โพสต์ทูเดย์ » การศึกษา สาธารณสุข

31.01.64เจ้าคุณสุทัศน์ พระผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งแห่งวงการศึกษาบาลี24.01.64โชคดี! เราไม่มีกระทรวงพระพุทธศาสนา17.01.64เปิดปม! พุทธมณฑลปัตตานี ไม่เกิด10.01.64เรื่องเล่า ชาวโคก หนอง นา โมเดล (2)31.12.63เปิดโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผลิตสื่อสร้างสรรค์27.12.63เรื่องเล่า ชาวโคก หนอง นา โมเดล20.12.63มหาจุฬาอาศรมรำลึก16.12.63มจร.ถวายดุษฎีบัณฑิต เจ้าคุณสมาน วัดท่าตอน16.12.63ทรงบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 1113.12.63พระธรรมโพธิวงศ์จัดสาธยายพระไตรปิฎกวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตียุคโควิด-19 ระบาด13.12.63นพ.รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร ศิษย์ต้นแบบหลวงพ่ออาจ อาสภเถระ06.12.63มมร.อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์-เจ้าสัวธนินท์06.12.63เสน่ห์มหาจุฬา ฯ งานประสาทปริญญาประจำปี29.11.63ที่พึ่งสุดท้ายของ คณะสงฆ์22.11.63ส่องการเคลื่อนไหวของยุวสงฆ์ ยุคแรก ย้อนมองม็อบยุวสงฆ์ ยุคปัจจุบัน16.11.63พ.ส.ล.เปิดหมู่บ้านรักษาศีล 5 ช่วยสร้างความสงบสันติและสมานฉันท์30.10.63มท.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดเศวตฉัตร วรวิหาร25.10.63พช.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดเสนาสนารามฯเมืองกรุงเก่า25.10.63คุณูปการ สถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อข้าพเจ้า19.10.63ศิษย์หลวงพ่อทองยอด ทอดผ้าป่า สร้าง รพ.ที่พุทธคยา13.10.63สมเด็จพระสังฆราชบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร.911.10.63หุ่นพยนต์ อ.ลอย โพธิ์เงิน วัดสุวรรณ จ.พระนครศรีอยุธยา11.10.63เล่าสู่กันฟัง สันติศึกษามหาจุฬา ฯ สอนอะไร10.10.63กฐินนั้นสำคัญไฉน...งานบุญใหญ่แห่งปีเริ่มแล้ว10.10.63ความเป็นมาของการทอดกฐิน ฤดูงานบุญใหญ่แห่งปีเริ่มแล้ว