเลิกคว่ำบาตรใหม่ๆ●เงินสะพัดเข้าอิหร่าน●จากการขายน้ำมันและ●การลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่างๆ●ของ●เพื่อนร่วมดีลชาวอิหร่าน●ก็อู้ฟู้●ขึ้นมา●ซื้อบ้าน●ซื้อรถ●กันเป็นแถว

มาตอนนี้●ถูกเขาหักหลัง●เงินหายสะพัดไปแยะชาวอิหร่าน●ก็ชักหงุดหงิดใส่รัฐบาลตัวที่สำคัญ●มีไอ้พวกลูกยุ●ทั้งจากนอกบ้าน●และในบ้านที่ยังยกย่องฝรั่ง●อยากอยู่ใต้ตีนฝรั่งต่อไปก็พากัน●ยุให้ชาวอิหร่าน●ออกมาเดินขบวนไล่รัฐบาล

มันก็เป็นอย่างนี้●เกือบทุกแห่งในโลกเมื่อไหร่●ที่ใครไม่ยอมอยู่ใต้ตีนมันก็เป็นต้องเจอ●สาระพัดตั้งแต่แจกระเบิดใส่บ้านเมืองเขา●บีบคอเรื่องการค้าหาเรื่อง●ว่าไม่เป็นประชาธิปไตย●บี้เรื่องสิทธิมนุษยชนตามต่อด้วยการยุให้ชาวบ้านออกมาขับไล่รัฐบาลและ●ที่สุด●ท็ลามไปถึงไล่●ผู้นำสูงสุดของประเทศตามที่พวกมัน●ท่องขึ้นใจ●ว่า●เมื่อไม่พอใจใครหรือ●อยากครอบครองประเทศไหนยาขนานถนัด●ที่ใช้ชะงัดนัก●ของพวกมัน●คือ●Regime●Changeเปลี่ยนระบอบการปกครอง●หรือ●เปลี่ยนตัวผู้นำประเทศ●ระดับสูงสุด

คิดว่า●อิหร่านจะยอมให้ตัวเอง●ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้น●(นาน)●ไหมครับ

อิหร่าน●วันนี้●ไม่ได้มีแต่น้ำมันนะครับ●

สวัสดีครับคนเล่านิทาน6●ต.ค.2561

ลุงเล่านิทาน

05.10.61 สี่แยกไฟเสีย ตอน●1 วันนี้ผมมารายงานตัว●และ●จะเล่าเรื่องไม่ยาวมาก แต่น่าติดตาม เพราะอาจมีเรื่องลามมาใกล้เราให้อ่านกัน ผมยังเขียนยาวๆไม่ไหว เพราะสภาพร่างกาย●และ●สิ่งแวดล้อม ที่ไอ้พวกจัญไรมันพยายามอำนวยค

สี่แยกไฟเสีย

ตอน●1

วันนี้ผมมารายงานตัว●และ●จะเล่าเรื่องไม่ยาวมาก

แต่น่าติดตาม

เพราะอาจมีเรื่องลามมาใกล้เราให้อ่านกัน

ผมยังเขียนยาวๆไม่ไหว

เพราะสภาพร่างกาย●และ●สิ่งแวดล้อม

ที่ไอ้พวกจัญไรมันพยายามอำนวยความไม่สดวกให้กับผม

ผมยังแก้ไม่ขาด●ผมเลยต้องผลุบๆโผล่ๆ

ตามมีตามเกิดไปก่อนครับ

และขอชี้แจง●เรื่องเกี่ยวกับผม●สักเรื่องหนึ่งครับ

คือ●เมื่อประมาณเดือนที่แล้ว●ขณะที่ผมยังนอนแซ่วลุกไม่ไหว

มีคนส่งข่าวมาบอก●เขาว่าลุง●เลิกเล่านิทานการเมืองแล้วเหรอ

เปลี่ยนรส●ไปเล่านิทานชวนชิมแทน●ฮา

ฮ้า●เป็นไปได้ยังไง●ผมมันลิ้นดีขนาดนั้นเชียวรึ

ผมเลยต้องให้หน่วยสืบ●ไปช่วยตามเรื่อง

สืบ●6●รายงานว่า●ไม่รู้ว่าไอ้เปรตที่ไหน●มันเจาะเข้ามาในเพจผม

มาแนะนำสอนทำอาหารฝรั่ง●(ทั้งๆที่ผมชอบกินน้ำพริก)

ระหว่างที่ผมมัวแต่นอนหลับไม่รู้เรื่อง●

แต่รู้แล้ว●ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี

ได้แต่นอนเซ็ง●เพราะมือเจาะของพวกมัน

แน่กว่าหน่วยสืบของผมแยะครับ

สืบ●6●ปลอบใจว่า●อาหารที่ไอ้เปรตนั่นแนะนำ

ก็ดูน่ากินนะลุง●เออ●ฮาไม่ออกครับ

เข้าเรื่องแล้วครับ

ตอน●1

เมื่อวันที่●25●กันยายน●ค.ศ.2018

ท่านเป็ดหน้าส้ม●กร่างใหญ่ของอเมริกา●ได้แสดงเดี่ยวไมโครโฟน

กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสมัชชายูเอน●ครั้งที่●73

การจีบปาก●จีบมือ●โก่งคอขัน●ของท่านกร่างใหญ่

ในวันนั้น●ได้รับการกล่าวขาน●แล้วขำกลิ้ง

รวมทั้ง●ด่ากันขรม●ผสมกันไปหมด

ใครขำ●ใครด่า●พิจารณาจากสุนทรพจน์●(ฉบับเป็ดขัน)

ของท่านกร่างใหญ่เองนะครับ

สื่อบอกว่า●ปรกติแล้ว●ทำเนียบขาว●จะส่งร่างคำขัน●ของท่านกร่างใหญ่

ให้สื่อล่วงหน้า●เพื่อ●สื่อจะได้ทำการวิเคราะห์●เขียนชมได้ถูกต้อง

แต่ครั้งนี้●ไม่มีส่งให้

แถมไอ้พวกตาผี●ดันไปเห็นว่า●คนร่างคำขัน●ของท่านกร่างใหญ่

ถูกเรียกตัวไปพบด่วน●ในช่วงใกล้เวลาที่ท่านกร่างใหญ่จะต้องออกมาขัน

ให้ชาวบ้านฟังอีกด้วย

แปลว่า●คงมีการแก้ไขเพิ่มเติม●จนนาทีสุดท้าย

แล้วไม่รู้เป็นเหตุ●ที่ทำให้ท่านกร่างใหญ่●ยุรยาตรมาถึงยูเอน

สายกว่าตารางเวลา●จนต้องมีการสลับรายการพูด●ให้วุ่นไปหมดหรือเปล่า

สรุป●การขัน●ของท่านกร่างใหญ่●เฉพาะที่เป็นที่ฮือฮา●ขำกลิ้ง●ด่าขรม

ดังนี้ครับ

เรื่องแรก

ท่านกร่างใหญ่●เริ่มต้น●ด้วยการประกาศก้อง

ว่า●อเมริกา●ปกครองโดยชาวอเมริกัน●เท่านั้น

อเมริกา●เป็นรัฐประเทศ●มี●อธิปไตย●ในการปกครองตนเอง

และ●รัฐประเทศอื่น●ก็ต้องปกครอง●รักษาอธิปไตยของตนเองเช่นกัน

(แปลว่า●ไม่มีใครมาแฮ๊ก●มามีอิทธิพลเหนือการเลือกตั้งของอเมริกานะ

อ้างกันล้มแล้งทั้งนั้น)

อเมริกา●‘ไม่เอาแล้ว’●เรื่องโลกาภิวัตน์●หรือ●เพื่อผลประโยชน์ของโลก

เราสนับสนุน●ทฤษฏีเรื่องความรักชาติ●(ของตัว)●เท่านั้น

(We●reject●the●ideology●of●globalism●and●accept●the●doctrine

of●patriotism)

ผม●ฟัง●คำเป็ดขัน●ของท่านกร่างตรงนี้●แวบแรก●ผมคิดถึงน้านันของผมทันที

ตายหง●คุณน้า●หลงใหลได้ปลื้ม●ท่องคาถาโลกาภิวัตน์●มาตั้งแต่ปี●พ.ศ.2535

แล้วที่นี้●คุณน้าจะเดินตามตูดเขา●ไปทางไหนครับ

กลับลำทันไหมครับ

หรือไม่เป็นไร●คุณพ่อฝรั่งว่ายังไง●ให้เอาหัวเดินต่างตีน●ก็ได้ทั้งนั้น

เรื่องที่สอง

ท่านกร่างสรรเสริญอิหร่าน●ยาวเหยียด

ว่า●อิหร่านเป็นตัวเพาะ●เชื้อโรคร้าย●สร้างความวุ่นวาย

ทำให้คนเจ็บ●คนตาย●บ้านเมืองฉิบหายเละ

ไม่เคารพเพื่อนบ้าน●หรือ●สนเขตแดนของใคร

ผู้นำประเทศ●ใช้ทรัพยากรของตัว●เพื่อไปบำรุงความร่ำรวยของตนเอง

และขยายอิทธิพลไปทั่วตะวันออกกลาง●และ●ไกลไปกว่านั้นอีก

แวบแรกที่ฟัง●ผมก็นึกว่า●ไอ้คนร่างคำเป็ดขัน●มันคงเขียนชื่อประเทศผิด

หรือ●ท่านกร่างใหญ่●หยิบเอกสารผิด●สรรเสริญประเทศตัวเองแทน

ผมเข้าใจผิดทั้งเพ●ท่านกร่างไม่ได้หยิบเอกสารผิด

เพราะท่านกร่างใหญ่●สำทับว่า●สมควรแล้ว●ที่ชาวอิหร่าน

จะ●(ต้อง)●ออกมาขับไล่●ผู้นำประเทศของตน

ที่เอาเงินรัฐไปจ้างให้คนอื่น●ไปรบในประเทศอื่น

ทำให้เศรษฐกิจในประเทศตัวตกต่ำ●และ●ประชาชนยากจน●

อย่างนี้ไม่ดี●Not●good●

(อะ●แผลมแผนชั่วของตัว●ออกมาแล้วไง)

หลายประเทศในตะวันออกกลาง●รับไม่ได้กับความก้าวร้าวของอิหร่าน

ประเทศเหล่านั้น●สนับสนุนให้อเมริกา●ถอนตัวจากอิหร่านดีล

และกลับไปคว่ำบาตรอิหร่านอย่างเดิม

ซึ่งอเมริกา●ก็ได้ทำเช่นนั้น●และ●คว่ำบาตรไปรอบหนึ่งแล้ว

และกำลังจะคว่ำรอบสำคัญในวันที่●5●พฤศจิกายนนี้อีก

โดยขอให้ประเทศ●ที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่าน●ยุติการซื้อให้เหลือศูนย์ลิตร

(ขอในที่นี่●แปลว่า●สั่ง●เข้าใจนะ

อเมริกา●สั่งห้ามประเทศอื่น●ที่มีอธิปไตย●ปกครองตนเอง

ไม่ให้ซื้อน้ำมันอิหร่านโดยเด็ดขาด●กูเตือนแล้วนะ)

เราจะปล่อยให้ประเทศ●ที่สนับสนุนผู้ก่อการร้าย

ประเทศ●ที่ตะโกน●ด่า●ว่า●อเมริกาไปตายเสียเถอะ

หรือ●ข่มขู่อิสราเอล●(ไอ้อิส)●ว่า●เดี๋ยวกูก็นุค●มึงเสียหรอก

ให้ลอยนวลต่อไปไม่ได้●ปล่อยไปไม่ได้จริงๆ●Just●can´t●do●it●

(แปลว่า●ตอนนี้●ไอ้อิสกำลังขึ้นหม้อ●เป็นลูกกระเป๋งระดับขวัญใจ

หมายเลขหนึ่ง●ของท่านกร่างใหญ่●

แปลว่า●ท่านกร่างใหญ่●คงกำลังเตรียมแผนใหญ่

โดยให้ไอ้อิสออกหน้า●รับจ๊อบ)

เรื่องที่สาม

เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้ว●ที่อเมริกาเปิดกว้าง

ในด้านการค้า●โดยอเมริกาแทบจะไม่ตั้งเงื่อนไขอะไรเลย

เราปล่อยให้ต่างชาติ●ส่งสินค้าเข้ามาขายในบ้านเราอย่างเสรี

(โกหก●ตอแหล●แบบหน้าด้าน)

แต่ประเทศต่างๆ●เหล่านั้น●กลับไม่ปฏิบัติตอบแทนเราอย่างเดียวกัน

แถม●ส่งสินค้ามาขายในบ้านเรา●เสียเต็มที่●ไม่มีเกรงใจ

จนเราขาดดุลยการค้า●ถึง●800●พันล้านเหรียญ●ต่อปี

(สมน้ำหน้า)

ตั้งแต่จีน●เข้ามาร่วมใน●WTO●เรายิ่งเจ๊งหนัก

ทั้งด้านแรงงานอุตสาหกรรม●ที่ต้องตกงาน●และขาดดุลการค้าสูงขึ้น

ไปถึง●13●ล้านล้านเหรียญ

(โง่เอง)

แต่เรื่องแบบนั้น●หรือ●วันอย่างนั้น●จะไม่มีอีกแล้ว

อเมริกาเพิ่งประกาศขึ้นอากรขาเข้าสินค้าของจีน

จำนวน●200●พันล้านเหรียญ

และกำลังจะประกาศเพิ่มขึ้นอีก

(เขารอดูกันอยู่นะ●ว่าใครกันแน่●ที่จะจุก)

เรื่องที่สี่

อเมริกาให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานเป็นอย่างยิ่ง

เราถือว่าพลังงาน●เป็นเรื่องความมั่นคงสำหรับเรา

และ●พันธมิตรของเรา

เราเป็นผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ที่สุดในโลก●และบนพื้นผิวโลกทุกแห่ง

เราพร้อมที่จะขายพลังงานดังกล่าว●ที่เหลือใช้ของเรา●ในราคาไม่แพง

ให้แก่พันธมิตรของเรา

(อ้าว●มหาอำนาจใหญ่●ดันฉวยโอกาสใช้เวทีโลก

เป็นตลาดนัดขายของ●ทุเรศครับ)

เพราะตอนนี้●OPEC●กำลังเอาเปรียบชาวโลก

ด้วยการขายน้ำมันในราคาแพงเกิน●I●don´t●like●it●

เราต้องการให้พวก●OPEC●หยุดขึ้นราคา

และ●ตั้งแต่นี้ต่อไป●พวกเขา●ต้องสนับสนุนจ่ายค่าดูแลด้านการทหาร

(เพิ่ม)●ให้เราด้วย●เราไม่ทนแบกรับให้อีกต่อไปแล้ว●

(ขอทานแบบข่มขู่●เรื่องนี้●น่าจะมีความนัย

เพราะหลังจากนั้นไม่กี่วัน●ท่านกร่างใหญ่●คงยังขอทานไม่อิ่ม

ส่งเสียงเพิ่มว่า●ซาอูฐนั้น●ถ้าไม่มีอเมริกาดูแลด้านความมั่นคงให้

แค่●2●อาทิตย์●ก็จอด●ไปไม่รอดแล้ว)

ท่านกร่าง●พล่ามต่อ●ว่า●การพึ่งพา●ผู้อื่นรายเดียว

ในการซื้อพลังงาน

ทำให้ประเทศนั้นอ่อนแอ●ง่ายต่อการถูกข่มเหง●และ●ดูถูก

ด้วยเหตุนี้●อเมริกา●จึงชื่นชมโปแลนด์●ที่กำลังสร้างท่อส่ง

ผ่านทางบอลติก●โดยไม่คิดพึ่งรัสเซีย

ต่างกับเยอรมัน●ซึ่งในที่สุดแล้ว

จะต้องตกอยู่ในกำมือของรัสเซียในเรื่องพลังงาน●

ถ้าไม่คิดปรับเส้นทางของตัวเสียตั้งแต่ตอนนี้

(โหย●อ้อมซะตั้งนาน●กว่าจะถึงเป้าหมายจริง

เรื่องนี้●ท่านกร่างใหญ่●ด่าเยอรมันซ้ำซาก

หลายเที่ยว●หลายเวทีแล้ว●สงสัย●จะแค้นจัด)

ผมสรุปเฉพาะ●เรื่องใหญ่ๆ●4●เรื่องนะครับ

ท่านใดอยากอ่านคำเป็ดขัน●ของท่านกร่างใหญ่ครบทั้งหมด

ผม●ทำลิงค์ให้แล้ว●ขอแจ้งก่อน●ว่าข้อความคำขัน●สับสนไม่น้อย

(หรือผมตกภาษาอังกฤษ●ก็ไม่แน่)

เข้าใจว่าคงมีหลายคน●แย่งกันเขียนเอาหน้า●และ●คงถูกแก้ไขเพิ่มเติม

ตามอารมณ์กร่างแกว่ง●ในนาทีสุดท้าย●ไม่น้อยเหมือนกัน

และผมขอเตือน●ท่านที่จะอ่าน●ควรกินยาแก้คลื่นไส้ก่อนอ่าน

น่าจะเป็นการรอบคอบ

ลุงเล่านิทาน

05.10.61 สี่แยกไฟเสียตอน●1 วันนี้ผมมารายงานตัว●และ●จะเล่าเรื่องไม่ยาวมากแต่น่าติดตามเพราะอาจมีเรื่องลามมาใกล้เราให้อ่านกันผมยังเขียนยาวๆไม่ไหวเพราะสภาพร่างกาย●และ●สิ่งแวดล้อมที่ไอ้พวกจัญไรมันพยายามอำนวยความไม่

สี่แยกไฟเสียตอน●1

วันนี้ผมมารายงานตัว●และ●จะเล่าเรื่องไม่ยาวมากแต่น่าติดตามเพราะอาจมีเรื่องลามมาใกล้เราให้อ่านกันผมยังเขียนยาวๆไม่ไหวเพราะสภาพร่างกาย●และ●สิ่งแวดล้อมที่ไอ้พวกจัญไรมันพยายามอำนวยความไม่สดวกให้กับผมผมยังแก้ไม่ขาด●ผมเลยต้องผลุบๆโผล่ๆตามมีตามเกิดไปก่อนครับ

และขอชี้แจง●เรื่องเกี่ยวกับผม●สักเรื่องหนึ่งครับคือ●เมื่อประมาณเดือนที่แล้ว●ขณะที่ผมยังนอนแซ่วลุกไม่ไหวมีคนส่งข่าวมาบอก●เขาว่าลุง●เลิกเล่านิทานการเมืองแล้วเหรอเปลี่ยนรส●ไปเล่านิทานชวนชิมแทน●ฮา

ฮ้า●เป็นไปได้ยังไง●ผมมันลิ้นดีขนาดนั้นเชียวรึผมเลยต้องให้หน่วยสืบ●ไปช่วยตามเรื่อง

สืบ●6●รายงานว่า●ไม่รู้ว่าไอ้เปรตที่ไหน●มันเจาะเข้ามาในเพจผมมาแนะนำสอนทำอาหารฝรั่ง●(ทั้งๆที่ผมชอบกินน้ำพริก)ระหว่างที่ผมมัวแต่นอนหลับไม่รู้เรื่อง●แต่รู้แล้ว●ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีได้แต่นอนเซ็ง●เพราะมือเจาะของพวกมันแน่กว่าหน่วยสืบของผมแยะครับ

สืบ●6●ปลอบใจว่า●อาหารที่ไอ้เปรตนั่นแนะนำก็ดูน่ากินนะลุง●เออ●ฮาไม่ออกครับเข้าเรื่องแล้วครับ

ตอน●1

เมื่อวันที่●25●กันยายน●ค.ศ.2018ท่านเป็ดหน้าส้ม●กร่างใหญ่ของอเมริกา●ได้แสดงเดี่ยวไมโครโฟนกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสมัชชายูเอน●ครั้งที่●73

การจีบปาก●จีบมือ●โก่งคอขัน●ของท่านกร่างใหญ่ในวันนั้น●ได้รับการกล่าวขาน●แล้วขำกลิ้งรวมทั้ง●ด่ากันขรม●ผสมกันไปหมด

ใครขำ●ใครด่า●พิจารณาจากสุนทรพจน์●(ฉบับเป็ดขัน)ของท่านกร่างใหญ่เองนะครับ

สื่อบอกว่า●ปรกติแล้ว●ทำเนียบขาว●จะส่งร่างคำขัน●ของท่านกร่างใหญ่ให้สื่อล่วงหน้า●เพื่อ●สื่อจะได้ทำการวิเคราะห์●เขียนชมได้ถูกต้องแต่ครั้งนี้●ไม่มีส่งให้แถมไอ้พวกตาผี●ดันไปเห็นว่า●คนร่างคำขัน●ของท่านกร่างใหญ่ถูกเรียกตัวไปพบด่วน●ในช่วงใกล้เวลาที่ท่านกร่างใหญ่จะต้องออกมาขันให้ชาวบ้านฟังอีกด้วย

แปลว่า●คงมีการแก้ไขเพิ่มเติม●จนนาทีสุดท้ายแล้วไม่รู้เป็นเหตุ●ที่ทำให้ท่านกร่างใหญ่●ยุรยาตรมาถึงยูเอนสายกว่าตารางเวลา●จนต้องมีการสลับรายการพูด●ให้วุ่นไปหมดหรือเปล่า

สรุป●การขัน●ของท่านกร่างใหญ่●เฉพาะที่เป็นที่ฮือฮา●ขำกลิ้ง●ด่าขรมดังนี้ครับเรื่องแรก

ท่านกร่างใหญ่●เริ่มต้น●ด้วยการประกาศก้องว่า●อเมริกา●ปกครองโดยชาวอเมริกัน●เท่านั้นอเมริกา●เป็นรัฐประเทศ●มี●อธิปไตย●ในการปกครองตนเองและ●รัฐประเทศอื่น●ก็ต้องปกครอง●รักษาอธิปไตยของตนเองเช่นกัน

(แปลว่า●ไม่มีใครมาแฮ๊ก●มามีอิทธิพลเหนือการเลือกตั้งของอเมริกานะอ้างกันล้มแล้งทั้งนั้น)

อเมริกา●‘ไม่เอาแล้ว’●เรื่องโลกาภิวัตน์●หรือ●เพื่อผลประโยชน์ของโลกเราสนับสนุน●ทฤษฏีเรื่องความรักชาติ●(ของตัว)●เท่านั้น(We●reject●the●ideology●of●globalism●and●accept●the●doctrineof●patriotism)

ผม●ฟัง●คำเป็ดขัน●ของท่านกร่างตรงนี้●แวบแรก●ผมคิดถึงน้านันของผมทันที

ตายหง●คุณน้า●หลงใหลได้ปลื้ม●ท่องคาถาโลกาภิวัตน์●มาตั้งแต่ปี●พ.ศ.2535แล้วที่นี้●คุณน้าจะเดินตามตูดเขา●ไปทางไหนครับกลับลำทันไหมครับหรือไม่เป็นไร●คุณพ่อฝรั่งว่ายังไง●ให้เอาหัวเดินต่างตีน●ก็ได้ทั้งนั้น

เรื่องที่สอง

ท่านกร่างสรรเสริญอิหร่าน●ยาวเหยียดว่า●อิหร่านเป็นตัวเพาะ●เชื้อโรคร้าย●สร้างความวุ่นวายทำให้คนเจ็บ●คนตาย●บ้านเมืองฉิบหายเละไม่เคารพเพื่อนบ้าน●หรือ●สนเขตแดนของใครผู้นำประเทศ●ใช้ทรัพยากรของตัว●เพื่อไปบำรุงความร่ำรวยของตนเองและขยายอิทธิพลไปทั่วตะวันออกกลาง●และ●ไกลไปกว่านั้นอีก

แวบแรกที่ฟัง●ผมก็นึกว่า●ไอ้คนร่างคำเป็ดขัน●มันคงเขียนชื่อประเทศผิดหรือ●ท่านกร่างใหญ่●หยิบเอกสารผิด●สรรเสริญประเทศตัวเองแทน

ผมเข้าใจผิดทั้งเพ●ท่านกร่างไม่ได้หยิบเอกสารผิด

เพราะท่านกร่างใหญ่●สำทับว่า●สมควรแล้ว●ที่ชาวอิหร่านจะ●(ต้อง)●ออกมาขับไล่●ผู้นำประเทศของตนที่เอาเงินรัฐไปจ้างให้คนอื่น●ไปรบในประเทศอื่นทำให้เศรษฐกิจในประเทศตัวตกต่ำ●และ●ประชาชนยากจน●อย่างนี้ไม่ดี●Not●good●

(อะ●แผลมแผนชั่วของตัว●ออกมาแล้วไง)

หลายประเทศในตะวันออกกลาง●รับไม่ได้กับความก้าวร้าวของอิหร่านประเทศเหล่านั้น●สนับสนุนให้อเมริกา●ถอนตัวจากอิหร่านดีลและกลับไปคว่ำบาตรอิหร่านอย่างเดิมซึ่งอเมริกา●ก็ได้ทำเช่นนั้น●และ●คว่ำบาตรไปรอบหนึ่งแล้วและกำลังจะคว่ำรอบสำคัญในวันที่●5●พฤศจิกายนนี้อีกโดยขอให้ประเทศ●ที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่าน●ยุติการซื้อให้เหลือศูนย์ลิตร

(ขอในที่นี่●แปลว่า●สั่ง●เข้าใจนะอเมริกา●สั่งห้ามประเทศอื่น●ที่มีอธิปไตย●ปกครองตนเองไม่ให้ซื้อน้ำมันอิหร่านโดยเด็ดขาด●กูเตือนแล้วนะ)

เราจะปล่อยให้ประเทศ●ที่สนับสนุนผู้ก่อการร้ายประเทศ●ที่ตะโกน●ด่า●ว่า●อเมริกาไปตายเสียเถอะหรือ●ข่มขู่อิสราเอล●(ไอ้อิส)●ว่า●เดี๋ยวกูก็นุค●มึงเสียหรอกให้ลอยนวลต่อไปไม่ได้●ปล่อยไปไม่ได้จริงๆ●Just●can´t●do●it●

(แปลว่า●ตอนนี้●ไอ้อิสกำลังขึ้นหม้อ●เป็นลูกกระเป๋งระดับขวัญใจหมายเลขหนึ่ง●ของท่านกร่างใหญ่●แปลว่า●ท่านกร่างใหญ่●คงกำลังเตรียมแผนใหญ่โดยให้ไอ้อิสออกหน้า●รับจ๊อบ)

เรื่องที่สาม

เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้ว●ที่อเมริกาเปิดกว้างในด้านการค้า●โดยอเมริกาแทบจะไม่ตั้งเงื่อนไขอะไรเลยเราปล่อยให้ต่างชาติ●ส่งสินค้าเข้ามาขายในบ้านเราอย่างเสรี

(โกหก●ตอแหล●แบบหน้าด้าน)

แต่ประเทศต่างๆ●เหล่านั้น●กลับไม่ปฏิบัติตอบแทนเราอย่างเดียวกันแถม●ส่งสินค้ามาขายในบ้านเรา●เสียเต็มที่●ไม่มีเกรงใจจนเราขาดดุลยการค้า●ถึง●800●พันล้านเหรียญ●ต่อปี

(สมน้ำหน้า)

ตั้งแต่จีน●เข้ามาร่วมใน●WTO●เรายิ่งเจ๊งหนักทั้งด้านแรงงานอุตสาหกรรม●ที่ต้องตกงาน●และขาดดุลการค้าสูงขึ้นไปถึง●13●ล้านล้านเหรียญ

(โง่เอง)

แต่เรื่องแบบนั้น●หรือ●วันอย่างนั้น●จะไม่มีอีกแล้วอเมริกาเพิ่งประกาศขึ้นอากรขาเข้าสินค้าของจีนจำนวน●200●พันล้านเหรียญและกำลังจะประกาศเพิ่มขึ้นอีก(เขารอดูกันอยู่นะ●ว่าใครกันแน่●ที่จะจุก)

เรื่องที่สี่

อเมริกาให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานเป็นอย่างยิ่งเราถือว่าพลังงาน●เป็นเรื่องความมั่นคงสำหรับเราและ●พันธมิตรของเรา

เราเป็นผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ที่สุดในโลก●และบนพื้นผิวโลกทุกแห่งเราพร้อมที่จะขายพลังงานดังกล่าว●ที่เหลือใช้ของเรา●ในราคาไม่แพงให้แก่พันธมิตรของเรา

(อ้าว●มหาอำนาจใหญ่●ดันฉวยโอกาสใช้เวทีโลกเป็นตลาดนัดขายของ●ทุเรศครับ)

เพราะตอนนี้●OPEC●กำลังเอาเปรียบชาวโลกด้วยการขายน้ำมันในราคาแพงเกิน●I●don´t●like●it●เราต้องการให้พวก●OPEC●หยุดขึ้นราคาและ●ตั้งแต่นี้ต่อไป●พวกเขา●ต้องสนับสนุนจ่ายค่าดูแลด้านการทหาร(เพิ่ม)●ให้เราด้วย●เราไม่ทนแบกรับให้อีกต่อไปแล้ว●

(ขอทานแบบข่มขู่●เรื่องนี้●น่าจะมีความนัยเพราะหลังจากนั้นไม่กี่วัน●ท่านกร่างใหญ่●คงยังขอทานไม่อิ่มส่งเสียงเพิ่มว่า●ซาอูฐนั้น●ถ้าไม่มีอเมริกาดูแลด้านความมั่นคงให้แค่●2●อาทิตย์●ก็จอด●ไปไม่รอดแล้ว)

ท่านกร่าง●พล่ามต่อ●ว่า●การพึ่งพา●ผู้อื่นรายเดียวในการซื้อพลังงานทำให้ประเทศนั้นอ่อนแอ●ง่ายต่อการถูกข่มเหง●และ●ดูถูกด้วยเหตุนี้●อเมริกา●จึงชื่นชมโปแลนด์●ที่กำลังสร้างท่อส่งผ่านทางบอลติก●โดยไม่คิดพึ่งรัสเซีย

ต่างกับเยอรมัน●ซึ่งในที่สุดแล้วจะต้องตกอยู่ในกำมือของรัสเซียในเรื่องพลังงาน●ถ้าไม่คิดปรับเส้นทางของตัวเสียตั้งแต่ตอนนี้

(โหย●อ้อมซะตั้งนาน●กว่าจะถึงเป้าหมายจริงเรื่องนี้●ท่านกร่างใหญ่●ด่าเยอรมันซ้ำซากหลายเที่ยว●หลายเวทีแล้ว●สงสัย●จะแค้นจัด)

ผมสรุปเฉพาะ●เรื่องใหญ่ๆ●4●เรื่องนะครับ

ท่านใดอยากอ่านคำเป็ดขัน●ของท่านกร่างใหญ่ครบทั้งหมดผม●ทำลิงค์ให้แล้ว●ขอแจ้งก่อน●ว่าข้อความคำขัน●สับสนไม่น้อย(หรือผมตกภาษาอังกฤษ●ก็ไม่แน่)เข้าใจว่าคงมีหลายคน●แย่งกันเขียนเอาหน้า●และ●คงถูกแก้ไขเพิ่มเติมตามอารมณ์กร่างแกว่ง●ในนาทีสุดท้าย●ไม่น้อยเหมือนกัน

และผมขอเตือน●ท่านที่จะอ่าน●ควรกินยาแก้คลื่นไส้ก่อนอ่านน่าจะเป็นการรอบคอบ

สวัสดีครับคนเล่านิทาน5●ต.ค.2561

ลุงเล่านิทาน

05.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ (ตอนจบ) ตอน●12/1 ผลของการทำข้อตกลงอิหร่านดีล ที่พันธมิตรสำคัญของอเมริกาคือ●อียู●ต้องการนัก แต่อเมริกา●ต้องการมากกว่า คือ●ให้พันธมิตรอียู●ไปติดเบ็ด●ในอิหร่านดีลมากๆ วันไหนที่อเมริกาค

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

(ตอนจบ)

ตอน●12/1

ผลของการทำข้อตกลงอิหร่านดีล

ที่พันธมิตรสำคัญของอเมริกาคือ●อียู●ต้องการนัก

แต่อเมริกา●ต้องการมากกว่า

คือ●ให้พันธมิตรอียู●ไปติดเบ็ด●ในอิหร่านดีลมากๆ

วันไหนที่อเมริกาคิดว่า●"ถึงเวลา"●ที่จะออกจากอิหร่านดีล

เพราะ●อเมริกา●"พร้อมชน"●แล้ว

พันธมิตร●เหล่านั้น●ก็ต้องดิ้นพล่าน

เพราะถลำลงทุนในอิหร่าน●เสียเต็มตีน

อเมริกา●ไม่ได้มองแค่●เรื่องการทำสงคราม

อเมริกา●มองข้ามไปถึง●"การฟื้น"●จากการทำสงครามด้วย

ดูจากแผนยุทธศาสตร์●และ●จากการเดินหมากของอเมริกา

ในช่วงประมาณ●15●ปี●ที่ผ่านมา

แปลว่า●อเมริกา●รู้แน่อยู่แก่ใจแล้วว่า●การปะทะกับขั้วอำนาจใหม่

ต้องเกิดขึ้น●เพราะอเมริกา●ยอมให้มีอีกขั้วอำนาจไม่ได้●

ปัญหาคือ●จะจัดการกับขั้วอำนาจใหม่อย่างไร

และให้สภาพของอเมริกา●"หลังจาก"●ศึกชิงแชมป์

ฟื้นเร็วกว่า●คู่ต่อสู้●และว่าที่●คู่ต่อสู้●(ที่อเมริกา●จ้องมองมาตลอด)

อเมริกา●ต้องไม่ใช่ชนะ●แต่เหมือนแพ้อย่างอังกฤษ

เมื่อสมัยสงครามโลก●ครั้งที่●2●จบลง

อเมริกา●จึงจัดให้มีอิหร่านดีล●เพื่อล่อให้พวก●อียู

หรือเอาให้ชัด●คือ●ล่อเยอรมัน●ให้ไปติดกับ

เพราะอเมริกา●มองว่า●เยอรมัน●นั้น●แข็งแกร่ง●และก้าวหน้าในหลายทาง

เป็นเสียงใหญ่●สำคัญที่สุด●ของอียู

และเยอรมัน●กำลังทำตัว●เหมือนหักหลังอเมริกา

เพราะไปค้าขาย●กับทั้งรัสเซีย●จีนและอิหร่าน●อย่างใกล้ชิด

(หน้าบูดใส่คุณพี่ปูติน●ของป้าตดแตก●ดูเหมือนจะเป็นละคร)

ท่อแก๊สรัสเซีย●เส้นทางสำคัญ●ที่ส่งขายให้ยุโรปนั้น

โผล่ที่เยอรมัน

เส้นทางรถไฟขนส่ง●ระหว่างจีนกับยุโรป●เส้นแรก

คือ●เส้นทางเมืองชงชิง●ของจีน●ตรงไปเข้าเมืองดุสเบอร์ก●ของเยอรมัน

ผ่าน●35●เมืองทางฝั่งจีน●34●เมืองทางฝั่งยุโรป

เส้นทางนี้●ผ่านคาซัคสถาน●เชื่อมขึ้นบน●ไปต่อกับเส้นทรานส์ไซบีเรีย

ของรัสเซีย●และ●แยกลงไปเบลารุส●ก่อนไปถึงเยอรมัน

เส้นทางใหญ่●ยังมีแยกจากจีน●เข้าตะวันออกกลาง●สู่อิหร่าน

และตรงขึ้นไปเยอรมัน●ได้อีกด้วย

จากดุสเบอร์ก●ของเยอรมัน●ยังมีแยกเข้าเมืองต่างๆ●ของยุโรป●ได้อีกหลายทาง

ทางหนึ่งแยกไปเบลเยี่ยม●ต่อไปถึงฝรั่งเศส

และลอดช่องแคบ●ไปถึงลอนดอน

อีกทางแยกลงล่างไป●อิตาลีและสเปน

แบบนี้●อเมริกา●จะทนได้หรือ●เพื่อนเราน่ะนั่น

ไปคบกับพวกเขาอย่างแนบแน่น●แถมจะรวยไปด้วยกับพวกเขา

แต่กลับค้างค่าต๋งของนาโต้

คนหน้าสีส้ม●ถึงทวงพวกอียู●แบบ●(ช้ำ)●ซ้ำซาก

และเมื่อวันที่●3●มกราคม●ค.ศ.2017

ขบวนรถไฟ●ที่ขนตู้สินค้า●ขบวนยาวเหยียด●ของจีน

ที่●มุ่งหน้าไปดุสเบอร์ก●ก็แล่นต่อไปถึงสถานี●บาร์กกิ้ง●(Barking)

ของลอนดอน

นับเป็นขบวนรถไฟขนส่ง●ขบวนปฐมฤกษ์

ระหว่าง●ยี่หวู●(Yiwu)●ของจีน●กับ●ลอนดอนของอังกฤษ

ระยะ●ทางยาวประมาณ●12,000●กม

และเส้นทางนี้●ไม่วิ่งไปอเมริกา●เช่นเดียวกัน

อังกฤษ●ซี้ย่ำปึก●ของอเมริกา●ยังไปค้าขายตรงกับจีน

จนถึงบัดนี้●ชายหน้าสีส้ม●ยังไม่ได้รับเชิญ●ไปเป็นแขกผู้มีเกียรติ

นั่งรถม้าคู่กับพระราชินีของอังกฤษ●อย่างที่อาเฮียเขานั่งมาแล้ว

อเมริกา●ถึงใช้แผนประเภทยาแรง●แจกให้เพื่อนอียู●ด้วย

เมื่อ●"ถึงเวลา"●อียู●จะเลือกอยู่ข้างไหน

อยู่กับอีกขั้ว●แล้วฉิบหายไปกับเขาหมด

หรือ●ซาน●มา●สบ●อก●อเมริกา●อย่างเดิม

ตอนนี้●โลกฝั่งยุโรป●กำลังเจอแผนคิดบัญชี●ครับ

อย่าลืมนะครับ●พวกอียู●มีเรื่องนาโต้●มัดคออยู่

กองทัพใหญ่●ของนาโต้●อยู่ที่●เยอรมัน●กับ●เบลเยี่ยม

สำนักงานใหญ่นาโต้●อยู่ที่เบลเยี่ยม

แต่อเมริกาคือ●เจ้าของนาโต้●ตัวจริง

สั่งให้ลากกันไป●(ตาย)●เป็นพวง●ได้สบายๆ

หรือจะมีการขืนคำสั่งกัน

คนหน้าสีส้ม●ถึงทวงค่าลงขันนาโต้●กับพวกอียูบ่อยๆ

คอยดูการแก้เกมนี้●ของพวกอียู●นะครับ

และคอยดูว่า●อเมริกา●จะคิดดอกเบี้ยแรงขนาดไหน

ไม่ว่าอียู●จะอยู่●หรือ●ทิ้ง●อิหร่านดีล

สงสัยว่าดอกเบี้ย●คงจะแรงกว่าประเภท●ศุกร์●13●ที่ปารีส

ผู้ลี้ภัย●เรือนแสน●อัดเข้าไปเต็มทุกถนนในเยอรมัน

ระเบิดที่เบลเยี่ยม●และความวุ่นวาย●หลายเรื่อง●ในสเปน

ตอนนี้อาจต้องเพิ่มอิตาลีเข้าไปด้วย

ท่านผู้อ่าน●คงมองเห็นแล้วนะครับ●เหตุร้ายต่างๆ

ที่เกิดขึ้น●ในหลายประเทศทางยุโรป●มีที่มาอย่างไร

และคราวนี้●เราจะได้เห็น●"ใจ"●ของชาวยุโรป

ว่า●ในที่สุดแล้ว●จะเห็นแก่อะไร

และจะแกร่ง●แค่ครึ่งหนึ่ง●ของคนทอพรมได้ไหม

รายการอิหร่านดีล●ส่วนหนึ่ง●จึงเป็นรายการคิดบัญชี

หรือทำลายพันธมิตร●จากหลายข้อกล่าวหาของอเมริกา

ตอน●12/2

ระหว่างที่●รอเหยื่อ●มาติดเบ็ด

อเมริกา●ก็ใช้เวลา●‘สร้าง’●เรื่อง●ให้ชาวโลกสับสน●หนักขึ้น

โกหก●ตอแหล●เบี่ยง●เบน●ความเป็นไปที่แท้จริงของโลก

ให้ชาวโลก●ไปสนใจ●เรื่องไอ้แก่หื่นต่างๆ●บ้าง

เรื่องชาวบ้าน●และเด็กนักเรียน●ถูกยิงบ้าง

หรือ●หนังยาวคือ●เรื่องรัสเซียตัวร้าย

ที่เข้ามาวุ่นกับการเลือกตั้งอเมริกา●หรือ●วางยาชาวบ้าน

สอบสวนกันปีกว่าแล้ว●ยังไม่จบ

เดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่●มาเพิ่มอีกครับ

กลัวคนจะลืมว่า●รัสเซียเป็นผู้ร้ายนะ●ต้องย้ำบ่อยๆ

และจะตามมา●ด้วยเรื่องเลวๆ●ของจีน

ถึงเวลาจะรบ●อเมริกา●จะได้รับบทเป็นพระเอก●ปราบผู้ร้าย●อย่างเคย

บทมันเน่าเหมือนเดิม●แต่ก็ยังมีคนชื่นชม●อีกแยะ

เฮ้ออ●เหนื่อยใจ

ตอน●12/3

มาถึง●เรื่อง●"เสริม"

เรื่องนี้ละครับ●สำคัญนัก

เขียนนิทานมา●11●ตอน●เพื่อจะร้อยเรียงเรื่อง●ให้มาถึงตอนนี้

เมื่อเดือนธันวาคม●ค.ศ.2017●อเมริกา●ได้ออกรายงานสำคัญ

คือ●National●Security●Strategy

หรือยุทธศาสตร์แห่งชาติ●ด้านความมั่นคงของอเมริกา●ใหม่หมาดๆ

หนา●68●หน้า●ออกมา

เนื้อใน●เขียนได้สวิงสวาย●และพล่าม●มากกว่ารุ่นเก่าๆ

เป็นยุทธศาสตร์ฉบับของ●ชายหน้าสีส้มของแท้

เพราะเริ่มต้น●ก็จั่วเลย

ว่า●ชาวอเมริกัน●ได้เลือกกระผมมา●เพื่อมาทำให้อเมริกา

"กลับยิ่งใหญ่●เหมือนเดิม"●America●Great●Again

แปลว่า●อเมริกา●สารภาพแล้ว●รู้ตัวแล้ว

ว่า●ท่านมหาอำนาจใหญ่นั่น●เล็กกะจ้อยลง

แต่อเมริกา●ก็กำลังเตรียมการที่●จะเสริมฐานของตัว

ให้ยิ่งใหญ่●เหมือนเดิม

รายการ●(ต้อง)●เสริมฐานนั้น●ยาวเหยียด

ผมเอาลิงค์●มาลงให้แล้ว

เผื่อท่านผู้อ่าน●อยากจะอ่านอย่างละเอียดกันเอง

แต่●สิ่งที่ผมอยากจะเล่า●ให้ท่านผู้อ่าน●ทราบ

คือ●เนื้อความ●ส่วนที่สำคัญ●2,3●เรื่อง●ในเอกสารนั้น●ที่เกี่ยวกับบ้านเรา

หรือ●เรา●ควรให้ความสนใจ●อย่างจริงจัง

เรื่องแรก●คือ●อเมริกา●ระบุว่า●จีนและรัสเซีย

กำลังคุกคาม●อำนาจของอเมริกา●ทางด้านความมั่นคง

ทางการทหาร●และความร่ำรวยทางการค้า

ด้วยการสร้างระบบเศรษฐกิจ●ที่ไม่เสรี●และไม่ยุติธรรม

ตามแนวทางที่●‘อเมริกา’●เห็นชอบ

และ●รัสเซีย●กับ●จีน●ได้ขยายกำลังทหารเพิ่มขึ้น●เพื่อเป็นการขยายอิทธิพลของตัวเอง

ขณะเดียวกัน●อิหร่านและเกาหลีเหนือ●ที่ใช้การปกครอง●แบบเผด็จการ

ก็กำลังสร้างความไม่มั่นคง●ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค

เป็นการคุกคามพันธมิตร●ของอเมริกา●อีกด้วย

อเมริกาเขียนอย่างนี้●แปลว่าอะไร●โปรดพิจารณากันเอง

เรื่อง●ที่●2●อเมริกา●แบ่งบริเวณที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์

ตาม●‘ลำดับความสำคัญ’●ดังนี้

อินโด●แปซิฟิก

คือ●แถบบ้านเราละครับ●กว้างยาวครอบคลุม●2●มหาสมุทร●อินเดียกับแปซิฟิก

และบ้านเรา●ก็อยู่ตรงกลาง●ระหว่าง●2●มหาสมุทร

ยุโรป

ตะวันออกกลาง

เอเซียใต้●และเอเชียกลาง

บริเวณรอบตะวันตก

แอฟริกา

เรื่องที่●3●อเมริกา●บอกว่า●ต่อไปนี้●เราต้องรื้อฟื้น●เสริมสัมพันธ์

กับบรรดาพันธมิตรของเราในทุกภูมิภาค●เสียใหม่●

และในภูมิภาค●อินโดแปซิฟิก

อเมริกา●ระบุชัดเจนว่า●ต้องรื้อฟื้นสัมพันธ์

กับ●ฟิลิปปีนส์●และ●ไทย

เรื่องสัมพันธ์●อเมริกา●กับ●ไทย●นั้น

สมัยรัฐบาลท่านใบตองแห้ง●โอบามา

ด้านการต่างประเทศ●ภายใต้การดูแล●ของคุณนายหน้าโหด

คุณนายไม่เห็นหัวไทยเลย

และไม่ให้พระเกียรติ●กับพระเจ้าแผ่นดินของเรา●ตามควรด้วย

นอกจากนี้●วิกีลีกส์●ที่หลุดออกมาในช่วงปี●ค.ศ.2012

แฉถึงรายงาน●ของสถานทูตอเมริกา●ในไทย●ที่ส่งไปยังวอชิงตันนั้น

เป็นการรายงาน●ที่แสดงถึงการเสือก●การยุ่มย่ามภายใน

และสถาบันสูงสุด●ของเราด้วย

และเป็นรายงาน●ที่●บิดเบือนความจริง●และบัดซบที่สุด

และหลังจากปฏิวัติลุงตู่●อเมริกา●ก็ตัดชื่อประเทศไทย

ออกจาก●การเป็นพันธมิตร●ในรายงานต่างๆ

โดย●เฉพาะรายงานด้านยุทธศาสตร์แห่งชาติ●ประจำปี

เช่น●ฉบับที่ผมกำลังเล่าให้ฟัง

แล้ววันนี้●อยู่ๆ●มึงก็●มานับรับไทย●เป็นเพื่อน

หลังจากให้●นังกุ้งแห้ง●ด่าประเทศไทย●มาหลายปี

ผมไม่ลืมครับ

วันนี้●ใครจะใจอ่อน●ดีใจจนเนื้อเต้น●ที่เขารับเรากลับเป็นเพื่อน

ก็ทบทวน●ความหลังให้ดีๆ

ยิ่งยามนี้●ที่เขากำลังต้องการ●ให้มีคนไปรบแทน●ไปตายแทน

ผมยังไม่อยากได้●ถนนมิตรภาพสายใหม่

ยังไม่อยากได้อู่ตะเภา●แบบเดิม

และยังไม่อยากเห็นซามูไร●ในคราบนักธุรกิจ●นักท่องเที่ยว

มาตั้งบ้าน●มาเดินเต็มตีน●อยู่ในเมืองบ้านเรา

และไม่อยากเห็นจิ๊กโก๋●ปากซอย●กลับมากร่าง●อยู่ในบ้านเราอีก

และหลังจากอเมริกา●ออกยุทธศาสตร์●ฉบับยาวออกมา

ท่าน●รมว.กลาโหม●ฉายา●"หมาบ้า"

คงกลัวคนอ่าน●ฉบับยาว●แล้วไม่เข้าใจ

เลยออกฉบับย่อมาเพิ่มให้●เมื่อเดือนกุมภาพันธ์●ค.ศ.2018

เป็นเอกสาร●ชื่อยาว

Summary●of●2018●National●Defense●Strategy

of●The●United●States●of●America

Sharpening●the●American●Military´s●Competitive●Edge

หรือ●ฉบับ●ลับเขี้ยวให้คมกริบ

ยาว●12●หน้า

ที่สรุป●อย่างชัดเจนว่า●ปัญหาด้านความมั่นคงของอเมริกา

เปลี่ยนไปอย่างมากมาย

อเมริกา●กำลังถูกท้าทาย●จากคู่แข่งระดับรัฐ●ด้วยกัน

ไม่ใช่ปัญหาจากผู้ก่อการร้ายอย่างเก่า

คู่แข่ง●ก็คือ●รัสเซีย●จีน●และพวก●อย่างอิหร่าน●และ●เกาหลีเหนือ

เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้ว●ที่อเมริกา●ดำเนินนโยบาย

เกี่ยวกับโลกนี้●อย่างแสนสุข●โดยไม่มีใครมาท้าทาย

อยากจะไปใช้อำนาจครอบครอง●แสดงความกร่าง●ที่บริเวณใดในโลก

ก็ไม่มีใครมาคัดค้าน

เราจะไปตั้งกองกำลังของเรา●ไว้ที่ไหนก็ได้●ตามที่เราต้องการ

ปฏิบัติการอย่างไรก็ได้●ตามที่เราเห็นเหมาะสม

แต่●วันนี้●ทุกที่●เราถูกท้าทาย

ไม่ว่าทางอากาศ●ทางพื้นดิน●ทางทะเล●ทางอวกาศ

และทางโลกไซเบอร์

พูดไม่ได้แล้วว่า●ในบ้านเรา●(หมายถึงอเมริกา)●มีความปลอดภัยสูงสุด

อเมริกา●กลายเป็น●"เป้า"●ไปแล้ว

ข้อความข้างต้น●ฉบับท่านหมาบ้า●แจงเอง

ผมแค่แปลออกมาเท่านั้น●ลงลิงค์ให้แล้วครับ

จะได้อ่านกันให้ซึ้ง

ว่า●มหามิตร●มหาอำนาจหมายเลขหนึ่งเดียวของโลก

กำลังอยู่ในสถานะไหน●สภาพไหน●และคิดอะไร●กับสยามประเทศของเรา

บทสรุป

ผมเขียนเล่าเรื่องมา●12●ตอน●เพื่อจะให้ท่านผู้อ่านเห็น

ว่า●การวางหมาก●ทางด้านภูมิศาสตร์การเมือง●หรือ●Geopolitics●นั้น

เขาวาง●วันนี้●เพื่อผลอีก●5●ปี●10●ปี●20●ปี●ข้างหน้า

และก็เช่นเดียวกัน●ผลที่เห็นวันนี้●มันจีงมี●"ที่มา"●ย้อนหลังไปไกล

อย่างที่เราไม่ทันนึก

จะเข้าใจ●หมากการเมืองโลก●ต้องดูย้อนกลับไป●นาน●และลึกหน่อย

พร้อมกับมองไปข้างหน้าด้วย

ดูแค่●วันนี้●พรุ่งนี้●อย่างนั้น●คงจะเห็น●แค่วันนี้●พรุ่งนี้

จะเห็นรอยมือ●รอยตีน●ของไอ้ตัวลายพร้อย●ยากหน่อยครับ

ยิ่งจะมาเกี่ยวกับบ้านเรา●ต้องดูผ่านใจ●กับ●สมองด้วย

ยังมีเรื่องให้เขียนต่อครับ

เรื่อง●อิหร่าน●ยังไม่จบง่ายๆ

เรื่อง●น้องรักของผม●ก็ยังไม่ได้เริ่มจริง

เรื่องสงครามการค้า●จะมีผลกระทบไปถึงไหน●ใครได้ใครเสีย

แต่วันนี้●ขอ●จบเรื่อง●‘หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ’

และขอลากลับไปนอนต่อครับ

National●Security●Strategy●of●the●United●states●of●America●2017

Summary●of●the●National●Defense●Strategy●of●The●United●States●of●America●2018

ลุงเล่านิทาน

05.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ (ตอนจบ) ตอน●12/1 ผลของการทำข้อตกลงอิหร่านดีลที่พันธมิตรสำคัญของอเมริกาคือ●อียู●ต้องการนักแต่อเมริกา●ต้องการมากกว่าคือ●ให้พันธมิตรอียู●ไปติดเบ็ด●ในอิหร่านดีลมากๆ วันไหนที่อเมริกาคิดว

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

(ตอนจบ)

ตอน●12/1

ผลของการทำข้อตกลงอิหร่านดีลที่พันธมิตรสำคัญของอเมริกาคือ●อียู●ต้องการนักแต่อเมริกา●ต้องการมากกว่าคือ●ให้พันธมิตรอียู●ไปติดเบ็ด●ในอิหร่านดีลมากๆ

วันไหนที่อเมริกาคิดว่า●"ถึงเวลา"●ที่จะออกจากอิหร่านดีลเพราะ●อเมริกา●"พร้อมชน"●แล้วพันธมิตร●เหล่านั้น●ก็ต้องดิ้นพล่านเพราะถลำลงทุนในอิหร่าน●เสียเต็มตีน

อเมริกา●ไม่ได้มองแค่●เรื่องการทำสงครามอเมริกา●มองข้ามไปถึง●"การฟื้น"●จากการทำสงครามด้วย

ดูจากแผนยุทธศาสตร์●และ●จากการเดินหมากของอเมริกาในช่วงประมาณ●15●ปี●ที่ผ่านมาแปลว่า●อเมริกา●รู้แน่อยู่แก่ใจแล้วว่า●การปะทะกับขั้วอำนาจใหม่ต้องเกิดขึ้น●เพราะอเมริกา●ยอมให้มีอีกขั้วอำนาจไม่ได้●

ปัญหาคือ●จะจัดการกับขั้วอำนาจใหม่อย่างไรและให้สภาพของอเมริกา●"หลังจาก"●ศึกชิงแชมป์ฟื้นเร็วกว่า●คู่ต่อสู้●และว่าที่●คู่ต่อสู้●(ที่อเมริกา●จ้องมองมาตลอด)

อเมริกา●ต้องไม่ใช่ชนะ●แต่เหมือนแพ้อย่างอังกฤษเมื่อสมัยสงครามโลก●ครั้งที่●2●จบลง

อเมริกา●จึงจัดให้มีอิหร่านดีล●เพื่อล่อให้พวก●อียูหรือเอาให้ชัด●คือ●ล่อเยอรมัน●ให้ไปติดกับ

เพราะอเมริกา●มองว่า●เยอรมัน●นั้น●แข็งแกร่ง●และก้าวหน้าในหลายทางเป็นเสียงใหญ่●สำคัญที่สุด●ของอียูและเยอรมัน●กำลังทำตัว●เหมือนหักหลังอเมริกาเพราะไปค้าขาย●กับทั้งรัสเซีย●จีนและอิหร่าน●อย่างใกล้ชิด(หน้าบูดใส่คุณพี่ปูติน●ของป้าตดแตก●ดูเหมือนจะเป็นละคร)

ท่อแก๊สรัสเซีย●เส้นทางสำคัญ●ที่ส่งขายให้ยุโรปนั้นโผล่ที่เยอรมัน

เส้นทางรถไฟขนส่ง●ระหว่างจีนกับยุโรป●เส้นแรกคือ●เส้นทางเมืองชงชิง●ของจีน●ตรงไปเข้าเมืองดุสเบอร์ก●ของเยอรมันผ่าน●35●เมืองทางฝั่งจีน●34●เมืองทางฝั่งยุโรป

เส้นทางนี้●ผ่านคาซัคสถาน●เชื่อมขึ้นบน●ไปต่อกับเส้นทรานส์ไซบีเรียของรัสเซีย●และ●แยกลงไปเบลารุส●ก่อนไปถึงเยอรมันเส้นทางใหญ่●ยังมีแยกจากจีน●เข้าตะวันออกกลาง●สู่อิหร่านและตรงขึ้นไปเยอรมัน●ได้อีกด้วยจากดุสเบอร์ก●ของเยอรมัน●ยังมีแยกเข้าเมืองต่างๆ●ของยุโรป●ได้อีกหลายทางทางหนึ่งแยกไปเบลเยี่ยม●ต่อไปถึงฝรั่งเศสและลอดช่องแคบ●ไปถึงลอนดอนอีกทางแยกลงล่างไป●อิตาลีและสเปน

แบบนี้●อเมริกา●จะทนได้หรือ●เพื่อนเราน่ะนั่นไปคบกับพวกเขาอย่างแนบแน่น●แถมจะรวยไปด้วยกับพวกเขาแต่กลับค้างค่าต๋งของนาโต้คนหน้าสีส้ม●ถึงทวงพวกอียู●แบบ●(ช้ำ)●ซ้ำซาก

และเมื่อวันที่●3●มกราคม●ค.ศ.2017ขบวนรถไฟ●ที่ขนตู้สินค้า●ขบวนยาวเหยียด●ของจีนที่●มุ่งหน้าไปดุสเบอร์ก●ก็แล่นต่อไปถึงสถานี●บาร์กกิ้ง●(Barking)ของลอนดอน

นับเป็นขบวนรถไฟขนส่ง●ขบวนปฐมฤกษ์ระหว่าง●ยี่หวู●(Yiwu)●ของจีน●กับ●ลอนดอนของอังกฤษระยะ●ทางยาวประมาณ●12,000●กม

และเส้นทางนี้●ไม่วิ่งไปอเมริกา●เช่นเดียวกัน

อังกฤษ●ซี้ย่ำปึก●ของอเมริกา●ยังไปค้าขายตรงกับจีน

จนถึงบัดนี้●ชายหน้าสีส้ม●ยังไม่ได้รับเชิญ●ไปเป็นแขกผู้มีเกียรตินั่งรถม้าคู่กับพระราชินีของอังกฤษ●อย่างที่อาเฮียเขานั่งมาแล้ว

อเมริกา●ถึงใช้แผนประเภทยาแรง●แจกให้เพื่อนอียู●ด้วย

เมื่อ●"ถึงเวลา"●อียู●จะเลือกอยู่ข้างไหนอยู่กับอีกขั้ว●แล้วฉิบหายไปกับเขาหมดหรือ●ซาน●มา●สบ●อก●อเมริกา●อย่างเดิม

ตอนนี้●โลกฝั่งยุโรป●กำลังเจอแผนคิดบัญชี●ครับ

อย่าลืมนะครับ●พวกอียู●มีเรื่องนาโต้●มัดคออยู่กองทัพใหญ่●ของนาโต้●อยู่ที่●เยอรมัน●กับ●เบลเยี่ยมสำนักงานใหญ่นาโต้●อยู่ที่เบลเยี่ยมแต่อเมริกาคือ●เจ้าของนาโต้●ตัวจริงสั่งให้ลากกันไป●(ตาย)●เป็นพวง●ได้สบายๆ

หรือจะมีการขืนคำสั่งกันคนหน้าสีส้ม●ถึงทวงค่าลงขันนาโต้●กับพวกอียูบ่อยๆ

คอยดูการแก้เกมนี้●ของพวกอียู●นะครับและคอยดูว่า●อเมริกา●จะคิดดอกเบี้ยแรงขนาดไหนไม่ว่าอียู●จะอยู่●หรือ●ทิ้ง●อิหร่านดีล

สงสัยว่าดอกเบี้ย●คงจะแรงกว่าประเภท●ศุกร์●13●ที่ปารีสผู้ลี้ภัย●เรือนแสน●อัดเข้าไปเต็มทุกถนนในเยอรมันระเบิดที่เบลเยี่ยม●และความวุ่นวาย●หลายเรื่อง●ในสเปนตอนนี้อาจต้องเพิ่มอิตาลีเข้าไปด้วย

ท่านผู้อ่าน●คงมองเห็นแล้วนะครับ●เหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้น●ในหลายประเทศทางยุโรป●มีที่มาอย่างไร

และคราวนี้●เราจะได้เห็น●"ใจ"●ของชาวยุโรปว่า●ในที่สุดแล้ว●จะเห็นแก่อะไรและจะแกร่ง●แค่ครึ่งหนึ่ง●ของคนทอพรมได้ไหม

รายการอิหร่านดีล●ส่วนหนึ่ง●จึงเป็นรายการคิดบัญชีหรือทำลายพันธมิตร●จากหลายข้อกล่าวหาของอเมริกา

ตอน●12/2

ระหว่างที่●รอเหยื่อ●มาติดเบ็ด

อเมริกา●ก็ใช้เวลา●‘สร้าง’●เรื่อง●ให้ชาวโลกสับสน●หนักขึ้นโกหก●ตอแหล●เบี่ยง●เบน●ความเป็นไปที่แท้จริงของโลกให้ชาวโลก●ไปสนใจ●เรื่องไอ้แก่หื่นต่างๆ●บ้างเรื่องชาวบ้าน●และเด็กนักเรียน●ถูกยิงบ้างหรือ●หนังยาวคือ●เรื่องรัสเซียตัวร้ายที่เข้ามาวุ่นกับการเลือกตั้งอเมริกา●หรือ●วางยาชาวบ้านสอบสวนกันปีกว่าแล้ว●ยังไม่จบเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่●มาเพิ่มอีกครับกลัวคนจะลืมว่า●รัสเซียเป็นผู้ร้ายนะ●ต้องย้ำบ่อยๆและจะตามมา●ด้วยเรื่องเลวๆ●ของจีน

ถึงเวลาจะรบ●อเมริกา●จะได้รับบทเป็นพระเอก●ปราบผู้ร้าย●อย่างเคยบทมันเน่าเหมือนเดิม●แต่ก็ยังมีคนชื่นชม●อีกแยะเฮ้ออ●เหนื่อยใจ

ตอน●12/3

มาถึง●เรื่อง●"เสริม"

เรื่องนี้ละครับ●สำคัญนัก

เขียนนิทานมา●11●ตอน●เพื่อจะร้อยเรียงเรื่อง●ให้มาถึงตอนนี้

เมื่อเดือนธันวาคม●ค.ศ.2017●อเมริกา●ได้ออกรายงานสำคัญคือ●National●Security●Strategyหรือยุทธศาสตร์แห่งชาติ●ด้านความมั่นคงของอเมริกา●ใหม่หมาดๆหนา●68●หน้า●ออกมา

เนื้อใน●เขียนได้สวิงสวาย●และพล่าม●มากกว่ารุ่นเก่าๆเป็นยุทธศาสตร์ฉบับของ●ชายหน้าสีส้มของแท้เพราะเริ่มต้น●ก็จั่วเลยว่า●ชาวอเมริกัน●ได้เลือกกระผมมา●เพื่อมาทำให้อเมริกา"กลับยิ่งใหญ่●เหมือนเดิม"●America●Great●Again

แปลว่า●อเมริกา●สารภาพแล้ว●รู้ตัวแล้วว่า●ท่านมหาอำนาจใหญ่นั่น●เล็กกะจ้อยลงแต่อเมริกา●ก็กำลังเตรียมการที่●จะเสริมฐานของตัวให้ยิ่งใหญ่●เหมือนเดิม

รายการ●(ต้อง)●เสริมฐานนั้น●ยาวเหยียดผมเอาลิงค์●มาลงให้แล้วเผื่อท่านผู้อ่าน●อยากจะอ่านอย่างละเอียดกันเอง

แต่●สิ่งที่ผมอยากจะเล่า●ให้ท่านผู้อ่าน●ทราบคือ●เนื้อความ●ส่วนที่สำคัญ●2,3●เรื่อง●ในเอกสารนั้น●ที่เกี่ยวกับบ้านเราหรือ●เรา●ควรให้ความสนใจ●อย่างจริงจัง

เรื่องแรก●คือ●อเมริกา●ระบุว่า●จีนและรัสเซียกำลังคุกคาม●อำนาจของอเมริกา●ทางด้านความมั่นคงทางการทหาร●และความร่ำรวยทางการค้าด้วยการสร้างระบบเศรษฐกิจ●ที่ไม่เสรี●และไม่ยุติธรรมตามแนวทางที่●‘อเมริกา’●เห็นชอบและ●รัสเซีย●กับ●จีน●ได้ขยายกำลังทหารเพิ่มขึ้น●เพื่อเป็นการขยายอิทธิพลของตัวเอง

ขณะเดียวกัน●อิหร่านและเกาหลีเหนือ●ที่ใช้การปกครอง●แบบเผด็จการก็กำลังสร้างความไม่มั่นคง●ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเป็นการคุกคามพันธมิตร●ของอเมริกา●อีกด้วย

อเมริกาเขียนอย่างนี้●แปลว่าอะไร●โปรดพิจารณากันเอง

เรื่อง●ที่●2●อเมริกา●แบ่งบริเวณที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ตาม●‘ลำดับความสำคัญ’●ดังนี้

อินโด●แปซิฟิก

คือ●แถบบ้านเราละครับ●กว้างยาวครอบคลุม●2●มหาสมุทร●อินเดียกับแปซิฟิกและบ้านเรา●ก็อยู่ตรงกลาง●ระหว่าง●2●มหาสมุทร

ยุโรป

ตะวันออกกลาง

เอเซียใต้●และเอเชียกลาง

บริเวณรอบตะวันตก

แอฟริกา

เรื่องที่●3●อเมริกา●บอกว่า●ต่อไปนี้●เราต้องรื้อฟื้น●เสริมสัมพันธ์กับบรรดาพันธมิตรของเราในทุกภูมิภาค●เสียใหม่●

และในภูมิภาค●อินโดแปซิฟิกอเมริกา●ระบุชัดเจนว่า●ต้องรื้อฟื้นสัมพันธ์กับ●ฟิลิปปีนส์●และ●ไทย

เรื่องสัมพันธ์●อเมริกา●กับ●ไทย●นั้นสมัยรัฐบาลท่านใบตองแห้ง●โอบามาด้านการต่างประเทศ●ภายใต้การดูแล●ของคุณนายหน้าโหดคุณนายไม่เห็นหัวไทยเลยและไม่ให้พระเกียรติ●กับพระเจ้าแผ่นดินของเรา●ตามควรด้วย

นอกจากนี้●วิกีลีกส์●ที่หลุดออกมาในช่วงปี●ค.ศ.2012แฉถึงรายงาน●ของสถานทูตอเมริกา●ในไทย●ที่ส่งไปยังวอชิงตันนั้นเป็นการรายงาน●ที่แสดงถึงการเสือก●การยุ่มย่ามภายในและสถาบันสูงสุด●ของเราด้วยและเป็นรายงาน●ที่●บิดเบือนความจริง●และบัดซบที่สุด

และหลังจากปฏิวัติลุงตู่●อเมริกา●ก็ตัดชื่อประเทศไทยออกจาก●การเป็นพันธมิตร●ในรายงานต่างๆโดย●เฉพาะรายงานด้านยุทธศาสตร์แห่งชาติ●ประจำปีเช่น●ฉบับที่ผมกำลังเล่าให้ฟัง

แล้ววันนี้●อยู่ๆ●มึงก็●มานับรับไทย●เป็นเพื่อนหลังจากให้●นังกุ้งแห้ง●ด่าประเทศไทย●มาหลายปีผมไม่ลืมครับ

วันนี้●ใครจะใจอ่อน●ดีใจจนเนื้อเต้น●ที่เขารับเรากลับเป็นเพื่อนก็ทบทวน●ความหลังให้ดีๆยิ่งยามนี้●ที่เขากำลังต้องการ●ให้มีคนไปรบแทน●ไปตายแทน

ผมยังไม่อยากได้●ถนนมิตรภาพสายใหม่ยังไม่อยากได้อู่ตะเภา●แบบเดิมและยังไม่อยากเห็นซามูไร●ในคราบนักธุรกิจ●นักท่องเที่ยวมาตั้งบ้าน●มาเดินเต็มตีน●อยู่ในเมืองบ้านเราและไม่อยากเห็นจิ๊กโก๋●ปากซอย●กลับมากร่าง●อยู่ในบ้านเราอีก

และหลังจากอเมริกา●ออกยุทธศาสตร์●ฉบับยาวออกมาท่าน●รมว.กลาโหม●ฉายา●"หมาบ้า"คงกลัวคนอ่าน●ฉบับยาว●แล้วไม่เข้าใจเลยออกฉบับย่อมาเพิ่มให้●เมื่อเดือนกุมภาพันธ์●ค.ศ.2018

เป็นเอกสาร●ชื่อยาวSummary●of●2018●National●Defense●Strategyof●The●United●States●of●AmericaSharpening●the●American●Military´s●Competitive●Edgeหรือ●ฉบับ●ลับเขี้ยวให้คมกริบยาว●12●หน้า

ที่สรุป●อย่างชัดเจนว่า●ปัญหาด้านความมั่นคงของอเมริกาเปลี่ยนไปอย่างมากมายอเมริกา●กำลังถูกท้าทาย●จากคู่แข่งระดับรัฐ●ด้วยกันไม่ใช่ปัญหาจากผู้ก่อการร้ายอย่างเก่า

คู่แข่ง●ก็คือ●รัสเซีย●จีน●และพวก●อย่างอิหร่าน●และ●เกาหลีเหนือ

เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล้ว●ที่อเมริกา●ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับโลกนี้●อย่างแสนสุข●โดยไม่มีใครมาท้าทายอยากจะไปใช้อำนาจครอบครอง●แสดงความกร่าง●ที่บริเวณใดในโลกก็ไม่มีใครมาคัดค้านเราจะไปตั้งกองกำลังของเรา●ไว้ที่ไหนก็ได้●ตามที่เราต้องการปฏิบัติการอย่างไรก็ได้●ตามที่เราเห็นเหมาะสม

แต่●วันนี้●ทุกที่●เราถูกท้าทายไม่ว่าทางอากาศ●ทางพื้นดิน●ทางทะเล●ทางอวกาศและทางโลกไซเบอร์

พูดไม่ได้แล้วว่า●ในบ้านเรา●(หมายถึงอเมริกา)●มีความปลอดภัยสูงสุดอเมริกา●กลายเป็น●"เป้า"●ไปแล้ว

ข้อความข้างต้น●ฉบับท่านหมาบ้า●แจงเองผมแค่แปลออกมาเท่านั้น●ลงลิงค์ให้แล้วครับจะได้อ่านกันให้ซึ้งว่า●มหามิตร●มหาอำนาจหมายเลขหนึ่งเดียวของโลกกำลังอยู่ในสถานะไหน●สภาพไหน●และคิดอะไร●กับสยามประเทศของเรา

บทสรุป

ผมเขียนเล่าเรื่องมา●12●ตอน●เพื่อจะให้ท่านผู้อ่านเห็นว่า●การวางหมาก●ทางด้านภูมิศาสตร์การเมือง●หรือ●Geopolitics●นั้นเขาวาง●วันนี้●เพื่อผลอีก●5●ปี●10●ปี●20●ปี●ข้างหน้าและก็เช่นเดียวกัน●ผลที่เห็นวันนี้●มันจีงมี●"ที่มา"●ย้อนหลังไปไกลอย่างที่เราไม่ทันนึก

จะเข้าใจ●หมากการเมืองโลก●ต้องดูย้อนกลับไป●นาน●และลึกหน่อยพร้อมกับมองไปข้างหน้าด้วยดูแค่●วันนี้●พรุ่งนี้●อย่างนั้น●คงจะเห็น●แค่วันนี้●พรุ่งนี้จะเห็นรอยมือ●รอยตีน●ของไอ้ตัวลายพร้อย●ยากหน่อยครับ

ยิ่งจะมาเกี่ยวกับบ้านเรา●ต้องดูผ่านใจ●กับ●สมองด้วย

ยังมีเรื่องให้เขียนต่อครับเรื่อง●อิหร่าน●ยังไม่จบง่ายๆเรื่อง●น้องรักของผม●ก็ยังไม่ได้เริ่มจริงเรื่องสงครามการค้า●จะมีผลกระทบไปถึงไหน●ใครได้ใครเสีย

แต่วันนี้●ขอ●จบเรื่อง●‘หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ’และขอลากลับไปนอนต่อครับ

สวัสดีครับคนเล่านิทาน5●มิ.ย.2561

National●Security●Strategy●of●the●United●states●of●America●2017

ลุงเล่านิทาน

05.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ ตอน●11/1 อเมริกา●มีแผนเตรียมไว้เสมอ●ในทุกสภาพของตัวมันเป็นนักวางแผนตัวจริงและแผนของอเมริกา●ซับช้อน●ซ่อนเหลี่ยมไว้ทั่วและชั่วสุดๆไม่มีอะไร●เป็นเรื่องบังเอิญมันซื้อไพ่ทุกใบ●แทงม้าทุกต

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

ตอน●11/1

อเมริกา●มีแผนเตรียมไว้เสมอ●ในทุกสภาพของตัวมันเป็นนักวางแผนตัวจริงและแผนของอเมริกา●ซับช้อน●ซ่อนเหลี่ยมไว้ทั่วและชั่วสุดๆไม่มีอะไร●เป็นเรื่องบังเอิญมันซื้อไพ่ทุกใบ●แทงม้าทุกตัวเล่นพนันได้●ทั้งกระเป๋าเต็ม●และกระเป๋าเปล่าขุดหลุมหลอก●ตั้งหม้อตุ๋น●ต้มได้ทุกคน●ไม่ว่าเป็นศัตรู●คู่แข่งหรือ●ผู้ที่มันอ้างว่า●เป็นมิตร

เมื่อรัสเซียเข้าไปในซีเรีย●แผนอเมริกาสะดุด●จนหัวทิ่ม●แต่ยังไม่ถึงกับล้มไม่เสียที●เป็นมหาอำนาจใหญ่●มันรีบปรับแผนทันที

พอดี●เข้าฤดูการเลือกตั้งหัวหน้าคนใหม่●ของมหาอำนาจใหญ่เซียนพนันเลยกระเป๋าฉีกนึกว่า●คุณนายหน้าโหด●ขวัญใจคุณพี่ปูติน●จะมาใสๆที่ไหนได้●กลายเป็นชายหน้าสีส้มที่ทุกคน●(รวมทั้งเจ้าตัวเอง)●ก็เดาไม่ออกว่า●พรุ่งนี้●อเมริกา●จะเดินหมากอย่างไรทำตัวเหมือนเป็นที่ปัดน้ำฝน●ปัดไปปัดมา●อยู่ตลอดเวลาเพราะ●(ตั้งใจ)●เปลี่ยนมันทุกวัน●ไม่ให้อีกขั้ว●จับทางได้

แต่คนวางแผน●หรือ●ผู้เดินหมากตัวจริงของอเมริกาเขาวางแผนใช้●อิหร่านดีล●เป็น●"หมากล่อเหยื่อ"●ไว้ก่อนแล้วครับ(แปลว่า●เรื่องกัดกันภายใน●น่าจะเป็นละครลวงโลก●ตามเคย)

อิหร่านดีล●เริ่มต้น●ด้วยการตีปี๊บของอิสราเอลลูกกระเป๋ง●ที่ซื้อง่ายใช้คล่อง

หลังจากนั้น●อเมริกา●ก็ดึงเอาอียู●(เหยื่อ)●เข้ามาร่วมขบวนการลงหม้อต้ม●พร้อมกับ●รัสเซียและจีน

ระหว่างการเจรจา●และก่อนลงนามในข้อตกลงอิหร่านดีลอเมริกา●วางลีลาว่า●เอาจริงแต่ดีล●จะสำเร็จหรือไม่●ขึ้นอยู่กับ●ความเอาจริง●"กว่า"ของพวกอียู●ที่กำลังถูกล่อ●ไปลงหม้อต้ม

ตอน●11/2

ขณะเดียวกัน●ก็วาดภาพ●ให้ชาวโลกเชื่อว่า●จะปล่อยให้●รัสเซีย●กับจีน●ลูกพี่ใหญ่ของอิหร่าน●ลอยนวลต่อ●ไปไม่ได้เพราะจะทำให้ระเบียบโลก●(ที่อเมริกาวางไว้)●ใช้การไม่ได้และพากันปั่นป่วนไปทั้งโลก

ในเดือนมีนาคม●ค.ศ.2015●ไอ้ตัวดี●ถังความคิด●CFRผู้กำกับอเมริกาตัวจริงจึงออกบทความ●เกี่ยวกับจีน●ชื่อ●Grand●Strategyเป็นบทความที่ด่า●ว่า●จีน●นั้น●กำลังกำเริบเสิบสานอยากจะมาทาบรัศมี●กับมหาอำนาจใหญ่อย่างอเมริกาโดยไม่ส่องกระจกดูตัวเองและอเมริกา●ควรมียุทธศาสตร์ใหญ่●(Grand●Strategy)สำหรับจัดการกับจีน(ผมเล่าไว้แล้ว●ในนิทาน●เรื่อง●"แผนสอยมังกร"●ลงให้อ่านในเพจ●เมื่อวันที่●13●เดือนพฤษภาคม●พ.ศ.2558)

และอเมริกา●จึงเตรียมตัว●ต้อนรับจีน●ตามแผนสอยมังกรหลายรูปแบบแต่รูปแบบ●ที่แสดงให้เห็นถึง●สันดานใช้คนอื่นไปตายแทนหรือไปตายก่อน●คือ●การที่อเมริกา●เห็นชอบให้ซามูไร●เลิกแบกถาดแต่ไปแบกอาวุธ●(รบกับศัตรู)●แทน●(อเมริกา)โดยอเมริกาสนับสนุน●ให้ซามูไรแก้รัฐธรรมนูญให้มีกองทัพของตัวเองได้หลังจากถูก●(อเมริกา)●ห้ามมา●ตั้งแต่แพ้สงครามโลก●ครั้งที่●2เพื่อเตรียมไว้โซ้ยกับมังกร●แทนท่านมหาอำนาจใหญ่ที่คงตั้งใจจะออกฉาก●ในตอนท้ายๆเหมือนสมัยสงครามโลก●ครั้งที่●2รอให้พันธมิตรของตัว●รบจนงอมเละให้หมดเสียก่อน

และท่านผู้อ่านที่ช่างจำ●ช่างสังเกตคงจำได้ว่า●หลังจากนั้นญี่ปุ่น●ก็เป็นข่าวเกือบทุกวันในช่วง●ปี●ค.ศ.2015-2016เกี่ยวกับการสร้างกองทัพ●การซื้ออาวุธฯลฯจริงๆ●คือ●อเมริกา●เตรียมไว้ให้หมดแล้ว●เอ็งแค่จ่ายเงินมาเท่านั้นและนายอาเบะ●ก็มาทำเนียบขาวถี่●เพื่อรับคำสั่งถี่●กว่าผม●ลุกขึ้นเดินไปหน้าบ้านอีก

แต่แล้ว●ประมาณกลางปี●ค.ศ.2017เมื่อเป็นที่เชื่อกันแล้วว่า●น้องคิมของผม●สามารถสร้างและทดสอบยิงจรวดนิวเคลียร์ระยะใกล้●ถึงหลังคาบ้านซามูไรระยะไกล●ไปถึงบ้านคนโยนลูกบอลได้แล้วดูเหมือนนายอาเบะ●ก็จะกลายเป็นมนุษย์ล่องหน

และหลังจากด่าว่า●จีนกำเริบ●แล้ว

เดือนมิถุนายน●ค.ศ.2015●ถังแชตธัม●(Chatham)●ของอังกฤษที่เป็นถังแฝดของ●CFR●ก็รีบรับลูกรับหน้าที่ด่ารัสเซีย●คู่แค้น●ข้ามศตวรรษต่อเป็นบทความ●ชื่อ●The●Russian●Challenge●หรือ●รัสเซียท้าทาย

บทความนี้●เนื้อใน●ก็ไม่ต่างกันนัก●กับ●สอยมังกรคือ●ไอ้ถังอังกฤษ●มันด่า●ว่า●รัสเชียกำลังท้าทาย●อำนาจที่ครองโลกอยู่โดยคิดว่า●ตัวเองใหญ่ซะเต็มที●ทำไมไม่ส่องกระจก●ดูเงาให้ดี●เสียก่อน

เห็นชัดว่า●ฝรั่งแองโกล●แซกซอน●นั้นดูถูกรัสเซีย●เป็นสันดานฝังในกระดูก●100●ปีมาแล้ว●ยังไงตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยน

แบบนี้●มันจะรัก●จะจับมือ●กันได้จริง●(ใจ)●หรือครับ

แล้ว●US●National●Military●Strategy●(US●NMS●2015)หรือยุทธศาสตร์แห่งชาติ●ด้านการทหาร●ของอเมริกาก็ออกมาสำทับ●ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน●ค.ศ.2015ช่วงที่อเมริกา●กำลังบีบอิหร่านจนหน้าเขียว

ในรายงานดังกล่าว●ระบุว่า●ประเทศที่อเมริกาจับตามองเป็นพิเศษ●ว่า●กำลังคุกคามอำนาจของอเมริกาและคุกคามโลกด้วย●มีอยู่●4●ประเทศคือ●รัสเซีย●อิหร่าน●เกาหลีเหนือ●และจีนและบรรยาย●ความน่ากลัว●และเลวร้าย●ของทั้ง●4●ประเทศอย่างลงสีจัด

เหมือนเป็นการบีบ●(อียู)●ให้เร่ง●จัดการให้มีการตกลงในอิหร่านดีลและการลงนาม●ก็เกิดขึ้น●ในเดือนกรกฏาคม●ค.ศ.2015

เห็นลีลา●การเดินหมากของอเมริกาไหมครับดักหน้า●ดักหลัง●ข้างหน้ายิ้ม●ข้างหลังถือดาบฯลฯกลิ้งกลอก●หลอกไปรอบด้านยุทธศาสตร์อเมริกา●เดินแนวอย่างนั้น●มาตลอด

คงทำให้●ท่านผู้อ่าน●พอเข้าใจได้●ว่า●ทำไมชายหน้าสีส้มถึงได้●รับบทผู้นำ●ในช่วงนี้

และผมเคยเขียนไว้แล้วว่า●ตามแผนยุทธศาสตร์อเมริกาอเมริกา●น่าจะพร้อมชน●ในปี●ค.ศ.2020แปลว่า●อเมริกา●น่าจะ●"มีเวลา"●หรือ●ซื้อเวลา●มาได้●5●ปีจากการสร้างอิหร่านดีล

ตอน●11/3

อเมริกา●ต้องการ●"เวลา"●เพื่อทำอะไร???

อเมริกา●ต้องการ●"เวลา"

:เพื่อ●ทำลาย

:เพื่อ●สร้าง

:เพื่อ●เสริม

ก่อนถึง●วันทำศึกชิงแชมป์โลก●ที่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว

ดูเหมือนอิหร่านดีล●จะได้ผล●ในการ●‘ทำลาย’ตามที่อเมริกาวางแผนไว้

หลังจากยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่าน●ตามเงื่อนไขของข้อตกลงบรรดานักอุตสาหกรรม●นักลงทุน●โดย●เฉพาะจากฝั่งอียูก็ถลาเข้าไปในอิหร่านกันเป็นแถวเพราะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจอียู●กำลังฝืดหนึบและยังมีภาระต้องเลี้ยงดูผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลาง(ที่มีผู้จัดส่งให้)●เป็นจำนวนมาก

ตามรายงาน●ตัวเลขผู้ติดเบ็ด●(การลงทุนในอิหร่าน)●ณ●ปลายปี●ค.ศ.2017

อันดับ●1●คือ●จีน

ไม่น่าแปลกใจ●และไม่ใช่การติดเบ็ดอเมริกาเกรงว่า●จะกลับกัน●เอาเสียด้วยเพราะเขาค้าขายกันมานานแล้ว●แถมจ่ายกัน●เป็นเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เป็น●ดอลล่าร์สีเขียวตรานกอินทรี●มานานแล้วด้วยแม้อเมริกา●จะเอาบาตรมาคว่ำใส่ใหม่ธุรกิจระหว่างอิหร่าน●จีน●คงไม่กระเทือน●แม้แต่นิ๊ดเดียว

อันดับ●2●คือ●อียู

รายการนี้ละครับ●สนุกนัก●มีปลามากินเบ็ดแยะในพวกอียูด้วยกัน●ประเทศที่ลงทุนในอิหร่านมากที่สุดคือ●เยอรมัน●เป็นจำนวน●60%●ของอียู

คงพอเข้าใจแล้วนะครับ●ทำไมเยอรมัน●ถึงต้องรับภาระแบกรับผู้ลี้ภัยมากที่สุด

เยอรมัน●ไม่น้อยหน้าฝรั่งเศส●ในเรื่องรับเคราะห์●ที่มีผู้จัดให้คงพอเข้าใจกันแล้วนะครับว่า●เพราะอะไร

การลงทุน●ที่เหลือก็เป็น●ฝรั่งเศส●อิตาลี●ประเทศอื่นน้อยมากที่แปลกคือ●อังกฤษ●ไม่ติดโผลงทุนในอิหร่าน●แต่ติดโผอย่างอื่นอ่านต่อไป●ครับ

อันดับที่●3●คือ●อินตระเดีย

เห็นไปจ้ะจ๋า●กับอเมริกาบ่อยๆอีนี่บอกเขาหรือเปล่า●ว่าแอบชอบกับพวกขี่พรมทั้งขาย●ทั้งฟอก●สนุกกันใหญ่ผมไม่อยากเห็นแขกตกน้ำ●เพราะเหยียบเรือ●2●แคมอีนี่เลือกให้ถูกข้าง●นะคร้าบรั้วบ้านอยู่ติดกันอย่างนั้น●เดี๋ยวจะว่า●ผมไม่เตือน

อันดับที่●4●คือ●เกาหลีใต้

อ๊ายตาย●อีลุงเอามาแฉหมด●แต่เรื่องนี้มันซับซ้อน●ลุงเล่าได้เท่านี้ล่ะ

อันดับ●5●คือ●ตุรกี

ท่านตอยับของผม●เลิกเป็นนก●2●หัวแล้วครับสงสัยอ่านนิทานมาก●เลยรู้ว่า●ถูกต้มเปื่อยขนาดไหนแต่เขาว่า●กว่าท่านจะตัดสินใจ●ออกมาจากหม้อต้มต้องไปจับเข่าคุยกับคุณพี่ปูติน●อยู่หลายรอบก็ตอนนั้น●ดันไปร่วมขบวนถล่มซีเรีย●กับพวกลายพร้อยจะถอยออกมา●มันก็ต้องคุยกันหน่อย

และการย้ายค่ายของท่านตอยับ●ก็ทำให้ฝั่งลายพร้อย●ฉุนขาดขนาดส่งปฏิวัติไปให้เลย●แต่เพราะท่านตอยับเลือกข้างถูกพวกปฏิวัตินำเข้า●เลยถูกท่านตอยับ●จับเข้ากรงไปหมดเรียบร้อย●เกลี้ยงเกลา●ไม่มีเหลือ●ให้มาส่งเสียง●ไม่เอานั่น●ไม่เอานี่ฯลฯเหมือนบางแห่ง

ท่านตอยับ●ถึงจะมาสาย●แต่มาแบบใจถึงจริงๆ

สวัสดีครับคนเล่านิทาน5●มิ.ย.2561

ลุงเล่านิทาน

05.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ ตอน●10 ย้อนกลับไป●ถึงแผนทำลายอิหร่าน●ของอเมริกา ในปี●ค.ศ.2012●วารสาร●Foreign●Affairsซึ่งเป็นวารสาร●ของถังความคิด●CFRที่เหมือนเป็นผู้กำกับนโยบายตัวจริง●ของอเมริกาได้ลงบทความชื่อ●Time

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

ตอน●10

ย้อนกลับไป●ถึงแผนทำลายอิหร่าน●ของอเมริกา

ในปี●ค.ศ.2012●วารสาร●Foreign●Affairsซึ่งเป็นวารสาร●ของถังความคิด●CFRที่เหมือนเป็นผู้กำกับนโยบายตัวจริง●ของอเมริกาได้ลงบทความชื่อ●Time●to●Attack●Iran●ถึงเวลาโจมตีอิหร่าน

บทความดังกล่าว●บอกว่า●อเมริกา●มี●3●ทางเลือกในการจัดการกับอิหร่าน●และ●นิวเคลียร์ของอิหร่าน

ทางแรก:คือ●ใช้กำลังทางทหาร●บุกเข้าโจมตี●อิหร่านและทำลายอุปกรณ์ทั้งหลายที่อิหร่านใช้●ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์

ทางเลือกนี้●ไม่แน่ว่าจะได้ผลเพราะสภาพบริเวณที่ตั้งของอิหร่านบวกกับอุปกรณ์การผลิต●อยู่ใต้ดินเกือบทั้งสิ้นการทำลาย●จึงไม่มีทางเลือกมาก●นอกจากใช้จรวดวิถีต่างๆชนิดรุนแรง●ยิงข้ามไปทำลาย

แต่วิธีนี้●มีความเสี่ยง●อาจทำให้บานปลายกลายเป็นสงครามกับ●"พันธมิตร"●ของอิหร่านอีกด้วยอเมริกาต้องพิจารณาว่า●ตัวเอง●มีความพร้อมหรือยัง(ตอนนั้น●อเมริกา●คงยังไม่พร้อม)

ทางที่●2:คือ●ปิดล้อมอิหร่าน●เหมือนสมัยอเมริกา●ทำสงครามเย็นกับสหภาพโซเวียต(ซึ่งในตอนนั้น●อเมริกาใช้กองกำลังของนาโต้●เป็นตัวหลัก)

วิธีนี้●ถ้าจะได้ผล●อเมริกา●จะต้องลงทุนสูงเพราะต้องส่งทั้งกองทัพ●และกำลังพลทางด้านการข่าวเข้าไปในตะวันออกกลางกับจะต้องได้รับความร่วมมือ●จากบรรดาประเทศที่อยู่รอบบริเวณอิหร่านด้วยจะเอานาโต้เข้าไปฉุยฉายไม่ได้●เพราะไม่เข้ากฏของนาโต้

(ตอนนั้นอเมริกา●น่าจะยังไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มใจจากประเทศที่อยู่รอบ●หรือใกล้กับอิหร่านและไม่แน่ว่า●ตอนนี้จะได้รับความร่วมมือ●ตามที่อเมริกาต้องการหรือไม่)

ทางที่●3:คือ●ใช้วิธีเจรจาทางการทูต●การคว่ำบาตร●บวกกับการปฏิบัติการลับ

ทางเลือกนี้●นอกจากประหยัดต้นทุนให้กับอเมริกาแล้วยังเป็นการ●"ซื้อเวลา"รอเวลาที่อเมริกาจะดำเนินการ●"ทางส่วนอื่น"●ให้สอดคล้องกัน

แล้วอเมริกา●ก็เลือกทางที่●3คือ●เจรจาอิหร่านดีล●โดยมี●5●ประเทศ●ที่เป็นคณะมนตรีความมั่นคงของยูเอ็น●(อเมริกา●อังกฤษ●ฝรั่งเศส●รัสเซีย●จีน)บวกพวกอียู●เยอรมัน●ร่วมเจรจาด้วย●(P5+1)

การเจรจาอิหร่านดีล●เริ่มในปี●ค.ศ.2013สมัยรัฐบาลท่านโอบามาใบตองแห้ง(ช่วงเวลาใกล้เคียง●กับที่อีกขั้ว●เขาจับมือสร้างพันธมิตร●OBOR)และมีการลงนามในข้อตกลงในเดือนกรกฏคม●ค.ศ.2015

คงมีผู้สงสัย●ว่า●ทำไมอิหร่าน●ถึงยอมลงนามในข้อตกลงที่เหมือนยอมให้เขาจับตัวเอง●มาขึงพืด

อิหร่าน●ยอมการทำข้อตกลงนี้เพราะอิหร่าน●น่าจะมีแต่ได้●หรืออย่างแย่●ก็แค่เสมอตัวและ●อาจเป็นโอกาส●‘ซื้อเวลา’●เหมือนกัน

สิ่งที่อิหร่านต้องการคือ●ให้ฝ่ายตะวันตกยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่าน●ที่มีมาตั้งแต่●ค.ศ.1987จนทำให้อิหร่าน●กรอบแห้งไปหมดถ้าเจรจาเรื่องนี้สำเร็จ●อิหร่านจะได้มีโอกาสฟื้นฟูประเทศของตนตามแผน

ถ้าการเจรจาไม่สำเร็จ●อิหร่านก็กลับไปอยู่ในสภาพเดิมเคยลำบาก●เหนื่อยยาก●ท้องกิ่วมาแล้ว●ก็ลำบากต่ออีกนิดเมื่อมีนิวเคลียร์ครบ●ก็ลองฟังเสียงอิหร่านอีกที●ก็แล้วกัน

ในระหว่างการเจรจา●ข่าวว่า●อิหร่านก็ยังผลิตนิวเคลียร์ต่อไปและอเมริกาก็รู้●แต่ยอมหลับตาเสียข้างหนึ่งเพราะยังหา●หมัดน็อค●หรือ●หมากน็อค●ไม่เจอ

แต่ใช่ว่า●อเมริกา●หลับตาแล้วอยู่เฉยๆ

ตรงกันข้าม●ระหว่างการเจรจาอเมริกา●กลับยิ่งโหม●เรื่องสงครามกลางเมืองของซีเรียที่เริ่มตั้งแต่●ค.ศ.2011●ให้หนักขึ้นเพราะซีเรีย●อยู่ติดอิรัคและอิรัค●อยู่ติดกับอิหร่านทางด้านตะวันออกเป็นการบีบอิหร่าน●ให้เข้าดีล●อีกทาง

ตามความคิดของมหาโจรที่โลกยกย่องว่า●เป็นมหาอำนาจ●ทันไหมครับ

เมื่อสงครามกลางเมืองซีเรียไม่มีทีท่า●ว่าจะจบ●อย่างที่อเมริกาต้องการเพราะฝ่ายกบฏ●ที่อเมริกา●สนับสนุน●กลับเปลี้ยลงทุกวันเนื่องจากมีการเบี้ยวกันเอง●ทั้งด้านพันธมิตร●และเงินทุนสนับสนุน

ปี●ค.ศ.2014●อเมริกา●จึงสร้างนักรบเต็มเงินไอซิสส่งเข้าไปในอิรัค●ที่เมืองโมซุล●ซึ่งอยู่ใกล้เขตแดนของซีเรีย

และนักรบเต็มเงิน●ก็วิ่งรอก●รับจ๊อบ●ทั้งในอิรัคและซีเรียเป็นการป่วนอิหร่านทางอ้อมซ้ำอีก(ปฏิบัติการลับ●ทางส่วนอื่นๆ●ตาม●ระบุไว้ในบทความTime●to●Attack●Iran●ของ●CFR)

ถึงเดือน●กรกฎาคม●ค.ศ.2015●อิหร่านดีล●ก็ตกลงกันได้มีการลงนาม●เป็นข่าวดังไปทั่วโลก

อเมริกา●ถอนหายใจดังเฮือก●"ซื้อเวลา"●มาได้แล้วเป็นไปตามแผนแล้ว●หมากต่างๆ●กำลังเดินตามเส้นทางและเวลาที่อเมริกากำหนด

แต่แล้ว●เหมือนฟ้าผ่า●ลงกลางหัว●ของท่านมหาอำนาจใหญ่

เดือนกันยายน●ค.ศ.2015เพียงไม่กี่เดือน●หลังจากที่อเมริกา●คิดว่า●หมากอิหร่านอยู่ในกำมือแล้วก็มีข่าว●ว่า●รัสเซีย●พาเด็กๆในกองทัพของตัว●เข้าไปเดินเล่นเต็มซีเรียตามคำเชิญ●ของรัฐบาลซีเรียไม่ใช่เสือกตัวเองเข้าไป●หรือ●จ้างใคร●เข้าไปรบแทนและทำท่าจะอยู่ยาว●ไม่ใช่ไปปิกนิก●3●วัน●7●วัน

อีกาเจ้าเก่า●ยังบอกผมว่า●เขาเข้าไปตั้งแต่เดือนสิงหาแล้ว●ลุงพอทางนี้●พิมพ์ข้อตกลง●ทางโน้น●ก็ขนคนเข้าไม่รู้ใคร●ต้ม●ใครว่ะ

รัสเซีย●เข้าซีเรีย●ตามที่เพื่อนขอร้องให้มาช่วยเพราะกำลังตกอยู่ในสถานะลำบากจากการถูก●สหรวมบาทา●ของพวกท่านมหาอำนาจใหญ่

การพาเด็กไปเที่ยวซีเรีย●ของรัสเซียเลยทำให้แผนของท่านมหาอำนาจใหญ่●สะดุดจนหัวทิ่ม

แบบนี้ซีเรีย●ก็ไม่แตกละเอียด●อย่างที่ตั้งใจล่ะสิอิหร่าน●ก็เลยยังอยู่ได้●แถมเลือดฝาด●ดีขึ้นอีกเพราะมีเพื่อนกล้ามใหญ่●มาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆ

นักรบเติมเงินก็เลยต้องเก็บกระเป๋าค่อยๆ●สลายตัว●พอไม่ให้น่าเกลียดไม่คุ้มค่าจ้างว่ะ●รุ่นใหญ่มาเองแต่ชาวบ้าน●เขารู้ทันมึงกันหมดแล้วน่า●ขายหน้าจัง

แล้วที่นี้●มหาอำนาจใหญ่●จะเดินแผนต่อยังไงดีล่ะ

สวัสดีครับคนเล่านิทาน5●มิ.ย.2561

ลุงเล่านิทาน

05.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ ตอน●9/1 มาถึง●เรื่องอิหร่านนิวเคลียร์ดีล●แล้วครับที่คนหน้าสีส้มบอกว่าสุดจะห่วยแตก●เลยประกาศ●ถีบตัวเองออกไปจากดีล จริงๆ●แล้ว●อิหร่านนิวเคลียร์ดีล●มีที่มาอย่างไรและคู่ดีลทั้ง●2●ฝ่าย●ม

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

ตอน●9/1

มาถึง●เรื่องอิหร่านนิวเคลียร์ดีล●แล้วครับที่คนหน้าสีส้มบอกว่าสุดจะห่วยแตก●เลยประกาศ●ถีบตัวเองออกไปจากดีล

จริงๆ●แล้ว●อิหร่านนิวเคลียร์ดีล●มีที่มาอย่างไรและคู่ดีลทั้ง●2●ฝ่าย●มีเป้าหมายที่แท้จริงอย่างไรในการทำข้อตกลง

ถ้า●เข้าใจเป้าหมายของ●"การทำ"●ข้อตกลงก็●คงเข้าใจ●เป้าหมาย●ของ●"การออก"●จากข้อตกลง

มันก็มาจากเรื่องเดิม●ที่ผมเขียนซ้ำซาก●มาจะ●3●ปี●แล้วน่ะครับคือ●เรื่องของอเมริกาที่●รับไม่ได้●ว่าโลกใบนี้●มี●"อีก"●ขั้วอำนาจที่นำโดย●รัสเซีย●จีน●เกิดขึ้นมาแล้ว

และ●อเมริกา●อ้างว่า●การเกิดขึ้นของอีกขั้วอำนาจนั้นเป็นการท้าทาย●อำนาจการครองโลกแต่ผู้เดียว●ของอเมริกาที่มีมากว่า●70●ปี

คิดได้●หง่วย●(ห่วย●+โง่)●จริงๆ●ไอ้กร๊วกเอ๊ย

แต่●อเมริกา●ก็ยังไม่พร้อม●ที่จะ●"จัดการ"กับขั้วอำนาจที่●เกิดขึ้นใหม่นั้น

เพราะอเมริกา●ต้องการจะจัดการ●อย่างชนิดที่ให้อีกขั้วอำนาจนั้นร่วงลงไปกองคาเวที●นับสิบ●สามรอบก็ยังโงหัวขึ้นมาไม่ได้ประเภทชนะคะแนน●อเมริกา●ไม่เอาครับ●รับไม่ได้เดี๋ยวมันฟิตตัว●กลับมาสู้ใหม่●แล้วดันกลับมาชนะอเมริกาแบบนั้น●เสียชื่อหมายเลขหนึ่งหมด

ในความคิด●และดูจากพฤติกรรมของ●อเมริกามหาอำนาจของโลก●ต้องมีรายเดียว●คือ●อเมริกาอเมริกา●จึงต้องใช้ยุทธศาสตร์●"ซื้อเวลา"

จริงๆ●แล้ว●อเมริกา●เห็นแววของขั้วอำนาจใหม่มาตั้งแต่●ประมาณช่วงปี●ค.ศ.2000●ต้นๆ●แล้ว

คือ●เมื่อรัสเซีย●เริ่มสร้างท่อส่งแก๊ส●วิ่งเข้าไปหายุโรปและตะวันออกกลาง●ในลักษณะของการร่วมทุนกับเจ้าของบริเวณ●ที่ท่อส่งของรัสเซียจะวิ่งผ่าน●หรือ●วิ่งไปโผล่และร่วมกันดูแลความมั่นคง●ของการลงทุนด้วยกัน

แต่ในความคิด●แบบจิ๊กโก๋ปากซอยการทำธุรกิจ●ในลักษณะนั้น●ของรัสเซียหมายถึง●ไอ้จิ๊กโก๋●มีคู่แข่งที่น่ากลัว●เกิดขึ้นมาใหม่ในซอยและคู่แข่ง●กำลังขยาย●"อำนาจ"ด้วยการสร้างลูกค้า●(พันธมิตร)●ในอีกรูปแบบ●ที่มันนึกไม่ถึง

แปลว่า●อเมริกา●นึกไม่ถึงว่า●รัสเซียจะฉลาดคิดอำนาจอ่อน●(soft●power)●ได้●และเอามาใช้เป็นเหมือนกัน

เพราะอำนาจอ่อน●ที่อเมริกา●คิดและใช้ส่วนใหญ่●คือ●ใช้ทางสื่อคือ●ใช้ทางลมปาก●และภาพลวงตาเพื่อลวงชาวโลก●ที่ไม่ชอบคิด●ชอบแต่●ใช้●แค่ตาดู●หูฟังแล้วก็เชื่อทั้งๆ●สิ่งที่อเมริกา●เอาเข้ามาใส่หัวนั้นเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้●ทั้งนั้น

และในช่วงเดียวกันนั้น●จีน●ก็ไปถึงแอฟริกาแล้วและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในแอฟริกาที่พร้อมขายส่งทรัพยากร●ให้กับจีน●เพื่อแลกกับสาธารณูปโภคที่จีนสร้างให้ฟรี●หรือราคาถูกโดยไม่มีเงื่อนไข●เกี่ยวกับการเมือง●การปกครองรวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชน●(จอมปลอม)บังคับกับประเทศเหล่านั้น

จีน●ยังสร้างพันธมิตร●ลักษณะนี้●ในอีกหลายประเทศในแถบตะวันออกกลาง●และเอเซีย●อีกด้วย

ด้วยการลงทุนร่วมกัน●ทำธุรกิจในแนวนี้ทั้งรัสเซีย●และจีน●จึงมีพันธมิตร●ที่ผูกพันกันช่วยเหลือกันยามยากได้จริง●ทั้งในเอเซีย●ตะวันออกกลางแอฟริกา●และอาจ●(แอบ)●มีในยุโรปด้วยแม้จะไม่มากประเทศ●เท่าอเมริกาแต่ก็เป็นประเทศ●ที่พร้อมจัดหนัก●หมัดแรง●เกือบทั้งสิ้น

พูดภาษาแบบบ้านๆ●อย่างผมก็คือ●ขั้วใหม่●เขาคบค้ากัน●แบบเพื่อนให้เกียรติกัน●จริงใจต่อกัน●สร้างผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ใครโยนลูกบอล●ให้อีกคนเก็บ●ตามบัญชามันอยู่นั่น

แต่ในตอนนั้น●อเมริกา●ยังมองจีน●ว่าเป็นเพียงคู่แข่งทางการค้า●ไม่ใช่ตัวอันตราย●อย่างรัสเซีย

แม้เมื่อ●รัสเซียกับจีน●ประกาศจับมือกัน●เป็นพันธมิตรสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์●ตั้งแต่●ปี●ค.ศ.2001อเมริกา●ก็ยังไม่ได้ยกระดับจีน●ขึ้นมาเป็นผู้คุกคาม●อย่างรัสเซีย

ยุทธศาสตร์ของอเมริกา●ในช่วงนั้น●จึงเน้นที่จะกำจัดรัสเซียแบบล้อมกรอบ●ไล่มาตั้งแต่บริเวณตะวันตกของรัสเซียเช่นเรื่องโปแลนด์●เชคโกสโลวาเกีย●บอสเนีย●โคโซโวฯลฯลงมาตะวันออกกลาง●ซึ่งเป็นพันธมิตรกับรัสเซีย●หลายประเทศยาวอ้อมไปถึงอัฟกานิสถาน

และยุทธศาสตร์ที่อเมริกาใช้กับจีนจึง●ยังเป็นยุทธศาสตร์●เตะขัดขา●หรือ●ตัดขา●ทางด้านเศรษฐกิจเพราะอเมริกาทนไม่ได้●ที่เห็นจีนโตเร็ว●อย่างน่าอิจฉา

วิกฤติซับไพรม์●ของอเมริกา●ในปี●ค.ศ.2007ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเตะตัดขา●เพื่อให้เศรษฐกิจของจีนเดี้ยงสกัดการโตเร็วของจีน

คงมีคนท้วงผมว่า●เป็นไปไม่ได้อเมริกา●ทำอย่างนั้น●อเมริกาก็เจ็บด้วย

ช่วยไปอ่าน●นิทานเรื่อง●‘แผนชั่ว’ที่ผมเขียนเมื่อวันที่●14●เดือนกันยายน●พ.ศ.2558●(2015)●และ●‘ป้ายปลอม’●เขียน●เมื่อวันที่●2●เดือนกรกฎาคม●พ.ศ.2559●(2016)●นะครับอาจจะทำให้มองเห็นชัดขึ้น●ว่า●แผนอเมริกา●นั้น●แท้จริงเป็นอย่างไร(ชั่วขนาดไหน)

########################●ตอน●9/2

แต่แผนเตะตัดขา●ของอเมริกา●ทำอะไรจีนไม่ได้มากอย่างที่อเมริกาต้องการและอาจมีส่วนผลักดัน●ทำให้จีน●ต้องปรับยุทธศาสตร์การค้าของตัวไม่หวังค้าขายตลาดใหญ่●คือ●อเมริกาแห่งเดียว●ที่เล่นเตะกันแรงๆจีน●จึงมองตลาดยุโรปด้วย

ในปี●ค.ศ.2008●จีน●จึงไปคุยกับเยอรมันชักชวนให้เยอรมัน●ร่วมกันลงทุน●สร้างทางรถไฟขนส่งสินค้าระหว่าง●ยุโรปกับจีน●เป็นการเชื่อมยุโรป●กับเอเซียเข้าด้วยกัน

ข่าวนี้●คงไม่รอดพ้นจากจาก●หูตา●อันยาวไปทั่วโลก●ของอเมริกา

ในปี●ค.ศ.2011●ทางรถไฟสายดุสเบอร์ก●(Duisburg)●(เยอรมัน)ชงชิง●(Chongqing)●(จีน)●เส้นทางยาวประมาณเกือบ●12,000●กมก็เปิดดำเนินกิจการเพื่อขนส่งสินค้าระหว่าง●ยุโรป●กับ●จีนโดยใช้เวลาในการเดินทางเพียง●13●วันน้อยกว่าเวลาขนส่งทางเรือกว่าครึ่ง●และค่าขนส่งเพียง●1●ใน●5ของการขนส่ง●ทางเครื่องบิน

หลังจากนั้น●ดุสเบอร์ก●ก็กลายเป็นชุมทางรถไฟสำหรับการขนส่งสินค้า●ระหว่างหลายเมืองในยุโรปกับอีกหลายเมือง●ระหว่างทาง●ไปถึงจีนด้วยการใช้เวลาที่สั้นลง●และถูกลง

มันเป็นไปตามนโยบายของจีน●ที่ตั้งใจจะเชื่อมประเทศในบริเวณยูเรเชีย●ให้ติดต่อค้าขายกัน●ตามเส้นทางสายไหมเดิมให้สะดวก●รวดเร็ว●และประหยัดต้นทุนในการค้าขาย●ระหว่าง●ยุโรปกับเอเซีย

โดย●อเมริกา●ไม่มีส่วนได้ประโยชน์ด้วยเลยและน่าจะเสียประโยชน์ด้วย

แค่เส้นทางเดียว●ก็ทำให้อเมริกาเต้นแล้ว

ในปี●ค.ศ.2013●จีน●เลยเสนอยุทธศาสตร์สร้างสรรค์เอามันให้เห็นชัดว่า●ขั้วไหนสร้าง●ขั้วไหนทำลาย

จีนเสนอยุทธศาสตร์●One●Belt●One●Road●(OBOR)ต่อชาวโลก●เพื่อให้มาเป็นพันธมิตรกันในการสร้างเครือข่าย●สาธารณูปโภค●ทั้งทางบกและทางน้ำเช่น●ทางรถไฟ●ท่อส่งน้ำมันและแก๊ส●ถนนหนทาง●เส้นทางเดินเรือฯลฯเพื่อส่งเสริมการค้าขาย●และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ●ในดินแดนยุโรป●เอเซีย●และแอฟริกา●เข้าด้วยกันอีกทางหนึ่ง

มีประมาณ●60●กว่าประเทศ●ที่สนใจจะเข้าร่วมยุทธศาสตร์นี้เพราะมันเป็นเครือข่ายการค้า●ที่เชื่อมประเทศ●ต่างทวีปต่างเวลา●เข้าด้วยกัน●ตั้งแต่อิหร่าน●มอสโคว์●ไนโรบี●เวนิสกวางโจว●และรอตเตอร์ดัมฯลฯ

โดยอเมริกา●ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย●อีกเช่นเคย

นอกจากไม่เข้ามาร่วมด้วยแล้วอเมริกา●คงมองย้อนกลับไปถึงอดีต●และมองไปถึงอนาคตในอีกหลายสิบปี●ข้างหน้าไม่ต่างกับที่อังกฤษ●เคยมองการสร้างทางรถไฟ●สายเบอร์ลิน●แบกแดดของเยอรมัน●ที่ผ่านเข้าไปในตะวันออกกลาง●ซึ่งอุดมไปด้วยน้ำมัน

และอังกฤษ●ด้วยความกลัว●ว่า●เยอรมันจะกลายเป็นมหาอำนาจครองโลก●แทนตัว●จึงตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการทำสงครามโลก●ครั้ง●ที่●1●เพื่อทำลายเยอรมัน

สายตาของอเมริกา●ที่มองจีน●ก็เลยเปลี่ยนไปและอเมริกา●จึงปรับยกสถานะของจีนขึ้นมาอยู่ในอันดับเดียวกับรัสเซีย

คือเป็นผู้คุกคาม●อำนาจในการครองโลกแต่ผู้เดียว●ของอเมริกา

########################●ตอน●9/3

เมื่อเห็นทางรถไฟสาย●ดุสเบอร์ก●ชงชิง●เริ่มเป็นรูปธรรมอเมริกามองไปไกล●กว่าทางรถไฟสายดุสเบอร์ก●ชงชิง

อเมริกา●จึงปรับแผนยุทธศาสตร์รอบใหญ่

อาหรับสปริง●(Arab●Spring)●ก็เลยเกิดขึ้น●ในปลายปี●ค.ศ.2010เพื่อสร้างความวุ่นวาย●ให้ขึ้นในตะวันออกกลางเป็นการปูพื้น●ไปสู่ยุทธศาสตร์ใหญ่ที่สามารถจะความกระเทือนรุนแรง●ไปถึงรัสเซียและต่อไปถึงจีนได้อีกด้วย

อาหรับสปริง●ยังมีเป้าหมาย●เพื่อเปลี่ยนตัวผู้ปกครองประเทศในตะวันออกกลางเอาชนิดที่เก็บลูกบอล●ได้ทุกลูก●อย่างรวดเร็วไม่อย่างนั้น●จะไม่ทันแผนใหญ่ของคนโยนลูกบอล

แต่อาหรับสปริง●ดูเหมือนกลายเป็นใบไม้เหี่ยวตะวันออกกลาง●กลับยิ่งแตก●และวุ่นวาย●หนักขึ้นแต่จริงๆ●มันเป็นไปตามที่อเมริกาต้องการ

อเมริกา●วางแผนซับซ้อนเสมอ●ชั้นเดียวไม่ใช่แผนอเมริกาครับ

แล้วความวุ่นวาย●จากอาหรับสปริง●ก็ลุกลามตามที่อเมริกาต้องการเพราะนำไปสู่●การเกิดขึ้น●ของสงครามกลางเมืองในซีเรีย●ในปี●ค.ศ.2011ด้วยความอนุเคราะห์●ร่วมมือร่วมตีน●ของบรรดาพันธมิตรและลูกกระเป๋ง●ของท่านมหาอำนาจใหญ่

ซีเรียวุ่นวาย●ซีเรียฉิบหายอิหร่าน●ที่มีบ้านอยู่ติดกับซีเรียและเป็นเพื่อนบ้านที่ดี●ต่อกันก็ย่อมเหนื่อยไปด้วย

อิหร่าน●เหนื่อย●อิหร่านวุ่น●หรือเอาให้อิหร่านแตกไปเลยรัสเซียและจีน●ที่นับอิหร่าน●เป็นพันธมิตร●สำคัญในตะวันออกกลางก็จะเหนื่อยไปด้วย

และถ้ารัสเซีย●ต้องมาเหนื่อยกับ●ซีเรียและอิหร่านเพราะอยู่ใกล้กัน●เหมือนไข่ขาวกับไข่แดงมือที่จับแน่น●กับจีน●ก็อาจจะยืดมาไม่ถึง

รัสเซียกับจีน●ก็จะเหมือน●ถูกเขาจับฉีกออกจากกัน

คนหนึ่ง●ต้องมาดูทางด้านตะวันออกกลางอีกคน●คงต้องมาระวังทางแปซิฟิก

ยุทธศาสตร์ของท่านมหาอำนาจใหญ่จึงเน้น●ที่จะต้องทำลายซีเรียก่อนและตามมาด้วยอิหร่าน●หมากสำคัญ●ในทะเลทรายหลังจากนั้น●มันจะสะท้อน●ชิ่งใส่●ไปตามมุมต่างๆ●ตามแผน

ขั้วอำนาจใหม่●จะได้ขั้วแห้ง●รับประทานแห้วแทน

แต่เมื่อจีน●ออกยุทธศาสตร์สร้างสรรค์●OBOR●ในปี●ค.ศ.2013ทำให้อเมริกา●รับไม่ได้●และรู้แน่แก่ใจว่า●การเผชิญหน้าระหว่างขั้วอำนาจอเมริกา●กับขั้วอำนาจที่เกิดขึ้นใหม่คงเลี่ยงยาก●เมื่อไหร่เท่านั้นเอง

อเมริกา●จึงปรับแผนยุทธศาสตร์ของตัวรอบใหญ่●(อีก)สำหรับใช้ในการจัดการกับทั้งรัสเซีย●จีน●และพันธมิตร●OBORโดยเฉพาะพวกอียู

อิหร่านดีล●จึงถูกหยิบขึ้นมา●เพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อในปี●ค.ศ.2013●นั้นเอง

สวัสดีครับคนเล่านิทาน5●มิ.ย.2561

ลุงเล่านิทาน

05.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ ตอน●9/1 มาถึง●เรื่องอิหร่านนิวเคลียร์ดีล●แล้วครับ ที่คนหน้าสีส้มบอกว่าสุดจะห่วยแตก●เลยประกาศ●ถีบตัวเอง ออกไปจากดีล จริงๆ●แล้ว●อิหร่านนิวเคลียร์ดีล●มีที่มาอย่างไร และคู่ดีลทั้ง●2●ฝ่า

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

ตอน●9/1

มาถึง●เรื่องอิหร่านนิวเคลียร์ดีล●แล้วครับ

ที่คนหน้าสีส้มบอกว่าสุดจะห่วยแตก●เลยประกาศ●ถีบตัวเอง

ออกไปจากดีล

จริงๆ●แล้ว●อิหร่านนิวเคลียร์ดีล●มีที่มาอย่างไร

และคู่ดีลทั้ง●2●ฝ่าย●มีเป้าหมายที่แท้จริงอย่างไร

ในการทำข้อตกลง

ถ้า●เข้าใจเป้าหมายของ●"การทำ"●ข้อตกลง

ก็●คงเข้าใจ●เป้าหมาย●ของ●"การออก"●จากข้อตกลง

มันก็มาจากเรื่องเดิม●ที่ผมเขียนซ้ำซาก●มาจะ●3●ปี●แล้วน่ะครับ

คือ●เรื่องของอเมริกา

ที่●รับไม่ได้●ว่าโลกใบนี้●มี●"อีก"●ขั้วอำนาจ

ที่นำโดย●รัสเซีย●จีน●เกิดขึ้นมาแล้ว

และ●อเมริกา●อ้างว่า●การเกิดขึ้นของอีกขั้วอำนาจนั้น

เป็นการท้าทาย●อำนาจการครองโลกแต่ผู้เดียว●ของอเมริกา

ที่มีมากว่า●70●ปี

คิดได้●หง่วย●(ห่วย●+โง่)●จริงๆ●ไอ้กร๊วกเอ๊ย

แต่●อเมริกา●ก็ยังไม่พร้อม●ที่จะ●"จัดการ"

กับขั้วอำนาจที่●เกิดขึ้นใหม่นั้น

เพราะอเมริกา●ต้องการจะจัดการ●อย่างชนิดที่ให้อีกขั้วอำนาจนั้น

ร่วงลงไปกองคาเวที●นับสิบ●สามรอบ

ก็ยังโงหัวขึ้นมาไม่ได้

ประเภทชนะคะแนน●อเมริกา●ไม่เอาครับ●รับไม่ได้

เดี๋ยวมันฟิตตัว●กลับมาสู้ใหม่●แล้วดันกลับมาชนะอเมริกา

แบบนั้น●เสียชื่อหมายเลขหนึ่งหมด

ในความคิด●และดูจากพฤติกรรมของ●อเมริกา

มหาอำนาจของโลก●ต้องมีรายเดียว●คือ●อเมริกา

อเมริกา●จึงต้องใช้ยุทธศาสตร์●"ซื้อเวลา"

จริงๆ●แล้ว●อเมริกา●เห็นแววของขั้วอำนาจใหม่

มาตั้งแต่●ประมาณช่วงปี●ค.ศ.2000●ต้นๆ●แล้ว

คือ●เมื่อรัสเซีย●เริ่มสร้างท่อส่งแก๊ส●วิ่งเข้าไปหายุโรป

และตะวันออกกลาง●ในลักษณะของการร่วมทุน

กับเจ้าของบริเวณ●ที่ท่อส่งของรัสเซีย

จะวิ่งผ่าน●หรือ●วิ่งไปโผล่

และร่วมกันดูแลความมั่นคง●ของการลงทุนด้วยกัน

แต่ในความคิด●แบบจิ๊กโก๋ปากซอย

การทำธุรกิจ●ในลักษณะนั้น●ของรัสเซีย

หมายถึง●ไอ้จิ๊กโก๋●มีคู่แข่งที่น่ากลัว●เกิดขึ้นมาใหม่ในซอย

และคู่แข่ง●กำลังขยาย●"อำนาจ"

ด้วยการสร้างลูกค้า●(พันธมิตร)●ในอีกรูปแบบ●ที่มันนึกไม่ถึง

แปลว่า●อเมริกา●นึกไม่ถึงว่า●รัสเซียจะฉลาด

คิดอำนาจอ่อน●(soft●power)●ได้●และเอามาใช้เป็นเหมือนกัน

เพราะอำนาจอ่อน●ที่อเมริกา●คิดและใช้

ส่วนใหญ่●คือ●ใช้ทางสื่อ

คือ●ใช้ทางลมปาก●และภาพลวงตา

เพื่อลวงชาวโลก●ที่ไม่ชอบคิด●ชอบแต่●ใช้●แค่ตาดู●หูฟัง

แล้วก็เชื่อ

ทั้งๆ●สิ่งที่อเมริกา●เอาเข้ามาใส่หัวนั้น

เป็นสิ่งจับต้องไม่ได้●ทั้งนั้น

และในช่วงเดียวกันนั้น●จีน●ก็ไปถึงแอฟริกาแล้ว

และสร้างเครือข่ายพันธมิตรในแอฟริกา

ที่พร้อมขายส่งทรัพยากร●ให้กับจีน●เพื่อแลกกับสาธารณูปโภค

ที่จีนสร้างให้ฟรี●หรือราคาถูก

โดยไม่มีเงื่อนไข●เกี่ยวกับการเมือง●การปกครอง

รวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชน●(จอมปลอม)

บังคับกับประเทศเหล่านั้น

จีน●ยังสร้างพันธมิตร●ลักษณะนี้●ในอีกหลายประเทศ

ในแถบตะวันออกกลาง●และเอเซีย●อีกด้วย

ด้วยการลงทุนร่วมกัน●ทำธุรกิจในแนวนี้

ทั้งรัสเซีย●และจีน●จึงมีพันธมิตร●ที่ผูกพันกัน

ช่วยเหลือกันยามยากได้จริง●ทั้งในเอเซีย●ตะวันออกกลาง

แอฟริกา●และอาจ●(แอบ)●มีในยุโรปด้วย

แม้จะไม่มากประเทศ●เท่าอเมริกา

แต่ก็เป็นประเทศ●ที่พร้อมจัดหนัก●หมัดแรง●เกือบทั้งสิ้น

พูดภาษาแบบบ้านๆ●อย่างผม

ก็คือ●ขั้วใหม่●เขาคบค้ากัน●แบบเพื่อน

ให้เกียรติกัน●จริงใจต่อกัน●สร้างผลประโยชน์ร่วมกัน

ไม่ใช่ใครโยนลูกบอล●ให้อีกคนเก็บ●ตามบัญชามันอยู่นั่น

แต่ในตอนนั้น●อเมริกา●ยังมองจีน●ว่าเป็นเพียงคู่แข่ง

ทางการค้า●ไม่ใช่ตัวอันตราย●อย่างรัสเซีย

แม้เมื่อ●รัสเซียกับจีน●ประกาศจับมือกัน●เป็นพันธมิตรสำคัญ

ทางด้านยุทธศาสตร์●ตั้งแต่●ปี●ค.ศ.2001

อเมริกา●ก็ยังไม่ได้ยกระดับจีน●ขึ้นมาเป็นผู้คุกคาม●อย่างรัสเซีย

ยุทธศาสตร์ของอเมริกา●ในช่วงนั้น●จึงเน้นที่จะกำจัดรัสเซีย

แบบล้อมกรอบ●ไล่มาตั้งแต่บริเวณตะวันตกของรัสเซีย

เช่นเรื่องโปแลนด์●เชคโกสโลวาเกีย●บอสเนีย●โคโซโวฯลฯ

ลงมาตะวันออกกลาง●ซึ่งเป็นพันธมิตรกับรัสเซีย●หลายประเทศ

ยาวอ้อมไปถึงอัฟกานิสถาน

และยุทธศาสตร์ที่อเมริกาใช้กับจีน

จึง●ยังเป็นยุทธศาสตร์●เตะขัดขา●หรือ●ตัดขา●ทางด้านเศรษฐกิจ

เพราะอเมริกาทนไม่ได้●ที่เห็นจีนโตเร็ว●อย่างน่าอิจฉา

วิกฤติซับไพรม์●ของอเมริกา●ในปี●ค.ศ.2007

ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเตะตัดขา●เพื่อให้เศรษฐกิจของจีนเดี้ยง

สกัดการโตเร็วของจีน

คงมีคนท้วงผมว่า●เป็นไปไม่ได้

อเมริกา●ทำอย่างนั้น●อเมริกาก็เจ็บด้วย

ช่วยไปอ่าน●นิทานเรื่อง●‘แผนชั่ว’

ที่ผมเขียนเมื่อวันที่●14●เดือนกันยายน●พ.ศ.2558●(2015)●และ●‘ป้ายปลอม’●เขียน●เมื่อวันที่●2●เดือนกรกฎาคม●พ.ศ.2559●(2016)●นะครับ

อาจจะทำให้มองเห็นชัดขึ้น●ว่า●แผนอเมริกา●นั้น●แท้จริงเป็นอย่างไร

(ชั่วขนาดไหน)

########################●ตอน●9/2

แต่แผนเตะตัดขา●ของอเมริกา●ทำอะไรจีนไม่ได้มาก

อย่างที่อเมริกาต้องการ

และอาจมีส่วนผลักดัน●ทำให้จีน●ต้องปรับยุทธศาสตร์การค้าของตัว

ไม่หวังค้าขายตลาดใหญ่●คือ●อเมริกาแห่งเดียว●ที่เล่นเตะกันแรงๆ

จีน●จึงมองตลาดยุโรปด้วย

ในปี●ค.ศ.2008●จีน●จึงไปคุยกับเยอรมัน

ชักชวนให้เยอรมัน●ร่วมกันลงทุน●สร้างทางรถไฟขนส่งสินค้า

ระหว่าง●ยุโรปกับจีน●เป็นการเชื่อมยุโรป●กับเอเซียเข้าด้วยกัน

ข่าวนี้●คงไม่รอดพ้นจากจาก●หูตา●อันยาวไปทั่วโลก●ของอเมริกา

ในปี●ค.ศ.2011●ทางรถไฟสายดุสเบอร์ก●(Duisburg)●(เยอรมัน)

ชงชิง●(Chongqing)●(จีน)●เส้นทางยาวประมาณเกือบ●12,000●กม

ก็เปิดดำเนินกิจการ

เพื่อขนส่งสินค้าระหว่าง●ยุโรป●กับ●จีน

โดยใช้เวลาในการเดินทางเพียง●13●วัน

น้อยกว่าเวลาขนส่งทางเรือกว่าครึ่ง●และค่าขนส่งเพียง●1●ใน●5

ของการขนส่ง●ทางเครื่องบิน

หลังจากนั้น●ดุสเบอร์ก●ก็กลายเป็นชุมทางรถไฟ

สำหรับการขนส่งสินค้า●ระหว่างหลายเมืองในยุโรป

กับอีกหลายเมือง●ระหว่างทาง●ไปถึงจีน

ด้วยการใช้เวลาที่สั้นลง●และถูกลง

มันเป็นไปตามนโยบายของจีน●ที่ตั้งใจจะเชื่อมประเทศ

ในบริเวณยูเรเชีย●ให้ติดต่อค้าขายกัน●ตามเส้นทางสายไหมเดิม

ให้สะดวก●รวดเร็ว●และประหยัดต้นทุนในการค้าขาย●ระหว่าง●ยุโรปกับเอเซีย

โดย●อเมริกา●ไม่มีส่วนได้ประโยชน์ด้วยเลย

และน่าจะเสียประโยชน์ด้วย

แค่เส้นทางเดียว●ก็ทำให้อเมริกาเต้นแล้ว

ในปี●ค.ศ.2013●จีน●เลยเสนอยุทธศาสตร์สร้างสรรค์

เอามันให้เห็นชัดว่า●ขั้วไหนสร้าง●ขั้วไหนทำลาย

จีนเสนอยุทธศาสตร์●One●Belt●One●Road●(OBOR)

ต่อชาวโลก●เพื่อให้มาเป็นพันธมิตรกัน

ในการสร้างเครือข่าย●สาธารณูปโภค●ทั้งทางบกและทางน้ำ

เช่น●ทางรถไฟ●ท่อส่งน้ำมันและแก๊ส●ถนนหนทาง●เส้นทางเดินเรือฯลฯ

เพื่อส่งเสริมการค้าขาย●และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี

ระหว่างประเทศ●ในดินแดนยุโรป●เอเซีย●และแอฟริกา●เข้าด้วยกัน

อีกทางหนึ่ง

มีประมาณ●60●กว่าประเทศ●ที่สนใจจะเข้าร่วมยุทธศาสตร์นี้

เพราะมันเป็นเครือข่ายการค้า●ที่เชื่อมประเทศ●ต่างทวีป

ต่างเวลา●เข้าด้วยกัน●ตั้งแต่อิหร่าน●มอสโคว์●ไนโรบี●เวนิส

กวางโจว●และรอตเตอร์ดัมฯลฯ

โดยอเมริกา●ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย●อีกเช่นเคย

นอกจากไม่เข้ามาร่วมด้วยแล้ว

อเมริกา●คงมองย้อนกลับไปถึงอดีต●และมองไปถึงอนาคต

ในอีกหลายสิบปี●ข้างหน้า

ไม่ต่างกับที่อังกฤษ●เคยมองการสร้างทางรถไฟ●สายเบอร์ลิน●แบกแดด

ของเยอรมัน●ที่ผ่านเข้าไปในตะวันออกกลาง●ซึ่งอุดมไปด้วยน้ำมัน

และอังกฤษ●ด้วยความกลัว●ว่า●เยอรมัน

จะกลายเป็นมหาอำนาจครองโลก●แทนตัว●จึงตัดไฟแต่ต้นลม

ด้วยการทำสงครามโลก●ครั้ง●ที่●1●เพื่อทำลายเยอรมัน

สายตาของอเมริกา●ที่มองจีน●ก็เลยเปลี่ยนไป

และอเมริกา●จึงปรับยกสถานะของจีน

ขึ้นมาอยู่ในอันดับเดียวกับรัสเซีย

คือเป็นผู้คุกคาม●อำนาจในการครองโลกแต่ผู้เดียว●ของอเมริกา

########################●ตอน●9/3

เมื่อเห็นทางรถไฟสาย●ดุสเบอร์ก●ชงชิง●เริ่มเป็นรูปธรรม

อเมริกามองไปไกล●กว่าทางรถไฟสายดุสเบอร์ก●ชงชิง

อเมริกา●จึงปรับแผนยุทธศาสตร์รอบใหญ่

อาหรับสปริง●(Arab●Spring)●ก็เลยเกิดขึ้น●ในปลายปี●ค.ศ.2010

เพื่อสร้างความวุ่นวาย●ให้ขึ้นในตะวันออกกลาง

เป็นการปูพื้น●ไปสู่ยุทธศาสตร์ใหญ่

ที่สามารถจะความกระเทือนรุนแรง●ไปถึงรัสเซีย

และต่อไปถึงจีนได้อีกด้วย

อาหรับสปริง●ยังมีเป้าหมาย●เพื่อเปลี่ยนตัวผู้ปกครองประเทศ

ในตะวันออกกลาง

เอาชนิดที่เก็บลูกบอล●ได้ทุกลูก●อย่างรวดเร็ว

ไม่อย่างนั้น●จะไม่ทันแผนใหญ่ของคนโยนลูกบอล

แต่อาหรับสปริง●ดูเหมือนกลายเป็นใบไม้เหี่ยว

ตะวันออกกลาง●กลับยิ่งแตก●และวุ่นวาย●หนักขึ้น

แต่จริงๆ●มันเป็นไปตามที่อเมริกาต้องการ

อเมริกา●วางแผนซับซ้อนเสมอ●ชั้นเดียวไม่ใช่แผนอเมริกาครับ

แล้วความวุ่นวาย●จากอาหรับสปริง●ก็ลุกลามตามที่อเมริกาต้องการ

เพราะนำไปสู่●การเกิดขึ้น●ของสงครามกลางเมืองในซีเรีย●ในปี●ค.ศ.2011

ด้วยความอนุเคราะห์●ร่วมมือร่วมตีน●ของบรรดาพันธมิตร

และลูกกระเป๋ง●ของท่านมหาอำนาจใหญ่

ซีเรียวุ่นวาย●ซีเรียฉิบหาย

อิหร่าน●ที่มีบ้านอยู่ติดกับซีเรียและเป็นเพื่อนบ้านที่ดี●ต่อกัน

ก็ย่อมเหนื่อยไปด้วย

อิหร่าน●เหนื่อย●อิหร่านวุ่น●หรือเอาให้อิหร่านแตกไปเลย

รัสเซียและจีน●ที่นับอิหร่าน●เป็นพันธมิตร●สำคัญในตะวันออกกลาง

ก็จะเหนื่อยไปด้วย

และถ้ารัสเซีย●ต้องมาเหนื่อยกับ●ซีเรียและอิหร่าน

เพราะอยู่ใกล้กัน●เหมือนไข่ขาวกับไข่แดง

มือที่จับแน่น●กับจีน●ก็อาจจะยืดมาไม่ถึง

รัสเซียกับจีน●ก็จะเหมือน●ถูกเขาจับฉีกออกจากกัน

คนหนึ่ง●ต้องมาดูทางด้านตะวันออกกลาง

อีกคน●คงต้องมาระวังทางแปซิฟิก

ยุทธศาสตร์ของท่านมหาอำนาจใหญ่

จึงเน้น●ที่จะต้องทำลายซีเรียก่อน

และตามมาด้วยอิหร่าน●หมากสำคัญ●ในทะเลทราย

หลังจากนั้น●มันจะสะท้อน●ชิ่งใส่●ไปตามมุมต่างๆ●ตามแผน

ขั้วอำนาจใหม่●จะได้ขั้วแห้ง●รับประทานแห้วแทน

แต่เมื่อจีน●ออกยุทธศาสตร์สร้างสรรค์●OBOR●ในปี●ค.ศ.2013

ทำให้อเมริกา●รับไม่ได้●และรู้แน่แก่ใจว่า●การเผชิญหน้า

ระหว่างขั้วอำนาจอเมริกา●กับขั้วอำนาจที่เกิดขึ้นใหม่

คงเลี่ยงยาก●เมื่อไหร่เท่านั้นเอง

อเมริกา●จึงปรับแผนยุทธศาสตร์ของตัวรอบใหญ่●(อีก)

สำหรับใช้ในการจัดการกับทั้งรัสเซีย●จีน●และพันธมิตร●OBOR

โดยเฉพาะพวกอียู

อิหร่านดีล●จึงถูกหยิบขึ้นมา●เพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อ

ในปี●ค.ศ.2013●นั้นเอง

ลุงเล่านิทาน

05.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ ตอน●8 เมื่อประมาณ●ปี●ค.ศ.2009-2010 เรื่องแก็สและน้ำมัน●ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีการเปลี่ยนแปลง●อย่างน่าสนใจยิ่ง เมื่อบริษัท●Texas●Oil●Company●และ●Noble●Energy ได้ทำการสำรวจเบื้อง

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

ตอน●8

เมื่อประมาณ●ปี●ค.ศ.2009-2010

เรื่องแก็สและน้ำมัน●ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

มีการเปลี่ยนแปลง●อย่างน่าสนใจยิ่ง

เมื่อบริษัท●Texas●Oil●Company●และ●Noble●Energy

ได้ทำการสำรวจเบื้องต้น●และพบว่า●มีแหล่งแก๊สธรรมชาติ●ใหญ่มหึมา

อยู่ที่ทะเลหน้าบ้าน●ของอิสราเอล●ทางด้านตะวันออก

ของเมดิเตอร์เรเนียน●ที่เรียกกันว่า●หลุม●เลอเวียธาน●"Leviathan"

ซึ่งนับว่า●เป็นหนึ่ง●ในหลุมขนาดใหญ่ระดับโลก●ที่พบในช่วงทศวรรษนี้

(ผมเขียนเล่าไว้แล้ว●ในนิทานเรื่อง●"ลองเชิง"

ลงเพจเมื่อวันที่●2●เดือนตุลาคม●พ.ศ.2558)

Texas●Oil●ยังยืนยัน●อีกว่า●ยังมีหลุมแก๊สใหญ่อย่างนี้

นอกอ่าวของไซปรัสด้วย●อยู่ไม่ไกลนักจากหลุม●เลอเวียธาน●(Leviathan)

ชื่อ●หลุม●แอโฟรไดท●(Aphrodite)

(ไซปรัส●เป็นเกาะ●ซึ่งอยู่ใกล้กับเลบานอน●และอยู่ไม่ห่างนักจากอิสราเอล)

นอกจาก●การสำรวจของ●Texas●Oil●แล้ว

อังกฤษ●ซึ่งเป็นคนแบ่งเค้กออตโตมาน

และจัดสรรเอา●ซีเรีย●และเลบานอน●ให้ฝรั่งเศสไป

ก็คงนอนไม่ค่อยหลับ

ถ้าเห็นคนอื่นไปด้อมๆ●มองๆ●ในแถบนั้น●โดยตัวเองตกรอบ

Spectrum●บริษัทสำรวจ●ของอังกฤษ●จึงไปสำรวจ●แถวเลอวองท์

โดยเฉพาะหน้าบ้านเลบานอนบ้าง

จากการสำรวจเบื้องต้น

ทะเลหน้าเลบานอน●ก็ไม่ต่างกับทะเลหน้าบ้านอิสราเอล

เพราะมีหลุมแก๊สไฮโดรคาร์บอน●ขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน

แบบนี้●ก็รวยกันจ้ำบ๊ะไปเลย

(แก๊สไฮโดรคาร์บอนนั้น●อีกาเจ้าเก่า●บอกผมว่า●สุดยอดเลยลุง

สามารถนำมาใช้ผลิตอาวุธรุ่นซุปเปอร์ไฮเทค●ได้เจ๋งที่สุด)

แต่สงครามกลางเมืองในเลบานอน●และสงครามกลางเมืองของซีเรีย

ทำให้เลบานอน●ไม่มีโอกาส●และมีทุนเหลือพอ

ที่จะทำการสำรวจทรัพยากรของตัว●ได้อย่างเต็มที่

และซีเรีย●ในสภาพร่อแร่●ก็ช่วยเพื่อนไม่ได้มาก

แต่หลังจาก●ปี●ค.ศ.2015●เมื่อรัสเซีย●เข้ามาช่วยซีเรีย

เพื่อปราบนักรบเติมเงิน●กับ●กบฏสหบาทา

ที่พวกนักล่าลายพร้อย●สร้างขึ้นมา

เพื่อขับไล่อัสสาด●ที่ประกาศชัดว่า●เป็นพวกอิหร่าน

อยู่ขั้วรัสเซีย●จีนฯลฯ●และไม่เอาอเมริกา

การเมือง●ในบริเวณนั้น●ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย

เมื่อการเมืองเปลี่ยน●อย่างอื่นก็เปลี่ยนตาม●เป็นธรรมดา

ในที่สุดเลบานอน●ก็ได้เวลาออกประกาศ

ให้ผู้สนใจ●มาลงทะเบียน●เพื่อยื่นข้อเสนอในการสำรวจ

และเสนอผลประโยชน์กับเลบานอน

ปรากฏว่า●มีบริษัทต่างชาติ●มาลงทะเบียน●ยื่นข้อเสนอ●ถึง●52●ราย

และเมื่อวันที่●9●กุมภาพันธ์●ค.ศ.2018●ต้นปีนี้เอง

เลบานอน●ก็ตัดสินใจมอบให้●consortium●ของ●3●สหาย

คือ●Total●(ฝรั่งเศส)●ENI●(อิตาลี)●และ●Novatek●(รัสเซีย)

ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุน●40:40:20●ตามลำดับ

เป็นผู้ได้รับมอบหมาย●ให้ทำการสำรวจแหล่งแก็ส●ของเลบานอน

การสำรวจ●จะเริ่มต้น●ในปี●ค.ศ.2019

ไม่มีชื่อ●บริษัทของอเมริกา●และอังกฤษ●ติดปลายโผเอาเลย

แบบนี้●เรื่องเลบานอน●ซีเรีย●อิหร่านฯลฯ

ก็คงจบ●หรือ●สงบยากหน่อย

และแบบนี้●ก็คงพอเข้าใจได้●ว่า●ทำไมคุณละอ่อนมาคร็อง

ถึงต้องแจ้นไปเจรจา●เอาตัวนายฮาริรี●ออกมาจากซาอุดิ●อาระเบีย

(บีบคอ)●ให้ตั้งสติ●คิดให้ดี●แล้วหันหัวกลับไปเลบานอน

ก่อนที่จะพาทั้งตัวเอง●ครอบครัว●และประเทศไปฉิบหาย

อยู่ในมือไอ้ลายพร้อย

(และจะทำฝรั่งเศส●ก็●อด●ไปด้วย)

และก็คงพอเข้าใจได้ว่า●ทำไมคนหน้าสีส้ม

ถึง●แสดงกิริยาเหมือนหยอก●แต่เป็นมารยาทที่ทราม

กับแขกรับเชิญ●ระดับประธานาธิบดีฝรั่งเศส

ENI●นั้น●เป็นเพื่อนคู่ค้ากับรัสเซียมานาน

เคยยากลำบากมาด้วยกัน●และไม่ทิ้งกัน

แม้ว่า●จะถูกอังกฤษอเมริกา●กลั่นแกล้งถึงตาย

(คุณ●Matteo●ผู้ก่อตั้ง●ENI●และจับมือค้าขายกับรัสเซีย

จนทำให้แผนของอเมริกา●เสียไปหลายรอบนั้น

สุดท้าย●แกเครื่องบินตกตาย●จนบัดนี้●ยังหาสาเหตุไม่เจอ)

Novatek●เป็นบริษัทเอกชน●ทางธุรกิจด้านพลังงานของรัสเซีย

อันดับหนึ่งในตลาดหุ้นของรัสเซีย●แต่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คลับคล้ายจะเป็นคนของรัฐบาลรัสเซีย

Consortium●ของ●3●สหาย●แจ้งว่า●จะเริ่มทำการสำรวจ●ที่บล็อก●4

ซึ่งชัดเจน●ว่าอยู่ในอาณาเขต●ของเลบานอนก่อน

ส่วนบล็อก●9●นั้น●จะเป็นการสำรวจอันดับต่อไป

ยังไม่ทันไร●อิสราเอล●ก็ยื่นประท้วง

ว่า●อิสราเอล●กับเลบานอน●มีข้อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขต

ที่ทับซ้อน●ตรงบล็อก●9

ไปออกประกาศ●ให้มีการสำรวจได้อย่างไร

แต่เรื่องที่ราบสูงโกลาน●ที่มันไปยึดเขามาทั้งหมด

ไม่เป็นปัญหาหรือไงไม่ทราบ

และวันที่●10●กุมภาพันธ์●ค.ศ.2018

ทันทีที่รู้ว่า●เลบานอน●เดินหน้าเรื่องการสำรวจอ่าวหน้าบ้าน

และใครเป็นผู้ได้รับมอบสิทธิ●ในการสำรวจ

อิสราเอล●ก็ยิงโดรนของอิหร่าน

ซึ่งพวกกู๊ด●ส่งขึ้นไปลาดตระเวน●เหนือฐาน●4●ของตัว

ที่อยู่●"ในเขต"●ของซีเรีย

เป็นการยิง●ด้วยจรวดอาปาเช่●ตามด้วยการยิงกราด●จากเครื่องบิน

ของฝ่ายอิสราเอล

ฝ่ายซีเรีย●ชี้แจงว่า●มันเป็นโดรนลาดตระเวน●เข้าใจไหม

อิสราเอล●บอก●ไม่ใช่●โดรนของเอ็ง●ติดระเบิด

แถมข้ามเขตเข้ามา●ในเขต●ที่อิสราเอล●(โมเมว่าเป็นของตน)●ด้วย

และบอกว่า●นี่เป็นครั้งแรกที่อิหร่าน●ลงมือเอง

ไม่ใช้กองกำลังของตัวแทน

แต่เรื่องนี้●คุณพ่อไม่ด่า●ยูเอน●ไม่ติดใจ

ลูกกระเป๋ง●ก็เลยได้ใจ

วันที่●9●เมษายน●ค.ศ.2018●เลยยิงจรวดส่งตรงไปกลางฐาน●4●อีกรอบ

คราวนี้●ฝ่ายกู๊ด●ตายไป●4

รวมทั้งผู้บังคับฐาน●ที่บัญชาการหน่วยโดรน●ก็ตายด้วย

และเรื่องยิงจรวดโซ้ยกัน●ระหว่าง●พวกกู๊ด●ของ●การ์ดอิหร่าน

หรือ●เป็นฝีมือของซีเรียเอง●ก็เป็นเรื่อง●ที่พอเข้าใจได้

เอ็งเล่นส่งบ้องข้าวหลาม●ข้ามเขต●มาบ่อยไปหน่อยไหม

แต่●สื่อย้อมสี●ของไอ้ลายพร้อย●กับ●ลูกกระเป๋ง

มันคงรับใบสั่ง●ให้ตีปิ๊บ●อีกเพลง

ตกลงที่อิสราเอล●วิ่งพล่านไปหมด●นี่มันเรื่องอะไรกันแน่

หลังจากนั้น●มีข่าวว่า●ทางเลบานอน●ก็เลยตัดสินใจ

ทำข้อตกลง●การร่วมมือทางด้านการทหาร●กับรัฐบาลรัสเซีย●(สะใจลุงจัง)

และจะมีการซ้อมรบร่วมกัน

และเลบานอน●ยังตกลงให้ฝ่ายรัสเซียเข้าใช้สถานที่

ในบริเวณท่าเรือ●และฐานทัพของเลบานอนด้วย

มาพิมพ์เดียว●กับซีเรีย●เลยนะ

ยังไม่หมดครับ

ทั้ง●2●ฝ่าย●ยังตกลง●ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคง

ปรับปรุงกองทัพ●การใช้อาวุธ●และการฝึกอบรมฯลฯ

แยะจัง●เขียนไม่หมด●ครับ

สรุปง่ายๆ●ว่า●เลบานอน●คงเลือกแล้ว

ว่า●ปีกของซาอุ●คงใช้บินไม่ได้

ส่วนซาอุ●ก็คงคิดหนัก●หายจ้อยไปเลย

(ข่าวลือสารพัดว่า●โดนปฏิวัติ●เมื่อเดือนเมษา

เล่นเสีย●ซิกแพ๊กซ์●เจ็บสาหัส●ต้องหลบไปรักษาตัว)

และ●ก็คงไม่แน่ใจเหมือนกันว่า●ปีกของลูกพี่ใหญ่ลายพร้อย

จะมาโอบอุ้ม●ตัวเอง●อย่างที่ให้คุณลูกเขย●มาหลอกใช้●หรือเปล่า

โถ●พ่อคุณ●ลุงบอกแล้ว●เขาเอาแต่ปั้ม●ไม่เอาคน

(จะ)●ไปตายแทนเขาทำไม

ลุงเล่านิทาน

05.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ ตอน●8 เมื่อประมาณ●ปี●ค.ศ.2009-2010เรื่องแก็สและน้ำมัน●ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีการเปลี่ยนแปลง●อย่างน่าสนใจยิ่งเมื่อบริษัท●Texas●Oil●Company●และ●Noble●Energyได้ทำการสำรวจเบื้องต้น●

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

ตอน●8

เมื่อประมาณ●ปี●ค.ศ.2009-2010เรื่องแก็สและน้ำมัน●ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีการเปลี่ยนแปลง●อย่างน่าสนใจยิ่งเมื่อบริษัท●Texas●Oil●Company●และ●Noble●Energyได้ทำการสำรวจเบื้องต้น●และพบว่า●มีแหล่งแก๊สธรรมชาติ●ใหญ่มหึมาอยู่ที่ทะเลหน้าบ้าน●ของอิสราเอล●ทางด้านตะวันออกของเมดิเตอร์เรเนียน●ที่เรียกกันว่า●หลุม●เลอเวียธาน●"Leviathan"ซึ่งนับว่า●เป็นหนึ่ง●ในหลุมขนาดใหญ่ระดับโลก●ที่พบในช่วงทศวรรษนี้

(ผมเขียนเล่าไว้แล้ว●ในนิทานเรื่อง●"ลองเชิง"ลงเพจเมื่อวันที่●2●เดือนตุลาคม●พ.ศ.2558)

Texas●Oil●ยังยืนยัน●อีกว่า●ยังมีหลุมแก๊สใหญ่อย่างนี้นอกอ่าวของไซปรัสด้วย●อยู่ไม่ไกลนักจากหลุม●เลอเวียธาน●(Leviathan)ชื่อ●หลุม●แอโฟรไดท●(Aphrodite)

(ไซปรัส●เป็นเกาะ●ซึ่งอยู่ใกล้กับเลบานอน●และอยู่ไม่ห่างนักจากอิสราเอล)

นอกจาก●การสำรวจของ●Texas●Oil●แล้วอังกฤษ●ซึ่งเป็นคนแบ่งเค้กออตโตมานและจัดสรรเอา●ซีเรีย●และเลบานอน●ให้ฝรั่งเศสไปก็คงนอนไม่ค่อยหลับถ้าเห็นคนอื่นไปด้อมๆ●มองๆ●ในแถบนั้น●โดยตัวเองตกรอบ

Spectrum●บริษัทสำรวจ●ของอังกฤษ●จึงไปสำรวจ●แถวเลอวองท์โดยเฉพาะหน้าบ้านเลบานอนบ้าง

จากการสำรวจเบื้องต้นทะเลหน้าเลบานอน●ก็ไม่ต่างกับทะเลหน้าบ้านอิสราเอลเพราะมีหลุมแก๊สไฮโดรคาร์บอน●ขนาดใหญ่เช่นเดียวกันแบบนี้●ก็รวยกันจ้ำบ๊ะไปเลย

(แก๊สไฮโดรคาร์บอนนั้น●อีกาเจ้าเก่า●บอกผมว่า●สุดยอดเลยลุงสามารถนำมาใช้ผลิตอาวุธรุ่นซุปเปอร์ไฮเทค●ได้เจ๋งที่สุด)

แต่สงครามกลางเมืองในเลบานอน●และสงครามกลางเมืองของซีเรียทำให้เลบานอน●ไม่มีโอกาส●และมีทุนเหลือพอที่จะทำการสำรวจทรัพยากรของตัว●ได้อย่างเต็มที่และซีเรีย●ในสภาพร่อแร่●ก็ช่วยเพื่อนไม่ได้มาก

แต่หลังจาก●ปี●ค.ศ.2015●เมื่อรัสเซีย●เข้ามาช่วยซีเรียเพื่อปราบนักรบเติมเงิน●กับ●กบฏสหบาทาที่พวกนักล่าลายพร้อย●สร้างขึ้นมาเพื่อขับไล่อัสสาด●ที่ประกาศชัดว่า●เป็นพวกอิหร่านอยู่ขั้วรัสเซีย●จีนฯลฯ●และไม่เอาอเมริกา

การเมือง●ในบริเวณนั้น●ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย

เมื่อการเมืองเปลี่ยน●อย่างอื่นก็เปลี่ยนตาม●เป็นธรรมดา

ในที่สุดเลบานอน●ก็ได้เวลาออกประกาศให้ผู้สนใจ●มาลงทะเบียน●เพื่อยื่นข้อเสนอในการสำรวจและเสนอผลประโยชน์กับเลบานอนปรากฏว่า●มีบริษัทต่างชาติ●มาลงทะเบียน●ยื่นข้อเสนอ●ถึง●52●ราย

และเมื่อวันที่●9●กุมภาพันธ์●ค.ศ.2018●ต้นปีนี้เองเลบานอน●ก็ตัดสินใจมอบให้●consortium●ของ●3●สหายคือ●Total●(ฝรั่งเศส)●ENI●(อิตาลี)●และ●Novatek●(รัสเซีย)ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุน●40:40:20●ตามลำดับเป็นผู้ได้รับมอบหมาย●ให้ทำการสำรวจแหล่งแก็ส●ของเลบานอน

การสำรวจ●จะเริ่มต้น●ในปี●ค.ศ.2019ไม่มีชื่อ●บริษัทของอเมริกา●และอังกฤษ●ติดปลายโผเอาเลยแบบนี้●เรื่องเลบานอน●ซีเรีย●อิหร่านฯลฯก็คงจบ●หรือ●สงบยากหน่อย

และแบบนี้●ก็คงพอเข้าใจได้●ว่า●ทำไมคุณละอ่อนมาคร็องถึงต้องแจ้นไปเจรจา●เอาตัวนายฮาริรี●ออกมาจากซาอุดิ●อาระเบีย(บีบคอ)●ให้ตั้งสติ●คิดให้ดี●แล้วหันหัวกลับไปเลบานอนก่อนที่จะพาทั้งตัวเอง●ครอบครัว●และประเทศไปฉิบหายอยู่ในมือไอ้ลายพร้อย(และจะทำฝรั่งเศส●ก็●อด●ไปด้วย)

และก็คงพอเข้าใจได้ว่า●ทำไมคนหน้าสีส้มถึง●แสดงกิริยาเหมือนหยอก●แต่เป็นมารยาทที่ทรามกับแขกรับเชิญ●ระดับประธานาธิบดีฝรั่งเศส

ENI●นั้น●เป็นเพื่อนคู่ค้ากับรัสเซียมานานเคยยากลำบากมาด้วยกัน●และไม่ทิ้งกันแม้ว่า●จะถูกอังกฤษอเมริกา●กลั่นแกล้งถึงตาย(คุณ●Matteo●ผู้ก่อตั้ง●ENI●และจับมือค้าขายกับรัสเซียจนทำให้แผนของอเมริกา●เสียไปหลายรอบนั้นสุดท้าย●แกเครื่องบินตกตาย●จนบัดนี้●ยังหาสาเหตุไม่เจอ)

Novatek●เป็นบริษัทเอกชน●ทางธุรกิจด้านพลังงานของรัสเซียอันดับหนึ่งในตลาดหุ้นของรัสเซีย●แต่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คลับคล้ายจะเป็นคนของรัฐบาลรัสเซีย

Consortium●ของ●3●สหาย●แจ้งว่า●จะเริ่มทำการสำรวจ●ที่บล็อก●4ซึ่งชัดเจน●ว่าอยู่ในอาณาเขต●ของเลบานอนก่อนส่วนบล็อก●9●นั้น●จะเป็นการสำรวจอันดับต่อไป

ยังไม่ทันไร●อิสราเอล●ก็ยื่นประท้วงว่า●อิสราเอล●กับเลบานอน●มีข้อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขตที่ทับซ้อน●ตรงบล็อก●9ไปออกประกาศ●ให้มีการสำรวจได้อย่างไร

แต่เรื่องที่ราบสูงโกลาน●ที่มันไปยึดเขามาทั้งหมดไม่เป็นปัญหาหรือไงไม่ทราบ

และวันที่●10●กุมภาพันธ์●ค.ศ.2018ทันทีที่รู้ว่า●เลบานอน●เดินหน้าเรื่องการสำรวจอ่าวหน้าบ้านและใครเป็นผู้ได้รับมอบสิทธิ●ในการสำรวจอิสราเอล●ก็ยิงโดรนของอิหร่านซึ่งพวกกู๊ด●ส่งขึ้นไปลาดตระเวน●เหนือฐาน●4●ของตัวที่อยู่●"ในเขต"●ของซีเรียเป็นการยิง●ด้วยจรวดอาปาเช่●ตามด้วยการยิงกราด●จากเครื่องบินของฝ่ายอิสราเอล

ฝ่ายซีเรีย●ชี้แจงว่า●มันเป็นโดรนลาดตระเวน●เข้าใจไหม

อิสราเอล●บอก●ไม่ใช่●โดรนของเอ็ง●ติดระเบิดแถมข้ามเขตเข้ามา●ในเขต●ที่อิสราเอล●(โมเมว่าเป็นของตน)●ด้วยและบอกว่า●นี่เป็นครั้งแรกที่อิหร่าน●ลงมือเองไม่ใช้กองกำลังของตัวแทน

แต่เรื่องนี้●คุณพ่อไม่ด่า●ยูเอน●ไม่ติดใจลูกกระเป๋ง●ก็เลยได้ใจ

วันที่●9●เมษายน●ค.ศ.2018●เลยยิงจรวดส่งตรงไปกลางฐาน●4●อีกรอบคราวนี้●ฝ่ายกู๊ด●ตายไป●4รวมทั้งผู้บังคับฐาน●ที่บัญชาการหน่วยโดรน●ก็ตายด้วย

และเรื่องยิงจรวดโซ้ยกัน●ระหว่าง●พวกกู๊ด●ของ●การ์ดอิหร่านหรือ●เป็นฝีมือของซีเรียเอง●ก็เป็นเรื่อง●ที่พอเข้าใจได้เอ็งเล่นส่งบ้องข้าวหลาม●ข้ามเขต●มาบ่อยไปหน่อยไหมแต่●สื่อย้อมสี●ของไอ้ลายพร้อย●กับ●ลูกกระเป๋งมันคงรับใบสั่ง●ให้ตีปิ๊บ●อีกเพลง

ตกลงที่อิสราเอล●วิ่งพล่านไปหมด●นี่มันเรื่องอะไรกันแน่

หลังจากนั้น●มีข่าวว่า●ทางเลบานอน●ก็เลยตัดสินใจทำข้อตกลง●การร่วมมือทางด้านการทหาร●กับรัฐบาลรัสเซีย●(สะใจลุงจัง)และจะมีการซ้อมรบร่วมกันและเลบานอน●ยังตกลงให้ฝ่ายรัสเซียเข้าใช้สถานที่ในบริเวณท่าเรือ●และฐานทัพของเลบานอนด้วยมาพิมพ์เดียว●กับซีเรีย●เลยนะ

ยังไม่หมดครับ

ทั้ง●2●ฝ่าย●ยังตกลง●ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงปรับปรุงกองทัพ●การใช้อาวุธ●และการฝึกอบรมฯลฯแยะจัง●เขียนไม่หมด●ครับ

สรุปง่ายๆ●ว่า●เลบานอน●คงเลือกแล้วว่า●ปีกของซาอุ●คงใช้บินไม่ได้

ส่วนซาอุ●ก็คงคิดหนัก●หายจ้อยไปเลย(ข่าวลือสารพัดว่า●โดนปฏิวัติ●เมื่อเดือนเมษาเล่นเสีย●ซิกแพ๊กซ์●เจ็บสาหัส●ต้องหลบไปรักษาตัว)

และ●ก็คงไม่แน่ใจเหมือนกันว่า●ปีกของลูกพี่ใหญ่ลายพร้อยจะมาโอบอุ้ม●ตัวเอง●อย่างที่ให้คุณลูกเขย●มาหลอกใช้●หรือเปล่า

โถ●พ่อคุณ●ลุงบอกแล้ว●เขาเอาแต่ปั้ม●ไม่เอาคน(จะ)●ไปตายแทนเขาทำไม

สวัสดีครับคนเล่านิทาน5●มิ.ย.2561

ลุงเล่านิทาน

05.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ ตอน●7 อิสราเอล●ไม่ได้●แส่●เสือก●เสี้ยม●และ●ขี้โกง●เพียงเท่านั้นอย่าลืมว่า●เพื่อนบ้านของซีเรีย●ในแถบเลอวองท์ตั้งแต่สมัยสังกัดกับฝรั่งเศสด้วยกัน●คือ●เลบานอน ท่านผู้อ่านจำได้ไหมครับ●นิ

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

ตอน●7

อิสราเอล●ไม่ได้●แส่●เสือก●เสี้ยม●และ●ขี้โกง●เพียงเท่านั้นอย่าลืมว่า●เพื่อนบ้านของซีเรีย●ในแถบเลอวองท์ตั้งแต่สมัยสังกัดกับฝรั่งเศสด้วยกัน●คือ●เลบานอน

ท่านผู้อ่านจำได้ไหมครับ●นิทานที่ผมเขียน●เป็นเรื่องสุดท้ายเมื่อเดือนธันวาคม●ปีที่แล้ว●(ค.ศ.2017)ก่อนที่ผม●จะหายหน้าไปจากจอ●คือเรื่อง●"ชมรมนักไต่ลวด"ซึ่งเป็นเรื่อง●ที่เกี่ยวกับ●เยเมน●และ●เลบานอน

ช่วยไปอ่านหน่อยนะครับ●เพราะเรื่องมันต่อ●กับที่จะเล่าต่อไปและต่อกับเรื่อง●ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและจะต่อกับเรื่อง●ที่อาจจะเกิดขึ้น●ต่อไปอีกในอนาคต

ในนิทานเรื่องดังกล่าว●คร่าวๆ●คือ●ผมเล่าถึง●นายอาลี●ซาเลห์ประธานาธิบดี●ของเยเมน●ซึ่งถูกยิงตาย●หน้าบ้านตัวเองในเดือนธันวาคม●ค.ศ.2017●นั้นเอง

ตามข่าวบอกว่า●เป็นฝีมือของพวกฮูตติซึ่งเป็นกองกำลังอิสระ●อยู่ในเยเมนฮูตติ●นั้น●เป็นพวกอิสลามชีอะห์●ที่ไม่เอาอเมริกาและไม่ก้มหัวให้กับซาอุดิ●อาระเบีย●อย่างที่●อาลี●ซาเลห์●กำลังทำ

ทั้งซาอุดิ●อาระเบีย●และอิสราเอล●ต่างประสานเสียงกันว่า●พวกฮูตติ●นั้น●มีอิหร่าน●เป็นลูกพี่ใหญ่

อิหร่าน●ตกเป็น●จำเลย●หรือ●ขี้ปาก●อีกแล้ว

เรื่องการตายของอาลี●ซาเลห์●นั้น●ซับซ้อนเป็นไปได้ว่า●พวกฮูตติ●จัดการจริงเพื่อเป็นการสั่งสอน●หรือส่งสัญญาณ●ถึงใครหลายคนว่า●"ใคร"●อย่าได้มารังแก●มากล่าวหา●หรือ●ทรยศ●ต่อ●"พวกเขา"อย่างง่ายๆ●อีกต่อไป

"พวกเขา"●หมายถึงใครบ้าง

อิสราเอล●และ●ซาอุดิ●อาระเบีย●(2●นักเก็บลูกบอล)ซึ่งแต่เดิม●ไม่รักกันอย่างยิ่ง●แต่มีความรู้สึกร่วมกัน●อยู่อย่างหนึ่งคือ●ต่างก็มีความเกลียด●หรือกลัว●อิหร่าน●อย่างที่สุด●เหมือนกันจึงจำใจ●หันมาจับมือกัน●(ตามคำสั่งของคนโยนลูกบอล)

อิสราเอล●และ●ซาอุดิ●อาระเบีย●ยังช่วยกัน●ประสานเสียงโหยหวนว่า●อิหร่าน●นั้น●เป็นผู้สนับสนุนใหญ่●ให้กับกองกำลังหลายกลุ่มในตะวันออกกลางคือ●พวกฮามาส●ในกาซ่าพวกฮูตติ●ในเยเมนและพวกเฮสบอลเลาะห์●ในเลบานอน

ที่อิสราเอล●เอง●ก็●ดูเหมือนเข้าไปเกี่ยวข้อง●อีกแบบหนึ่ง●ด้วยทั้งสิ้น

ในมุมมองของ●ซาอุดิ●อาระเบียหรือที่●ซาอุดิ●อาระเบีย●กำลังสื่อให้ชาวโลกเชื่อว่า●อิหร่าน●นั้น●กำลังคุกคาม●ต่ออำนาจของซาอุดิ●อาระเบียในตะวันออกกลางโดยใช้วิธีการแบ่งพวก●ตามนิกายของศาสนาอิสลามเพราะทั้ง●3●พวก●หรือ●3●กลุ่ม●ที่อิหร่าน●ถูกอ้างว่า●ให้การสนับสนุนนั้นเป็นอิสลามชีอะห์●เช่นเดียวกับอิหร่านในขณะที่●ซาอุดิ●อาระเบีย●และกลุ่มชาวอ่าว●เป็นอิสลามสุหนี่

และในมุมมองของอิสราเอลหรือที่อิสราเอล●กำลังสื่อให้ชาวโลก●เข้าใจ●หรือ●เชื่อว่า●อิหร่าน●นั้น●คือ●หมากตัวสำคัญยิ่ง●ในตะวันออกกลางซึ่ง●ถ้ามีอำนาจ●ขึ้นมาเมื่อไหร่และตัดสินใจไปร่วมตัว●กับขั้วอำนาจฝั่งรัสเซีย●จีนจะทำให้ฝั่งอเมริกา●รวมทั้งตัวอิสราเอล●เดือดร้อนหนัก

แล้ว●เรื่องจริงเป็นอย่างไรยังมีเรื่องอะไร●ที่อิสราเอล●และซาอุดิ●อาระเบีย●กลบเอาไว้หรือบิดเบือนไว้อีก

จากนิทาน●เรื่อง●"ชมรมนักไต่ลวด"ผมเล่าด้วยว่า●นอกจาก●อาลี●ซาเลห์●จะถูกสั่งสอนเพราะชอบเล่นเสียวแล้วยังมีคนชอบเล่นเสียวอีกคน●คือ●นายฮาริรีซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี●ของเลบานอน

นายฮาริรี●นั้น●บ้านอยู่เลบานอนซึ่งมีพวกเฮสบอลเลอะห์●(ที่ฝ่ายอิสราเอล●และ●ซาอุดิ●อารเบีย●บอกว่าสังกัดอยู่กับ●ลูกพี่ชื่อ●อิหร่าน)●ดูแลอยู่แต่●ฮาริรี●กลับไปสวามิภักดิ์●กับซาอุดิ●อาระเบียแทน●อ้าวเพราะ●ซาอุดิ●อาระเบีย●นั้น●ทุ่มไม่อั้นเพื่อให้ฮาริรี●ได้เป็นผู้กุมชะตา●เลบานอนและให้เอนไปทางที่●ซาอุดิ●อาระเบียต้องการ

มันก็เป็นเรื่อง●น่าคิด●ใครกันแน่ที่กำลังทำให้เกิดการแบ่งแยก●หรือ●แตกแยก●ในตะวันออกกลาง

ช่วงกลาง●ปี●ค.ศ.2017●มี●ทั้งสื่อฝรั่ง●และ●สื่อตะวันออกกลางออกข่าว●ว่า●มีการนัดพบกันระหว่าง●MBS●มกุฎราชกุมารซิกซ์แพค●ของซาอุดิ●อาระเบียกับคุณบี้ของผม●ที่อิสราเอล

ทางอิสราเอล●ไม่ยืนยันข่าวทางซาอุ●บอกว่า●มีแต่ระดับเจ้าหน้าที่●เขาไปคุยกันเพราะทุกคนในตะวันออกกลาง●ก็ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องอิหร่าน●ทั้งนั้น

แต่เรื่องจริง●ที่ไม่ใช่ข่าวลือคือ●ซาอุดิ●อาระเบีย●กับ●อิสราเอล●นั้นไม่มีสัมพันธ์ทางการทูต●อย่างเป็นทางการและพวกอูฐเอง●ส่วนใหญ่●ก็ไม่ชอบยิว

เรื่องการไปพบกัน●ของทั้ง●2●ฝ่าย●จึงมีเงื่อน●มีงำทำปากเม้มแน่น●กันทั้ง●2●ฝ่าย

แต่●คนที่ออกมายืนยันว่า●พวกเขาพบกันจริงคือ●กษัตริย์บาห์เรน●ซี้ตัวจริง●หรือ●ขุนพลอยพยัก●ของเสี่ยปั้มใหญ่บอกว่า●ใช่●เขาไปคุยกัน●เมื่อเดือนกันยายน●ค.ศ.2017

เขาว่า●หลังจากนั้น●ซาอุดิ●อาระเบีย●กับ●อิสราเอลก็มีการปรึกษาหารือกันตลอด●โดยมีคุณลูกเขย●ของคนหน้าสีส้มทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา●และเป็นตัวกลางประสาน

ผม●ละเสียว●กับพวกทำหน้าที่●เป็นโซ่ข้อกลาง●นักเชียว

ต่อมา●ใน●เดือนพฤศจิกายน●ค.ศ.2017ก็มีข่าวว่า●นายฮาริรี●นายกรัฐมนตรีของเลบานอนถูกเชิญตัว●หรือ●ถูกอุ้ม●แล้วแต่จะตีความกันโดยเจ้าตัว●ไม่รู้ตัวล่วงหน้าเมื่อได้เห็นดวงตะวันอีกที●(แปลว่า●ถูกอุ้มแบบมีผ้าคลุมหัว)ก็พบว่าตัวเอง●อยู่ในบ้านพัก●กลางกรุงริยาร์ดและมีการ์ดคุมตัว●อย่างหนาแน่น

หลังจากนั้น●นายฮาริรี●ก็ประกาศ●ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี●ของเลบานอน●ที่ซาอุดิอารเบีย●

ทางเลบานอน●ก็งง●นายกฯของตัว●หายตัวไป●หลายวันดันไปโผล่●ที่ซาอุ●แล้วประกาศลาออกจากตำแหน่ง●

สื่อตะวันออกกลาง●ออกข่าวว่า●เพราะ●MBS●มกุฎราชกุมารของซาอุดิ●อาระเบียไม่พอใจ●อย่างยิ่งที่●ฮาริรี●ซึ่งอยู่ในบัญชีการอุปถัมภ์ค้ำชู●ของซาอุดิ●อาระเบียจนได้เป็นนายกรัฐมนตรี●ของเลบานอนแต่ไม่สามารถจัดการ●กับกลุ่มเฮสบอลเลาะห์●ที่โยงกับอิหร่านให้เด็ดขาด●หายไปจากเลบานอนได้

หลังจากนั้น●ไม่กี่วัน●นายอาลี●ซาเลห์●ประธานาธิบดีของเยเมนที่ฝักฝ่ายอยู่กับ●ซาอุดิ●อาระเบีย●เช่นกัน●ก็ถูกยิงตาย

มันเป็นเรื่อง●บังเอิญ●หรือ●เรื่อง●เอาคืน●(อ่านรายละเอียด●ของ●2●ผู้นำ●ที่●หงายท้องกันคนละแบบได้ในนิทาน●เรื่อง●"ชมรมนักไต่ลวด"●นะครับ)

แต่ที่น่าประหลาด●และสื่อต่างๆ●ไม่คุ้ยเอามาเล่าต่อคือ●หลังจากที่นายฮาริรี●ถูกอุ้ม●มาอยู่ในกรุงริยาร์ด●ได้ไม่กี่วันก็มีอัศวินหนุ่มละอ่อน●นายมาคร็อง●นายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสโผล่มาเข้าฉากที่ริยาร์ด

ข่าวว่า●มีการเจรจา●อย่างเคร่งเครียด●อยู่●2●วันหลังจากนั้น●อัศวินหนุ่มละอ่อน●ก็พานายฮาริรี●และครอบครัวบินตรงไปฝรั่งเศส●ไปพักอยู่●ทำเนียบที่รับรอง●อันหรูหราก่อนจะประคอง●หรือ●บีบคอ●ให้นายฮาริรีบินกลับไปเลบานอน●ในอีก●3●วันต่อมา

เมื่อถึงเลบานอน●นายฮาริรี●ก็ประกาศว่า●ผมเปลี่ยนใจ●แล้วคร้าบไม่ลาออก●จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามที่ประกาศ●เมื่อตอนที่●(พบว่า)●ตัวเอง●(ถูกคุม)●อยู่ที่ริยาร์ด

เออ●พลิกบท●แพล๊บ●เลย

ยกนี้●ดูเหมือน●ท่าน●MBS●จะเสียคะแนนย่อยยับ●รออ่านตอนต่อไปนะครับ●อาจจะช่วยให้หาย●งง●ได้บ้าง

ลุงเล่านิทาน

04.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ ตอน●6 หวังว่า●คงมีคนจำกันได้ว่า●นายเบนจามิน●เนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลหรือ●คุณบี้ของผม●เป็นผู้นำต่างประเทศคนแรก●ที่ไปคำนับท่านเป็ด●เมื่อได้รับการเลือกตั้งเป็น●ประธานาธิบดีของอ

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

ตอน●6

หวังว่า●คงมีคนจำกันได้ว่า●นายเบนจามิน●เนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลหรือ●คุณบี้ของผม●เป็นผู้นำต่างประเทศคนแรก●ที่ไปคำนับท่านเป็ด●เมื่อได้รับการเลือกตั้งเป็น●ประธานาธิบดีของอเมริกา

คุณบี้●ไปนั่งยิ้มแฉ่ง●ถ่ายรูปกับคนหน้าสีส้มเมื่อวันที่●16●กุมภาพันธ์●ค.ศ.2017พวกเขาคุยอะไรกันไม่รู้●แต่บรรดาสื่อฝรั่ง●เดาว่า●เขาคงคุยกันเรื่องอิหร่านนิวเคลียร์ดีล●และ●เรื่องปาเลสไตน์

แต่อีก●2●อาทิตย์●ต่อมา●สื่ออิสราเอล●ก็ลงข่าวด้วยความภูมิใจบอกว่า●เรื่องจริงคือ●คุณบี้●ไปคุยกับคนหน้าสีส้มเกี่ยวกับเรื่องที่ราบสูงโกลาน●(Golan●Heights)●ของซีเรีย●ต่างหากล่ะ

เรื่องจริงที่●(ผู้นำระดับโลก)●หลายคน●ทำเป็นลืมคือ●อิสราเอล●นั้น●ไปครอบครองที่ราบสูงโกลาน●ของซีเรียอย่าง●"ไม่ถูกต้อง"●มาตั้งแต่●ปี●ค.ศ.1981และยังไม่มีประธานาธิบดีคนไหน●ของอเมริกา●ให้การรับรองอย่างเก่ง●ก็แค่●ทำหูหนวก●ตาบอดใส่●เท่านั้น

อิสราเอล●นั้น●ถือโอกาสยึดที่ราบสูงโกลานตั้งแต่ตอนที่อิสราเอล●รบกับพวกอาหรับ●ในปี●ค.ศ.1967ในบริเวณแถวนั้นแล้วเมื่อเลิกรบ●มีข้อตกลง●แบ่งเขตปกครองกันแล้วแต่อิสราเอล●กลับทำเฉย●ไม่ถอนกองทัพของตัวออกมา

แถมทำตรงกันข้ามคือขนเอาชาวยิว●อพยพข้ามไปอยู่ในที่ราบสูงโกลานให้ไปสร้างบ้าน●ทำมาหากิน●กันอยู่เต็มที่นั่นอีกด้วยตามสันดานยิวที่ราบสูงโกราน●ก็เลยมีทั้งชาวซีเรีย●เจ้าของตัวจริงอยู่รวมกับ●ชาวยิว●ที่เสือกตัวเองเข้ามาและยังมีชาวเลบานอน●ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิด●ของซีเรียตั้งแต่●สังกัดอยู่กับฝรั่งเศส●มาอยู่ปนกัน●อีกด้วย

เมื่อไม่มีใครมาแตะต้อง●อิสราเอล●ก็เลยแสดงอำนาจประกาศให้กฎหมายของตัว●บังคับใช้ในบริเวณที่ราบสูงโกลานในปี●ค.ศ.1981●ด้านๆอย่างนั้นเองถือเป็นการผนวก●เอาโกลานเป็นของตน●ด้วยการปฏิบัติ●(de●facto)อย่างเปิดเผย●อีกด้วย(แปลว่า●หน้าด้านทำ●โดยพละการ●อย่างไม่มีความละอาย)

คือ●ด้าน●อย่าง●(ยิว)●แท้

ต่อมา●คงมีใคร●วางเกมใหม่เดือนธันวาคม●ค.ศ.1981●นั้นเอง●ยูเอน●จึงลงมติที่●497ซึ่งมีผลว่า●การครอบครองที่ราบสูงโกลานของ●อิสราเอลและการประกาศใช้กฎหมายอิสราเอล●บังคับในที่ราบสูงโกลานไม่มีผล●ถือเป็นการกระทำที่โมฆะใช้บังคับไม่ได้●ตามหลักกฎหมายสากลและให้●อิสราเอล●ยกเลิกการกระทำนั้นเสียและถอนยวงพวงยิวทั้งหลาย●ออกมาจากที่ราบสูงโกลานด้วย

นอกจากนี้●การครอบครองโกลานของอิสราเอลยังเป็นการผิดต่อปฏิญญาเจนีวา●ฝ่าฝืน●มติที่●242●ของยูเอน●ที่ออกมาบังคับ●ต่ออิสราเอลในปี●ค.ศ.1967ให้อิสราเอล●ถอนกองกำลัง●ออกจากพื้นที่พิพาท●(ที่ราบสูงโกลาน)ที่อิสราเอล●กำลังยึดครองอยู่

แต่●เรื่องยิวหน้าด้านรายการนี้●ก็ไม่มีใครด่า●ไม่มีใครออกมาประท้วงคำสั่งของคุณพ่อยูเอน●เลยเหมือนสั่งขี้มูกเพราะ●คุณพ่อ●ของยูเอนอีกต่อ●ยังทำเป็นเฉย

เรื่องมันเลยค้างคาอยู่อย่างนั้น●ไม่มีใครติดตามและซีเรีย●กับ●อิสราเอล●จึงยังโซ้ยกันไม่เลิกแต่ไม่มีสื่อไหน●เขียนเล่า●เหตุ●(จริง)●ของการโซ้ย●ให้มันรู้กันชัดๆว่า●ใครกันแน่●ที่เป็นฝ่ายทำเรื่องชั่วสื่อฝรั่ง●สื่อยิว●ก็เลยออกข่าวตามใจตัว●มั่วไปเรื่อยๆชาวบ้าน●ก็เลย●มึน●ปน●งง●อยู่เรื่อยๆ●เหมือนกัน

ที่นี้●คุณบี้●คงเห็นคนหน้าสีส้ม●เป็นน้องใหม่ในวงการเลยยกเรื่อง●ที่คนหน้าสีส้ม●น่าจะสนใจ●มากล่อมจูงไปอีกทาง

สื่ออิสราเอล●บรรยายว่า●คุณบี้●ชี้ช่องให้●น้องใหม่ในวงการเข้าใจ●ถึงความสำคัญของที่ราบสูงโกลานโดยเฉพาะ●ในส่วนที่อ้างว่า●อิหร่าน●กำลังยื่นมือเข้ามาคุมบริเวณนั้น●ผ่านซีเรีย●และ●ถ้าอิหร่านคุมได้ก็หมายถึงอิทธิพล●และอำนาจของรัสเซีย●ก็ย่อมมาถึงตรงนั้นด้วยและความหวังอันสูงส่งของอเมริกา●และพวกที่จะกันรัสเซีย●ให้พ้น●หรือ●ห่าง●จากตะวันออกกลางก็คงเป็นแค่ความฝัน

คุณบี้●เล่นจี้ไปถึงก้นบึ้ง●ที่พวกลายพร้อย●เขาแอบซ่อนกันไว้

คุณบี้●ยังสำทับอีกว่า●ที่ราบสูงโกราน●เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญใครได้โกลานไปครอบครองอย่างเด็ดขาดแค่ติดตั้งระบบยิงบ้องข้าวหลามกับระบบป้องกัน●แบบฝาชี●อยู่บนนั้นก็สามารถใช้โกลาน●เป็นทั้งจุดรุกราน●หรือ●ป้องกัน●(อิราเอล)●ได้เป็นอย่างดี

แปลว่า●ฝ่ายไหน●คุมที่ราบสูงโกลาน●ฝ่ายนั้นก็ได้เปรียบใสๆ

แต่อีกาเจ้าเก่า●ส่งข่าวบอกว่า●เรื่องยุทธศาสตร์●ที่ว่านั้นไม่ทำให้ท่านเป็ด●ตาลุกโพลงเท่ากับเรื่องของ●"จินนี่"●ที่คุณบี้●กระซิบใส่หูสีส้ม●เบาๆ

จินนี่●ไม่ใช่สาวทรงโต●ตามสเปคของใคร●หรอกครับ

จินนี่●(Genie●Energy●Ltd)●เป็นบริษัทของอิสราเอล●ที่ได้รับอนุญาตในปี●ค.ศ.2013●จากรัฐบาลอิสราเอล●ก็ในสมัยของคุณบี้●นั่นแหละให้ทำการสำรวจน้ำมัน●ในบริเวณด้านใต้ของที่ราบสูงโกลาน

ผมเคยเขียนนิทานเรื่อง●"จินนี่"●ไปแล้วตั้งแต่●เมื่อวันที่●3●เดือนพฤศจิกายน●พ.ศ.2558●(2015)ว่า●บรรดาที่ปรึกษาใหญ่●และกรรมการของ●จินนี่ล้วนเป็นชื่อใหญ่ๆ●ในรัฐบาลอเมริกัน●รุ่นก่อนท่านเป็ด●เกือบทั้งนั้นแถมยังมีชื่อโคตรเศรษฐี●ของชาวเกาะใหญ่●เท่าปลายนิ้วก้อยฯเข้ามาเกี่ยวอีกด้วย

แปลว่า●คุณบี้●กำลังเสนอ●"สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง"ให้กับท่านเป็ด●คนหน้าใหม่●ที่●(ยัง)●ไม่ได้อยู่ในคณะจินนี่●หรือไงนะ

แถมเรื่องของ●จินนี่●ก็มีความคืบหน้ากว่า●เมื่อปี●ค.ศ.2013●อีกเยอะแยะ

เพราะเมื่อวันที่●8●ตุลาคม●ค.ศ.2015เพียงไม่กี่วัน●หลังจากที่●คุณพี่ปูตินของผมพาเด็กๆ●ไปพักแรมที่ซีเรีย●ตามคำเชิญ●ของรัฐบาลซีเรียหัวหน้าฝ่ายสำรวจของจินนี่●ได้ออกมาแถลงข่าว●ว่า●บริษัทจินนี่●ได้พบแหล่งน้ำมัน●ขนาดมหึมา●ที่บริเวณ●ที่ราบสูงโกลานแล้วมันน่าจะมีปริมาณ●มากมายมหาศาล’●กว่า’●ที่เราเคยประเมินไว้ในตอนแรกเสียอีก

แบบนี้●ก็คงมีคนน้ำลายหยดติ๋ง●จนพื้นเปียกไปหมด

และ●วันที่●10●มกราคม●ค.ศ.2017●จินนี่●แจ้งว่า●ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทในเครือ●ขึ้นมาใหม่●ชื่อ●Atid●Drilling●Ltdเพื่อทำการสำรวจ●น้ำมัน●"ในส่วนอื่น"ของบริเวณที่ราบสูงโกลาน●อีกด้วย

การตั้งบริษัท●Atid●เหมือนจะเป็นการยืนยันว่า●บริเวณหน้าที่ราบสูงโกลาน●คงมีของดีจริง●และมีแยะเสียด้วย

แล้ววันที่●22●มีนาคม●ค.ศ.2017●คณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงและท่าน●รมว.กลาโหม●เจ้าของสมญา●"หมาบ้า"●ของอเมริกาก็เลยประกาศว่า●อเมริกา●จะใช้กองทัพ●เข้าไปปราบไอซิส●ในซีเรีย

แปลว่า●คนหน้าสีส้ม●คงสนใจของดี●ที่คุณบี้●มาเสนอแต่●ชาวบ้าน●ก็คง●งง●ตามเคย

ก่อนหน้านั้น●อเมริกา●บอกว่า●จะไม่ใช้กำลังทางทหารจัดการกับปัญหาซีเรีย●(ต่อไปอีกแล้ว●และ●กำลังจะเตรียมถอนกำลังออกมาด้วย)และตามข้อเท็จจริง●พวกนักรบเติมเงิน●ก็กำลังเพลี่ยงพล้ำถอยฉาก●หลบเด็กๆ●ของคุณพี่ปูติน●ไปเกือบหมดแล้ว

ชาวบ้านอย่างผม●ก็งง●ในยุทธศาสตร์ของท่านเป็ด

ตอนไอซิส●อยู่เต็ม●อเมริกา●ไม่ยอมส่งกองทัพเข้าไปในซีเรียพอไอซิส●เริ่มจาง●อเมริกา●กลับจะส่งกองทัพเข้าไปในซีเรียแบบนี้●จะให้เข้าใจอย่างไรล่ะแล้ว●คงมีใครคิดต่อนี่●ถ้าเกิดมีใครมารื้อ●เรื่องที่ราบสูงโกลาน●ว่าอิสราเอลไปอิ๊บเขามาไอ้สัญญาสำรวจ●มันจะใช้การได้ไหมแล้วถ้าเกิดเจอ●น้ำมันเข้าจริงๆ●มันจะเป็นของใครใครชวด●ใครเชิด●โฮ้ย●เรื่องมันคงยุ่งฉิบหาย

การเบนเป้า●ชี้ลูกศร●ให้ชาวบ้านหลงทาง●(หนักขึ้น)●จึงค่อยๆ●เกิดขึ้น

สวัสดีครับคนเล่านิทาน4●มิ.ย.2561

ลุงเล่านิทาน

04.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ ตอน●6 หวังว่า●คงมีคนจำกันได้ว่า●นายเบนจามิน●เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล หรือ●คุณบี้ของผม●เป็นผู้นำต่างประเทศคนแรก●ที่ไปคำนับ ท่านเป็ด●เมื่อได้รับการเลือกตั้งเป็น●ประธานาธิบดีข

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

ตอน●6

หวังว่า●คงมีคนจำกันได้ว่า●นายเบนจามิน●เนทันยาฮู

นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล

หรือ●คุณบี้ของผม●เป็นผู้นำต่างประเทศคนแรก●ที่ไปคำนับ

ท่านเป็ด●เมื่อได้รับการเลือกตั้งเป็น●ประธานาธิบดีของอเมริกา

คุณบี้●ไปนั่งยิ้มแฉ่ง●ถ่ายรูปกับคนหน้าสีส้ม

เมื่อวันที่●16●กุมภาพันธ์●ค.ศ.2017

พวกเขาคุยอะไรกันไม่รู้●แต่บรรดาสื่อฝรั่ง●เดาว่า●เขาคงคุยกัน

เรื่องอิหร่านนิวเคลียร์ดีล●และ●เรื่องปาเลสไตน์

แต่อีก●2●อาทิตย์●ต่อมา●สื่ออิสราเอล●ก็ลงข่าวด้วยความภูมิใจ

บอกว่า●เรื่องจริงคือ●คุณบี้●ไปคุยกับคนหน้าสีส้ม

เกี่ยวกับเรื่องที่ราบสูงโกลาน●(Golan●Heights)●ของซีเรีย●ต่างหากล่ะ

เรื่องจริงที่●(ผู้นำระดับโลก)●หลายคน●ทำเป็นลืม

คือ●อิสราเอล●นั้น●ไปครอบครองที่ราบสูงโกลาน●ของซีเรีย

อย่าง●"ไม่ถูกต้อง"●มาตั้งแต่●ปี●ค.ศ.1981

และยังไม่มีประธานาธิบดีคนไหน●ของอเมริกา●ให้การรับรอง

อย่างเก่ง●ก็แค่●ทำหูหนวก●ตาบอดใส่●เท่านั้น

อิสราเอล●นั้น●ถือโอกาสยึดที่ราบสูงโกลาน

ตั้งแต่ตอนที่อิสราเอล●รบกับพวกอาหรับ●ในปี●ค.ศ.1967

ในบริเวณแถวนั้นแล้ว

เมื่อเลิกรบ●มีข้อตกลง●แบ่งเขตปกครองกันแล้ว

แต่อิสราเอล●กลับทำเฉย●ไม่ถอนกองทัพของตัวออกมา

แถมทำตรงกันข้าม

คือขนเอาชาวยิว●อพยพข้ามไปอยู่ในที่ราบสูงโกลาน

ให้ไปสร้างบ้าน●ทำมาหากิน●กันอยู่เต็มที่นั่นอีกด้วย

ตามสันดานยิว

ที่ราบสูงโกราน●ก็เลยมีทั้งชาวซีเรีย●เจ้าของตัวจริง

อยู่รวมกับ●ชาวยิว●ที่เสือกตัวเองเข้ามา

และยังมีชาวเลบานอน●ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิด●ของซีเรีย

ตั้งแต่●สังกัดอยู่กับฝรั่งเศส●มาอยู่ปนกัน●อีกด้วย

เมื่อไม่มีใครมาแตะต้อง●อิสราเอล●ก็เลยแสดงอำนาจ

ประกาศให้กฎหมายของตัว●บังคับใช้ในบริเวณที่ราบสูงโกลาน

ในปี●ค.ศ.1981●ด้านๆอย่างนั้นเอง

ถือเป็นการผนวก●เอาโกลานเป็นของตน●ด้วยการปฏิบัติ●(de●facto)

อย่างเปิดเผย●อีกด้วย

(แปลว่า●หน้าด้านทำ●โดยพละการ●อย่างไม่มีความละอาย)

คือ●ด้าน●อย่าง●(ยิว)●แท้

ต่อมา●คงมีใคร●วางเกมใหม่

เดือนธันวาคม●ค.ศ.1981●นั้นเอง●ยูเอน●จึงลงมติที่●497

ซึ่งมีผลว่า●การครอบครองที่ราบสูงโกลานของ●อิสราเอล

และการประกาศใช้กฎหมายอิสราเอล●บังคับในที่ราบสูงโกลาน

ไม่มีผล●ถือเป็นการกระทำที่โมฆะ

ใช้บังคับไม่ได้●ตามหลักกฎหมายสากล

และให้●อิสราเอล●ยกเลิกการกระทำนั้นเสีย

และถอนยวงพวงยิวทั้งหลาย●ออกมาจากที่ราบสูงโกลานด้วย

นอกจากนี้●การครอบครองโกลานของอิสราเอล

ยังเป็นการผิดต่อปฏิญญาเจนีวา●ฝ่าฝืน●มติที่●242●ของยูเอน●ที่ออกมาบังคับ●ต่ออิสราเอลในปี●ค.ศ.1967

ให้อิสราเอล●ถอนกองกำลัง●ออกจากพื้นที่พิพาท●(ที่ราบสูงโกลาน)

ที่อิสราเอล●กำลังยึดครองอยู่

แต่●เรื่องยิวหน้าด้านรายการนี้●ก็ไม่มีใครด่า●ไม่มีใครออกมาประท้วง

คำสั่งของคุณพ่อยูเอน●เลยเหมือนสั่งขี้มูก

เพราะ●คุณพ่อ●ของยูเอนอีกต่อ●ยังทำเป็นเฉย

เรื่องมันเลยค้างคาอยู่อย่างนั้น●ไม่มีใครติดตาม

และซีเรีย●กับ●อิสราเอล●จึงยังโซ้ยกันไม่เลิก

แต่ไม่มีสื่อไหน●เขียนเล่า●เหตุ●(จริง)●ของการโซ้ย●ให้มันรู้กันชัดๆ

ว่า●ใครกันแน่●ที่เป็นฝ่ายทำเรื่องชั่ว

สื่อฝรั่ง●สื่อยิว●ก็เลยออกข่าวตามใจตัว●มั่วไปเรื่อยๆ

ชาวบ้าน●ก็เลย●มึน●ปน●งง●อยู่เรื่อยๆ●เหมือนกัน

ที่นี้●คุณบี้●คงเห็นคนหน้าสีส้ม●เป็นน้องใหม่ในวงการ

เลยยกเรื่อง●ที่คนหน้าสีส้ม●น่าจะสนใจ●มากล่อม

จูงไปอีกทาง

สื่ออิสราเอล●บรรยายว่า●คุณบี้●ชี้ช่องให้●น้องใหม่ในวงการ

เข้าใจ●ถึงความสำคัญของที่ราบสูงโกลาน

โดยเฉพาะ●ในส่วนที่อ้างว่า●อิหร่าน●กำลังยื่นมือเข้ามาคุม

บริเวณนั้น●ผ่านซีเรีย●และ●ถ้าอิหร่านคุมได้

ก็หมายถึงอิทธิพล●และอำนาจของรัสเซีย●ก็ย่อมมาถึงตรงนั้นด้วย

และความหวังอันสูงส่งของอเมริกา●และพวก

ที่จะกันรัสเซีย●ให้พ้น●หรือ●ห่าง●จากตะวันออกกลาง

ก็คงเป็นแค่ความฝัน

คุณบี้●เล่นจี้ไปถึงก้นบึ้ง●ที่พวกลายพร้อย●เขาแอบซ่อนกันไว้

คุณบี้●ยังสำทับอีกว่า●ที่ราบสูงโกราน●เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ

ใครได้โกลานไปครอบครองอย่างเด็ดขาด

แค่ติดตั้งระบบยิงบ้องข้าวหลาม

กับระบบป้องกัน●แบบฝาชี●อยู่บนนั้น

ก็สามารถใช้โกลาน●เป็นทั้งจุดรุกราน●หรือ●ป้องกัน●(อิราเอล)●ได้เป็นอย่างดี

แปลว่า●ฝ่ายไหน●คุมที่ราบสูงโกลาน●ฝ่ายนั้นก็ได้เปรียบใสๆ

แต่อีกาเจ้าเก่า●ส่งข่าวบอกว่า●เรื่องยุทธศาสตร์●ที่ว่านั้น

ไม่ทำให้ท่านเป็ด●ตาลุกโพลง

เท่ากับเรื่องของ●"จินนี่"●ที่คุณบี้●กระซิบใส่หูสีส้ม●เบาๆ

จินนี่●ไม่ใช่สาวทรงโต●ตามสเปคของใคร●หรอกครับ

จินนี่●(Genie●Energy●Ltd)●เป็นบริษัทของอิสราเอล●ที่ได้รับอนุญาต

ในปี●ค.ศ.2013●จากรัฐบาลอิสราเอล●ก็ในสมัยของคุณบี้●นั่นแหละ

ให้ทำการสำรวจน้ำมัน●ในบริเวณด้านใต้ของที่ราบสูงโกลาน

ผมเคยเขียนนิทานเรื่อง●"จินนี่"●ไปแล้ว

ตั้งแต่●เมื่อวันที่●3●เดือนพฤศจิกายน●พ.ศ.2558●(2015)

ว่า●บรรดาที่ปรึกษาใหญ่●และกรรมการของ●จินนี่

ล้วนเป็นชื่อใหญ่ๆ●ในรัฐบาลอเมริกัน●รุ่นก่อนท่านเป็ด●เกือบทั้งนั้น

แถมยังมีชื่อโคตรเศรษฐี●ของชาวเกาะใหญ่●เท่าปลายนิ้วก้อยฯ

เข้ามาเกี่ยวอีกด้วย

แปลว่า●คุณบี้●กำลังเสนอ●"สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง"

ให้กับท่านเป็ด●คนหน้าใหม่●ที่●(ยัง)●ไม่ได้อยู่ในคณะจินนี่●หรือไงนะ

แถมเรื่องของ●จินนี่●ก็มีความคืบหน้ากว่า●เมื่อปี●ค.ศ.2013●อีกเยอะแยะ

เพราะเมื่อวันที่●8●ตุลาคม●ค.ศ.2015

เพียงไม่กี่วัน●หลังจากที่●คุณพี่ปูตินของผม

พาเด็กๆ●ไปพักแรมที่ซีเรีย●ตามคำเชิญ●ของรัฐบาลซีเรีย

หัวหน้าฝ่ายสำรวจของจินนี่●ได้ออกมาแถลงข่าว●ว่า●บริษัทจินนี่●ได้พบแหล่งน้ำมัน●ขนาดมหึมา●ที่บริเวณ●ที่ราบสูงโกลานแล้ว

มันน่าจะมีปริมาณ●มากมายมหาศาล’●กว่า’●ที่เราเคยประเมินไว้

ในตอนแรกเสียอีก

แบบนี้●ก็คงมีคนน้ำลายหยดติ๋ง●จนพื้นเปียกไปหมด

และ●วันที่●10●มกราคม●ค.ศ.2017●จินนี่●แจ้งว่า●ได้จดทะเบียน

ตั้งบริษัทในเครือ●ขึ้นมาใหม่●ชื่อ●Atid●Drilling●Ltd

เพื่อทำการสำรวจ●น้ำมัน●"ในส่วนอื่น"

ของบริเวณที่ราบสูงโกลาน●อีกด้วย

การตั้งบริษัท●Atid●เหมือนจะเป็นการยืนยันว่า●บริเวณหน้าที่ราบสูงโกลาน●คงมีของดีจริง●และมีแยะเสียด้วย

แล้ววันที่●22●มีนาคม●ค.ศ.2017●คณะกรรมาธิการด้านความมั่นคง

และท่าน●รมว.กลาโหม●เจ้าของสมญา●"หมาบ้า"●ของอเมริกา

ก็เลยประกาศว่า●อเมริกา●จะใช้กองทัพ●เข้าไปปราบไอซิส●ในซีเรีย

แปลว่า●คนหน้าสีส้ม●คงสนใจของดี●ที่คุณบี้●มาเสนอ

แต่●ชาวบ้าน●ก็คง●งง●ตามเคย

ก่อนหน้านั้น●อเมริกา●บอกว่า●จะไม่ใช้กำลังทางทหาร

จัดการกับปัญหาซีเรีย●(ต่อไปอีกแล้ว●และ●กำลังจะเตรียมถอนกำลังออกมาด้วย)

และตามข้อเท็จจริง●พวกนักรบเติมเงิน●ก็กำลังเพลี่ยงพล้ำ

ถอยฉาก●หลบเด็กๆ●ของคุณพี่ปูติน●ไปเกือบหมดแล้ว

ชาวบ้านอย่างผม●ก็งง●ในยุทธศาสตร์ของท่านเป็ด

ตอนไอซิส●อยู่เต็ม●อเมริกา●ไม่ยอมส่งกองทัพเข้าไปในซีเรีย

พอไอซิส●เริ่มจาง●อเมริกา●กลับจะส่งกองทัพเข้าไปในซีเรีย

แบบนี้●จะให้เข้าใจอย่างไรล่ะ

แล้ว●คงมีใครคิดต่อ

นี่●ถ้าเกิดมีใครมารื้อ●เรื่องที่ราบสูงโกลาน●ว่าอิสราเอลไปอิ๊บเขามา

ไอ้สัญญาสำรวจ●มันจะใช้การได้ไหม

แล้วถ้าเกิดเจอ●น้ำมันเข้าจริงๆ●มันจะเป็นของใคร

ใครชวด●ใครเชิด●โฮ้ย●เรื่องมันคงยุ่งฉิบหาย

การเบนเป้า●ชี้ลูกศร●ให้ชาวบ้านหลงทาง●(หนักขึ้น)●จึงค่อยๆ●เกิดขึ้น

ลุงเล่านิทาน

03.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ ตอน●5 คงมีคนใจร้อน●ถามว่า●ตกลง●เรื่องที่ผมกำลังเล่ามันเกี่ยวกับ●เรื่องอเมริกาถีบตัว●จากอิหร่านดีลเรื่องที่●อิสราเอล●กับ●ซีเรีย●เขาซัลโวจรวดใส่กันแถวบริเวณที่ราบสูงโกลาน●หรือเปล่าลุง

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

ตอน●5

คงมีคนใจร้อน●ถามว่า●ตกลง●เรื่องที่ผมกำลังเล่ามันเกี่ยวกับ●เรื่องอเมริกาถีบตัว●จากอิหร่านดีลเรื่องที่●อิสราเอล●กับ●ซีเรีย●เขาซัลโวจรวดใส่กันแถวบริเวณที่ราบสูงโกลาน●หรือเปล่าลุง●อ้อมสนามหลวง●อีกแล้ว

มันเกี่ยวพัน●โยงกันยุ่งไปหมดละครับเรื่องแบบนี้ต้องค่อยๆ●เล่า●สาวจากต้น●มาให้เห็นปลายมองแต่ปลายอย่างเดียว●ก็●เห็นแค่นั้นเดี๋ยวจะเข้าใจว่ามันเป็นหนังเรื่องหนังสั้น●และเล่นกันอยู่แถวนั้นเอง

ส่วนไอ้ตัว●ที่น่าจะไปเกี่ยวกับทุกเรื่อง●ที่กำลังเกิดขึ้นแถวตะวันออกกลาง●ก็ไม่แคล้ว●เป็นแชมป์เก็บลูกบอลชื่อ●อิสราเอล●นั่น

ย้อนไปเมื่อวันที่●8●พฤษภาคม●ค.ศ.2018"ก่อน"●ที่ท่านเป็ด●จะออกมาแถลง●ถึงการถีบตัวเอง●ออกจากอิหร่านดีลและก่อนที่●จะมีข่าวว่า●ซีเรีย●ยิงจรวด●ไปเยี่ยมอิสราเอล

เวลาประมาณ●20.35●น.ของวันที่●8●พ.ค.นั้นบีบีซี●สื่อใหญ่●ของชาวเกาะใหญ่●เท่าปลายนิ้วก้อยของเท้าซ้ายออกข่าวว่า●สถานทูตอเมริกา●ที่อิสราเอล●ออกข่าวเตือนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันว่า●ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปท่องเที่ยวแถวที่ราบสูงโกลาน●(Golan●Heights)●เนื่องจากเกิดบรรยากาศตึงเครียดในบริเวณนั้น

(ทำไมอเมริกา●และ●อังกฤษ●มักจะรู้●หรือ●ออกข่าว●ก่อนสื่อสำนักอื่นเหมือนหลายเรื่องที่เกิดในบ้านเรา●แต่สื่อฝรั่ง●มักออกข่าว●ก่อนสื่อบ้านเราอีกหรือ●บางที●สื่อฝรั่ง●ก็ออกข่าว●‘ก่อน’●เรื่องเกิดเสียด้วยซ้ำ)

หลังจากนั้น●อีกประมาณ●1●ชั่วโมง●อิสราเอล●ก็ออกข่าวว่า●ได้เปิดสถานที่หลบภัย●ในบริเวณนั้น●สำหรับให้ประชาชนเข้าไปหลบภัยเนื่องจาก●มีการเคลื่อนไหวอย่างผิดปรกติ●ของกองกำลังอิหร่านที่อยู่ในซีเรีย

ต่อมา●เวลาประมาณ●22.05●น●ซีเอนเอน●รายงานข่าวว่า●เจ้าหน้าที่ของเพนตากอน●บอกว่า●มีความน่าเป็นห่วงว่า●กองทัพของอิหร่าน●อาจโจมตี●อิสราเอล

และเวลาประมาณ●22.50●น●ซีเอนเอน●รายงานงานข่าวว่า●สื่ออิสราเอลออกข่าวว่า●มีเสียงระเบิด●ดัง●ที่บริเวณทางใต้●ของเมืองดามัสคัส●(ซีเรีย)และวิทยุซีเรีย●ออกข่าวว่า●มีเครื่องบินรบของอิสราเอลบินเข้ามาในน่านฟ้า●ของซีเรีย

หลังจากนั้น●ก็มีรายงานข่าวอย่างที่ท่านผู้อ่านทราบกันแล้วโดย●"ฝ่ายอิสราเอล"●รายงานว่า●กองกำลังฝ่ายอิหร่าน●ที่ตั้งอยู่ที่ซีเรียยิงใส่กองกำลังของ●อิสราเอล●ที่ตั้งอยู่●ณ●ที่ราบสูงโกลาน

และยังไม่มีการชี้แจงชัดๆ●จากฝ่ายอิหร่าน●หรือ●ซีเรียว่า●มีการยิงจากส่วนไหนของซีเรีย●และไปลงส่วนไหนของที่ราบสูงโกลาน

ทำไมต้องเป็นที่●ที่ราบสูงโกลาน

เพราะ●ที่ราบสูงโกลาน●คือบริเวณ●ที่จะใช้●เป็นหัวเชื้อสร้างให้เกิดความปั่นป่วน●ในตะวันออกกลาง●ได้ง่ายที่สุดรวมทั้งสร้างผลกระทบ●ได้เป็นวงกว้าง●ไปถึงพรรคพวกและเพื่อนฝูงของอิหร่านได้อีกด้วย

มาทำความรู้จัก●กับ●ที่ราบสูงโกลาน●กันสักหน่อยครับ

คงพอจำกันได้●ว่า●อังกฤษ●นั้น●เป็นคนรับปากตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่●1●ว่า●จะจัดการให้ยิว●มีประเทศเป็นของตัวเอง●เพื่อเป็นการติดสินบน●และตกรางวัลพวกยิวให้ไปช่วยทำลายรัสเซีย●ซึ่งอังกฤษ●นับเป็นศัตรูรายสำคัญของตัวอยู่อันดับรองลงมา●จากเยอรมัน●ที่อังกฤษนับเป็นศัตรู●หมายเลขหนึ่ง●ในช่วงนั้น(ผมเล่าไว้แล้ว●อยู่ในนิทาน●เรื่อง●"ต้มข้ามศตวรรษ")

เมื่อสงครามโลกครั้งที่●1●จบสิ้นลงอังกฤษ●ในฐานะหัวเรือใหญ่●ของฝ่ายผู้ชนะสงครามก็จัดการแบ่งเค้กออตโตมานหรือ●ดินแดนส่วนใหญ่ในตะวันออกกลางที่พวกตัวได้มาจากการทำสงครามโลก

อังกฤษ●ตกลง●ยกบางส่วนของ●เลอวองท์●(Levant)ซึ่งหมายถึงบริเวณของตะวันออกกลางที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน●ด้านตะวันออกคือ●เลบานอน●และ●ซีเรีย●ให้ฝรั่งเศส●คู่หูร่วมรบ●ไปปกครอง

ส่วนประเทศ●ที่เหลือแถบนั้นคือ●ไซปรัส●อียิปต์●จอร์แดน●ตุรกี●อิรัค●และปาเลสไตน์ให้เป็น●รัฐอิสระ●แต่ก็เหมือนกับอยู่ในปกครองของอังกฤษ●กลายๆถูกอังกฤษ●บีบมากน้อย●ต่างกัน

ในการแบ่งเค้กครั้งนั้น●อิสราเอล●ยังไม่ได้●รางวัลแม้จะทวงมาหลายครั้ง●แต่●อังกฤษ●ก็ยังทำเหมือนหูบอด

อิสราเอล●มาได้รางวัล●เอาในปี●ค.ศ.1947เมื่อสงครามโลกครั้งที่●2●จบลงไปแล้วหลายปีโดย●มีอเมริกา●ทำหน้าที่ช่วยหนุน●เอาบุญคุณหรือ●วางสนุ้ก●ก็ไม่แน่ด้วยการ●(สั่ง)●ให้●ยูเอน●มีมติ●จัดสรรแบ่งส่วนหนึ่ง●ของ●เลอวองท์●เสียใหม่ให้อิสราเอล●มีส่วนได้ด้วย●โดยไปอยู่ติดกับปาเลสไตน์

อาณาเขตบริเวณ●ของอิสราเอล●ที่ได้มา●จึงน่าทึ่งคือ●มีบริเวณ●หน้าตาเหมือนลิ่ม●ตอกอยู่กลางดง●พวกอาหรับ

คือ●ด้านตะวันตก●ติดกับอียิปต์ด้านใต้●ติดกับทะเลแดงด้านเหนือ●ติดกับ●เลบานอนทางตะวันออกเฉียงเหนือ●ติดกับ●ซีเรียทางตะวันออก●ติดกับ●จอร์แดน●ปาเลสไตน์●และ●ฉนวนกาซ่า●(Gaza●Strip)

ลองดูแผนที่●(เตรียมให้แล้วครับ)●และพิจารณาดู●ลิ่มชื่อ●อิสราเอล●สิครับ

จะเห็น●ลิ่ม●ตัวร้าย●ที่สามารถใช้●ทิ่มแทง●ฝ่ายไหน●ก็ได้

และ●อิสราเอล●ก็คงจะพร้อมทำหน้าที่นั้นเมื่อได้รับคำสั่ง●หรือ●เมื่อเห็นว่าตนจะได้ประโยชน์

หรือ●อาจจะกลับกันลิ่มนั่น●อาจจะถูก●รุมตอก●จนแหลกละเอียดก็ไม่ใช่ว่า●จะเป็นไปไม่ได้

ผมเลยไม่แน่ใจว่า●ทั้งอังกฤษ●และอเมริกา●นั้นหวังดี●แบบประสงค์ร้าย●กับ●อิสราเอล●หรือไม่

ขณะเดียวกัน●ทั้งอิสราเอล●และ●ปาเลสไตน์●ที่●(ต้อง)●อยู่ติดกันแบบจมูก●กับ●ขนจมูก●ก็ไม่ชอบกัน●ขนาดทนเห็นหน้ากันไม่ได้เพราะ●ต่างก็คิดว่า●ตนเอง●ควรเป็นเจ้าของบริเวณลิ่มตัวร้าย●นั้นทั้งหมด●แต่ผู้เดียวจึงมีการกระทบกระแทกกัน●รุนแรง●มาก●น้อย●อยู่เสมอ

ปี●ค.ศ.1967●การกระทบ●ระหว่างจมูก●กับ●ขนจมูกแรง●จนเป็น●การรบผลของการรบ●ฝ่ายอิสราเอลชนะเลยยึดเอา●ส่วนที่เป็นบ้านของชาวปาเลสไตน์คือ●เวสแบงค์●(West●Bank)●และ●ฉนวนกาซ่า●(Gaza●Strip)●เอาไปเป็นของตัว

ปัจจุบัน●West●Bank●นั้น●หลังจากกลุ่ม●พีแอลโอ(Palestinian●Liberate●Organization)●ที่มีนายยัสเซอร์●อาราฟัตหัวหน้าคนดัง●รอบจัด●ตายไปเสียแล้ว(หลังคอยทำหน้าที่●กัด●จริงมั่ง●ปลอมมั่ง●กับอิสราเอล●มาเป็นเวลานาน)

หัวหน้าคนใหม่●ไม่ค่อยมีฤทธิ์อิสราเอล●เลยตกลงให้ปาเลสไตน์●ปกครองตัวเองภายใต้การควบคุมของ●อิสราเอล●ฉเพาะทางด้านการทหารและกิจกรรมทางการเมืองเพื่อ●อิสราเอล●จะได้ไม่ต้องพะวักพะวง●2●ทางเก็บกองกำลัง●ไว้สู้กับทางฝั่ง●กาซ่า●ด้านเดียวดีกว่า

ส่วน●กาซ่า●(Gaza)●นั้น●ควบคุมโดย●กลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกองกำลังอิสลามขวาจัด●ก่อตั้งขึ้น●ตั้งแต่●ปี●ค.ศ.1987และชนะการเลือกตั้ง●ซึ่งอเมริกาเป็นฝ่ายจัดขึ้น●ในปี●ค.ศ.2006ทำให้●กลุ่มฮามาส●คุม●กาซ่า●ได้อย่างเด็ดขาด●ตั้งแต่บัดนั้นแต่ยังอยู่ในดินแดน●ที่อิสราเอล●อ้างว่า●เป็นของตน

เมื่อกลุ่มฮามาส●ได้คุมกาซ่าอิสราเอล●จัดการ●ล้อมรั้ว●คุมการเข้าออกของกาซ่าและพยายามใช้กำลังทางทหาร●สู้กับกลุ่มฮามาส●อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วง●ค.ศ.2008และทิ้งระเบิดชุดใหญ่ใส่ฮามาส●ในปี●ค.ศ.2012และบุกทางภาคพื้นดิน●ครั้งใหญ่●ในปี●ค.ศ.2014เล่นถอนขนจมูกกันรุนแรงขนาด●แต่●อิสราเอล●ก็ยังปราบฮามาสไม่ได้

ได้แต่วิ่งไปฟ้องคุณพ่อว่า●ฮามาส●นั้น●เป็นผู้ก่อการร้ายและมีผู้สนับสนุนรายใหญ่●คือ●อิหร่าน

แบบนี้●คุณพ่อ●คงยิ่งมีเรื่องอ้าง●เพื่อเกลียดอิหร่าน●หนักขึ้นไปอีก

แต่●อเมริกา●กลับไม่ได้●ประณาม●อิสราเอล●ที่ไปยึดดินแดนคนอื่นแบบหน้าด้านๆ●แถมยังถล่มใส่เขาอยู่ตลอดและยูเอน●ก็●ทำเป็นลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทเพราะคุณพ่อ●คงสั่งให้อยู่เฉยๆ

บัดซบ●ไหมครับ

แต่●เรื่องที่●กำลังเป็นปัญหาคือ●นครเยรูซาเลมเมืองที่ตั้ง●อยู่ตรงเส้นแบ่งเขต●ระหว่างอิสราเอล●กับ●เวสแบงค์●(West●Bank)ซึ่ง●ทั้งอิสราเอล●และ●ปาเลสไตน์●ต่างก็อ้างสิทธิเป็นเจ้าของตามคำสอนศาสนาของตัว

เรื่องนี้●จึงทำให้●ยูเอนปวดหัว●ทิ้งค้าง●ไม่กล้าทำอะไรต่อเพราะ●คุณพ่ออเมริกา●ก็●คงอยากให้●ค้างอยู่●อย่างนั้นแบ่งแยก●แล้ว●ปกครอง●คงง่ายกว่ารอเวลาเหมาะสม●ค่อย●ขยับ

และท่านเป็ด●คนหน้าสีส้ม●คงเห็นว่า●เวลาเหมาะสม●มาถึงแล้วเมื่อวันที่●6●ธันวาคม●ค.ศ.2017●จึงส่งเสียงสนับสนุนว่า●นครเยรูซาเลม●ควรเป็นของอิสราเอล

และเพื่อให้ชาวโลกแน่ใจว่า●อเมริกา●เลิกเป็นกลาง●แต่ถือหางยิววันที่●14●พฤษภาคม●ค.ศ.2018●จึง●ทำพิธีเปิดสถานทูตอเมริกาที่●นครเยรูซาเลม●โดยมีอิสราเอลเป็นเจ้าภาพใหญ่ทำให้คุณบี้●ของผม●หน้าบานเป็นกระด้ง●อีกรอบ

และชาวปาเลสไตน์●ก็ออกมาประท้วง●อีกรอบ●(ไม่รู้รอบที่เท่าไหร่)และก็มีชาวปาเลสไตน์●ตาย●ไปกว่า●60●คน●บาดเจ็บ●นับไม่ถ้วน

แต่อิสราเอล●ดันกล่าวหา●ว่าทั้งหมด●มาจากการยั่วยุ●ของกลุ่มฮามาสที่มีอิหร่านสนับสนุน●อย่างเคยเล่นเทปม้วนเดิม●ซ้ำอยู่นั่น

เห็นฝีมือ●(อันแสนชั่วร้าย)●ของการตอกลิ่มอิสราเอลไว้ตรงนั้น●หรือยังครับ

และคงเห็น●วิธีใช้สื่อย้อมสี●ลวงโลก●ของพวกลายพร้อยกันชัดนะครับวิธีย้อมอย่างนี้●มันใช้ทุกที่●แม้แต่ในบ้านเรา

ใกล้จะถึง●โกลาน●แล้วครับ

สวัสดีครับคนเล่านิทาน3●มิ.ย.2561

ลุงเล่านิทาน

02.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ ตอน●4 เรื่องอิหร่านนิวเคลียร์นี้●คนรู้ดี●อีกคนหนึ่ง●น่าจะเป็นอิสราเอล ที่ขนพิมพ์เขียวของอเมริกา●มา●(หลอก)●ให้พระเจ้าชาห์ เดือนพฤศจิกายน●ค.ศ.2013 นายเบนจามิน●เนทันยาฮู●นายกรัฐมนตรีขอ

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

ตอน●4

เรื่องอิหร่านนิวเคลียร์นี้●คนรู้ดี●อีกคนหนึ่ง●น่าจะเป็นอิสราเอล

ที่ขนพิมพ์เขียวของอเมริกา●มา●(หลอก)●ให้พระเจ้าชาห์

เดือนพฤศจิกายน●ค.ศ.2013

นายเบนจามิน●เนทันยาฮู●นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล

หรือ●คุณบี้●ของผม●ได้ให้สัมภาษณ์●เกี่ยวกับเรื่องอิหร่านนิวเคลียร์

ซึ่งเริ่มเป็นประเด็น●ที่บรรดาพวกนักล่าลายพร้อย

ออกมาถล่ม●อิหร่านนั้น

ว่า●เรา●(ไม่รู้เราไหนบ้าง)●ควรจะใช้●วิธีเจรจาทางการทูต

มากกว่า●ที่จะใช้กำลังทางทหาร●หรือ●อาวุธ

ถล่มฐานที่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์●ของอิหร่าน

คุณบี้●ฟูมปากเล่าฉอดๆ●ว่า●เรื่องอิหร่านนิวเคลียร์นี้

แม้●นานาชาติ●จะเริ่มรู้ระแคะระคายกัน●เมื่อ●ปี●ค.ศ.2006●ก็ตาม

แต่●จริงๆ●อิหร่านน่ะ●เริ่มโครงการ●ตั้งแต่ปี●ค.ศ.1979●โน่นแน่ะ

ก่อนการปฏิวัติไล่พระเจ้าชาห์อีกนะ

จริงๆ●การปฏิวัติ●แค่ทำให้โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน

สะดุดไปหน่อย●เท่านั้น

ในช่วงที่พระเจ้าชาห์●ยังเป็นเด็กดีของอเมริกา

อเมริกาเอง●ก็ขายเครื่องผลิตพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก

ซึ่งสามารถพัฒนา●ให้ไปถึงเป็นการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้

ให้กับอิหร่าน●ตั้งแต่ช่วงปี●ค.ศ.1960●กว่าแล้ว

นอกจากนี้●อเมริกา●ยังขายแร่ยูเรเนียม●ชนิดเกรดสูง

ให้อิหร่าน●สำหรับเตรียมใช้●กับเครื่องผลิตพลังงานนั้น

เพราะตอนนั้น●อเมริกา●หวังให้อิหร่าน

เตรียมไว้ใช้โซ้ย●กับสหภาพโซเวียต

ตกลงนี่●มันรายการให้สัมภาษณ์●เพื่อด่าอิหร่าน

หรือ●ฉีกหน้ากากลูกพี่กันแน่

และจากการให้สัมภาษณ์ของคุณบี้●ครั้งนั้น

ทำให้ชาวบ้าน●ที่สนใจการเมืองโลก●จับความได้เพิ่ม

ว่า●อิสราเอล●กำลังประจาน●ว่า●อิหร่านนั้น●สร้างโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์

ไว้เกือบทั่วอิหร่าน●และทำมานานแล้ว

และเมื่อท่านอยาโตเลาะห์●อาลี●คาเมนี●ประกาศเปลี่ยนฟัตวา

ในปี●ค.ศ.2006●มันก็เหมือนเป็นการยืนยัน

ให้กับ●ข่าวลือ●ข่าวฝอย●หรือ●ข่าวปล่อย

เกี่ยวกับการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน

หลังจากนั้น●บรรดาพวกนักล่าลายพร้อย

เลยเคลื่อนย้ายดาวเทียมของตัว●มาส่องดูอิหร่าน●อย่างรีบร้อน

จนจราจร●บนท้องฟ้าแถบนั้น●คับคั่งไปหมด

และ●มนุษย์ประเภทหมายเลข●007

จาก●อังกฤษ●อเมริกา●อิสราเอล●และชาติตะวันตกอื่นๆ

ก็พากัน●มาเดินว่อน●ก้มหน้าสูดกลิ่นใต้ดินอิหร่าน

กันอย่างเคร่งเครียด

แต่●007●พวกนั้น●คงจมูกไม่ดีพอ

หรือ●อิหร่านฝังของดี●ไว้ลึกเกินสูด●ก็ไม่ทราบ

ผลที่ได้รับ●จึงยังไม่เป็นที่พอใจ●ของบรรดาเจ้าของนักสูด

จนถึงวันหนึ่ง●ในเดือนกุมภาพันธ์●ปี●ค.ศ.2007

เขาว่า●มีนายพล●ชื่อ●อาลี●เรซ่า●อัสการี●(General●Ali●Reza●Askari)

ที่ประจำอยู่หน่วยงานข่าวกรองของ●กองกำลังของพวกการ์ด

และเป็นผู้บังคับการของ●พวกกู๊ด●ที่ขึ้นตรงกับ●พวกการ์ด

ได้แปรพักตร์●(แปลว่า●ทรยศ)●ลี้ภัยจากอิหร่าน

ไปซบ●อก●พี่ซี●ที่อเมริกา●คิดยังไงนะท่านนายพล

เมื่อถึงอกพี่ซี●นายพลอัสการี●ก็เล่าอย่างหมดจด

ว่า●โรงผลิตนิวเคลียร์ของอิหร่าน●นั้น●มีประมาณ●10●แห่ง

และ●กระจายอยู่ทั่วอิหร่าน●อันกว้างใหญ่

รายละเอียดเป็นอย่างไร●ชนิดอะไร●อยู่ที่ไหน●รุนแรงอย่างไร

ท่านนายพล●เล่าเกลี้ยง

จากข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม●บวกการสูดกลิ่น●ของ●007

และจากปากของนายพล●คนแปรพักตร์

ทำให้●พวกอยากทำลายฐานผลิตนิวเคลียร์●อิหร่าน●ได้ข้อสรุป

ที่ทำให้พวกมัน●เกิดอาการ●คอแห้ง●ปวดหัว●เหมือนไข้●(อดแดก)●กำลังเล่นงาน

คือ●การจะทำลาย●ฐานผลิตนิวเคลียร์ของอิหร่าน

ที่อยู่ใต้ดิน●ทั้งหมดนั้น●อาจจะต้องใช้วิธีทำลาย

ด้วยการยิงจรวดใส่●"พร้อมๆกันหมด"●ทุกฐาน●

เพื่อป้องกันการยิงสวนกลับ●จากอิหร่าน●และฯลฯ

และจุดที่จะยิงใส่อิหร่านนั้น

จากการขยายความ●ของแหล่งข่าว●007●ของชาวเกาะใหญ่

เท่าปลายนิ้วก้อยของเท้าซ้าย

มีถึง●3●ระยะ●เพราะอิหร่าน●เล่นขุดหลุม●ฝังของดี

แบบกระจายไว้ทั่วประเทศ

ระยะใกล้สุด●ประมาณ●1,750●กม.ต้องยิง●จาก●จอร์แดน●หรือ●อิรัค

ระยะกลาง●ประมาณ●2,200●กม.ต้องยิง●จาก●เลบานอน●ซีเรีย●หรือ●ตุรกี

ระยะไกลสุด●ประมาณ●2,400●กม.ต้องยิงข้ามอ่าวอคาบา●มาจาก●จอร์แดน

ซาอุดิ●หรือ●คูเวต

ท่านผู้อ่าน●ที่คิดไวปานกามนิต●อ่านมาถึงตรงนี้

คงถึงบางอ้อ●กันไปแล้วว่า●ทำไม●ที่ไหน●มันถึงร้อน

มันถึงต้องแตก●ต้องมีเรื่อง●จนถึงตอนนี้●ก็ยังไม่เลิก

นอกจากนี้●แหล่งข่าว●007●ของ●เดากันเองแล้วกันครับ

ว่าของใคร

ยังปูดออกมาอีกว่า●อิหร่านนั้น●ยังติดตั้งฐาน●และระบบ

สำหรับยิงจรวด●Shihab●3●ซึ่งมีผู้มาอภินันทนาการ●จัดการให้อีกด้วย

Shihab●มีระยะยิงไกล●1,300●กม●ถึง●อิสราเอล●อย่างสบายๆ

ลางที●จะลงถึงยุโรปได้ด้วย

แบบนี้●ใครจะรักอิหร่านลง

แถมอิหร่าน●ยังคุมช่องแคบฮอร์มุส●(Hormuz)●จุดรัดคอ

ที่มีเรือบรรทุกน้ำมัน●ของพวกอูฐ●แล่นผ่านมากที่สุด

นายพลแปรพักตร์●ยังจ้อให้พี่ซีฟังต่อ

ว่า●อิหร่านเอง●นั้น●ยังใจดี●สร้างสัมพันธ์●แบ่งปันข้อมูล

เกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์●ให้กับก๊วนมิตรรัก

คือ●ซีเรีย●กับ●เกาหลีเหนือ●อีกด้วย

มันเลยกลายเป็น●กลุ่มหนุ่ม●สามเหลี่ยม●สามมุม

(แต่จริงๆ●ผมว่า●มีมากมุมมากเหลี่ยม●กว่านั้นอีกนะ)

พวกสามหนุ่ม●เขาจับมือกันครั้งแรก

เมื่อวันที่●12●มิถุนายน●ค.ศ.2000●ที่เมืองดามัสคัส

เมื่ออิหร่าน●และ●เกาหลีเหนือ●มาเคารพศพ

อดีตผู้นำซีเรีย●ฮาเฟส●อัสสาด●(Hafez●Assad)

พ่อของ●บาชาร์●อัสสาด●ผู้นำซีเรีย●คนปัจจุบัน

แปลว่าความผูกพัน●ระหว่างพวกเขา●น่าจะมีมานานแล้ว

หลังจากนั้น●พวกสามหนุ่ม●เขาก็เจอกันเรื่อยๆ●แบบลับๆ

พวกเขาสรุปกันว่า●ซีเรีย●จะเป็นผู้ให้ใช้สถานที่●ส่วนที่ใกล้อิสราเอลที่สุด

อิหร่าน●จะเป็นผู้ออกทุน●และ●เกาหลีเหนือ●จะส่งนักวิทยาศาสตร์

ผู้ชำนาญ●มาลงมือทำของให้ซีเรีย

เริ่มออกรส●ขึ้น●นิดๆ●ไหมครับ

ลุงเล่านิทาน

02.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ●ตอน●4 เรื่องอิหร่านนิวเคลียร์นี้●คนรู้ดี●อีกคนหนึ่ง●น่าจะเป็นอิสราเอลที่ขนพิมพ์เขียวของอเมริกา●มา●(หลอก)●ให้พระเจ้าชาห์ เดือนพฤศจิกายน●ค.ศ.2013นายเบนจามิน●เนทันยาฮู●นายกรัฐมนตรีของอ

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ●ตอน●4

เรื่องอิหร่านนิวเคลียร์นี้●คนรู้ดี●อีกคนหนึ่ง●น่าจะเป็นอิสราเอลที่ขนพิมพ์เขียวของอเมริกา●มา●(หลอก)●ให้พระเจ้าชาห์

เดือนพฤศจิกายน●ค.ศ.2013นายเบนจามิน●เนทันยาฮู●นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลหรือ●คุณบี้●ของผม●ได้ให้สัมภาษณ์●เกี่ยวกับเรื่องอิหร่านนิวเคลียร์ซึ่งเริ่มเป็นประเด็น●ที่บรรดาพวกนักล่าลายพร้อยออกมาถล่ม●อิหร่านนั้นว่า●เรา●(ไม่รู้เราไหนบ้าง)●ควรจะใช้●วิธีเจรจาทางการทูตมากกว่า●ที่จะใช้กำลังทางทหาร●หรือ●อาวุธถล่มฐานที่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์●ของอิหร่าน

คุณบี้●ฟูมปากเล่าฉอดๆ●ว่า●เรื่องอิหร่านนิวเคลียร์นี้แม้●นานาชาติ●จะเริ่มรู้ระแคะระคายกัน●เมื่อ●ปี●ค.ศ.2006●ก็ตามแต่●จริงๆ●อิหร่านน่ะ●เริ่มโครงการ●ตั้งแต่ปี●ค.ศ.1979●โน่นแน่ะก่อนการปฏิวัติไล่พระเจ้าชาห์อีกนะจริงๆ●การปฏิวัติ●แค่ทำให้โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสะดุดไปหน่อย●เท่านั้น

ในช่วงที่พระเจ้าชาห์●ยังเป็นเด็กดีของอเมริกาอเมริกาเอง●ก็ขายเครื่องผลิตพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กซึ่งสามารถพัฒนา●ให้ไปถึงเป็นการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ให้กับอิหร่าน●ตั้งแต่ช่วงปี●ค.ศ.1960●กว่าแล้ว

นอกจากนี้●อเมริกา●ยังขายแร่ยูเรเนียม●ชนิดเกรดสูงให้อิหร่าน●สำหรับเตรียมใช้●กับเครื่องผลิตพลังงานนั้นเพราะตอนนั้น●อเมริกา●หวังให้อิหร่านเตรียมไว้ใช้โซ้ย●กับสหภาพโซเวียต

ตกลงนี่●มันรายการให้สัมภาษณ์●เพื่อด่าอิหร่านหรือ●ฉีกหน้ากากลูกพี่กันแน่

และจากการให้สัมภาษณ์ของคุณบี้●ครั้งนั้นทำให้ชาวบ้าน●ที่สนใจการเมืองโลก●จับความได้เพิ่มว่า●อิสราเอล●กำลังประจาน●ว่า●อิหร่านนั้น●สร้างโรงงานผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้เกือบทั่วอิหร่าน●และทำมานานแล้วและเมื่อท่านอยาโตเลาะห์●อาลี●คาเมนี●ประกาศเปลี่ยนฟัตวาในปี●ค.ศ.2006●มันก็เหมือนเป็นการยืนยันให้กับ●ข่าวลือ●ข่าวฝอย●หรือ●ข่าวปล่อยเกี่ยวกับการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน

หลังจากนั้น●บรรดาพวกนักล่าลายพร้อยเลยเคลื่อนย้ายดาวเทียมของตัว●มาส่องดูอิหร่าน●อย่างรีบร้อนจนจราจร●บนท้องฟ้าแถบนั้น●คับคั่งไปหมด

และ●มนุษย์ประเภทหมายเลข●007จาก●อังกฤษ●อเมริกา●อิสราเอล●และชาติตะวันตกอื่นๆก็พากัน●มาเดินว่อน●ก้มหน้าสูดกลิ่นใต้ดินอิหร่านกันอย่างเคร่งเครียดแต่●007●พวกนั้น●คงจมูกไม่ดีพอหรือ●อิหร่านฝังของดี●ไว้ลึกเกินสูด●ก็ไม่ทราบผลที่ได้รับ●จึงยังไม่เป็นที่พอใจ●ของบรรดาเจ้าของนักสูด

จนถึงวันหนึ่ง●ในเดือนกุมภาพันธ์●ปี●ค.ศ.2007เขาว่า●มีนายพล●ชื่อ●อาลี●เรซ่า●อัสการี●(General●Ali●Reza●Askari)ที่ประจำอยู่หน่วยงานข่าวกรองของ●กองกำลังของพวกการ์ดและเป็นผู้บังคับการของ●พวกกู๊ด●ที่ขึ้นตรงกับ●พวกการ์ดได้แปรพักตร์●(แปลว่า●ทรยศ)●ลี้ภัยจากอิหร่านไปซบ●อก●พี่ซี●ที่อเมริกา●คิดยังไงนะท่านนายพล

เมื่อถึงอกพี่ซี●นายพลอัสการี●ก็เล่าอย่างหมดจดว่า●โรงผลิตนิวเคลียร์ของอิหร่าน●นั้น●มีประมาณ●10●แห่งและ●กระจายอยู่ทั่วอิหร่าน●อันกว้างใหญ่รายละเอียดเป็นอย่างไร●ชนิดอะไร●อยู่ที่ไหน●รุนแรงอย่างไรท่านนายพล●เล่าเกลี้ยง

จากข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม●บวกการสูดกลิ่น●ของ●007และจากปากของนายพล●คนแปรพักตร์ทำให้●พวกอยากทำลายฐานผลิตนิวเคลียร์●อิหร่าน●ได้ข้อสรุปที่ทำให้พวกมัน●เกิดอาการ●คอแห้ง●ปวดหัว●เหมือนไข้●(อดแดก)●กำลังเล่นงาน

คือ●การจะทำลาย●ฐานผลิตนิวเคลียร์ของอิหร่านที่อยู่ใต้ดิน●ทั้งหมดนั้น●อาจจะต้องใช้วิธีทำลายด้วยการยิงจรวดใส่●"พร้อมๆกันหมด"●ทุกฐาน●เพื่อป้องกันการยิงสวนกลับ●จากอิหร่าน●และฯลฯ

และจุดที่จะยิงใส่อิหร่านนั้นจากการขยายความ●ของแหล่งข่าว●007●ของชาวเกาะใหญ่เท่าปลายนิ้วก้อยของเท้าซ้ายมีถึง●3●ระยะ●เพราะอิหร่าน●เล่นขุดหลุม●ฝังของดีแบบกระจายไว้ทั่วประเทศ

ระยะใกล้สุด●ประมาณ●1,750●กม.ต้องยิง●จาก●จอร์แดน●หรือ●อิรัคระยะกลาง●ประมาณ●2,200●กม.ต้องยิง●จาก●เลบานอน●ซีเรีย●หรือ●ตุรกีระยะไกลสุด●ประมาณ●2,400●กม.ต้องยิงข้ามอ่าวอคาบา●มาจาก●จอร์แดนซาอุดิ●หรือ●คูเวต

ท่านผู้อ่าน●ที่คิดไวปานกามนิต●อ่านมาถึงตรงนี้คงถึงบางอ้อ●กันไปแล้วว่า●ทำไม●ที่ไหน●มันถึงร้อนมันถึงต้องแตก●ต้องมีเรื่อง●จนถึงตอนนี้●ก็ยังไม่เลิก

นอกจากนี้●แหล่งข่าว●007●ของ●เดากันเองแล้วกันครับว่าของใครยังปูดออกมาอีกว่า●อิหร่านนั้น●ยังติดตั้งฐาน●และระบบสำหรับยิงจรวด●Shihab●3●ซึ่งมีผู้มาอภินันทนาการ●จัดการให้อีกด้วย

Shihab●มีระยะยิงไกล●1,300●กม●ถึง●อิสราเอล●อย่างสบายๆลางที●จะลงถึงยุโรปได้ด้วย

แบบนี้●ใครจะรักอิหร่านลง

แถมอิหร่าน●ยังคุมช่องแคบฮอร์มุส●(Hormuz)●จุดรัดคอที่มีเรือบรรทุกน้ำมัน●ของพวกอูฐ●แล่นผ่านมากที่สุด

นายพลแปรพักตร์●ยังจ้อให้พี่ซีฟังต่อว่า●อิหร่านเอง●นั้น●ยังใจดี●สร้างสัมพันธ์●แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์●ให้กับก๊วนมิตรรักคือ●ซีเรีย●กับ●เกาหลีเหนือ●อีกด้วยมันเลยกลายเป็น●กลุ่มหนุ่ม●สามเหลี่ยม●สามมุม(แต่จริงๆ●ผมว่า●มีมากมุมมากเหลี่ยม●กว่านั้นอีกนะ)

พวกสามหนุ่ม●เขาจับมือกันครั้งแรกเมื่อวันที่●12●มิถุนายน●ค.ศ.2000●ที่เมืองดามัสคัสเมื่ออิหร่าน●และ●เกาหลีเหนือ●มาเคารพศพอดีตผู้นำซีเรีย●ฮาเฟส●อัสสาด●(Hafez●Assad)พ่อของ●บาชาร์●อัสสาด●ผู้นำซีเรีย●คนปัจจุบัน

แปลว่าความผูกพัน●ระหว่างพวกเขา●น่าจะมีมานานแล้ว

หลังจากนั้น●พวกสามหนุ่ม●เขาก็เจอกันเรื่อยๆ●แบบลับๆพวกเขาสรุปกันว่า●ซีเรีย●จะเป็นผู้ให้ใช้สถานที่●ส่วนที่ใกล้อิสราเอลที่สุดอิหร่าน●จะเป็นผู้ออกทุน●และ●เกาหลีเหนือ●จะส่งนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญ●มาลงมือทำของให้ซีเรีย

เริ่มออกรส●ขึ้น●นิดๆ●ไหมครับ

สวัสดีครับคนเล่านิทาน2●มิ.ย.2561

ลุงเล่านิทาน

01.06.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ●ตอน●3 เมื่อท่านอยาโตเลาะห์●โคไมนีที่อเมริกา●คิดว่าไม่รู้เรื่องทางโลกเอาเสียเลย(เลยไปหลอกเอามานั่งครองอิหร่าน●แทนพระเจ้าชาห์ที่อเมริกา●ชักจะขัดใจ●เพราะตอนนั้น●พระเจ้าชาห์●ทำท่าจะเอาจ

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ●ตอน●3

เมื่อท่านอยาโตเลาะห์●โคไมนีที่อเมริกา●คิดว่าไม่รู้เรื่องทางโลกเอาเสียเลย(เลยไปหลอกเอามานั่งครองอิหร่าน●แทนพระเจ้าชาห์ที่อเมริกา●ชักจะขัดใจ●เพราะตอนนั้น●พระเจ้าชาห์●ทำท่าจะเอาจริงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์)ขึ้นปกครองอิหร่านใหม่ๆ●นั้น

ท่านโคไมนี●ประกาศว่า●อิหร่านจะยุติ●การสร้างโรงงานผลิตนิวเคลียร์●ทั้งหมดรวมทั้งอีก●2●โรง●ที่●บริษัท●ซีเมนซ์●(Siemens)●ของเยอรมันทำสัญญารับจ้าง●กับ●พระเจ้าชาห์●ตั้งแต่ปี●ค.ศ.1974เพื่อสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์●ที่เมือง●บูเชอะร์●(Bushehr)ตามสัญญานั้น●โรงงานนี้●จะผลิตพลังงานได้ในปี●ค.ศ.1981

(เข้าใจว่า●การประกาศยุติ●เรื่องพลังงานนิวเคลียร์เป็นไปตามเงื่อนไข●ที่ตกลงกับอเมริกาก่อนเข้ามารับตำแหน่งประมุข●ของท่านโคไมนี)

แต่●อเมริกา●คงยังไม่พอใจ●กับคำประกาศ●ของท่านโคไมนีเพราะเริ่มสังเกตว่า●ท่านโคไมนี●จริงๆ●แล้วดูเหมือนจะไม่ได้ว่าง่าย●สั่งได้●อย่างที่อเมริกาคิดแถมจะออกอาการ●ต่อต้านอเมริกาเสียด้วยซ้ำ

แล้วสงครามระหว่างอิรัค●กับ●อิหร่านก็●(เลย)●เกิดขึ้น●ในปี●ค.ศ.1980

และเป็นสงคราม●ที่ยาวยืดเยื้อ●อยู่นานถึง●8●ปีเพราะมีผู้สนับสนุน●ส่งอาวุธ●ให้ทั้ง●2●ประเทศให้มันรบกันเอง●จะได้ฉิบหายทั้ง●2●ประเทศ

ท่านที่อ่านนิทาน●มานาน●คงพอจำกันได้ผมได้เล่าแล้วว่า●สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่●1●นั้นเรื่องจริง●มาจาก●อังกฤษ●ที่มีประเทศเป็นเกาะใหญ่เท่าปลายนิ้วก้อยของเท้าซ้ายเป็นคนกระสัน●อยากได้น้ำมัน●ของอาณาจักรออตโตมานคือ●น้ำมันของอิรัค●(ที่แตกมาจากออตโตมาน●หลังสงครามโลก)เพราะน้ำมันเพิ่งถูกค้นพบ●ว่า●เป็นอาวุธสำคัญของการที่จะเป็นมหาอำนาจ●ครองโลก

อิหร่าน●ก็●เป็นอีกส่วนหนึ่งของออตโตมานและก็มีน้ำมันดก●เช่นเดียวกับอิรัค

แผนของฝ่ายอยาก●ฉกน้ำมัน●ของชาวบ้าน●นั้นร้ายนักแทนที่จะไปทำสงครามแย่งชิงน้ำมันเขา●อย่างตรงไปตรงมาอย่างนั้น●มันดีไป●พวกนักล่าลายพร้อย●มันไม่ลงทุนขนาดนั้นหรอก

สู้●ให้เหยื่อ●มันฟัดกันเอง●จนเลือดโชก●เสียก่อนดีกว่าประหยัด●ทั้งเวลา●ประหยัดคน●และประหยัดกระเป๋าไอ้คนฉก

ช่วงสงคราม●อิรัค●อิหร่านฝ่ายตะวันตก●นำโดยอเมริกา●เชียร์อิรัค●แบบออกนอกหน้าไม่ใช่●เพราะเพิ่งเห็นว่า●ท่านอยาโตเลาะห์โคไมนี●นั้นไม่ชอบรับคำสั่งใคร

แต่แผนไอ้นักล่าลายพร้อย●มันลึกซึ้งอเมริกา●เลยทุ่มอาวุธ●ให้ฝ่ายอิรัค

ขณะเดียวกัน●ก็เกรงว่า●อิหร่าน●จะเป็นกระจอกกินน้ำสงคราม●ระหว่างทั้ง●2●ประเทศ●ก็จะจบเร็วไปไม่ฉิบหาย●เลือดโชก●หนำใจ●ไอ้พวกลายพร้อยแผน●ฉกเอาน้ำมันของคนอื่น●แบบคนฉก●ไม่เจ็บ●ไม่ตายแต่เจ้าของฉิบหาย●ไม่เหลือ●ก็จะไม่สมใจนึกบางลำพู

ยิวก็เลย●ต้องรับหน้าที่●ส่งอาวุธ●ให้ฝ่ายอิหร่าน●อยู่หลายปีโดยใช้ข้ออ้างว่า●ซัดดัม●น่ากลัว●กว่า●ท่านโคไมนี●ไปโน่นค่าอาวุธจิ๊บจ๊อย●500●กว่าล้านเหรียญ●ยิวอ้างเอาบุญคุณว่า●เราควักกระเป๋า●ให้อิหร่านเอง

ความมาแตกเอาในปี●ค.ศ.1986●เดือนพฤศจิกายนเมื่อสื่อทั่วโลก●พากันลงข่าวเรื่อง●อิหร่าน●คอนทรา

สรุปว่า●คุณพี่ซีของอเมริกา●นั่นเอง●เป็นผู้ส่ง●ทั้งจรวด●อาวุธรถแท้งค์ฯลฯ●สารพัดให้อิหร่าน●ผ่านทางอิสราเอลแต่ขอโทษ●ไม่ได้ส่งฟรีครับพี่ซี●เก็บเงินค่าของทั้งหมด●ทุกเหรียญ●จากอิหร่านเพราะรู้ว่า●อิหร่าน●ไม่มีวันยอมแพ้อิรัค

แล้วพี่ซี●ก็เอาเงินอิหร่าน●ไปหนุนให้ฝ่ายขวาจัดในนิคารากัวโค่นรัฐบาล●นิคารากัว●ที่ตอนนั้น●เอนไปทางสหภาพโซเวียตคู่แค้นถาวรของ●อเมริกา●อีกต่อหนึ่ง

มันเดินลายพร้อย●ไปทั่วโลก●จริงๆ

ส่วนยิว●ก็●ตอแหล●ทวงบุญคุณเอากับอิหร่าน●แบบ●จอมปลอมนี่แหล่ะ●ยิว●แท้

หลังจากสงครามอิรัค●อิหร่าน●จบลงในปี●ค.ศ.1988สัมพันธ์●ระหว่างอิหร่าน●กับ●ยิว●ก็เลยจบสิ้นไปด้วย

และอิรัค●ก็น่วมพอ●ที่อเมริกาจะยกกองทัพ●มาปฏิบัติการDesert●Storm●กับซัดดัม●รอบแรก

ส่วนเรื่องการสร้างนิวเคลียร์ของอิหร่านก็●"ดูเหมือน"●จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเมื่อ●ท่านอยาโตเลาะห์●โคไมนี●(ที่ประกาศว่า●การสร้างนิวเคลียร์ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม)●ถึงแก่กรรมใน●ปี●ค.ศ.1989และท่านอยาโตเลาะห์●อาลี●คาเมนี●ขึ้นมาเป็นประมุขแทน

ท่าน●อยาโตเลาะห์●อาลี●คาเมนี●มีความเห็นว่า●อิหร่านนั้นถูกคุกคามจากต่างชาติ●อยู่เสมอจำเป็นที่จะต้องหาทาง●ป้องกันตัวเองร่วมทั้งรักษา●แนวทางการปกครองประเทศ●ให้คงอยู่ไว้(คือ●เป็นรัฐอิสลาม●ปกครองตามหลักศาสนาไม่เป็นประชาธิปไตยจ๋า●แบบอเมริกา●และไม่เดินตามบัญชาของพวกนักล่าลายพร้อย)จึงคิดฟื้นฟู●โครงการนิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่

ในปี●ค.ศ.1989●อิหร่าน●พยายามชักชวนบรรดานักวิทยาศาสตร์ชาวอิหร่าน●ที่อพยพออกไปนอกประเทศ●หลังจากการปฏิวัติ●1979ให้กลับมาช่วยกันพัฒนาประเทศ●โดยเสนอค่าจ้างจำนวนมหึมาพร้อมกับเชิญให้●ซีเมนซ์●(Siemens)●ของเยอรมัน●กลับมาร่วมงานกันใหม่

ความพยายาม●ทั้ง●2●ประการของอิหร่านแน่นอน●ถูกอเมริกา●ขัดขวาง●ทั้งทางตรง●และทางอ้อม

อิหร่าน●จึงหันไปหา●พันธมิตรใหม่ที่กำลังบ้านแตก●สาแหรกขาด●คือ●สหภาพโซเวียตที่ช่วงนั้น●ก็●กำลังโดนบรรดาพวกนักล่าลายพร้อย●รุมสหตึบเสียจน●สหภาพโซเวียต●แตกละเอียด●ล้มระเนระนาดเหลือ●พอยืนประคองตัวได้●คือ●รัสเซีย●เท่านั้น

นักวิทยาศาสตร์รัสเซีย●จึงยินดี●ที่มีจะงานทำในอิหร่านในอัตราค่าจ้าง●ที่พอจะส่งไปดูเลี้ยงครอบครัวได้

นอกจาก●นักวิทยาศาสตร์รัสเซีย●จะเริ่มเข้ามาในอิหร่านแล้วกระทรวงกิจการด้านอะตอมมิค●ของรัสเซีย●(Ministry●of●Atomic●Affairs)ก็เข้ามาให้ความร่วมมือ●กับอิหร่านด้วย

และในเดือน●มกราคม●ค.ศ.1995อิหร่าน●กับ●รัสเซีย●ก็ทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่จะฟื้นฟู●การสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์●เพื่อการไฟฟ้าที่เมือง●บูเชอะร์●(Bushehr)●ต่อ

ต่อมา●การร่วมมือของรัสเซีย●ก็ขยายไปเรื่อยๆจนพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน●สามารถพัฒนาผลิต●พลูโตเนียม●เพียงพอ●ที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ในปี●ค.ศ.2006

นอกจากนี้●อิหร่าน●ยังซื้อจรวดต่อต้าน●รุ่น●S-300จากรัสเซียเป็นจำนวนมากจรวดรุ่นนี้●ในช่วงนั้น●ถือว่า●มีสมรรถนะ●สุดยอดที่สุดในโลกเพื่อใช้ป้องกันการรุกล้ำ●รอบอาณาเขตบริเวณเมืองบูเชอะร์●(Bushehr)และด้วยความร่วมมือ●ช่วยเหลือ●ของรัสเซีย●อีกเช่นกันอิหร่าน●สร้างโรงงานนิวเคลียร์●ทั้งหมด●อยู่ใต้ดิน

เมื่อ●ทุกอย่างพัฒนา●มาถึงระดับนี้ท่านอยาโตเลาะห์●อาลี●คาไมนี●ก็ประกาศในปี●ค.ศ.2006เปลี่ยนแปลง●การวินิจฉัยข้อความในพระคัมภีร์●(ฟัตวา)●เสียใหม่ว่าการสร้างอาวุธ●เพื่อป้องกันประเทศ●และศาสนา●ไม่เป็นการผิดคัมภีร์

ถึงจุดนี้●บรรดานักล่าลายพร้อย●นำโดยอเมริกาก็เต้น●เหมือนโดนน้ำร้อนลวก●กลางทะเลทราย

สวัสดีครับคนเล่านิทาน1●มิ.ย.2561

ลุงเล่านิทาน

31.05.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ ตอน●2 สัมพันธ์ระหว่าง●อิสราเอล●กับอิหร่าน●เป็นเรื่องน่าสนใจต่างฝ่าย●ต่างแสดงออก●ให้เห็นถึงความไม่รักกันอย่างยิ่งชนิดตีตั๋ว●จองกฐิน●แบบไม่มีเหลือที่●ให้ชาวบ้านแทรกเข้ามาเลย อะไรมันจะ

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

ตอน●2

สัมพันธ์ระหว่าง●อิสราเอล●กับอิหร่าน●เป็นเรื่องน่าสนใจต่างฝ่าย●ต่างแสดงออก●ให้เห็นถึงความไม่รักกันอย่างยิ่งชนิดตีตั๋ว●จองกฐิน●แบบไม่มีเหลือที่●ให้ชาวบ้านแทรกเข้ามาเลย

อะไรมันจะ●(เปลี่ยนไป)●ถึงขนาดนั้น

ใครจะเชื่อว่า●เมื่อประมาณ●30●กว่า●ปี●ก่อนนั้นอิสราเอล●กับ●อิหร่าน●เป็น●2●มิตรประเทศ●ที่รักกันปานจะกลืน

เมื่อพวกฝรั่ง●ที่นำโดยอังกฤษ●อเมริกาจูงจมูกให้สมาชิกยูเอ็น●ลงมติ●รับรองให้อิสราเอล●เป็นรัฐอิสระไม่ขึ้นกับใคร●ในปี●ค.ศ.1948และมีอาณาเขตประเทศ●เหมือนลิ่มตอกอยู่กลางดงพวกอาหรับ●ในตะวันออกกลางแถมยังมีรั้วชิด●ติดกับปาเลสไตน์อีกด้วย

ถูกวางหมาก●ให้ไปเป็นลิ่ม●ตอกค้าง●อยู่กลางดง●(คนไม่รักตัว)●อย่างนั้นอิสราเอล●ก็ถูกพวกอาหรับรุมกินโต๊ะ●เป็นเรื่องธรรมดาเป็นไปความต้องการ●ของผู้ส่งอิสราเอลไปเป็นลิ่ม●ทิ่มคาอยู่ตรงนั้นแต่อิสราเอล●ก็พอเอาตัวรอด●จากการถูกกินโต๊ะไปได้หลายมื้อยกเว้น●มื้อ●ที่เกี่ยวกับปาเลสไตน์

อิสราเอลแก้ไม่ออก●หรือ●ไม่ต้องการแก้

อิสราเอล●จึงพยายามหาพวก●ที่ไม่ใช่เป็นพวกขี่อูฐแท้และเป็นประเทศที่น่า●จะอยู่ในสังกัดฝรั่ง●ทำนองเดียวกันกวาดตาดูแล้ว●ก็เลยไปเกาะแขน●จับมือ●กับ●จอร์แดน●ตุรกีเลบานอน●สายคริสเตียน●และอิหร่าน

อิหร่าน●นั้น●ถึงจะไม่เห็นด้วย●กับเรื่องที่อิสราเอลออกอาการ●จะกินเขตแดนปาเลสไตน์แต่ก็ไม่ถึงกับนับว่า●อิสราเอล●เป็นศัตรู●(ในตอนนั้น)

ขณะเดียวกัน●อิหร่าน●เองก็●ถือตัวว่า●เป็นประเทศที่มีรากเหง้าที่มีอารยะธรรม●และประเพณีเก่าแก่(อิหร่าน●เป็นส่วนหนึ่ง●ของอาณาจักรออตโตมาน)ไม่ใช่พวกขี่อูฐ●ที่เพิ่งมาตั้งประเทศ●หลังสงครามโลกครั้ง●ที่●1ประเภทสามล้อถูกหวย●เลยกลาย●เป็นเสี่ยปั้มใหญ่อิหร่าน●จึงไม่ค่อยสบอัธยาศัย●ที่จะไปสุงสิงสมาคม●กับพวกขี่อูฐเรา●มันพวกขี่พรม●(อิหร่านเป็นเอก●ในด้านทอพรม)คุยกัน●คนละอรรถ●คนละรส●ทำนองนั้น

เมื่ออิสราเอล●มาตั้งบ้านอยู่ในตะวันออกกลางถึงจะเป็นคนแปลกหน้า●อีกสายพันธุ์แต่ยิว●ก็ยังมีอารยะธรรมเก่า●สาวขึ้นไปได้ไกลเหมือนกันอิหร่าน●ก็คงคิดว่า●น่าจะคุยกัน●ได้ถูกอัธยาศัย●กว่าพวกขี่อูฐ

อิหร่านกับยิว●ก็เลยเริ่มคบกัน

แล้วก็ตามสันดาน●พวกยิว●ก็เลยเข้ามาทำมาหากินในอิหร่านอิหร่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะยิวมีความสามารถ●เก่งหลายทางช่วงนั้น●เป็นช่วงที่พระเจ้าชาห์●ปกครองอิหร่านและกำลังต้องการพัฒนาประเทศได้ยิว●มาช่วยแนะนำด้านชลประทาน●และการเกษตรฯลฯพระเจ้าชาห์●ก็ยินดีต้อนรับแถมจ่ายค่าแรงให้ยิว●สูงกว่าที่ยิวได้ในบ้านตัวเอง

ไปๆมาๆ●อิหร่าน●ก็เลยกลายเป็นดินแดน●ในตะวันออกกลางที่มีชาวยิวอยู่มากที่สุด

และเนื่องจากทั้งอิหร่าน●และอิสราเอลในช่วงนั้นต่างก็สังกัด●อยู่กับอเมริกา●ด้วยกันตามเก็บลูกบอลด้วยกัน●เลยยิ่งรักกันใหญ่

รักกันถึงขนาด●คุณพี่ซีไอเอ●มาทำการฝึกหน่วยข่าวกรองมอสสาด●(Mossad)●ให้อิสราเอลและสร้างหน่วยข่าวกรอง●ซาวัก●(Savak)●ของอิหร่าน●ให้เป็นคู่แฝดกันมอสสาด●กับ●ซาวัก●ต่างแลกเปลี่ยนข้อมูล●และเทคนิคด้านงานข่าวกรอง●ด้านการสอบสวน●และด้านการต่อสู้●ให้กันเสมอ

แม้จะรักกันขนาดนั้น●อิหร่านก็ระวังตัว●เพราะอยู่กลางดงอูฐจะจี๋จ๋าอะไร●มากไป●ก็คงจะไม่เหมาะสมอิหร่าน●จึงไม่ค่อยเปิดเผย●ถึง●สัมพันธ์ระหว่างยิว●กับตัวอิหร่าน●จึงไม่เปิดสถานทูต●อย่างเป็นทางการ●ในอิสราเอลแต่ใช่อ้อมผ่านสถานทูตของตน●ที่อยู่ในกรุงเบอร์น●สวิสเซอร์แลนด์ซึ่งแบ่งคณะทำงาน●ออกมาต่างหาก●สำหรับงานด้านอิสราเอลคณะทำงานนี้●จึงถูกเรียกว่า●เบอร์น●2

แต่เรื่องนี้●ยิว●กลับทำตรงกันข้ามยิว●กลับตีปี๊บ●ประโคมว่า●สนิทสนมกับอิหร่านเพื่อให้พวกอูฐ●เห็นว่า●ตัวเองนั้น●ก็มีเพื่อนรัก●ที่ใหญ่ไม่น้อยอยู่ในตะวันออกกลางและ●เพื่อให้ชาวบ้านเห็นชัดถึงสัมพันธ์พิเศษนี้ยิว●จึงมาเปิดสถานทูต●อยู่ในกรุงเตหะราน●เดินกันพล่านเต็มเมือง

ต่อมา●การค้าระหว่างอิหร่าน●กับ●ยิว●ก็ก้าวหน้า●งอกงามขึ้นไปเรื่อยๆยิวส่งผลิตผลทางเกษตรให้อิหร่าน●แลก●กับน้ำมันอิหร่านประมาณว่า●80%●ของน้ำมัน●ที่ยิวใช้●มาจากอิหร่านขณะเดียวกัน●ยิว●ก็ร่วมมือกับอิหร่าน●ในการรับน้ำมันอิหร่านไปขายต่อส่งให้ยุโรปด้วย

แล้วสัมพันธ์ระหว่างอิหร่าน●กับยิว●ก็มาถึงจุดสำคัญเมื่ออิหร่านกับยิว●ตกลงที่จะพัฒนาโครงการที่มีชื่อเรียกว่า●"Project●Flower"

พวกเขา●ไม่ได้จะทำการเกษตร●ขายดอกไม้●ดอกไร่●อะไรหรอกครับมันเป็นโครงการลับ●เพื่อพัฒนาจรวด●ที่ออกแบบโดยอเมริกาจากพิมพ์เขียวของอเมริกาแต่ยิว●กับอิหร่าน●จะร่วมกันผลิต●ในอิหร่าน

คำถามที่ค้างอยู่●คือ●ยิวได้พิมพ์เขียวนี้มาอย่างไร

เดือนเมษายน●ค.ศ.1977●พระเจ้าชาห์ของอิหร่านก็ลงนามกับนาย●ชิมอน●เปเรส●(Shimon●Peres)●อดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอล●ซึ่งขณะนั้น●มีตำแหน่งเป็น●รมว.กลาโหมเป็นสัญญา●มูลค่าประมาณ●1●พันล้านเหรียญ●(มูลค่าขณะนั้น)เพื่อร่วมกันสร้างจรวด●ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้และสามารถพัฒนา●ให้ยิงจากเรือดำน้ำ●ได้ด้วยทันสมัยไม่เบา

ด้านอิหร่าน●อ้างว่า●จำเป็นต้องมีอาวุธนี้●เพื่อป้องกันตัวเองจากการโจมตีของอิรัค●และสหภาพโซเวียตเพราะอิรัค●เพิ่งสั่งซื้อ●จรวดสกั๊ด●มาจากสหภาพโซเวียตแต่อเมริกา●สมัยรัฐบาลท่านจิมมี่ถั่ว●(Jimmy●Carter)ปฏิเสธที่จะขาย●จรวดรุ่น●Pershing●ให้แก่พระเจ้าชาห์ตามคำขอ●แม้ว่าอิหร่านจะสังกัดอเมริกา

ก็น่าคิดว่า●อเมริกา●ตอนนั้น●คิดอะไรอยู่

แต่ก็น่าแปลก●อิสราเอล●กลับรีบเสนอตัวกับอิหร่านว่า●เราไม่มีทุน●แต่มีความสามารถถ้าอิหร่านออกทุน●เราพร้อมพัฒนาจรวด●ตามพิมพ์เขียวนี้ร่วมกับอิหร่าน

ปี●ค.ศ.1978●อิหร่านจึงส่งน้ำมัน●ในจำนวน●มูลค่าประมาณ●280●ล้านเหรียญ●ให้อิสราเอล●เป็นค่ามัดจำอิสราเอล●จึงเริ่มทำการก่อสร้างโรงงาน●และอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นโรงผลิตอาวุธ●ที่เมืองซีร์จาน●(Sirjan)●ของอิหร่านและทำการทดสอบการยิงใกล้เมือง●รัฟซานจาน●(Rafsanjan)

เมื่อพระเจ้าชาห์●ถูกประชาชนชาวอิหร่านเดินขบวนขับไล่จนในที่สุด●ต้องสละบัลลังก์●ลี้ภัยออกนอกประเทศ●ในปี●ค.ศ.1979Project●Flower●ก็เลยหยุดชะงักลงอย่างกะทันหันและบรรดาพวกยิว●ก็พากันตะกายกลับอิสราเอลพร้อมกับกวาดพิมพ์เขียว●และเอกสารต่างๆใส่ถุงเมล์สถานทูต●หายวับไปด้วย

หลังพวกปฏิวัติขับไล่●พระเจ้าชาห์ไปแล้วท่านอยาโตเลาะห์●โคไมนี●ขึ้นมาปกครองอิหร่าน●แทนและอิหร่าน●ก็เปลี่ยนเป็นรัฐอิสลามหลังจากนั้น●ท่านโคไมนี●ก็ประกาศตัดสัมพันธ์ทุกทางทั้งทางด้านการทูต●และการค้า●กับอิสราเอลพร้อมทั้งประกาศว่า●อิสราเอล●เป็นศัตรูสำคัญของศาสนาอิสลาม

พวกยิว●เขียนถึงเหตุการณ์●ในปี●ค.ศ.1979●ว่า●ก่อนหน้าที่ท่านอยาโตเลาะห์●โคไมนี●จะกลับมานำการปฏิวัติขับไล่พระเจ้าชาห์นั้นชีวิตของพวกเขา●ที่อยู่ในอิหร่าน●แสนสุขสบาย●เหมือนอยู่ในสวรรค์พวกเขาได้ค่าแรง●สูงว่าที่อิสราเอล●ถึง●3●เท่าตัวมีบ้านสวยงาม●และเกาะกลุ่มกันเป็นสังคมชั้นสูง●อยู่ที่นั่น

แต่ไม่นานนัก●ก่อนหน้าท่านโคไมนี●จะกลับมาอิหร่านชาวอิหร่าน●เริ่มส่งเสียงด่า●และไล่พวกฝรั่งโดยเฉพาะอเมริกัน●ให้ออกไปจากอิหร่านเรียกพวกอเมริกัน●ว่าเป็น●ปีศาจซาตาน●อันดับหนึ่งและเรียกพวกยิว●เป็น●ปีศาจซาตาน●อันดับสองพวกชาวยิว●อ้างว่า●เมื่อเหตุการณ์เริ่มเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นพวกเขาให้●พวกลูกเมียอพยพ●กลับอิสราเอล●ตั้งแต่ปลายปี●ค.ศ.1978แต่คณะทำงาน●ยังอยู่ถึง●ต้นปี●ค.ศ.1979

ในวันที่●10●กุมภาพันธ์●ปี●ค.ศ.1979เมื่อนายกรัฐมนตรีอิหร่าน●ชาปัวร์●บัคเตียร์●(Shahpour●Bakhtiar)●ลาออกและท่านโคไมนีขึ้นปกครองอิหร่านคณะทำงาน●ก็พยายามหนีออกจากอิหร่าน●ทางเครื่องบินแต่ไปไม่ได้หมด●ต้องหลบไปอยู่ในที่หลบภัยที่พวก●มอสสาด●สร้างเตรียมเอาไว้

พวกเขาบอกว่า●มันเหมือนเป็น●"ฉากซ้อม"●การยึดสถานทูตอเมริกันที่เกิดขึ้น●ในเดือนพฤศจิกายน●ของปีนั้น●ทีเดียว

ลุงเล่านิทาน

31.05.61 หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ ตอน●2 สัมพันธ์ระหว่าง●อิสราเอล●กับอิหร่าน●เป็นเรื่องน่าสนใจ ต่างฝ่าย●ต่างแสดงออก●ให้เห็นถึงความไม่รักกันอย่างยิ่ง ชนิดตีตั๋ว●จองกฐิน●แบบไม่มีเหลือที่●ให้ชาวบ้านแทรกเข้ามาเลย

หมากฝรั่ง●ภาคพิเศษ

ตอน●2

สัมพันธ์ระหว่าง●อิสราเอล●กับอิหร่าน●เป็นเรื่องน่าสนใจ

ต่างฝ่าย●ต่างแสดงออก●ให้เห็นถึงความไม่รักกันอย่างยิ่ง

ชนิดตีตั๋ว●จองกฐิน●แบบไม่มีเหลือที่●ให้ชาวบ้านแทรกเข้ามาเลย

อะไรมันจะ●(เปลี่ยนไป)●ถึงขนาดนั้น

ใครจะเชื่อว่า●เมื่อประมาณ●30●กว่า●ปี●ก่อนนั้น

อิสราเอล●กับ●อิหร่าน●เป็น●2●มิตรประเทศ●ที่รักกันปานจะกลืน

เมื่อพวกฝรั่ง●ที่นำโดยอังกฤษ●อเมริกา

จูงจมูกให้สมาชิกยูเอ็น●ลงมติ●รับรองให้อิสราเอล●เป็นรัฐอิสระ

ไม่ขึ้นกับใคร●ในปี●ค.ศ.1948

และมีอาณาเขตประเทศ●เหมือนลิ่ม

ตอกอยู่กลางดงพวกอาหรับ●ในตะวันออกกลาง

แถมยังมีรั้วชิด●ติดกับปาเลสไตน์อีกด้วย

ถูกวางหมาก●ให้ไปเป็นลิ่ม●ตอกค้าง●อยู่กลางดง●(คนไม่รักตัว)●อย่างนั้น

อิสราเอล●ก็ถูกพวกอาหรับรุมกินโต๊ะ●เป็นเรื่องธรรมดา

เป็นไปความต้องการ●ของผู้ส่งอิสราเอลไปเป็นลิ่ม●ทิ่มคาอยู่ตรงนั้น

แต่อิสราเอล●ก็พอเอาตัวรอด●จากการถูกกินโต๊ะไปได้หลายมื้อ

ยกเว้น●มื้อ●ที่เกี่ยวกับปาเลสไตน์

อิสราเอลแก้ไม่ออก●หรือ●ไม่ต้องการแก้

อิสราเอล●จึงพยายามหาพวก●ที่ไม่ใช่เป็นพวกขี่อูฐแท้

และเป็นประเทศที่น่า●จะอยู่ในสังกัดฝรั่ง●ทำนองเดียวกัน

กวาดตาดูแล้ว●ก็เลยไปเกาะแขน●จับมือ●กับ●จอร์แดน●ตุรกี

เลบานอน●สายคริสเตียน●และอิหร่าน

อิหร่าน●นั้น●ถึงจะไม่เห็นด้วย●กับเรื่องที่อิสราเอล

ออกอาการ●จะกินเขตแดนปาเลสไตน์

แต่ก็ไม่ถึงกับนับว่า●อิสราเอล●เป็นศัตรู●(ในตอนนั้น)

ขณะเดียวกัน●อิหร่าน●เองก็●ถือตัวว่า●เป็นประเทศที่มีรากเหง้า

ที่มีอารยะธรรม●และประเพณีเก่าแก่

(อิหร่าน●เป็นส่วนหนึ่ง●ของอาณาจักรออตโตมาน)

ไม่ใช่พวกขี่อูฐ●ที่เพิ่งมาตั้งประเทศ●หลังสงครามโลกครั้ง●ที่●1

ประเภทสามล้อถูกหวย●เลยกลาย●เป็นเสี่ยปั้มใหญ่

อิหร่าน●จึงไม่ค่อยสบอัธยาศัย●ที่จะไปสุงสิงสมาคม●กับพวกขี่อูฐ

เรา●มันพวกขี่พรม●(อิหร่านเป็นเอก●ในด้านทอพรม)

คุยกัน●คนละอรรถ●คนละรส●ทำนองนั้น

เมื่ออิสราเอล●มาตั้งบ้านอยู่ในตะวันออกกลาง

ถึงจะเป็นคนแปลกหน้า●อีกสายพันธุ์

แต่ยิว●ก็ยังมีอารยะธรรมเก่า●สาวขึ้นไปได้ไกลเหมือนกัน

อิหร่าน●ก็คงคิดว่า●น่าจะคุยกัน●ได้ถูกอัธยาศัย●กว่าพวกขี่อูฐ

อิหร่านกับยิว●ก็เลยเริ่มคบกัน

แล้วก็ตามสันดาน●พวกยิว●ก็เลยเข้ามาทำมาหากินในอิหร่าน

อิหร่านก็ไม่ว่าอะไร

เพราะยิวมีความสามารถ●เก่งหลายทาง

ช่วงนั้น●เป็นช่วงที่พระเจ้าชาห์●ปกครองอิหร่าน

และกำลังต้องการพัฒนาประเทศ

ได้ยิว●มาช่วยแนะนำด้านชลประทาน●และการเกษตรฯลฯ

พระเจ้าชาห์●ก็ยินดีต้อนรับ

แถมจ่ายค่าแรงให้ยิว●สูงกว่าที่ยิวได้ในบ้านตัวเอง

ไปๆมาๆ●อิหร่าน●ก็เลยกลายเป็นดินแดน●ในตะวันออกกลาง

ที่มีชาวยิวอยู่มากที่สุด

และเนื่องจากทั้งอิหร่าน●และอิสราเอลในช่วงนั้น

ต่างก็สังกัด●อยู่กับอเมริกา●ด้วยกัน

ตามเก็บลูกบอลด้วยกัน●เลยยิ่งรักกันใหญ่

รักกันถึงขนาด●คุณพี่ซีไอเอ●มาทำการฝึกหน่วยข่าวกรองมอสสาด●(Mossad)●ให้อิสราเอล

และสร้างหน่วยข่าวกรอง●ซาวัก●(Savak)●ของอิหร่าน●ให้เป็นคู่แฝดกัน

มอสสาด●กับ●ซาวัก●ต่างแลกเปลี่ยนข้อมูล●และเทคนิค

ด้านงานข่าวกรอง●ด้านการสอบสวน●และด้านการต่อสู้●ให้กันเสมอ

แม้จะรักกันขนาดนั้น●อิหร่านก็ระวังตัว●เพราะอยู่กลางดงอูฐ

จะจี๋จ๋าอะไร●มากไป●ก็คงจะไม่เหมาะสม

อิหร่าน●จึงไม่ค่อยเปิดเผย●ถึง●สัมพันธ์ระหว่างยิว●กับตัว

อิหร่าน●จึงไม่เปิดสถานทูต●อย่างเป็นทางการ●ในอิสราเอล

แต่ใช่อ้อมผ่านสถานทูตของตน●ที่อยู่ในกรุงเบอร์น●สวิสเซอร์แลนด์

ซึ่งแบ่งคณะทำงาน●ออกมาต่างหาก●สำหรับงานด้านอิสราเอล

คณะทำงานนี้●จึงถูกเรียกว่า●เบอร์น●2

แต่เรื่องนี้●ยิว●กลับทำตรงกันข้าม

ยิว●กลับตีปี๊บ●ประโคมว่า●สนิทสนมกับอิหร่าน

เพื่อให้พวกอูฐ●เห็นว่า●ตัวเองนั้น●ก็มีเพื่อนรัก●ที่ใหญ่ไม่น้อย

อยู่ในตะวันออกกลาง

และ●เพื่อให้ชาวบ้านเห็นชัดถึงสัมพันธ์พิเศษนี้

ยิว●จึงมาเปิดสถานทูต●อยู่ในกรุงเตหะราน●เดินกันพล่านเต็มเมือง

ต่อมา●การค้าระหว่างอิหร่าน●กับ●ยิว●ก็ก้าวหน้า●งอกงามขึ้นไปเรื่อยๆ

ยิวส่งผลิตผลทางเกษตรให้อิหร่าน●แลก●กับน้ำมันอิหร่าน

ประมาณว่า●80%●ของน้ำมัน●ที่ยิวใช้●มาจากอิหร่าน

ขณะเดียวกัน●ยิว●ก็ร่วมมือกับอิหร่าน●ในการรับน้ำมันอิหร่าน

ไปขายต่อส่งให้ยุโรปด้วย

แล้วสัมพันธ์ระหว่างอิหร่าน●กับยิว●ก็มาถึงจุดสำคัญ

เมื่ออิหร่านกับยิว●ตกลงที่จะพัฒนาโครงการ

ที่มีชื่อเรียกว่า●"Project●Flower"

พวกเขา●ไม่ได้จะทำการเกษตร●ขายดอกไม้●ดอกไร่●อะไรหรอกครับ

มันเป็นโครงการลับ●เพื่อพัฒนาจรวด●ที่ออกแบบโดยอเมริกา

จากพิมพ์เขียวของอเมริกา

แต่ยิว●กับอิหร่าน●จะร่วมกันผลิต●ในอิหร่าน

คำถามที่ค้างอยู่●คือ●ยิวได้พิมพ์เขียวนี้มาอย่างไร

เดือนเมษายน●ค.ศ.1977●พระเจ้าชาห์ของอิหร่าน

ก็ลงนามกับนาย●ชิมอน●เปเรส●(Shimon●Peres)●อดีตนายกรัฐมนตรี

ของอิสราเอล●ซึ่งขณะนั้น●มีตำแหน่งเป็น●รมว.กลาโหม

เป็นสัญญา●มูลค่าประมาณ●1●พันล้านเหรียญ●(มูลค่าขณะนั้น)

เพื่อร่วมกันสร้างจรวด●ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้

และสามารถพัฒนา●ให้ยิงจากเรือดำน้ำ●ได้ด้วย

ทันสมัยไม่เบา

ด้านอิหร่าน●อ้างว่า●จำเป็นต้องมีอาวุธนี้●เพื่อป้องกันตัวเอง

จากการโจมตีของอิรัค●และสหภาพโซเวียต

เพราะอิรัค●เพิ่งสั่งซื้อ●จรวดสกั๊ด●มาจากสหภาพโซเวียต

แต่อเมริกา●สมัยรัฐบาลท่านจิมมี่ถั่ว●(Jimmy●Carter)

ปฏิเสธที่จะขาย●จรวดรุ่น●Pershing●ให้แก่พระเจ้าชาห์

ตามคำขอ●แม้ว่าอิหร่านจะสังกัดอเมริกา

ก็น่าคิดว่า●อเมริกา●ตอนนั้น●คิดอะไรอยู่

แต่ก็น่าแปลก●อิสราเอล●กลับรีบเสนอตัวกับอิหร่าน

ว่า●เราไม่มีทุน●แต่มีความสามารถ

ถ้าอิหร่านออกทุน●เราพร้อมพัฒนาจรวด●ตามพิมพ์เขียวนี้

ร่วมกับอิหร่าน

ปี●ค.ศ.1978●อิหร่านจึงส่งน้ำมัน●ในจำนวน●มูลค่าประมาณ●280●ล้านเหรียญ●ให้อิสราเอล●เป็นค่ามัดจำ

อิสราเอล●จึงเริ่มทำการก่อสร้างโรงงาน●และอุปกรณ์

สำหรับใช้เป็นโรงผลิตอาวุธ●ที่เมืองซีร์จาน●(Sirjan)●ของอิหร่าน

และทำการทดสอบการยิงใกล้เมือง●รัฟซานจาน●(Rafsanjan)

เมื่อพระเจ้าชาห์●ถูกประชาชนชาวอิหร่านเดินขบวนขับไล่

จนในที่สุด●ต้องสละบัลลังก์●ลี้ภัยออกนอกประเทศ●ในปี●ค.ศ.1979

Project●Flower●ก็เลยหยุดชะงักลงอย่างกะทันหัน

และบรรดาพวกยิว●ก็พากันตะกายกลับอิสราเอล

พร้อมกับกวาดพิมพ์เขียว●และเอกสารต่างๆ

ใส่ถุงเมล์สถานทูต●หายวับไปด้วย

หลังพวกปฏิวัติขับไล่●พระเจ้าชาห์ไปแล้ว

ท่านอยาโตเลาะห์●โคไมนี●ขึ้นมาปกครองอิหร่าน●แทน

และอิหร่าน●ก็เปลี่ยนเป็นรัฐอิสลาม

หลังจากนั้น●ท่านโคไมนี●ก็ประกาศตัดสัมพันธ์ทุกทาง

ทั้งทางด้านการทูต●และการค้า●กับอิสราเอล

พร้อมทั้งประกาศว่า●อิสราเอล●เป็นศัตรูสำคัญของศาสนาอิสลาม

พวกยิว●เขียนถึงเหตุการณ์●ในปี●ค.ศ.1979●ว่า●ก่อนหน้าที่ท่านอยาโตเลาะห์●โคไมนี●จะกลับมานำการปฏิวัติ

ขับไล่พระเจ้าชาห์นั้น

ชีวิตของพวกเขา●ที่อยู่ในอิหร่าน●แสนสุขสบาย●เหมือนอยู่ในสวรรค์

พวกเขาได้ค่าแรง●สูงว่าที่อิสราเอล●ถึง●3●เท่าตัว

มีบ้านสวยงาม●และเกาะกลุ่มกันเป็นสังคมชั้นสูง●อยู่ที่นั่น

แต่ไม่นานนัก●ก่อนหน้าท่านโคไมนี●จะกลับมาอิหร่าน

ชาวอิหร่าน●เริ่มส่งเสียงด่า●และไล่พวกฝรั่ง

โดยเฉพาะอเมริกัน●ให้ออกไปจากอิหร่าน

เรียกพวกอเมริกัน●ว่าเป็น●ปีศาจซาตาน●อันดับหนึ่ง

และเรียกพวกยิว●เป็น●ปีศาจซาตาน●อันดับสอง

พวกชาวยิว●อ้างว่า●เมื่อเหตุการณ์เริ่มเปลี่ยนเป็นอย่างนั้น

พวกเขาให้●พวกลูกเมียอพยพ●กลับอิสราเอล●ตั้งแต่ปลายปี●ค.ศ.1978

แต่คณะทำงาน●ยังอยู่ถึง●ต้นปี●ค.ศ.1979

ในวันที่●10●กุมภาพันธ์●ปี●ค.ศ.1979

เมื่อนายกรัฐมนตรีอิหร่าน●ชาปัวร์●บัคเตียร์●(Shahpour●Bakhtiar)●ลาออก

และท่านโคไมนีขึ้นปกครองอิหร่าน

คณะทำงาน●ก็พยายามหนีออกจากอิหร่าน●ทางเครื่องบิน

แต่ไปไม่ได้หมด●ต้องหลบไปอยู่ในที่หลบภัย

ที่พวก●มอสสาด●สร้างเตรียมเอาไว้

พวกเขาบอกว่า●มันเหมือนเป็น●"ฉากซ้อม"●การยึดสถานทูตอเมริกัน

ที่เกิดขึ้น●ในเดือนพฤศจิกายน●ของปีนั้น●ทีเดียว

ผมเคยเล่าถึงเรื่อง●พระเจ้าชาห์ถูกขับไล่●ไว้แล้ว

ในนิทานเรื่อง●"อิหร่าน"●(แต่ตอนลงเพจ●ใช้ชื่อเรื่อง●"เหยื่อติดคอ")

ลงเพจ●เมื่อวันที่●22●กันยายน●พ.ศ.2557●(ค.ศ.2014)

ลุงเล่านิทาน